Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521"

Transkript

1 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum CMA Research AB

2 Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets räkning genomfört undersökningen Bilden av Örebro län. Undersökningen har genomförts vart tredje år. Kartlägga länsinvånarnas respektive övriga Sveriges bild av Örebro län. Få en nulägesbild samt mäta eventuella förändringar i kännedom och attityd över tiden. Mars-april 2015 Frågor om: Association, kunskap och relation Länets profil Attityder till länet Framtidens Örebro län Målgrupper: Boende i Örebro län Allmänheten i (övriga) Sverige Obundet slumpmässigt urval, år En så nära fördelning som möjligt jämfört med tidigare mätningar har eftersträvats (kön, ålder, länsdel)

3 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 3 Undersökningsresultat Associationer, kännedom, kunskap Profil, turistmål Attityder till länet Framtidens Örebro län

4 Vad förknippas Örebro län med? Boende i Örebro län Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 4 1. Örebro slott 2. Svampen 3. Naturen/slätten/sjöarna 4. Univ.sjukhuset 5. Idrott/fotboll/idrottsföreningar 6. Örebro stad 7. Orter i länet 8. Universitet/studentstad

5 Vad förknippas Örebro län med? Allmänheten i Sverige Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 5 1. Örebro slott 2. Svampen 3. Örebro stad 4. Idrott/fotboll/idrottsföreningar 5. Gnällbältet 6. Naturen/slätten/sjöarna 7. Orter i länet 8. Universitet/studentstad

6 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 6 Spontan kännedom om kommuner Kan du nämna vilka kommuner som ingår i Örebro län? Boende i länet Svenska allmänheten: 1. Örebro 2. Kumla 1. Örebro 2. Kumla 3. Hallsberg 4. Lindesberg 5. Nora 6. Karlskoga 7. Askersund 3. Lindesberg 4. Hallsberg Hälften kan nämna någon kommun 8. Lekeberg

7 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 7 Spontan och hjälpt kännedom om Örebro län Boende i Örebro län och svenska allmänheten Hur väl tycker du att du känner till Örebro län? Boende i Örebro län Svenska allmänheten Källa till kunskap om länet 1. Har besökt länet 2. Media 3. Känner någon som bor där 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket väl Ganska väl Något Knappt något Inte alls Bas: 500 (Boende i länet) Bas: 400 (Svenska allmänheten)

8 Anledningar till besök i länet Svenska allmänheten Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 8 I vilka ärenden har du främst besökt länet? På genomresa 45% 44% 38% 45% Besökt familj/släkt 15% 16% 15% 14% Turistat 14% 19% 24% 16% Besökt i jobbet 13% 15% 16% 15% Besökt vänner/bekanta 13% 14% 12% 18% Annat ärende 14% 17% 13% 9% Vet ej 1% 1% 1% 1% Bas: 129 (de som svarat på direkt fråga att de besökt länet)

9 Attityder till Örebro läns profil Boende i Örebro län och svenska allmänheten Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 9 Örebro län har en tydlig profil Medelvärde Ingen åsikt ,0 10% ,9 3% ,0 2% ,9 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Varför tydlig profil? 1. Satsat på marknadsföring 2. Universitetsstad, USÖ 3. Marknadsförs som centralt i Sverige 4. Bra turist/natur-profil Bas: 500 (Boende i länet) Bas: 400 (Svenska allmänheten)

10 Turistmål i Örebro län Svenska allmänheten Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 10 Känner till : 75% Har besökt: 29% Känner till : 72% Har besökt: 17% Känner till : 71% Har besökt: 12% Känner till : 38% Har besökt: 16% Känner till : 34% Har besökt: 7% Känner till : 34% Har besökt: - (frågan ställdes ej) Känner till : 33% Har besökt: 12%

11 Helhetsattityd till Örebro län Boende i Örebro län och svenska allmänheten Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 11 Boende i Örebro län Som helhet har jag en positiv attityd till Örebro län Medelvärde Ingen åsikt ,1 0,2% ,0 0% ,0 0,4% Svenska allmänheten ,8 11% ,6 7% ,5 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Bas: 481 (Boende i länet de som har någon typ av kännedom om länet) Bas: 250 (Svenska allmänheten de som har någon typ av kännedom om länet och besökt länet)

12 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 12 Sammanfattning attityder till Örebro län Boende i Örebro län Bland de boende i länet har attityden blivit mer positiv jämfört med tidigare mätningar gällande: Tillgång på kvällsnöjen, speciella evenemang och ett Brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för ungdomar. Att länet karaktäriseras av en stor nyföretagaranda och erbjuder som helhet god tillgång på arbetstillfällen Att länet erbjuder bra boende för studenter (jämfört med 2012) Att länet erbjuder bra förutsättningar för pendling inom och utom länet, samt kommunikationer med andra länder Attityden har blivit mindre positiv gällande: Att länet erbjuder som helhet bra boende - Allmänheten instämmer i särskilt hög grad i att länet: - Har bra högskolor/universitet - Erbjuder bra utbildningsmöjligheter - Har bra kommunikationer med övriga Sverige - Erbjuder goda möjligheter till idrotts- och friluftsliv - Allmänheten instämmer i låg grad i att länet: - Karaktäriseras av handelsföretag, stora privata företag, nyföretagaranda - Erbjuder god tillgång till arbetstillfällen - Erbjuder bra boende för studenter - Har bra äldreomsorg Att länet har en bra sjukvård * För detaljerade resultat för attitydfrågorna, se totalrapporten för undersökningen 2015

13 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 13 Sammanfattning attityder till Örebro län Allmänheten i Sverige Den svenska allmänheten har blivit mer positiv jämfört med tidigare mätningar gällande: Tillgång på kvällsnöjen, speciella evenemang, att länet har ett gott kulturutbud i form av t ex museer, teater, utställningar och körer och att länet som helhet har ett bra kulturliv. Länet erbjuder som helhet god tillgång på arbetstillfällen och karaktäriseras av nyföretagaranda Länet har bra högskolor/universitet Länet erbjuder som helhet bra boende och fritidsboende Länet har bra kommunikationer med andra länder och att det som helhet är lätt att ta sig till/ifrån Länet erbjuder goda möjligheter till idrott och friluftsliv * För detaljerade resultat för attitydfrågorna, se totalrapporten för undersökningen En hög andel har inte tillräcklig kunskap för att ta ställning till påståenden som ställs. - Allmänheten instämmer i särskilt hög grad i att länet: - Har bra kommunikationer med övriga Sverige - Är lätt att ta sig till/från - Erbjuder bra sjukvård - Erbjuder goda möjligheter till idrotts- och friluftsliv - Allmänheten instämmer i låg grad i att länet: - Karaktäriseras av handelsföretag, stora privata företag, offentlig verksamhet, nyföretagaranda - Erbjuder god tillgång till arbetstillfällen - Har bra äldreomsorg - Erbjuder god tillgång till speciella evenemang

14 Framgångsfaktorer Boende i Örebro län Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 14 Kunskap och kompetens Hög ( 3,7) Den öppna regionen Lustfyllda möten och upplevelser Medel (3,6-3,7) Resultat Innovationer och entreprenörskap Vård och omsorg Boende och fritidsboende Låg (<3,6) Låg Medel Hög Påverkan

15 Framgångsfaktorer Svenska allmänheten Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 15 Den öppna regionen Hög ( 3,7) Kunskap och kompetens Boende och fritidsboende Vård och omsorg Lustfyllda möten och upplevelser Medel (3,6-3,7) Resultat Innovationer och entreprenörskap Låg (<3,6) Låg Medel Hög Påverkan

16 Viktigaste framtidsprioriteringen Boende i Örebro län Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida Sjukvård/omsorg 2. Skola/utbildning 3. Barn- och äldreomsorg 4. Arbete Nuläget attityder Vård och omsorg Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap 3,5 3,9 3,2

17 Ambassadörer för länet Boende i Örebro län Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 17 Fyra av fem känner stolthet över att komma från länet 93 procent skulle rekommendera någon de känner att flytta till länet Varför rekommendera? 1. Trivs i länet/lagom stort/trevligt 2. Centralt läge/nära/kommunikationer 3. Stort utbud/bra län överlag/lugnt och skönt 4. Vacker natur/närhet till natur Till vilken kommun? 1. Örebro (58%) 2. Nora 3. Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Karlskoga

18 Ambassadörer för länet Övriga Sverige (personer som har besökt länet) Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 18 Tre av fem har besökt länet 44 procent av dessa skulle rekommendera någon att flytta till länet Varför rekommendera? 1. Trevligt län, trevliga städer/människor 2. Centralt/bra läge Stor spridning i övrigt Till vilken kommun? 1. Örebro (61%) 2. Karlskoga, Askersund Bas: 250 (Svenska allmänheten de som har någon typ av kännedom om länet och besökt länet)

19 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 19 Sammanfattning Associationer till länet Länets profil Attityder till länet Framtidsfrågor Örebro slott fortsätter att vara den mest kända symbolen för länet, följt av Svampen. Svampen nämns i något lägre grad än i tidigare mätningar av länsinvånarna, istället ökar Kumla och Örebro de mest välkända kommunerna. Allmänheten i Sverige har låg kännedom om länet Bland dem som besökt länet kan nära hälften rekommendera någon att flytta till länet. Den vanligaste anledningen att besöka länet är genomresa. Tydlig ökning över tid för kultur och nöjen (Lustfyllda möten och upplevelser) Ytterligare ökningar ger positiv påverkan Innovationer och entreprenörskap relativt låga resultat men ökningar har skett Kunskap och kompetens en styrka Tydlig ökning för högskolor/universitet bland svenska allmänheten Viktigaste framtidsfrågor för länsinvånarna: Vård och omsorg Skola/utbildning Arbete Av de viktigaste framtidsfrågorna får utbildning högst betyg En klar majoritet av länsinvånarna känner stolthet över att komma från länet. Trivsamt län och centralt läge framhålls

20 Bilden av Örebro län, Regionförbundet Örebro Län 2015, sida 20 Sammanfattning Associationer till länet Länets profil Attityder till länet Framtidsfrågor Örebro slott fortsätter att vara den mest kända symbolen för länet, följt av Svampen. Svampen nämns i något lägre grad än i tidigare mätningar av länsinvånarna, istället ökar Kumla och Örebro de mest välkända kommunerna. Allmänheten i Sverige har låg kännedom om länet Bland dem som besökt länet kan nära hälften rekommendera någon att flytta till länet. Den vanligaste anledningen att besöka länet är genomresa. Tydlig ökning över tid för kultur och nöjen (Lustfyllda möten och upplevelser) Ytterligare ökningar ger positiv påverkan Innovationer och entreprenörskap relativt låga resultat men ökningar har skett Kunskap och kompetens en styrka Tydlig ökning för högskolor/universitet bland svenska allmänheten Viktigaste framtidsfrågor för länsinvånarna: Vård och omsorg Skola/utbildning Arbete Av de viktigaste framtidsfrågorna får utbildning högst betyg En klar majoritet av länsinvånarna känner stolthet över att komma från länet. Trivsamt län och centralt läge framhålls

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007

Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007 Marknadsundersökning Bilden av Östersund Upplevd av den svenska allmänheten och invånarna i Östersunds Kommun Oktober 2007 ~ 1 ~ Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod och genomförande 4 Läsanvisningar

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer