Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014"

Transkript

1 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014

2 Disposition presentation 9/ Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet 21 Ambassadörer 29 Image 31 Sandviken om fem år 39 Reflektioner/slutsatser 42 2

3 Metod Undersökningen har bestått av en kvantitativ studie som har genomförts under januari mars Totalt har 11 olika målgrupper undersökts med hjälp av olika datainsamlingsmetoder, till höger redovisas datainsamlingsmetod samt antal respondenter för respektive målgrupp. Totalt har undersökningen besvarats av personer Telefonintervjuer: Intern grupp Boende i Sandviken: respondenter Mellangrupp Utflyttade familjer: 50 respondenter Extern grupp Boende i Gävle: 383 respondenter Boende i Hälsingland: 366 respondenter Boende i Dalarna: 366 respondenter Boende i Mälardalen: 435 respondenter Webbenkät (finns bilagda som egna rapporter): Intern grupp Företagare i Sandviken: 54 Chefer på kommunen (medarbetare): 111 Förtroendevalda: 43 Handlare i Sandviken: 33 Entreprenörer turistnäringen: 49 3

4 Varumärkesmodell 4

5 Varumärkesmodell I undersökningen delar vi in de 11 olika målgrupperna i tre olika målgrupper; en intern grupp, en mellangrupp och en extern grupp. Extern grupp Mellangrupp Den interna gruppen är den grupp som förväntas ha högst kunskap om Sandviken och den externa gruppen är den grupp som har lägst kunskap om Sandviken. Det finns dock en geografisk skillnad mellan de externa grupperna som gör att kunskapen varierar stort mellan dem. Boende i Gävle Boende i Hälsingland Boende i Dalarna Boende i Mälardalen Intern grupp Utflyttade familjer Sandvikens varumärke Boende i Sandviken Företagare i Sandviken Chefer på kommunen Förtroendevalda Handlare i Sandviken Entreprenörer turistnäringen

6 Varumärkesmodell Undersökningen svarar på två huvudfrågor: Sandvikens Identitet - Hur upplever vi Sandviken (kännetecken)? Hur värderar vi dessa kännetecken? - faktiska värden. Besvaras av den interna gruppen samt mellangruppen. Sandvikens Image - Hur uppfattas Sandviken av omvärlden? Vad vet man om oss (kännetecken)? Hur värderas dessa kännetecken? Besvaras av den externa gruppen. Vi kommer även att gå igenom hur respondenterna vill att Sandviken ska uppfattas i framtiden (om fem år). Vilka vill vi vara/ska vi vara? Denna fråga besvaras av samtliga målgrupper. Extern grupp- image Mellangrupp- identitet Intern grupp- identitet Sandvikens varumärke - profil

7 Associationer till Sandviken 7

8 Sammanfattning spontana associationer till Sandviken De boendes (självbilden) tio främsta associationer till Sandviken (rangordnat)! 1 Sandvik AB + arbetstillfällen, stark marknadsföring, en förutsättning för staden Bandy + sätter Sandviken på kartan, lockar besökare, drar in pengar, klassisk sport Liten ort +/- alla känner alla, bra för barnen, lugnt och mysigt, dåligt utbud, dåligt planerat, tråkigt Järnbruk + sammansvetsande, arbetstillfällen, en förutsättning Bruksort +/- behöver bevaras, fin brukstradition, familjärt, begränsande, inte sticka ut och vara mer (jante) Högbo + attraktivt för turister och invånare, bra både sommar och vinter, lättillgängligt, rekreation Natur + orörd, lättillgänglig, lockar besökare, stärker kommunen, friluftsliv behövs Hemort + Mitt boende + Tråkig - + Innebär att associationen är framför allt positiv för kommunen - Innebär att associationen är framför allt negativ för kommunen 8

9 Sammanfattning spontana associationer till Sandviken Externa målgruppers (boende i Gävle, Mälardalen, Dalarna och Hälsingland) sju främsta associationer till Sandviken (rangordnat)! 1 Sandvik AB + arbetstillfällen, liv åt kommunen, stadens ansikte utåt, drar folk, efterfrågade produkter, varumärket 2 Bandy + PR/reklam för kommunen, socialt, kultur, engagemang, publikintresse, skapar jobb, drar folk 3 Järnbruk + arbetstillfällen, för att behålla orten, hjälpt kommunen i alla tider, tillverkar nödvändiga saker 4 Bad + lockar turister, bra för barnen, rekreation, bra för alla åldrar, ett av de bästa baden 5 Industri +/- arbetstillfällen, utbildning, praktik, bygger upp staden, ger bruksmiljö med begränsande möjligheter 6 Bruksort +/- ger sammanhållning till kommunen, konservativ inställning till utbildning/jantelag, inte sticka ut 7 Högbo + attraktioner, vackert område, många möjligheter, populärt + Innebär att associationen är framför allt positiv för kommunen - Innebär att associationen är framför allt negativ för kommunen 9

10 Slutsatser Spontana associationer till Sandviken Självbild Gemensam bild i huvudsak positiv Extern bild Finns en potential i naturen/badet /bandy/ Sandvik AB. Finns ett hot bilden av en begränsande bruksanda/att inte sticka ut! Staden är Sandvik /Bandy 10

11 Kännedom om Sandviken 1 1

12 Hur väl skulle du säga att du känner till Sandviken? Boende i Gävle Boende i Hälsingland Boende i Dalarna Boende i Mälardalen % 50% 100% 1 (Inte alls) (Mycket väl) Har ingen uppf attning

13 Vad vet man om Sandviken? antal boende Gävle - Ungefär hur många invånare tror du att det bor i Sandviken? (Bastal: 341) Dalarna - Ungefär hur många invånare tror du att det bor i Sandviken? (Bastal: 280) % 50 % Mindre än Mer än Mindre än Mer än Hälsingland - Ungefär hur många invånare tror du att det bor i Sandviken? (Bastal: 242) Mälardalen - Ungefär hur många invånare tror du att det bor i Sandviken? (Bastal: 190) % % Mindre än Mer än Mindre än Mer än

14 Vad vet man om Sandviken? Hur lockande är Sandviken att bo i? - attraktionskraft Gävle 1 Tre av fyra boende i Gävle känner till Sandviken väl eller mycket väl 2 En av tio av de som känner till Sandviken tycker att staden kan vara intressant att bo i 3 Sandviken står sig med det i attraktionskraft väl jämfört med de andra kommuner som mätts. 1 4

15 Vad vet man om Sandviken? Hur lockande är Sandviken att bo i? - attraktionskraft Hälsingland 1 En av fyra boende i Hälsingland känner till Sandviken väl eller mycket väl Sex procent av de som känner till Sandviken tycker att staden kan vara intressant att bo i Sandviken ligger därmed lägre än Hudiksvall och Gävle i attraktionskraft, men i linje med Borlänge, Örebro Sett till samtliga boende i Hälsingland kan ca två av tre säkert placera Sandviken på kartan. 1 5

16 Vad vet man om Sandviken? Hur lockande är Sandviken att bo i? - attraktionskraft Dalarna 1 Två av tio boende i Dalarna känner till Sandviken väl eller mycket väl Sex procent av de som känner till Sandviken tycker att staden kan vara intressant att bo i Sandviken ligger därmed lägre än Borlänge, Gävle och Örebro i attraktionskraft Sett till samtliga boende i Dalarna kan två av tre säkert placera Sandviken på kartan. 1 6

17 Vad vet man om Sandviken? Hur lockande är Sandviken att bo i? - attraktionskraft Mälardalen 1 En av tio boende i Mälardalen känner till Sandviken väl eller mycket väl Sandvikens kännedom ligger i linje med Hudiksvall men lägre än övriga kommuner Tre procent av de som känner till Sandviken tycker att staden kan vara intressant att bo i Sandviken ligger därmed lägst av kommunerna i attraktionskraft Sett till samtliga boende i Mälardalen kan knappt fyra av tio säkert placera Sandviken på kartan. 1 7

18 Identitet 1 8

19 Extern grupp- image Mellangrupp- identitet Intern grupp- identitet Sandvikens varumärke - profil

20 Avtryck bland de boende i Sandviken Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

21 Sandviken är en kommun som kännetecknas av (Bastal: 1000) Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Bra kommunikationer inom kommunen Bra möjligheter för träning och motion Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Ett aktivt föreningsliv Många evenemang % 50% 100% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

22 Sandviken är en kommun som kännetecknas av (Bastal: 1000) Attraktiv turistdestination vintertid Attraktiv turistdestination sommartid Stolta invånare Trygghet Utveckling och tillväxt Modern industristad Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen Bra skola/förskola Bra möjligheter till högre utbildning Bra vård/omsorg Prisvärt boende % 50% 100% 1 (Instämmer inte alls) (Instämmer helt) Har ingen uppfattning

23 Boende i Sandviken - Åldersgrupper Bra vård/omsorg Prisvärt boende Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping år år år år Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen Modern industristad 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

24 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 1000) % 50% 100% 1 (Mycket negativt) (Mycket positivt) Har ingen uppfattning

25 Sammanfattning bilden av Sandviken (identiteten) De tio egenskaper som boende i Sandviken framför allt ser som styrkor för Sandviken (rangordnat) De nio egenskaper som boende i Sandviken framför allt ser som svagheter för Sandviken (rangordnat) 1 Bra möjligheter för träning och motion Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Närhet till vacker natur Bra utbud av restauranger Modern industristad Prisvärt boende Attraktiv turistdestination vintertid Många evenemang Ett aktivt föreningsliv Kulturkommun med ett brett och varierat kulturliv 1-3 är de klart starkaste egenskaperna 1 Levande stadskärna Tillgång på intressanta arbetstillfällen Utveckling och tillväxt Kommunikationer inom kommunen Vård och omsorg Utbud av butiker/shopping Möjligheter till högre utbildning Attraktiv turistdestination sommartid Stolta invånare 1-3 är de klart svagaste egenskaperna 2 5

26 Ambassadörer 2 6

27 Hur sannolikt är det att du (om du ges möjlighet) skulle rekommendera någon du känner att flytta till Sandviken? (Bastal: 1000) % 50% 100% 1 (Mycket osannolikt) (Mycket sannolikt) Har ingen uppfattning I högre grad de unga (18-29) I högre grad kvinnor I högre grad män I högre grad lågutbildade

28 Image 2 8

29 Extern grupp- image Mellangrupp- identitet Intern grupp- identitet Sandvikens varumärke - profil

30 Avtryck bland de boende utanför kommunen Bra vård/omsorg Prisvärt boende Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Dalarna Gävle Hälsingland Mälardalen Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen Modern industristad 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

31 Sammanfattning Gävle bilden av Sandviken De sju egenskaper som boende i Gävle framför allt ser som styrkor för Sandviken (rangordnat) 1 Bra möjligheter för träning och motion Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Närhet till vacker natur Kommunikationer till/från kommunen Många evenemang Turistdestination vintertid Modern industristad 1-3 är de klart starkaste egenskaperna De sju egenskaper som boende i Gävle framför allt ser som svagheter för Sandviken (rangordnat) 1 Levande stadskärna Bra utbud av shopping Bra utbud av restauranger Möjligheter till högre utbildning Bra vård/omsorg Utveckling och tillväxt Kommunikationer inom kommunen Rangordnas dels efter låg andel instämmande men också hög andel som tar avstånd. 1-4 särskiljer sig med en högre andel som tar avstånd. Sett till samtliga boende i Gävle (inkluderande de som inte känner till Sandviken alls) så är ca procent direkt negativa till kommunen, knappt fyra av tio positiva, medan övriga saknar uppfattning/kunskap. 31

32 Sammanfattning Hälsingland bilden av Sandviken De fyra egenskaper som boende i Hälsingland framför allt ser som styrkor för Sandviken (rangordnat) De sex egenskaper som boende i Hälsingland framför allt ser som svagheter för Sandviken (rangordnat) 1 Bra möjligheter för träning och motion Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Närhet till vacker natur Kommunikationer till/från kommunen 1 Attraktiv turistdestination sommartid Attraktiv turistdestination vintertid Tillgång på arbetstillfällen Levande stadskärna Bra utbud av butiker/shopping 6 Utveckling och tillväxt Rangordnas dels efter låg andel instämmande men också hög andel som tar avstånd. 1-3 särskiljer sig med en högre andel som tar avstånd. Sett till samtliga boende i Hälsingland (inkluderande de som inte känner till Sandviken alls) så är ca fem procent direkt negativa till kommunen, drygt två av tio positiva, medan övriga saknar uppfattning/kunskap. 32

33 Sammanfattning Dalarna bilden av Sandviken De fyra egenskaper som boende i Dalarna framför allt ser som styrkor för Sandviken (rangordnat) 1 Bra möjligheter för träning och motion Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Närhet till vacker natur Kommunikationer till/från kommunen De sex egenskaper som boende i Dalarna framför allt ser som svagheter för Sandviken (rangordnat) 1 Attraktiv turistdestination sommartid Attraktiv turistdestination vintertid Tillgång på arbetstillfällen Levande stadskärna Bra utbud av butiker/shopping 6 Möjligheter till högre utbildning Rangordnas dels efter låg andel instämmande men också hög andel som tar avstånd. 1-2 särskiljer sig med en högre andel som tar avstånd. Sett till samtliga boende i Dalarna (inkluderande de som inte känner till Sandviken alls) så är ca fem procent direkt negativa till kommunen, 22 procent positiva medan övriga saknar uppfattning/kunskap. 33

34 Sammanfattning Mälardalen bilden av Sandviken De tre egenskaper som boende i Mälardalen framför allt ser som styrkor för Sandviken (rangordnat) De fyra egenskaper som boende i Mälardalen framför allt ser som svagheter för Sandviken (rangordnat) 1 Närhet till vacker natur 2 Goda möjligheter till friluftsaktiviter 3 Bra möjligheter till träning och motion 1 Attraktiv turistdestination sommartid Attraktiv turistdestination vintertid Tillgång på arbetstillfällen Möjligheter till högre utbildning Rangordnas dels efter låg andel instämmande men också hög andel som tar avstånd. 2särskiljer sig med en högre andel som tar avstånd. Sett till samtliga boende i Mälardalen (inkluderande de som inte känner till Sandviken alls) så är ca två procent direkt negativa till kommunen, 13 procent positiva medan övriga saknar uppfattning/kunskap om Sandviken. 34

35 Gävle - Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 341) Hälsingland - Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 242) % 50% 100% 1 (Mycket negativt) (Mycket positivt) Har ingen uppfattning 0% 50% 100% 1 (Mycket negativt) (Mycket positivt) Har ingen uppfattning Dalarna - Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 280) Mälardalen - Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 190) % 50% 100% 1 (Mycket negativt) (Mycket positivt) Har ingen uppfattning 0% 50% 100% 1 (Mycket negativt) (Mycket positivt) Har ingen uppfattning

36 Sandviken om fem år 3 6

37 Det framtida Sandviken! 5 år De sju saker som boende i Sandviken ser det som viktigast att utveckla i Sandviken i framtiden 1 Mer arbetstillfällen fokus på ungdomar Boende bättre boende, mer tillgång till boende Centrum ett mer levande centrum Handel och shopping utbudet är för dåligt Kommunikationer cykelvägar och kollektivtrafik Vård och omsorg saknar sjukhuset, förbättra åldringsvården Skolan höj nivån förstå att utbildning krävs för jobb

38 Gävle 1 Mer arbetstillfällen Centrum behöver livas upp, satsa mer på näringslivet i centrum Bättre utbildningsmöjligheter Satsa mer på Gysinge Det framtida Sandviken! Samarbeta mer med Gävle/knyta sig närmre Gävle 5 år Dalarna 1 Mer arbetstillfällen 2 Marknadsföra staden mera nära Gävle behöver sticka ut, visa fasaden att staden lever! 3 Bättre, mer levande stadskärna Hälsingland 1 Mer arbetstillfällen 2 Marknadsföra staden mera bryta sig loss från Gävle egen profil mindre storebrorkomplex 3 Kommunikationerna till och från staden Mälardalen 1 Mer arbetstillfällen, jobb till unga 2 Marknadsföra staden mera att folk får veta att det finns 3 Utveckla stadskärnan, mer attraktivt för näringsliv, turister och boende

39 Sevärdheter/ attraktioner 3 9

40 Sammanfattning de viktigaste sevärdheterna De sevärdheter/attraktioner som boende i Sandviken ser som de absolut viktigaste (rangordnat) 1 Kungsberget 2 3 Högbo Bandylaget SAIK Göransson Arena 4 De sevärdheter/attraktioner som är mest kända i Gävle 1 Kungsberget 2 3 Högbo Bandylaget SAIK Göransson Arena 4 De sevärdheter/attraktioner som är mest kända i Dalarna och Hälsingland 1 Bandylaget SAIK Göransson Arena Kungsberget Högbo Mest positiva är boende i Gävle till 1 Kungsberget Högbo Bandylaget SAIK Göransson Arena Mest positiva är boende i Dalarna och Hälsingland till 1 Kungsberget Högbo Bandylaget SAIK Göransson Arena/Gysinge 4 0

41 Sammanfattning de viktigaste sevärdheterna De sevärdheter/attraktioner som är mest kända i Mälardalen 1 Kungsberget Bandylaget SAIK Gysinge Högbo Mest positiva är boende i Mälardalen till 1 Kungsberget Högbo Gysinge Bandylaget SAIK 41

42 Reflektioner/ slutsatser 4 2

43 Det framtida Sandviken

44 Låg Medel Avtryck Hög Framtidens Sandviken invånarna i Sandviken Prestation - viktighet Åtgärdsmatrisen ger råd om vad vi ska prioritera först för att stärka varumärket (ambassadörer/helhetsbild) bland invånarna i Sandviken Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Det är dessa faktorer som i hög grad bidrar positivt till bilden av Sandviken Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på bilden av Sandviken. Det är dessa faktorer som i hög grad påverkar nöjdheten negativt Övervaka Invånarna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar bilden av Sandviken. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör bevakas. Turisdest.vinter Aktivt föreningsliv Vacker natur Träning/motion Friluftsaktiviteter Utbud restauranger Kommunikationer inom kommunen Kulturkommun Turistdest.sommar Modern industristad Högre utbildning Viktighet Prisvärt boende Kommunikationer till/från kommunen Stadskärna Butiker/shopping Många evenemang Trygghet Utveckling/tillväxt Arbetstillfällen Skola/vård/omsorg 44

45 Låg Medel Avtryck Hög Framtidens Sandviken boende i Gävle Prestation - viktighet Åtgärdsmatrisen ger råd om vad vi ska prioritera först för att stärka varumärket (helhetsbilden) bland boende i Gävle Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Det är dessa faktorer som i hög grad bidrar positivt till bilden av Sandviken Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på bilden av Sandviken. Det är dessa faktorer som i hög grad påverkar nöjdheten negativt Övervaka Invånarna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar bilden av Sandviken. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör bevakas. Aktivt föreningsliv Vacker natur Träning/motion Kommunikationer till/från kommunen Friluftsaktiviteter Kommunikationer inom kommunen Turistdest.vinter Prisvärt boende Kommunikationer inom kommunen Kulturkommun Turistdest.sommar Trygghet Arbetstillfällen Högre utbildning Viktighet Turistdes. Sommar Modern industristad Många evenemang Kulturkommun Utveckling och tillväxt Skola/förskola Vård omsorg 45

46 Låg Medel Avtryck Hög Framtidens Sandviken boende i Dalarna/Hälsingland Prestation - viktighet Åtgärdsmatrisen ger råd om vad vi ska prioritera först för att stärka varumärket (helhetsbilden) bland boende i Dalarna, Hälsingland Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Det är dessa faktorer som i hög grad bidrar positivt till bilden av Sandviken Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på bilden av Sandviken. Det är dessa faktorer som i hög grad påverkar nöjdheten negativt Övervaka Invånarna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar bilden av Sandviken. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör bevakas. Kommunikationer inom kommunen Vård/omsorg Skola Prisvärt boende Föreningsliv Vacker natur Träning/motion Kommunikationer till/från kommunen Friluftsaktiviteter Högre utbildning Arbetstillfällen Levande stadskärna Rest./shopping Kulturkommun Evenemang Viktighet Modern industristad Turristdest. sommar/vinter Utveckling/tillväxt Många evenemang Trygghet 46

47 Låg Medel Avtryck Hög Framtidens Sandviken boende i Mälardalen Prestation - viktighet Åtgärdsmatrisen ger råd om vad vi ska prioritera först för att stärka varumärket (helhetsbilden) bland boende i Mälardalen Vårda Fortsätt att prestera bra på de faktorer som hamnar i det gröna området. Det är dessa faktorer som i hög grad bidrar positivt till bilden av Sandviken Förbättra En förbättring av de faktorer som hamnar i det röda området kommer att ha stor påverkan på bilden av Sandviken. Det är dessa faktorer som i hög grad påverkar nöjdheten negativt Övervaka Invånarna kan vara både missnöjda och nöjda med faktorer i det grå området, utan att det påverkar bilden av Sandviken. En faktor som hamnar i detta område kräver ingen direkt åtgärd men bör bevakas. Kommunikationer inom kommunen Vård/omsorg Skola Prisvärt boende Föreningsliv Vacker natur Träning/motion Kommunikationer till/från kommunen Friluftsaktiviteter Högre utbildning Arbetstillfällen Levande stadskärna Rest./shopping Kulturkommun Evenemang Viktighet Modern industristad Turristdest. sommar/vinter Utveckling/tillväxt Många evenemang Trygghet 47

48 I relation till andra? Det Markör tycker är värt att notera i relation till några andra kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Huddinge) 1 Sandviken är i relation till dessa kommuner ett svagt eget varumärke. Sandviken är Sandvik och Bandy! Sandviken har en relativt låg andel ambassadörer och också en låg grad positiva till staden bland de boende! Sandviken är likvärdig med de andra kommunerna sett till bilden av de kommunala tjänsterna bland de boende, Undantag är sjukvård som ligger lägre. Sandviken utmärker sig med bilden av den naturnära kommunen med goda möjligheter till friluftsliv/träning Sandviken utmärker sig negativt sett till tryggheten i kommunen De kommuner som är mest intressanta att jämföra Sandviken med (exempelvis Alingsås, Ale, Ängelholm, Värnamo, Karlskoga) har inga kända mätningar liknande den nu aktuella. Kommunerna arbetar däremot i varierande grad med sitt varumärke 48

49 Avslutande slutsatser/reflektioner Sandviken är i hög grad Sandvik och Bandy! positiva värden i alla grupper - hur kan detta användas? Kungsberget, Högbo och badet är i hög grad positiva upplevelser för de som känner till dem talar för en marknadsföring! Sandviken utmärker sig i alla geografiska områden som den naturnära kommunen med goda möjligheter till friluftsliv/träning positiva egenskaper att använda? Sandviken knyts till bruksorten och det återkommer i alla grupper en splittrad bild av detta. Positiv sett till sammanhållningen negativ sett till jantelag, begränsande och konservatism kännetecken att stärka och frigöra sig från? Tryggheten är en central fråga att reflektera över sett till de boende i kommunen hur höjs den? Boende i Gävle ser knytningen till Gävle som positiva övriga ser ett behov av frigörelse en balansgång att beakta? Boende i Gävle ser på Sandviken i hög grad som invånarna själva vilket talar för en närhet mer än geografiskt! Hur kan den närheten utnyttjas för att locka besökare och boende från Gävle? Boende i övriga områden ser behov av att utveckla Sandviken som en turistdestination både sommartid och vintertid! Stadens ambassadörer är i hög grad lågutbildade män 30+ och i lägre grad kvinnor och unga (-29 år) att reflektera över att förändra det levande Sandviken (stadskärnan, kulturlivet etc.) I det framtida Sandviken efterlyser alla grupper mer arbetstillfällen och mer fokus på de unga, boende utanför Sandviken/Gävle efterlyser också en stad som marknadsförs tydligare visa att ni finns! 49

50 Avslutande slutsatser/reflektioner Det finns en svag men tydlig bild av ett samhälle som avfolkas och dör ut något negativt som behöver bemötas? Sandviken är som kommun ett i övrigt svagt varumärke det är okänt mer än ökänt vilket talar för möjlighet att välja profil och påverka såväl identitet som image! 50

51 Sandvikens kommun Utflyttade familjer Attitydundersökning 2014

52 Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Avtryck Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

53 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 50) % 50% 100% Mycket negativt Mycket positivt Har ingen uppfattning

54 Hur sannolikt är det att du (om du ges möjlighet) skulle rekommendera någon du känner att flytta till Sandviken? (Bastal: 50) % 50% 100% 1 (Mycket osannolikt) (Mycket sannolikt) Har ingen uppfattning

55 Kan du tänka dig att flytta tillbaka till Sandviken någon gång i framtiden? (Bastal: 50) % Ja Nej Vet ej

56 Sandvikens kommun Chefer kommunen Attitydundersökning 2014

57 Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Avtryck Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

58 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att Sandvikens Kommun arbetar med ortens varumärke? (Bastal: 111) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

59 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 111) % 50% 100% Mycket negativt Mycket positivt Har ingen uppfattning

60 Vilken bild tror du att boende i kommunen har av Sandviken som ort? (Bastal: 111) % 50% 100% 1 (Mycket negativ) (Mycket positiv) Vet ej

61 Sandvikens kommun Förtroendevalda Attitydundersökning 2014

62 Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Avtryck Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

63 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att Sandvikens Kommun arbetar med ortens varumärke? (Bastal: 43) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

64 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att alla förtroendevalda arbetar med varumärket Sandviken? (Bastal: 43) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

65 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 43) % 50% 100% Mycket negativt Mycket positivt Har ingen uppfattning

66 Vilken bild tror du att boende i kommunen har av Sandviken som ort? (Bastal: 43) % 50% 100% 1 (Mycket negativ) (Mycket positiv) Vet ej

67 Sandvikens kommun Företagare Attitydundersökning 2014

68 Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Avtryck Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

69 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att Sandvikens Kommun arbetar med ortens varumärke? (Bastal: 54) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

70 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att alla företagare arbetar med varumärket Sandviken? (Bastal: 54) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

71 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 54) % 50% 100% Mycket negativt Mycket positivt Har ingen uppfattning

72 Vilken bild tror du att boende i kommunen har av Sandviken som ort? (Bastal: 54) % 50% 100% 1 (Mycket negativ) (Mycket positiv) Vet ej

73 Sandvikens kommun Entreprenörer turistnäringen Attitydundersökning 2014

74 Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Avtryck Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

75 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att Sandvikens Kommun arbetar med ortens varumärke? (Bastal: 49) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

76 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att alla som är verksamma inom turistnäringen arbetar med varumärket Sandviken? (Bastal: 49) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

77 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 49) % 50% 100% Mycket negativt Mycket positivt Har ingen uppfattning

78 Vilken bild tror du att boende i kommunen har av Sandviken som ort? (Bastal: 49) % 50% 100% 1 (Mycket negativ) (Mycket positiv) Vet ej

79 Sandvikens kommun Handlare Attitydundersökning 2014

80 Prisvärt boende Bra vård/omsorg Bra möjligheter till högre utbildning Bra skola/förskola Avtryck Levande stadskärna Bra utbud av restauranger Bra utbud av butiker/shopping Närhet till vacker natur Bra kommunikationer till och från kommunen Stor tillgång på intressanta arbetstillfällen 20 0 Bra kommunikationer inom kommunen Modern industristad Bra möjligheter för träning och motion Utveckling och tillväxt Goda möjligheter till friluftsaktiviteter Trygghet Kulturkommun med brett och varierat kulturliv Stolta invånare Ett aktivt föreningsliv Attraktiv turistdestination sommartid Många evenemang Attraktiv turistdestination vintertid

81 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att Sandvikens Kommun arbetar med ortens varumärke? (Bastal: 33) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

82 Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att alla handlare i Sandvikens centrum arbetar med varumärket Sandviken? (Bastal: 33) % 50% 100% 1 (Inte alls viktigt) (Mycket viktigt) Har ingen uppfattning

83 Vilket är ditt helhetsintryck av Sandviken? (Bastal: 33) % 50% 100% Mycket negativt Mycket positivt Har ingen uppfattning

84 Vilken bild tror du att boende i kommunen har av Sandviken som ort? (Bastal: 33) % 50% 100% 1 (Mycket negativ) (Mycket positiv) Vet ej

Uppsala kommun. Bilden av Uppsala 2014 Slutrapport

Uppsala kommun. Bilden av Uppsala 2014 Slutrapport Uppsala kommun Slutrapport Innehåll Bakgrund och syfte 3 Metod 4 5 Varumärkesmodell 6 identitet 8 image 9 profil 10 Framtidens Uppsala 11 Rekommendera Uppsala 12 Förbättringsområden 13 Sammanfattande slutsatser

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

VARUMÄRKET ESKILSTUNA

VARUMÄRKET ESKILSTUNA VARUMÄRKET ESKILSTUNA FÖLJ MED PÅ VARUMÄRKESRESAN! VAR MED OCH BIDRA TILL ESKILSTUNAS VARUMÄRKE Under 0-0 pågår ett arbete med Varumärket Eskilstuna. Hur vill du att Eskilstuna ska vara och uppfattas?

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Bilden av Örebroregionen. Rapport 2015:06 Författare: CMA Research

Bilden av Örebroregionen. Rapport 2015:06 Författare: CMA Research Bilden av Örebroregionen Rapport 2015:06 Författare: CMA Research Bilden av Örebro län Rapporten är beställd av Regional utveckling och framtagen av CMA Research Datum 2015-05-21 Dnr 15RS441 Förord Vad

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Attraktionsindex Höör Januari 2009

Attraktionsindex Höör Januari 2009 Attraktionsindex Höör Januari 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Sparbanken Lidköping Arena. En Arena Ett universum av möjligheter

Sparbanken Lidköping Arena. En Arena Ett universum av möjligheter Sparbanken Lidköping Arena En Arena Ett universum av möjligheter Under våren 2014 så gav vi undersökningsföretaget Resolvia i uppdrag att göra en image och attitydundersökning av Sparbanken Lidköping Arena.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Motala kommun. Bilden av Motala 2009 Markör Marknad och Kommunikation AB www.markor.se

Motala kommun. Bilden av Motala 2009 Markör Marknad och Kommunikation AB www.markor.se Motala kommun Bilden av Motala 29 Markör Marknad och Kommunikation AB www.markor.se Bakgrund Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av Motala kommun genomfört en uppföljningsmätning hösten

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Rapport: Uppdragsgivare: Investigo AB: Datum: Nynäshamn ett platsvarumärke Nynäshamns kommun Helen Borgardt 9 Maj 2016

Rapport: Uppdragsgivare: Investigo AB: Datum: Nynäshamn ett platsvarumärke Nynäshamns kommun Helen Borgardt 9 Maj 2016 Rapport: Uppdragsgivare: Investigo AB: Datum: Nynäshamn ett platsvarumärke Nynäshamns kommun Helen Borgardt 9 Maj 2016 2016-11-21 Förord Välkommen till Nynäshamns kommuns varumärkesundersökning 2016. Investigo

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse Datum 2011-05-27 Dnr Varumärket Piteå Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisning av resultat från undersökning kring varumärket Piteå och hur resultatet

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 Sammanfattning Bilden av Skövde Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 1.INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Undersökningen är en del av arbetet med att skapa en varumärkesplattform för Skövde

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Handelsutveckling Karlsborg Projektplan

Handelsutveckling Karlsborg Projektplan Handelsutveckling Karlsborg Projektplan Projektets syfte/effektmål. Varför ska projektet genomföras? Operativa och strategiska förändringar och insatser ska bidra till ett långsiktigt och hållbart handelsklimat

Läs mer

Bilden av Mora. Februari 2011

Bilden av Mora. Februari 2011 Bilden av Mora Februari 2011 Bakgrund Metod Uppdragsgivare: Mora Kommun / Sprida Reklambyrå Uppdrag: Undersökning av synen på Mora bland boende och verksamma i kommunen. Undersökningsperiod: Vecka 5-6,

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 NORDMALINGS KOMMUN 1 (6) STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 14 Inledning Den 7 juni 2004 fastställde fullmäktige den

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-11-13 Dnr Ks Catarina Thuning Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Linköpings kommun FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningskontorets

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Juni 2006 Regionförbundet län Bilden av län En undersökning av kunskapen och attityderna till län Rapport 2006:03 Förord För att kartlägga såväl länsinvånarnas självbild som omvärldens bild av län har

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Sammanfattning Handelsutveckling Karlsborg Workshop SWOT. När? 10/4 kl Var? Sätra Bruk Herrgård

Sammanfattning Handelsutveckling Karlsborg Workshop SWOT. När? 10/4 kl Var? Sätra Bruk Herrgård Sammanfattning Handelsutveckling Karlsborg Workshop SWOT När? 10/4 kl 13.00-19.00 Var? Sätra Bruk Herrgård Dagens hållpunkter 13.00 Introduktion & kort deltagarpresentation 13.30 Start workshop 15.00 Fika

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele!

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Enkäten tar 8-12 minuter att svara på. För att vi ska kunna bearbeta och beakta dina svar måste du besvara alla frågorna och sedan själv, eller

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB Lars-Hermans frågor Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? 2014-03-04 Janne Sandahl 1 Mina plattformar Mitt konsultföretag och dess nätverk KTH En förfärlig

Läs mer