Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms studenter flest, bäst och sämst"

Transkript

1 Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen tycks vara överrepresenterad både bland de sämsta och bästa prestationerna. 2011:5 Samtidigt som en stor andel av länets unga är utan gymnasieutbildning och högskolebehörighet finns en stor andel som läser studieinriktade utbildningar, får mycket goda resultat och går vidare till högre studier. Förutom skillnaderna jämfört med övriga riket finns för samtliga mått mycket stora skillnader mellan länets kommuner. Var femte elev som gick ut gymnasieskolan våren 2010 gjorde det i Stockholms län. Länets täta befolkning, breda utbud och förhållandevis goda kommunikationer bidrar till att relativt många elever läser en utbildning i en annan kommun än boendekommunen. En del kommuner har fler som bor än går i skola i kommunen, för andra är det tvärt om. Av de som fick slutbetyg bodde i Stockholms kommun men gick en utbildning i kommunen. I Danderyd är det dubbelt så många som går i skola jämfört med hur många som bor där. Tre kommuner i Stockholms län, Ekerö, Nykvarn och Vaxholm saknar helt gymnasieutbildning. I gymnasieskolan finns 17 nationella program. Även bland de kommuner som har utbildning erbjuder inte alla samtliga program. Tabell 1. Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10 1 Antal elever Hemkommun Skolkommun Hemkommun andel (%) i fristående skola Stockholm Huddinge Nacka Södertälje Botkyrka Haninge Täby Sollentuna Järfälla Norrtälje Tyresö Sigtuna Lidingö Österåker Upplands Väsby Värmdö Solna Danderyd Vallentuna Ekerö Nynäshamn Sundbyberg Upplands-Bro Salem Vaxholm Nykvarn Riket Stockholms län Riket utom Sthlm län Våren 2010 slutförde elever i riket gymnasieskolan med slutbetyg eller motsvarande. Av dessa fick slutbetyg, 552 fick motsvarande från International Baccalaureate och 213 motsvarande från Waldorfutbildningen.

2 Andelen elever i fristående skolor är betydligt högre i länet jämfört med övriga riket (35 respektive 17 procent). Variationerna mellan kommunerna är dock stora. I Österåker, Vaxholm, Täby, Solna och Danderyd gick majoriteten eller hälften av eleverna i fristående skolor. Endast Nynäshamn har en lägre andel i fristående skolor jämfört med genomsnittet utanför länet. Av de elever som lämnade gymnasieskolan med slutbetyg i Stockholms län våren 2010 kom från en kommunal skola och från en skola med fristående huvudman. Motsvarande i Västra Götalands län, med näst flest friskoleelever, var friskoleelever av totalt elever. Två tredjedelar i Stockholms län har gått en studieinriktad utbildning Den största skillnaden mellan Stockholms län och övriga riket är den höga andelen som har läst en studieinriktad utbildning i länet. Dryga två tredjedelar, 69 procent, har läst någon av de studieinriktade utbildningarna jämfört med 48 procent i övriga riket. Kommunerna i tabell 2 är sorterade efter hur stor andel elever som läst en studieinriktad utbildning. Tabellen visar på mycket stora skillnader mellan länets kommuner. Över 90 procent av Danderydseleverna har läst en studieinriktad utbildning medan färre än hälften har gjort det samma i Norrtälje, Upplands-Bro och Nykvarn. Till studieinriktade utbildningar räknas program eller utbildning anknuten till följande program: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, estetisk, Internatonal Baccalaureate samt Waldorf. Alla program, även de yrkesinriktade, ger högskolebehörighet men Skolverket skiljer mellan studie- och yrkesinriktade program där de senare kräver 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Källa: Samtliga datauppgifter i sammanställningen är hämtade från Skolverket eller är framräknade från Skolverkets uppgifter, statistik på nationell, läns- och kommunnivå samt uppgifter från databasen SIRIS. Tabell 2. Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan 2009/10 2 Totalt elevantal Andel (%) Studieinr. Yrkesinr. Danderyd ,0 6,1 Lidingö ,5 10,6 Täby ,5 16,7 Nacka ,9 19,2 Sollentuna ,8 23,4 Stockholm ,7 22,2 Solna ,8 29,7 Vaxholm ,2 30,0 Länet ,9 29,1 Järfälla ,2 30,9 Sundbyberg ,4 31,6 Salem ,6 33,3 Ekerö ,6 32,4 Vallentuna ,2 34,6 Botkyrka ,9 36,0 Huddinge ,7 36,3 Sigtuna ,6 36,1 Värmdö ,9 37,1 Upplands Väsby ,1 36,8 Tyresö ,6 39,4 Södertälje ,0 35,2 Nynäshamn ,9 43,7 Haninge ,8 42,3 Riket ,1 45,1 Österåker ,2 46,9 Nykvarn ,1 47,1 Riket utom länet ,1 48,8 Upplands-Bro ,4 51,1 Norrtälje ,3 50,4 2 Specialutformade program har ofta en kärna som anknyter till ett nationellt program. Då innehållet är känt redovisas dessa elever på respektive utbildning (studie- eller yrkesinriktning i tabell 2). I tabell 2 redovisas dock inte elever med specialutformat program vilket inte gått att klassificera (2 265 elever i riket varav 181 i Sthlm:s län). Tabell 2 redovisar heller inte de med individuellt program (IV) (616 i riket varav 190 i Sthlm:s län ()). Dessa elever ( ) motsvarar de andelar som fattas i tabellen jämfört med 100 % per kommun/region. 2

3 Samhällsvetenskap och naturvetenskap populärast Jämfört med övriga riket läser väldigt många Stockholmselever natur- och samhällsvetenskapsprogrammen. Exempelvis har 20 procent av länets studenter läst naturvetenskapsprogrammet jämfört med 11 procent i resterande Sverige. Tabell 3 är sorterad efter hur stor andel elever i Stockholms län som läst respektive program. Förutom att en stor andel i länet har läst natur- och samhällsvetenskapsprogrammen är länet underrepresenterat i en rad yrkesinriktade utbildningar. Programmen med grå bakgrund i tabellen är de där länets andel är mer än en procentenhet mindre jämfört med övriga riket. Trots att en fjärdedel av rikets alla barn i förskoleåldern finns i Stockholms län tar bara 1,5 procent Tabell 3. Elever med slutbetyg från nationella program, gymnasieskolan läsåret 2009/10 3 Program Riket utom länet Stockholms län Antal Andel Antal Andel Samhällsvetenskap , ,3 Naturvetenskap , ,6 Estetisk , ,3 El , ,7 Teknik , ,6 Medie , ,4 Handels- och administration , ,6 Bygg , ,6 Hotell- och restaurang , ,5 Hantverk , ,1 Fordon , ,6 Naturbruk , ,9 Omvårdnad , ,8 Barn- och fritid , ,5 Energi 818 1, ,8 Industri ,2 85 0,5 Livsmedel 439 0,6 32 0,2 Total , ,0 av eleverna examen från Barn- och fritid, jämfört med 5 procent i övriga riket. Även bygg-, eloch omvårdnad är exempel på underrepresenterade gymnasieprogram i länet. Om man räknar samman andelarna som fått slutbetyg från de nationella programmen avseende studieinriktning bekräftas bilden från tabell 2. En majoritet av länets elever har läst något av de studieinriktade programmen (samhällsvetenskap, naturvetenskap, estetisk, teknik) - 67 procent jämfört med 46 i övriga riket. Skillnaden i dessa procentsatser jämfört med de i tabell 2 (69 respektive 48) orsakas av att elever från International Baccalaureate, Waldorf och Specialutformade program inte är med i tabell 3. 3 I tabell 3 ingår endast de elever som fått slutbetyg från nationella program vid kommunal eller fristående skola. Elever med slutbetyg från specialutformade program ( i riket varav i länet), Individuellt program (616 i riket varav 181 i länet (skolkommun)), International Baccalaureate (552 i riket) eller Waldorf (213 i riket) ingår ej. Tillsammans utgör de här undantagna eleverna ca 15 procent av dem som slutförde gymnasieskolan 2009/10. 3

4 Färre slutför sin gymnasieutbildning Av de elever som år 2006 påbörjade en gymnasieutbildning i Stockholms län hade endast 74 procent fullföljt den fyra år senare. Om man räknar bort de elever som började på det individuella programmet 4 ökar andelen till 80 procent. Genomströmningen är därmed lägre jämfört med riket där 76 respektive 83 procent av nybörjarna fullföljde utbildningen inom fyra år. Endast Västmanlands och Västernorrlands län har en sämre total genomströmning än Stockholms län. Under den senaste femårsperioden har dessa tre län samt Uppsala konstant haft en hög andel om minst 25 procent av nybörjarna som inte fullföljt sin utbildning inom 4 år. Även när man ser till genomströmning exklusive IV-programmet delar Stockholm jumboplatsen med Uppsala, Västmanlands och Västernorrlands län. Under de senaste fem åren har runt 20 procent av eleverna i dessa län (exklusive de vid IV-programmen) inte fullföljt sin utbildning. Som framgår av tabell 4 finns stora skillnader mellan länets kommuner. Andelen elever som inom fyra år fullföljer en gymnasieutbildning varierar mellan 83 procent i Täby och 68 procent i Haninge. Fyra stockholmskommuner har under den senaste femårsperioden alltid haft en bättre genomströmning jämfört med riksgenomsnittet: Lidingö, Sollentuna, Täby och Vallentuna. Så när som på ett enstaka år gäller detta även Danderyd, Tyresö och Värmdö. Tabell 4. Genomströmning i gymnasieskolan Andel nybörjare (%) år som fullföljde utbildningen inom 4 år exkl. Totalt IV-programmet Täby Tyresö Lidingö Nacka Vallentuna Danderyd Vaxholm Sollentuna Värmdö Ekerö Riket Nykvarn Salem Sigtuna Österåker Huddinge Länet Norrtälje Järfälla Upplands-Bro Upplands Väsby Solna Stockholm Nynäshamn Sundbyberg Botkyrka Södertälje Haninge I Sundbyberg och Södertälje har däremot under de senaste fem åren alltid minst 30 procent av nybörjarna inte fullföljt utbildningen inom 4 år. Med ett års undantag gäller detta även Botkyrka, Haninge och Järfälla. I en del kommuner är skillnaderna mycket stora beroende på om man räknar med dem som började på IV-programmet eller inte. Södertälje ligger i botten sett till den totala genomströmningen men om IV-programmet räknas bort placerar sig kommunen över länsgenomsnittet. 4 Individuella programmet är ett gymnasieprogram som är öppet för elever som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program, dvs. i grundskolan ej fått godkända betyg i ett eller flera av ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk. När tillräckliga kunskaper uppnås kan eleverna läsa övriga gymnasieprogram. 4

5 Tre av tio 20-åringar i länet saknar gymnasiekompetens Även när det gäller andelen gymnasieutbildade 20-åringar ligger Stockholms län sämre till jämfört med riket, 69 respektive 72 procent har gymnasiekompetens. Endast i Västmanlands och Västernorrlands län är andelen gymnasieutbildade 20-åringar lägre än i Stockholms län. Bäst är Halland där 79 procent har en fullföljd gymnasieutbildning. Stockholms län har konsekvent hört till de tre sämsta länen under de senaste fem åren. Andelen 20-åringar med gymnasiekompetens har minskat från 70 till 69. I riket har motsvarande andel legat oförändrad på 72 procent. Skillnaderna mellan stockholmskommunerna är dock betydande. I Täby har 80 procent av alla 20- åringar en fullföljd gymnasieutbildning medan mer än var tredje 20-åring i Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje, Haninge, Sundbyberg och Upplands Väsby saknar gymnasiekompetens. Mellan 2006 och 2010 har andelen 20-åringar utan gymnasiekompetens alltid varit låg (under 65 procent eller lägre) i Botkyrka, Södertälje och Sundbyberg. Det samma gäller för Nynäshamn och Haninge så när som på något enstaka år. Bland toppkommunerna har det varit mer varierat. Endast Lidingö har i alla år mellan 2006 och 2010 haft minst 75 procent 20-åringar med en fullföljd gymnasial utbildning. Sollentuna, Täby, Vallentuna, Danderyd och Tyresö återkommer bland länets bästa kommuner. Tabell 5. Gymnasieutbildade 20-åringar Andel invånare (%) 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning Täby 80 Lidingö 78 Vaxholm 77 Nykvarn 76 Tyresö 76 Danderyd 75 Nacka 75 Vallentuna 74 Sollentuna 73 Ekerö 73 Riket 72 Värmdö 72 Salem 72 Österåker 71 Huddinge 70 Stockholm 69 Sigtuna 69 Länet 69 Solna 68 Norrtälje 68 Järfälla 67 Upplands-Bro 67 Sundbyberg 65 Haninge 65 Upplands Väsby 65 Södertälje 62 Nynäshamn 60 Botkyrka 60 Observera att måttet visar 20-åringarnas och utbildningsnivå. Detta är inte automatiskt synonymt med att de gått i skola i kommunen eller bodde i kommunen under sin skoltid. 5

6 Sex av tio 20-åringar i länet är behöriga till högre studier Att ha en fullföljd gymnasieutbildning innebär ofta men inte alltid att man är behörig till studier vid universitet och högskola. I Stockholms län har 61 procent av 20-åringarna en grundläggande behörighet till högre studier, en lägre andel jämfört med riksgenomsnittet på 64 procent. Återigen är det bara Västmanlands och Västernorrlands län som är ännu sämre än Stockholm. I såväl Jönköping, Västerbotten, Halland och Jämtland är 69 procent av 20- åringarna behöriga till högre studier. Under den senaste femårsperioden har andelen behöriga 20-åringar alltid legat under riksgenomsnittet i Stockholms län. Ett mindre smickrande resultat som endast delas med Västmanland, Södermanland och Skåne län. Skillnaderna mellan länets kommuner är dock mycket stora. Tre fjärdedelar av 20-åringarna i Lidingö och Täby är behöriga till universitetsstudier jämfört med endast hälften i Botkyrka, Nynäshamn och Södertälje. Förutom Lidingö och Täby, som står i en klass för sig, har även Sollentuna under den senaste femårsperioden haft behörighet bland minst 65 procent av sina 20-åringar. Med ett års undantag gäller detta även Danderyd, Vaxholm och Tyresö. Södertälje och Botkyrka är de enda kommuner som under de senaste fem åren konstant haft Tabell 6. Behörighet till universitet och högskola Andel invånare (%) 20 år, med grundläggande behörighet till universitet/högskola Lidingö 74 Täby 74 Danderyd 72 Vaxholm 71 Nykvarn 69 Tyresö 68 Nacka 67 Sollentuna 67 Vallentuna 66 Riket 64 Solna 63 Värmdö 63 Ekerö 62 Österåker 62 Norrtälje 62 Stockholm 61 Länet 61 Huddinge 60 Järfälla 59 Sundbyberg 58 Haninge 57 Upplands-Bro 57 Salem 56 Sigtuna 56 Upplands Väsby 53 Nynäshamn 51 Botkyrka 50 Södertälje 50 mindre än 55 procent behöriga 20-åringar. Men låga andelar behöriga är återkommande även i Nynäshamn, Sundbyberg, Salem, Sigtuna, Haninge och Nykvarn. Såväl tabell 4, 5 och 6 visar på gymnasieresultat där Stockholms län, sett till genomsnittet, ligger illa till. Jämfört med övriga riket är det en betydligt lägre andel som slutför sina gymnasiestudier och bland 20-åringarna har en lägre andel gymnasiekompetens och behörighet till högre studier. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Stockholms län tycks vara överrepresenterat både bland de sämsta och bästa prestationerna. Samtidigt som en stor andel unga är utan gymnasieutbildning och högskolebehörighet finns en stor andel som läser studieinriktade utbildningar, får mycket goda resultat och går vidare till högre studier, se tabell 7. Förutom den jämfört med övriga riket atypiska resultatbilden finns för samtliga mått mycket stora skillnader mellan länets kommuner. 6

7 Hälften går vidare till högre studier Hälften av de som avslutar en gymnasieutbildning i länet börjar läsa på högskola inom tre år efter sin studentexamen. Endast i Uppsala län går en högre andel, 52 procent, över till högre studier. I Gotlands och Jämtlands län går färre än var tredje över till högre studier efter gymnasieskolan. Under de senaste fem åren har mönstren varit de samma med Uppsala och Stockholm i topp och där runt hälften av studenterna går vidare till högre utbildning. I Jämtlands, Gotlands och Södermanlands län har få läst vidare under samma period (aldrig eller sällan andelar över 35 procent). Bland Stockholmskommunerna är Danderyd och Lidingö i en klass för sig då sju av tio väljer att läsa vidare efter gymnasiet. Även i Täby, Solna, Nacka och Stockholm går en klar majoritet av studenterna vidare till universitet eller högskola. Under den senaste femårsperioden har minst två tredjedelar av studenterna i Danderyd och Lidingö läst vidare. Det samma gäller åtminstone hälften av studenterna i Stockholm, Täby, Solna och Sollentuna. Även om länet här utmärker sig positivt jämfört med riket är övergången i åtta av länets kommuner lägre än riksgenomsnittet. Allra lägst är de i Värmdö, Nykvarn och Norrtälje där endast omkring 30 procent av de med gymnasieexamen läser vidare. Tabell 7. Övergång till högskola Övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymn.skolan 2007 Danderyd 75 Lidingö 69 Täby 59 Solna 55 Nacka 54 Stockholm 53 Sollentuna 52 Järfälla 52 Sundbyberg 51 Länet 49 Salem 48 Upplands-Bro 46 Botkyrka 46 Vaxholm 45 Huddinge 45 Tyresö 44 Ekerö 44 Upplands Väsby 44 Riket 42 Österåker 42 Södertälje 40 Sigtuna 39 Haninge 38 Vallentuna 36 Nynäshamn 36 Värmdö 33 Nykvarn 32 Norrtälje 30 Under den senaste femårsperioden har antalet Stockholmskommuner där en lägre andel än riksgenomsnittet läser vidare minskat från 11 till 8. Norrtälje, Värmdö och Södertälje har alltid hört hit och det samma, med något enstaka undantag, gäller Nynäshamn, Vallentuna och Nykvarn. Kontakt Vill du veta mer kan du kontakta: Gunhild Graseman Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för analys Tfn Om Nutid & framtid Nutid & framtid är en analysserie från Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholms län. 7

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst 2014:4 Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms län är känt för sin höga utbildningsnivå. Samtidigt ligger länet under riksgenomsnittet på flera av gymnasieskolans resultatmått. För att möta

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet 2014:2 Stockholm lyfter Sverige men 2 300 saknar behörighet Nära 21 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2013. Länet har bättre resultat jämfört med övriga riket både avseende det genomsnittliga

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

6. Ung i Stockholms län. Skolan är nyckeln till arbetslivet i Stockholm läns kommuner Maj 2013

6. Ung i Stockholms län. Skolan är nyckeln till arbetslivet i Stockholm läns kommuner Maj 2013 . Ung i Stockholms län Skolan är nyckeln till arbetslivet i Stockholm läns kommuner Maj 13 Innehåll Inledning... Ökande arbetslöshet bland unga... 3 Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) bland unga... Om uppväxtens

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 3-21 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 29-1 till 21-9 jämfört med föregående period 5 45 4 Linjen indikerar målvärdet på 5 års sikt enligt

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 1 211 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 5 45 4 Linjen indikerar det nationella målvärdet till år 214. april 28 - mars 29 april 29 - mars

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-19 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Skola, fritid, föräldrar och spel Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-19 2 Kartlägga

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län?

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Stockholms län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet Förord Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass, vi har en hög andel högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Men regionen har också

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer