Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster"

Transkript

1 17

2 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Statistiken produceras av SCB och publiceras i Statistiskdatabasen en gång om året, HE0108 (Inkomststatistik) och HE0107 (Skatter och taxerad inkomst). Statistikdatabasen och efterfrågade tabeller finns tillgängliga på År 2006 var den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet) kr i Stockholms län (medelbelopp för personer 16 år och äldre som var folkbokförda i regionen ). Det innebär en ökning med 3,1 procent från Medelinkomsten för män är markant högre än för kvinnor, mot kr. Beloppet för kvinnor var därmed 72 procent av beloppet för män. Inkomstskillnaden kan till stor del förklaras av att kvinnor i genomsnitt har kortare arbetstid och lägre lön. Mellan åren 2005 och 2006 minskade skillnaden mellan mäns och kvinnors sammanräknade förvärvsinkomst; kvinnornas inkomst ökade i genomsnitt med 3,4 procent och männens med 2,9 procent. Av kommunerna i länet hade Danderyd högst medelinkomst, kr följt av Lidingö med kr. Kommu nerna med lägst medelinkomst var Botkyrka, kr och Norrtälje kr. Familjebegreppet beskrivs närmare i texten till kapitel 14. Vid avgränsningen av familjer utgår SCB från relationer mellan personer som är folkbokförda på samma fastighet. Personer som är bosatta i olika lägenheter på fastigheten kan då felaktigt bli betraktade som ingående i samma familj. Eftersom lägenhetsregister saknas kan folkbokföring på lägenhet inte genomföras. Det är därför inte möjligt att framställa statistik över familjer och hushåll av god kvalitet med folkbokföringen som grund. 362 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

3 17.1 Befolkning 16 år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst 1). Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen i Stockholms län 2) Samtliga Andel (procent) av befolkningen i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Botkyrka Män 100,0 9,6 12,5 15,0 22,0 19,2 16,3 5,5 206,4 220,4 Kvinnor 100,0 9,5 14,5 24,2 25,3 16,9 8,3 1,3 165,6 171,0 Totalt 100,0 9,5 13,5 19,6 23,6 18,0 12,3 3,4 184,2 195,6 Danderyd Män 100,0 8,4 10,8 6,9 11,2 11,2 19,2 32,3 331,6 516,7 Kvinnor 100,0 7,6 12,8 17,4 17,8 15,6 17,3 11,5 215,0 264,5 Totalt 100,0 8,0 11,8 12,4 14,7 13,5 18,2 21,4 257,1 384,1 Ekerö Män 100,0 5,8 9,8 8,5 16,1 19,4 24,3 16,2 278,5 321,1 Kvinnor 100,0 5,2 11,1 18,9 24,5 19,9 16,2 4,1 209,0 220,6 Totalt 100,0 5,5 10,5 13,7 20,4 19,7 20,2 10,1 239,7 270,3 Haninge Män 100,0 7,2 10,1 12,2 21,2 22,4 20,3 6,7 237,6 249,1 Kvinnor 100,0 6,2 12,3 22,7 27,6 19,7 10,0 1,5 187,0 188,9 Totalt 100,0 6,7 11,2 17,5 24,4 21,0 15,1 4,1 209,8 218,9 Huddinge Män 100,0 8,7 11,1 11,7 18,6 18,9 20,6 10,4 239,6 263,7 Kvinnor 100,0 7,7 12,5 20,9 24,1 19,6 12,4 2,8 190,7 197,8 Totalt 100,0 8,2 11,8 16,3 21,4 19,3 16,5 6,5 212,4 230,3 Järfälla Män 100,0 6,6 9,3 9,8 19,4 20,2 22,8 11,8 258,5 284,4 Kvinnor 100,0 5,7 10,9 21,4 26,0 20,6 12,7 2,7 196,9 205,1 Totalt 100,0 6,2 10,1 15,7 22,7 20,4 17,7 7,2 224,5 244,0 Lidingö Män 100,0 6,9 9,9 8,7 14,8 15,0 20,2 24,5 291,0 423,0 Kvinnor 100,0 6,0 12,2 19,2 20,9 16,9 17,1 7,7 208,4 242,6 Totalt 100,0 6,4 11,1 14,2 18,1 16,0 18,5 15,6 240,5 327,3 Nacka Män 100,0 7,0 10,3 10,0 15,7 17,0 21,9 18,1 272,5 341,9 Kvinnor 100,0 6,0 11,6 18,7 22,4 19,2 16,4 5,7 209,7 229,8 Totalt 100,0 6,4 11,0 14,5 19,1 18,2 19,1 11,8 235,6 284,3 Norrtälje Män 100,0 5,4 8,9 14,5 26,6 23,0 17,3 4,2 223,7 235,2 Kvinnor 100,0 4,5 11,4 31,2 30,0 15,3 6,7 0,9 168,1 174,7 Totalt 100,0 4,9 10,2 22,9 28,3 19,2 12,0 2,6 194,2 204,9 Nykvarn Män 100,0 5,1 8,2 8,6 18,4 23,2 26,3 10,2 277,4 290,1 Kvinnor 100,0 3,8 10,3 20,9 25,7 23,2 14,1 1,9 206,8 211,6 Totalt 100,0 4,5 9,2 14,6 22,0 23,2 20,3 6,1 238,6 251,5 Nynäshamn Män 100,0 5,7 9,1 12,4 24,1 22,8 20,1 5,8 235,6 247,2 Kvinnor 100,0 5,6 11,2 26,5 29,6 17,5 8,2 1,3 178,0 183,5 Totalt 100,0 5,7 10,2 19,5 26,9 20,2 14,2 3,5 203,8 215,3 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 363

4 17.1 forts. Befolkning 16 år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst 1). Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen i Stockholms län 2) Samtliga Andel (procent) av befolkningen i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Salem Män 100,0 5,9 9,2 9,2 17,7 22,0 24,0 12,1 269,4 288,0 Kvinnor 100,0 4,4 10,8 19,7 28,1 20,9 13,4 2,6 204,5 209,8 Totalt 100,0 5,1 10,0 14,6 23,1 21,4 18,6 7,2 230,8 247,9 Sigtuna Män 100,0 7,5 9,9 11,4 20,8 22,4 19,4 8,6 241,2 266,7 Kvinnor 100,0 6,9 12,4 22,8 27,5 18,8 9,8 1,8 183,6 188,3 Totalt 100,0 7,2 11,2 17,2 24,2 20,6 14,5 5,2 209,1 226,9 Sollentuna Män 100,0 7,2 9,9 9,3 16,1 16,5 22,0 19,0 275,8 333,0 Kvinnor 100,0 5,8 11,1 19,8 22,2 19,2 15,8 6,1 208,1 229,2 Totalt 100,0 6,5 10,5 14,7 19,2 17,9 18,8 12,4 236,2 279,8 Solna Män 100,0 7,9 10,3 11,4 18,7 18,1 22,5 11,1 247,5 273,8 Kvinnor 100,0 6,4 11,5 20,9 23,5 19,8 14,7 3,3 197,7 210,3 Totalt 100,0 7,1 10,9 16,3 21,2 19,0 18,4 7,1 219,3 241,0 Stockholm Män 100,0 8,9 11,3 12,6 17,8 16,7 19,9 12,7 237,3 284,9 Kvinnor 100,0 7,2 12,3 20,9 21,9 18,3 14,9 4,5 194,0 213,3 Totalt 100,0 8,0 11,8 16,9 20,0 17,5 17,3 8,4 213,1 247,7 Sundbyberg Män 100,0 7,7 9,7 12,8 20,4 19,9 20,7 8,7 237,7 258,0 Kvinnor 100,0 6,1 11,6 22,5 24,1 19,9 13,2 2,6 193,0 202,2 Totalt 100,0 6,9 10,7 17,8 22,3 19,9 16,9 5,6 213,3 229,5 Södertälje Män 100,0 9,4 10,5 13,9 21,1 20,6 18,8 5,6 221,1 233,4 Kvinnor 100,0 9,0 12,9 25,5 24,5 17,1 9,7 1,4 168,4 176,5 Totalt 100,0 9,2 11,7 19,7 22,8 18,9 14,2 3,5 192,6 204,9 Tyresö Män 100,0 6,5 9,4 9,0 19,0 20,6 23,2 12,2 262,9 293,2 Kvinnor 100,0 5,0 11,3 20,2 25,2 21,0 14,4 2,8 204,0 211,4 Totalt 100,0 5,8 10,4 14,7 22,2 20,8 18,8 7,4 230,1 251,5 Täby Män 100,0 6,6 8,9 8,0 14,4 14,8 23,4 23,9 305,5 384,4 Kvinnor 100,0 5,5 10,9 18,7 21,7 19,2 17,4 6,6 215,3 236,9 Totalt 100,0 6,0 10,0 13,5 18,2 17,0 20,3 15,0 250,2 308,3 Upplands Väsby Män 100,0 6,5 9,3 11,1 20,0 21,7 21,8 9,4 250,1 270,1 Kvinnor 100,0 5,4 11,2 22,0 27,5 20,7 11,1 2,1 194,7 199,5 Totalt 100,0 6,0 10,3 16,6 23,9 21,2 16,4 5,7 218,4 234,2 Upplands-Bro Män 100,0 7,4 10,1 10,3 20,0 22,5 21,9 7,7 246,9 258,9 Kvinnor 100,0 6,3 11,8 22,5 28,2 19,7 10,0 1,6 186,7 190,6 Totalt 100,0 6,8 11,0 16,5 24,1 21,1 15,8 4,6 213,5 224,2 364 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

5 17.1 forts. Befolkning 16 år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst 1). Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen i Stockholms län 2) Samtliga Andel (procent) av befolkningen i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Vallentuna Män 100,0 6,3 9,5 9,3 17,2 21,2 24,0 12,4 268,2 293,5 Kvinnor 100,0 5,4 11,0 21,2 27,3 19,8 12,8 2,4 197,9 203,4 Totalt 100,0 5,8 10,3 15,3 22,3 20,5 18,4 7,4 227,7 247,9 Vaxholm Män 100,0 5,9 9,3 10,1 16,9 16,7 24,2 16,8 276,2 327,8 Kvinnor 100,0 4,7 11,1 19,4 25,0 19,5 15,8 4,5 207,1 222,0 Totalt 100,0 5,3 10,2 14,9 21,1 18,2 19,9 10,5 233,5 273,3 Värmdö Män 100,0 6,3 9,3 10,4 18,7 20,7 23,0 11,7 261,3 292,0 Kvinnor 100,0 4,7 11,0 20,1 26,4 20,8 13,9 3,2 205,3 214,0 Totalt 100,0 5,5 10,1 15,2 22,5 20,8 18,5 7,5 229,2 253,4 Österåker Män 100,0 5,8 9,4 9,5 18,6 20,4 22,7 13,6 265,0 302,8 Kvinnor 100,0 4,8 11,4 20,5 27,2 20,2 13,1 2,8 199,5 207,6 Totalt 100,0 5,3 10,4 15,0 22,9 20,3 17,9 8,2 228,2 254,9 Stockholms län Män 100,0 8,0 10,6 11,7 18,5 18,3 20,6 12,4 245,2 288,5 Kvinnor 100,0 6,7 12,1 21,4 23,7 18,7 13,6 3,8 193,1 208,7 Totalt 100,0 7,3 11,3 16,7 21,1 18,5 17,0 8,0 216,0 247,6 1 Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. 2 Inkomsttagarens regionala placering bestäms av folkbokföringen Medelinkomst beräknad för samtliga, dvs. inklusive 0-inkomsttagare. Källa: SCB, den totalräknade inkomststatistiken, IoT Medianinkomst kr Botkyrka Södertälje Norrtälje Nynäshamn Sigtuna Haninge Huddinge Stockholm Sundbyberg Upplands-Bro Upplands Väsby Solna Järfälla Vallentuna Österåker Värmdö Tyresö Salem Vaxholm Nacka Sollentuna Nykvarn Ekerö Lidingö Täby Danderyd Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 365

6 17.2 Familjer 16 år och äldre, med bostadsbidrag och bostadstillägg. Den folkbokförda befolkningen per kommun i Stockholms län Totalt antal familjer Samtliga familjer med bostadsbidrag och bostadstillägg Antal Andel 1) Summa, Medel- Index 2) % tkr bidrag, kr Botkyrka , Danderyd , Ekerö , Haninge , Huddinge , Järfälla , Lidingö , Nacka , Norrtälje , Nykvarn , Nynäshamn , Salem , Sigtuna , Sollentuna , Solna , Stockholm , Sundbyberg , Södertälje , Tyresö , Täby , Upplands Väsby , Upplands-Bro , Vallentuna , Vaxholm , Värmdö , Österåker , Stockholms län , Antalet familjer med bostadsstöd i relation till det totala antalet familjer. 2 Index beräknat på medelbidrag. Hela riket = 100. Källa: SCB, den totalräknade inkomststatistiken, IoT 366 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

7 därav Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående utan barn Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer Antal Andel 1) Medel- Index 2) Antal Andel 1) Medel- Index 2) % bidrag, % bidrag, kr kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 367

8 17.3 Familjer, 20 år och däröver, fördelade efter disponibel inkomst 1) och familjetyp 2) per kommun i Stockholms län. Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen Antal familjer Andel (procent) av familjerna i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Botkyrka Gifta/sambor ,3 1,5 6,0 14,1 18,8 39,3 20,0 359,4 380,4 Ensamstående kvinnor ,9 8,4 42,6 29,9 10,7 4,6 0,9 151,6 167,1 Ensamstående män ,1 11,2 35,6 30,8 11,6 4,4 1,2 156,4 166,6 Totalt ,5 6,4 25,8 23,8 14,2 18,6 8,7 208,1 253,5 Danderyd Gifta/sambor ,5 0,6 1,1 3,8 7,3 20,4 66,3 629, ,3 Ensamstående kvinnor ,6 5,8 32,7 25,2 14,0 12,2 6,5 181,4 246,8 Ensamstående män ,9 6,8 20,5 23,0 16,2 15,9 11,6 214,4 364,9 Totalt ,6 3,6 15,2 14,6 11,3 16,8 35,8 346,1 631,7 Ekerö Gifta/sambor ,1 0,4 1,0 5,7 10,3 40,1 42,4 468,9 521,4 Ensamstående kvinnor ,3 5,0 33,0 29,5 17,9 10,1 3,3 185,0 219,6 Ensamstående män ,3 6,0 25,8 30,4 18,6 11,4 5,5 198,7 231,7 Totalt ,9 2,8 14,6 17,2 14,0 26,2 24,4 322,8 381,3 Haninge Gifta/sambor ,2 0,8 2,5 10,2 16,2 46,7 23,4 395,8 417,0 Ensamstående kvinnor ,9 6,3 40,3 32,9 12,2 5,4 1,0 162,6 179,5 Ensamstående män ,0 8,4 31,9 35,2 14,2 5,9 1,5 174,0 185,6 Totalt ,6 4,7 22,8 24,5 14,4 22,0 10,1 226,3 276,0 Huddinge Gifta/sambor ,4 0,9 3,2 9,9 13,9 39,9 31,8 419,1 448,7 Ensamstående kvinnor ,6 7,6 39,7 31,0 11,9 6,0 1,2 160,2 177,3 Ensamstående män ,6 10,1 32,6 30,9 13,2 6,7 1,9 166,1 194,8 Totalt ,2 5,5 22,9 22,4 13,1 20,0 13,8 227,1 292,5 Järfälla Gifta/sambor ,1 0,4 1,7 7,8 14,1 42,1 33,7 430,1 464,3 Ensamstående kvinnor ,6 5,1 38,1 32,9 13,9 6,8 1,6 171,5 189,6 Ensamstående män ,7 6,7 28,4 33,7 17,4 8,7 2,4 187,4 205,8 Totalt ,3 3,6 20,4 22,7 14,9 22,0 15,1 248,1 307,8 Lidingö Gifta/sambor ,3 0,6 1,2 5,4 9,7 27,2 55,5 534,8 748,9 Ensamstående kvinnor ,9 6,0 35,2 28,0 14,8 9,8 4,5 177,7 220,9 Ensamstående män ,1 7,8 25,5 27,9 15,4 12,4 8,1 195,6 267,4 Totalt ,5 4,2 18,9 18,7 12,8 17,5 26,3 276,2 448,4 Nacka Gifta/sambor ,1 0,5 1,6 6,2 11,2 32,6 47,7 487,2 593,2 Ensamstående kvinnor ,9 5,9 35,1 30,2 14,8 8,9 3,1 176,1 209,6 Ensamstående män ,0 8,3 26,7 29,5 16,9 10,6 5,0 191,2 248,5 Totalt ,5 4,3 19,2 20,2 13,9 19,1 21,9 263,1 377,2 Norrtälje Gifta/sambor ,1 0,5 2,1 15,2 18,6 44,5 18,9 369,0 406,0 Ensamstående kvinnor ,8 6,9 49,2 27,8 9,6 4,5 1,2 145,8 172,1 Ensamstående män ,9 6,8 35,2 35,4 13,4 5,5 2,0 172,7 191,0 Totalt ,8 4,3 26,4 24,9 14,3 20,8 8,5 216,9 271,0 Nykvarn Gifta/sambor ,0 0,3 0,9 7,4 11,4 47,4 32,7 440,5 460,0 Ensamstående kvinnor 908 0,9 4,1 34,3 33,4 18,1 7,8 1,5 185,5 201,1 Ensamstående män 903 2,0 6,4 24,6 34,2 20,4 9,9 2,5 200,0 214,3 Totalt ,7 2,7 14,6 20,1 15,1 28,9 18,0 303,3 338,9 368 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

9 17.3 forts. Familjer, 20 år och däröver, fördelade efter disponibel inkomst 1) och familjetyp 2) per kommun i Stockholms län. Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen Antal familjer Andel (procent) av familjerna i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Nynsähamn Gifta/sambor ,1 0,4 2,3 11,7 16,4 46,5 22,6 395,7 414,7 Ensamstående kvinnor ,2 5,5 46,0 30,4 11,2 4,6 1,0 154,6 175,1 Ensamstående män ,6 6,9 35,6 32,7 15,5 6,2 1,5 173,9 198,2 Totalt ,9 3,9 25,3 23,5 14,5 22,1 9,9 226,6 278,9 Salem Gifta/sambor ,0 0,4 0,9 6,3 13,3 45,6 33,5 433,8 468,7 Ensamstående kvinnor ,1 3,8 34,8 35,2 15,8 7,7 1,6 179,3 196,0 Ensamstående män ,2 5,7 26,7 37,2 16,8 8,6 2,7 193,6 208,1 Totalt ,8 2,5 15,9 20,9 14,8 27,1 18,0 287,5 336,9 Sigtuna Gifta/sambor ,2 0,7 2,7 10,0 15,5 43,1 27,9 399,5 447,0 Ensamstående kvinnor ,7 6,8 40,3 32,2 11,8 5,9 1,3 162,7 181,0 Ensamstående män ,5 7,6 30,1 36,1 14,3 6,1 2,3 178,9 192,8 Totalt ,6 4,6 22,6 24,5 13,9 20,7 12,1 227,6 289,5 Sollentuna Gifta/sambor ,2 0,6 1,6 6,5 10,8 33,2 47,2 485,1 538,2 Ensamstående kvinnor ,9 5,5 37,0 30,0 15,0 8,1 2,5 172,9 198,6 Ensamstående män ,6 7,5 27,4 29,8 16,6 10,9 4,3 187,5 216,4 Totalt ,6 3,8 18,7 19,3 13,5 20,1 23,0 273,2 355,9 Solna Gifta/sambor ,6 1,0 2,3 8,7 14,8 39,1 33,6 420,2 459,0 Ensamstående kvinnor ,9 7,3 35,2 30,8 15,3 6,7 1,8 170,4 188,8 Ensamstående män ,3 9,2 25,3 27,2 19,0 11,1 2,9 190,3 210,3 Totalt ,2 6,4 23,7 24,1 16,5 16,2 10,0 214,4 262,4 Stockholm Gifta/sambor ,4 1,0 2,9 9,9 13,9 34,0 37,9 434,9 532,3 Ensamstående kvinnor ,5 7,1 36,1 30,2 14,6 7,1 2,3 170,3 196,9 Ensamstående män ,8 9,8 28,4 26,8 16,4 9,9 3,8 179,6 222,2 Totalt ,7 6,4 25,0 23,9 15,1 14,9 11,9 211,6 291,3 Sundbyberg Gifta/sambor ,4 1,0 3,1 12,3 16,2 40,2 26,8 394,5 425,7 Ensamstående kvinnor ,8 6,4 38,3 34,0 13,5 5,2 0,8 167,4 181,5 Ensamstående män ,2 8,8 28,7 31,3 17,5 7,9 1,7 181,3 192,5 Totalt ,3 6,0 26,5 27,9 15,6 14,4 7,3 201,8 243,1 Södertälje Gifta/sambor ,3 1,0 4,1 15,1 17,0 40,2 22,3 372,6 411,7 Ensamstående kvinnor ,5 6,4 45,3 30,2 11,0 4,7 1,0 152,9 172,6 Ensamstående män ,0 8,9 33,8 34,2 14,2 4,7 1,2 170,5 179,3 Totalt ,5 5,2 26,8 25,9 14,1 17,6 8,8 209,4 261,6 Tyresö Gifta/sambor ,1 0,4 1,5 7,1 13,3 42,0 35,6 439,0 485,3 Ensamstående kvinnor ,5 4,8 35,1 34,3 15,0 7,4 1,9 178,9 197,8 Ensamstående män ,7 7,0 27,0 34,2 16,7 9,1 3,3 189,9 211,7 Totalt ,2 3,4 18,0 22,1 14,7 23,3 17,4 264,5 330,2 Täby Gifta/sambor ,2 0,4 0,9 4,6 9,0 29,2 55,7 529,5 623,0 Ensamstående kvinnor ,8 5,0 34,0 28,9 15,8 10,4 4,0 183,0 218,2 Ensamstående män ,0 6,5 23,5 27,5 19,1 13,6 6,8 207,5 250,8 Totalt ,3 3,1 15,7 16,9 13,3 20,2 29,5 317,9 420,6 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 369

10 17.3 forts. Familjer, 20 år och däröver, fördelade efter disponibel inkomst 1) och familjetyp 2) per kommun i Stockholms län. Inkomstår 2006 för den folkbokförda befolkningen Antal familjer Andel (procent) av familjerna i nedanstående inkomstklasser (tkr) 0 1,0 80,0 160,0 240,0 320,0 500,0 Median- Medel- 79,9 159,9 239,9 319,9 499,9 inkomst, inkomst, tkr tkr 3) Upplands Väsby Gifta/sambor ,1 0,4 2,0 9,0 14,4 43,8 30,2 419,1 447,7 Ensamstående kvinnor ,4 6,0 39,6 33,7 12,9 5,4 1,1 166,2 181,8 Ensamstående män ,1 6,6 31,2 35,1 15,7 6,2 2,2 179,9 199,0 Totalt ,4 4,0 22,6 24,5 14,3 20,6 12,7 231,2 290,0 Uppland-Bro Gifta/sambor ,1 0,5 1,9 8,7 14,7 46,3 27,7 411,4 435,6 Ensamstående kvinnor ,0 5,6 41,4 31,3 12,2 5,8 1,6 161,7 182,8 Ensamstående män ,4 6,8 28,5 37,3 17,0 6,4 1,6 185,4 195,7 Totalt ,3 3,8 21,6 23,5 14,5 22,7 12,4 238,6 291,0 Vallentuna Gifta/sambor ,1 0,5 1,2 6,5 12,0 43,4 36,3 445,2 478,1 Ensamstående kvinnor ,3 4,6 36,2 32,5 15,1 8,2 2,1 178,5 197,9 Ensamstående män ,8 6,4 24,8 33,8 18,0 10,9 3,4 195,3 219,4 Totalt ,1 3,1 16,8 20,4 14,3 25,6 18,8 283,2 336,7 Vaxholm Gifta/sambor ,1 0,4 1,3 6,8 10,8 37,1 43,5 472,0 544,0 Ensamstående kvinnor ,1 5,5 38,4 29,7 14,8 7,8 2,7 171,9 200,0 Ensamstående män ,3 6,8 27,0 27,5 18,1 12,9 5,5 198,1 239,6 Totalt ,9 3,4 18,2 18,4 13,7 22,8 22,7 288,8 372,2 Värmdö Gifta/sambor ,1 0,7 1,7 7,8 12,6 43,3 33,9 433,6 494,2 Ensamstående kvinnor ,4 6,1 35,2 32,7 15,2 7,0 2,4 176,0 200,0 Ensamstående män ,2 7,5 27,7 31,9 16,8 9,9 3,9 191,8 228,2 Totalt ,0 3,9 17,6 20,8 14,4 24,8 17,5 272,4 345,0 Österåker Gifta/sambor ,1 0,4 1,4 6,7 12,3 42,9 36,3 442,3 517,4 Ensamstående kvinnor ,4 4,8 37,7 32,7 14,3 7,4 1,7 172,8 197,7 Ensamstående män ,8 6,3 26,4 33,0 16,8 11,0 3,6 193,5 219,8 Totalt ,1 3,0 17,2 20,0 13,9 25,7 19,2 286,7 360,0 Stockholm län Gifta/sambor ,1 5,4 23,1 23,0 14,6 17,8 13,9 431,0 511,1 Ensamstående kvinnor ,9 3,0 5,6 19,8 28,9 22,0 17,7 168,4 193,7 Ensamstående män ,8 5,2 7,4 16,4 24,2 21,6 19,4 180,3 215,7 Totalt ,0 3,9 6,2 17,3 25,7 22,3 20,6 226,3 307,2 1 Disponibel inkomst är vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria transfereringar. 2 Som "Gifta samboende" redovisas även ogifta sammanboende som sambeskattas (dvs. ogifta med gemensamt barn). Som "Ensamstående" redovisas även sammanboende ogifta män och kvinnor som saknar gemensamma barn. 3 Medelvärde beräknat på samtliga inkomsttagare, dvs. inklusive 0-inkomsttagare. Källa: SCB, den totalräknade inkomststatistiken, IoT 370 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

11 17.4 Andel miljonärer efter kön och kommun i Stockholms län 2005 och 2006 Placering i Sverige Andel miljonärer per kommun 2006 Andel miljonärer per kommun Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Danderyd Täby Lidingö Nacka Vaxholm Sollentuna Ekerö Värmdö Tyresö Stockholm Solna Järfälla Österåker Vallentuna Huddinge Norrtälje Nykvarn Salem Upplands Väsby Haninge Upplands-Bro Nynäshamn Sigtuna Sundbyberg Södertälje Botkyrka Hela riket Källa: SCB:s förmögenhetsstatistik Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting 371

12 17.5 Nettoförmögenhet, medianvärde och medelvärde fördelade efter kön och kommun i Stockholms län 2006 Placering Kommun Medelvärde, för alla, tkr Medianvärde, för alla, tkr i Sverige Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 1 Danderyd Lidingö Täby Nacka Ekerö Stockholm Vaxholm Värmdö Sollentuna Tyresö Norrtälje Österåker Vallentuna Järfälla Solna Huddinge Nykvarn Sigtuna Salem Upplands-Bro Upplands Väsby Nynäshamn Haninge Sundbyberg Södertälje Botkyrka Hela riket Medianvärde kr Botkyrka Sundbyberg Södertälje Män Sigtuna Upplands Väsby Kvinnor Nynäshamn Haninge Upplands-Bro Salem Huddinge Stockholm Nykvarn Tyresö Solna Österåker Värmdö Norrtälje Järfälla Sollentuna Ekerö Vaxholm Vallentuna Nacka Lidingö Täby Danderyd Källa: SCB:s förmögenhetsstatistik 372 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade HE 20 SM 0301 Inkomster och bidrag 2001 Individuppgifter Income and allowances I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade Den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Stockholm läns kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN EXECUTIVE SUMMARY BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På uppdrag av: Stockholmsstrategin och

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn CSN, rapport 2014:3 Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Sammanfattning...

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer