Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens"

Transkript

1 Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Indikator/ mått Minst 90 procent av Andel elever behöriga till 82,5% (2008/09) Skolverket grundskoleeleverna har minst gymnasieskolan godkänt betyg i alla kärnämnen Meritvärde för pojkar och flickor Samtliga: 193,9; Skolverket i årskurs 9 flickor: 206,8; pojkar: 183. (2009) 95% av gymnasieeleverna har godkänt betyg i alla kärnämnen Andel med grundläggande behörighet av de som fullföljt gymnasieskolan 89% Skolverket 45% av de som avslutat Övergång till högskolan inom 3 40% Skolverket gymnasieskolan påbörjat en år efter avslutad utbildning i eftergymnasial utbildning gymnasieskolan, män/kvinnor inom tre år Kunskapslyft i arbetslivet Vår region har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan Alla företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare År 2012 ska en regional handlingsplan påbörjats för breddad rekrytering till högskolan Andelen studerande från Örebro univerisitet som fått anställning inom 3 år efter examen ska vara bland de fem främsta i landet. Systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer Etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Personalutbildning per arbetsmarknadssektor Finns i Örebro kom mun 18:e plats av 35 lärosäten i riket (77% etablerade 2007 för examinerade läsåret 2005/06.) 26 % (minst 3 dagar pers. utb). Högskoleverket (AKU) Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst 3-årig eftergymnasial utbildning 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentlig verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning Andel av befolkning (25-64 år) med minst 3 år eftergymnasial utbildning 21,9% kvinnor, 14,3% män, 18% totalt

2 Utvecklingsomåde 2: Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företag Antalet nystartade och växande företag ökar Vår region attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från vår omvärld Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt Logistikberoende företag väljer Örebroregionen som bästa lokaliseringen ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv Örebro stad har stärkt sin position som förvaltningsstad Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Indikator/ mått Minst 1500 nya företag Antal nystartade företag 1406 år 2008 Tillväxtanalys startas varje år Ytterligare tre huvudkontor för Antal börsnoterade företag som börsnoterade företag etableras i Örebroregionen etableras Antal arbetsställen som etablerar sig i Örebroregionen År 2012 ska det finnas en. professionell etableringsregion service i vår Följs up p. Örebroregionen har den Sysselsättningsutveckling inom snabbaste logistiksektorn sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn År 2015 har Örebroregionens Andel av rikets totala statliga andel av rikets totala statliga sysselsättning sysselsättning ökat med 2 procent scb (sni: 60100, 60240, 62100, 63110, 63120, 62210, 63230, 63400, 64110, 64120) Lokaliseringskvot inom 1,05 scb (sni: 60100, 60240, logistiksektorn ,9 procent (2008) Scb 0, 63110, 63120, 62210, 63230, 63400, 64110, 64120) (sni: 75112, 75113, 75114, 75122, 75132, 75133, 75134, 75211, 75231, 75232, 75233, 75240) Innovativa miljöer Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras Minst en innovativ miljö har funnit sina former, har en trygg grundfinansiering och är internationellt erkänd Erkända av internationella org av typen National Business Incubation Association eller Association of University Related Research Parks. 0 Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region Regionens samlade utgifter för FoU per capita är på en nivå som placerar regionen på lägst 6:e plats i Sverige. FoU-utgi fter per capita 9:e plats Antal kunskapsintensiva arbetsställen (enligt branschnyckel Olsson-Vinell)

3 Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv Örebroregionen är känd, även internationellt, för sina satsningar på ung kultur och gränsöverskridande samarbeten Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Vi ska ha ett kulturliv som möjliggör för Örebro om att bli Europas kulturhuvudstad Regionens unika berättelse ska vara skriven Indikator/mått Andelen av offentliga kulturfinansieringen till barnoch unga har ökat Stora evenemang Örebroregionen är den ledande mötesdestinationen efter de tre storstadsregionerna och drar till sig fler besökare genom nationella och internationella evenemang Antalet stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser fördubblats Antalet hotellgästnätter i regionen ligger på en nivå bland de 10 främsta regionerna i landet Antal belagda rum till konferensgäster Antal övernattning på hotell belagda rum år gästnätter år :e län är 2008 Örebroregionen ska tillhöra de mest framgångsrika regionerna inom elitidrotten Rika naturupplevelser Örebroregionen är känd för ett spännande och omväxlande friluftsliv samt en hållbar naturturism Antalet turistbesök kopplade till naturupplevelser har fördubblats Antal gästnätter i stugbyar år 2008

4 Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Bästa grannen Etappmål 2015 (om inte annat årtal anges) Örebroregionen är en aktiv Örebroregionen ingår i minst 25 part i funktionella % fler funktionella samarbeten länsöverskridande samarbeten med våra grannar Indikator/mått Örebroregionen har en ty dlig roll som ett starkt yttre ben i Stockholmsregionen Örebroregionen ingår i minst 25 % fler funktionella samarbeten med Stockholms stad och län Örebroregionen beskrivs som viktig för Stockholmsregionens framtid i Stocholms läns regionala utvecklingsplan eller motsvarande Fler boende i Örebroregionen Örebroregionens befolkning växer till minst invånare Örebroregionen har ökat sin befolkning till invånare Folkmängd ( ) Fler som flyttar till länet än från länet (om vi räknar bort utrikes invandring) Inrikes flyttnetto (2008) Aktiv regionförstoring Inflyttningen ökar i alla länets kommuner Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor ska öka kraftigt 25 procent av pendlingsresorna sker med kollektivtrafiken Inflyttning (in- & utrikes) Andel arbetspendling med kollektivtrafik Ökar i Örebro, Kumla, Askersund, Nora, Lindesberg ( ) ca 18% Trafikanalys Restiden med kollektivtrafik mellan kommunhuvudorter och Örebro ska minska avsevärt Linjesystem med stomnät i de mest trafikerade ståken Restid med kollektivtrafik mellan Örebro och övriga kommunhuvudorter i länet Uppföljning av stomnät Från Örebro till: Hällefors 90 min, Kopparberg 60 min, Lindesberg 30 min, Nora 40 min, Karlskoga 50 min, Degerfors 75 min, Fjugesta 45 min, Laxå 38 min, Askersund 55 min, Kumla 13 min, Hallsberg 20 min. (år 2010)

5 Goda kommunikation med omvärlden Kollektivtrafiken inom vår region och storregionen är ett mönsterexempel ur både miljö- och effektivitetssynpunkt Kollektivtrafiken längs stråken till och från Stockholm, Göteborg och Oslo är frekvent och smidig att nyttja År 2020 drivs all kollektivtrafik av förnyelsebara drivmedel Restiderna till Stockholm, Göteborg och Oslo har förkortats så att vi når Bålsta, Kristinehamn och Skövde på en timme Antal tåg- och bussavgångar till och från Stockholm, Göteborg och Oslo Idag drivs stadbussar och merparten av stadstaxi med biogas Till Stockholm: 33 avgångar/dygn, till Göteborg: 18 avg/dygn, till Oslo: 17 avg/dygn Restider med kollektivtrafik i stråken Göteborg, Stockholm, Oslo Kristinehamn: ~80min, w ww.resrobot.se Bålsta: ~80 min, Skövde: ~80 min Örebro flygplats utgör det självklara resealternativet för flygresor utomlands År 2020 är utrikestrafiken på Antal passagerare Kastrup, Örebro flygplats minst dubbelt Sturup (2008) så stor som 2009 Örebro airport