Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning"

Transkript

1 Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? Ja Nej Tveksam Bas: samtliga Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... b. Kollektivtrafiken är utbyggd under försöket? Ja Nej Tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... c. Det under hösten har byggts nya infartsparkeringar i Stockholms stad och övriga länet? Ja Nej Tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... d. Stockholmsförsöket avslutas den 31 juli 2006? Ja Nej Tveksam

2 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... e. Den utbyggda kollektivtrafiken fortsätter tom 31 december 2006 Stockholm Övriga länet Samtliga Ja Nej Tveksam Summa Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... f. Miljöavgifter\trängselskatt tas ut mellan kl på vardagar för bilresor till och från St i-stad? Ja Nej Tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... g. Trängselskatt ska betalas av fordonsägaren inom 5 dagar efter passage? Ja Nej Tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... h. Du kan betala trängselskatt via autogiro om du kostnadsfritt lånar en transponder av Vägverket? Ja Nej Tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... i. En folkomröstning kommer att genomföras i Stockholms kommun i samband med valet den 17 september 2006, om ett eventuell permanent införande av miljöavgifter\trängselskatt? Ja Nej Tveksam

3 2. Hur mycket tror du trängselskatten kostar per månad för den som varje vardag kör bil till och från innerstaden under rusningstrafik? Tror du att det kostar 400 kr, 900 kr, kr eller kr per månad? 400 kr kr kr kr Vet ej Känner du till att du kan få information genom Stockholmsförsökets webbplats? Ja Nej Vet ej Känner du till att du kan få information genom att ringa Stockholmsförsökets kundtjänst? Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... a. TV Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... b. Radio Ja Nej Vet ej

4 5. Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... c. Tidningar Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... d. Informationstavlor vid infartslederna Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... e. Infotavlor i tunnelbana och på bussar Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... f. Infotavlor i staden Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... g. Internet\Webbplats Ja Nej Vet ej

5 5. Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... h. Ringt eller e-postat och frågat Ja Nej Vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... i. Pratat med vänner och bekanta Ja Nej Vet ej Tycker du att du idag har tillräckliga kunskaper om vad Stockholmsförsöket innebär, dvs försöket med miljöavgifter\trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik? Ja Nej Vet ej Har du/ni i hushållet tillgång till bil? Ja Nej Hur många resor gjorde du med kollektiva färdmedel förra veckan? 9 eller fler resor resor resor resor Vet ej

6 9. Hur många resor gjorde du med bil förra veckan? 9 eller fler resor resor resor resor Vet ej om 1-3 fråga 8 och område 3-8 (=ej innerstadsbor) 10. Hur många resor gjorde du med kollektiva färdmedel förra veckan till, från eller genom Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och eller fler resor resor resor resor Vet ej Bas: om 1-3 fråga 8 och område 1-2 (=innerstadsbor) 10'. Hur många resor gjorde du med kollektiva färdmedel förra veckan från eller till Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och eller fler resor resor resor resor Vet ej Summa Bas: Den 22 augusti startade Stockholmsförsökets första steg med utbyggd kollektivtrafik, nya busslinjer och utökad turtäthet i befintlig trafik. Tycker du att du sedan dess har fått utökade eller bättre möjligheter att resa med kollektivtrafiken? Ja Nej Vet ej

7 12. Har du sedan den 22 augusti ändrat färdsätt från bil till kollektivtrafik till\från eller genom innerstaden på vardagar ? Stockholm Övriga länet Samtliga Åkte koll även tidigare Åkte/åker aldrig bil till/från innerstaden avgift nej bil i samma utsträckning ja koll isf bil i något högre utstr ja koll isf bil i mkt högre utstr Vet inte Summa om 4-5 fråga 12 (åker kollektivt i högre utsträckning) 13. Vilket är det viktigaste skälet till att du åker kollektivt i högre utsträckning? Stockholm Övriga länet Samtliga Den utbyggda kollektivtrafiken För att inte behöva betala trängselskatt Byte av arbete Byte av bostad Annat skäl Bas: om 1-3 fråga 9 och område 3-8 (=ej innerstadsbor) 14. Hur många bilresor gjorde du förra veckan till, från eller genom Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och eller fler resor resor resor resor Vet ej Bas: om 1-3 fråga 14 14b. Gick bilresan oftast in till eller ut från mål i innerstaden eller gick den genom innerstaden på väg till ett resmål utanför? oftast in till/ut från innerstaden oftast genom innerstaden Ej svar Bas:

8 om 1-3 fråga 9 och område 3-8 (=ej innerstadsbor) 15. Hur många bilresor gjorde du till, från eller genom Stockholms innerstad förra veckan under andra tider, alltså vardagar före eller efter 18.30, samt under helgen? 9 eller fler resor resor resor resor Vet ej Bas: om 1-3 fråga 9 och område 1-2 (=innerstadsbor) 14'. Hur många bilresor gjorde du förra veckan från eller till Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och Stockholm Samtliga Samtliga Stockholm Övr länet 9 eller fler resor resor resor resor Vet ej Summa Bas: om 1-3 fråga 9 och område 1-2 (=innerstadsbor) 15'. Hur många bilresor gjorde du från eller till Stockholms innerstad förra veckan under andra tider, alltså vardagar före eller efter 18.30, samt under helgen? Stockholm Samtliga Samtliga Stockholm Övr länet 9 eller fler resor resor resor resor Vet ej Summa Bas:

9 om 1-3 fråga 14 (ej innerstadsbor) 16. Vilket är det främsta skälet till att du åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? Finns ingen/för dålig kollektivtrafik där jag bo Går fortare med bil (tidsvinst) Minskad trängsel i biltraf/lättare få parkerings Praktiska/logistiska skäl Bekvämt/frihet/behöver ej passa tider Behöver/behövde bilen i arbetet under dagen Kunde/hade möjlighet samåka Annat Tveksam, vet ej Bas: om 1-3 fråga 14' (innerstadsbor) 16'. Vilket är det främsta skälet till att du åkte bil från eller till Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? Stockholm Samtliga Samtliga Stockholm Övr länet Finns ingen/för dålig kollektivtrafik dit jag ska Går fortare med bil (tidsvinst) Minskad trängsel i biltraf/lättare få p-plats 1 1 Praktiska/logistiska skäl Bekvämt/frihet/behöver ej passa tider Behöver/behövde bilen i arbetet under dgaen Slippa p-avgift i stan under dagen/fri p på arbetet Kunde/hade möjlighet samåka 1 1 Annat Tveksam, vet ej Summa Bas: om 1 fråga 7 och 1-3 fråga 10 (ej innerstadsbor) 17. Vilket är det främsta skälet till att du åkte kollektivt och inte åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? Pga trängselskatt/vill ej betala trängselskatt Har ej körkort/ej tillgång till bilen/annan anv b För dyrt att åka bil/för dyrt att parkera Fungerar bra/bekvämt med kollektiva trafiken Svårt att hitta parkeringsplats i stan För mycket trafik/köer/dålig framkomlighet Annat Tveksam, vet ej Bas:

10 om 1 råga 7 och 1-3 fråga 10' (innerstadsbor) 17'. Vilket är det främsta skälet till att du åkte kollektivt och inte åkte bil från eller till Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? Stockholm Samtliga Samtliga Stockholm Övr länet Pga trängselskatt/vill ej bet trängselskatt 4 4 Har ej körkort/ej tillgång till bilen/annan anvä För dyrt att åka bil/för dyrt att parkera Fungerar bra/bekvämt med den kollektiva tra Svårt att hitta parkeringsplats i stan Frö mycket trafik/köer/dålig framkomlighet Annat Tveksam, vet ej Summa Bas: Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... a. Trängsel, dålig framkomlighet vid infarterna Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... b. Trängsel, dålig framkomlighet i innerstaden Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... c. Buller Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej

11 18. Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... d. Dålig luft Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... e. Trafiksäkerheten för cyklister eller gångtrafikanter Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej Tycker du att det finns några problem med kollektivtrafiken till\från eller genom innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... a. Trängsel/ont om plats i bussar, tunnelbana eller pendeltåg Stockholm Övriga länet Samtliga Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej Summa Tycker du att det finns några problem med kollektivtrafiken till\från eller genom innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... b. Förseningar i kollektivtrafiken Stockholm Övriga länet Samtliga Stora problem Vissa problem Inga problem Vet ej Summa Tycker du att eventuella problem med kollektivtrafiken under vardagar kl till/från i nnerstaden har minskat, ökat eller är det ingen skillnad efter den 3 januari när trängselskatt infördes? Hur är det med... a. Trängsel/ont om plats i bussar, tunnelbana eller pendeltåg Stockholm Övriga länet Samtliga Minskat Oförändrade Ökat Vet ej Summa

12 20. Tycker du att eventuella problem med kollektivtrafiken under vardagar kl till/från innerstaden har minskat, ökat eller är det ingen skillnad efter den 3 januari när trängselskatt infördes? Hur är det med... b. Förseningar i kollektivtrafiken Stockholm Övriga länet Samtliga Minskat Oförändrade Ökat Vet ej Summa Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... a. Mindre bilköer till\från innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... b. Mindre bilköer i innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... c. Mindre avgaser i innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... d. Mindre trafikbuller i innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej

13 21. Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... e. Bättre trafiksäkerhet för cykel och gångtrafikanter i innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... f. Bättre kollektivtrafik till\från innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... g. Att fler väljer kollektiva färdmedel till\från innerstaden? Ja i hög grad Ja i viss grad Nej inte alls Vet ej Vilken är den största nackdelen med Stockholmsförsöket? (spontant ett svar) Dyrt med trängselskatten Försöket kostar väldigt mycket att genomföra Ökad trängsel på andra vägar, tex Essingele Blir besvärligt och krångligt med betalningen Det tekniska systemet för trängselskatt funge Blir trafikstockningar vid kontrollpunkterna Större trängsel i kollektivtrafiken/den klarar in Socialt orättvist, slår hårt mpot dem med min Politikerna sa före valet att det inte skulle bli Annat Ser inga nackdelar Vet ej

14 23. Påverkar något av följande din inställning till Stockholmsförsöket? a. Att det är ett tidsbegränsad försök som avslutas 31 juli 2006 Ja Nej Tveksam, vet ej om ja 23a. Blir du mer positiv till försöket eller blir du mer negativ? Ja mer positiv till försöket Ja mer negativ till försöket varken mer pos eller neg Bas: Påverkar något av följande din inställning till Stockholmsförsöket? b. Att kollektivtrafiken är utbyggd under försöket Ja Nej Tveksam, vet ej om ja 23b. Blir du mer positiv till försöket eller blir du mer negativ? Ja mer positiv till försöket Ja mer negativ till försöket varken mer pos eller neg Bas: Påverkar något av följande din inställning till Stockholmsförsöket? c. Att det ska genomföras en folkomröstning i Stockholms kommun i september 2006 om ett eventuellt permanent införande av miljöavgifter\trängselskatt Ja Nej Tveksam, vet ej

15 om ja 23c. Blir du mer positiv till försöket eller blir du mer negativ? Ja mer positiv till försöket Ja mer negativ till försöket varken mer pos eller neg Bas: Tycker du att det är ett bra eller dåligt beslut att genomföra Stockholmsförsöket, dvs. försöket med miljöavgifter\trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/kan ej svara Har du samma uppfattning eller har du blivit mer positivt eller mer negativt inställd till trängselskatt nu jämfört med innan trängselskatten infördes den 3 januari? Stockholm Övriga länet Samtliga Har samma uppfattning nu som innan trängs Har blivit mer positiv till trängselskatt nu Har blivit mer negativ till trängselskatt nu Vet ej/kan ej svara Summa fråga 7 t Hur ofta sedan den 3 januari 2006 har du åkt bil till\från eller genom innerstaden under avgiftstid vardagar, dvs ? Stockholm Övriga länet Summa Samtliga Stockholm Övr länet Varje vardag Några gånger i veckan Ett par/några ggr i månaden En gång i månaden eller mer sällan Aldrig Vet ej Bas: om 1-5 fråga 26 27a. Innebär detta någon förändring jämfört med tiden före 3 januari hur ofta du åker bil till, från eller genom innerstaden på vardagar mellan kl ? Ja Nej Vet ej Bas:

16 om 1 fråga 27a 27b. Har du sedan den 3 januari i år åkt bil oftare eller mindre ofta till, från eller genom innerstaden under avgiftstid? Helt sluta åka Betydligt mindre Något mindre Något mer Betydligt mer Tveksam, vet ej Bas: om fråga 7 t Har införandet av trängselskatt inneburit att du åkt bil till, från eller genom Stockholms innerstad på andra tider än du gjorde före 3 januari? Stockholm Övriga länet Summa Samtliga Stockholm Övr länet Ja mer på avgiftsfri tid Ja försöka undvika rusningstid Ja annat Naj har åkt på samma tider Vet ej Bas: om 1-4 fråga Har du själv betalat trängselskatt eller har din arbetsgivare eller ditt företag gjort det? Betala själv Arbetsgivaren/företaget betalar Betalat själv lika ofta som företaget Vet ej Bas: Har införandet av trängselskatt inneburit att Du åkt mindre, lika mycket eller mer med koll färdmedel vardagar till och från Stockholms innerstad? Betydligt mindre Något mindre Lika mycket (of) Något mer Betydligt mer Vet ej

17 31. Innebär införandet av trängselskattatt du åker eller kommer att åka mindre, lika mycket eller mer med cykel vardagar till och från Stockholms innerstad? Betydligt mindre Något mindre Lika mycket (of) Något mer Betydligt mer Vet ej om 1-4 fr Har dina restider med bil till\från innerstaden vardagar påverkats av införandet av trängselskatt? Blir de kortare, opåverkade eller längre? Kortare Opåverkade Längre Vet ej b. Har dina restider med kollektivtrafik till\från innerstaden vardagar påverkats av införandet av trängselskatt? Blir de kortare, opåverkade eller längre? Stockholm Övriga länet Samtliga Kortare Opåverkade Längre Vet ej åker aldrig kollektivt till/frä summa om fr 14+14' alt Du som förra veckan åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad vardagar mellan kl : skulle det ha varit lätt eller svårt för dig att ha använt ett annat färdmedel i stället för bilen för dessa resor? a. Att gå över till kollektivtrafik Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Bas:

18 om fr 14+14' alt Du som förra veckan åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad vardagar mellan : skulle det ha varit lätt eller svårt för dig att ha använt ett annat färdmedel i stället i stället för bilen? b. Att gå över till cykel Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Bas: om fr 14+14' alt Du som förra veckan åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad vardagar mellan : skulle det ha varit lätt eller svårt för dig att ha använt ett annat färdmedel i stället i stället för bilen? c. Att gå över till MC/moped Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet ej Bas: Om du fick folkomrösta idag, skulle du rösta ja eller nej till att införa miljöavgifter\trängselskatt permanent i Stockholm om pengarna går tillbaka till regionen? Mycket troligt ja Ganska troligt ja Ganska troligt nej Mycket troligt nej Vet ej Vilken är din sysselsättning? Förvärvsarbetar heltid Förvärvsarbetar deltid Egen företagare Studerande Hemarbetande/barnledig Pensionerad/sjukpensionerad annat

19 om 1-4 fråga Ligger din arbetsplats/skola i Stockholms innerstad? Ja Nej Tveksam, vet ej Bas: Hur många personer finns i hushållet inklusive dig själv? om minst 2 personer fråga Finns det några hemmaboende barn yngre än 18 år i hushållet? Ja Nej Bas: b. Hur många? (barn yngre än 18 år i hushållet?) Bas:

20 36. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola eller motsvarande Gymnasieskola eller motsvarande Universitet, högskola eller motsvarande Tveksam, vet ej Vilket politiskt parti skulle du rösta på om det var val till riksdagen idag? Moderaterna Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Milköpartiet Annat parti Inget parti Vet ej Vill ej svara

21 Kon Kvinna Man Kommun Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker

22 Omrade Södra innerstaden Norra innerstaden Södra regioncentrum Norra regioncentrum Norra regionhalvan inre Norra regionhalvan yttre Södra regionhalvan inre Södra regionhalvan yttre åldersgrupp år år år år år

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2) 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja 187 98 ja 383 96 nej 4 2 nej

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad

Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Attityder och kunskaper om försöket med miljöavgifter i Stockholms innerstad Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län november-december 2004 Utrednings-

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik.

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Slutrapport Resultat från intervjuer med boende

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1(81) Handläggare Christina Torell 08-686 18 55 christina.torell@sll.se Resvanor i Stockholms län 2015 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Det perfekta kvarteret

Det perfekta kvarteret Det perfekta kvarteret -- En undersökning av Novus på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen Öppet forum, 9 juni Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL

Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen Öppet forum, 9 juni Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL Förtätning och utglesning i Stockholmsregionen 1940-2005 Öppet forum, 9 juni 2010 Göran Johnson och Ulrika Palm Regionplanekontoret, SLL 1 Befolkningstäthet i städer, regioner och länder Täthet inv/km

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? Det nya landskapet Restriktivare bedömningar fler som blir åldersuppskrivna och får avslag på sin asylansökan Ny LMA inget bistånd av Mig efter 18-årsdagen vid avslag Socialtjänsten

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer