Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10"

Transkript

1 Rapport Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Syd

2 Innehåll Sid 4 Om undersökningen 4 4 Sammanfattning och slutsatser 6 4 Sammanfattning 7 4 Slutsatser 12 4 Fastighetsbeståndet 15 4 Planerade förändringar 16 4 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet 18 4 Fastighetsägarindex 4 Per kommun 19 4 Per ägarkategori 20 Oktober

3 Innehåll (forts) 4 Svårare eller lättare att vara fastighetsägare 21 4 Varför svårare vara fastighetsägare? 22 4 Varför lättare vara fastighetsägare? 23 4 Bilaga I Hur undersökningen genomfördes 24 4 Bilaga II Kommunjämförelser per delfråga 27 4 Bilaga III Resultat per kommun 4 Bilaga IV Sverigeindex 57 4 Bilaga V Storstadsjämförelse 59 Oktober

4 Om undersökningen 4

5 Bakgrund och syfte 4 Organisationen Fastighetsägarna Syd driver frågor i fastighetsägares intresse. 4 Fastighetsägarna Syd har, via demoskop, genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsägarindex för regionen ett mått som sammanfattar förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet. 4 Liknande undersökningar har genomförts inom Region Stockholm sedan 2003 och i Göteborg Första Regionen sedan Mellan 10 och 25 september 2009 genomfördes totalt 6 telefonintervjuer med fastighetsägare i region Syd. 4 Ansvariga för projektet inom Fastighetsägarna Syd var Göran Höckert. Projektledare på Demoskop var Anders Lindholm och Carin Wegenius. 5

6 Sammanfattning och slutsatser 6

7 Sammanfattning 4 Hälften (45%) av fastighetsägarna i Syd äger en fastighet. Fastigheter enbart med inriktning på bostäder dominerar i förhållande till kommersiella fastigheter. 4 6 av 10 fastighetsägare planerar inga förändringar i beståndet under det närmaste året. Bland de som planerar förändringar är benägenheten att köpa större än att sälja. 4 Det vanligaste skälet till försäljning är fastighetsägarens ålder. Generationsskiftesproblematiken finns även i Göteborg, men inte alls lika tydligt i Stockholm. 7

8 Sammanfattning (forts) 4 De allmänna kommunikationerna är det område som fastighetsägarna anser fungerar bäst. 4 Godkänt ges även förutsättningarna att bedriva lönsam fastighetsverksamhet, kommunens krav på sophantering, kontakterna med tjänstemän, näringslivsklimatet, hanteringen av byggärenden i kommunen samt de kommunala avgifterna. Varje område har dock en betydande andel kritiska röster. 4 Kritiken är omfattande framför allt avseende konkurrens på lika villkor men missnöjet är även stort med kommunens bemötande avseende tex rimligheten i de kommunala avgifterna, handläggningstiderna, hur plan- och byggärenden hanteras samt kommunens krav på sophantering. 8

9 Sammanfattning (forts) 4 Nästan hälften av fastighetsägarna saknar erfarenhet av kontakter med politiker. 4 Fastighetsägarindex är ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet. I årets undersökning är index 100. Kommande års resultat kommer att jämföras mot indexet Fastighetsägarindex varierar markant mellan kommunerna i regionen. Fastighetsägare i Ljungby, Alvesta och Växjö tycks vara mest tillfreds med förutsättningarna för fastighetsverksamhet, medan Ronneby och Karlskrona har de lägsta indexen. 9

10 Sammanfattning (forts) 4 Skillnaderna mellan olika kategorier av fastighetsägare är relativt små, med undantag för att index är något högre för fastighetsägare med stora bestånd (fler än 51 fastigheter) samt för de med en jämn fördelning mellan fastigheter som används till bostäder respektive kommersiella verksamhet. 10

11 Sammanfattning (forts) 4 På ett övergripande plan är det fler som tycker det blivit svårare (42%) att vara fastighetsägare under de senaste tio åren. Andelen som tycker det har blivit lättare är relativt liten. Ungefär 4 av 10 upplever ingen skillnad. 11

12 Slutsatser 4 Årets första upplaga av fastighetsägarindex i region Syd visar på att fastighetsägarna generellt sett tycker att förutsättningarna för att bedriva fastighetsägarverksamhet är relativt goda. Samtidigt upplever flertalet att det blivit svårare att vara fastighetsägare de senaste 10 åren, vilket primärt beror på ökade krav på fastighetsägare och fler regler/lagar/kontroller etc. 4 Missnöjet handlar framför allt om kommunala frågor, som kommunala avgifter, handläggningstider, hur plan- och byggärenden hanteras och kommunens krav på sophantering. Precis som i Stockholm- och Göteborgsområdet är kritiken omfattande avseende konkurrens på lika villkor. 12

13 Slutsatser 4 Fastighetsägarindex tyder på ett relativt mer gynnsamt fastighetsägarklimat i Ljungby, Växjö och Alvesta. Relativt mindre tillfreds är fastighetsägare i Ronneby, Karlskrona och Lund. 13

14 Resultat 14

15 Fastighetsbeståndet 5-10 fastigheter 15% fastigheter 7% Huvudsak kommersiella 16% Enbart kommersiella 4% 50- fastigheter 3% Jämnt fördelat 8% Ingen uppgift 4% 3-4 fastigheter 14% Inga 0% Vet ej 0% Huvudsak bostad 18% 2 fastigheter 16% 1 fastighet 45% Enbart bostad 50% Bas:, 6 intervjuer 15

16 Planerade förändringar Planerar du att under det närmaste året köpa eller sälja fastigheter? Vet ej/ej svar 9% Nej 57% Ja köpa 18% Ja sälja 9% Både sälja och köpa 7% Bas:, 6 intervjuer 16

17 Planerade förändringar Varför planerar du att sälja? Åldersskäl 23 Får ett bra pris/rätt tid att sälja 13 För mycket arbete 8 Frigöra kapital / ta hem vinster 8 Färdigutvecklade/köpa nytt /byta upp sig 5 Strukturella skäl 5 Affärsidé 4 Säljer till bostadsrättsförening 4 Dålig lönsamhet/dyrt 3 Fastigheter ingår inte i kärnverksamheten 1 Övrigt 17 Vet ej/ej svar 9 Bas: Om sälja, 96 intervjuer

18 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet De allmänna kommunikationerna fungerar bra Goda förutsättningar att bedriva lönsam fastighetsverksamhet Kommunens krav på sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt Att köpa fastigheter är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker fungerar bra Konkurrens på lika villkor % 20% % 60% % 100% Mycket väl Ganska väl Ganska dåligt Inte alls Vet ej/ej svar Bas:, 6 intervjuer 18

19 Fastighetsägarindex per kommun Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet 2009 = Index okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 19

20 Fastighetsägarindex per kategori Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet 2009 = Index okt fastighet 2-4 fastigheter 5-10 fastigheter fastigheter 51- fastigheter I huvudsak bostad Jämnt fördelat I huvudsak kommersiella Bas:, 6 intervjuer 20

21 Svårare eller lättare att vara fastighetsägare? Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm % 20% % 60% % 100% Mycket lättare Lite lättare Ingen skillnad Lite svårare Mycket svårare Vet ej/ej svar Bas:, 6 intervjuer 21

22 Varför svårare att vara fastighetsägare? Högre krav på fastighetsägare 52 Fler lagar / förordningar / regler 22 Ekonomiskt Mer byråkrati Hyresgästers ökade makt/ inflytande 7 För låga hyror / hyressättning Myndighetskrångel Krångliga regler Ökad konkurrens Höjd fastighetsskatt Övrigt 9 Vet ej/ej svar % Bas: Om svårare, 257 intervjuer 22

23 Varför lättare att vara fastighetsägare? Bättre ekonomi / konjuktur / ränteläget 18 Bättre kommunikation med kommun / myndigheter 16 Ändrade/färre regler 13 Har mer erfarenhet nu 13 Lättare att hyra ut 11 Lägre skatt 2 Övrigt 30 Vet ej/ej svar % Bas: Om lättare, 48 intervjuer 23

24 Bilaga I - Hur undersökningen genomfördes 24

25 Hur undersökningen genomfördes Tid för fältarbetet Undersökningen genomfördes under perioden september Målgrupp, urval och antal intervjuer Undersökningspopulation var fastighetsägare inom Fastighetsägarna Region Syd. Fördelningen av intervjuerna har gjorts i avsikt att resultaten ska kunna redovisas per kommun. (För varje kommun anges även antalet genomförda intervjuer, se tabell till höger). Registret levererades av uppdragsgivaren. Totalt genomfördes 6 intervjuer i målgruppen. Kommun Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Totalt Antal intervjuer Oktober

26 Hur undersökningen genomfördes Vägning Resultatet har vägts med avseende på den verkliga fördelningen av antal fastighetsägare per kommun. Frågeformulär Frågorna utarbetades av Demoskop AB i samarbete med Fastighetsägarna Region Syd. Telefonintervjuer Undersökningen genomfördes per telefon från Anthills intervjuarcentral i Stockholm. Kontroller Institutet följer brittiska marknadsföreningens regler för fältkontroller IQCS, Interviewer Quality Control Scheme. Intervjuare och övrig personal arbetar under tystnadsplikt. Demoskop följer ESOMARs etiska regler. Oktober

27 Bilaga II - Kommunjämförelser per delfråga 27

28 % De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverksamhet fungerar bra Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 28

29 % De kommunala avgifterna är rimliga 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer okt

30 % Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 30

31 % Kommunens krav på sophantering är rimliga Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 31

32 % Planärenden fungerar smidigt i min kommun 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 32

33 % Byggärenden fungerar smidigt i min kommun 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 33

34 % Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer

35 % Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 35

36 % Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 36

37 % Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 37

38 % Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 38

39 % Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering 100 Stämmer Stämmer mycket/ganska mycket/ganska väl väl okt Alvesta Helsingborg Hässleholm Karlshamn Karlskrona Kristianstad Landskrona Ljungby Lund Malmö Ronneby Trelleborg Växjö Ystad Älmhult Ängelholm Bas:, 6 intervjuer 39

40 Bilaga III - Resultat per kommun

41 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Alvesta De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda 74 Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering 42 Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 63 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Alvesta % Bas:, 6 intervjuer 41

42 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Helsingborg De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 51 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Helsingborg % Bas:, 6 intervjuer 42

43 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Hässleholm De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering 60 Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 77 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Hässleholm % Bas:, 6 intervjuer 43

44 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Karlshamn De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 60 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Karlshamn % Bas:, 6 intervjuer 44

45 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Karlskrona De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 43 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Karlskrona % Bas:, 6 intervjuer 45

46 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kristianstad De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet 67 Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering 56 Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 76 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Kristianstad % Bas:, 6 intervjuer 46

47 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Landskrona De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 43 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Landskrona % Bas:, 6 intervjuer 47

48 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Ljungby De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet 81 Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering 77 Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 81 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Ljungby % Bas:, 6 intervjuer 48

49 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Lund De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 33 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Lund % Bas:, 6 intervjuer 49

50 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Malmö De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 49 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Malmö % Bas:, 6 intervjuer 50

51 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Ronneby De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet 29 Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering 50 Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 67 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Ronneby % Bas:, 6 intervjuer 51

52 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Trelleborg De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 75 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Trelleborg % Bas:, 6 intervjuer 52

53 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Växjö De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda 88 Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Växjö % Bas:, 6 intervjuer 53

54 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Ystad De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 63 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Ystad % Bas:, 6 intervjuer

55 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Älmhult De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda 67 Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 83 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Älmhult % Bas:, 6 intervjuer 55

56 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Ängelholm De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering Byggärenden fungerar smidigt i min kommun De kommunala avgifterna är rimliga Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga 52 Planärenden fungerar smidigt i min kommun Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Ängelholm % Bas:, 6 intervjuer 56

57 Bilaga IV - Sverigeindex 57

58 Fastighetsägarindex Sverigeindex per kategori Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet 1 Region Stockholm, Göteborg och Syd 2009 = Index okt 20 0 Stockholm Göteborg Syd 1 fastighet 2-4 fastigheter 5-10 fastigheter fastigheter 51- fastigheter I huvudsak bostad Jämnt fördelat I huvudsak kommersiella Bas:, 2742 intervjuer 58

59 Bilaga V - Storstadsjämförelse 59

60 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet Storstad De allmänna kommunikationerna i anslutning till min fastighetsverkamhet fungerar bra Mina förutsättningar att i framtiden bedriva lönsam fastighetsverksamhet inom kommunen är goda Kommunens krav på fastighetsägarnas sophantering är rimliga Näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet Att köpa fastigheter inom kommunen är en god investering De kommunala avgifterna är rimliga Kontakterna med tjänstemän inom kommunen fungerar bra Byggärenden fungerar smidigt i min kommun Planärenden fungerar smidigt i min kommun Handläggningstiderna inom kommunen är rimliga Kontakterna med politiker inom kommunen fungerar bra Stockholm Göteborg Mellan kommunala och privata fastighetsägare råder konkurrens på lika villkor Malmö % Bas: Stockholm 366, Göteborg 99 och Malmö 75 intervjuer 60

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET TRELLEBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET HELSINGBORG 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET MALMÖ 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LANDSKRONA 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 2014 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET ÄNGELHOLM 14 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

FASTIGHETS FÖRETAGARKLIMATET LJUNGBY 2012

FASTIGHETS FÖRETAGARKLIMATET LJUNGBY 2012 FASTIGHETS FÖRETAGARKLIMATET LJUNGBY 212 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm

Fastighetsföretagarklimatet 2011 Ängelholm Fastighetsföretagarklimatet 11 Fastighetsägarna Syd, januari 12 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Fastighetsklimatet. En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna Stockholm, 2007

Fastighetsklimatet. En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna Stockholm, 2007 Fastighetsklimatet En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna, 7 Antalet intervjuer per kommun 4 361 3 99 98 83 58 56 52 51 5 5 46 Totalt 4 intervjuer 2 Fastighetsbeståndet 11 5 fastigheter

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011

Fastighetsföretagarklimatet Ängelholm. Fastighetsägarna Syd, januari 2011 Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna Syd, januari 11 Bakgrund Fastighetsägarna Syd har, via demoskop, genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex

Läs mer

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarindex 01 intervjuer med fastighetsägare Oktober 2008 Bakgrund 8 Organisationen Fastighetsägarna driver frågor i fastighetsägares intresse. Organisationen

Läs mer

Rapport. Fastighetsföretagarklimatet. Fastighetsägarna MittNord

Rapport. Fastighetsföretagarklimatet. Fastighetsägarna MittNord Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna MittNord Bakgrund och syfte Organisationen Fastighetsägarna driver frågor i fastighetsägares intresse. Fastighetsägarna är indelade i åtta regioner,

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 212 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

Fastighetsklimatet MASTER. En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna Stockholm, 2008

Fastighetsklimatet MASTER. En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna Stockholm, 2008 Fastighetsklimatet MASTER En undersökning gjord av Demoskop för Fastighetsägarna, 8 Antalet intervjuer per kommun 4 387 3 86 81 81 73 57 56 48 46 46 39 Totalt intervjuer 2 Fastighetsbeståndet 51 fastigheter

Läs mer

FASTIGHETSÄGARINDEX UPPLANDS VÄSBY SUNDBYBERG SOLLENTUNA SÖDERTÄLJE STOCKHOLM HUDDINGE HANINGE JÄRFÄLLA SIGTUNA GOTLAND LIDINGÖ NACKA SOLNA TÄBY

FASTIGHETSÄGARINDEX UPPLANDS VÄSBY SUNDBYBERG SOLLENTUNA SÖDERTÄLJE STOCKHOLM HUDDINGE HANINGE JÄRFÄLLA SIGTUNA GOTLAND LIDINGÖ NACKA SOLNA TÄBY FASTIGHETSÄGARINDEX 1 STOCKHOLM SUNDBYBERG SOLNA TÄBY HUDDINGE HANINGE SOLLENTUNA SÖDERTÄLJE NACKA LIDINGÖ GOTLAND JÄRFÄLLA SIGTUNA UPPLANDS VÄSBY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och sammanfattning....

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2013

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 213 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET 2014 En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 VÄSTERVIK Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 LIDKÖPING Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 TROLLHÄTTAN Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

MÖLNDAL 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

MÖLNDAL 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET MÖLNDAL 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

SKÖVDE 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

SKÖVDE 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET SKÖVDE 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KALMAR 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

KALMAR 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET KALMAR 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

VÄSTERVIK 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

VÄSTERVIK 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET VÄSTERVIK 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

VÄRNAMO 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

VÄRNAMO 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET VÄRNAMO 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

HALMSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

HALMSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET HALMSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

HALMSTAD 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

HALMSTAD 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET HALMSTAD 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

VARBERG 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

VARBERG 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET VARBERG 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

GÖTEBORG 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

GÖTEBORG 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET GÖTEBORG 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MOTALA 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

MOTALA 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET MOTALA 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

LIDKÖPING 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

LINKÖPING 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LINKÖPING 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LINKÖPING 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KALMAR 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

KALMAR 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET KALMAR 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KARLSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

KARLSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET KARLSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

ALINGSÅS 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

ALINGSÅS 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET ALINGSÅS 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsklimatet i Burlövs kommun 2018

Företagsklimatet i Burlövs kommun 2018 Företagsklimatet i s kommun 2018 Om undersökningen i s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2018

Företagsklimatet i Klippans kommun 2018 Företagsklimatet i s kommun 2018 Om undersökningen i s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Trygghetsmätning - vad är det?

Trygghetsmätning - vad är det? 1 Trygghetsmätning - vad är det? Använts sedan 2003 Enbart medborgarnas uppfattning och självskattning Trygghetsindex skapades 2003 efter att 168.000 medborgare i 200 kommuner svarade på 33 frågor Det

Läs mer

Trygghetsmätning Höör Sammanfattning

Trygghetsmätning Höör Sammanfattning Trygghetsmätning Höör 2017 Sammanfattning 1 Urval Undersökningens målpopulation är invånare i åldern 16-85 år. Urvalet har dragits ur folkbokföringen utifrån postnummerområden och lokalpolisområden. Inom

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2018

Företagsklimatet i Lunds kommun 2018 Företagsklimatet i s kommun 2018 Om undersökningen i s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag

Läs mer

Företagsklimatet i Malmö stad 2018

Företagsklimatet i Malmö stad 2018 Företagsklimatet i stad 2018 Om undersökningen i stad Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA FÖRENINGAR! BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

SVERIGES STÖRSTA FÖRENINGAR! BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING SVERIGES STÖRSTA FÖRENINGAR! BRF-RESPONS 2019 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Företagsklimatet i Karlskrona kommun 2017

Företagsklimatet i Karlskrona kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 De privata företagen i kommun sysselsätter 16700 personer. Det ger varje år skatteintäkter på 3,4 miljarder. Det motsvarar 24000 förskoleplatser eller 6600 sjuksköterskor.

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2018 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Företagsklimatet i Skåne län 2019

Företagsklimatet i Skåne län 2019 Företagsklimatet i län 2019 Om undersökningen i län Deltagande företag Antal anställda Bransch Inga 9 Bygg Handel 19 19 1-38 Industri Tjänster till företag 1 11 6-2 33 Transport Jordbruk, skogsbruk 9 8

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport januari september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första nio månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Polen

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Företagsklimatet i Vilhelmina kommun 2016

Företagsklimatet i Vilhelmina kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun 2016

Företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2016

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Foto: Magnus Bremefors Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätterna i Kalmar län ökar... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad men Schweiz

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer