Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015"

Transkript

1 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari

2 Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet med Barnkonventionen, ska utgå från barns behov. Det innebär att alla barn ska få vara med utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas i egen takt inom idrotten. Fokus ska inte vara på resultatet. Samtidigt vet vi att detta inte alltid omsätts i praktiken och att toppning, en form av selektering, förekommer inom barn- och ungdomsidrotten. För att förstå hur barn och ungdomar, men också ledare inom lagidrotter för barn- och ungdomar upplever och tänker kring toppning, har Rädda Barnen med hjälp av TNS Sifo genomfört två undersökningar. I den ena har barn och ungdomar i åldern - år intervjuats om vad de tycker och tänker kring toppning och vad som är viktigt för dem när de idrottar. I den andra undersökningen har ledare gett sin syn på liknande frågor. Resultatet från undersökningarna visar att: procent av barnen och ungdomarna uppger att de idrottar för att ha roligt. Det är också när de tycker idrotten är rolig, som de fortsätter i laget. Att träffa kompisar är en annan viktig anledning till varför man idrottar. Bara två procent säger att det viktigaste med idrotten är att vinna. Fyra av tio barn i åldern - år (barnidrott) och nära sex av tio mellan och år (ungdomsidrott) har erfarenheter av toppning. Äldre barn tycker i högre utsträckning än yngre barn att det är ok att toppa lag och pojkar i högre utsträckning än flickor. Fortsättning på nästa sida

3 Fortsättning från sida. Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat Bland de som varit med om toppning många eller några gånger uppger nära fyra av tio att de alltid eller mycket ofta fått vara med när tränaren toppat laget. Bland de som varit med om toppning någon gång uppger nästan sju av tio att de fick vara med och att det kändes roligt men också orättvist för dem som inte fick vara med. Bland dem som inte fick spela lika mycket när laget toppades, menade de allra flesta att det kändes tråkigt och orättvist. Ungefär häften av ledarna tycker det är okej att regelbundet eller ibland toppa lag, speciellt under viktiga matcher, cuper eller när motståndarlaget toppat sitt lag. Mest toppar man i lag med - åringar. Av de ledare som anger att de toppat sitt lag, menar drygt fyra av tio att det gör hela laget bättre på sikt och procent menar att fördelarna med toppning överväger nackdelarna när barnen är - år.. Drygt procent av ledarna som toppat upplever att barnen förstod och accepterade det. Män toppar i högre utsträckning än kvinnor. procent av männen anger att de toppat medan motsvarande siffra för kvinnor är procent. Förekomsten av eller attityden till toppning tycks inte påverkas av om ledaren fått tränarutbildning. Däremot toppar ledare i mindre utsträckning om föreningen har en handlingsplan eller en policy för hur man ska agera på träningar och under matcher. Sex av tio ledare uppger att föreningen har en sådan policy eller handlingsplan i föreningen.

4 Genomförande Målgrupp Idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten; personer som det senaste året verkar eller har verkat ledare/tränare/instruktör inom lagidrott (t ex fotboll, innebandy, handboll, basket, ishockey etc.) för barn/ungdomar i åldern - år. Metod Webbaserad enkät. Intervjuerna är genomförda i TNS Sifos onlinepanel. Urval Slumpmässigt från TNS Sifos onlinepanel. Personer i målgruppen screenades fram m h a filterfrågor. Antal intervjuer Totalt intervjuer

5 Resultat

6 Bakgrundsfrågor

7 Kön, ålder och utbildning % Bas: Totalt ()

8 Tränare Fr. I vilken idrott eller vilka idrotter är du ledare/tränare/instruktör eller har varit det senaste året? Bas: Totalt () %

9 Tränare Fr. Har du gått någon tränarutbildning? Bas: Totalt () %

10 Vilken idrott? Fr. Är/var laget ett pojk- eller flicklag eller mixat? Bas: Totalt () Fr. Vilken lagidrott utövar/utövade laget? Bas: Totalt () % Fotboll Innebandy Handboll Ishockey Basket Volleyboll Bandy Amerikansk fotboll Baseboll\softboll Landhockey Vattenpolo Rugby Pojklag Flicklag Mixat Ej svar Annan lagidrott %

11 Toppning

12 Definition toppning Respondenterna fick läsa följande definition av toppning: Med toppning menar vi en form av selektering som innebär att de bästa vid ett givet tillfälle får en eller flera av följande fördelar i tävlingssammanhang: en given plats i laget, mer speltid eller av de aktiva betraktat en attraktivare position i laget/gruppen.

13 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, tycker du att det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt () Andel + Totalt % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

14 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, tycker du att det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt (); manlig ledare (), kvinnlig ledare () Andel + Totalt Manlig ledare Kvinnlig ledare % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

15 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, tycker du att det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt (); ledare inom fotboll (), handboll (), innebandy (), ishockey () Andel + Totalt Fotboll Handboll Innebandy Ishockey % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

16 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, tycker du att det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt (); tränar/tränat pojklag (), flicklag (), mixat () Andel + Totalt Pojklag Flicklag Mixat % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

17 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, tycker du att det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Tränarutbildning (), ej tränarutbildning () Har handlingsplan (), har ej handlingsplan () Andel + Tränarutbildad Ej tränarutbildad Policy/handlingsplan Ej handlingsplan/policy % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

18 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, tycker du att det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Erfarenhet av toppning (alla matcher -> ibland) (), ej erfarenhet av toppning () OK att toppa (), ej OK att toppa () Andel + Erfarenhet av toppning Ej erfarenhet av toppning Ok att toppa Ej ok att toppa % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

19 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, upplever du att föräldrarna i ditt lag tycker det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt () Andel + Totalt % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

20 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, upplever du att föräldrarna i ditt lag tycker det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt (); manlig ledare (), kvinnlig ledare () Andel + Totalt Manlig ledare Kvinnlig ledare % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

21 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, upplever du att föräldrarna i ditt lag tycker det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt (); ledare inom fotboll (), handboll (), innebandy (), ishockey () Andel + Totalt Fotboll Handboll Innebandy Ishockey % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

22 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, upplever du att föräldrarna i ditt lag tycker det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Totalt (); tränar/tränat pojklag (), flicklag (), mixat () Andel + Totalt Pojklag Flicklag Mixat % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

23 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, upplever du att föräldrarna i ditt lag tycker det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Tränarutbildning (), ej tränarutbildning () Har handlingsplan (), har ej handlingsplan () Andel + Tränarutbildad Ej tränarutbildad Policy/handling splan Ej handlingsplan/ policy % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

24 Viktigt eller oviktigt att vinna matcher? Fr. Generellt sett, upplever du att föräldrarna i ditt lag tycker det är viktigt eller oviktigt att vinna de matcher ni spelar/spelat? Bas: Erfarenhet av toppning (alla matcher -> ibland) (), ej erfarenhet av toppning () OK att toppa (), ej OK att toppa () Andel + Erfarenhet av toppning Ej erfarenhet av toppning Ok att toppa Ej ok att toppa % Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Vet ej/ej svar

25 Har toppat laget? Fr. Förekommer det/har det förekommit att du toppat laget till en match under det senaste året/det senaste året då du var verksam? Bas: Totalt () % Ja, vid alla eller de flesta matcher Ja, ofta/ganska ofta (hälften eller mer än hälften av matcherna) Ja, ibland Ja, vid något enstaka tillfälle Nej Tveksam, vet ej Ja Nej %

26 Har toppat laget? Fr. Förekommer det/har det förekommit att du toppat laget till en match under det senaste året/det senaste året då du var verksam? Bas: Totalt (); manlig ledare (), kvinnlig ledare () % Ja, vid alla eller Ja, ofta/ganska de flesta matcherofta (hälften eller mer än hälften av matcherna) Ja, ibland Ja, vid något enstaka tillfälle Nej Vet ej/ej svar Ja Nej Totalt Manlig ledare Kvinnlig ledare

27 Har toppat laget? Fr. Förekommer det/har det förekommit att du toppat laget till en match under det senaste året/det senaste året då du var verksam? Bas: Totalt (); ledare inom fotboll (), handboll (), innebandy (), ishockey () % Ja, vid alla eller Ja, ofta/ganska de flesta matcher ofta (hälften eller mer än hälften av matcherna) Ja, ibland Ja, vid något enstaka tillfälle Nej Tveksam, vet ej Ja Nej Totalt Fotboll Handboll Innebandy Ishockey

28 Har toppat laget? Fr. Förekommer det/har det förekommit att du toppat laget till en match under det senaste året/det senaste året då du var verksam? Bas: Totalt (); tränar/tränat pojklag (), flicklag (), mixat () % Ja, vid alla eller Ja, ofta/ganska de flesta matcherofta (hälften eller mer än hälften av matcherna) Ja, ibland Ja, vid något enstaka tillfälle Nej Vet ej/ej svar Ja Nej Totalt Pojklag Flicklag Mixat

29 Har toppat laget? Fr. Förekommer det/har det förekommit att du toppat laget till en match under det senaste året/det senaste året då du var verksam? Bas: Har tränarutbildning (), ej tränarutbildning () % Ja, vid alla eller de flesta matcher Ja, ofta/ganska ofta (hälften eller mer än hälften av matcherna) Ja, ibland Ja, vid något enstaka tillfälle Nej Vet ej/ej svar Ja Nej Totalt Tränarutbildad Ej tränarutbildad

30 Har toppat laget? Fr. Förekommer det/har det förekommit att du toppat laget till en match under det senaste året/det senaste året då du var verksam? Bas: Har handlingsplan (), har ej handlingsplan () % Ja, vid alla eller de flesta matcher Ja, ofta/ganska ofta (hälften eller mer än hälften av matcherna) Ja, ibland Ja, vid något enstaka tillfälle Nej Vet ej/ej svar Ja Nej Totalt Tränarutbildad Ej tränarutbildad

31 Barnens/ungdomarnas ålder vid toppning av laget första gången Fr. Hur gamla är/var barnen/ungdomarna i laget första gången toppning skedde? Bas: Har toppat enligt Fr () % Yngre än år - år - år - år - år Tveksam/vet ej

32 Barnens/ungdomarnas ålder vid toppning av laget första gången Fr. Hur gamla är/var barnen/ungdomarna i laget första gången toppning skedde? Bas: Har toppat enligt Fr (); tränarutbildning (), ej tränarutbildning () % Yngre än år - år - år - år - år Tveksam/vet ej Totalt Tränarutbildning Ej tränarutbildad

33 Barnens/ungdomarnas ålder vid toppning av laget första gången Fr. Hur gamla är/var barnen/ungdomarna i laget första gången toppning skedde? Bas: Har toppat enligt Fr (); har handlingsplan (), har ej handlingsplan () % Yngre än år - år - år - år - år Tveksam/vet ej Totalt Har handlingsplan/policy Har ej handlingsplan/policy

34 Anledningar till att toppa laget Fr. Av vilken anledning eller anledningar toppade du laget? Bas: Har toppat enligt Fr () Andel + Föräldrarna vill (ville)/kräver (krävde) att det ska vara så Föreningen vill det/kulturen/traditionen i föreningen är sådan Laget/spelarna vill vinna/är tävlingsinriktade Du vill som ledare att laget ska vinna Toppning gör på sikt alla i laget bättre, även dem som inte får spela lika mycket/inte får spela på de attraktivaste positionerna/de anstränger sig mer på träningarna/tränar hårdare Annan ledare vill att laget ska vinna De bästa ska få spela, annars slutar de % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

35 Anledningar till att toppa laget Fr. Av vilken anledning eller anledningar toppade du laget? Bas: Har toppat enligt Fr (); har tränarutbildning (), har ej tränarutbildning () Andel + Föräldrarna vill (ville)/kräver (krävde) att det ska vara så Tränarutbildning Ej tränarutbildning Föreningen vill det/kulturen/traditionen i föreningen är sådan Tränarutbildning Ej tränarutbildning Laget/spelarna vill vinna/är tävlingsinriktade Tränarutbildning Ej tränarutbildning Du vill som ledare att laget ska vinna Tränarutbildning Ej tränarutbildning Toppning gör på sikt alla i laget bättre, även dem som inte får spela lika mycket Tränarutbildning Ej tränarutbildning Annan ledare vill att laget ska vinna Tränarutbildning Ej tränarutbildning De bästa ska få spela, annars slutar de Tränarutbildning Ej tränarutbildning % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

36 Anledningar till att toppa laget Fr. Av vilken anledning eller anledningar toppade du laget? Bas: Har toppat enligt Fr (); har handlingsplan (), har ej handlingsplan () Andel + Föräldrarna vill (ville)/kräver (krävde) att det ska vara så Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan Föreningen vill det/kulturen/traditionen i föreningen är sådan Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan Laget/spelarna vill vinna/är tävlingsinriktade Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan Du vill som ledare att laget ska vinna Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan Toppning gör på sikt alla i laget bättre, även dem som inte får spela lika mycket Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan Annan ledare vill att laget ska vinna Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan De bästa ska få spela, annars slutar de Har policy/handlingsplan Ej policy/handlingsplan % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

37 Anledningar till att toppa laget Fr. Av vilken anledning eller anledningar toppade du laget? Bas: Har toppat enligt Fr (); OK att toppa (), ej OK att toppa () Andel + Föräldrarna vill (ville)/kräver (krävde) att det ska vara så Ok att toppa Ej ok att toppa Föreningen vill det/kulturen/traditionen i föreningen är sådan Ok att toppa Ej ok att toppa Laget/spelarna vill vinna/är tävlingsinriktade Ok att toppa Ej ok att toppa Du vill som ledare att laget ska vinna Ok att toppa Ej ok att toppa Toppning gör på sikt alla i laget bättre, även dem som inte får spela lika mycket Ok att toppa Ej ok att toppa Annan ledare vill att laget ska vinna Ok att toppa Ej ok att toppa De bästa ska få spela, annars slutar de Ok att toppa Ej ok att toppa % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

38 Andra anledningar till att toppa laget Fr. Finns det någon annan anledning/andra anledningar att du toppar / toppade laget? Bas: Ja det finns andra anledningar till att man toppade () Exempel på svar (för fullständig redovisning se de öppna svaren) För att vinna serien/cup/mästerskap Morot för att barnen ska komma på träningar och komma i tid De som tränar mest ska få spela, de bästa är ofta de som tränar mest/ska premieras Direktiv i föreningen Avgöra i slutet vid jämna/viktiga matcher För att vinna för en gångs skull Andra laget spelade med sina bästa/äldre spelare

39 Hur det kändes för barnen/ungdomarna som inte fick vara med/spela lika mycket? Fr. Vad tror du att de barn/ungdomar som inte fick spela/inte fick spela lika mycket som de andra/inte fick spela på de attraktivaste positionerna kände? Bas: Har toppat enligt Fr () De förstod och accepterade det Svårt med exakt rättvisa/de förstod att de inte kan vara helt/exakt rättvist De kände att det är tråkigt att de inte får spela De blev ledsna/besvikna Att det kändes bra eller ganska bra då det är för tufft motstånd De tyckte att det är orättvist då de tränar lika mycket som de som fick spela/spela mer/spela på de attraktivaste positionerna i laget De känner/kände inget speciellt/inget särskilt Att de/vissa/en del känner/kände att de vill sluta/har tappat intresset helt eller delvis De känner/kände sig dåliga på sporten/sämre än de andra/får sämre självförtroende Annat Tveksam/vet ej Exempel på svar: Det var ett gemensamt beslut/de ville det själva De noterade det inte %

40 Hur det kändes för barnen/ungdomarna som inte fick vara med/spela lika mycket Fr. Vad tror du att de barn/ungdomar som inte fick spela/inte fick spela lika mycket som de andra/inte fick spela på de attraktivaste positionerna kände? Bas: Har toppat enligt Fr (); har tränarutbildning (), har ej tränarutbildning () De förstod och accepterade det Svårt med exakt rättvisa/de förstod att de inte kan vara helt/exakt rättvist De kände att det är tråkigt att de inte får spela De blev ledsna/besvikna Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning Att det kändes bra eller ganska bra då det är för tufft motstånd De tyckte att det är orättvist då de tränar lika mycket som de som fick spela/spela mer/spela på de attraktivaste positionerna i laget De känner/kände inget speciellt/inget särskilt Att de/vissa/en del känner/kände att de vill sluta/har tappat intresset helt eller delvis De känner/kände sig dåliga på sporten/sämre än de andra/får sämre självförtroende Annat Tveksam/vet ej %

41 Hur det kändes för barnen/ungdomarna som inte fick vara med/spela lika mycket Fr. Vad tror du att de barn/ungdomar som inte fick spela/inte fick spela lika mycket som de andra/inte fick spela på de attraktivaste positionerna kände? Bas: Har toppat enligt Fr (); har handlingsplan (), har ej handlingsplan () De förstod och accepterade det Svårt med exakt rättvisa/de förstod att de inte kan vara helt/exakt rättvist Policy/handlingsplan De kände att det är tråkigt att de inte får spela De blev ledsna/besvikna Ej policy/handlingsplan Att det kändes bra eller ganska bra då det är för tufft motstånd De tyckte att det är orättvist då de tränar lika mycket som de som fick spela/spela mer/spela på de attraktivaste positionerna i laget De känner/kände inget speciellt/inget särskilt Att de/vissa/en del känner/kände att de vill sluta/har tappat intresset helt eller delvis De känner/kände sig dåliga på sporten/sämre än de andra/får sämre självförtroende Annat Tveksam/vet ej %

42 Hur det kändes för barnen/ungdomarna som inte fick vara med/spela lika mycket? Fr. Vad tror du att de barn/ungdomar som inte fick spela/inte fick spela lika mycket som de andra/inte fick spela på de attraktivaste positionerna kände? Bas: Har toppat enligt Fr (); Ok att toppa (), ej OK att toppa () De förstod och accepterade det Svårt med exakt rättvisa/de förstod att de inte kan vara helt/exakt rättvist Ok att toppa De kände att det är tråkigt att de inte får spela Ej ok att toppa De blev ledsna/besvikna Att det kändes bra eller ganska bra då det är för tufft motstånd De tyckte att det är orättvist då de tränar lika mycket som de som fick spela/spela mer/spela på de attraktivaste positionerna i laget De känner/kände inget speciellt/inget särskilt Att de/vissa/en del känner/kände att de vill sluta/har tappat intresset helt eller delvis De känner/kände sig dåliga på sporten/sämre än de andra/får sämre självförtroende Annat Tveksam/vet ej %

43 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt () Andel + Stämningen i laget blir bättre av toppning Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra slutar i högre grad än andra Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra blir ofta ledsna eller besvikna Föräldrar till barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra reagerar negativt/protesterar/vill att toppningen ska upphöra Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

44 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); manlig ledare (), kvinnlig ledare () Andel + Stämningen i laget blir bättre av toppning Manlig ledare Kvinnlig ledare Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra slutar i högre grad än andra Manlig ledare Kvinnlig ledare Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra blir ofta ledsna eller besvikna Manlig ledare Kvinnlig ledare Föräldrar till barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra reagerar negativt/protesterar/vill att toppningen ska upphöra Manlig ledare Kvinnlig ledare % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

45 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); manlig ledare (), kvinnlig ledare () Andel + Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Manlig ledare Kvinnlig ledare Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Manlig ledare Kvinnlig ledare Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Manlig ledare Kvinnlig ledare % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

46 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); Har tränarutbildning (), har ej tränarutbildning () Andel + Stämningen i laget blir bättre av toppning Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra slutar i högre grad än andra Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra blir ofta ledsna eller besvikna Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning Föräldrar till barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra reagerar negativt/protesterar/vill att toppningen ska upphöra Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

47 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); Har tränarutbildning (), har ej tränarutbildning () Andel + Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

48 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); Har handlingsplan (), har ej handlingsplan () Andel + Stämningen i laget blir bättre av toppning Har handlingsplan Har ej handlingsplan Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra slutar i högre grad än andra Har handlingsplan Har ej handlingsplan Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra blir ofta ledsna eller besvikna Har handlingsplan Har ej handlingsplan Föräldrar till barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra reagerar negativt/protesterar/vill att toppningen ska upphöra Har handlingsplan Har ej handlingsplan % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

49 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); Har handlingsplan (), har ej handlingsplan () Andel + Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har handlingsplan Har ej handlingsplan Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har handlingsplan Har ej handlingsplan Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har handlingsplan Har ej handlingsplan % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

50 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); Har erfarenhet av toppning(), har ej erfarenhet av toppning () Andel + Stämningen i laget blir bättre av toppning Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra slutar i högre grad än andra Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning Barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra blir ofta ledsna eller besvikna Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning Föräldrar till barn/ungdomar som inte får spela/spela lika mycket som andra reagerar negativt/protesterar/vill att toppningen ska upphöra Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

51 Inställning till och erfarenheter av toppning Fr. Om du sammanfattar din inställning till, och dina erfarenheter av, toppning, i vilken grad stämmer påståendena nedan in på dig? Bas: Totalt (); Har erfarenhet av toppning(), har ej erfarenhet av toppning () Andel + Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning Toppning har fler fördelar än nackdelar när det gäller barn och ungdomar mellan och år. Har erfarenhet av toppning Har ej erfarenhet av toppning % Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra Tveksam/vet ej

52 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt () % Ja Nej Vet ej

53 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt (); manlig ledare (), kvinnlig ledare () % Ja Nej Vet ej Totalt Manlig ledare Kvinnlig ledare

54 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt (); ledare inom fotboll (), handboll (), innebandy (), ishockey () % Ja Nej Vet ej Totalt Fotboll Handboll Innebandy Ishockey

55 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt (); tränar/tränat pojklag (), flicklag (), mixat () % Ja Nej Vet ej Totalt Pojklag Flicklag Mixat

56 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt (); Har tränarutbildning (), har ej tränarutbildning () % Ja Nej Vet ej Totalt Har tränarutbildning Har ej tränarutbildning

57 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt (); Har erfarenhet av toppning(), har ej erfarenhet av toppning () % Ja Nej Vet ej Totalt Erfarenhet av toppning Ej erfarenhet av toppning

58 Policy/handlingsplan i idrottsföreningen? Fr. Har din idrottsförening policy/handlingsplan eller andra styrdokument som säger hur man som idrottsledare ska agera vid matcher/tävlingar? Bas: Totalt (); OK att toppa (), ej OK att toppa () % Ja Nej Vet ej Totalt Ok att toppa Ej ok att toppa

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer