Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten December 2011 Genomförd av CMA Research AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011 December 2011 Genomförd av CMA Research AB

2 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder om Linköping 5 Associationer om Linköping 8 Kännedom om slogan 12 Attityd till slogan och vision 14 Attityd till linkoping.se 17 Användning av e-tjänster 18 Bilagor

3 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Undersökningen är en Omnibus, vilket innebär att flera uppdragsgivare ligger bakom undersökningen. Varje uppdragsgivare har själv valt frågor och placeringen i bussen har gjorts av CMA Research. Genomförande Undersökningen har genomförts under november 2011 av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA: Lisa Hägg. Analys har genomförts av Kristoffer Ribbencrantz. Kontaktperson på Linköpings kommun: Katrin Englund Metod Telefonenkät via CATI (Computer Aided Telephone Interviewing) som har genomförts under perioden november Målgruppen för Linköpingsbussen är privatpersoner i Linköping i åldern år. Totalt har 503 personer intervjuats. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS.

4 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 3 Fakta om respondenterna Kön 53 procent av respondenterna är män och 47 procent är kvinnor. Utbildning Grund/folkskola 8% Gymnasieskola 35% Ålder Medianrespondenten är 43 år. Eftergymnasial utbildning 57% Vet ej/ingen åsikt 0% 0% 20% 40% 60% år 8% år 48% år 31% 66 år eller äldre 13% 0% 20% 40% 60% Civilstånd Gift/sammanboende 76% Ensamstående (singel) 20% Kvarboende hos föräldrar 4% 0% 20% 40% 60% 80%

5 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 4 Fakta om respondenterna Antal barn i hushållet Inga barn 49% Ett barn 14% Två barn 25% Tre eller fler barn 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Boendeform Andel Egen villa/radhus 56% Hyreslägenhet 24% Bostadsrättslägenhet 13% Bostadsrätt i villa/radhus 3% Hyrd villa/radhus 2% Jordbruksfastighet 1% Annat 0% Sammanlagd årsinkomst före skatt Andel kr 2% kr 8% kr 19% kr 27% kr eller mer 28% Vet ej/vill ej uppge 16% Sysselsättning Andel Förvärvsarbetande heltid 57% Pensionär/ålders- eller sjukpension 17% Förvärvsarbetande deltid 13% Studerande 8% Föräldraledig 3% Arbetslös/arbetssökande 1% Sjukskriven 1%

6 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 5 Attityder om Linköping Linköpingsborna anser främst att Linköping är en attraktiv kommun att bo i. Omkring hälften tycker att Linköping är en attraktiv besöks- respektive shoppingstad. Linköping är en attraktiv Medelvärde Ingen åsikt...kommun att bo i ,0 0%...shoppingstad ,5 0%...besöksstad ,3 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

7 Attityder om Linköping Jämförelser med 2010 och 2009 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 6 Linköpingsborna instämmer i något högre grad att Linköping är en attraktiv shoppingstad jämfört med 2010, men i något lägre grad jämfört med Medelvärden Linköping är en attraktiv kommun att bo i shoppingstad besöksstad

8 Attityder om Linköping Jämförelser mellan grupper Linköpings kommun Hösten 2011, sid 7 Medelvärden Linköping är en attraktiv Total Man Kvinna <= Förvärsarbetande Studerande Arbetslös/Sjukskriven Pensionär Annat kommun att bo i shoppingstad besöksstad

9 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 8 Associationer om Linköping Linköping förknippas främst med flygteknik, utbildning, forskning samt högteknologi. Linköping förknippas med Medelvärde Ingen åsikt flygteknik utbildning högteknologi ,8 0% 4,6 0% 4,2 1% forskning ,2 0% IT ,0 1% medicin ,9 1% miljöteknik idrott ,4 1% 3,4 0% handel vacker natur ,3 0% 3,3 0% konferensverksamhet ,0 2% kultur ,0 0% upplevelser/event ,0 0% logistik ,9 3% jordbruk ,8 0% livsmedel ,3 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

10 Associationer om Linköping Jämförelser med 2010 och Linköpings kommun Hösten 2011, sid 9 Generellt sett har det endast skett små förändringar jämfört med mätningarna 2010 och Linköping förknippas med Årets mätning visar att Linköping förknippas med flygteknik och medicin i något högre grad jämfört med föregående mätningar. Årets mätning visar också att Linköping förknippas med livsmedel i något lägre grad jämfört med föregående års mätningar. Medelvärden flygteknik utbildning högteknologi forskning IT medicin miljöteknik idrott* handel vacker natur* konferensverksamhet* kultur* upplevelser/event* logistik jordbruk livsmedel *Ny fråga för i år

11 Associationer om Linköping Jämförelser mellan grupper Linköpings kommun Hösten 2011, sid 10 Association om Linköping Man Kvinna år år år Äldre än 65 år Förv. arb Arb.lös/ Sjukskr Studerande Pensionär Annat Total Antal svarande flygteknik 4,8 4,8 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8...utbildning 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,4 4,6..."högteknologi" 4,3 4,2 3,7 4,2 4,3 4,4 4,3 3,7 4,1 4,3 4,3 4,2...forskning 4,2 4,3 3,8 4,3 4,2 4,3 4,2 3,9 4,5 4,3 4,2 4,2...IT 4,0 3,9 3,4 3,9 4,1 4,1 4,0 3,3 4,0 3,8 4,1 4,0...medicin 3,7 4,1 3,9 3,8 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9...miljöteknik 3,5 3,3 3,2 3,3 3,6 3,8 3,4 3,2 3,4 2,9 3,8 3,4...idrott 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,7 3,7 3,3 3,4...handel 3,3 3,4 3,0 3,2 3,5 3,7 3,3 3,0 3,3 3,4 3,6 3,3...vacker natur 3,2 3,5 3,2 3,2 3,4 3,5 3,3 3,2 3,8 3,3 3,5 3,3...konferensverksamhet 3,0 3,1 2,7 2,9 3,2 3,4 3,0 2,7 3,3 3,1 3,4 3,0...kultur 2,9 3,2 3,1 2,9 3,1 3,4 2,9 3,0 3,4 3,1 3,3 3,0...upplevelser/event 2,9 3,2 3,2 3,0 3,0 3,2 3,0 3,1 3,3 3,3 3,1 3,0...logistik 2,9 2,9 2,7 2,7 2,9 3,2 2,8 2,8 3,1 2,9 3,1 2,9...jordbruk 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 3,2 3,1 2,8 2,8...livsmedel 2,3 2,3 2,2 2,2 2,4 2,5 2,3 2,2 2,7 2,1 2,6 2,3

12 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 11 Associationer om Linköping När linköpingsborna fritt fick nämna vad de associerade Linköping med blev det en stor spridning i resultatet. Nedan redovisas de tio mest frekventa kategorierna. Skola/Universitet/Utbildning/Akademikerstad Hockey/LHC/Cloetta Center/Idrott/LFC Flyg/Flygvapenmuseum/Flygvapen Högteknologi/Teknisk utveckling/forskning/mjärdevi Science Park SAAB Bra utbud/allt finns nära Lagom stor stad Bra sjukhus/universitetssjukhus Grönområden/Fin natur/vackra omgivningar/parker Domkyrkan/Kyrkan/Storkyrka För fullständig lista över svarskategorier, se bilaga. 3% 3% 3% 3% 2% 5% 5% 7% 11% 14% 0% 5% 10% 15% 20%

13 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 12 Kännedom om slogan 93 procent av linköpingsborna har hört talas om sloganen Linköping där idéer blir verklighet och knappt hälften känner till den mycket bra. Årets mätning visar att något fler linköpingsbor har hört talas om stadens slogan jämfört med föregående års mätningar. Hur väl känner du till slogan Linköping där idéer blir verklighet? Känner till mycket bra Känner till ganska bra Känner till lite Hört talas om men känner ej till vad den står för Ej hört talas om 23% 21% 21% 11% 17% 16% 11% 6% 17% 7% 12% 16% 30% 48% 44% % 20% 40% 60%

14 Kännedom om slogan Jämförelser mellan grupper Linköpings kommun Hösten 2011, sid 13 Hur väl känner du till slogan Linköping där idéer blir verklighet? Total 7% 11% 11% 23% 48% Man 8% 9% 11% 27% 45% Kvinna 6% 14% 12% 18% 51% år 8% 15% 10% 23% 44% Känner till mycket bra år 5% 11% 14% 19% 51% år 10% 12% 8% 26% 46% Känner till ganska bra Äldre än 65 år 8% 9% 12% 27% 44% Känner till lite Förv. arb 7% 10% 11% 22% 51% Studerande Arb.lös/Sjukskr Pensionär Annat 11% 8% 8% 0% 13% 13% 21% 25% 0% 33% 9% 14% 31% 27% 19% 13% 42% 33% 42% 38% Hört talas om men känner ej till vad den står för Ej hört talas om 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 14 Attityd till slogan och vision Drygt hälften av linköpingsborna anser att Linköpings vision om att öka befolkningen är bra och att Linköping och Norrköping bör fungera som en region. Linköping och Norrköping bör fungera som en region? Medelvärde Ingen åsikt 3,5 2% Visionen att öka befolkningen till invånare om 20 år är bra? ,5 2% Denna slogan ger bra bild av Linköping? ,3 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

16 Attityd till slogan och vision Jämförelser med 2010 och Linköpings kommun Hösten 2011, sid 15 Attityderna till Linköpings vision om att öka befolkningen och huruvida Linköping och Norrköping bör fungera som en region har förbättrats något sedan föregående mätningar. Attityden till Linköpings slogan har försämrats något sedan 2010 och ligger på samma nivå som mätningen under Medelvärden Linköping och Norrköping bör fungera som en region? Visionen att öka befolkningen till invånare om 20 år är bra? Denna slogan ger bra bild av Linköping?

17 Attityd till slogan och vision Jämförelser mellan grupper Linköpings kommun Hösten 2011, sid 16 Vision Man Kvinna år år år Äldre än 65 år Förv. arb Arb.lös/ Sjukskr Studerande Pensionär Annat Total Antal svarande Linköping och Norrköping bör fungera som en region Visionen att öka befolkningen till invånare om 20 år Denna slogan ger en bra bild av Linköping 3,6 3,4 2,9 3,5 3,6 3,8 3,5 2,9 3,8 2,9 3,8 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,2 3,6 3,5 3,2 4,1 3,2 3,4 3,5 3,4 3,2 3,4 3,2 3,3 3,6 3,3 3,4 3,2 3,1 3,5 3,3

18 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 17 Attityd till linkoping.se Knappt hälften av linköpingsborna anser att webbsidan linkoping.se ger relevant/användbar information. Webbsidan linkoping.se ger relevant (användbar) information % 20% 40% 60% 80% 100% Medelvärde Ingen åsikt 3,4 22% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

19 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 18 Kommunens e-tjänster Knappt hälften av linköpingsborna har använt sig av någon av kommunens e-tjänster. Har du använt någon av kommunens e-tjänster? 51% 1% 48% Ja Nej Vet ej

20 Bilaga Bilaga 1. Bortfallsredovisning Bilaga 2. Redovisning av öppna svar

21 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 20 Bilaga 1. Associationer - annat Kan du säga tre ord eller meningar som du förknippar med Linköping? Cyklar / Cykelvänligt / Cykelstad Bra geografiskt läge / Linköping ligger centralt i landet / Staden ligger bra till Ombyggnation / Vägarbete Liten storstad / Liten stad i stort format / Medelstor Stad Lars Winnerbäck Progressiv stad / Växande stad Arbete / Det finns goda arbetstillfällen / Tjänstemannastad Entreprenörskap / Företagande / Företagsnärvaro Tillväxt Dålig trafikplanering / Dåliga gator / Bilköer Barnvänligt / Familjevänligt / Bra stad att växa upp i Liten stad / Småstad / Småstadskänsla Storstad / Fjärde storstadsregionen Boende / Bra bostadsområden / Dyra bostäder Trevlig innerstad / Fint Centrum Tråkig sommarstad / Ingen sommarstad Kultur / Bra kulturutbud / Konst Nöjen / Nöjesliv / Uteställen Cloetta Platt / Slättlandskap / Östgötaslätten Blåsigt Östergötland / Östgötska Tornby / Tornbyområdet Ån / Stångån Stora köpcentrum / Filbyter / Gränden / Ikano / IKEA Novemberljus / Vinterbelysning / Vinterljus Kommunsymbolen lejonet / Lejon Trygg / Trygghet Slussar / Kanalen / Göta kanal Bra kommunikationer / Bra förbindelser Dåligt med badsjöar / Långt till vatten

22 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 21 Bilaga 1. Associationer - annat Kan du säga tre ord eller meningar som du förknippar med Linköping? Shopping / Bra shoppingstad Historisk stad / Linköpings blodbad Ren stad / Fint / Fräscht Sveriges största landsbygdskommun / Landsbygd / Lantligt Gamla Linköping / Gamla stan / Gamla valla Lugn stad Trevlig stad / Trevlig miljö / Gästvänlig Mysig Trivsam stad / Trivsel Trädgårdsföreningen Hemma / Hemtrevligt Tekniska verken Simhall / Tinnebäcksbadet Snobbigt Före detta garnisonsstad / Militärstad / Försvarsindustri Uppväxt i Linköping Konsert och kongress Folke Filbyter statyn Borgerligt / Småborgerligt / Moderatpolitiker Grått / Stelt / Trist / Tråkigt / Händer inget

23 Linköpings kommun Hösten 2011, sid 22 Bilaga 2. Bortfallsredovisning Samtalsinformation Antal Bruttourval 1797 Dubblett/Hänvisning till befintlig 4 Hänsvisn till annat nr/fel nummer/abonnentfel 4 Fel ålder/fel målgrupp 9 Nettourval 1780 Max antal kontaktförsök 250 Inget svar/telsvar/upptaget 276 Spärrton/tillfälligt fel/fax 19 Återkom 148 Vägrar/avbröt 562 Döv/hör dåligt 2 Språksvårigheter 15 Bortrest under fältperiod/bor på annan ort 1 Hälsoskäl 4 Genomförda intervjuer 503

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer

Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 1 av 7 Kan du säga tre ord eller korta meningar som du förknippar med Linköping? Akademisk stad. Attraktiv. Avancerat

Läs mer

Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer

Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 av 11 Kan du säga tre ord eller korta meningar som du förknippar med Linköping? Affärer. Akademikerstad. Alla personer är

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Föreläsning

Föreläsning Fredrik Eriksson, IT-strateg All vår kommunikation ska ha mottagarperspektivet i fokus 1 2 Högklassig kommunal service Kommunikation som är trovärdig, tillgänglig och offensiv stärker Linköpings varumärke

Läs mer

GfK Sverige AB, (6)

GfK Sverige AB, (6) Collectum Panssionsparande Januari 2010 Kön Man 497 497-101 180 168 48 109 174 214 100 206 183 58 157 183 177 88 62 100 40 30 49% 100%+ - - 50% 51% 49% 45% 44% 51% 52% 53% 49% 48% 40%- 55% 56%+ 51% 49%

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Motala kommun. Bilden av Motala 2009 Markör Marknad och Kommunikation AB www.markor.se

Motala kommun. Bilden av Motala 2009 Markör Marknad och Kommunikation AB www.markor.se Motala kommun Bilden av Motala 29 Markör Marknad och Kommunikation AB www.markor.se Bakgrund Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av Motala kommun genomfört en uppföljningsmätning hösten

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287)

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287) Lantmännen - Hill & Knowlton, Hikn0003 1 ---Kön---- --------Ålder-------- -----Har barn------ ---Utbildning----- ----Inkomst---- Högsk Alla 36-46- 56- Under Under Folk/ Univ 350- % Man Kvinna -35 45 55

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Statistik frågeställningar ÖP2030

Statistik frågeställningar ÖP2030 Statistik frågeställningar ÖP Frågor: Om person: Kön Åldersgrupp Boplats Kategori Fem snabba:. Hur kom du i kontakt med översiktsplanen? 2. Vilka är de fem viktigaste faktorerna för ett attraktivt boende

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 Sammanfattning Bilden av Skövde Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 1.INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Undersökningen är en del av arbetet med att skapa en varumärkesplattform för Skövde

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 842 358 285 313 542 633 247 248 174 195 3839 22 9 7 8 14 16 6 6 5 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 3949

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J12232 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 3839 2474 1364 56** 871 1192 993 524 202 1154 1717 893 949 377 2138 329 3839 64 36 1** 23 31 26 14

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

Attraktionsindex Höör Januari 2009

Attraktionsindex Höör Januari 2009 Attraktionsindex Höör Januari 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10 Linköpings identitet Medborgardialog 2012-04-10 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Bilden av Örebroregionen. Rapport 2015:06 Författare: CMA Research

Bilden av Örebroregionen. Rapport 2015:06 Författare: CMA Research Bilden av Örebroregionen Rapport 2015:06 Författare: CMA Research Bilden av Örebro län Rapporten är beställd av Regional utveckling och framtagen av CMA Research Datum 2015-05-21 Dnr 15RS441 Förord Vad

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga 3 Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 3. Loos,%. Kön Antal Procent. Kvinna 4,%. Man 3 6,% Totalt,% Medelvärde,6. Kön,,,

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-11-13 Dnr Ks Catarina Thuning Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Linköpings kommun FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningskontorets

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2003 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan 1 2 3 Förord 5 Bakgrund 7 Undersökningens resultat... 7 Presentation av resultatet... 7 Undersökningens genomförande...

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Boendepreferenser och flyttmönster hos äldre Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marab@isv.liu.se Äldres boende idag Det Det stora flertalet

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR Rapport framtagen för Utbildningsradion (UR) Beställare: Linnéa Hallgren Upplägg och rapport: Christina Persson Genomförande: April-maj 20 Projektnummer: 0209 Uppdragsgivaren

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Opinionsundersökning NCC September 2014

Opinionsundersökning NCC September 2014 Opinionsundersökning NCC September 2014 Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden 6 till

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer