(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)"

Transkript

1 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja ja nej 4 2 nej Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... b. Kollektivtrafiken är utbyggd under försöket? efter Fr1_2 efter Fr1_2 Fr1_2 Antal Summa % Fr1_2 Antal Summa % ja ja nej nej tveksam 5 3 tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... c. Det under hösten har byggts nya infartsparkeringar i Stockholms stad och övriga länet? efter Fr1_3 efter Fr1_3 Fr1_3 Antal Summa % Fr1_3 Antal Summa % ja ja nej nej tveksam 6 3 tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... d. Stockholmsförsöket avslutas den 31 juli 2006? efter Fr1_4 efter Fr1_4 Fr1_4 Antal Summa % Fr1_4 Antal Summa % ja ja nej 16 9 nej tveksam 0 0 tveksam 10 3

2 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... e. Den utbyggda kollektivtrafiken fortsätter tom 31 december 2006 efter Fr1_5 efter Fr1_5 Fr1_5 Antal Summa % Fr1_5 Antal Summa % ja ja nej nej tveksam 2 1 tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... f. Miljöavgifter\trängselskatt tas ut mellan kl på vardagar för bilresor till och från St i-stad? efter Fr1_6 efter Fr1_6 Fr1_6 Antal Summa % Fr1_6 Antal Summa % ja ja Summa nej 22 5 tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... g. Trängselskatt ska betalas av fordonsägaren inom 5 dagar efter passage? efter Fr1_7 efter Fr1_7 Fr1_7 Antal Summa % Fr1_7 Antal Summa % ja ja nej 5 3 nej 38 9 Summa tveksam Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... h. Du kan betala trängselskatt via autogiro om du kostnadsfritt lånar en transponder av Vägverket? efter Fr1_8 efter Fr1_8 Fr1_8 Antal Summa % Fr1_8 Antal Summa % ja ja nej 8 5 nej 33 8 tveksam 1 0 vet ej 2 0

3 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... i. En folkomröstning kommer att genomföras i Stockholms kommun i samband med valet den 17 september 2006, om ett eventuell permanent införande av miljöavgifter\trängselskatt? efter Fr1_9 efter Fr1_9 Fr1_9 Antal Summa % Fr1_9 Antal Summa % ja ja nej 16 9 nej tveksam 1 0 tveksam Hur mycket tror du trängselskatten kostar per månad för den som varje vardag kör bil till och från innerstaden under rusningstrafik? Tror du att det kostar 400 kr, 900 kr, kr eller kr per månad? efter Fr2 efter Fr2 Fr2 Antal Summa % Fr2 Antal Summa % 400 kr kr kr kr kr kr kr kr 25 7 vet ej 4 2 vet ej Känner du till att du kan få information genom Stockholmsförsökets webbplats? Summa % efter Fr3 efter Fr3 Fr3 Antal Summa % Fr3 Antal Summa % ja ja nej nej Summa vet ej Känner du till att du kan få information genom att ringa Stockholmsförsökets kundtjänst? Summa % efter Fr4 efter Fr4 Fr4 Antal Summa % Fr4 Antal Summa % ja ja nej nej vet ej 1 0 vet ej 5 1

4 5. Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... a. TV efter Fr5_1 efter Fr5_1 Fr5_1 Antal Summa % Fr5_1 Antal Summa % ja ja nej nej vet ej 2 1 vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... b. Radio efter Fr5_2 efter Fr5_2 Fr5_2 Antal Summa % Fr5_2 Antal Summa % ja ja nej nej Summa vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... c. Tidningar efter Fr5_3 efter Fr5_3 Fr5_3 Antal Summa % Fr5_3 Antal Summa % ja ja nej nej 21 6 vet ej 2 1 vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... d. Informationstavlor vid infartslederna efter Fr5_4 efter Fr5_4 Fr5_4 Antal Summa % Fr5_4 Antal Summa % ja ja nej nej vet ej 2 1 vet ej 3 1

5 5. Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... e. Infotavlor i tunnelbana och på bussar efter Fr5_5 efter Fr5_5 Fr5_5 Antal Summa % Fr5_5 Antal Summa % ja ja nej nej Summa vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... f. Infotavlor i staden efter Fr5_6 efter Fr5_6 Fr5_6 Antal Summa % Fr5_6 Antal Summa % ja ja nej nej vet ej 3 1 vet ej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... g. Internet\Webbplats efter Fr5_7 efter Fr5_7 Fr5_7 Antal Summa % Fr5_7 Antal Summa % ja ja nej nej Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... h. Ringt eller e-postat och frågat efter Fr5_8 efter Fr5_8 Fr5_8 Antal Summa % Fr5_8 Antal Summa % ja ja 28 7 nej nej Summa vet ej 1 0

6 5. Hur har du hittills tagit del av information om Stockholmsförsöket? Har du tagit del av information genom... i. Pratat med vänner och bekanta efter Fr5_9 efter Fr5_9 Fr5_9 Antal Summa % Fr5_9 Antal Summa % ja ja nej nej Summa vet ej Tycker du att du idag har tillräckliga kunskaper om vad Stockholmsförsöket innebär, dvs försöket med miljöavgifter\trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik? efter Fr6 efter Fr6 Fr6 Antal Summa % Fr6 Antal Summa % ja ja nej 18 9 nej vet ej 3 2 vet ej Har du/ni i hushållet tillgång till bil? Summa % efter Fr7 efter Fr7 Fr7 Antal Summa % Fr7 Antal Summa % ja ja nej 3 1 nej Summa vet ej Hur många resor gjorde du med kollektiva färdmedel förra veckan? Summa % efter Fr8 efter Fr8 Fr8 Antal Summa % Fr8 Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor resor resor resor Summa

7 9. Hur många resor gjorde du med bil förra veckan? Summa % efter Fr9 efter Fr9 Fr9 Antal Summa % Fr9 Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor resor resor Summa resor vet ej 2 0 om 1-3 fråga 8 och område 3-8 (=ej innerstadsbor) 10. Hur många resor gjorde du med kollektiva färdmedel förra veckan till, från eller genom Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och efter Fr10ejin efter Fr10ejin Fr10ejin Antal Summa % Fr10ejin Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor resor Summa resor 5 12 Summa om 1-3 fråga 8 och område 1-2 (=innerstadsbor) 10'. Hur många resor gjorde du med kollektiva färdmedel förra veckan från eller till Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och efter Fr10in efter Fr10in Fr10in Antal Summa % Fr10in Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor resor 8 29 Summa resor Summa Den 22 augusti startade Stockholmsförsökets första steg med utbyggd kollektivtrafik, nya busslinjer och utökad turtäthet i befintlig trafik. Tycker du att du sedan dess har fått utökade eller bättre möjligheter att resa med kollektivtrafiken? efter Fr11 efter Fr11 Fr11 Antal Summa % Fr11 Antal Summa % ja ja nej nej vet ej vet ej 35 8

8 12. Har du sedan den 22 augusti 2005 ändrat färdsätt från bil till kollektivtrafik till\från eller genom innerstaden på vardagar ? efter Fr12 efter Fr12 Fr12 Antal Summa % Fr12 Antal Summa % Åkte koll även tidigare Åkte koll även Åkte/åker aldrig bil till/fr 8 3 Åkte/åker aldr 32 8 nej bil i samma utsträck nej bil i samm ja koll isf bil i något hög 9 5 ja koll isf bil i n ja koll isf bil i mkt högre 3 1 ja koll isf bil i m 22 5 Vet inte 9 5 Vet inte 8 2 om 4-5 fråga 12 (åker kollektivt i högre utsträckning) 13. Vilket är det igaste skälet till att du åker kollektivt i högre utsträckning? efter Fr13_1 efter Fr13_1 Fr13_1 Antal Summa % Fr13_1 Antal Summa % #SKÄRNING! den utb 3 1 kolltraf Summa ########## om 4-5 fråga 12 (åker kollektivt i högre utsträckning) 13. Vilket är det igaste skälet till att du åker kollektivt i högre utsträckning? efter Fr13_2 efter Fr13_2 Fr13_2 Antal Summa % för att inte betala trängselskatt Fr13_2 Antal Summa % för att inte 31 8 betala trängselskatt #SKÄRNING! ##########

9 om 4-5 fråga 12 (åker kollektivt i högre utsträckning) 13. Vilket är det igaste skälet till att du åker kollektivt i högre utsträckning? efter Fr13_3 efter Fr13_3 Fr13_3 Antal Summa % Fr13_3 Antal Summa % #SKÄRNING! byte arvbete 5 1 Summa ########## om 4-5 fråga 12 (åker kollektivt i högre utsträckning) 13. Vilket är det igaste skälet till att du åker kollektivt i högre utsträckning? efter Fr13_4 efter Fr13_4 Fr13_4 Antal Summa % Fr13_4 Antal Summa % #SKÄRNING! byte bostad 1 0 Summa ########## om 4-5 fråga 12 (åker kollektivt i högre utsträckning) 13. Vilket är det igaste skälet till att du åker kollektivt i högre utsträckning? efter Fr13_5 efter Fr13_5 Fr13_5 Antal Summa % Fr13_5 Antal Summa % annat 6 3 annat 30 7 #SKÄRNING! ########## om 1-3 fråga 9 och område 3-8 (=ej innerstadsbor) 14. Hur många bilresor gjorde du förra veckan till, från eller genom Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och efter Fr14ejin efter Fr14ejin Fr14ejin Antal Summa % Fr14ejin Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor 6 4 Summa resor resor Summa

10 om 1-3 fråga 14 14b. Gick bilresan oftast in till eller ut från mål i innerstaden eller gick den genom innerstaden på väg till ett resmål utanför? efter Fr14b Fr14b Antal Summa % Fr14b Antal Summa % oftast in till/ut från inner oftast in till/ut oftast genom innerstad oftast genom 8 17 vet ej 11 9 vet ej 4 8 Summa Summa om 1-3 fråga 9 och område 3-8 (=ej innerstadsbor) 15. Hur många bilresor gjorde du till, från eller genom Stockholms innerstad förra veckan under andra tider, alltså vardagar före eller efter 18.30, samt under helgen? efter Fr15ejin efter Fr15ejin Fr15ejin Antal Summa % Fr15ejin Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor resor resor resor resor vet ej 3 3 vet ej 1 0 Summa Summa om 1-3 fråga 9 och område 1-2 (=innerstadsbor) 14'. Hur många bilresor gjorde du förra veckan från eller till Stockholms innerstad på dagtid under vardagar? Med dagtid menar vi mellan kl och efter Fr14in efter Fr14in Fr14in Antal Summa % Fr14in Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor Summa resor resor Summa om 1-3 fråga 9 och område 1-2 (=innerstadsbor) 15'. Hur många bilresor gjorde du från eller till Stockholms innerstad förra veckan under andra tider, alltså vardagar före eller efter 18.30, samt under helgen? efter Fr15in efter Fr15in Fr15in Antal Summa % Fr15in Antal Summa % 9 eller fler eller fler resor resor resor resor resor resor vet ej 1 2 Summa Summa

11 om 1-3 fråga 14 (ej innerstadsbor) 16. Vilket är det främsta skälet till att du åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? efter Fr16ejin efter Fr16ejin Fr16ejin Antal Summa % Fr16ejin Antal Summa % Finns ingen/för dålig ko 7 5 Finns ingen/fö 3 5 Går fortare med bil (tids Går fortare me Minskad trängsel i biltra 3 2 Minskad träng 4 7 Praktiska/logistiska skä Praktiska/logis Bekvämt/frihet/behöver Bekvämt/frihe 5 12 Behöver/behövde bilen Behöver/behö 2 4 Kunde/hade möjlighet s 1 1 Kunde/hade m 8 13 Annat 2 1 Annat 1 2 vet ej 3 2 vet ej 3 7 Summa Summa om 1-3 fråga 14' (innerstadsbor) 16'. Vilket är det främsta skälet till att du åkte bil från eller till Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? efter Fr16in efter Fr16in Fr16in Antal Summa % Fr16in Antal Summa % Finns ingen/för dålig ko 5 7 Finns ingen/fö 3 8 Går fortare med bil (tids Går fortare me 5 15 Minskad trängsel i biltra 1 1 Minskad träng 1 2 Praktiska/logistiska skä 7 12 Praktiska/logis Bekvämt/frihet/behöver Bekvämt/frihe 8 24 Behöver/behövde bilen Behöver/behö 3 7 Slippa p-avgift i stan un 0 0 Slippa p-avgif 0 0 Kunde/hade möjlighet s 0 0 Kunde/hade m 1 3 Annat 4 7 Annat 1 2 Summa Summa om 1 fråga 7 och 1-3 fråga 10 (ej innerstadsbor) 17. Vilket är det främsta skälet till att du åkte kollektivt och inte åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? efter Fr17ejin efter Fr17ejin Fr17ejin Antal Summa % Fr17ejin Antal Summa % Pga trängselskatt/vill ej 1 2 Pga trängsels 18 8 Har ej körkort/ej tillgång 4 14 Har ej körkort/ För dyrt att åka bil/för d 7 22 För dyrt att åk Fungerar bra/bekvämt 6 17 Fungerar bra/ Svårt att hitta parkering 3 10 Svårt att hitta För mycket trafik/köer/d 1 2 För mycket tra 6 3 Annat 8 24 Annat vet ej 3 9 vet ej Summa Summa

12 om 1 råga 7 och 1-3 fråga 10' (innerstadsbor) 17'. Vilket är det främsta skälet till att du åkte kollektivt och inte åkte bil från eller till Stockholms innerstad under vardagar kl förra veckan? efter Fr17in efter Fr17in Fr17in Antal Summa % Fr17in Antal Summa % Pga trängselskatt/vill ej 1 7 Pga trängsels 5 6 Har ej körkort/ej tillgång 1 5 Har ej körkort/ För dyrt att åka bil/för d 2 7 För dyrt att åk Fungerar bra/bekvämt 4 23 Fungerar bra/ Svårt att hitta parkering 4 29 Svårt att hitta 7 14 Frö mycket trafik/köer/d 1 3 Frö mycket tra 3 5 Annat 4 21 Annat 6 7 vet ej 1 4 vet ej 1 2 Summa Summa Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... a. Trängsel, dålig framkomlighet vid infarterna efter Fr18_1 efter Fr18_1 Fr18_1 Antal Summa % Fr18_1 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej 8 3 vet ej Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... b. Trängsel, dålig framkomlighet i innerstaden efter Fr18_2 efter Fr18_2 Fr18_2 Antal Summa % Fr18_2 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej 10 5 vet ej 78 19

13 18. Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... c. Buller efter Fr18_3 efter Fr18_3 Fr18_3 Antal Summa % Fr18_3 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej 15 8 vet ej Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... d. Dålig luft efter Fr18_4 efter Fr18_4 Fr18_4 Antal Summa % Fr18_4 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej vet ej Tycker du att det finns några problem med biltrafiken till\från eller i innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... e. Trafiksäkerheten för cyklister eller gångtrafikanter efter Fr18_5 efter Fr18_5 Fr18_5 Antal Summa % Fr18_5 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej vet ej Tycker du att det finns några problem med kollektivtrafiken till\från eller genom innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... a. Trängsel/ont om plats i bussar, tunnelbana eller pendeltåg efter Fr19_1 efter Fr19_1 Fr19_1 Antal Summa % Fr19_1 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej vet ej 8 2

14 19. Tycker du att det finns några problem med kollektivtrafiken till\från eller genom innerstaden under vardagar kl ? Tycker du att det finns stora, vissa eller inga problem med... b. Förseningar i kollektivtrafiken efter Fr19_2 efter Fr19_2 Fr19_2 Antal Summa % Fr19_2 Antal Summa % Stora problem Stora problem Vissa problem Vissa problem Inga problem Inga problem vet ej vet ej Tycker du att eventuella problem med kollektivtrafiken under vardagar kl till/från i nnerstaden har minskat, ökat eller är det ingen skillnad efter den 3 januari när trängselskatt infördes? Hur är det med... a. Trängsel/ont om plats i bussar, tunnelbana eller pendeltåg efter Fr20_1 efter Fr20_1 Fr20_1 Antal Summa % Fr20_1 Antal Summa % Minskat 10 5 Minskat 29 6 Oförändrade Oförändrade Ökat Ökat vet ej vet ej Tycker du att eventuella problem med kollektivtrafiken under vardagar kl till/från innerstaden har minskat, ökat eller är det ingen skillnad efter den 3 januari när trängselskatt infördes? Hur är det med... b. Förseningar i kollektivtrafiken efter Fr20_2 efter Fr20_2 Fr20_2 Antal Summa % Fr20_2 Antal Summa % Minskat 9 4 Minskat 32 7 Oförändrade Oförändrade Ökat Ökat vet ej vet ej 26 5

15 21. Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... a. Mindre bilköer till\från innerstaden? efter Fr21_1 efter Fr21_1 Fr21_1 Antal Summa % Fr21_1 Antal Summa % Ja i hög grad Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej 10 6 vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... b. Mindre bilköer i innerstaden? efter Fr21_2 efter Fr21_2 Fr21_2 Antal Summa % Fr21_2 Antal Summa % Ja i hög grad Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej 7 4 vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... c. Mindre avgaser i innerstaden? efter Fr21_3 efter Fr21_3 Fr21_3 Antal Summa % Fr21_3 Antal Summa % Ja i hög grad Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... d. Mindre trafikbuller i innerstaden? efter Fr21_4 efter Fr21_4 Fr21_4 Antal Summa % Fr21_4 Antal Summa % Ja i hög grad Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej vet ej 44 11

16 21. Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... e. Bättre trafiksäkerhet för cykel och gångtrafikanter i innerstaden? efter Fr21_5 efter Fr21_5 Fr21_5 Antal Summa % Fr21_5 Antal Summa % Ja i hög grad Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... f. Bättre kollektivtrafik till\från innerstaden? efter Fr21_6 efter Fr21_6 Fr21_6 Antal Summa % Fr21_6 Antal Summa % Ja i hög grad 17 9 Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej vet ej Tycker du att Stockholmsförsöket i hög grad, i viss grad, eller inte alls bidrar till... g. Att fler väljer kollektiva färdmedel till\från innerstaden? efter Fr21_7 efter Fr21_7 Fr21_7 Antal Summa % Fr21_7 Antal Summa % Ja i hög grad Ja i hög grad Ja i viss grad Ja i viss grad Nej inte alls Nej inte alls vet ej 19 9 vet ej 18 4

17 22. Vilken är den största nackdelen med Stockholmsförsöket? (spontant ett svar) efter Fr22 efter Fr22 Fr22 Antal Summa % Fr22 Antal Summa % Dyrt med trängselskatte Dyrt med trän Försöket kostar väldigt Försöket kost Ökad trängsel på andra 13 8 Ökad trängse 10 3 Blir besvärligt och krån 9 5 Blir besvärligt 24 7 Det tekniska systemet f 1 1 Det tekniska s 4 1 Blir trafikstockningar vid 2 1 Blir trafikstock 1 0 Större trängsel i kollekt 5 3 Större trängse 36 9 Socialt orättvist, slår hå 12 6 Socialt orättvi 17 5 Politikerna sa före valet 3 2 Politikerna sa 3 1 Annat Annat Ser inga nackdelar 9 4 Ser inga nack vet ej 2 1 vet ej Påverkar något av följande din inställning till Stockholmsförsöket? a. Att det är ett tidsbegränsad försök som avslutas 31 juli 2006 efter Fr23_1 efter Fr23_1 Fr23_1 Antal Summa % Fr23_1 Antal Summa % Ja Ja Nej Nej vet ej 9 5 vet ej 16 4 om ja 23a. Blir du mer positiv till försöket eller blir du mer negativ? efter Fr23b_1 efter Fr23b_1 Fr23b_1 Antal Summa % Fr23b_1 Antal Summa % Ja mer positiv till försök Ja mer negativ till försö varken mer pos eller ne Summa Summa Påverkar något av följande din inställning till Stockholmsförsöket? b. Att kollektivtrafiken är utbyggd under försöket efter Fr23_2 efter Fr23_2 Fr23_2 Antal Summa % Fr23_2 Antal Summa %

18 Ja Ja Nej Nej vet ej 10 5 vet ej 14 4 om ja 23b. Blir du mer positiv till försöket eller blir du mer negativ? efter Fr23b_2 efter Fr23b_2 Fr23b_2 Antal Summa % Fr23b_2 Antal Summa % Ja mer positiv till försök Ja mer negativ till försö varken mer pos eller ne Summa Summa Påverkar något av följande din inställning till Stockholmsförsöket? c. Att det ska genomföras en folkomröstning i Stockholms kommun i september 2006 om ett eventuellt permanent införande av miljöavgifter\trängselskatt efter Fr23_3 efter Fr23_3 Fr23_3 Antal Summa % Fr23_3 Antal Summa % Ja Ja Nej Nej vet ej 6 3 vet ej 21 5 om ja 23c. Blir du mer positiv till försöket eller blir du mer negativ? efter Fr23b_3 efter Fr23b_3 Fr23b_3 Antal Summa % Fr23b_3 Antal Summa % Ja mer positiv till försök Ja mer negativ till försö varken mer pos eller ne Summa Summa

19 24. Tycker du att det är ett bra eller dåligt beslut att genomföra Stockholmsförsöket, dvs. försöket med miljöavgifter\trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik? efter Fr24 efter Fr24 Fr24 Antal Summa % Fr24 Antal Summa % Mycket bra Mycket bra Ganska bra Ganska bra Ganska dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Mycket dåligt vet ej 9 5 vet ej Har du samma uppfattning eller har du blivit mer positivt eller mer negativt inställd till trängselskatt nu jämfört med innan trängselskatten infördes den 3 januari? efter Fr25 efter Fr25 Fr25 Antal Summa % Fr25 Antal Summa % Har samma uppfattning Har samma u Har blivit mer positiv till Har blivit mer Har blivit mer negativ ti Har blivit mer vet ej 3 2 vet ej 4 2 fråga 7 t Hur ofta sedan den 3 januari 2006 har du åkt bil till\från eller genom innerstaden under avgiftstid vardagar, dvs ? efter Fr26 efter Fr26 Fr26 Antal Summa % Fr26 Antal Summa % Varje vardag Varje vardag 10 3 Några gånger i veckan Några gånger Ett par/några ggr i mån 13 7 Ett par/några En gång i månaden elle 6 3 En gång i mån Aldrig 1 0 Aldrig vet ej 1 0 vet ej 4 2 Summa Summa

20 om 1-5 fråga 26 27a. Innebär detta någon förändring jämfört med tiden före 3 januari hur ofta du åker bil till, från eller genom innerstaden på vardagar mellan kl ? efter Fr27a efter Fr27a Fr27a Antal Summa % Fr27a Antal Summa % ja ja nej nej Summa vet ej 1 0 Summa om 1 fråga 27a 27b. Har du sedan den 3 januari i år åkt bil oftare eller mindre ofta till, från eller genom innerstaden under avgiftstid? efter Fr27b efter Fr27b Fr27b Antal Summa % Fr27b Antal Summa % Helt sluta åka 0 0 Helt sluta åka Betydligt mindre 8 30 Betydligt mind Något mindre Något mindre Något mer 9 23 Något mer 5 5 Betydligt mer 2 6 Betydligt mer 3 4 vet ej 4 12 vet ej 1 1 Summa Summa om fråga 7 t Har införandet av trängselskatt inneburit att du åkt bil till, från eller genom Stockholms innerstad på andra tider än du gjorde före 3 januari? efter Fr28_1 efter Fr28_1 Fr28_1 Antal Summa % Fr28_1 Antal Summa % mer avgiftsfri tid 16 9 mer avgiftsfri tid Summa ##########

21 om fråga 7 t Har införandet av trängselskatt inneburit att du åkt bil till, från eller genom Stockholms innerstad på andra tider än du gjorde före 3 januari? efter Fr28_2 efter Fr28_2 Fr28_2 Antal Summa % Fr28_2 Antal Summa % unvika rusningstid 18 9 unvika 19 4 rusningstid Summa ########## om fråga 7 t Har införandet av trängselskatt inneburit att du åkt bil till, från eller genom Stockholms innerstad på andra tider än du gjorde före 3 januari? efter Fr28_3 efter Fr28_3 Fr28_3 Antal Summa % Fr28_3 Antal Summa % annat 1 0 annat 2 0 Summa ########## om fråga 7 t Har införandet av trängselskatt inneburit att du åkt bil till, från eller genom Stockholms innerstad på andra tider än du gjorde före 3 januari? efter Fr28_4 efter Fr28_4 Fr28_4 Antal Summa % Fr28_4 Antal Summa % åkt samma tider åkt samma tider Summa ########## om 1-4 fråga Har du själv betalat trängselskatt eller har din arbetsgivare eller ditt företag gjort det? efter Fr29 efter Fr29 Fr29 Antal Summa % Fr29 Antal Summa % Betala själv Betala själv Arbetsgivaren/företage Arbetsgivaren 14 7 Betalat själv lika ofta so 14 7 Betalat själv li 5 3 vet ej 5 3 vet ej Summa Summa

22 30. Har införandet av trängselskatt inneburit att Du åkt mindre, lika mycket eller mer med koll färdmedel vardagar till och från Stockholms innerstad? efter Fr30 efter Fr30 Fr30 Antal Summa % Fr30 Antal Summa % Betydligt mindre 6 2 Betydligt mind 3 1 Något mindre 10 5 Något mindre 8 2 Lika mycket (of) Lika mycket (o Något mer 7 4 Något mer 36 9 Betydligt mer 3 1 Betydligt mer 26 6 vet ej 2 1 vet ej Innebär införandet av trängselskattatt du åker eller kommer att åka mindre, lika mycket eller mer med cykel vardagar till och från Stockholms innerstad? efter Fr31 efter Fr31 Fr31 Antal Summa % Fr31 Antal Summa % Betydligt mindre 6 3 Betydligt mind 5 1 Något mindre Något mindre 3 1 Lika mycket (of) Lika mycket (o Något mer 8 4 Något mer 15 4 Betydligt mer Betydligt mer 6 2 vet ej 8 4 vet ej 9 2 om 1-4 fr Har dina restider med bil till\från innerstaden vardagar påverkats av införandet av trängselskatt? Blir de kortare, opåverkade eller längre? efter Fr32 efter Fr32 Fr32 Antal Summa % Fr32 Antal Summa % Kortare Kortare Opåverkade Opåverkade Längre Längre 29 7 vet ej 3 1 vet ej 79 19

23 32b. Har dina restider med kollektivtrafik till\från innerstaden vardagar påverkats av införandet av trängselskatt? Blir de kortare, opåverkade eller längre? efter Fr32b efter Fr32b Fr32b Antal Summa % Fr32b Antal Summa % Kortare 1 1 Kortare 19 4 Opåverkade Opåverkade Längre 10 5 Längre Vet ej 9 4 Vet ej 5 1 åker aldrig koll åker aldrig 8 2 koll om fr 14+14' alt Du som förra veckan åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad vardagar mellan kl : skulle det ha varit lätt eller svårt för dig att ha använt ett annat färdmedel i stället för bilen för dessa resor? a. Att gå över till kollektivtrafik efter Fr33_1 efter Fr33_1 Fr33_1 Antal Summa % Fr33_1 Antal Summa % Mycket lätt 13 6 Mycket lätt Ganska lätt Ganska lätt Ganska svårt Ganska svårt Mycket svårt Mycket svårt vet ej 18 8 vet ej 9 10 Summa Summa om fr 14+14' alt Du som förra veckan åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad vardagar mellan : skulle det ha varit lätt eller svårt för dig att ha använt ett annat färdmedel i stället i stället för bilen? b. Att gå över till cykel efter Fr33_2 efter Fr33_2 Fr33_2 Antal Summa % Fr33_2 Antal Summa % Mycket lätt 7 3 Mycket lätt 4 5 Ganska lätt 13 6 Ganska lätt 5 5 Ganska svårt 14 7 Ganska svårt Mycket svårt Mycket svårt vet ej 11 6 vet ej 4 4 Summa Summa

24 om fr 14+14' alt Du som förra veckan åkte bil till, från eller genom Stockholms innerstad vardagar mellan : skulle det ha varit lätt eller svårt för dig att ha använt ett annat färdmedel i stället i stället för bilen? c. Att gå över till MC/moped efter Fr33_3 efter Fr33_3 Fr33_3 Antal Summa % Fr33_3 Antal Summa % Mycket lätt 7 4 Mycket lätt 4 6 Ganska lätt 15 7 Ganska lätt 6 7 Ganska svårt 12 7 Ganska svårt 9 12 Mycket svårt Mycket svårt vet ej 17 9 vet ej 9 9 Summa Summa Om du fick folkomrösta idag, skulle du rösta ja eller nej till att införa miljöavgifter\trängselskatt Summa % efter Fr34 efter Fr34 Fr34 Antal Summa % Fr34 Antal Summa % Mycket troligt ja Mycket troligt Ganska troligt ja Ganska troligt Ganska troligt nej 11 5 Ganska troligt Mycket troligt nej Mycket troligt vet ej 11 5 vet ej Vilken är din sysselsättning? Summa % efter Fr35 efter Fr35 Fr35 Antal Summa % Fr35 Antal Summa % Förvärvsarbetar heltid Förvärvsarbet Förvärvsarbetar deltid 11 6 Förvärvsarbet Egen företagare Egen företaga 13 3 Studerande 5 3 Studerande Hemarbetande/barnled 2 1 Hemarbetand 5 1 Pensionerad/sjukpensio 6 3 Pensionerad/s 22 5 Summa annat 4 1

25 om 1-4 fråga Ligger din arbetsplats/skola i Stockholms innerstad? efter Fr36 efter Fr36 Fr36 Antal Summa % Fr36 Antal Summa % Ja Ja Nej Nej vet ej 4 2 vet ej 1 0 Summa Summa Hur många personer finns i hushållet inklusive dig själv? Summa % efter Fr37 efter Fr37 Fr37 Antal Summa % Fr37 Antal Summa % om minst 2 personer fråga Finns det några hemmaboende barn yngre än 18 år i hushållet? efter Fr38 efter Fr38 Fr38 Antal Summa % Fr38 Antal Summa % ja ja nej nej Summa Summa b. Hur många? (barn yngre än 18 år i hushållet?) Summa % efter Fr38b efter Fr38b Fr38b Antal Summa % Fr38b Antal Summa % Summa Summa

26 36. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Summa % efter Fr39 efter Fr39 Fr39 Antal Summa % Fr39 Antal Summa % Grundskola eller motsv 14 7 Grundskola el 27 7 Gymnasieskola eller m Gymnasiesko Universitet, högskola e Universitet, hö vet ej 4 2 vet ej Vilket politiskt parti skulle du rösta på om det var val till riksdagen idag? Summa % efter Fr41 efter Fr41 Fr41 Antal Summa % Fr41 Antal Summa % Moderaterna Moderaterna Folkpartiet 12 6 Folkpartiet 32 8 Kristdemokraterna 1 0 Kristdemokrat 11 3 Centerpartiet 2 1 Centerpartiet 2 0 Socialdemokraterna Socialdemokr Vänsterpartiet 3 1 Vänsterpartiet 25 6 Milköpartiet 4 2 Milköpartiet 26 7 Annat parti 3 1 Annat parti 4 1 Inget parti 8 4 Inget parti 14 3 Vet ej Vet ej vill ej svara 18 9 vill ej svara 15 3

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Om svarsalternativen inte passar

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012 Resvaneundersökning Kungens kurva 2012 Syfte Syftet med resvaneundersökningen var att få en samlad bild över hur resvanor och besöksbeteende ser ut i området, samt att ge underlag till framtida trafikplanering

Läs mer

Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet. Samtliga frågor och fritextsvar

Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet. Samtliga frågor och fritextsvar Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet Samtliga frågor och fritextsvar Bilaga med samtliga svar. Endast mindre språkliga korrigeringar har gjorts. Sammanställningen är gjord

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

PitePanelen. Rapport 2. PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun

PitePanelen. Rapport 2. PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun PitePanelen Rapport 2 PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun Maj 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning PiteåPanelen inbjöds den 4 maj 2009 till

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter RAPPORT 7:2010 Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter rapport

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Konferensen Effektivare tjänsteresor Helsingborg 3 april 2008 Det går att förändra ROAD

Konferensen Effektivare tjänsteresor Helsingborg 3 april 2008 Det går att förändra ROAD Konferensen Effektivare tjänsteresor Helsingborg 3 april 2008 Det går att förändra ROAD Håkan Rosborg Arbetsmiljöledare Kvalitetsavdelningen DSV Road AB Helsingborg 2 Presentation title, 03/04/08 Artikel

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT

Next Stop 2035 SLUTRAPPORT Next Stop 2035 SLUTRAPPORT 1 (82) GULLERS GRUPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUTRAPPORT 3 SOM RESENÄR 4 MÄNNISKAN I STADEN 8 STADSUTVECKLING 10 TRAFIKERINGSKONCEPT 11 BILAGOR FOKUSGRUPP OMGÅNG 1 15 FOKUSGRUPP

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Trängselskatt presentation 050613 SWE. Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Trängselskatt presentation 050613 SWE. Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket Trängselskatt presentation 050613 SWE 1 Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket Trängselskatt presentation 050613 SWE 2 Stockholmsförsökets tre delar Miljöavgift/trängselskatt

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Mölndal En tidning från framtidspartiet i svensk politik För mig är

Läs mer

Yttrande angående den fördjupande översiktsplanen

Yttrande angående den fördjupande översiktsplanen 1 (6) Ripvägen 17 139 41 VÄRMDÖ Tel. 08-571 401 80 Fax. 08-571 401 84 Mobil 0703-325 215 http://hem.passagen.se/radberg arne@arim.nu http://bevara_stromma.tripod.com Värmdö kommun planavdelningen 134 81

Läs mer

Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014

Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014 Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014 Naturskyddsföreningen har bjudit in samtliga partier i valet till Tjörns kommunfullmäktige till en enkät om miljö. Enkäten genomfördes

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Hannele Johansson, Energikontor Sydost EnergiTing Sydost 2014 2014-11-13 Det ska inte finnas några nettoutsläpp av koldioxid

Läs mer

Politiskt missnöje och okunskap om regeringens reformer bland studenter inför utbildningsvalet

Politiskt missnöje och okunskap om regeringens reformer bland studenter inför utbildningsvalet Politiskt missnöje och okunskap om regeringens reformer bland studenter inför utbildningsvalet En undersökning av Studentum om val till högskola och Yrkeshögskoleutbildning/Kvalificerad Yrkesutbildning

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Nattstopp i kollektivtrafiken i Malmö 150814

Nattstopp i kollektivtrafiken i Malmö 150814 Nattstopp i kollektivtrafiken i Malmö 150814 2015-09-09 Denna utredning är framtagen inom Koll2020. Arbetsgruppen bestod av Cecilia Eriksson och Inge Melin från Malmö stad, Jonathan Pershav och Fredrik

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga

RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga Mätdagens förflyttningar per dag... 2 Huvudresor... 2 Delresor... 14 Reselement... 16 Resande per person och dag... 19 Yrkesmässig trafik

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (2)

JUL Stockholms läns landsting i (2) JUL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1402-0228 Landstingsstyrelsen Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om pendeltågsstation i Rågsved Föredragande

Läs mer

Samråd Spårväg syd. Sammanfattande rapport från den digitala enkäten 2015-11-30

Samråd Spårväg syd. Sammanfattande rapport från den digitala enkäten 2015-11-30 Samråd Spårväg syd Sammanfattande rapport från den digitala enkäten 2015-11-30 Bakgrund SL/Trafikförvaltningen genomförde 2010 en förstudie gällande Spårväg syd. I oktober 2012 beslutade trafiknämnden

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Sweden EU-PARLAMENTS- VALUNDERSÖKNING 2004 FRÅGEFORMULÄR För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning vänd Dig till

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2010 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar du kan söka för att studera. En del av pengarna är bidrag

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer