Flyttstudie Skövde Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyttstudie Skövde Kommun"

Transkript

1 Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn

2 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga; - Flyttmönster - Framtida flyttplaner - Flyttbenägenhet till mindre stad - För- och nackdelar vid flytt - Viktiga faktorer vid flyttplaner - Viktiga faktorer vid val av boende - För- och nackdelar med att flytta till en mindre stad - Kännedom om Skövde - Kunskap om Skövde - Inställning till Skövde som bostadsort - Hur målgruppen ser ut Målgrupp: Kvinnor och män som bor i Göteborg, Stockholm och Örebro. De är mellan år och har inga barn eller barn 0-4 år. De är sammanboende/gifta. Genomförande 600 telefonintervjuer har utförts under januari

3 Resultat i korthet Flyttmönster Ca 60% av de intervjuade är inflyttade till någon av de tre städerna. Flest inflyttade noterade vi i Göteborg. Ca 30-40% av som är inflyttade funderar på att någon gång flytta tillbaks till hemtrakterna. Även här noterade vi högst värde bland göteborgarna. 94% av de intervjuade har flyttat minst 1 gång under de senaste 7 åren. 58% har flyttat 1-3 gånger under de senaste 7 åren. De främsta anledningarna till att man flyttat är att man ville ha större och att man ville komma till ett finare boende vilket ca 70% svarade. Ca 50% svarade att anledningen till den senaste flytten var att de ville ha miljöombyte samt att de vill äga bostaden. Framtida flyttplaner Ca 70% av de boende i Göteborg och Stockholm svarade att de har planer på att flytta inom de 5 närmaste åren. Knappt 40% av de boende i Örebro har planer på att flytta inom de 5 närmaste åren. Ca 70% av de med flyttplaner planerar att flytta inom den stad de idag bor i. Bland de boende i Göteborg uppger 65% att de vill flytta till hus men endast 50% tror att de kommer att flytta till hus. Bland de boende i Stockholm svarar 32% att de vill flytta till hus och 22% tror att de kommer att flytta till hus. I Örebro svarar 75% att de vill flytta till hus, 67% tror att de kommer att flytta till hus. Pendling I Göteborg och Stockholm svarar ca 50% att de kan tänka sig att pendla minuter mellan arbete och hemmet. I Örebro svarar 31% att de kan tänka sig att pendla min och 37% svarar min. När det gäller avståndet kan flest göteborgare tänka sig att pendla km (24%). I Örebro kan flest boende tänka sig att pendla km eller km. I Stockholm är svaren mycket mer varierade än i de två övriga städerna, det avstånd som flest boende i Stockholm svarar är km (20%) samt vet ej (tiden är viktigare än avståndet). På alla tre orter vill de boende främst kunna ta sig till jobbet med cykel eller gående. Högst bilintresse noterar vi i Örebro och högst intresse för att åka kollektivtrafik noterar vi i Stockholm och Göteborg (25% resp. 23%). 3

4 Resultat i korthet Viktiga faktorer vid flytt De två viktigaste faktorerna vid flytt är bostadens läge samt trygg och bra miljö för barnen. Andra viktiga faktorer är bra tillgång till kollektivtrafik och tillgång till bra serviceutbud. För- och nackdelar vid flytt Det mest positiva med att flytta är att man får ett större, bättre och nyare boende samt att det blir en nystart, att det är roligt och att man får nya möjlighet i livet. Det mest negativa med att flytta är att det är jobbigt, krångligt och att det tar mycket tid samt att man måste börja på nytt och tappar kontakt med vänner. För- och nackdelar med att bo i en mindre stad Den främsta fördelen med att bo i en mindre stad är att man får nära till allt och det blir lättillgängligt. Andra fördelar är att man tror det blir en bättre gemenskap, mer personligt och socialare liv, lugnare tempo, mindre stress och billigare att bo och leva. Den främsta nackdelen med att bo i en mindre stad är att man förväntar sig sämre utbud och sämre jobbmöjligheter. Andra nackdelar är att man inte kan vara anonym och att man får ökade restider. Flyttbenägenhet till mindre stad Bland de boende i Göteborg och Stockholm svarar ca 45% att de överväger att någon gånt flytta till en mindre stad och ca 38% överväger att någon gång flytta till landet/mindre by. Bland de boende i Örebro svarar 24% att de överväger att flytta till en mindre stad och 34% svarar att de överväger att någon gång flytta till landet. 4

5 Resultat i korthet Kännedom om Skövde Ca 97% känner till Skövde och ca 20% har besökt Skövde en gång. Bland de boende i Göteborg och Örebro har ca 37% besökt Skövde flera gånger och bland de boende i Stockholm har 18% besökt Skövde flera gånger. Att man inte vill flytta till Skövde beror främst på att det är en för liten stad. Andra anledningar är att man trivs bra där man bor idag och inte har någon anknytning till staden samt att det geografiska läget är fel (bland annat långt från havet). Kunskap om Skövde När det gäller den spontana kunskapen om Skövde noterar vi högst kännedom om att det finns en högskola i Skövde vilket 16% spontant uppger. Därefter kommer stadens läge, 14% uppger spontant att de vet var staden ligger. 11% svarar att försvarsmakten/militären finns i Skövde. 9% svarar att man kan ta tåget dit/åker igenom med tåg. Inställning till Skövde som bostadsort 2% av de intervjuade svarar att de absolut kan tänka sig att flytta till Skövde och 16% svarar att de kanske kan tänka sig att flytta till Skövde. Att man skulle få ett jobb i Skövde är den främsta anledningen till varför man skulle flytta till Skövde. Därefter kommer anledingar som mysig stad, lagom stor, det mesta finns där, har vänner i staden eller i närheten. 5

6 Skövdes potentiella inflyttare vilka är det? Drygt hälften av de som kan tänka sig att flytta till Skövde bor idag i en hyreslägenhet i någon av de tre städerna. Ca 7 av 10 har studerat på universitetet längre än 3 år och arbetar idag heltid men har ingen chefsbefattning, deras sammanlagda månadsinkomst är över kr före skatt. Vi noterade något fler män än kvinnor som kan tänka sig att flytta till Skövde. De tycker att det viktigast vid en flytt är bostadens läge och att det blir en trygg och bra miljö för barnen. Detta är de faktorer som även de övriga, de som ej kan tänka sig flytta till Skövde, tycker är de två viktigaste faktorerna. De faktorer där vi noterat skillnader mellan de som kan tänka sig att flytta till Skövde och de som inte kan tänka sig tänka sig att flytta är: Dessa 5 faktorer är viktigare bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde än bland övriga. De som kan tänka sig att flytta till Skövde tycker det är mindre viktigt att flytta till något nybyggt än vad de övriga tycker. De som kan tänka sig att flytta till Skövde är mest intresserade av följande saker: Gå ut och äta Träffa nya människor Kost och hälsa Idrott och träning På dessa 4 intresseområden har vi dock inte noterat några stora skillnader mellan om man kan tänka sig att flytta till Skövde eller ej. Vi har noterat högre värden bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde på; Att komma närmare skola/förskola Närhet till skog och natur Lägre boendekostnad än idag Bra kollektivtrafik Minskat avstånd mellan bostad och arbete Frisluftsliv och miljöfrågor. De som kan tänka sig att flytta till Skövde är mindre intresserade av trender och mode/kläder än vad de övriga är. 6

7 Skövdes potentiella inflyttare vilka är det? När det gäller vad som är viktigt i livet ser vi att de som kan tänka sig att flytta till Skövde, liksom de övriga, tycker att spendera mycket tid med familjen är det vikigaste, följt av resa och uppleva andra kulturer. De som kan tänka sig att flytta till Skövde tycker det är mindre viktigt än de övriga att göra karriär och att äga sitt boende men mer viktigt att rota sig på ett ställe och bo kvar där. 7

8 Inflyttad eller född Är du inflyttad eller född i Stockholm/Örebro/Göteborg? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 45% 42% 68% 55% 58% Göteborg Stockholm Örebro Inflyttad Född i stan 8 Bas: 600 intervjuer

9 Flytta tillbaka till hemtrakterna Överväger du att någon gång flytta tillbaka till dina hemtrakter? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 61% 70% 44% 39% 30% Göteborg Stockholm Örebro Överväger att flytta hem Överväger EJ 9 Bas: 360 intervjuer

10 Antal flytt Hur många gånger har du flyttat de senaste 7 åren? 25% 22% 20% 19% 17% 15% 10% 14% 10% 12% 6% 5% 0% Ingen gång 1 gång 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6 gånger eller fler 22% av de 600 intervjuade uppgav att de har flyttat 2 gånger under de senaste 7 åren. 19% uppgav att de flyttat 1 gång och 17% uppgav att de flyttat 3 gånger. 6% har inte flyttat någon gång under de senaste 7 år. 36% har flyttat 4 eller fler gånger under de 7 senaste åren. 10 Bas: 600 intervjuer

11 Anledning till senaste flytt Jag ska läsa upp några anledningar till flytt och så får du svara ja eller nej om de stämmer in på din senaste flytt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ville ha större Ville få ner boende kostnaden Ville ha närmare till skog och natur Ville ha närmare till stan Ville få bättre kollektivtra fik Skolor/för skolor är bättre i nya området Äga bostaden Flytta till nybyggt Miljöomby te Flytta hemifrån Nytt jobb Närmare jobb Kärleken Trygg och bra miljö för barnen Kolumn1 71% 20% 24% 38% 25% 20% 45% 11% 49% 6% 16% 29% 30% 33% 68% "Finare" boende Bas: 600 intervjuer 11

12 Flyttplaner inom 5 år Har du några planer på att flytta inom de 5 närmaste åren? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 26% 63% 69% 74% 37% Göteborg Stockholm Örebro Planer att flytta inom 5 år Ej planer att flytta 12 Bas: 600 intervjuer

13 Flytt till stad inom 5 år (Om flyttplaner) Till vilken stad ska du flytta inom de 5 närmaste åren? Och varför? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 6% 12% 15% 10% 2% 3% 1% 4% 6% 4% 1% 2% 70% 78% 73% 1% 0 3% Göteborg (131 ip) Stockholm (141 ip) Örebro (71 ip) Vet ej Övriga svar Göteborg eller Stockholm Utomlands Stockholm Örebro Göteborg Drygt 7 av 10 som kommer att flytta inom 5 år kommer att flytta inom den stad de idag bor i. 70% av de som idag bor i Göteborg säger att de kommer att flytta inom Göteborg. 78% av de som idag bor i Stockholm säger att de kommer flytta inom Stockholm och 73% av de boende i Örebro kommer flytta inom Örebro. Den främsta anledningen till varför man ska flytta är att man vill ha större bostad eller bo i hus, därefter kommer andra anledningar som t ex jobbet, nya familjeförhållanden, vill komma närmare släkten. 13

14 Flytt till stad inom 5 år Till vilken stad ska du flytta inom de 5 närmaste åren? Övriga svar: Göteborg Göteborg eller utomlands. Halmstad. Kalmar. Kisa, eller Linköping. Kungsbacka. Kungsbacka. Kungälv Kungälv. Lerum. Mer åt kungsbacka. Möjligtvis till Lerum. Strupstad. Tillbaka till hemtrakten. Västervik. Växjö. Örebro eller Borås. Övriga svar: Stockholm Botswana. Tyskland. Antingen inom Stockholm eller utomlands. Inom Stockholm eller Malmö. Inom Stockholm eller Malmö. Inom Stockholm eller utomlands. Jämtland, Åre. Köpenhamn Malmö. Någonstans i Skåne. Skåne Skåne Småland Stockholm eller USA. Stockholm, Linköping eller utomlands. Till hemtrakten Uppsala eller Gävle. Ut från storstan. Västkusten. Växjö. Ystad Ystad Älvsjö. Övriga svar: Örebro Kristianstad. Landet i så fall. Mellansverige. Norrköping. Värmland, eller var som helst där jag kan få jobb sen. Växjö. Örebro, eller Stockholm. 14

15 Flytta till hus eller lägenhet vid nästa flytt Nästa gång du flyttar, skulle du då helst flytta till hus/lägenhet? Tror du att du kommer flytta till hus/lägenhet nästa gång du flyttar? VILL flytta till: TROR flytta till: 100% 100% 90% 80% 70% 34% 22% 90% 80% 70% 47% 30% 60% 61% 60% 74% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 65% 32% 75% 40% 30% 20% 10% 50% 22% 67% 0% Göteborg Stockholm Örebro 0% Göteborg Stockholm Örebro Hus/villa Lägenhet Vet ej Hus/villa Lägenhet Vet ej 15 Bas: 600 intervjuer

16 Inställning till pendling tid Om man ser på pendlingstid mellan arbete och hemmet. Vad tycker du är maxtid? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 50% 37% 33% 31% 31% 15% 14% 7% 7% 4% 6% 8% 2% Göteborg Stockholm Örebro 0-15 min min min min mer än 1 timme 5% 16 Bas: 600 intervjuer

17 Inställning till pendling avstånd Om man ser på pendlingstid mellan arbete och hemmet. Vad tycker du är maxavstånd i km/resa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 18% 20% 22% 19% 20% 22% 17% 17% 12% 14% 14% 16% 12% 11% 13% 8% 8% 10% 8% Göteborg Stockholm Örebro 1-5 km 6-10 km km km km Längre än 70 km Vet ej 2% Bas: 600 intervjuer 17

18 Transportmedel efter flytt Efter en eventuell flytt vill du då helst ta dig till arbetet med bil, kollektivtrafik, tåg eller cykel/promenad? 100% 90% 80% 70% 65% 66% 74% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 23% 25% 16% 8% 6% 0% 1% 2% 0% 2% Göteborg Stockholm Örebro 3% Bil Kollektivtrafik Tåg Cykel/promenad Vet ej 18 Bas: 600 intervjuer

19 7 Viktiga faktorer vid flytt Att avståndet mellan arbete och bostad blir kortare Att vi kommer nära skola/ förskola Att vi får lägre boendekostnad än vi har idag Bostaden s läge Närhet till skog och natur Närhet till vänner och släkt Bra kollektivtrafik Tillgång till bra serviceutbud Bostadsområdets rykte Närhet till stan Att det är nybyggt Trygg och bra miljö för barnen Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,3 4,9 4,0 5,8 4,9 4,6 5,4 5,0 4,9 4,7 2,5 5,7 4,6 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,0 4,2 3,4 5,8 4,5 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 2,7 5,5 4,8 Vet ej 4,4 4,1 3,6 5,8 4,5 4,9 5,1 4,9 4,8 4,7 2,9 5,6 4,6 "Finare" boende 19

20 Positivt med att flytta Alla intervjuade Vad är positivt med att flytta? Alla intervjuade: Bättre/större/nyare bostad 40% Nystart, omväxling, roligt, nya möjligheter 36% Komma till bättre läge/område/stad 11% Röja och rensa 10% Nytt arbete, få arbete 7% Få nya vänner, träffa nya människor 6% Komma nära någon/flytta ihop 5% 20 Bas: 600 intervjuer

21 Positivt med att flytta Kan tänka sig flytta till Skövde Vad är positivt med att flytta? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde ser vi följande svar: Bättre/större/nyare bostad 41% Nystart, omväxling, roligt, nya möjligheter 39% Få nya vänner, träffa nya människor 10% Röja och rensa 10% Nytt arbete, få arbete 9% Komma till bättre läge/område/stad 8% Komma nära någon/flytta ihop 6% 21 Bas: 99 intervjuer

22 Negativt med att flytta Alla intervjuade Vad är negativt med att flytta? Alla intervjuade Jobbigt, krångligt, tar mycket tid 73% Tappar vänner, börja på nytt, lämna 20% Dyrt, kostar pengar 14% Svårt att hitta bostad/sälja 4% 22 Bas: 600 intervjuer

23 Negativt med att flytta Kan tänka sig flytta till Skövde Vad är negativt med att flytta? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde ser vi följande svar: Jobbigt, krångligt, tar mycket tid 70% Tappar vänner, börja på nytt, lämna 22% Dyrt, kostar pengar 13% Svårt att hitta bostad/sälja 7% 23 Bas: 99 intervjuer

24 Fördelar med att bo i en mindre stad Alla intervjuade Vad ser du för fördelar med att bo i en mindre stad? Alla intervjuade Närhet till allt/tillgänglighet 38% Gemenskap, sociala livet, mer personligt 14% Lugnare tempo, mindre stress, mer tid 13% Billigare att bo och leva 16% Mindre trafik/köer/avgaser 10% Trygghet 9% Nära till naturen 7% Barnvänligt, bra för barnen 4% Bättre boende/lättare att hitta bostad 2% Mysigt 2% Småskaligheten 2% 24 Bas: 600 intervjuer

25 Fördelar med att bo i en mindre stad Kan tänka sig Skövde Vad ser du för fördelar med att bo i en mindre stad? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Närhet till allt/tillgänglighet 42% Billigare att bo och leva 17% Lugnare tempo, mindre stress, mer tid 16% Gemenskap, sociala livet, mer personligt 13% Mindre trafik/köer/avgaser 12% Trygghet 9% Nära till naturen 7% Barnvänligt, bra för barnen 5% Småskaligheten 5% Bättre boende/lättare att hitta bostad 3% Mysigt 3% Bas: 99 intervjuer 25

26 Nackdelar med att bo i en mindre stad Alla intervjuade Vad ser du för nackdelar med att bo i en mindre stad? Alla intervjuade Sämre utbud 59% Sämre jobbmöjligheter 21% Man kan inte vara anonym, alla känner alla 11% Man får pendla, ökade restider 7% Tråkigt 6% Trångsynthet, rasism 4% Litet 3% Färre valmöjligheter 2% Skvaller 2% 26 Bas: 600 intervjuer

27 Nackdelar med att bo i en mindre stad Kan tänka sig Skövde Vad ser du för nackdelar med att bo i en mindre stad? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Sämre utbud 60% Sämre jobbmöjligheter 26% Man kan inte vara anonym, alla känner alla 9% Man får pendla, ökade restider 8% Tråkigt 4% Litet 3% Färre valmöjligheter 1% Skvaller 1% Bas: 99 intervjuer 27

28 Vad innebär livskvalitet Kan tänka sig Skövde Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Vara med nära och kära 45% Kunna göra det man vill, ha kul, möjligheter 33% Ha tid, ha lugn och ro 29% Må bra, vara frisk, ha hälsa 25% Vara i naturen 17% Ha ett roligt jobb 15% Bra boende, trivas där man bor 12% Ha jobb och tillräckligt med pengar 10% Känna trygghet 6% 28 Bas: 99 intervjuer

29 Har man besökt Skövde Har du någonsin besökt Skövde? 120% 100% 2% 6% 3% 80% 39% 39% 60% 60% 40% 38% 36% 20% 0% 18% 22% 17% 23% Göteborg Stockholm Örebro En gång Flera gånger Aldrig Känner ej till Skövde Det är de boende i Göteborg och Örebro som i högst utsträckning besökt Skövde någon gång. Motsvarande bland göteborgarna och örebroarna är ca 60%. Bland de boende i Stockholm svarar 35% att de besökt Skövde någon gång. 29 Bas: 600 intervjuer

30 Spontan kunskap om Skövde Vad vet du om Skövde? På frågan om vad man vet om Skövde fick de intervjuade uppge öppna svar. Det som de i högst grad känner till är att det finns en högskola och var Skövde ligger. 4% 3% 2% 16% 11% 14% 4% 9% 2% 30 Bas: 600 intervjuer

31 Flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 70% 71% 10% 14% 12% 17% 15% 15% 2% 2% 2% Göteborg Stockholm Örebro Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Absolut inte 2% av samtliga intervjuade svarade att de absolut kan tänka sig att flytta till Skövde. 15% svarade att de kanske kan tänka sig att flytta till Skövde. 71% kan absolut inte tänka sig att flytta till Skövde. 13% vet inte. Vi noterade inga stora skillnader mellan de boende på de olika orterna (Göteborg, Stockholm, Örebro). 31 Bas: 600 intervjuer

32 Varför flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? Varför valde du det svaret? Att man kan tänka sig att flytta till Skövde beror främst på att man kanske kan få ett nytt jobb i Skövde. Nämnt nytt jobb 39% Nämnt mysig stad/lagom stor/bra stad/det mesta finns där 8% Nämnt nära släkt/vänner, vänner/släkt bor där 8% Nämnt mindre stad 7% Nämnt inget emot staden 3% Nämnt kul 2% Ett urval av motiveringarna: Alltid kul med en ny stad. Det ligger närmare där mina föräldrar bor. Det är en mindre stad och något vi tänkt på, det ligger strax utanför Göteborg men ändå inte för långt bort. Har fått en positiv uppfattning om staden, av bekanta som bott där själva. Om man skulle få jobb. Vi funderar på att flytta till mindre stad om det finns arbete. Om man fick rätt jobb. Kommer från en stad som är ungefär lika stor som Skövde. Har vänner där. Jag gillar naturen och omgivningen. Om det skulle dyka upp något jobb. 32

33 Varför/varför inte flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? Varför valde du det svaret? Att man inte kan tänka sig att flytta till Skövde beror främst på att staden är för liten. Nämnt för liten stad 18% Nämnt trivs bra där jag bor nu 11% Nämnt har ingen anknytning/ingen släkt/inga vänner 11% Nämnt fel läge/vill bo vid havet/vill inte bo in i landet 9% Nämnt jobbproblematik 8% Nämnt ingen koppling 5% Nämnt långt från släkt och vänner 4% Nämnt inget som lockar 4% Nämnt vet för lite om staden 4% Ett urval av motiveringarna: Jag har ingen koppling till Skövde. Vet för lite om staden, trivs bra i Göteborg och vill bo kvar här. Vill bo vid havet, det är för litet. Det ligger avlägset från där jag skulle vilja bo, lite för liten stad. Tror inte jag skulle få jobb där inom mitt yrke. Det känns som en tråkig liten stad, bara studenter som bor där. 33

34 Bas: 600 intervjuer Flytta till en mindre stad eller landet/liten by Överväger du att någon gång att flytta till en mindre stad eller till landet/liten by? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 43% 40% 37% 34% 24% Göteborg Stockholm Örebro Mindre stad Landet/liten by De som i högst grad överväger att någon gång flytta till en mindre stad eller till landet är de som idag bor i Göteborg. De som i lägst grad kan tänka sig att flytta till en mindre stad är de som idag bor i Örebro. 34

35 Intressen Friluftsliv Idrott/ träna Kost och hälsa Förenings - liv Gå på konserter Gå på Gå ut och Träffa nya utställning äta människor / museer Prova nya produkter/ aktiviteter Mode och kläder Trender Samhällsf rågor och politik Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,9 5,1 5,1 3,6 4,3 4,1 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 4,7 4,9 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,6 5,1 5,1 3,5 4,3 3,9 5,5 5,3 4,7 4,7 3,9 4,6 4,6 Vet ej 4,7 5,3 5,0 3,7 4,3 4,2 5,7 5,1 4,9 4,5 3,5 4,4 4,8 Miljö frågor Bas: 600 intervjuer 35

36 Vad är viktigt i livet? Att göra karriär Spendera mycket tid med min familj Resa och uppleva andra kulturer Rota sig på ett ställe och bo kvar där Äga mitt boende Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,6 6,4 5,6 4,5 4,7 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,8 6,2 5,8 4,3 5,1 Vet ej 4,9 6,1 5,6 3,9 4,5 Bas: 600 intervjuer 36

37 De intervjuade De 600 intervjuade bor på postorterna Göteborg, Stockholm, Örebro. Medelåldern på de intervjuade är 30,5 år. 46% av de intervjuade är män och 54% är kvinnor. 55% har inga barn och 45% har barn under 5 år. 34% är gifta, 58% är sambo och 8% ska flytta ihop inom den närmaste månaden. 49% har en sammanlagd månadsinkomst över kr före skatt, 49% har under kr och 2% ville ej uppge. 21% bor i villa/radhus. 35% bor i bostadsrätt och 44% bor i hyreslägenhet. 65% har studerat på högskola/universitet (längre än 3 år), 24% har gymnasieutbildning, 10% har studerat kortare än 3 år på högskola/universitet och 1% har endast grundskola. 73% arbetar heltid, 10% arbetar deltid, 10% studerar. 5% arbetar/mammaledig. 3% är sjukskriven/arbetslös. 18% av de som arbetar har en chefsbefattning. 37

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Flyttstudie Mora kommun

Flyttstudie Mora kommun Flyttstudie Mora kommun Rapport 1 Tabellsammanställning Kund Mora kommun Mottagare Owe Hållmarker Version Klass Antal sidor 3-31 Datum 2012-10-31 Statisticons ProjektID kmor4446 Ämne Tabellsammanställning.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

2013-01-16. Flyttstudie 2012

2013-01-16. Flyttstudie 2012 Flyttstudie 2012 Befolkningsförändringar hittills 2012, v 52 Inflyttade: 883 Utflyttade: 824 + 59 Födda: 177 Döda: 259-82 Total -23 Målpopulation: a. individer id som flyttat t till Mora kommun under åren

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor

Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor Bilden av Tierp II Redovisning av marknadsundersökning med Uppsalabor 2013-09-30 Inbjudna: Politiker (Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen, samt tidigare Beredning för bilden av Tierp I), tjänstemän

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp Nettoprislista Anbudsområde H Värdeskåp Värdeskåp Välkommen till Informa Vårt sortiment I vårt värdeskåpssortimentet finns brand- och inbrottsklassade värdeskåp samt säkerhetsskåp tillverkade enligt högsta

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde A Förskola

Nettoprislista. Anbudsområde A Förskola Nettoprislista Anbudsområde A Förskola Förskola Välkommen till funkab Vårt sortiment Förskolemiljön ställer särskilda krav på säkerhet och hållbarhet. Kraven och behoven ser olika ut när det kommer till

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare 1 FÖRORD Folkmängden i Kalmar län minskade med 505 personer mellan åren 2000 och 2003. Länet hade vid utgången av år 2000 en folkmängd som uppgick till 235 391 personer. Det innebär att det vid årsskiftet

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Hem DFU 289 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder oss av

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer