Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby"

Transkript

1 September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011

2 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av år blivit sämre i skolorna i Upplands Väsby. Inför valet 2010 gick Alliansen ut med budskapet om att resultaten hade vänt, men det visade sig vara en tillfällig förbättring. Valåret 2010 sjönk åter resultaten. Det finns risk för att Alliansen inför valet 2014 återigen kommer att påtala att man vänt resultaten i skolorna i Upplands Väsby. Mot bakgrund av hur man agerade i förra valet och det underlag som presenteras i denna rapport finns det all anledning att vara skeptisk till Alliansens självskryt om studieresultaten. Samtidigt som resultaten i skolan försämrats har ersättningar till skolorna för deras verksamhet minskat i förhållande till så gott som samtliga kommuner i länet. Socialdemokraterna i Upplands Väsby menar att det inte går att komma ifrån att det finns ett samband mellan skolans resurser i form av pengar och skolresultaten. Mindre pengar leder bland annat till större klasser, färre specialpedagoger och lägre löneökningar för lärarna i förhållande till andra kommuner. Kort sagt, en försämrad ekonomi leder till en nedåtgående spiral. När andra kommuner kan satsa, tvingas skolorna i Upplands Väsby att hålla igen. Syftet med denna rapport är att skildra hur mycket resurser Upplands Väsby kommun lägger på grundskolan i förhållande till kommunerna i länet och närliggande kommuner. Detta för att påvisa skillnaden som råder mellan Upplands Väsby och andra kommuner i hur mycket som satsas på skolan och dess utveckling. Syftet är även att presentera underlag för räkneexempel som visar vad en ökning av resurserna, i nivå med andra kommuner, skulle kunna innebära i ökade intäkter för grundskolor i Upplands Väsby. Material och metod Socialdemokraterna i Upplands Väsby har systematiskt gått igenom Sveriges Kommuners och landstings (SKL) och Statistiska centralbyråns (SCB) årliga redovisningar över vad kommunerna lägger ned i pengar på olika verksamheter. I denna rapport har vi synat grundskolan och tagit fram uppgifter över vad kommunerna i Stockholms län ekonomiskt satsar på den verksamheten uträknat per elev. Uppgifterna är hämtade ur Vad kostar verksamheten i Din kommun?, en ekonomisk rapport som utkommit under 25 år och som bygger på de kommunala räkenskapssammandrag som kommunen lämnar in till Statistiska centralbyrån (SCB). Vi har undersökt hur mycket pengar Upplands Väsby satsade på barn och elever i grundskolan åren 2005 och Vi har jämfört dessa kostnader med bland annat snittkostnaden för samtliga kommuner i länet. På så vis kan vi få en god uppfattning om hur utvecklingen har gått vad gäller resurstilldelningen till skolan i Upplands Väsby i förhållande till andra kommuner. Vi har också valt ut sju kommuner, de närmaste grannkommunerna, och ett par kommuner (Nacka och Järfälla) som Upplands Väsby i olika sammanhang gärna jämför sig med. Kostnaderna är räknade per elev. Kostnaden gäller för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är gjorda för elever som kommer från andra kommuner.

3 2 Elevkostnad i grundskolan 2005 och 2011 Nedan följer en redovisning av elevkostnaden i länets samtliga kommuner år 2005 och 2011, i fallande ordning (kr per elev och år) (kr per elev och år) 2 Stockholm Stockholm Värmdö Norrtälje Nacka Sigtuna Täby Vaxholm Vaxholm Vallentuna Sundbyberg Nacka Huddinge Södertälje Solna Järfälla Sollentuna Botkyrka Botkyrka Huddinge Järfälla Haninge Norrtälje Sollentuna Upplands Väsby(13) Solna Sigtuna Nynäshamn Nykvarn Upplands-Bro Ekerö Värmdö Haninge Sundbyberg Vallentuna Nykvarn Lidingö Upplands Väsby(19) Upplands-Bro Lidingö Österåker Tyresö Tyresö Salem Salem Danderyd Södertälje Täby Nynäshamn Österåker Danderyd Ekerö Länssnitt: Utifrån tabellen kan vi utläsa att år 2005 satsade Upplands Väsby kommun 414 kronor mindre per elev än genomsnittskostnaden för samtliga kommuner i Stockholms län. År 2011 satsade Upplands Väsby kommun kronor mindre än genomsnittskostnaden per elev för samtliga kommuner i Stockholms län. 1 SKL, SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2005, s SKL, SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2011, s. 119

4 3 Det betyder att kostnaderna för skolverksamheten har pressats ner under en sexårsperiod i förhållande till många av Stockholmskommunerna låg Upplands Väsby på 13:e plats i länet, 2011 har Upplands Väsby fallit till 19:e plats. Låt oss nu, utifrån ovanstående tabell, undersöka Upplands Väsbys grundskolekostnader i förhållande till närliggande kommuner och två kommuner i Stockholms län som vi i olika sammanhang brukar jämföra oss med. Kr per elev och år Skillnad Skillnad i % Sigtuna % Vallentuna % Nacka % Järfälla % Sollentuna % Upplands-Bro % Upplands Väsby % Snitt: Siffrorna talar sitt tydliga språk. Närliggande kommuner satsar mer på skolan än vad Upplands Väsby gör. I Sigtuna kommun, som leds av Socialdemokraterna, lägger kommunen avsevärt mer resurser på barnens lärande. År 2005, då både Sigtuna och Upplands Väsby leddes av bl. a. Socialdemokraterna, var kommunens resurser till skolan och dess elever ungefär lika. Sex år senare satsar Sigtuna kronor mer per elev i grundskolan än vad Upplands Väsby gör. Sigtuna lägger alltså år procent mer resurser på grundskolan än Upplands Väsby, och medan Sigtuna mellan 2005 och 2011 ökad resurserna till skolan med 32 procent ligger Upplands Väsby i botten bland redovisade kommuner med en ökning på endast 14 procent. För att komma upp till snittet av vad ovanstående kommuner lägger i pengar på grundskolan skulle Upplands Väsby kommun behöva satsa ytterligare kronor per elev och år. För att nå upp till Sigtunas nivå behövs det ytterligare kronor. Vad innebär mer resurser i pengar för skolorna? I våra beräkningar har vi räknat med en höjning av resurserna till grundskolan med vad som är snittet för de sju närliggande kommunerna, dvs en höjning med 5290 kr per elev och år. Bollstanäs skola har 400 elever: kr x 400 elever = 2,1 miljoner kronor. Breddenskolan har 303 elever: kr x 303 elever = 1,6 miljoner kronor. Sverige finska skolan/engelska skolan har 134 elever: kr x 134 elever= kronor. Smedby skola har 213 elever: 5290 x 213 elever = 1,1 miljoner kronor Väsby skola har 440 elever: kronor x 430 elever = 2,3 miljoner kronor. Söderviksskolan har 410 elever: kr x 410 elever = 2,2 miljoner kronor. Runbyskolan har 556 elever: kr x 556 elever = 2,9 miljoner kronor

5 4 Grimastaskolan har 368 elever: kr x 368 elever = 1,9 miljoner kronor Frestaskolan har 259 elever: kr x 259 elever = 1,4 miljoner kronor Sandbergska skolan har 244 elever: kr x 244 elever = 1,3 miljoner kronor Vikskolan har 196 elever: kr x 196 elever = 1,0 miljoner kronor Vittraskolan har 335 elever: kr x 335 elever= 1,8 miljoner kronor Hasselskolan har 135 elever: kr x 135 elever= kronor Odenslunda skola har 160 elever: kr x 160 elever = kronor Vi ser att en ökning av resurserna till skolorna i jämbördig nivå med genomsnittet för närliggande kommuner innebär mycket pengar för skolorna. Totalt sett handlar det om cirka 22 miljoner kronor. Resursökningen skapar förutsättningar till att både minska klasstorlekarna, anställa fler lärare och speciallärare och höja lärarnas löner, eller det allra viktigaste, eleverna ges bättre förutsättningar till att lyckas i skolan. Elever som behöver stöd kan i högre utsträckning få det, eleverna kan i högre grad ges läxhjälp och elever som kan och vill läsa snabbare och mer får utrymme för att få stöd till detta. Slutsatser och diskussion Syftet med denna rapport var att skildra hur mycket resurser Upplands Väsby kommun lägger på grundskolan i förhållande till kommunerna i länet och närliggande kommuner. Vi har i denna rapport påvisat att de ekonomiska förutsättningarna för grundskolorna i Upplands Väsby kraftigt försämrats under den tid Alliansen haft ansvaret. Antingen beror det på en medveten politik eller på ren okunskap. År 2005 satsade kommunen 414 kronor mindre per elev än genomsnittskostnaden för samtliga kommuner i Stockholms län, medan kommunen år 2011 lade kr mindre per elev och år. Sett till våra sju närliggande kommuner ligger Upplands Väsby 2011 i botten när det gäller resurser som satsas på skolan. Skillnaden mellan exempelvis Upplands Väsby och Sigtuna har gått ifrån att Upplands Väsby år 2005 lade 74 kr mer än Sigtuna per elev och år till att Upplands Väsby 2011 satsar kr mindre än Sigtuna per elev och år. I en jämförelse med våra närliggande kommuner ser vi att Sigtuna mellan 2005 och 2011 har ökat sina resurser till skolan med 32 %, Vallentuna med 28%, Järfälla med 21 %, Upplands-Bro med 20 %, Sollentuna med 17 % och Nacka med 15 %. Upplands Väsby hamnar sist med en 14 procentig resursökning. Konsekvenserna är tydliga. Mindre resurser leder exempelvis till större klasser, färre lärare och färre speciallärare. Vad skolan kostar och vilken verksamhet man kan bedriva avgörs givetvis av lärarnas skicklighet och kompetens, men utan nödvändiga resurser stannar utvecklingen upp och går i vissa fall bakåt. Det är dit vi har nått i Upplands Väsby. Ska Upplands Väsbys skolor behålla och utveckla sina kvaliteter så måste grundskolan tillföras mer resurser. Det gäller friskolor likväl som kommunala skolor. För att skolorna i Upplands Väsby ska ges ett likvärdigt ekonomiskt utrymme som skolorna i närliggande kommuner måste skolan tillföras omkring 22 miljoner kronor.

6 5 Kontaktuppgifter: Socialdemokraterna i Upplands Väsby Box 151, Upplands Väsby Tel: E-post: Leif Berglund, gruppledare Tel: , E-post: Ibrahim Abdallah, politisk sekreterare Tel: , E-post:

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus 90 000 En rapport om ungas psykiska ohälsa i Stockholmsregionen 2 (28) 3 (28) Innehållsförteckning 90 000 unga i Stockholms län ska inte behöva

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lokala prioriteringar och nationella intressen. En rapport om skillnader i svensk skola. Borås

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lokala prioriteringar och nationella intressen. En rapport om skillnader i svensk skola. Borås RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lokala prioriteringar och nationella intressen En rapport om skillnader i svensk skola Borås Lokala prioriteringar och nationella intressen En rapport om skillnader i

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer