Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012"

Transkript

1 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex

2 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp? - Vad förknippas Tierp med? - Vilka kvaliteter förväntas Tierp besitta? - Vilken tilltro finns till Tierps utveckling? - Hur står vi oss gentemot andra, jämförbara kommuner? 2

3 2 Sammanfattning Kännedomen om Tierps kommun i övriga Sverige måste betraktas som låg. Detta gäller i viss mån också närregionen. Den vanligaste associtionen till begreppet Tierp på riksnivå är By/mindre samhälle samt Skåne. Endast ett tiotal personer av 900 svarar brunnslock. Attityderna gentemot Tierp är endast marginellt mer positiva i de närmaste länen än i resten av Sverige. Ett idealt scenario hade varit att närregionen varit tydligt mer positiv eftersom deras kännedom är något högre. Omvärlden har dock en positiv förväntan på Tierps kommun; nära havet, nära Stockholm och en trygg livsmiljö genom sin småskalighet. I undersökningen har olika attraktionsfaktorer bedömts. Störst tilltro sätts till kommunikationer och arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. Lägst tilltro sätts till upplevelser för besökare och öppenhet/nytänkande. Ett attraktionsindex för Tierp har beräknats, som kan användas för jämförelser och för uppföljning. Det som drar ner omvärldsbilden av Tierp enligt detta index är den låga kännedomen om kommunen. 3

4 Vad kommer du att tänka på...? 1. Vad kommer du att tänka på när du hör Tierp? Bas: Hela Sverige (n=629), Närregioner (n=301) Riket By/mindre samhälle/ort (99) Skåne (56) En stad (33) Kommun (30) Uppland/norduppland (29) Nära Uppsala (16) Brunnslock (11) En bekant (5) Gävle (5) Mindre stad (4) Ingenting/vet ej (184) Närregionen By/mindre samhälle/ort (45) Uppland/norduppland (29) Kommun (23) Nära Uppsala (18) En stad (13) Brunnslock (10) En bekant (6) Gävle (6) Mindre stad (5) Möbler (5) Norrland/stad i Norrland (3) Ingenting/vet ej (45) Spontant associerar svenskarna Tierp främst med geografiska begrepp som mindre ort, stad, kommun, Skåne, Uppland och nära Uppsala. Även i närregionen associeras Tierp framför allt på samma sätt. 4

5 Bland svaren... Har inte hört talas om Tierp men det låter som ett ortsnamn. Är inte det en kommun i skåne..? Jag känner igen det men kan inte komma på vad det är Nordöstra Uppland, liten ort, vägen till Gävle... Ort norr om Uppsala. skivförsäljning genom postorder för ca 25 år sedan 5

6 Lokalisering av Tierp Kartan visar Sverige med indelning i kommuner. Var tror du att Tierps kommun ligger på kartan? 6

7 Lokalisering av Tierp Q.2 Kartan visar Sverige med indelning i kommuner. Var tror du att Tierps kommun ligger på kartan? Bas: Samtliga (n=930) Tierp 10% Kringliggande kommun 19% Övriga Sverige 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 av 10 prickar in Tierp helt rätt på kartan och ytterligare närmare 2 av 10 placerar Tierp i en kringliggande kommun. 7

8 Kännedom om Tierp Q.3 Hur väl känner du till Tierps kommun? Bas: Samtliga (n=930) Ej hört talas om 15% Hört talas om men känner ej till 64% Känner till lite 18% Känner till ganska bra Känner till mycket bra 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kännedomen om Tierp är relativt låg. 85% känner till kommunen, ganska bra. Bland dem som inte hört talas om Tierp finns det fler kvinnor än män och fler yngre än äldre. 8

9 Kännedom närregionen vs övriga Sverige Q.3 Hur väl känner du till Tierps kommun? Bas: Samtliga Ej hört talas om Hört talas om men känner ej till 4% 15% 58% 64% Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Känner till lite 18% 30% Känner till ganska bra 7% Känner till mycket bra Närregion (n=303) Hela Sverige (n=930) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 85% av den vuxna befolkningen känner till Tierp, ganska eller mycket bra. Boende i närregionen har något större kunskap, 96% känner till Tierp, 8% ganska eller mycket bra. 9

10 Attityder gentemot Tierp Q.4 Hur skulle du beskriva din allmänna bild av Tierps kommun? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Mycket negativ (1) Ganska negativ (2) 5% 9% 9% negativa i närregionen 5% negativa i hela Sverige Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Varken eller (3) 45% 5 Ganska positiv (4) 6% 8% Mycket positiv (5) 9% positiva i närregionen 7% positiva i hela Sverige Vet ej/ingen uppfattning 3 44% Närregion (n=292) Hela Sverige (n=794) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uppfattningen om Tierp är snarlik i närregionen och i hela Sverige, även om det är något fler som är negativa i närregionen jämfört med i riket i stort. De allra flesta, 80-90% är neutrala eller har ingen uppfattning, 7% är positiva i hela Sverige och 9% i närregionen, medan 5% är negativa i hela Sverige och 9% i närregionen. Män är negativa i större utsträckning än kvinnor 10

11 Förväntade kvaliteter 5. Vad tror du skulle vara det bästa med att bo i Tierp? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Bas: Hela Sverige (n=513), Närregioner (n=291) Riket Kuststad/havet (95) Nära Stockholm (65) Liten/småstad (29) Nära naturen (23) Lugnt/ingen stress (20) Nära Uppsala (18) Nära storstad (18) Landet/lantligt (15) Billigt (13) Nära Gävle (9) Vet ej/ingen uppfattning (198) Ingenting (13) Närregioner Kuststad/havet (40) Nära naturen (36) Lugnt/ingen stress (32) Billigt (22) Landet/lantligt (18) Nära Stockholm (17) Nära Uppsala (15) Liten/småstad (14) Nära Gävle (11) Nära storstad (7) Vet ej/ingen uppfattning (72) Ingenting (17) Det bästa med att bo i Tierp tror den vuxna befolkningen framför allt är kuststaden och havet samt att det är nära Stockholm och ändå en liten stad. I närregionen nämns också kuststaden och havet i störst utsträckning, men också nära naturen och billigt i relativt stor utsträckning. 11

12 Tierp vs jämförelsekommuner Q.6 Vilken av följande städer skulle du säga...? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp (n=794) Har det starkaste näringslivet. 10% 28% Vaxholm Eskilstuna Gnesta Tierp Är mest värd att besöka som turist. 8% 57% Vore mest intressant för dig att bo i. 6% 12% 27% Har det rikaste kulturutbudet. 2% 2% 17% 17% Erbjuder de mest intressanta jobben. 7% 18% Vaxholm har enligt Sverige i stort den starkaste profilen, följd av Eskilstuna. Tierp och Gnesta har båda relativt svaga profiler, även om Tierp har något högre värden än Gnesta gällande alla parametrar utom starkt näringsliv. De som har en positiv allmän inställning har också en mer positiv profilbild av Tierp. 12

13 Tierp vs jämförelsekommuner Q.6 Vilken av följande städer skulle du säga...? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp (n=794) Har det starkaste näringslivet. 60% 50% 40% Vaxholm Eskilstuna Gnesta Tierp Erbjuder de mest intressanta jobben. 30% 20% 10% Är mest värd att besöka som turist. 0% Har det rikaste kulturutbudet. Vore mest intressant för dig att bo i. 13

14 Tierp vs jämförelsekommuner (närregionen) Q.6 Vilken av följande städer skulle du säga...? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp (n=292) Har det starkaste näringslivet. 1 38% Vaxholm Eskilstuna Gnesta Tierp Är mest värd att besöka som turist. Vore mest intressant för dig att bo i. Har det rikaste kulturutbudet. 9% 2% 4% 6% 2% 2% 14% 2 24% 39% 70% Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Erbjuder de mest intressanta jobben. 4% 10% 26% I närregionen har Vaxholm ännu starkare profil än i hela Sverige. Även Eskilstuna har en något starkare profil i närregionen, medan både Gnesta och Tierp har ungefär samma profiler i närregionen som i hela Sverige. 14

15 Attraktionsfaktorer - Riket Q.7 Hur väl stämmer följande med din uppfattning om Tierp? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp (n=794) + hög utb, pos allmän bild Medelvärde Boende i Tierps kommun har tillgång till ett stort utbud av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. 18% 3.51 Tierps kommun är rikt på upplevelser för turister och besökare. + Äldre, pos allmän bild 2% 6% 7% 2% 3.03 Bas: Tierps kommun möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö. + hög utb 15% 3.67 Tierps kommun är öppet för det som upplevs nytt, annorlunda och nytänkande. + pos allmän bild 6% 3.16 Tierps kommun är lätt att nå, tack vare goda kommunikationer (som till exempel bil, buss, tåg eller flyg). + hög utb, pos allmän bild 19% 5% 3.68 Tierps kommun är en del av Roslagen. + män, äldre, hög utb, 5% 15% 12% 3.67 (2) Stämmer inte alls (1) (4) Stämmer helt (5) När det gäller attraktionsfaktorer har Tierp bra omdömen kring kommunikationen, tillgång till arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd samt en trygg livsmiljö för barnfamiljer. De flesta har också uppfattningen att Tierps kommun är en del av Roslagen. Tierp kopplas inte lika starkt med turistupplevelser och öppenhet för det som är nytt och annorlunda. 15

16 Attraktionsfaktorer - närregionen Q.7 Hur väl stämmer följande med din uppfattning om Tierp? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp (n=292) Medelvärde Boende i Tierps kommun har tillgång till ett stort utbud av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. 2% 6% 22% 3.37 Tierps kommun är rikt på upplevelser för turister och besökare. 4% 1 6% 2.83 Bas: Tierps kommun möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö. 2% 24% 4% 3.86 Tierps kommun är öppet för det som upplevs nytt, annorlunda och nytänkande. 2% 7% 8% 3.00 Tierps kommun är lätt att nå, tack vare goda kommunikationer (som till exempel bil, buss, tåg eller flyg). 5% 2 6% 3.57 Tierps kommun är en del av Roslagen. 6% 8% 18% 12% 3.42 (2) Stämmer inte alls (1) (4) Stämmer helt (5) I närregionen är det fler som är positiva till Tierp än i den totala befolkningen men också fler som är negativa. Det gör att medelvärdena för alla attraktionsfaktorer är svagare i närregionen än i totalbefolkningen - med ett undantag och det är att det är tryggheten för barnfamiljerna, som upplevs starkare i närregionen än i totalbefolkningen. Särskilt svagt upplevs Tierp i närregionen när det gäller turistupplevelser och öppenhet för det som är nytt och annorlunda. 16

17 Attraktionsfaktorer närregion vs resten av Sverige Q.7 Hur väl stämmer följande med din uppfattning om Tierp? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Topbox 4+5 Tierps kommun är en del av Roslagen. Tierps kommun är lätt att nå, tack vare goda kommunikationer (som till exempel bil, buss, tåg eller flyg). 30% 26% 29% 24% Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Boende i Tierps kommun har tillgång till ett stort utbud av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. 20% 25% Tierps kommun möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö. 19% 28% Tierps kommun är rikt på upplevelser för turister och besökare. 9% 9% Tierps kommun är öppet för det som upplevs nytt, annorlunda och nytänkande. 9% 7% Närregion (n=292) Hela Sverige (n=794) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det finns något större andelar positiva i närregionen än i totalbefolkningen när det gäller Tierps attraktionsfaktorer. Särskilt starkt är Tierp i närregionen jämfört med totalbefolkningen när det gäller tryggheten för barnfamiljerna. De som har högre utbildning instämmer i flera av attraktionsfaktorerna mer än dem med lägre utbildning: arbetstillfällen, trygghet för barnfamiljer, bra kommunikationer samt att Tierp är en del av Roslagen. Äldre instämmer i större utsträckning än yngre i att Tierp är rikt på turistupplevelser och att Tierp är en del av Roslagen. Även de med en positiv allmän bild håller med om flera av attraktionsfaktorerna. 17

18 Tilltro till Tierps utveckling Q.8 Om du ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen, hur tror du då att Tierps kommun har klarat sig om 10 år, jämfört med andra kommuner i Sverige? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Mycket sämre än medel (1) Sämre än medel (2) 2% 7% 12% Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Medel (3) 34% 37% Bättre än medel (4) 18% 18% Mycket bättre än medel (5) 2% 2% Vet ej/ingen uppfattning 30% 38% Närregion (n=292) Hela Sverige (n=794) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% När vi ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen jämfört med andra kommuner tror 20% av riket i stort, och även i närregionen, att Tierp kommer att klara sig bättre än medel. Det är samtidigt något större andel i närregionen jämfört med i riket i stort som tror att Tierp kommer att klara sig sämre än andra kommuner i Sverige, 14% jämfört med 8%. Män har en negativ framtidstro kring Tierp mer än kvinnorna. 18

19 Rekommendationsbenägenhet Q.9. Skulle du kunna rekommendera en vän eller kollega att flytta till Tierps kommun? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Ja, absolut Ja, troligtvis 5% 5% 6% i närregionen skulle rekommendera Tierp 6% i hela Sverige skulle rekommendera Tierp Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Varken eller 2 22% Nej, troligen inte Nej, absolut inte 5% 8% 20% 28% 36% i närregionen skulle inte rekommendera Tierp 25% i hela Sverige skulle inte rekommendera Tierp Vet ej 38% 47% Närregion (n=292) Hela Sverige (n=794) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6% av den svenska befolkningen skulle kunna tänka sig att rekommendera någon att flytta till Tierp, lika stor andel som i närregionen. Samtidigt skulle betydligt fler, 25% i riket och 36% i närregionen, troligen inte rekommendera. Män och åringar kan tänka sig att rekommendera Örnsköldsvik i mindre utsträckning än kvinnor och äldre. 19

20 Besökare Q.10 Har du besökt Tierps kommun? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Ja, det senaste året Ja, för 1-3 år sedan 10% 5% 1 7% Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Ja, för mer än 3 år sedan 17% 2 Nej 55% 72% Närregion (n=292) Hela Sverige (n=794) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En dryg fjärdedel av den vuxna befolkningen har besökt Tierp, jämfört med närmare hälften i närregionen. Män har besökt Tierp i större utsträckning än kvinnor. 20

21 Anledning till besök Q11. I vilket ärende besökte du främst Tierp kommun? Bas: De som besökt Tierp senast för 3 år sedan Var där i arbete Besökte vän eller släkting % 19% Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Natur och friluftsliv 8% 10% Nöjen, evenemang 6% 6% Shopping 5% Annat ärende 37% 39% Närregion (n=63) Hela Sverige (n=93) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vanligaste anledningarna till att besöka Tierp är arbete eller besök hos vän eller släkting, både när det gäller befolkningen i stort och befolkningen i närregionen. 21

22 Besöksmål som attraherar Q12.Vad av följande är sådant som skulle göra det intressant för dig att besöka Tierps kommun? Bas: De som hört talas om eller känner till Tierp Besöka de gamla Vallonbruken Naturupplevelser på Hållnäshalvön 35% 30% 30% 3 Närregion Stockholms län Västmanlands län Uppsala län Gävleborgs län Örebro län Evenemang på Tierp Arena 14% 17% Upptäcka Tierps köping 10% 10% Annat 7% 8% Inget av ovanstående alternativ 37% 38% Närregion (n=292) Hela Sverige (n=794) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det som lockar att besöka Tierp är framför allt de gamla Vallonbruken och naturen vid Hållnäshalvön, både bland dem i närregionen och bland befolkningen i stort. Relativt många, två femtedelar, svarar också att ingenting av det föreslagna lockar dem att åka till Tierp, framför allt bland yngre, dem med lägre utbildning och dem med allmänt negativ bild av Tierp. Kvinnor vill besöka Hållnäshalvön i större utsträckning än män och äldre Vallonbruken mer än yngre. 22

23 Attraktionsindex Inom ramen för undersökningen skapas tre olika delindex: Kännedom som byggs upp av: Q3. Kännedom (5-gradig skala utan vet ej-alternativ) Helhetsbild som byggs upp av: Q4. Attityder (5-gradig skala samt vet ej-alternativ) Framtidstro som byggs upp av: Q8. Tilltro till utveckling(5-gradig skala utan vet ej-alternativ) Rekommendation som byggs av: Q9. Rekommendationsbenägenhet (5-gradig skala utan vet ej-alternativ) Då dessa index räknas fram tar vi hänsyn till samtliga svarsalternativ/skalsteg (men exkluderar dem som svarat vet ej på frågan). Att ta hänsyn till samtliga skalsteg ger indexen en större stabilitet. Svarsalternativen har kodats om så att vi får ett indexmått som går från 0 till 100. Ytterligare förklaring: Skulle samtliga personer i en undersökning svara det mest negativa svaret på frågorna som bygger upp ett index så skulle detta index få värdet 0. Skulle samtliga personer i en undersökning svara 3 i genomsnitt på frågorna som bygger upp ett index så skulle detta index få värdet 50. Skulle samtliga personer i en undersökning svara det mest positiva svaret på frågorna som bygger upp ett index så skulle detta index få värdet 100. Ju högre index desto bättre med andra ord. Attraktionsindex Med hjälp av dessa tre indexmått har vi också skapat ett övergripande index. Detta övergripande index utgörs av medelvärdet för de tre delindex som beskrivs ovan. 23

24 Attraktionsfaktorer - Tierp Tierp enligt Riket KÄNNEDOM 27 HELHETSBILD 51 FRAMTIDSTRO 55 REKOMMENDERA 39 INDEX 43 Tierp enligt Närregionen KÄNNEDOM 36 HELHETSBILD 50 FRAMTIDSTRO 52 REKOMMENDERA 35 INDEX 43 24

25 PLATS KÄNNEDOM HELHETSBILD POTENTIAL ATTRAKTIONSINDEX Helsingborg Kalmar Jönköping Sundsvall Örebro Kristianstad Växjö Nyköping Trollhättan Laholm Piteå Sunne Örnsköldsvik Karlskoga Ljungby Höör Hässleholm Tierp Sölvesborg

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Attraktionsindex Höör Januari 2009

Attraktionsindex Höör Januari 2009 Attraktionsindex Höör Januari 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands. Attraktionsindex Blekinge November 2009 Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.se Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 3 Information om

Läs mer

Bilden av Blekinge 2014 Attraktionsindex

Bilden av Blekinge 2014 Attraktionsindex Bilden av Blekinge 2014 Attraktionsindex Rapport kvantitativ attitydundersökning Per Ekman, Tendensor 20 augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 2 Information om undersökningen

Läs mer

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele!

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Enkäten tar 8-12 minuter att svara på. För att vi ska kunna bearbeta och beakta dina svar måste du besvara alla frågorna och sedan själv, eller

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin ÅKERMARKSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin OM PRISSTATISTIKEN FÖR ÅKERMARKSPRISER LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Uppsala kommun. Bilden av Uppsala 2014 Slutrapport

Uppsala kommun. Bilden av Uppsala 2014 Slutrapport Uppsala kommun Slutrapport Innehåll Bakgrund och syfte 3 Metod 4 5 Varumärkesmodell 6 identitet 8 image 9 profil 10 Framtidens Uppsala 11 Rekommendera Uppsala 12 Förbättringsområden 13 Sammanfattande slutsatser

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning våren 2010 1 Företagsamhetsmätning våren 2010 Sammanfattning Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Ett snabbt svar är inte samma sak som bra service!

Ett snabbt svar är inte samma sak som bra service! Ett snabbt svar är inte samma sak som bra service! När en kundtjänst eller kundservice ska utvärderas sker detta ofta utifrån tre nyckeltal. Dessa är tillgänglighet, bemötande och kompetens. I många verksamheter

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter Landsbygd vs staden. Stora ytor Glesa strukturer Färre högutbildade Jordbruk Tillverkningsindustri Längre bort i produktcykeln Färre innovationer. Typ

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer