Flyttstudie Skövde Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyttstudie Skövde Kommun"

Transkript

1 Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn

2 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga; - Flyttmönster - Framtida flyttplaner - Flyttbenägenhet till mindre stad - För- och nackdelar vid flytt - Viktiga faktorer vid flyttplaner - Viktiga faktorer vid val av boende - För- och nackdelar med att flytta till en mindre stad - Kännedom om Skövde - Kunskap om Skövde - Inställning till Skövde som bostadsort - Hur målgruppen ser ut Målgrupp: Kvinnor och män som bor i Göteborg, Stockholm och Örebro. De är mellan år och har inga barn eller barn 0-4 år. De är sammanboende/gifta. Genomförande 600 telefonintervjuer har utförts under januari

3 Resultat i korthet Flyttmönster Ca 60% av de intervjuade är inflyttade till någon av de tre städerna. Flest inflyttade noterade vi i Göteborg. Ca 30-40% av som är inflyttade funderar på att någon gång flytta tillbaks till hemtrakterna. Även här noterade vi högst värde bland göteborgarna. 94% av de intervjuade har flyttat minst 1 gång under de senaste 7 åren. 58% har flyttat 1-3 gånger under de senaste 7 åren. De främsta anledningarna till att man flyttat är att man ville ha större och att man ville komma till ett finare boende vilket ca 70% svarade. Ca 50% svarade att anledningen till den senaste flytten var att de ville ha miljöombyte samt att de vill äga bostaden. Framtida flyttplaner Ca 70% av de boende i Göteborg och Stockholm svarade att de har planer på att flytta inom de 5 närmaste åren. Knappt 40% av de boende i Örebro har planer på att flytta inom de 5 närmaste åren. Ca 70% av de med flyttplaner planerar att flytta inom den stad de idag bor i. Bland de boende i Göteborg uppger 65% att de vill flytta till hus men endast 50% tror att de kommer att flytta till hus. Bland de boende i Stockholm svarar 32% att de vill flytta till hus och 22% tror att de kommer att flytta till hus. I Örebro svarar 75% att de vill flytta till hus, 67% tror att de kommer att flytta till hus. Pendling I Göteborg och Stockholm svarar ca 50% att de kan tänka sig att pendla minuter mellan arbete och hemmet. I Örebro svarar 31% att de kan tänka sig att pendla min och 37% svarar min. När det gäller avståndet kan flest göteborgare tänka sig att pendla km (24%). I Örebro kan flest boende tänka sig att pendla km eller km. I Stockholm är svaren mycket mer varierade än i de två övriga städerna, det avstånd som flest boende i Stockholm svarar är km (20%) samt vet ej (tiden är viktigare än avståndet). På alla tre orter vill de boende främst kunna ta sig till jobbet med cykel eller gående. Högst bilintresse noterar vi i Örebro och högst intresse för att åka kollektivtrafik noterar vi i Stockholm och Göteborg (25% resp. 23%). 3

4 Resultat i korthet Viktiga faktorer vid flytt De två viktigaste faktorerna vid flytt är bostadens läge samt trygg och bra miljö för barnen. Andra viktiga faktorer är bra tillgång till kollektivtrafik och tillgång till bra serviceutbud. För- och nackdelar vid flytt Det mest positiva med att flytta är att man får ett större, bättre och nyare boende samt att det blir en nystart, att det är roligt och att man får nya möjlighet i livet. Det mest negativa med att flytta är att det är jobbigt, krångligt och att det tar mycket tid samt att man måste börja på nytt och tappar kontakt med vänner. För- och nackdelar med att bo i en mindre stad Den främsta fördelen med att bo i en mindre stad är att man får nära till allt och det blir lättillgängligt. Andra fördelar är att man tror det blir en bättre gemenskap, mer personligt och socialare liv, lugnare tempo, mindre stress och billigare att bo och leva. Den främsta nackdelen med att bo i en mindre stad är att man förväntar sig sämre utbud och sämre jobbmöjligheter. Andra nackdelar är att man inte kan vara anonym och att man får ökade restider. Flyttbenägenhet till mindre stad Bland de boende i Göteborg och Stockholm svarar ca 45% att de överväger att någon gånt flytta till en mindre stad och ca 38% överväger att någon gång flytta till landet/mindre by. Bland de boende i Örebro svarar 24% att de överväger att flytta till en mindre stad och 34% svarar att de överväger att någon gång flytta till landet. 4

5 Resultat i korthet Kännedom om Skövde Ca 97% känner till Skövde och ca 20% har besökt Skövde en gång. Bland de boende i Göteborg och Örebro har ca 37% besökt Skövde flera gånger och bland de boende i Stockholm har 18% besökt Skövde flera gånger. Att man inte vill flytta till Skövde beror främst på att det är en för liten stad. Andra anledningar är att man trivs bra där man bor idag och inte har någon anknytning till staden samt att det geografiska läget är fel (bland annat långt från havet). Kunskap om Skövde När det gäller den spontana kunskapen om Skövde noterar vi högst kännedom om att det finns en högskola i Skövde vilket 16% spontant uppger. Därefter kommer stadens läge, 14% uppger spontant att de vet var staden ligger. 11% svarar att försvarsmakten/militären finns i Skövde. 9% svarar att man kan ta tåget dit/åker igenom med tåg. Inställning till Skövde som bostadsort 2% av de intervjuade svarar att de absolut kan tänka sig att flytta till Skövde och 16% svarar att de kanske kan tänka sig att flytta till Skövde. Att man skulle få ett jobb i Skövde är den främsta anledningen till varför man skulle flytta till Skövde. Därefter kommer anledingar som mysig stad, lagom stor, det mesta finns där, har vänner i staden eller i närheten. 5

6 Skövdes potentiella inflyttare vilka är det? Drygt hälften av de som kan tänka sig att flytta till Skövde bor idag i en hyreslägenhet i någon av de tre städerna. Ca 7 av 10 har studerat på universitetet längre än 3 år och arbetar idag heltid men har ingen chefsbefattning, deras sammanlagda månadsinkomst är över kr före skatt. Vi noterade något fler män än kvinnor som kan tänka sig att flytta till Skövde. De tycker att det viktigast vid en flytt är bostadens läge och att det blir en trygg och bra miljö för barnen. Detta är de faktorer som även de övriga, de som ej kan tänka sig flytta till Skövde, tycker är de två viktigaste faktorerna. De faktorer där vi noterat skillnader mellan de som kan tänka sig att flytta till Skövde och de som inte kan tänka sig tänka sig att flytta är: Dessa 5 faktorer är viktigare bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde än bland övriga. De som kan tänka sig att flytta till Skövde tycker det är mindre viktigt att flytta till något nybyggt än vad de övriga tycker. De som kan tänka sig att flytta till Skövde är mest intresserade av följande saker: Gå ut och äta Träffa nya människor Kost och hälsa Idrott och träning På dessa 4 intresseområden har vi dock inte noterat några stora skillnader mellan om man kan tänka sig att flytta till Skövde eller ej. Vi har noterat högre värden bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde på; Att komma närmare skola/förskola Närhet till skog och natur Lägre boendekostnad än idag Bra kollektivtrafik Minskat avstånd mellan bostad och arbete Frisluftsliv och miljöfrågor. De som kan tänka sig att flytta till Skövde är mindre intresserade av trender och mode/kläder än vad de övriga är. 6

7 Skövdes potentiella inflyttare vilka är det? När det gäller vad som är viktigt i livet ser vi att de som kan tänka sig att flytta till Skövde, liksom de övriga, tycker att spendera mycket tid med familjen är det vikigaste, följt av resa och uppleva andra kulturer. De som kan tänka sig att flytta till Skövde tycker det är mindre viktigt än de övriga att göra karriär och att äga sitt boende men mer viktigt att rota sig på ett ställe och bo kvar där. 7

8 Inflyttad eller född Är du inflyttad eller född i Stockholm/Örebro/Göteborg? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 45% 42% 68% 55% 58% Göteborg Stockholm Örebro Inflyttad Född i stan 8 Bas: 600 intervjuer

9 Flytta tillbaka till hemtrakterna Överväger du att någon gång flytta tillbaka till dina hemtrakter? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 61% 70% 44% 39% 30% Göteborg Stockholm Örebro Överväger att flytta hem Överväger EJ 9 Bas: 360 intervjuer

10 Antal flytt Hur många gånger har du flyttat de senaste 7 åren? 25% 22% 20% 19% 17% 15% 10% 14% 10% 12% 6% 5% 0% Ingen gång 1 gång 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6 gånger eller fler 22% av de 600 intervjuade uppgav att de har flyttat 2 gånger under de senaste 7 åren. 19% uppgav att de flyttat 1 gång och 17% uppgav att de flyttat 3 gånger. 6% har inte flyttat någon gång under de senaste 7 år. 36% har flyttat 4 eller fler gånger under de 7 senaste åren. 10 Bas: 600 intervjuer

11 Anledning till senaste flytt Jag ska läsa upp några anledningar till flytt och så får du svara ja eller nej om de stämmer in på din senaste flytt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ville ha större Ville få ner boende kostnaden Ville ha närmare till skog och natur Ville ha närmare till stan Ville få bättre kollektivtra fik Skolor/för skolor är bättre i nya området Äga bostaden Flytta till nybyggt Miljöomby te Flytta hemifrån Nytt jobb Närmare jobb Kärleken Trygg och bra miljö för barnen Kolumn1 71% 20% 24% 38% 25% 20% 45% 11% 49% 6% 16% 29% 30% 33% 68% "Finare" boende Bas: 600 intervjuer 11

12 Flyttplaner inom 5 år Har du några planer på att flytta inom de 5 närmaste åren? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 26% 63% 69% 74% 37% Göteborg Stockholm Örebro Planer att flytta inom 5 år Ej planer att flytta 12 Bas: 600 intervjuer

13 Flytt till stad inom 5 år (Om flyttplaner) Till vilken stad ska du flytta inom de 5 närmaste åren? Och varför? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 6% 12% 15% 10% 2% 3% 1% 4% 6% 4% 1% 2% 70% 78% 73% 1% 0 3% Göteborg (131 ip) Stockholm (141 ip) Örebro (71 ip) Vet ej Övriga svar Göteborg eller Stockholm Utomlands Stockholm Örebro Göteborg Drygt 7 av 10 som kommer att flytta inom 5 år kommer att flytta inom den stad de idag bor i. 70% av de som idag bor i Göteborg säger att de kommer att flytta inom Göteborg. 78% av de som idag bor i Stockholm säger att de kommer flytta inom Stockholm och 73% av de boende i Örebro kommer flytta inom Örebro. Den främsta anledningen till varför man ska flytta är att man vill ha större bostad eller bo i hus, därefter kommer andra anledningar som t ex jobbet, nya familjeförhållanden, vill komma närmare släkten. 13

14 Flytt till stad inom 5 år Till vilken stad ska du flytta inom de 5 närmaste åren? Övriga svar: Göteborg Göteborg eller utomlands. Halmstad. Kalmar. Kisa, eller Linköping. Kungsbacka. Kungsbacka. Kungälv Kungälv. Lerum. Mer åt kungsbacka. Möjligtvis till Lerum. Strupstad. Tillbaka till hemtrakten. Västervik. Växjö. Örebro eller Borås. Övriga svar: Stockholm Botswana. Tyskland. Antingen inom Stockholm eller utomlands. Inom Stockholm eller Malmö. Inom Stockholm eller Malmö. Inom Stockholm eller utomlands. Jämtland, Åre. Köpenhamn Malmö. Någonstans i Skåne. Skåne Skåne Småland Stockholm eller USA. Stockholm, Linköping eller utomlands. Till hemtrakten Uppsala eller Gävle. Ut från storstan. Västkusten. Växjö. Ystad Ystad Älvsjö. Övriga svar: Örebro Kristianstad. Landet i så fall. Mellansverige. Norrköping. Värmland, eller var som helst där jag kan få jobb sen. Växjö. Örebro, eller Stockholm. 14

15 Flytta till hus eller lägenhet vid nästa flytt Nästa gång du flyttar, skulle du då helst flytta till hus/lägenhet? Tror du att du kommer flytta till hus/lägenhet nästa gång du flyttar? VILL flytta till: TROR flytta till: 100% 100% 90% 80% 70% 34% 22% 90% 80% 70% 47% 30% 60% 61% 60% 74% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 65% 32% 75% 40% 30% 20% 10% 50% 22% 67% 0% Göteborg Stockholm Örebro 0% Göteborg Stockholm Örebro Hus/villa Lägenhet Vet ej Hus/villa Lägenhet Vet ej 15 Bas: 600 intervjuer

16 Inställning till pendling tid Om man ser på pendlingstid mellan arbete och hemmet. Vad tycker du är maxtid? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 50% 37% 33% 31% 31% 15% 14% 7% 7% 4% 6% 8% 2% Göteborg Stockholm Örebro 0-15 min min min min mer än 1 timme 5% 16 Bas: 600 intervjuer

17 Inställning till pendling avstånd Om man ser på pendlingstid mellan arbete och hemmet. Vad tycker du är maxavstånd i km/resa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 18% 20% 22% 19% 20% 22% 17% 17% 12% 14% 14% 16% 12% 11% 13% 8% 8% 10% 8% Göteborg Stockholm Örebro 1-5 km 6-10 km km km km Längre än 70 km Vet ej 2% Bas: 600 intervjuer 17

18 Transportmedel efter flytt Efter en eventuell flytt vill du då helst ta dig till arbetet med bil, kollektivtrafik, tåg eller cykel/promenad? 100% 90% 80% 70% 65% 66% 74% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 23% 25% 16% 8% 6% 0% 1% 2% 0% 2% Göteborg Stockholm Örebro 3% Bil Kollektivtrafik Tåg Cykel/promenad Vet ej 18 Bas: 600 intervjuer

19 7 Viktiga faktorer vid flytt Att avståndet mellan arbete och bostad blir kortare Att vi kommer nära skola/ förskola Att vi får lägre boendekostnad än vi har idag Bostaden s läge Närhet till skog och natur Närhet till vänner och släkt Bra kollektivtrafik Tillgång till bra serviceutbud Bostadsområdets rykte Närhet till stan Att det är nybyggt Trygg och bra miljö för barnen Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,3 4,9 4,0 5,8 4,9 4,6 5,4 5,0 4,9 4,7 2,5 5,7 4,6 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,0 4,2 3,4 5,8 4,5 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 2,7 5,5 4,8 Vet ej 4,4 4,1 3,6 5,8 4,5 4,9 5,1 4,9 4,8 4,7 2,9 5,6 4,6 "Finare" boende 19

20 Positivt med att flytta Alla intervjuade Vad är positivt med att flytta? Alla intervjuade: Bättre/större/nyare bostad 40% Nystart, omväxling, roligt, nya möjligheter 36% Komma till bättre läge/område/stad 11% Röja och rensa 10% Nytt arbete, få arbete 7% Få nya vänner, träffa nya människor 6% Komma nära någon/flytta ihop 5% 20 Bas: 600 intervjuer

21 Positivt med att flytta Kan tänka sig flytta till Skövde Vad är positivt med att flytta? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde ser vi följande svar: Bättre/större/nyare bostad 41% Nystart, omväxling, roligt, nya möjligheter 39% Få nya vänner, träffa nya människor 10% Röja och rensa 10% Nytt arbete, få arbete 9% Komma till bättre läge/område/stad 8% Komma nära någon/flytta ihop 6% 21 Bas: 99 intervjuer

22 Negativt med att flytta Alla intervjuade Vad är negativt med att flytta? Alla intervjuade Jobbigt, krångligt, tar mycket tid 73% Tappar vänner, börja på nytt, lämna 20% Dyrt, kostar pengar 14% Svårt att hitta bostad/sälja 4% 22 Bas: 600 intervjuer

23 Negativt med att flytta Kan tänka sig flytta till Skövde Vad är negativt med att flytta? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde ser vi följande svar: Jobbigt, krångligt, tar mycket tid 70% Tappar vänner, börja på nytt, lämna 22% Dyrt, kostar pengar 13% Svårt att hitta bostad/sälja 7% 23 Bas: 99 intervjuer

24 Fördelar med att bo i en mindre stad Alla intervjuade Vad ser du för fördelar med att bo i en mindre stad? Alla intervjuade Närhet till allt/tillgänglighet 38% Gemenskap, sociala livet, mer personligt 14% Lugnare tempo, mindre stress, mer tid 13% Billigare att bo och leva 16% Mindre trafik/köer/avgaser 10% Trygghet 9% Nära till naturen 7% Barnvänligt, bra för barnen 4% Bättre boende/lättare att hitta bostad 2% Mysigt 2% Småskaligheten 2% 24 Bas: 600 intervjuer

25 Fördelar med att bo i en mindre stad Kan tänka sig Skövde Vad ser du för fördelar med att bo i en mindre stad? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Närhet till allt/tillgänglighet 42% Billigare att bo och leva 17% Lugnare tempo, mindre stress, mer tid 16% Gemenskap, sociala livet, mer personligt 13% Mindre trafik/köer/avgaser 12% Trygghet 9% Nära till naturen 7% Barnvänligt, bra för barnen 5% Småskaligheten 5% Bättre boende/lättare att hitta bostad 3% Mysigt 3% Bas: 99 intervjuer 25

26 Nackdelar med att bo i en mindre stad Alla intervjuade Vad ser du för nackdelar med att bo i en mindre stad? Alla intervjuade Sämre utbud 59% Sämre jobbmöjligheter 21% Man kan inte vara anonym, alla känner alla 11% Man får pendla, ökade restider 7% Tråkigt 6% Trångsynthet, rasism 4% Litet 3% Färre valmöjligheter 2% Skvaller 2% 26 Bas: 600 intervjuer

27 Nackdelar med att bo i en mindre stad Kan tänka sig Skövde Vad ser du för nackdelar med att bo i en mindre stad? Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Sämre utbud 60% Sämre jobbmöjligheter 26% Man kan inte vara anonym, alla känner alla 9% Man får pendla, ökade restider 8% Tråkigt 4% Litet 3% Färre valmöjligheter 1% Skvaller 1% Bas: 99 intervjuer 27

28 Vad innebär livskvalitet Kan tänka sig Skövde Bland de som kan tänka sig att flytta till Skövde Vara med nära och kära 45% Kunna göra det man vill, ha kul, möjligheter 33% Ha tid, ha lugn och ro 29% Må bra, vara frisk, ha hälsa 25% Vara i naturen 17% Ha ett roligt jobb 15% Bra boende, trivas där man bor 12% Ha jobb och tillräckligt med pengar 10% Känna trygghet 6% 28 Bas: 99 intervjuer

29 Har man besökt Skövde Har du någonsin besökt Skövde? 120% 100% 2% 6% 3% 80% 39% 39% 60% 60% 40% 38% 36% 20% 0% 18% 22% 17% 23% Göteborg Stockholm Örebro En gång Flera gånger Aldrig Känner ej till Skövde Det är de boende i Göteborg och Örebro som i högst utsträckning besökt Skövde någon gång. Motsvarande bland göteborgarna och örebroarna är ca 60%. Bland de boende i Stockholm svarar 35% att de besökt Skövde någon gång. 29 Bas: 600 intervjuer

30 Spontan kunskap om Skövde Vad vet du om Skövde? På frågan om vad man vet om Skövde fick de intervjuade uppge öppna svar. Det som de i högst grad känner till är att det finns en högskola och var Skövde ligger. 4% 3% 2% 16% 11% 14% 4% 9% 2% 30 Bas: 600 intervjuer

31 Flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 70% 71% 10% 14% 12% 17% 15% 15% 2% 2% 2% Göteborg Stockholm Örebro Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Absolut inte 2% av samtliga intervjuade svarade att de absolut kan tänka sig att flytta till Skövde. 15% svarade att de kanske kan tänka sig att flytta till Skövde. 71% kan absolut inte tänka sig att flytta till Skövde. 13% vet inte. Vi noterade inga stora skillnader mellan de boende på de olika orterna (Göteborg, Stockholm, Örebro). 31 Bas: 600 intervjuer

32 Varför flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? Varför valde du det svaret? Att man kan tänka sig att flytta till Skövde beror främst på att man kanske kan få ett nytt jobb i Skövde. Nämnt nytt jobb 39% Nämnt mysig stad/lagom stor/bra stad/det mesta finns där 8% Nämnt nära släkt/vänner, vänner/släkt bor där 8% Nämnt mindre stad 7% Nämnt inget emot staden 3% Nämnt kul 2% Ett urval av motiveringarna: Alltid kul med en ny stad. Det ligger närmare där mina föräldrar bor. Det är en mindre stad och något vi tänkt på, det ligger strax utanför Göteborg men ändå inte för långt bort. Har fått en positiv uppfattning om staden, av bekanta som bott där själva. Om man skulle få jobb. Vi funderar på att flytta till mindre stad om det finns arbete. Om man fick rätt jobb. Kommer från en stad som är ungefär lika stor som Skövde. Har vänner där. Jag gillar naturen och omgivningen. Om det skulle dyka upp något jobb. 32

33 Varför/varför inte flytta till Skövde Är Skövde en stad du kan tänka dig att flytta till? Varför valde du det svaret? Att man inte kan tänka sig att flytta till Skövde beror främst på att staden är för liten. Nämnt för liten stad 18% Nämnt trivs bra där jag bor nu 11% Nämnt har ingen anknytning/ingen släkt/inga vänner 11% Nämnt fel läge/vill bo vid havet/vill inte bo in i landet 9% Nämnt jobbproblematik 8% Nämnt ingen koppling 5% Nämnt långt från släkt och vänner 4% Nämnt inget som lockar 4% Nämnt vet för lite om staden 4% Ett urval av motiveringarna: Jag har ingen koppling till Skövde. Vet för lite om staden, trivs bra i Göteborg och vill bo kvar här. Vill bo vid havet, det är för litet. Det ligger avlägset från där jag skulle vilja bo, lite för liten stad. Tror inte jag skulle få jobb där inom mitt yrke. Det känns som en tråkig liten stad, bara studenter som bor där. 33

34 Bas: 600 intervjuer Flytta till en mindre stad eller landet/liten by Överväger du att någon gång att flytta till en mindre stad eller till landet/liten by? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 43% 40% 37% 34% 24% Göteborg Stockholm Örebro Mindre stad Landet/liten by De som i högst grad överväger att någon gång flytta till en mindre stad eller till landet är de som idag bor i Göteborg. De som i lägst grad kan tänka sig att flytta till en mindre stad är de som idag bor i Örebro. 34

35 Intressen Friluftsliv Idrott/ träna Kost och hälsa Förenings - liv Gå på konserter Gå på Gå ut och Träffa nya utställning äta människor / museer Prova nya produkter/ aktiviteter Mode och kläder Trender Samhällsf rågor och politik Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,9 5,1 5,1 3,6 4,3 4,1 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 4,7 4,9 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,6 5,1 5,1 3,5 4,3 3,9 5,5 5,3 4,7 4,7 3,9 4,6 4,6 Vet ej 4,7 5,3 5,0 3,7 4,3 4,2 5,7 5,1 4,9 4,5 3,5 4,4 4,8 Miljö frågor Bas: 600 intervjuer 35

36 Vad är viktigt i livet? Att göra karriär Spendera mycket tid med min familj Resa och uppleva andra kulturer Rota sig på ett ställe och bo kvar där Äga mitt boende Kan tänka sig att flytta till Skövde 4,6 6,4 5,6 4,5 4,7 Kan ej tänka sig att flytta till Skövde 4,8 6,2 5,8 4,3 5,1 Vet ej 4,9 6,1 5,6 3,9 4,5 Bas: 600 intervjuer 36

37 De intervjuade De 600 intervjuade bor på postorterna Göteborg, Stockholm, Örebro. Medelåldern på de intervjuade är 30,5 år. 46% av de intervjuade är män och 54% är kvinnor. 55% har inga barn och 45% har barn under 5 år. 34% är gifta, 58% är sambo och 8% ska flytta ihop inom den närmaste månaden. 49% har en sammanlagd månadsinkomst över kr före skatt, 49% har under kr och 2% ville ej uppge. 21% bor i villa/radhus. 35% bor i bostadsrätt och 44% bor i hyreslägenhet. 65% har studerat på högskola/universitet (längre än 3 år), 24% har gymnasieutbildning, 10% har studerat kortare än 3 år på högskola/universitet och 1% har endast grundskola. 73% arbetar heltid, 10% arbetar deltid, 10% studerar. 5% arbetar/mammaledig. 3% är sjukskriven/arbetslös. 18% av de som arbetar har en chefsbefattning. 37

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja var man ska bo är ingen enkel affär. Arbetsmöjligheter, familj

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Sammanställning workshop elever Rönnegymnasiet 28/5-2012

Sammanställning workshop elever Rönnegymnasiet 28/5-2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) 2012-05-28 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Sammanställning workshop elever Rönnegymnasiet 28/5-2012 Deltagare: Lena Åström Ängelholms

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Är det dags för en ny grön våg?

Är det dags för en ny grön våg? Är det dags för en ny grön våg? Kan man motverka urbaniseringen med pendlingsersättning? Ted Lindqvist 1 Innehåll Utvecklingen av Sveriges ekonomiska geografi Kort om undersökningen - respondenter Resultat

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING BARNFAMILJER SDF CENTRUM GÖTEBORG STAD

ATTITYDUNDERSÖKNING BARNFAMILJER SDF CENTRUM GÖTEBORG STAD ATTITYDUNDERSÖKNING BARNFAMILJER SDF CENTRUM GÖTEBORG STAD 1 INNEHÅLL OM UNDERSÖKNINGEN Sid 3 RESULTAT I KORTHET Sid 4-5 DE INTERVJUADE Sid 6-7 FRÄMSTA SKÄL TILL ATT BO I CENTRUM Sid 8-10 VIKTIGA FAKTORER

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

GfK Sverige AB, (6)

GfK Sverige AB, (6) Collectum Panssionsparande Januari 2010 Kön Man 497 497-101 180 168 48 109 174 214 100 206 183 58 157 183 177 88 62 100 40 30 49% 100%+ - - 50% 51% 49% 45% 44% 51% 52% 53% 49% 48% 40%- 55% 56%+ 51% 49%

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Kommunuppdelade svar Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 Kommunuppdelade svar I denna bilaga redovisas

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antalet inrikes flyttningar över länsgräns fördelade efter kön och ålder, år 2002

Antalet inrikes flyttningar över länsgräns fördelade efter kön och ålder, år 2002 31 Skälen till att personer väljer att flytta varierar. Bland framför allt yngre personer är studier ett skäl till att flytta. Vissa väljer att flytta för att bedriva gymnasiestudier på annan ort men det

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så mycket kan de om de nya antagningsreglerna

Så väljer svenska studenter utbildning och så mycket kan de om de nya antagningsreglerna Så väljer svenska studenter utbildning och så mycket kan de om de nya antagningsreglerna En undersökning av Studentum om val till högskola och kvalificerad yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Fritidshusundersökning

Fritidshusundersökning Fritidshusundersökning Fastighetsbyrån Mars 2013 Bakgrund Mellan den 7:e och 14:e maj 2014 genomförde Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån en undersökning kring svenskarnas tankar kring

Läs mer

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Cat Holloway / WWF-Canon SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Flyttstudie Mora kommun

Flyttstudie Mora kommun Flyttstudie Mora kommun Rapport 1 Tabellsammanställning Kund Mora kommun Mottagare Owe Hållmarker Version Klass Antal sidor 3-31 Datum 2012-10-31 Statisticons ProjektID kmor4446 Ämne Tabellsammanställning.

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Rapport Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Innehåll Sid 4 Om undersökningen 4 4 Sammanfattning och slutsatser 6 4 Sammanfattning 7 4 Slutsatser 12 4 Fastighetsbeståndet 15 4 Planerade

Läs mer

2013-01-16. Flyttstudie 2012

2013-01-16. Flyttstudie 2012 Flyttstudie 2012 Befolkningsförändringar hittills 2012, v 52 Inflyttade: 883 Utflyttade: 824 + 59 Födda: 177 Döda: 259-82 Total -23 Målpopulation: a. individer id som flyttat t till Mora kommun under åren

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag SJ Reserapport SJ AB November 2016 Tågavgångar Resenärer Antal orter 440 85 000 160 per dag en typisk vardag per dag 2 En rapport om tågresor SJ knyter ihop städer och regioner. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Hur uppfattas Skåne som destinationsvarumärke?

Hur uppfattas Skåne som destinationsvarumärke? Hur uppfattas Skåne som destinationsvarumärke? Epinion har, på uppdrag av Tourism in Skåne, genomfört en undersökning om Skåne som destinationsvarumärke. Undersökningen gjordes under Q1 och Q2 2013, bland

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 Sammanfattning Bilden av Skövde Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 1.INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Undersökningen är en del av arbetet med att skapa en varumärkesplattform för Skövde

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer