Flyttstudie Skövde Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyttstudie Skövde Kommun"

Transkript

1 Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn

2 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga; - Flyttmönster - Framtida flyttplaner - Flyttbenägenhet till mindre stad - För- och nackdelar vid flytt - Viktiga faktorer vid flyttplaner - Viktiga faktorer vid val av boende - För- och nackdelar med att flytta till en mindre stad - Kännedom om Skövde - Kunskap om Skövde - Inställning till Skövde som bostadsort - Hur målgruppen ser ut Målgrupp: Kvinnor och män som bor i Göteborg, Stockholm och Örebro. De är mellan år och har inga barn eller barn 0-4 år. De är sammanboende/gifta. Genomförande 600 telefonintervjuer har utförts under januari

3 Resultat i korthet Flyttmönster Ca 60% av de intervjuade är inflyttade till någon av de tre städerna. Flest inflyttade noterade vi i Göteborg. Ca 30-40% av som är inflyttade funderar på att någon gång flytta tillbaks till hemtrakterna. Även här noterade vi högst värde bland göteborgarna. 94% av de intervjuade har flyttat minst 1 gång under de senaste 7 åren. 58% har flyttat 1-3 gånger under de senaste 7 åren. De främsta anledningarna till att man flyttat är att man ville ha större och att man ville komma till ett finare boende vilket ca 70% svarade. Ca 50% svarade att anledningen till den senaste flytten var att de ville ha miljöombyte samt att de vill äga bostaden. Framtida flyttplaner Ca 70% av de boende i Göteborg och Stockholm svarade att de har planer på att flytta inom de 5 närmaste åren. Knappt 40% av de boende i Örebro har planer på att flytta inom de 5 närmaste åren. Ca 70% av de med flyttplaner planerar att flytta inom den stad de idag bor i. Bland de boende i Göteborg uppger 65% att de vill flytta till hus men endast 50% tror att de kommer att flytta till hus. Bland de boende i Stockholm svarar 32% att de vill flytta till hus och 22% tror att de kommer att flytta till hus. I Örebro svarar 75% att de vill flytta till hus, 67% tror att de kommer att flytta till hus. Pendling I Göteborg och Stockholm svarar ca 50% att de kan tänka sig att pendla minuter mellan arbete och hemmet. I Örebro svarar 31% att de kan tänka sig att pendla min och 37% svarar min. När det gäller avståndet kan flest göteborgare tänka sig att pendla km (24%). I Örebro kan flest boende tänka sig att pendla km eller km. I Stockholm är svaren mycket mer varierade än i de två övriga städerna, det avstånd som flest boende i Stockholm svarar är km (20%) samt vet ej (tiden är viktigare än avståndet). På alla tre orter vill de boende främst kunna ta sig till jobbet med cykel eller gående. Högst bilintresse noterar vi i Örebro och högst intresse för att åka kollektivtrafik noterar vi i Stockholm och Göteborg (25% resp. 23%). 3

4 Resultat i korthet Viktiga faktorer vid flytt De två viktigaste faktorerna vid flytt är bostadens läge samt trygg och bra miljö för barnen. Andra viktiga faktorer är bra tillgång till kollektivtrafik och tillgång till bra serviceutbud. För- och nackdelar vid flytt Det mest positiva med att flytta är att man får ett större, bättre och nyare boende samt att det blir en nystart, att det är roligt och att man får nya möjlighet i livet. Det mest negativa med att flytta är att det är jobbigt, krångligt och att det tar mycket tid samt att man måste börja på nytt och tappar kontakt med vänner. För- och nackdelar med att bo i en mindre stad Den främsta fördelen med att bo i en mindre stad är att man får nära till allt och det blir lättillgängligt. Andra fördelar är att man tror det blir en bättre gemenskap, mer personligt och socialare liv, lugnare tempo, mindre stress och billigare att bo och leva. Den främsta nackdelen med att bo i en mindre stad är att man förväntar sig sämre utbud och sämre jobbmöjligheter. Andra nackdelar är att man inte kan vara anonym och att man får ökade restider. Flyttbenägenhet till mindre stad Bland de boende i Göteborg och Stockholm svarar ca 45% att de överväger att någon gånt flytta till en mindre stad och ca 38% överväger att någon gång flytta till landet/mindre by. Bland de boende i Örebro svarar 24% att de överväger att flytta till en mindre stad och 34% svarar att de överväger att någon gång flytta till landet. 4

5 Resultat i korthet Kännedom om Skövde Ca 97% känner till Skövde och ca 20% har besökt Skövde en gång. Bland de boende i Göteborg och Örebro har ca 37% besökt Skövde flera gånger och bland de boende i Stockholm har 18% besökt Skövde flera gånger. Att man inte vill flytta till Skövde beror främst på att det är en för liten stad. Andra anledningar är att man trivs bra där man bor idag och inte har någon anknytning till staden samt att det geografiska läget är fel (bland annat långt från havet). Kunskap om Skövde När det gäller den spontana kunskapen om Skövde noterar vi högst kännedom om att det finns en högskola i Skövde vilket 16% spontant uppger. Därefter kommer stadens läge, 14% uppger spontant att de vet var staden ligger. 11% svarar att försvarsmakten/militären finns i Skövde. 9% svarar att man kan ta tåget dit/åker igenom med tåg. Inställning till Skövde som bostadsort 2% av de intervjuade svarar att de absolut kan tänka sig att flytta till Skövde och 16% svarar att de kanske kan tänka sig att flytta till Skövde. Att man skulle få ett jobb i Skövde är den främsta anledningen till varför man skulle flytta till Skövde. Därefter kommer anledingar som mysig stad, lagom stor, det mesta finns där, har vänner i staden eller i närheten. 5

6 Skövdes potentiella inflyttare vilka är det? Drygt hälften av de som kan tänka sig att flytta till Skövde bor idag i en hyreslägenhet i någon av de tre städerna. Ca 7 av 10 har studerat på universitetet längre än 3 år och arbetar idag heltid men har ingen chefsbefattning, deras sammanlagda månadsinkomst är över kr före skatt. Vi noterade något fler män än kvinnor som kan tänka sig att flytta till Skövde. De tycker att det viktigast vid en flytt är bostadens läge och att det blir en trygg och bra miljö för barnen. Detta är de faktorer som även de övriga, de som ej kan tänka sig flytta till Skövde, tycker är de två viktigaste faktorerna. De faktorer där vi noterat skillnader mellan de som kan tänka sig att flytta till Skövde och de som inte kan tänka sig tänka sig att flytta är: Dessa 5 faktorer är viktigare bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde än bland övriga. De som kan tänka sig att flytta till Skövde tycker det är mindre viktigt att flytta till något nybyggt än vad de övriga tycker. De som kan tänka sig att flytta till Skövde är mest intresserade av följande saker: Gå ut och äta Träffa nya människor Kost och hälsa Idrott och träning På dessa 4 intresseområden har vi dock inte noterat några stora skillnader mellan om man kan tänka sig att flytta till Skövde eller ej. Vi har noterat högre värden bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde på; Att komma närmare skola/förskola Närhet till skog och natur Lägre boendekostnad än idag Bra kollektivtrafik Minskat avstånd mellan bostad och arbete Frisluftsliv och miljöfrågor. De som kan tänka sig att flytta till Skövde är mindre intresserade av trender och mode/kläder än vad de övriga är. 6

7 Skövdes potentiella inflyttare vilka är det? När det gäller vad som är viktigt i livet ser vi att de som kan tänka sig att flytta till Skövde, liksom de övriga, tycker att spendera mycket tid med familjen är det vikigaste, följt av resa och uppleva andra kulturer. De som kan tänka sig att flytta till Skövde tycker det är mindre viktigt än de övriga att göra karriär och att äga sitt boende men mer viktigt att rota sig på ett ställe och bo kvar där. 7

8 Inflyttad eller född Är du inflyttad eller född i Stockholm/Örebro/Göteborg? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 45% 42% 68% 55% 58% Göteborg Stockholm Örebro Inflyttad Född i stan 8 Bas: 600 intervjuer

9 Flytta tillbaka till hemtrakterna Överväger du att någon gång flytta tillbaka till dina hemtrakter? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 61% 70% 44% 39% 30% Göteborg Stockholm Örebro Överväger att flytta hem Överväger EJ 9 Bas: 360 intervjuer

10 Antal flytt Hur många gånger har du flyttat de senaste 7 åren? 25% 22% 20% 19% 17% 15% 10% 14% 10% 12% 6% 5% 0% Ingen gång 1 gång 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6 gånger eller fler 22% av de 600 intervjuade uppgav att de har flyttat 2 gånger under de senaste 7 åren. 19% uppgav att de flyttat 1 gång och 17% uppgav att de flyttat 3 gånger. 6% har inte flyttat någon gång under de senaste 7 år. 36% har flyttat 4 eller fler gånger under de 7 senaste åren. 10 Bas: 600 intervjuer

11 Anledning till senaste flytt Jag ska läsa upp några anledningar till flytt och så får du svara ja eller nej om de stämmer in på din senaste flytt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ville ha större Ville få ner boende kostnaden Ville ha närmare till skog och natur Ville ha närmare till stan Ville få bättre kollektivtra fik Skolor/för skolor är bättre i nya området Äga bostaden Flytta till nybyggt Miljöomby te Flytta hemifrån Nytt jobb Närmare jobb Kärleken Trygg och bra miljö för barnen Kolumn1 71% 20% 24% 38% 25% 20% 45% 11% 49% 6% 16% 29% 30% 33% 68% "Finare" boende Bas: 600 intervjuer 11

12 Flyttplaner inom 5 år Har du några planer på att flytta inom de 5 närmaste åren? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 26% 63% 69% 74% 37% Göteborg Stockholm Örebro Planer att flytta inom 5 år Ej planer att flytta 12 Bas: 600 intervjuer

13 Flytt till stad inom 5 år (Om flyttplaner) Till vilken stad ska du flytta inom de 5 närmaste åren? Och varför? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 6% 12% 15% 10% 2% 3% 1% 4% 6% 4% 1% 2% 70% 78% 73% 1% 0 3% Göteborg (131 ip) Stockholm (141 ip) Örebro (71 ip) Vet ej Övriga svar Göteborg eller Stockholm Utomlands Stockholm Örebro Göteborg Drygt 7 av 10 som kommer att flytta inom 5 år kommer att flytta inom den stad de idag bor i. 70% av de som idag bor i Göteborg säger att de kommer att flytta inom Göteborg. 78% av de som idag bor i Stockholm säger att de kommer flytta inom Stockholm och 73% av de boende i Örebro kommer flytta inom Örebro. Den främsta anledningen till varför man ska flytta är att man vill ha större bostad eller bo i hus, därefter kommer andra anledningar som t ex jobbet, nya familjeförhållanden, vill komma närmare släkten. 13

14 Flytt till stad inom 5 år Till vilken stad ska du flytta inom de 5 närmaste åren? Övriga svar: Göteborg Göteborg eller utomlands. Halmstad. Kalmar. Kisa, eller Linköping. Kungsbacka. Kungsbacka. Kungälv Kungälv. Lerum. Mer åt kungsbacka. Möjligtvis till Lerum. Strupstad. Tillbaka till hemtrakten. Västervik. Växjö. Örebro eller Borås. Övriga svar: Stockholm Botswana. Tyskland. Antingen inom Stockholm eller utomlands. Inom Stockholm eller Malmö. Inom Stockholm eller Malmö. Inom Stockholm eller utomlands. Jämtland, Åre. Köpenhamn Malmö. Någonstans i Skåne. Skåne Skåne Småland Stockholm eller USA. Stockholm, Linköping eller utomlands. Till hemtrakten Uppsala eller Gävle. Ut från storstan. Västkusten. Växjö. Ystad Ystad Älvsjö. Övriga svar: Örebro Kristianstad. Landet i så fall. Mellansverige. Norrköping. Värmland, eller var som helst där jag kan få jobb sen. Växjö. Örebro, eller Stockholm. 14

15 Flytta till hus eller lägenhet vid nästa flytt Nästa gång du flyttar, skulle du då helst flytta till hus/lägenhet? Tror du att du kommer flytta till hus/lägenhet nästa gång du flyttar? VILL flytta till: TROR flytta till: 100% 100% 90% 80% 70% 34% 22% 90% 80% 70% 47% 30% 60% 61% 60% 74% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 65% 32% 75% 40% 30% 20% 10% 50% 22% 67% 0% Göteborg Stockholm Örebro 0% Göteborg Stockholm Örebro Hus/villa Lägenhet Vet ej Hus/villa Lägenhet Vet ej 15 Bas: 600 intervjuer

16 Inställning till pendling tid Om man ser på pendlingstid mellan arbete och hemmet. Vad tycker du är maxtid? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 50% 37% 33% 31% 31% 15% 14% 7% 7% 4% 6% 8% 2% Göteborg Stockholm Örebro 0-15 min min min min mer än 1 timme 5% 16 Bas: 600 intervjuer

17 Inställning till pendling avstånd Om man ser på pendlingstid mellan arbete och hemmet. Vad tycker du är maxavstånd i km/resa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 18% 20% 22% 19% 20% 22% 17% 17% 12% 14% 14% 16% 12% 11% 13% 8% 8% 10% 8% Göteborg Stockholm Örebro 1-5 km 6-10 km km km km Längre än 70 km Vet ej 2% Bas: 600 intervjuer 17

18 Transportmedel efter flytt Efter en eventuell flytt vill du då helst ta dig till arbetet med bil, kollektivtrafik, tåg eller cykel/promenad? 100% 90% 80% 70% 65% 66% 74% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 23% 25% 16% 8% 6% 0% 1% 2% 0% 2% Göteborg Stockholm Örebro 3% Bil Kollektivtrafik Tåg Cykel/promenad Vet ej 18 Bas: 600 intervjuer

19 7 Viktiga faktorer vid flytt Att avståndet mellan arbete och bostad blir kortare Att vi kommer nära skola/ förskola Att vi får lägre boendekostnad än vi har idag Bostaden s läge Närhet till skog och natur Närhet till vänner och släkt Bra kollektivtrafik Tillgång till bra serviceutbud Bostadsområdets rykte Närhet till stan Att det är nybyggt Trygg och bra miljö för barnen Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,3 4,9 4,0 5,8 4,9 4,6 5,4 5,0 4,9 4,7 2,5 5,7 4,6 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,0 4,2 3,4 5,8 4,5 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 2,7 5,5 4,8 Vet ej 4,4 4,1 3,6 5,8 4,5 4,9 5,1 4,9 4,8 4,7 2,9 5,6 4,6 "Finare" boende 19

20 Positivt med att flytta Alla intervjuade Vad är positivt med att flytta? Alla intervjuade: Bättre/större/nyare bostad 40% Nystart, omväxling, roligt, nya möjligheter 36% Komma till bättre läge/område/stad 11% Röja och rensa 10% Nytt arbete, få arbete 7% Få nya vänner, träffa nya människor 6% Komma nära någon/flytta ihop 5% 20 Bas: 600 intervjuer

21 Positivt med att flytta Kan tänka sig flytta till Skövde Vad är positivt med att flytta? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde ser vi följande svar: Bättre/större/nyare bostad 41% Nystart, omväxling, roligt, nya möjligheter 39% Få nya vänner, träffa nya människor 10% Röja och rensa 10% Nytt arbete, få arbete 9% Komma till bättre läge/område/stad 8% Komma nära någon/flytta ihop 6% 21 Bas: 99 intervjuer

22 Negativt med att flytta Alla intervjuade Vad är negativt med att flytta? Alla intervjuade Jobbigt, krångligt, tar mycket tid 73% Tappar vänner, börja på nytt, lämna 20% Dyrt, kostar pengar 14% Svårt att hitta bostad/sälja 4% 22 Bas: 600 intervjuer

23 Negativt med att flytta Kan tänka sig flytta till Skövde Vad är negativt med att flytta? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde ser vi följande svar: Jobbigt, krångligt, tar mycket tid 70% Tappar vänner, börja på nytt, lämna 22% Dyrt, kostar pengar 13% Svårt att hitta bostad/sälja 7% 23 Bas: 99 intervjuer

24 Fördelar med att bo i en mindre stad Alla intervjuade Vad ser du för fördelar med att bo i en mindre stad? Alla intervjuade Närhet till allt/tillgänglighet 38% Gemenskap, sociala livet, mer personligt 14% Lugnare tempo, mindre stress, mer tid 13% Billigare att bo och leva 16% Mindre trafik/köer/avgaser 10% Trygghet 9% Nära till naturen 7% Barnvänligt, bra för barnen 4% Bättre boende/lättare att hitta bostad 2% Mysigt 2% Småskaligheten 2% 24 Bas: 600 intervjuer

25 Fördelar med att bo i en mindre stad Kan tänka sig Skövde Vad ser du för fördelar med att bo i en mindre stad? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Närhet till allt/tillgänglighet 42% Billigare att bo och leva 17% Lugnare tempo, mindre stress, mer tid 16% Gemenskap, sociala livet, mer personligt 13% Mindre trafik/köer/avgaser 12% Trygghet 9% Nära till naturen 7% Barnvänligt, bra för barnen 5% Småskaligheten 5% Bättre boende/lättare att hitta bostad 3% Mysigt 3% Bas: 99 intervjuer 25

26 Nackdelar med att bo i en mindre stad Alla intervjuade Vad ser du för nackdelar med att bo i en mindre stad? Alla intervjuade Sämre utbud 59% Sämre jobbmöjligheter 21% Man kan inte vara anonym, alla känner alla 11% Man får pendla, ökade restider 7% Tråkigt 6% Trångsynthet, rasism 4% Litet 3% Färre valmöjligheter 2% Skvaller 2% 26 Bas: 600 intervjuer

27 Nackdelar med att bo i en mindre stad Kan tänka sig Skövde Vad ser du för nackdelar med att bo i en mindre stad? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Sämre utbud 60% Sämre jobbmöjligheter 26% Man kan inte vara anonym, alla känner alla 9% Man får pendla, ökade restider 8% Tråkigt 4% Litet 3% Färre valmöjligheter 1% Skvaller 1% Bas: 99 intervjuer 27

28 Vad innebär livskvalitet Kan tänka sig Skövde Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Vara med nära och kära 45% Kunna göra det man vill, ha kul, möjligheter 33% Ha tid, ha lugn och ro 29% Må bra, vara frisk, ha hälsa 25% Vara i naturen 17% Ha ett roligt jobb 15% Bra boende, trivas där man bor 12% Ha jobb och tillräckligt med pengar 10% Känna trygghet 6% 28 Bas: 99 intervjuer

29 Har man besökt Skövde Har du någonsin besökt Skövde? 120% 100% 2% 6% 3% 80% 39% 39% 60% 60% 40% 38% 36% 20% 0% 18% 22% 17% 23% Göteborg Stockholm Örebro En gång Flera gånger Aldrig Känner ej till Skövde Det är de boende i Göteborg och Örebro som i högst utsträckning besökt Skövde någon gång. Motsvarande bland göteborgarna och örebroarna är ca 60%. Bland de boende i Stockholm svarar 35% att de besökt Skövde någon gång. 29 Bas: 600 intervjuer

30 Spontan kunskap om Skövde Vad vet du om Skövde? På frågan om vad man vet om Skövde fick de intervjuade uppge öppna svar. Det som de i högst grad känner till är att det finns en högskola och var Skövde ligger. 4% 3% 2% 16% 11% 14% 4% 9% 2% 30 Bas: 600 intervjuer

31 Flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 70% 71% 10% 14% 12% 17% 15% 15% 2% 2% 2% Göteborg Stockholm Örebro Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Absolut inte 2% av samtliga intervjuade svarade att de absolut kan tänka sig att flytta till Skövde. 15% svarade att de kanske kan tänka sig att flytta till Skövde. 71% kan absolut inte tänka sig att flytta till Skövde. 13% vet inte. Vi noterade inga stora skillnader mellan de boende på de olika orterna (Göteborg, Stockholm, Örebro). 31 Bas: 600 intervjuer

32 Varför flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? Varför valde du det svaret? Att man kan tänka sig att flytta till Skövde beror främst på att man kanske kan få ett nytt jobb i Skövde. Nämnt nytt jobb 39% Nämnt mysig stad/lagom stor/bra stad/det mesta finns där 8% Nämnt nära släkt/vänner, vänner/släkt bor där 8% Nämnt mindre stad 7% Nämnt inget emot staden 3% Nämnt kul 2% Ett urval av motiveringarna: Alltid kul med en ny stad. Det ligger närmare där mina föräldrar bor. Det är en mindre stad och något vi tänkt på, det ligger strax utanför Göteborg men ändå inte för långt bort. Har fått en positiv uppfattning om staden, av bekanta som bott där själva. Om man skulle få jobb. Vi funderar på att flytta till mindre stad om det finns arbete. Om man fick rätt jobb. Kommer från en stad som är ungefär lika stor som Skövde. Har vänner där. Jag gillar naturen och omgivningen. Om det skulle dyka upp något jobb. 32

33 Varför/varför inte flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? Varför valde du det svaret? Att man inte kan tänka sig att flytta till Skövde beror främst på att staden är för liten. Nämnt för liten stad 18% Nämnt trivs bra där jag bor nu 11% Nämnt har ingen anknytning/ingen släkt/inga vänner 11% Nämnt fel läge/vill bo vid havet/vill inte bo in i landet 9% Nämnt jobbproblematik 8% Nämnt ingen koppling 5% Nämnt långt från släkt och vänner 4% Nämnt inget som lockar 4% Nämnt vet för lite om staden 4% Ett urval av motiveringarna: Jag har ingen koppling till Skövde. Vet för lite om staden, trivs bra i Göteborg och vill bo kvar här. Vill bo vid havet, det är för litet. Det ligger avlägset från där jag skulle vilja bo, lite för liten stad. Tror inte jag skulle få jobb där inom mitt yrke. Det känns som en tråkig liten stad, bara studenter som bor där. 33

34 Bas: 600 intervjuer Flytta till en mindre stad eller landet/liten by Överväger du att någon gång att flytta till en mindre stad eller till landet/liten by? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 43% 40% 37% 34% 24% Göteborg Stockholm Örebro Mindre stad Landet/liten by De som i högst grad överväger att någon gång flytta till en mindre stad eller till landet är de som idag bor i Göteborg. De som i lägst grad kan tänka sig att flytta till en mindre stad är de som idag bor i Örebro. 34

35 Intressen Friluftsliv Idrott/ träna Kost och hälsa Förenings - liv Gå på konserter Gå på Gå ut och Träffa nya utställning äta människor / museer Prova nya produkter/ aktiviteter Mode och kläder Trender Samhällsf rågor och politik Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,9 5,1 5,1 3,6 4,3 4,1 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 4,7 4,9 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,6 5,1 5,1 3,5 4,3 3,9 5,5 5,3 4,7 4,7 3,9 4,6 4,6 Vet ej 4,7 5,3 5,0 3,7 4,3 4,2 5,7 5,1 4,9 4,5 3,5 4,4 4,8 Miljö frågor Bas: 600 intervjuer 35

36 Vad är viktigt i livet? Att göra karriär Spendera mycket tid med min familj Resa och uppleva andra kulturer Rota sig på ett ställe och bo kvar där Äga mitt boende Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,6 6,4 5,6 4,5 4,7 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,8 6,2 5,8 4,3 5,1 Vet ej 4,9 6,1 5,6 3,9 4,5 Bas: 600 intervjuer 36

37 De intervjuade De 600 intervjuade bor på postorterna Göteborg, Stockholm, Örebro. Medelåldern på de intervjuade är 30,5 år. 46% av de intervjuade är män och 54% är kvinnor. 55% har inga barn och 45% har barn under 5 år. 34% är gifta, 58% är sambo och 8% ska flytta ihop inom den närmaste månaden. 49% har en sammanlagd månadsinkomst över kr före skatt, 49% har under kr och 2% ville ej uppge. 21% bor i villa/radhus. 35% bor i bostadsrätt och 44% bor i hyreslägenhet. 65% har studerat på högskola/universitet (längre än 3 år), 24% har gymnasieutbildning, 10% har studerat kortare än 3 år på högskola/universitet och 1% har endast grundskola. 73% arbetar heltid, 10% arbetar deltid, 10% studerar. 5% arbetar/mammaledig. 3% är sjukskriven/arbetslös. 18% av de som arbetar har en chefsbefattning. 37

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

BKN i Sveriges miljonprogram 2012

BKN i Sveriges miljonprogram 2012 BKN i Sveriges miljonprogram 2012 Analys av resultatet Carlos Rojas för Boverket, december 2011 Innehåll: 1. En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det 1. Flyttbenägenheten är alltid

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer LÄAHANDLEDNING Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Viktiga ord film 1: avgift bostadsrätt bostadsrättsförening delägare hyra hyresrätt hyresvärd universitet Viktiga ord film 2: el värme

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer