Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun"

Transkript

1 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun Lena Grundberg

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund till utredningen... 3 Mål för utredningen: Metod... 3 Enkäten till området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet... 4 Enkäten till Tväråbäck med omnejd Resultat... 4 Resultat av svaren från de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet... 4 Bakgrundsfrågor... 4 Pendling... 5 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i... 5 Slutsats... 8 Orsaker till att inte välja anslutningsbuss... 8 Resultat av svaren från de boende i Tväråbäck med omnejd... 9 Bakgrundsfrågor... 9 Pendling... 9 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i Vännäs och... 9 Slutsats Orsaker till att inte välja anslutningsbuss Resultat för intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå Tväråbäck Slutsats Parkering Intresse för parkeringsplatser, boende i Vindelälven och boende i Tväråbäck

3 1. Bakgrund till utredningen Uppdraget från Vännäs kommun Vännäs är en pendlingskommun. Av befolkningen pendlar ungefär 1950 personer från Vännäs dagligen, för arbete eller studier. Cirka 800 personer pendlar dagligen från andra orter till Vännäs. Kollektivtrafiken är därför en viktig funktion för kommunen och även en viktig planeringsfråga. Kommunen arbetar också aktivt med att utveckla det hållbara resandet och i det arbetet är övergång till miljövänligare transportsätt viktigt. I december 2011 startade pendeltågstrafik upp mellan Vännäs och Umeå Ö med åtta dubbelturer dagligen måndag-fredag. Genom detta har kollektivtrafiken utvecklats. Från hösten 2012 kommer det även att finnas en perrong i, den andra stora orten i kommunen, som kommer utveckla möjligheterna för fler att resa kollektivt med tåg. Vid båda perrongerna (Vännäs och ) finns det ca 30 pendlarparkeringar. Även om kommunen är relativt liten geografiskt sett så finns det områden som saknar en utvecklad kollektivtrafik. Inför pendeltågsstarten 2011 utredde kommunen intresset för boende i Pengsjö att åka med kommunalt finansierad anslutningstrafik till pendeltåget. Tyvärr var intresset inte tillräckligt för att motivera att kommunen skulle starta upp detta. Inför att det kommer att bli ett tågstopp (med möjlighet att kliva på/av) i har intresset för anslutningstrafik/matartrafik för boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet samt motsvarande för boende i Tväråbäck med omnejd utretts. Även intresset för anslutningstrafik till befintliga bussar har varit en del av utredningen. Utöver detta har också intresset för ett tågstopp (med möjlighet att kliva på/av) i Tväråbäck utretts. Tåget mellan Lycksele och Umeå passerar Tväråbäck och det har undersökts om det finns ett underlag av resande för att kunna motivera ett tågstopp i Tväråbäck, utifrån de tider det befintliga tåget går. Mål för utredningen: Uppdraget ska ge Vännäs kommun ett bra beslutsunderlag för framtida beslut för att utveckla möjligheterna till ett ökat hållbart resande i Vännäs kommun och därmed också främja utvecklingen av kommunen som en plats att leva och på bo i. 2. Metod För att utreda intresset för anslutningstrafik bland de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron samt motsvarande för Tväråbäcksområdet har en enkät utformats och skickats till de boende i områdena. Den tidigare utredningen kring matartrafik och utredningen om intresset för de boende i Pengsjö, har använts som underlag till utredningen. Information om busstrafik, såsom avstånd, lämpliga turer och tider för anslutningsbussar har via telefonsamtal och e-post givits av bussföretagen verksamma i Vännäs kommun. Information tågtrafik såsom cirkatider för tågstopp i Tväråbäck och planerad start för stoppet i har givits av Norrtåg. 3

4 Enkäten till området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet I enkäten till de boende i området runt Vindelälven fanns tre alternativ för anslutningsbussen. Det första alternativet är en linje som går längs den östra sidan om Vindelälven. Turen startar på västra sidan vid bron över Vindelälven vid Selet och kör sedan över bron ned längs östra sidan till. Hela sträckan beräknas ta minuter. Det andra alternativet går längs den västra sidan av Vindelälven. Turen startar i och kör ner till. Sträckan till beräknas ta minuter. Det tredje alternativet är en linje som går längs båda sidor om älven. Turen startar i Spöland, kör över bron vid Selet och kör sedan längs östra sidan älven till. Sträckan Spöland till beräknas ta ca 55 minuter. Vid pendling hem startar bussen på den östra sidan och avslutar på den västra sidan. Respondenterna fick i enkäten välja vilka tider och alternativ som passade dem. I enkäten ställdes även frågor om hur respondenterna pendlar idag, vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande och om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare vid järnvägsstationen i. Enkäten skickades ut till de boende i området som är mellan år gamla. Totalt skickades enkäten till 438 personer. Enkäten ingår som bilaga. Enkäten till Tväråbäck med omnejd I enkäten till boende i Tväråbäck med omnejd ställdes frågor om intresset för anslutningstrafik till tåg och buss i och Vännäs. Restiden med buss mellan Tväråbäck till Vännäs respektive har beräknats vara cirka 20 minuter. Respondenterna fick välja vilka tider och alternativ som passade dem. I enkäten ställdes även frågor om hur respondenterna pendlar idag, vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande och om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare vid järnvägsstationen i respektive Vännäs. Del II i enkäten handlade om intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå gör ett stopp i Tväråbäck. Frågorna utgick utifrån de befintliga tider tåget passerar Tväråbäck idag. Restiden från Vännäs till Tväråbäck beräknades vara ca 7 minuter och restiden från Vindeln till Tväråbäck beräknades vara ca 19 minuter. Respondenterna fick välja vilka tider och alternativ som passade dem. I inledningen av enkäten gavs information om att Vännäs kommun inte är ansvarig för tågtrafiken mellan Lycksele-Umeå och därför inte är den organisation som fattar beslut i frågan. I enkäten ställdes även frågan om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare i Tväråbäck. Enkäten skickades till de boende i området som är mellan år gamla. Totalt skickades enkäten till 259 personer. 3. Resultat Resultat av svaren från de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet Bakgrundsfrågor Enkäten till de boende i området runt Vindelälven skickades ut till 438 personer. 233 personer svarade på enkäten, svarsfrekvensen är 53 procent. Ett påminnelseutskick gjordes efter att svarsdatumet hade passerat. Innan påminnelsen skickades ut var svarsfrekvensen cirka 35 procent. Det motiverade att skicka ut en påminnelse. 4

5 Enkäten skickades ut till alla boende i området i åldersgruppen år. Den skickades till 222 kvinnor och 216 män. 131 kvinnor (56,2 %) och 99 män (42,5 %) svarade på enkäten. 3 personer har valt att inte uppge kön. 22 av svaren kom från personer i åldersgruppen år (9,4%). Resterande enkätsvar är från personer i åldergruppen år. 61 procent av som svarade bor på den östra sidan om älven. 35 procent bor på den västra sidan. Av de som svarade på enkäten var 80 procent yrkesarbetande, 10 procent studerande och ytterligare 10 procent annat, vilket specificerades som föräldraledig, sjukskriven, egenföretagare, förtidspensionär och pensionär. Var bor du? Långfors 6 2,6 18 7,9 Gullbyn 7 3,1 Spöland 49 21,4 Selet 22 9,6 bäck 6 2,6 Östra 65 28,4 Östra Spöland 46 20,1 Annat 13 5,7 Pendling Ungefär en 80 procent av de som svarade på enkäten pendlar. De flesta pendlar till Umeå (54 %), 13 procent pendlar till Vännäs och 6 procent pendlar till. Övriga pendlingsorter är exempelvis Sävar, Skellefteå och Vindeln. De flesta av de som pendlar åker med egen bil. Av de som pendlar till Umeå är det 72,6 procent. 75 procent av de som pendlar till och 60,6 procent av de som pendlar till Vännäs åker med egen bil. 8,1 procent (11 personer) av de som pendlar till Umeå reser kollektivt med tåg eller buss. 18,2 procent (6 personer) av de som pendlar till Vännäs åker buss. Om du pendlar till studier eller arbete i Umeå, hur reser du idag? Med egen bil 98 72,6 Samåker 5 3,7 Samåker ibland och åker med egen bil ibland 9 6,7 Åker buss eller tåg 11 8,1 Åker buss/tåg ibland och egen bil ibland 9 6,7 Åker egen bil till närmaste hållplats för vidare resa med tåg 7 eller buss 5,2 Annat 7 5,2 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i 38 personer uppger att de skulle åka med anslutningsbussarna till tåg och bussar i 4-5 dagar i veckan. 15 av dessa 38 personer har samtidigt kryssat i att anledningen till att de inte kommer att välja att åka med anslutningsbuss är att avgångs- och ankomsttiderna inte passar dem och 4 av de har kryssat i att resan sammantaget tar för lång tid. Därför räknas de inte som personer som är intresserade av att pendla med anslutningsbussar dagligen. 5

6 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbussarna till tåg och bussar i? Inga dagar 47 32,6 1-2 dagar 12 8,3 2-3 dagar dagar 15 10,4 4-5 dagar 38 26,4 Annat 18 12,5 Total ,2 Närmare analys av enkätsvaren visar att totalt 21 personer skulle välja att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i 4-5 gånger i veckan till och från arbetet/studier. 14 personer bor på den östra sidan om Vindelälven och 7 personer bor på den västra sidan om älven. Det finns också 11 personer som skulle välja att åka anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan. 5 av de bor på östra sidan om älven och 6 av de bor på västra sidan. För de sammanlagt 19 personer boende på den östra sidan om Vindelälven som skulle välja att åka anslutningsbuss 4-5 respektive 3-4 gånger i veckan väljer de följande tider: Alternativ 1. Buss längs östra sidan Vindelälven med anslutning till tåg i avgår från Selet stannar i Östra Tåget avgår Tåget Umeå Ö (Nus) Alternativ 1. Buss längs östra sidan Vindelälven med anslutning till buss i avgår från Selet Östra avgår Vasaplan Umeå Passar mig * 5 Alternativ 1. Tåg från Umeå med anslutning till buss till östra sidan om Vindelälven Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) Tåget Anslutningsbussen avgår Östra Selet

7 Alternativ 1. Buss från Umeå med anslutning till buss till östra sidan om Vindelälven avgår från Umeå Nus Anslutningsbussen avgår Östra Selet Om bara en anslutningsbusstur skulle gå längs den östra sidan om älven är intresset störst för turen som ansluter till tåget som avgår ca (14 personer) till Umeå. För hemresa är intresset störst för en anslutningsbuss från tåget som avgår från Umeå Östra och ca i (14 personer). Det finns också intresse för att resa med tåget som avgår från Umeå Östra och tillhörande anslutningsbuss (10 personer) och för bussen som avgår kl från Nus (10 personer). För de sammanlagt 13 personer boende på den västra sidan om Vindelälven som skulle välja att åka anslutningsbuss 4-5 respektive 3-4 gånger i veckan väljer de följande tider: Alternativ 2. Buss från västra sidan Vindelälven med anslutning till tåg i avgår från Spöland Tåget avgår Tåget Umeå Ö (Nus) Alternativ 2. Buss från västra sidan Vindelälven med anslutning till buss i avgår från Spöland avgår Vasaplan Umeå * 5 *Ankommer Umeå Nus Alternativ 2. Tåg från Umeå med anslutning till buss till västra sidan om Vindelälven Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) Tåget Anslutningsbussen avgår Spöland

8 Alternativ 2. Buss från Umeå med anslutning till buss till västra sidan om Vindelälven avgår från Umeå Nus Anslutningsbussen avgår Spöland Om bara en anslutningsbuss skulle gå längs den västra sidan om älven är intresset störst för anslutningsbussen som ansluter till tåget som avgår ca (8 personer) till Umeå. För hemresa är intresset störst för en anslutningsbuss från tåget som avgår från Umeå Östra och ca i (12 personer). I enkäten fanns även ett tredje alternativ med en busslinje som går längs både den östra och västra sidan om älven, där turen startar i Spöland och på hemvägen startar på östra sidan kör över bron vid Selet och avslutar på den västra sidan. Hela sträckan beräknas ta 55 minuter. Det var endast boende på den östra sidan om älven som valde det alternativet. Det innebär att bussen skulle vara utan passagerare på den västra sidan. Det fanns möjlighet i enkäten att önska andra ankomst- och avgångstider än de tider mellan på morgonen och på eftermiddagen, som fanns att välja på. Tiderna som önskades som ankomsttid är spridda och oftast är det bara en person som anger en viss tid, vilket gör att det är svårt att se underlag för anslutningsbuss andra tider än de som finns i enkäten. För önskad ankomsttid i Umeå är det fyra tider (ankomsttid 05.30, 07.00, 8.00, 10.00) där är 3 personer önskar samma tid. När det gäller önskad avgångstid är det tre personer som önskar tiden I övrigt är önskade avgångstider från Umeå är spridda alla tider på dygnet från på morgonen till på kvällen. Önskade ankomsttider är spridda mellan kl till kl Slutsats Det finns ett intresse bland 19 personer för att åka anslutningsbuss på den östra sidan av älven till bussar och tåg i, (4-5 resp. 3-4 dagar) i veckan till och från arbete eller studier. Om det bara finns utrymme för en busslinje är flest intresserade av att resa med tåget som avgår cirkatid På hemvägen skulle det kunna vara motiverat att två anslutningsbussar kan finnas, en som ansluter från tåget som avgår från Umeå och en som ansluter från tåget som avgår från Umeå. Underlaget på 19 resande skulle kunna motivera att anslutningstrafik påbörjas. För den västra sidan om älven ses underlaget med 13 resande för lågt för att kunna motivera en bussanslutning. Alternativet med en linje om båda sidor om älven kan inte heller motiveras då endast personer boende på den östra sidan om älven valde det alternativet, vilket innebär att bussen skulle köra utan passagerare på den västra sidan om älven. Orsaker till att inte välja anslutningsbuss För de som uppger att de inte kommer att resa med anslutningsbussen anger de flesta (44,5 %) som anledning att avgångs- och ankomsttiderna inte passar. Något färre (28,3 %) tycker att resan sammantaget tar för lång tid. Andra anledningar är att bilen är en förutsättning vid hämtning och lämning på förskola och fritids. Det är också ett antal som behöver bilen i tjänsten. Flera har också problem med anslutning från tågstation eller busshållplats i Umeå till arbetsplatsen. En ytterligare orsak är oregelbundna arbetstider, arbete under kvällstid, nätter och helger. På frågan om vad som skulle kunna öka personernas kollektiva resande svarade 8

9 59,5% att ökad turtäthet skulle leda till ökat resande. 26,1% svarade istället billigare biljettpriser och 24,3 % svarade att kortare restid skulle öka det kollektiva resandet. Resultat av svaren från de boende i Tväråbäck med omnejd Bakgrundsfrågor Enkäten till de boende i Tväråbäck med omnejd skickades till 259 personer. 131 personer svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 51 procent. Ett påminnelseutskick gjordes efter att svarsdatumet hade passerat. Innan påminnelseutskicket gjordes var svarsfrekvensen cirka 30 procent. Det motiverade att skicka ut en påminnelse. Enkäten skickades ut till de boende i området i åldersgruppen år. 73 kvinnor (57,9%) och 53 män (42 %) svarade på enkäten. I fem av enkätsvaren uppgav personerna inte kön. 10 av svaren kom från personer i åldersgruppen år (7,7%). Resterande enkätsvar är från personer i åldergruppen år. Av de som svarade på enkäten var 77 procent yrkesarbetande, 9,8 procent studerande och ytterligare 14,8 procent annat, vilket specificerades som föräldraledig, sjukskriven, egenföretagare, förtidspensionär, pensionär, hemmamamma och bonde. Pendling 75 % av de som svarade på enkäten pendlar. De flesta (48%) pendlar till Umeå. 19 procent pendlar till Vännäs och 7 procent pendlar till. Övriga pendlingsorter som utöver dessa var exempelvis Vindeln, Lycksele och Holmsund. Om du pendlar till arbete eller studier i Umeå, hur reser du idag? Med egen bil 42 65,6 Samåker 5 7,8 Samåker ibland och åker med egen bil ibland 7 10,9 Åker buss eller tåg 4 6,2 Åker buss/tåg ibland och egen bil ibland 11 17,2 Reser med egen bil till Vännäs för vidare resa med 7 tåg eller buss 10,9 Annat 5 7,8 De flesta av dem som pendlar åker med egen bil. Av de pendlande till Umeå reser 66 procent med egen bil, av de som pendlar till är det 79 procent och av de som pendlar till Vännäs är det 76 procent, som reser med egen bil. Endast 6,2 procent av pendlarna till Umeå åker kollektivt med tåg eller buss. Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i Vännäs och Sammanlagt är det 25 personer som uppger att de är intresserade av att åka med anslutningsbussen 4-5 dagar i veckan. 11 av dessa uppger samtidigt att ankomst- och avgångstiderna inte passar och kan därmed inte räknas som intresserade av att resa dagligen. Tre personer har kryssat i att de antingen kan åka anslutningsbuss till Vännäs eller. Det betyder att det sammanlagt är 11 personer som är intresserade av att åka anslutningsbuss 4-5 dagar i veckan till Vännäs och/eller. 9

10 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbuss till tåg och buss i Vännäs? Inga dagar 41 55,4 1-2 dagar 7 9,5 2-3 dagar 3 4,1 3-4 dagar 7 9,5 4-5 dagar 15 20,3 Annat 3 4,1 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbuss till tåg och buss i? Inga dagar 37 50,7 1-2 dagar 7 9,6 2-3 dagar 5 6,8 3-4 dagar 13 17,8 4-5 dagar 10 13,7 Annat 6 8,2 Bland de som skulle välja att resa med anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan, vill två personer resa till Vännäs. Tre personer vill resa till. Ytterligare tre personer har kryssat i de kan resa både till Vännäs och. Sammanlagt är 8 personer intresserade av att resa med anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan. Maximalt antal som skulle resa till Vännäs (4-5 dagar, resp. 3-4 dagar) är 13 personer. Maximalt antal som skulle resa till är 12 personer (4-5, resp. 3-4 dagar). De tider som flest är intresserade av att resa med är den buss till som ansluter till tåget som avgår ca från. På eftermiddagen är flest intresserade av att ta tåget som avgår från Umeå Ö (nus). Det finns också intresse för att resa med bussen som avgår från Nus och tåget som avgår från Umeå Ö (Nus). När det gäller anslutningsbussen till Vännäs är flest intresserade att ta bussen som ansluter till tåget som avgår och på resan hem från arbetet tåget som avgår från Umeå Ö (Nus). Det fanns möjlighet i enkäten att önska andra ankomst- och ankomsttider än de tider mellan på morgonen och på eftermiddagen som fanns att välja på. Tiderna som önskades som ankomsttid är spridda. De flesta tider önskas bara av en person. Det finns tre tider som fler personer skulle vilja ha som ankomsttid i Umeå. Dessa tider är vid NUS (4 personer), 6.30 (3 personer), 9.00 (3 personer). För önskad avgångstid skulle 3 personer vilja åka kl från Umeå och fyra personer vill åka kl Övriga tider som önskas är spridda mellan kl och Slutsats Då det maximalt är 13 personer som uppgett att de skulle resa med anslutningsbuss till Vännäs (4-5 dagar, resp. 3-4 dagar) och maximalt 12 personer skulle resa till ses underlaget av resande för litet för att motivera att sätta in en anslutningsbuss till Vännäs eller från Tväråbäck. 10

11 Orsaker till att inte välja anslutningsbuss De flesta (52,3%), uppger som anledning att inte välja resa med anslutningsbussarna är att ankomst- och avgångstiderna inte passar. 32,2 procent tycker att resan sammantaget tar för lång tid. Andra anledningar till att inte välja anslutningsbussen är oregelbunden arbetstid, för långt från bostaden till hållplatsen i Tväråbäck, behov av bil i tjänsten, problem med anslutningar från hållplatsen i Umeå till arbetsplatsen och att hämtning och lämning på förskola förutsätter bil. Parkeringsplats med motorvärmare beskrivs som en förutsättning för att kunna åka anslutningsbuss. Om du inte kommer att välja anslutningsbuss till tåg eller buss, vilka anledningar finns? Resan tar sammantaget för lång tid 21 32,3 Ankomsttiderna och avgångstiderna passar inte mig 34 52,3 Annat 25 38,5 På frågan om vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande svarar de flesta (55,7 %) att ökad turtäthet skulle öka resandet. 30 % svarar kortare restid och 24 % billigare biljettpriser. Övriga svar på frågan är att det kollektiva resandet skulle öka om tåget stannade i Tväråbäck. Parkeringsplats i Tväråbäck med motorvärmare skulle öka kollektiva resandet och avgångstider som passar bättre. Ytterligare något som skulle öka det kollektiva resandet är att kollektivtrafiken helst skulle gå från dörr till dörr, bostad till arbetsplats. Resultat för intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå Tväråbäck Av de som svarade på enkäten pendlar de flesta, 55 personer (46,6%) till Umeå. 22 personer (18,6 %) pendlar till Vännäs. De flesta som pendlar åker med egen bil (60,8 %), 11,7 procent åker buss och 10,8 procent samåker. För att ta del av service och kultur- och nöjesevenemang i Umeå reser 83,5 procent med egen bil. 34 personer är intresserade av att resa med tåget till arbete eller studier 4-5 dagar i veckan. 17 av dessa 34 personer uppger samtidigt att anledning till att inte resa med tåg till arbete eller studier är att avgångs- och ankomsttiderna inte passar. 19 personer skulle resa med tåget 1 gång per månad för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. 21 personer skulle resa med tåget två gånger per månad och 24 personer skulle resa med tåget 1 gång per vecka för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. Hur många dagar per vecka skulle du resa med tåget till arbete eller studier? Inga dagar 40 35,7 1-2 dagar dagar 10 8,9 3-4 dagar 8 7,1 4-5 dagar 34 30,4 Mer sällan 16 14,3 Total ,5 11

12 De tider som flest personer är intresserade att resa med tåget är: 1. (Måndag Fredag, 58 personer) Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 16.34, tåget till Tväråbäck 16.59, tåget till Lycksele (Måndag-Fredag, 52 personer) Tåget avgår från Lycksele 06.00, tåget till Tväråbäck 07.18, tåget till Umeå Ö (Nus) (Lördagar, 49 personer) Tåget avgår från Lycksele 08.37, tåget till Tväråbäck 09.57, tåget till Vännäs 10.09, tåget till Umeå Ö (Nus) (Lördag, söndag och helgdag, 43 personer). Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 16.31, tåget till Vännäs 16.55, tåget till Tväråbäck 17.06, tåget till Lycksele (Lördag, söndag och helgdag, 35 personer). Tåget avgår från Lycksele 12.57, tåget till Tväråbäck 14.14, tåget till Vännäs 14.20, tåget till Umeå Ö (Söndagar, 35 personer) Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 21.38, tåget till Vännäs 22.02, tåget till Tväråbäck 22.14, tåget till Lycksele Orsaker att inte resa med tåg De flesta (52,2 %) som inte är intresserade av att resa med tåg till arbete eller studier tycker inte att avgångs- och ankomsttiderna passar. För nästan 20 procent (19,8 %) ligger järnvägen för långt från bostaden. 12,5 procent pendlar inte till de orter tåget går till. Andra anledningar till att inte välja att resa med tåget är behov av bil i tjänsten, att tiderna inte passar, att det är problem med anslutningen från hållplats/järnvägsstation i Umeå till arbetsplatsen och behov av bil vid hämtning och lämning till förskola. Motorvärmarparkeringar i Tväråbäck beskrivs också som en förutsättning för att kunna resa med tåget. Om det inte passar att pendla med tåg från Tväråbäck till arbete och studier, beror det på: Avgångs- och ankomsttiderna passar inte mig 50 52,1 Jag föredrar annat färdsätt 4 4,2 Resan tar för lång tid 4 4,2 Jag pendlar inte till de orter tåget går till 12 12,5 Avståndet mellan järnvägsstationen och bostaden är för långt 19 19,8 Annat 28 29,2 Total ,9 För de som inte skulle välja tåget för att ta del av service och kultur- och nöjesevenemang i Umeå, tycker 60,2 procent att tiderna inte passar. Nära 20 procent (19,4) föredrar annat färdsätt. För 29 procent är avståndet mellan bostaden och järnvägstationen för långt. 12

13 Slutsats 34 personer skulle resa med tåget till och från arbetet eller studier från Tväråbäck 4-5 dagar. 17 av dessa uppger samtidigt att anledningen till att inte resa med tåget är att ankomst- och avgångstiderna inte passar. 24 personer skulle resa med tåget till Umeå för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang 1 gång i veckan. Den största anledningen till att de svarande inte skulle välja tåget är att de befintliga tider tåget passerar Tväråbäck idag inte passar. Resultaten kan tas vidare till berörda parter när det nu finns kunskap om undrelaget av resande. Parkering Intresse för parkeringsplatser, boende i Vindelälven samt boende i Tväråbäck 33 personer som bor i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron är intresserade av att hyra parkeringsplats med motorvärmare för en kostnad av 200 kr/månad i. Ett fåtal, 6 personer, kommenterade att priset för hyran är för högt och lika många (6 personer) ville kunna hyra motorvärmare vid behov, exempelvis per timme. 12 personer boende i Tväråbäck med omnejd är intresserade av att hyra parkeringsplats med motorvärmare för 200 kr/månad i. 10 personer är intresserade av hyra parkeringsplats med motorvärmare i Vännäs. 34 personer är intresserade av att hyra motorvärmare med parkering för en kostnad om 200 kr i Tväråbäck. 13

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 24 augusti 2015 10 juni 2016 Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr 2 3 Biljettpriser för

Läs mer

Testresenärer till och från Scania

Testresenärer till och från Scania Testresenärer till och från Scania Fokusområde nr1: Kommun med stor inpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Bilaga 1 MORA KOMMUN RESECENTRUM MORA. Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01

Bilaga 1 MORA KOMMUN RESECENTRUM MORA. Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01 MORA KOMMUN Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 4 1.1 Metod... 4 2. Resultat... 5 2.1 Allmänt... 5 2.2 Påstigande i Mora... 7 2.3 Avstigande

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

SÅ RESER VI I UMEÅREGIONEN

SÅ RESER VI I UMEÅREGIONEN SÅ RESER VI I UMEÅREGIONEN Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun för att främja näringsliv och tillväxt,

Läs mer

Stadstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR 2011-2012. VISBYOMRÅDET Gotland

Stadstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR 2011-2012. VISBYOMRÅDET Gotland Stadstrafiken Höst-VINTER-VÅR 2011-2012 Busstidtabell VISBYOMRÅDET Gotland Gäller 21 augusti 2011 15 juni 2012 Välkommen till Kollektivtrafiken i Visby! Vi på kollektivtrafiken hoppas att du som resenär

Läs mer

Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011

Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011 Bilaga 2 Öppna svar Bästa resan 2011 Innehållsförteckning Ånge... 2 Sundsvall... 8 Timrå... 10 Härnösand... 17 Kramfors... 24 Sollefteå... 29 Örnsköldsvik... 35 Nordmaling... 42 Umeå... 49 1 Ånge Ja, annat

Läs mer

RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport

RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport City Rådhuset Rådhuset Skidspåret Hörnefors Stengärdets väg Mariehemsv. Berghem Berghem Storgatan 96 Nygatan 71 Skolgatan 17 Umeå tingsrätt Uman

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Trafikplan. Robertsfors Kommun 2013-2016

Trafikplan. Robertsfors Kommun 2013-2016 Trafikplan Robertsfors Kommun 2013-2016 Innehåll 1 NULÄGESBESKRIVNING 1 1.1 KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATION I LÄNET... 1 1.2 BEFOLKNING OCH RESANDEUNDERLAG... 1 1.3 TRAFIKNÄT... 3 1.1 RINGBILSTRAFIK...

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs

Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs Uppsala 2012-05-14 Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs 2 (11) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sämre för arbetslinjen... 5 Sämre för miljön... 8 Det här vill

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil. Alexander Iwanowski 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Tidsjämförelse mellan buss-bil och cykel-bil Alexander Iwanowski 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Alexander

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Plan. Kollektivtrafikplan 2015-2017 KS14-348 501. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Plan. Kollektivtrafikplan 2015-2017 KS14-348 501. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-348 501 Kollektivtrafikplan 2015-2017 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 93 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer