Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun"

Transkript

1 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun Lena Grundberg

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund till utredningen... 3 Mål för utredningen: Metod... 3 Enkäten till området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet... 4 Enkäten till Tväråbäck med omnejd Resultat... 4 Resultat av svaren från de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet... 4 Bakgrundsfrågor... 4 Pendling... 5 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i... 5 Slutsats... 8 Orsaker till att inte välja anslutningsbuss... 8 Resultat av svaren från de boende i Tväråbäck med omnejd... 9 Bakgrundsfrågor... 9 Pendling... 9 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i Vännäs och... 9 Slutsats Orsaker till att inte välja anslutningsbuss Resultat för intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå Tväråbäck Slutsats Parkering Intresse för parkeringsplatser, boende i Vindelälven och boende i Tväråbäck

3 1. Bakgrund till utredningen Uppdraget från Vännäs kommun Vännäs är en pendlingskommun. Av befolkningen pendlar ungefär 1950 personer från Vännäs dagligen, för arbete eller studier. Cirka 800 personer pendlar dagligen från andra orter till Vännäs. Kollektivtrafiken är därför en viktig funktion för kommunen och även en viktig planeringsfråga. Kommunen arbetar också aktivt med att utveckla det hållbara resandet och i det arbetet är övergång till miljövänligare transportsätt viktigt. I december 2011 startade pendeltågstrafik upp mellan Vännäs och Umeå Ö med åtta dubbelturer dagligen måndag-fredag. Genom detta har kollektivtrafiken utvecklats. Från hösten 2012 kommer det även att finnas en perrong i, den andra stora orten i kommunen, som kommer utveckla möjligheterna för fler att resa kollektivt med tåg. Vid båda perrongerna (Vännäs och ) finns det ca 30 pendlarparkeringar. Även om kommunen är relativt liten geografiskt sett så finns det områden som saknar en utvecklad kollektivtrafik. Inför pendeltågsstarten 2011 utredde kommunen intresset för boende i Pengsjö att åka med kommunalt finansierad anslutningstrafik till pendeltåget. Tyvärr var intresset inte tillräckligt för att motivera att kommunen skulle starta upp detta. Inför att det kommer att bli ett tågstopp (med möjlighet att kliva på/av) i har intresset för anslutningstrafik/matartrafik för boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet samt motsvarande för boende i Tväråbäck med omnejd utretts. Även intresset för anslutningstrafik till befintliga bussar har varit en del av utredningen. Utöver detta har också intresset för ett tågstopp (med möjlighet att kliva på/av) i Tväråbäck utretts. Tåget mellan Lycksele och Umeå passerar Tväråbäck och det har undersökts om det finns ett underlag av resande för att kunna motivera ett tågstopp i Tväråbäck, utifrån de tider det befintliga tåget går. Mål för utredningen: Uppdraget ska ge Vännäs kommun ett bra beslutsunderlag för framtida beslut för att utveckla möjligheterna till ett ökat hållbart resande i Vännäs kommun och därmed också främja utvecklingen av kommunen som en plats att leva och på bo i. 2. Metod För att utreda intresset för anslutningstrafik bland de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron samt motsvarande för Tväråbäcksområdet har en enkät utformats och skickats till de boende i områdena. Den tidigare utredningen kring matartrafik och utredningen om intresset för de boende i Pengsjö, har använts som underlag till utredningen. Information om busstrafik, såsom avstånd, lämpliga turer och tider för anslutningsbussar har via telefonsamtal och e-post givits av bussföretagen verksamma i Vännäs kommun. Information tågtrafik såsom cirkatider för tågstopp i Tväråbäck och planerad start för stoppet i har givits av Norrtåg. 3

4 Enkäten till området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet I enkäten till de boende i området runt Vindelälven fanns tre alternativ för anslutningsbussen. Det första alternativet är en linje som går längs den östra sidan om Vindelälven. Turen startar på västra sidan vid bron över Vindelälven vid Selet och kör sedan över bron ned längs östra sidan till. Hela sträckan beräknas ta minuter. Det andra alternativet går längs den västra sidan av Vindelälven. Turen startar i och kör ner till. Sträckan till beräknas ta minuter. Det tredje alternativet är en linje som går längs båda sidor om älven. Turen startar i Spöland, kör över bron vid Selet och kör sedan längs östra sidan älven till. Sträckan Spöland till beräknas ta ca 55 minuter. Vid pendling hem startar bussen på den östra sidan och avslutar på den västra sidan. Respondenterna fick i enkäten välja vilka tider och alternativ som passade dem. I enkäten ställdes även frågor om hur respondenterna pendlar idag, vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande och om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare vid järnvägsstationen i. Enkäten skickades ut till de boende i området som är mellan år gamla. Totalt skickades enkäten till 438 personer. Enkäten ingår som bilaga. Enkäten till Tväråbäck med omnejd I enkäten till boende i Tväråbäck med omnejd ställdes frågor om intresset för anslutningstrafik till tåg och buss i och Vännäs. Restiden med buss mellan Tväråbäck till Vännäs respektive har beräknats vara cirka 20 minuter. Respondenterna fick välja vilka tider och alternativ som passade dem. I enkäten ställdes även frågor om hur respondenterna pendlar idag, vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande och om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare vid järnvägsstationen i respektive Vännäs. Del II i enkäten handlade om intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå gör ett stopp i Tväråbäck. Frågorna utgick utifrån de befintliga tider tåget passerar Tväråbäck idag. Restiden från Vännäs till Tväråbäck beräknades vara ca 7 minuter och restiden från Vindeln till Tväråbäck beräknades vara ca 19 minuter. Respondenterna fick välja vilka tider och alternativ som passade dem. I inledningen av enkäten gavs information om att Vännäs kommun inte är ansvarig för tågtrafiken mellan Lycksele-Umeå och därför inte är den organisation som fattar beslut i frågan. I enkäten ställdes även frågan om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare i Tväråbäck. Enkäten skickades till de boende i området som är mellan år gamla. Totalt skickades enkäten till 259 personer. 3. Resultat Resultat av svaren från de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet Bakgrundsfrågor Enkäten till de boende i området runt Vindelälven skickades ut till 438 personer. 233 personer svarade på enkäten, svarsfrekvensen är 53 procent. Ett påminnelseutskick gjordes efter att svarsdatumet hade passerat. Innan påminnelsen skickades ut var svarsfrekvensen cirka 35 procent. Det motiverade att skicka ut en påminnelse. 4

5 Enkäten skickades ut till alla boende i området i åldersgruppen år. Den skickades till 222 kvinnor och 216 män. 131 kvinnor (56,2 %) och 99 män (42,5 %) svarade på enkäten. 3 personer har valt att inte uppge kön. 22 av svaren kom från personer i åldersgruppen år (9,4%). Resterande enkätsvar är från personer i åldergruppen år. 61 procent av som svarade bor på den östra sidan om älven. 35 procent bor på den västra sidan. Av de som svarade på enkäten var 80 procent yrkesarbetande, 10 procent studerande och ytterligare 10 procent annat, vilket specificerades som föräldraledig, sjukskriven, egenföretagare, förtidspensionär och pensionär. Var bor du? Långfors 6 2,6 18 7,9 Gullbyn 7 3,1 Spöland 49 21,4 Selet 22 9,6 bäck 6 2,6 Östra 65 28,4 Östra Spöland 46 20,1 Annat 13 5,7 Pendling Ungefär en 80 procent av de som svarade på enkäten pendlar. De flesta pendlar till Umeå (54 %), 13 procent pendlar till Vännäs och 6 procent pendlar till. Övriga pendlingsorter är exempelvis Sävar, Skellefteå och Vindeln. De flesta av de som pendlar åker med egen bil. Av de som pendlar till Umeå är det 72,6 procent. 75 procent av de som pendlar till och 60,6 procent av de som pendlar till Vännäs åker med egen bil. 8,1 procent (11 personer) av de som pendlar till Umeå reser kollektivt med tåg eller buss. 18,2 procent (6 personer) av de som pendlar till Vännäs åker buss. Om du pendlar till studier eller arbete i Umeå, hur reser du idag? Med egen bil 98 72,6 Samåker 5 3,7 Samåker ibland och åker med egen bil ibland 9 6,7 Åker buss eller tåg 11 8,1 Åker buss/tåg ibland och egen bil ibland 9 6,7 Åker egen bil till närmaste hållplats för vidare resa med tåg 7 eller buss 5,2 Annat 7 5,2 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i 38 personer uppger att de skulle åka med anslutningsbussarna till tåg och bussar i 4-5 dagar i veckan. 15 av dessa 38 personer har samtidigt kryssat i att anledningen till att de inte kommer att välja att åka med anslutningsbuss är att avgångs- och ankomsttiderna inte passar dem och 4 av de har kryssat i att resan sammantaget tar för lång tid. Därför räknas de inte som personer som är intresserade av att pendla med anslutningsbussar dagligen. 5

6 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbussarna till tåg och bussar i? Inga dagar 47 32,6 1-2 dagar 12 8,3 2-3 dagar dagar 15 10,4 4-5 dagar 38 26,4 Annat 18 12,5 Total ,2 Närmare analys av enkätsvaren visar att totalt 21 personer skulle välja att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i 4-5 gånger i veckan till och från arbetet/studier. 14 personer bor på den östra sidan om Vindelälven och 7 personer bor på den västra sidan om älven. Det finns också 11 personer som skulle välja att åka anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan. 5 av de bor på östra sidan om älven och 6 av de bor på västra sidan. För de sammanlagt 19 personer boende på den östra sidan om Vindelälven som skulle välja att åka anslutningsbuss 4-5 respektive 3-4 gånger i veckan väljer de följande tider: Alternativ 1. Buss längs östra sidan Vindelälven med anslutning till tåg i avgår från Selet stannar i Östra Tåget avgår Tåget Umeå Ö (Nus) Alternativ 1. Buss längs östra sidan Vindelälven med anslutning till buss i avgår från Selet Östra avgår Vasaplan Umeå Passar mig * 5 Alternativ 1. Tåg från Umeå med anslutning till buss till östra sidan om Vindelälven Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) Tåget Anslutningsbussen avgår Östra Selet

7 Alternativ 1. Buss från Umeå med anslutning till buss till östra sidan om Vindelälven avgår från Umeå Nus Anslutningsbussen avgår Östra Selet Om bara en anslutningsbusstur skulle gå längs den östra sidan om älven är intresset störst för turen som ansluter till tåget som avgår ca (14 personer) till Umeå. För hemresa är intresset störst för en anslutningsbuss från tåget som avgår från Umeå Östra och ca i (14 personer). Det finns också intresse för att resa med tåget som avgår från Umeå Östra och tillhörande anslutningsbuss (10 personer) och för bussen som avgår kl från Nus (10 personer). För de sammanlagt 13 personer boende på den västra sidan om Vindelälven som skulle välja att åka anslutningsbuss 4-5 respektive 3-4 gånger i veckan väljer de följande tider: Alternativ 2. Buss från västra sidan Vindelälven med anslutning till tåg i avgår från Spöland Tåget avgår Tåget Umeå Ö (Nus) Alternativ 2. Buss från västra sidan Vindelälven med anslutning till buss i avgår från Spöland avgår Vasaplan Umeå * 5 *Ankommer Umeå Nus Alternativ 2. Tåg från Umeå med anslutning till buss till västra sidan om Vindelälven Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) Tåget Anslutningsbussen avgår Spöland

8 Alternativ 2. Buss från Umeå med anslutning till buss till västra sidan om Vindelälven avgår från Umeå Nus Anslutningsbussen avgår Spöland Om bara en anslutningsbuss skulle gå längs den västra sidan om älven är intresset störst för anslutningsbussen som ansluter till tåget som avgår ca (8 personer) till Umeå. För hemresa är intresset störst för en anslutningsbuss från tåget som avgår från Umeå Östra och ca i (12 personer). I enkäten fanns även ett tredje alternativ med en busslinje som går längs både den östra och västra sidan om älven, där turen startar i Spöland och på hemvägen startar på östra sidan kör över bron vid Selet och avslutar på den västra sidan. Hela sträckan beräknas ta 55 minuter. Det var endast boende på den östra sidan om älven som valde det alternativet. Det innebär att bussen skulle vara utan passagerare på den västra sidan. Det fanns möjlighet i enkäten att önska andra ankomst- och avgångstider än de tider mellan på morgonen och på eftermiddagen, som fanns att välja på. Tiderna som önskades som ankomsttid är spridda och oftast är det bara en person som anger en viss tid, vilket gör att det är svårt att se underlag för anslutningsbuss andra tider än de som finns i enkäten. För önskad ankomsttid i Umeå är det fyra tider (ankomsttid 05.30, 07.00, 8.00, 10.00) där är 3 personer önskar samma tid. När det gäller önskad avgångstid är det tre personer som önskar tiden I övrigt är önskade avgångstider från Umeå är spridda alla tider på dygnet från på morgonen till på kvällen. Önskade ankomsttider är spridda mellan kl till kl Slutsats Det finns ett intresse bland 19 personer för att åka anslutningsbuss på den östra sidan av älven till bussar och tåg i, (4-5 resp. 3-4 dagar) i veckan till och från arbete eller studier. Om det bara finns utrymme för en busslinje är flest intresserade av att resa med tåget som avgår cirkatid På hemvägen skulle det kunna vara motiverat att två anslutningsbussar kan finnas, en som ansluter från tåget som avgår från Umeå och en som ansluter från tåget som avgår från Umeå. Underlaget på 19 resande skulle kunna motivera att anslutningstrafik påbörjas. För den västra sidan om älven ses underlaget med 13 resande för lågt för att kunna motivera en bussanslutning. Alternativet med en linje om båda sidor om älven kan inte heller motiveras då endast personer boende på den östra sidan om älven valde det alternativet, vilket innebär att bussen skulle köra utan passagerare på den västra sidan om älven. Orsaker till att inte välja anslutningsbuss För de som uppger att de inte kommer att resa med anslutningsbussen anger de flesta (44,5 %) som anledning att avgångs- och ankomsttiderna inte passar. Något färre (28,3 %) tycker att resan sammantaget tar för lång tid. Andra anledningar är att bilen är en förutsättning vid hämtning och lämning på förskola och fritids. Det är också ett antal som behöver bilen i tjänsten. Flera har också problem med anslutning från tågstation eller busshållplats i Umeå till arbetsplatsen. En ytterligare orsak är oregelbundna arbetstider, arbete under kvällstid, nätter och helger. På frågan om vad som skulle kunna öka personernas kollektiva resande svarade 8

9 59,5% att ökad turtäthet skulle leda till ökat resande. 26,1% svarade istället billigare biljettpriser och 24,3 % svarade att kortare restid skulle öka det kollektiva resandet. Resultat av svaren från de boende i Tväråbäck med omnejd Bakgrundsfrågor Enkäten till de boende i Tväråbäck med omnejd skickades till 259 personer. 131 personer svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 51 procent. Ett påminnelseutskick gjordes efter att svarsdatumet hade passerat. Innan påminnelseutskicket gjordes var svarsfrekvensen cirka 30 procent. Det motiverade att skicka ut en påminnelse. Enkäten skickades ut till de boende i området i åldersgruppen år. 73 kvinnor (57,9%) och 53 män (42 %) svarade på enkäten. I fem av enkätsvaren uppgav personerna inte kön. 10 av svaren kom från personer i åldersgruppen år (7,7%). Resterande enkätsvar är från personer i åldergruppen år. Av de som svarade på enkäten var 77 procent yrkesarbetande, 9,8 procent studerande och ytterligare 14,8 procent annat, vilket specificerades som föräldraledig, sjukskriven, egenföretagare, förtidspensionär, pensionär, hemmamamma och bonde. Pendling 75 % av de som svarade på enkäten pendlar. De flesta (48%) pendlar till Umeå. 19 procent pendlar till Vännäs och 7 procent pendlar till. Övriga pendlingsorter som utöver dessa var exempelvis Vindeln, Lycksele och Holmsund. Om du pendlar till arbete eller studier i Umeå, hur reser du idag? Med egen bil 42 65,6 Samåker 5 7,8 Samåker ibland och åker med egen bil ibland 7 10,9 Åker buss eller tåg 4 6,2 Åker buss/tåg ibland och egen bil ibland 11 17,2 Reser med egen bil till Vännäs för vidare resa med 7 tåg eller buss 10,9 Annat 5 7,8 De flesta av dem som pendlar åker med egen bil. Av de pendlande till Umeå reser 66 procent med egen bil, av de som pendlar till är det 79 procent och av de som pendlar till Vännäs är det 76 procent, som reser med egen bil. Endast 6,2 procent av pendlarna till Umeå åker kollektivt med tåg eller buss. Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i Vännäs och Sammanlagt är det 25 personer som uppger att de är intresserade av att åka med anslutningsbussen 4-5 dagar i veckan. 11 av dessa uppger samtidigt att ankomst- och avgångstiderna inte passar och kan därmed inte räknas som intresserade av att resa dagligen. Tre personer har kryssat i att de antingen kan åka anslutningsbuss till Vännäs eller. Det betyder att det sammanlagt är 11 personer som är intresserade av att åka anslutningsbuss 4-5 dagar i veckan till Vännäs och/eller. 9

10 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbuss till tåg och buss i Vännäs? Inga dagar 41 55,4 1-2 dagar 7 9,5 2-3 dagar 3 4,1 3-4 dagar 7 9,5 4-5 dagar 15 20,3 Annat 3 4,1 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbuss till tåg och buss i? Inga dagar 37 50,7 1-2 dagar 7 9,6 2-3 dagar 5 6,8 3-4 dagar 13 17,8 4-5 dagar 10 13,7 Annat 6 8,2 Bland de som skulle välja att resa med anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan, vill två personer resa till Vännäs. Tre personer vill resa till. Ytterligare tre personer har kryssat i de kan resa både till Vännäs och. Sammanlagt är 8 personer intresserade av att resa med anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan. Maximalt antal som skulle resa till Vännäs (4-5 dagar, resp. 3-4 dagar) är 13 personer. Maximalt antal som skulle resa till är 12 personer (4-5, resp. 3-4 dagar). De tider som flest är intresserade av att resa med är den buss till som ansluter till tåget som avgår ca från. På eftermiddagen är flest intresserade av att ta tåget som avgår från Umeå Ö (nus). Det finns också intresse för att resa med bussen som avgår från Nus och tåget som avgår från Umeå Ö (Nus). När det gäller anslutningsbussen till Vännäs är flest intresserade att ta bussen som ansluter till tåget som avgår och på resan hem från arbetet tåget som avgår från Umeå Ö (Nus). Det fanns möjlighet i enkäten att önska andra ankomst- och ankomsttider än de tider mellan på morgonen och på eftermiddagen som fanns att välja på. Tiderna som önskades som ankomsttid är spridda. De flesta tider önskas bara av en person. Det finns tre tider som fler personer skulle vilja ha som ankomsttid i Umeå. Dessa tider är vid NUS (4 personer), 6.30 (3 personer), 9.00 (3 personer). För önskad avgångstid skulle 3 personer vilja åka kl från Umeå och fyra personer vill åka kl Övriga tider som önskas är spridda mellan kl och Slutsats Då det maximalt är 13 personer som uppgett att de skulle resa med anslutningsbuss till Vännäs (4-5 dagar, resp. 3-4 dagar) och maximalt 12 personer skulle resa till ses underlaget av resande för litet för att motivera att sätta in en anslutningsbuss till Vännäs eller från Tväråbäck. 10

11 Orsaker till att inte välja anslutningsbuss De flesta (52,3%), uppger som anledning att inte välja resa med anslutningsbussarna är att ankomst- och avgångstiderna inte passar. 32,2 procent tycker att resan sammantaget tar för lång tid. Andra anledningar till att inte välja anslutningsbussen är oregelbunden arbetstid, för långt från bostaden till hållplatsen i Tväråbäck, behov av bil i tjänsten, problem med anslutningar från hållplatsen i Umeå till arbetsplatsen och att hämtning och lämning på förskola förutsätter bil. Parkeringsplats med motorvärmare beskrivs som en förutsättning för att kunna åka anslutningsbuss. Om du inte kommer att välja anslutningsbuss till tåg eller buss, vilka anledningar finns? Resan tar sammantaget för lång tid 21 32,3 Ankomsttiderna och avgångstiderna passar inte mig 34 52,3 Annat 25 38,5 På frågan om vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande svarar de flesta (55,7 %) att ökad turtäthet skulle öka resandet. 30 % svarar kortare restid och 24 % billigare biljettpriser. Övriga svar på frågan är att det kollektiva resandet skulle öka om tåget stannade i Tväråbäck. Parkeringsplats i Tväråbäck med motorvärmare skulle öka kollektiva resandet och avgångstider som passar bättre. Ytterligare något som skulle öka det kollektiva resandet är att kollektivtrafiken helst skulle gå från dörr till dörr, bostad till arbetsplats. Resultat för intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå Tväråbäck Av de som svarade på enkäten pendlar de flesta, 55 personer (46,6%) till Umeå. 22 personer (18,6 %) pendlar till Vännäs. De flesta som pendlar åker med egen bil (60,8 %), 11,7 procent åker buss och 10,8 procent samåker. För att ta del av service och kultur- och nöjesevenemang i Umeå reser 83,5 procent med egen bil. 34 personer är intresserade av att resa med tåget till arbete eller studier 4-5 dagar i veckan. 17 av dessa 34 personer uppger samtidigt att anledning till att inte resa med tåg till arbete eller studier är att avgångs- och ankomsttiderna inte passar. 19 personer skulle resa med tåget 1 gång per månad för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. 21 personer skulle resa med tåget två gånger per månad och 24 personer skulle resa med tåget 1 gång per vecka för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. Hur många dagar per vecka skulle du resa med tåget till arbete eller studier? Inga dagar 40 35,7 1-2 dagar dagar 10 8,9 3-4 dagar 8 7,1 4-5 dagar 34 30,4 Mer sällan 16 14,3 Total ,5 11

12 De tider som flest personer är intresserade att resa med tåget är: 1. (Måndag Fredag, 58 personer) Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 16.34, tåget till Tväråbäck 16.59, tåget till Lycksele (Måndag-Fredag, 52 personer) Tåget avgår från Lycksele 06.00, tåget till Tväråbäck 07.18, tåget till Umeå Ö (Nus) (Lördagar, 49 personer) Tåget avgår från Lycksele 08.37, tåget till Tväråbäck 09.57, tåget till Vännäs 10.09, tåget till Umeå Ö (Nus) (Lördag, söndag och helgdag, 43 personer). Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 16.31, tåget till Vännäs 16.55, tåget till Tväråbäck 17.06, tåget till Lycksele (Lördag, söndag och helgdag, 35 personer). Tåget avgår från Lycksele 12.57, tåget till Tväråbäck 14.14, tåget till Vännäs 14.20, tåget till Umeå Ö (Söndagar, 35 personer) Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 21.38, tåget till Vännäs 22.02, tåget till Tväråbäck 22.14, tåget till Lycksele Orsaker att inte resa med tåg De flesta (52,2 %) som inte är intresserade av att resa med tåg till arbete eller studier tycker inte att avgångs- och ankomsttiderna passar. För nästan 20 procent (19,8 %) ligger järnvägen för långt från bostaden. 12,5 procent pendlar inte till de orter tåget går till. Andra anledningar till att inte välja att resa med tåget är behov av bil i tjänsten, att tiderna inte passar, att det är problem med anslutningen från hållplats/järnvägsstation i Umeå till arbetsplatsen och behov av bil vid hämtning och lämning till förskola. Motorvärmarparkeringar i Tväråbäck beskrivs också som en förutsättning för att kunna resa med tåget. Om det inte passar att pendla med tåg från Tväråbäck till arbete och studier, beror det på: Avgångs- och ankomsttiderna passar inte mig 50 52,1 Jag föredrar annat färdsätt 4 4,2 Resan tar för lång tid 4 4,2 Jag pendlar inte till de orter tåget går till 12 12,5 Avståndet mellan järnvägsstationen och bostaden är för långt 19 19,8 Annat 28 29,2 Total ,9 För de som inte skulle välja tåget för att ta del av service och kultur- och nöjesevenemang i Umeå, tycker 60,2 procent att tiderna inte passar. Nära 20 procent (19,4) föredrar annat färdsätt. För 29 procent är avståndet mellan bostaden och järnvägstationen för långt. 12

13 Slutsats 34 personer skulle resa med tåget till och från arbetet eller studier från Tväråbäck 4-5 dagar. 17 av dessa uppger samtidigt att anledningen till att inte resa med tåget är att ankomst- och avgångstiderna inte passar. 24 personer skulle resa med tåget till Umeå för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang 1 gång i veckan. Den största anledningen till att de svarande inte skulle välja tåget är att de befintliga tider tåget passerar Tväråbäck idag inte passar. Resultaten kan tas vidare till berörda parter när det nu finns kunskap om undrelaget av resande. Parkering Intresse för parkeringsplatser, boende i Vindelälven samt boende i Tväråbäck 33 personer som bor i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron är intresserade av att hyra parkeringsplats med motorvärmare för en kostnad av 200 kr/månad i. Ett fåtal, 6 personer, kommenterade att priset för hyran är för högt och lika många (6 personer) ville kunna hyra motorvärmare vid behov, exempelvis per timme. 12 personer boende i Tväråbäck med omnejd är intresserade av att hyra parkeringsplats med motorvärmare för 200 kr/månad i. 10 personer är intresserade av hyra parkeringsplats med motorvärmare i Vännäs. 34 personer är intresserade av att hyra motorvärmare med parkering för en kostnad om 200 kr i Tväråbäck. 13

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Tågtrafik i Tvärålund. möjligheter och lösningar

Tågtrafik i Tvärålund. möjligheter och lösningar Tågtrafik i Tvärålund möjligheter och lösningar Tvärålunds tåggrupp 2 juni 2011 Tvärålunds tåggrupp arbetar för ett tågstopp i byn Tvärålund. Vi vill med denna skrivelse visa på vilka möjligheter tågtrafiken

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Trafikförändringar

Trafikförändringar Information från Länstrafiken i Västerbotten Trafikförändringar 2012-12-09 Detta är ett dokument som beskriver trafikförändringar i regionala busstrafiken från den 9 december 2012. Alla tidsjusteringar

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Uppföljning av frågorna från ungdomsrådet KS-2011/570

Uppföljning av frågorna från ungdomsrådet KS-2011/570 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Uppföljning av frågorna från ungdomsrådet KS-2011/570 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att som sitt

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Linje 401 Länssjukhuset-Kalmar Central-Lindsdals centrum-(läckeby) måndag-torsdag mellan 05.00-24.00 fredag mellan 05.00-02.30 lördag mellan 06.00-02.30

Läs mer

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun Kollektivtrafikmöte Haparanda kommun 2014-11-26 Haparanda kommun - Trafik Linjen är främst en skollinje, den ansluter till L54 i Karungi som tar skolbarn till Haparanda. Dock måste L54 förstärkas varje

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Framtidens bussresa Bildskärmar blir allt vanligare på bussar och tåg i Sverige. Med bildskärmar förfogar kollektivtrafiken över en kraftfull

Framtidens bussresa Bildskärmar blir allt vanligare på bussar och tåg i Sverige. Med bildskärmar förfogar kollektivtrafiken över en kraftfull Framtidens bussresa Bildskärmar blir allt vanligare på bussar och tåg i Sverige. Med bildskärmar förfogar kollektivtrafiken över en kraftfull kommunikationskanal till passagerarna, som kan användas för

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK FALKÖPING 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Falköpings kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon.

Läs mer

Resvaneundersökning Vännäs-Umeå

Resvaneundersökning Vännäs-Umeå Resvaneundersökning Vännäs-Umeå Genomförd trafikåret 2007/2008 December 2008 Björkstrand Tor Granath Gunnel Renman Sonja Länstrafiken i Västerbotten AB Vännäs kommun Västerbottens läns landsting Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

31 Hemavan - Tärnaby - Storuman - Lycksele - Umeå

31 Hemavan - Tärnaby - Storuman - Lycksele - Umeå - Tärnaby - Storuman - Lycksele - Umeå Länstrafikens kundservice: 0771-100 110 Måndag tom fredag nmärkning Nfi P BÄCK 2 06.37 06.44 07.03 07.21 a 07.24 05.59 06.50 07.00 07.08 07. 07.47 a 07.50 05.25 05.50

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Kollektivtrafik i Mariehamn våren En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 En enkätstudie om attityder till den lokala busstrafiken i Mariehamn Urval och bortfall 1022 i urvalet Datainsamling från den

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken 2013-05-24 Justeringar i busstrafiken i sommar Många av Länstrafikens linjer fortsätter med samma utbud under sommaren som under övriga året. Men

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

OP 15/55 Vännäs - Umeå, Sommar

OP 15/55 Vännäs - Umeå, Sommar OP / Vännäs - Umeå, Sommar Måndag tom fredag 4d A Brattby E12 E12 05.35 05.40 05.45 05.53 06.20 05.40 05.45 05.50 05.57 06.17 06.40 05. 06.00 06.18 a 06.22 06.00 06.05 06.12 06.25 06.45 06.25 06.30 06.37

Läs mer

Tågstopp i Säve. Liten ort stort bidrag

Tågstopp i Säve. Liten ort stort bidrag Tågstopp i Säve Liten ort stort bidrag Nätverket för tågstopp i säve Göteborg 2015-02-10 Presentation för Kollektivtrafiknämnden Ulrika Frick (MP) & Leif Blomqvist (S) www.tagstoppsave.se Arbetet för ett

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Stadstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR 2011-2012. VISBYOMRÅDET Gotland

Stadstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR 2011-2012. VISBYOMRÅDET Gotland Stadstrafiken Höst-VINTER-VÅR 2011-2012 Busstidtabell VISBYOMRÅDET Gotland Gäller 21 augusti 2011 15 juni 2012 Välkommen till Kollektivtrafiken i Visby! Vi på kollektivtrafiken hoppas att du som resenär

Läs mer

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017 Vi blir ännu bussigare från 14 augusti 2017 Vi vill vara ditt bästa resealternativ Den 14 augusti startar vi fler linjer, inför kortare restider och skapar tätare turer för dig som bor i Lekebergs kommun.

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Testresenärer till och från Scania

Testresenärer till och från Scania Testresenärer till och från Scania Fokusområde nr1: Kommun med stor inpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Flex- och öppna skolskjutslinjer Bollnäs kommun. Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015

Flex- och öppna skolskjutslinjer Bollnäs kommun. Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015 Flex- och öppna skolskjutslinjer Bollnäs kommun Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015 Innehållsförteckning Sida 4-5 Skolskjutslinjen Annefors 6-7 Flexlinjen Annefors 8-9 Flexlinjen Eriknäsbo

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

TA BUSSEN TILL TÅGET

TA BUSSEN TILL TÅGET TA BUSSEN TILL TÅGET Eller ta bussen till Trelleborg eller Ystad och byt till stadsbuss eller regionbuss för den fortsatta resan. Foto: Karl-Johan Hjertström Nu kommer tåget Den 3 december börjar Pågatågen

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

OP 15/55 Vännäs - Umeå, Vinter

OP 15/55 Vännäs - Umeå, Vinter OP / Vännäs - Umeå, Vinter Måndag tom fredag nmärkning c c c VILT Brattby E12 05.35 05.40 05.47 05.53 a a 06.20 05.43 05.50 06.10 05.40 05.45 05. 06.00 06.17 a 06.21 06.00 06.05 06.12 06.25 a a 06.45 06.40

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Skånetrafiken 2 Malmö Stadsbuss

Skånetrafiken 2 Malmö Stadsbuss LINDÄNGEN - VÄSTRA HAMNEN Almviksgången Högaholm Kungsörnsgatan Tornfalksgatan Söderkulla Helenetorpsgången Vandrarhemmet Mobilia Dalaplan Smedjegatan Möllevångsgatan Triangeln Davidshall Djäknegatan Anna

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011

Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011 Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011 Innehållsförteckning Ånge... 2 Sundsvall... 8 Timrå... 10 Härnösand... 17 Kramfors... 24 Sollefteå... 29 Örnsköldsvik... 35 Nordmaling... 42 Umeå... 49 1 Ånge Ja, annat

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 24 augusti 2015 10 juni 2016 Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr 2 3 Biljettpriser för

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer