Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster"

Transkript

1 17

2 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Statistiken produceras av SCB och publiceras i Statistiskdatabasen en gång om året, HE0108 (Inkomststatistik) och HE0107 (Skatter och taxerad inkomst). Statistikdatabasen och efterfrågade tabeller finns tillgängliga på År 2006 var den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet) kr i Stockholms län (medelbelopp för personer 16 år och äldre som var folkbokförda i regionen ). Det innebär en ökning med 3,1 procent från Medelinkomsten för män är markant högre än för kvinnor, mot kr. Beloppet för kvinnor var därmed 72 procent av beloppet för män. Inkomstskillnaden kan till stor del förklaras av att kvinnor i genomsnitt har kortare arbetstid och lägre lön. Mellan åren 2005 och 2006 minskade skillnaden mellan mäns och kvinnors sammanräknade förvärvsinkomst; kvinnornas inkomst ökade i genomsnitt med 3,4 procent och männens med 2,9 procent. Av kommunerna i länet hade Danderyd högst medelinkomst, kr följt av Lidingö med kr. Kommu nerna med lägst medelinkomst var Botkyrka, kr och Norrtälje kr. Familjebegreppet beskrivs närmare i texten till kapitel 14. Vid avgränsningen av familjer utgår SCB från relationer mellan personer som är folkbokförda på samma fastighet. Personer som är bosatta i olika lägenheter på fastigheten kan då felaktigt bli betraktade som ingående i samma familj. Eftersom lägenhetsregister saknas kan folkbokföring på lägenhet inte genomföras. Det är därför inte möjligt att framställa statistik över familjer och hushåll av god kvalitet med folkbokföringen som grund. 362 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

3 17.1 Befolkning 16 år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst 1). Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen i Stockholms län 2) Samtliga Andel (procent) av befolkningen i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Botkyrka Män 100,0 9,6 12,5 15,0 22,0 19,2 16,3 5,5 206,4 220,4 Kvinnor 100,0 9,5 14,5 24,2 25,3 16,9 8,3 1,3 165,6 171,0 Totalt 100,0 9,5 13,5 19,6 23,6 18,0 12,3 3,4 184,2 195,6 Danderyd Män 100,0 8,4 10,8 6,9 11,2 11,2 19,2 32,3 331,6 516,7 Kvinnor 100,0 7,6 12,8 17,4 17,8 15,6 17,3 11,5 215,0 264,5 Totalt 100,0 8,0 11,8 12,4 14,7 13,5 18,2 21,4 257,1 384,1 Ekerö Män 100,0 5,8 9,8 8,5 16,1 19,4 24,3 16,2 278,5 321,1 Kvinnor 100,0 5,2 11,1 18,9 24,5 19,9 16,2 4,1 209,0 220,6 Totalt 100,0 5,5 10,5 13,7 20,4 19,7 20,2 10,1 239,7 270,3 Haninge Män 100,0 7,2 10,1 12,2 21,2 22,4 20,3 6,7 237,6 249,1 Kvinnor 100,0 6,2 12,3 22,7 27,6 19,7 10,0 1,5 187,0 188,9 Totalt 100,0 6,7 11,2 17,5 24,4 21,0 15,1 4,1 209,8 218,9 Huddinge Män 100,0 8,7 11,1 11,7 18,6 18,9 20,6 10,4 239,6 263,7 Kvinnor 100,0 7,7 12,5 20,9 24,1 19,6 12,4 2,8 190,7 197,8 Totalt 100,0 8,2 11,8 16,3 21,4 19,3 16,5 6,5 212,4 230,3 Järfälla Män 100,0 6,6 9,3 9,8 19,4 20,2 22,8 11,8 258,5 284,4 Kvinnor 100,0 5,7 10,9 21,4 26,0 20,6 12,7 2,7 196,9 205,1 Totalt 100,0 6,2 10,1 15,7 22,7 20,4 17,7 7,2 224,5 244,0 Lidingö Män 100,0 6,9 9,9 8,7 14,8 15,0 20,2 24,5 291,0 423,0 Kvinnor 100,0 6,0 12,2 19,2 20,9 16,9 17,1 7,7 208,4 242,6 Totalt 100,0 6,4 11,1 14,2 18,1 16,0 18,5 15,6 240,5 327,3 Nacka Män 100,0 7,0 10,3 10,0 15,7 17,0 21,9 18,1 272,5 341,9 Kvinnor 100,0 6,0 11,6 18,7 22,4 19,2 16,4 5,7 209,7 229,8 Totalt 100,0 6,4 11,0 14,5 19,1 18,2 19,1 11,8 235,6 284,3 Norrtälje Män 100,0 5,4 8,9 14,5 26,6 23,0 17,3 4,2 223,7 235,2 Kvinnor 100,0 4,5 11,4 31,2 30,0 15,3 6,7 0,9 168,1 174,7 Totalt 100,0 4,9 10,2 22,9 28,3 19,2 12,0 2,6 194,2 204,9 Nykvarn Män 100,0 5,1 8,2 8,6 18,4 23,2 26,3 10,2 277,4 290,1 Kvinnor 100,0 3,8 10,3 20,9 25,7 23,2 14,1 1,9 206,8 211,6 Totalt 100,0 4,5 9,2 14,6 22,0 23,2 20,3 6,1 238,6 251,5 Nynäshamn Män 100,0 5,7 9,1 12,4 24,1 22,8 20,1 5,8 235,6 247,2 Kvinnor 100,0 5,6 11,2 26,5 29,6 17,5 8,2 1,3 178,0 183,5 Totalt 100,0 5,7 10,2 19,5 26,9 20,2 14,2 3,5 203,8 215,3 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 363

4 17.1 forts. Befolkning 16 år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst 1). Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen i Stockholms län 2) Samtliga Andel (procent) av befolkningen i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Salem Män 100,0 5,9 9,2 9,2 17,7 22,0 24,0 12,1 269,4 288,0 Kvinnor 100,0 4,4 10,8 19,7 28,1 20,9 13,4 2,6 204,5 209,8 Totalt 100,0 5,1 10,0 14,6 23,1 21,4 18,6 7,2 230,8 247,9 Sigtuna Män 100,0 7,5 9,9 11,4 20,8 22,4 19,4 8,6 241,2 266,7 Kvinnor 100,0 6,9 12,4 22,8 27,5 18,8 9,8 1,8 183,6 188,3 Totalt 100,0 7,2 11,2 17,2 24,2 20,6 14,5 5,2 209,1 226,9 Sollentuna Män 100,0 7,2 9,9 9,3 16,1 16,5 22,0 19,0 275,8 333,0 Kvinnor 100,0 5,8 11,1 19,8 22,2 19,2 15,8 6,1 208,1 229,2 Totalt 100,0 6,5 10,5 14,7 19,2 17,9 18,8 12,4 236,2 279,8 Solna Män 100,0 7,9 10,3 11,4 18,7 18,1 22,5 11,1 247,5 273,8 Kvinnor 100,0 6,4 11,5 20,9 23,5 19,8 14,7 3,3 197,7 210,3 Totalt 100,0 7,1 10,9 16,3 21,2 19,0 18,4 7,1 219,3 241,0 Stockholm Män 100,0 8,9 11,3 12,6 17,8 16,7 19,9 12,7 237,3 284,9 Kvinnor 100,0 7,2 12,3 20,9 21,9 18,3 14,9 4,5 194,0 213,3 Totalt 100,0 8,0 11,8 16,9 20,0 17,5 17,3 8,4 213,1 247,7 Sundbyberg Män 100,0 7,7 9,7 12,8 20,4 19,9 20,7 8,7 237,7 258,0 Kvinnor 100,0 6,1 11,6 22,5 24,1 19,9 13,2 2,6 193,0 202,2 Totalt 100,0 6,9 10,7 17,8 22,3 19,9 16,9 5,6 213,3 229,5 Södertälje Män 100,0 9,4 10,5 13,9 21,1 20,6 18,8 5,6 221,1 233,4 Kvinnor 100,0 9,0 12,9 25,5 24,5 17,1 9,7 1,4 168,4 176,5 Totalt 100,0 9,2 11,7 19,7 22,8 18,9 14,2 3,5 192,6 204,9 Tyresö Män 100,0 6,5 9,4 9,0 19,0 20,6 23,2 12,2 262,9 293,2 Kvinnor 100,0 5,0 11,3 20,2 25,2 21,0 14,4 2,8 204,0 211,4 Totalt 100,0 5,8 10,4 14,7 22,2 20,8 18,8 7,4 230,1 251,5 Täby Män 100,0 6,6 8,9 8,0 14,4 14,8 23,4 23,9 305,5 384,4 Kvinnor 100,0 5,5 10,9 18,7 21,7 19,2 17,4 6,6 215,3 236,9 Totalt 100,0 6,0 10,0 13,5 18,2 17,0 20,3 15,0 250,2 308,3 Upplands Väsby Män 100,0 6,5 9,3 11,1 20,0 21,7 21,8 9,4 250,1 270,1 Kvinnor 100,0 5,4 11,2 22,0 27,5 20,7 11,1 2,1 194,7 199,5 Totalt 100,0 6,0 10,3 16,6 23,9 21,2 16,4 5,7 218,4 234,2 Upplands-Bro Män 100,0 7,4 10,1 10,3 20,0 22,5 21,9 7,7 246,9 258,9 Kvinnor 100,0 6,3 11,8 22,5 28,2 19,7 10,0 1,6 186,7 190,6 Totalt 100,0 6,8 11,0 16,5 24,1 21,1 15,8 4,6 213,5 224,2 364 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

5 17.1 forts. Befolkning 16 år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst 1). Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen i Stockholms län 2) Samtliga Andel (procent) av befolkningen i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Vallentuna Män 100,0 6,3 9,5 9,3 17,2 21,2 24,0 12,4 268,2 293,5 Kvinnor 100,0 5,4 11,0 21,2 27,3 19,8 12,8 2,4 197,9 203,4 Totalt 100,0 5,8 10,3 15,3 22,3 20,5 18,4 7,4 227,7 247,9 Vaxholm Män 100,0 5,9 9,3 10,1 16,9 16,7 24,2 16,8 276,2 327,8 Kvinnor 100,0 4,7 11,1 19,4 25,0 19,5 15,8 4,5 207,1 222,0 Totalt 100,0 5,3 10,2 14,9 21,1 18,2 19,9 10,5 233,5 273,3 Värmdö Män 100,0 6,3 9,3 10,4 18,7 20,7 23,0 11,7 261,3 292,0 Kvinnor 100,0 4,7 11,0 20,1 26,4 20,8 13,9 3,2 205,3 214,0 Totalt 100,0 5,5 10,1 15,2 22,5 20,8 18,5 7,5 229,2 253,4 Österåker Män 100,0 5,8 9,4 9,5 18,6 20,4 22,7 13,6 265,0 302,8 Kvinnor 100,0 4,8 11,4 20,5 27,2 20,2 13,1 2,8 199,5 207,6 Totalt 100,0 5,3 10,4 15,0 22,9 20,3 17,9 8,2 228,2 254,9 Stockholms län Män 100,0 8,0 10,6 11,7 18,5 18,3 20,6 12,4 245,2 288,5 Kvinnor 100,0 6,7 12,1 21,4 23,7 18,7 13,6 3,8 193,1 208,7 Totalt 100,0 7,3 11,3 16,7 21,1 18,5 17,0 8,0 216,0 247,6 1 Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. 2 Inkomsttagarens regionala placering bestäms av folkbokföringen Medelinkomst beräknad för samtliga, dvs. inklusive 0-inkomsttagare. Källa: SCB, den totalräknade inkomststatistiken, IoT Medianinkomst kr Botkyrka Södertälje Norrtälje Nynäshamn Sigtuna Haninge Huddinge Stockholm Sundbyberg Upplands-Bro Upplands Väsby Solna Järfälla Vallentuna Österåker Värmdö Tyresö Salem Vaxholm Nacka Sollentuna Nykvarn Ekerö Lidingö Täby Danderyd Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 365

6 17.2 Familjer 16 år och äldre, med bostadsbidrag och bostadstillägg. Den folkbokförda befolkningen per kommun i Stockholms län Totalt antal familjer Samtliga familjer med bostadsbidrag och bostadstillägg Antal Andel 1) Summa, Medel- Index 2) % tkr bidrag, kr Botkyrka , Danderyd , Ekerö , Haninge , Huddinge , Järfälla , Lidingö , Nacka , Norrtälje , Nykvarn , Nynäshamn , Salem , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Stockholm , Sundbyberg , Södertälje , Tyresö , Täby , Upplands Väsby , Upplands-Bro , Vallentuna , Vaxholm , Värmdö , Österåker , Stockholms län , Antalet familjer med bostadsstöd i relation till det totala antalet familjer. 2 Index beräknat på medelbidrag. Hela riket = 100. Källa: SCB, den totalräknade inkomststatistiken, IoT 366 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

7 därav Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående utan barn Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer Antal Andel 1) Medel- Index 2) Antal Andel 1) Medel- Index 2) % bidrag, % bidrag, kr kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 367

8 17.3 Familjer, 20 år och däröver, fördelade efter disponibel inkomst 1) och familjetyp 2) per kommun i Stockholms län. Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen Antal familjer Andel (procent) av familjerna i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Botkyrka Gifta/sambor ,3 1,5 6,0 14,1 18,8 39,3 20,0 359,4 380,4 Ensamstående kvinnor ,9 8,4 42,6 29,9 10,7 4,6 0,9 151,6 167,1 Ensamstående män ,1 11,2 35,6 30,8 11,6 4,4 1,2 156,4 166,6 Totalt ,5 6,4 25,8 23,8 14,2 18,6 8,7 208,1 253,5 Danderyd Gifta/sambor ,5 0,6 1,1 3,8 7,3 20,4 66,3 629, ,3 Ensamstående kvinnor ,6 5,8 32,7 25,2 14,0 12,2 6,5 181,4 246,8 Ensamstående män ,9 6,8 20,5 23,0 16,2 15,9 11,6 214,4 364,9 Totalt ,6 3,6 15,2 14,6 11,3 16,8 35,8 346,1 631,7 Ekerö Gifta/sambor ,1 0,4 1,0 5,7 10,3 40,1 42,4 468,9 521,4 Ensamstående kvinnor ,3 5,0 33,0 29,5 17,9 10,1 3,3 185,0 219,6 Ensamstående män ,3 6,0 25,8 30,4 18,6 11,4 5,5 198,7 231,7 Totalt ,9 2,8 14,6 17,2 14,0 26,2 24,4 322,8 381,3 Haninge Gifta/sambor ,2 0,8 2,5 10,2 16,2 46,7 23,4 395,8 417,0 Ensamstående kvinnor ,9 6,3 40,3 32,9 12,2 5,4 1,0 162,6 179,5 Ensamstående män ,0 8,4 31,9 35,2 14,2 5,9 1,5 174,0 185,6 Totalt ,6 4,7 22,8 24,5 14,4 22,0 10,1 226,3 276,0 Huddinge Gifta/sambor ,4 0,9 3,2 9,9 13,9 39,9 31,8 419,1 448,7 Ensamstående kvinnor ,6 7,6 39,7 31,0 11,9 6,0 1,2 160,2 177,3 Ensamstående män ,6 10,1 32,6 30,9 13,2 6,7 1,9 166,1 194,8 Totalt ,2 5,5 22,9 22,4 13,1 20,0 13,8 227,1 292,5 Järfälla Gifta/sambor ,1 0,4 1,7 7,8 14,1 42,1 33,7 430,1 464,3 Ensamstående kvinnor ,6 5,1 38,1 32,9 13,9 6,8 1,6 171,5 189,6 Ensamstående män ,7 6,7 28,4 33,7 17,4 8,7 2,4 187,4 205,8 Totalt ,3 3,6 20,4 22,7 14,9 22,0 15,1 248,1 307,8 Lidingö Gifta/sambor ,3 0,6 1,2 5,4 9,7 27,2 55,5 534,8 748,9 Ensamstående kvinnor ,9 6,0 35,2 28,0 14,8 9,8 4,5 177,7 220,9 Ensamstående män ,1 7,8 25,5 27,9 15,4 12,4 8,1 195,6 267,4 Totalt ,5 4,2 18,9 18,7 12,8 17,5 26,3 276,2 448,4 Nacka Gifta/sambor ,1 0,5 1,6 6,2 11,2 32,6 47,7 487,2 593,2 Ensamstående kvinnor ,9 5,9 35,1 30,2 14,8 8,9 3,1 176,1 209,6 Ensamstående män ,0 8,3 26,7 29,5 16,9 10,6 5,0 191,2 248,5 Totalt ,5 4,3 19,2 20,2 13,9 19,1 21,9 263,1 377,2 Norrtälje Gifta/sambor ,1 0,5 2,1 15,2 18,6 44,5 18,9 369,0 406,0 Ensamstående kvinnor ,8 6,9 49,2 27,8 9,6 4,5 1,2 145,8 172,1 Ensamstående män ,9 6,8 35,2 35,4 13,4 5,5 2,0 172,7 191,0 Totalt ,8 4,3 26,4 24,9 14,3 20,8 8,5 216,9 271,0 Nykvarn Gifta/sambor ,0 0,3 0,9 7,4 11,4 47,4 32,7 440,5 460,0 Ensamstående kvinnor 908 0,9 4,1 34,3 33,4 18,1 7,8 1,5 185,5 201,1 Ensamstående män 903 2,0 6,4 24,6 34,2 20,4 9,9 2,5 200,0 214,3 Totalt ,7 2,7 14,6 20,1 15,1 28,9 18,0 303,3 338,9 368 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

9 17.3 forts. Familjer, 20 år och däröver, fördelade efter disponibel inkomst 1) och familjetyp 2) per kommun i Stockholms län. Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen Antal familjer Andel (procent) av familjerna i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Nynsähamn Gifta/sambor ,1 0,4 2,3 11,7 16,4 46,5 22,6 395,7 414,7 Ensamstående kvinnor ,2 5,5 46,0 30,4 11,2 4,6 1,0 154,6 175,1 Ensamstående män ,6 6,9 35,6 32,7 15,5 6,2 1,5 173,9 198,2 Totalt ,9 3,9 25,3 23,5 14,5 22,1 9,9 226,6 278,9 Salem Gifta/sambor ,0 0,4 0,9 6,3 13,3 45,6 33,5 433,8 468,7 Ensamstående kvinnor ,1 3,8 34,8 35,2 15,8 7,7 1,6 179,3 196,0 Ensamstående män ,2 5,7 26,7 37,2 16,8 8,6 2,7 193,6 208,1 Totalt ,8 2,5 15,9 20,9 14,8 27,1 18,0 287,5 336,9 Sigtuna Gifta/sambor ,2 0,7 2,7 10,0 15,5 43,1 27,9 399,5 447,0 Ensamstående kvinnor ,7 6,8 40,3 32,2 11,8 5,9 1,3 162,7 181,0 Ensamstående män ,5 7,6 30,1 36,1 14,3 6,1 2,3 178,9 192,8 Totalt ,6 4,6 22,6 24,5 13,9 20,7 12,1 227,6 289,5 Sollentuna Gifta/sambor ,2 0,6 1,6 6,5 10,8 33,2 47,2 485,1 538,2 Ensamstående kvinnor ,9 5,5 37,0 30,0 15,0 8,1 2,5 172,9 198,6 Ensamstående män ,6 7,5 27,4 29,8 16,6 10,9 4,3 187,5 216,4 Totalt ,6 3,8 18,7 19,3 13,5 20,1 23,0 273,2 355,9 Solna Gifta/sambor ,6 1,0 2,3 8,7 14,8 39,1 33,6 420,2 459,0 Ensamstående kvinnor ,9 7,3 35,2 30,8 15,3 6,7 1,8 170,4 188,8 Ensamstående män ,3 9,2 25,3 27,2 19,0 11,1 2,9 190,3 210,3 Totalt ,2 6,4 23,7 24,1 16,5 16,2 10,0 214,4 262,4 Stockholm Gifta/sambor ,4 1,0 2,9 9,9 13,9 34,0 37,9 434,9 532,3 Ensamstående kvinnor ,5 7,1 36,1 30,2 14,6 7,1 2,3 170,3 196,9 Ensamstående män ,8 9,8 28,4 26,8 16,4 9,9 3,8 179,6 222,2 Totalt ,7 6,4 25,0 23,9 15,1 14,9 11,9 211,6 291,3 Sundbyberg Gifta/sambor ,4 1,0 3,1 12,3 16,2 40,2 26,8 394,5 425,7 Ensamstående kvinnor ,8 6,4 38,3 34,0 13,5 5,2 0,8 167,4 181,5 Ensamstående män ,2 8,8 28,7 31,3 17,5 7,9 1,7 181,3 192,5 Totalt ,3 6,0 26,5 27,9 15,6 14,4 7,3 201,8 243,1 Södertälje Gifta/sambor ,3 1,0 4,1 15,1 17,0 40,2 22,3 372,6 411,7 Ensamstående kvinnor ,5 6,4 45,3 30,2 11,0 4,7 1,0 152,9 172,6 Ensamstående män ,0 8,9 33,8 34,2 14,2 4,7 1,2 170,5 179,3 Totalt ,5 5,2 26,8 25,9 14,1 17,6 8,8 209,4 261,6 Tyresö Gifta/sambor ,1 0,4 1,5 7,1 13,3 42,0 35,6 439,0 485,3 Ensamstående kvinnor ,5 4,8 35,1 34,3 15,0 7,4 1,9 178,9 197,8 Ensamstående män ,7 7,0 27,0 34,2 16,7 9,1 3,3 189,9 211,7 Totalt ,2 3,4 18,0 22,1 14,7 23,3 17,4 264,5 330,2 Täby Gifta/sambor ,2 0,4 0,9 4,6 9,0 29,2 55,7 529,5 623,0 Ensamstående kvinnor ,8 5,0 34,0 28,9 15,8 10,4 4,0 183,0 218,2 Ensamstående män ,0 6,5 23,5 27,5 19,1 13,6 6,8 207,5 250,8 Totalt ,3 3,1 15,7 16,9 13,3 20,2 29,5 317,9 420,6 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 369

10 17.3 forts. Familjer, 20 år och däröver, fördelade efter disponibel inkomst 1) och familjetyp 2) per kommun i Stockholms län. Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen Antal familjer Andel (procent) av familjerna i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Upplands Väsby Gifta/sambor ,1 0,4 2,0 9,0 14,4 43,8 30,2 419,1 447,7 Ensamstående kvinnor ,4 6,0 39,6 33,7 12,9 5,4 1,1 166,2 181,8 Ensamstående män ,1 6,6 31,2 35,1 15,7 6,2 2,2 179,9 199,0 Totalt ,4 4,0 22,6 24,5 14,3 20,6 12,7 231,2 290,0 Uppland-Bro Gifta/sambor ,1 0,5 1,9 8,7 14,7 46,3 27,7 411,4 435,6 Ensamstående kvinnor ,0 5,6 41,4 31,3 12,2 5,8 1,6 161,7 182,8 Ensamstående män ,4 6,8 28,5 37,3 17,0 6,4 1,6 185,4 195,7 Totalt ,3 3,8 21,6 23,5 14,5 22,7 12,4 238,6 291,0 Vallentuna Gifta/sambor ,1 0,5 1,2 6,5 12,0 43,4 36,3 445,2 478,1 Ensamstående kvinnor ,3 4,6 36,2 32,5 15,1 8,2 2,1 178,5 197,9 Ensamstående män ,8 6,4 24,8 33,8 18,0 10,9 3,4 195,3 219,4 Totalt ,1 3,1 16,8 20,4 14,3 25,6 18,8 283,2 336,7 Vaxholm Gifta/sambor ,1 0,4 1,3 6,8 10,8 37,1 43,5 472,0 544,0 Ensamstående kvinnor ,1 5,5 38,4 29,7 14,8 7,8 2,7 171,9 200,0 Ensamstående män ,3 6,8 27,0 27,5 18,1 12,9 5,5 198,1 239,6 Totalt ,9 3,4 18,2 18,4 13,7 22,8 22,7 288,8 372,2 Värmdö Gifta/sambor ,1 0,7 1,7 7,8 12,6 43,3 33,9 433,6 494,2 Ensamstående kvinnor ,4 6,1 35,2 32,7 15,2 7,0 2,4 176,0 200,0 Ensamstående män ,2 7,5 27,7 31,9 16,8 9,9 3,9 191,8 228,2 Totalt ,0 3,9 17,6 20,8 14,4 24,8 17,5 272,4 345,0 Österåker Gifta/sambor ,1 0,4 1,4 6,7 12,3 42,9 36,3 442,3 517,4 Ensamstående kvinnor ,4 4,8 37,7 32,7 14,3 7,4 1,7 172,8 197,7 Ensamstående män ,8 6,3 26,4 33,0 16,8 11,0 3,6 193,5 219,8 Totalt ,1 3,0 17,2 20,0 13,9 25,7 19,2 286,7 360,0 Stockholm län Gifta/sambor ,1 5,4 23,1 23,0 14,6 17,8 13,9 431,0 511,1 Ensamstående kvinnor ,9 3,0 5,6 19,8 28,9 22,0 17,7 168,4 193,7 Ensamstående män ,8 5,2 7,4 16,4 24,2 21,6 19,4 180,3 215,7 Totalt ,0 3,9 6,2 17,3 25,7 22,3 20,6 226,3 307,2 1 Disponibel inkomst är vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria transfereringar. 2 Som "Gifta samboende" redovisas även ogifta sammanboende som sambeskattas (dvs. ogifta med gemensamt barn). Som "Ensamstående" redovisas även sammanboende ogifta män och kvinnor som saknar gemensamma barn. 3 Medelvärde beräknat på samtliga inkomsttagare, dvs. inklusive 0-inkomsttagare. Källa: SCB, den totalräknade inkomststatistiken, IoT 370 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

11 17.4 Andel miljonärer efter kön och kommun i Stockholms län 2005 och 2006 Placering i Sverige Andel miljonärer per kommun 2006 Andel miljonärer per kommun Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Danderyd Täby Lidingö Nacka Vaxholm Sollentuna Ekerö Värmdö Tyresö Stockholm Solna Järfälla Österåker Vallentuna Huddinge Norrtälje Nykvarn Salem Upplands Väsby Haninge Upplands-Bro Nynäshamn Sigtuna Sundbyberg Södertälje Botkyrka Hela riket Källa: SCB:s förmögenhetsstatistik Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 371

12 17.5 Nettoförmögenhet, medianvärde och medelvärde fördelade efter kön och kommun i Stockholms län 2006 Placering Kommun Medelvärde, för alla, tkr Medianvärde, för alla, tkr i Sverige Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 1 Danderyd Lidingö Täby Nacka Ekerö Stockholm Vaxholm Värmdö Sollentuna Tyresö Norrtälje Österåker Vallentuna Järfälla Solna Huddinge Nykvarn Sigtuna Salem Upplands-Bro Upplands Väsby Nynäshamn Haninge Sundbyberg Södertälje Botkyrka Hela riket Medianvärde kr Botkyrka Sundbyberg Södertälje Män Sigtuna Upplands Väsby Kvinnor Nynäshamn Haninge Upplands-Bro Salem Huddinge Stockholm Nykvarn Tyresö Solna Österåker Värmdö Norrtälje Järfälla Sollentuna Ekerö Vaxholm Vallentuna Nacka Lidingö Täby Danderyd Källa: SCB:s förmögenhetsstatistik 372 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1998:9 Utkom från trycket den 29 juni 1998 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad;

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Uppföljning av verksamheten 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-04-28 Diarienummer: HSN 1504-0520 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN EXECUTIVE SUMMARY BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På uppdrag av: Stockholmsstrategin och

Läs mer

Hushållens bilinnehav

Hushållens bilinnehav Hushållens bilinnehav En kartläggning av hushållen i Stockholms län 1 2 Förord Tillväxttakten vad gäller antalet bilar i Stockholms län har den senaste 30-årsperioden varit tre till fyra gånger så snabb

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 uppgången det senaste året är den största i Boindex historia Boindex steg till 146,7 tredje

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex steg till 142,0 andra kvartalet 2009 husköpkraften har stärkts till tidigare höga nivåer Boindex steg till 142,0 andra kvartalet,

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet...

Innehåll. Förord. Befolkning... 3. Hälsa... 9. Utbildning... 14. Barn och familj... 24. Förvärvsarbete... 32. Inkomst... 51. Kriminalitet... Innehåll Befolkning... 3 Hälsa... 9 Utbildning... 14 Barn och familj... 24 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 51 Kriminalitet... 59 Makt och inflytande... 65 Producerad av SCB samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Översikt 1-3v 4v 6-8v 3-5m 6m 8m 10m 12m 18m 2,5-3 år* 4 år 5 år Hem BVC BVC BVC BVC BVC Hem BVC BVC BVC BVC BVC BVC S 2 besök L+S

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen...

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen... Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen......om opartisk och kostnadsfri kommunal energirådgivning Energirådgivning för ett energieffektivare samhälle 1 25 kommuner Sigtuna Nykvarn Håbo Vallentuna

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Egenföretagare och allmän pension

Egenföretagare och allmän pension 1 (19) PM Analysavdelningen Cédric Perriard Egenföretagare och allmän pension Denna promemoria innehåller statistik om egenföretagare. Som egenföretagare räknas personer som har haft inkomst av näringsverksamhet,

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2013 En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Maj 2013 Inledning Varje år går staten miste om närmare 180 miljarder i skatteintäkter. Det

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

I fråga om externhyror och driftskostnader samt värdeminskningsavdrag bör uppgifter begäras in för hela fastigheten om dessa saknas.

I fråga om externhyror och driftskostnader samt värdeminskningsavdrag bör uppgifter begäras in för hela fastigheten om dessa saknas. Bostadsförmånsvärde med mera vid 2004 års taxering Allmänt Flerfamiljsfastigheter innehas i viss utsträckning som så kallade andelshus. Dessa kännetecknas av att de boende i regel till övervägande del

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande

Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande 1. 2012-10-29 Ett värdefullt omhändertagande 2. 2012-10-29 3. 2012-10-29 Avtalsparter september 2012 RVR-kansliet Per Gustafsson Verksamhetschef 08 588 474 27 073 031 48 40 per.gustafsson@svbf.se Marie

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer