Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela."

Transkript

1 Region Dalarnas livsmiljöenkät Kommunuppdelade svar Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010

2 Kommunuppdelade svar I denna bilaga redovisas enkätsvaren på ett antal frågor dock inte alla uppdelade per kommun. För de flesta frågor finns både tabell och diagram. Tabellerna finns dessutom att hämta i Excelform i ett separat dokument från Region Dalarnas webbplats Innehåll: 4. Var är Du född? 3 5. Hur långvarigt är Ditt boende i Dalarna? 4 7. Vilken typ av hushåll bor Du i? Hur stor är Ditt hushålls samlade årsinkomst före skatt? Hur tar Du Dig oftast från Din bostad till Ditt arbete/din studieplats? Ungefär hur långt har Du i tid till Ditt arbete/din studieplats från Din bostad? 8 24 b 8. Hur viktigt anser Du det är att det finns skogs-/strövområden på eller intill Din bostadsort? 9 25 b 5. Hur viktigt anser Du det är att det finns sjukhus/lasarett på eller intill Din bostadsort? b 6. Hur viktigt anser Du det är att det finns vårdcentral på eller intill Din bostadsort? b 11. Hur viktigt anser Du det är att det finns polis på eller intill Din bostadsort? b 12. Hur viktigt anser Du det är att det finns livsmedelsbutik på eller intill Din bostadsort? b 12. Hur viktigt anser Du det är att det finns bensinstation på eller intill Din bostadsort? Jag trivs i det område jag bor Uppväxtmiljön för barn är bra i det område jag bor Den sociala kontakten med grannarna är bra Jag anser att området jag bor i är tryggt och säkert Allmänt sett, hur skulle du beskriva din livskvalitet? Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Hur upplever Du Ditt sociala liv i allmänhet? Hur upplever Du Dina möjligheter till att påverka samhället och det som rör Din vardag? Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? Min kommun har en bra verksamhet för barn och ungdom Min kommun har en bra äldreomsorg Min kommun har en bra kultur- och fritidsverksamhet Jag är i det mesta nöjd med hur det är att bo i min kommun Arbetsmarknaden i Dalarna är bra Sjukvården i Dalarna är bra Möjligheterna till utbildning i Dalarna är bra Standarden på vägarna i Dalarna är bra Kollektivtrafiken i Dalarna fungerar bra Kultur- och fritidsutbudet i Dalarna är bra Jag är i det mesta nöjd med hur det är i mitt län Ökad jämställdhet är bra för Dalarnas utveckling Omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle är viktig för Dalarnas utveckling Ökad inflyttning av människor från andra kulturer, regioner och länder gynnar utvecklingen i Dalarna a. Det är bra för Dalarnas utveckling att människor startar och driver egna företag b. Skulle Du själv kunna tänka Dig att vara företagare? Hur ser Du allmänt på framtiden de närmaste fem åren för Din egen del? a. Hur bedömer Du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller attraktivt boende? b. Hur bedömer Du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller tillgång till arbete och karriärmöjligheter? c. Hur bedömer Du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller utbildningsmöjligheter? Varför flyttade Du till Dalarna? Varför tror Du att Du kommer att flytta från Dalarna? a. Hur blev Du mottagen av Din nya hemkommun? b. Hur blev Du mottagen av Dina nya grannar? c. Hur blev Du mottagen av invånarna i Dalarna i allmänhet? 64

3 3 4. Var är Du född? Övriga Dalarna Övriga Sverige Övriga Europa Utanför Europa I hemkommunen Norden Var är du född? I hemkommunen Övriga Dalarna Övriga Sverige Norden Övriga Europa Utanför Europa 3

4 4 5. Hur långvarigt är Ditt boende i Dalarna? Kommun Hela livet Återvändare Minst 5 år Mindre än 3 år Hur långvarigt är ditt boende i Dalarna? Hela livet Återvändare Minst 5 år Mindre än 3 år 4

5 5 7. Vilken typ av hushåll bor Du i? Gift/samboende med hemmavarande Kommun barn Gift/samboende utan hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Ensamstående utan hemmavarande barn Annan typ Vilken typ av hushåll bor du i? Gift/samboende med hemmavarande barn Gift/samboende utan hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Ensamstående utan hemmavarande barn Annan typ 5

6 6 13. Hur stor är Ditt hushålls samlade årsinkomst före skatt? Kommun < 200 tkr tkr tkr tkr > 750 tkr Hur stor är ditt hushålls samlade årsinkomst före skatt? < 200 tkr tkr tkr tkr > 750 tkr 6

7 7 19. Hur tar Du Dig oftast från Din bostad till Ditt arbete/din studieplats? ar av alla svarande under 65 års ålder i resp. kommun. Flera alternativ kunde anges. Kommun Går/cyklar Moped/MC Ensam i bil Samåker bil Kollektivt Annat Hur tar du dig oftast till arbete/studier? Går eller cyklar Moped/MC/bil, ensam Samåker i bil eller reser kollektivt 7

8 8 20. Ungefär hur långt har Du i tid till Ditt arbete/din studieplats från Din bostad? ar av alla svarande under 65 års ålder i resp. kommun Kommun <= 15 min min min min > 60 min Ungefär hur långt har du i tid till arbete/studieplats från din bostad? av befolkningen år <= 15 min min min min > 60 min 8

9 9 24 b 8. Hur viktigt anser Du det är att det finns skogs-/strövområden på eller intill Din bostadsort? Kommun Mycket viktigt Ganska viktigt Hur viktigt är det att det finns skogs-/strövområden på eller intill Din bostadsort? Mycket viktigt Ganska viktigt 9

10 10 25 b 5. Hur viktigt anser Du det är att det finns sjukhus/lasarett på eller intill Din bostadsort? Kommun Mycket viktigt Ganska viktigt Hur viktigt är det att det finns sjukhus/lasarett på eller intill Din bostadsort? Mycket viktigt Ganska viktigt 10

11 11 25 b 6. Hur viktigt anser Du det är att det finns vårdcentral på eller intill Din bostadsort? Kommun Mycket viktigt Ganska viktigt Hur viktigt är det att det finns vårdcentral på eller intill Din bostadsort? Mycket viktigt Ganska viktigt 11

12 12 25 b 11. Hur viktigt anser Du det är att det finns polis på eller intill Din bostadsort? Kommun Mycket viktigt Ganska viktigt Hur viktigt är det att det finns polis på eller intill Din bostadsort? Mycket viktigt Ganska viktigt 12

13 13 25 b 12. Hur viktigt anser Du det är att det finns livsmedelsbutik på eller intill Din bostadsort? Kommun Mycket viktigt Ganska viktigt Hur viktigt är det att det finns livsmedelsbutik på eller intill Din bostadsort? Mycket viktigt Ganska viktigt 13

14 14 25 b 12. Hur viktigt anser Du det är att det finns bensinstation på eller intill Din bostadsort? Kommun Mycket viktigt Ganska viktigt Hur viktigt är det att det finns bensinstation på eller intill Din bostadsort? Mycket viktigt Ganska viktigt 14

15 15 I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in? 26. Jag trivs i det område jag bor Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kommun Mycket bra Ganska bra Jag trivs i det område jag bor i Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 15

16 Uppväxtmiljön för barn är bra i det område jag bor Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kommun Mycket bra Ganska bra Uppväxtmiljön för barn är bra i det område jag bor i Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 16

17 Den sociala kontakten med grannarna är bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kommun Mycket bra Ganska bra Den sociala kontakten med grannarna är bra Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 17

18 Jag anser att området jag bor i är tryggt och säkert Kommun Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Jag anser att området jag bor i är tryggt och säkert Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 18

19 Allmänt sett, hur skulle du beskriva din livskvalitet? Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kommun Mycket bra Ganska bra Allmänt sett, hur skulle du beskriva din livskvalitet? Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 19

20 Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kommun Mycket bra Ganska bra Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 20

21 Hur upplever Du Ditt sociala liv i allmänhet? Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kommun Mycket bra Ganska bra Hur upplever du ditt sociala liv i allmänhet? Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt 21

22 Hur upplever Du Dina möjligheter till att påverka samhället och det som rör Din vardag? Kommun Mycket stora Ganska stora Varken eller Ganska små Mycket små Hur upplever du dina möjligheter att påverka samhället och det som rör din vardag? Mycket stora Ganska stora Varken eller Ganska små Mycket små 22

23 Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? ar i procent av alla svarande i resp. kommun. Varje svarande kunde ange tre alternativ, varför summorna blir över 100 %. Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Miljö och klimat Näringsliv o företagande Kommunikationer Boende o byggande Fritid Jämställdhet Kultur Integration Annat Malung- Sälen Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Miljö och klimat Näringsliv o företag Kommunikationer Boende o byggande Fritid Jämställdhet Kultur Integration Annat

24 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Lag och ordning Skola och utbildning Skola och utbildning Miljö och klimat Näringsliv o företagande Fritid Kommunikationer Jämställdhet Boende o byggande Kultur Integration Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Skola och utbildning Arbetsmarknad Lag och ordning Miljö och klimat Boende o byggande Näringsliv o företagande Fritid Kommunikationer Jämställdhet Integration Kultur Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Skola och utbildning Arbetsmarknad Lag och ordning Miljö och klimat Näringsliv o företagande Fritid Boende o byggande Kommunikationer Jämställdhet Kultur Integration Annat Vård och omsorg Hälso- och sjukvård Arbetsmarknad Skola och utbildning Miljö och klimat Lag och ordning Kommunikationer Näringsliv o företagande Boende o byggande Fritid Kultur Integration Jämställdhet Annat 24

25 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Lag och ordning Skola och utbildning Miljö och klimat Näringsliv o företagande Boende o byggande Fritid Kommunikationer Jämställdhet Kultur Integration Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Skola och utbildning Arbetsmarknad Lag och ordning Miljö och klimat Boende o byggande Kommunikationer Näringsliv o företagande Fritid Kultur Jämställdhet Integration Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Miljö och klimat Kommunikationer Jämställdhet Näringsliv o företagande Fritid Boende o byggande Integration Kultur Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Näringsliv o företagande Miljö och klimat Fritid Kommunikationer Boende o byggande Jämställdhet Kultur Integration Annat 25

26 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Skola och utbildning Arbetsmarknad Lag och ordning Miljö och klimat Kommunikationer Näringsliv o företagande Boende o byggande Fritid Jämställdhet Kultur Integration Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Skola och utbildning Arbetsmarknad Miljö och klimat Lag och ordning Kommunikationer Näringsliv o företagande Boende o byggande Jämställdhet Kultur Fritid Integration Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Miljö och klimat Boende o byggande Kommunikationer Näringsliv o företagande Fritid Kultur Jämställdhet Integration Annat Hälso- och sjukvård Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Miljö och klimat Kommunikationer Näringsliv o företagande Boende o byggande Jämställdhet Fritid Kultur Integration Annat 26

27 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? Hälso- och sjukvård Lag och ordning Vård och omsorg Arbetsmarknad Skola och utbildning Miljö och klimat Kommunikationer Boende o byggande Näringsliv o företagande Fritid Jämställdhet Kultur Integration Annat Hälso- och sjukvård Arbetsmarknad Vård och omsorg Skola och utbildning Fritid Lag och ordning Näringsliv o företagande Miljö och klimat Kommunikationer Boende o byggande Jämställdhet Kultur Integration Annat Vård och omsorg Hälso- och sjukvård Arbetsmarknad Skola och utbildning Lag och ordning Kommunikationer Näringsliv o företagande Miljö och klimat Boende o byggande Fritid Kultur Jämställdhet Integration Annat 27

28 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 28. en svarande som skulle vilja prioritera hälso- och sjukvård en svarande som skulle vilja prioritera vård och omsorg 28

29 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 29 en svarande som skulle vilja prioritera arbetsmarknad en svarande som skulle vilja prioritera skola och utbildning 29

30 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 30 en svarande som skulle vilja prioritera lag och ordning en svarande som skulle vilja prioritera miljö och klimat 30

31 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 31 en svarande som skulle vilja prioritera näringsliv och företagande en svarande som skulle vilja prioritera kommunikationer 31

32 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 32 en svarande som skulle vilja prioritera boende och byggande en svarande som skulle vilja prioritera fritid 32

33 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 33 en svarande som skulle vilja prioritera jämställdhet en svarande som skulle vilja prioritera kultur 33

34 Fråga 38. Om Du var den som fick bestämma, vilka frågor skulle Du då vilja prioritera? 34 en svarande som skulle vilja prioritera integration 34

35 Hur väl stämmer följande påståenden in med Din åsikt i olika samhällsfrågor? 40. Min kommun har en bra verksamhet för barn och ungdom Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Min kommun har en bra verksamhet för barn och ungdom Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls

36 41. Min kommun har en bra äldreomsorg Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Min kommun har en bra äldreomsorg Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 36

37 42. Min kommun har en bra kultur- och fritidsverksamhet Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Min kommun har en bra kultur- och fritidsverksamhet Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 37

38 43. Jag är i det mesta nöjd med hur det är att bo i min kommun Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Jag är i det mesta nöjd med hur det är att bo i min kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 38

39 44. Arbetsmarknaden i Dalarna är bra Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Arbetsmarknaden i Dalarna är bra Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 39

40 45. Sjukvården i Dalarna är bra Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Sjukvården i Dalarna är bra Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 40

41 46. Möjligheterna till utbildning i Dalarna är bra Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Möjligheterna till utbildning i Dalarna är bra Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 41

42 47. Standarden på vägarna i Dalarna är bra Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Standarden på vägarna i Dalarna är bra Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 42

43 48. Kollektivtrafiken i Dalarna fungerar bra Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Kollektivtrafiken i Dalarna fungerar bra Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 43

44 49. Kultur- och fritidsutbudet i Dalarna är bra Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Kultur- och fritidsutbudet i Dalarna är bra Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 44

45 50. Jag är i det mesta nöjd med hur det är i mitt län Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Jag är i det mesta nöjd med hur det är i mitt län Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 45

46 51. Ökad jämställdhet är bra för Dalarnas utveckling Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Ökad jämställdhet är bra för Dalarnas utveckling Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 46

47 52. Omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle är viktig för Dalarnas utveckling Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle är viktig för Dalarnas utveckling Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 47

48 53. Ökad inflyttning av människor från andra kulturer, regioner och länder gynnar utvecklingen i Dalarna Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls Ökad inflyttning av människor från andra kulturer, regioner och länder gynnar utvecklingen i Dalarna Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 48

49 54 a. Det är bra för Dalarnas utveckling att människor startar och driver egna företag Kommun Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls a. Det är bra för Dalarnas utveckling att människor startar och driver egna företag Helt Delvis Varken eller Mindre väl Inte alls 49

50 54 b. Skulle Du själv kunna tänka Dig att vara företagare? Är Kommun företagare Ja Vet inte Nej b. Skulle du själv kunna tänka dig att vara företagare? Är företagare Ja Vet inte Nej 50

51 58. Hur ser Du allmänt på framtiden de närmaste fem åren för Din egen del? Kommun Mycket positivt Ganska positivt Varken eller Ganska negativt Mycket negativt Hur ser du allmänt på framtiden de närmaste fem åren för din egen del? Mycket positivt Ganska positivt Varken eller Ganska negativt Mycket negativt 51

52 59 a. Hur bedömer Du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller attraktivt boende? Varken eller Ganska dålig Mycket dålig Kommun Mycket bra Ganska bra a. Hur bedömer du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller attraktivt boende? Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dålig Mycket dålig 52

53 59 b. Hur bedömer Du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller tillgång till arbete och karriärmöjligheter? Varken eller Ganska dålig Mycket dålig Kommun Mycket bra Ganska bra b. Hur bedömer du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller tillgång till arbete och karriärmöjligheter? Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dålig Mycket dålig 53

54 59 c. Hur bedömer Du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller utbildningsmöjligheter? Varken eller Ganska dålig Mycket dålig Kommun Mycket bra Ganska bra c. Hur bedömer du att framtiden för Dalarna kommer att se ut om fem år när det gäller utbildningsmöjligheter? Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dålig Mycket dålig 54

55 64. Varför flyttade Du till Dalarna? ar av alla som uppgett att de flyttat till Dalarna de senaste 5 åren Kommun Arbete Studier Boende Livskval Kärleken Släkt&vänner Observera att frågan om inflyttning inte var relaterad till kommunnivån utan till Dalarna. Man kan alltså ha flyttat in till en annan kommun än den man bor i när enkäten besvaras. 68. Varför tror Du att Du kommer att flytta från Dalarna? ar av alla som angett att de tror att de kommer att flytta från Dalarna under de närmaste 5 åren Kommun Arbete Studier Boende Livskval Kärleken Släkt&vänner Vi har jämfört kommunerna med avseende på flyttningsbenägenheten, alltså hur stor andel som uppgett att de tror att de flyttar från Dalarna under de närmaste fem åren. Som nämnts i huvudtexten är flyttningsbenägenheten betydligt större bland dem som flyttat in till Dalarna under de senaste åren än bland dem som bott här länge. Särskilt bland inflyttarna är det stora skillnader i flyttbenägenhet mellan kommunerna: från 6 % i till 43 % i. 55

56 av befolkningen som flyttat in resp. tror att de kommer att flytta inom 5 år utflyttare inflyttare utflyttare av inflyttare av övriga Kvot , , , , , , , , , , , , , , ,8 Flyttbenägenhet av inflyttare av övriga Svarta och grå staplar visar andelar av olika grupper och kan alltså inte adderas till en sammanlagd andel. 56

57 Skäl att flytta till och från Dalarna Här nedan har vi jämfört svaren, kommun för kommun, på frågorna Varför flyttade Du till Dalarna? och Varför tror Du att Du kommer att flytta från Dalarna? Vi har här också grupperat svaren i tre grupper. arna är beräknade utifrån resp. kategori, dvs. inflyttare resp.utflyttare. Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare 57

58 Skäl att flytta till och från Dalarna Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare 58

59 Skäl att flytta till och från Dalarna Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare 59

60 Skäl att flytta till och från Dalarna Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare 60

61 Skäl att flytta till och från Dalarna Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare Arbete eller studier: inflyttare Arbete eller studier: utflyttare Boende/livskvalitet: inflyttare Boende/livskvalitet: utflyttare Kärlek eller släkt & vänner: inflyttare Kärlek eller släkt & vänner: utflyttare 61

62 66. Hur mottogs Du som inflyttare till Dalarna? Fråga 66 ställdes till dem som flyttat till Dalarna under de senaste 5 åren men besvarades även av några som bott här längre tid. I nedanstående tabeller och diagram är alla svar medtagna men redovisade som andelar av dem som angett att de flyttat in de senaste fem åren. Därför är summorna ibland över 100 %. 66 a. Hur blev Du mottagen av Din nya hemkommun? Mycket vänligt Ganska vänligt Varken eller Ganska ovänligt Mycket ovänligt Kommun a. Hur blev du som inflyttare till Dalarna mottagen av din nya hemkommun? Mycket vänligt Ganska vänligt Varken eller Ganska ovänligt Mycket ovänligt 62

63 66 b. Hur blev Du mottagen av Dina nya grannar? Mycket vänligt Ganska vänligt Varken eller Ganska ovänligt Mycket ovänligt Kommun b. Hur blev du som inflyttare till Dalarna mottagen av dina nya grannar? Mycket vänligt Ganska vänligt Varken eller Ganska ovänligt Mycket ovänligt 63

64 66 c. Hur blev Du mottagen av invånarna i Dalarna i allmänhet? Mycket vänligt Ganska vänligt Varken eller Ganska ovänligt Mycket ovänligt Kommun c. Hur blev du som inflyttare till Dalarna mottagen av invånarna i Dalarna i allmänhet? Mycket vänligt Ganska vänligt Varken eller Ganska ovänligt Mycket ovänligt 64

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

2013-01-16. Flyttstudie 2012

2013-01-16. Flyttstudie 2012 Flyttstudie 2012 Befolkningsförändringar hittills 2012, v 52 Inflyttade: 883 Utflyttade: 824 + 59 Födda: 177 Döda: 259-82 Total -23 Målpopulation: a. individer id som flyttat t till Mora kommun under åren

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010 Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar April 2010 Undersökning, United Minds 2010 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i mars 2010 av United Minds, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron 6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Vad är viktigt i livet? Synen på livet och tillvaron kan diskuteras eller beskrivas i termer

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

11/8/2011. Maria Brandén. För intresserade av befolkningsfrågor. Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier)

11/8/2011. Maria Brandén. För intresserade av befolkningsfrågor. Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier) Maria Brandén maria.branden@sociology.su.se su se För intresserade av befolkningsfrågor Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier) Främjar kontakt mellan forskare och andra

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ren Bollnäs hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ren Bollnäs hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ren Bollnäs hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Motala Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen 1992-2005 Oktober 2006 Lennart Nilsson 031-773 1595 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Löderup hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Löderup hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Löderup hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Vivalla grupp Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Vivalla grupp Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Vivalla grupp Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR!

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR! En Översiktsplan Den här informationen har tagits fram som en del i arbetet med en översiktsplan; en vision för hur mark och vatten i Ovanåkers kommun ska utvecklas under åren 2015-2030. Översiktsplanen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Demensteamet Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Demensteamet Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Demensteamet Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Hemtjänst Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Veteranpoolen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Veteranpoolen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Veteranpoolen Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Natt htj-grupp/väster Tätort Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Natt htj-grupp/väster Tätort Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Natt htj-grupp/väster Tätort Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Tillgänglighet sida 1

Tillgänglighet sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: TILLGÄNGLIGHET Aspekt Tillgänglighet Utfallsindikatorer Objektiv EN/Acc-I-O1 Kvot av genomsnittlig restid mellan

Läs mer

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp.

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. 00 adresser har använts inom respektive kvotgrupp och vi har ringt till dess kvoten har fyllts. Totalt har

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga?

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Regionernas roll? Nationella styrdokument Ungdomspolitiken Barnrättspolitiken Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015 MSB Allmänhetens krisberedskap Diagrambilaga Kön Bilaga Markör Marknad & Kommunikation Resultat Kön Scenarioavsnitt Har du funderat på hur du skulle påverkas av en sådan händelse? (Bastal:, 97;, ;, ) 7

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer