Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun"

Transkript

1 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun Lena Grundberg

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund till utredningen... 3 Mål för utredningen: Metod... 3 Enkäten till området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet... 4 Enkäten till Tväråbäck med omnejd Resultat... 4 Resultat av svaren från de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet... 4 Bakgrundsfrågor... 4 Pendling... 5 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i... 5 Slutsats... 8 Orsaker till att inte välja anslutningsbuss... 8 Resultat av svaren från de boende i Tväråbäck med omnejd... 9 Bakgrundsfrågor... 9 Pendling... 9 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i Vännäs och... 9 Slutsats Orsaker till att inte välja anslutningsbuss Resultat för intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå Tväråbäck Slutsats Parkering Intresse för parkeringsplatser, boende i Vindelälven och boende i Tväråbäck

3 1. Bakgrund till utredningen Uppdraget från Vännäs kommun Vännäs är en pendlingskommun. Av befolkningen pendlar ungefär 1950 personer från Vännäs dagligen, för arbete eller studier. Cirka 800 personer pendlar dagligen från andra orter till Vännäs. Kollektivtrafiken är därför en viktig funktion för kommunen och även en viktig planeringsfråga. Kommunen arbetar också aktivt med att utveckla det hållbara resandet och i det arbetet är övergång till miljövänligare transportsätt viktigt. I december 2011 startade pendeltågstrafik upp mellan Vännäs och Umeå Ö med åtta dubbelturer dagligen måndag-fredag. Genom detta har kollektivtrafiken utvecklats. Från hösten 2012 kommer det även att finnas en perrong i, den andra stora orten i kommunen, som kommer utveckla möjligheterna för fler att resa kollektivt med tåg. Vid båda perrongerna (Vännäs och ) finns det ca 30 pendlarparkeringar. Även om kommunen är relativt liten geografiskt sett så finns det områden som saknar en utvecklad kollektivtrafik. Inför pendeltågsstarten 2011 utredde kommunen intresset för boende i Pengsjö att åka med kommunalt finansierad anslutningstrafik till pendeltåget. Tyvärr var intresset inte tillräckligt för att motivera att kommunen skulle starta upp detta. Inför att det kommer att bli ett tågstopp (med möjlighet att kliva på/av) i har intresset för anslutningstrafik/matartrafik för boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet samt motsvarande för boende i Tväråbäck med omnejd utretts. Även intresset för anslutningstrafik till befintliga bussar har varit en del av utredningen. Utöver detta har också intresset för ett tågstopp (med möjlighet att kliva på/av) i Tväråbäck utretts. Tåget mellan Lycksele och Umeå passerar Tväråbäck och det har undersökts om det finns ett underlag av resande för att kunna motivera ett tågstopp i Tväråbäck, utifrån de tider det befintliga tåget går. Mål för utredningen: Uppdraget ska ge Vännäs kommun ett bra beslutsunderlag för framtida beslut för att utveckla möjligheterna till ett ökat hållbart resande i Vännäs kommun och därmed också främja utvecklingen av kommunen som en plats att leva och på bo i. 2. Metod För att utreda intresset för anslutningstrafik bland de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron samt motsvarande för Tväråbäcksområdet har en enkät utformats och skickats till de boende i områdena. Den tidigare utredningen kring matartrafik och utredningen om intresset för de boende i Pengsjö, har använts som underlag till utredningen. Information om busstrafik, såsom avstånd, lämpliga turer och tider för anslutningsbussar har via telefonsamtal och e-post givits av bussföretagen verksamma i Vännäs kommun. Information tågtrafik såsom cirkatider för tågstopp i Tväråbäck och planerad start för stoppet i har givits av Norrtåg. 3

4 Enkäten till området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet I enkäten till de boende i området runt Vindelälven fanns tre alternativ för anslutningsbussen. Det första alternativet är en linje som går längs den östra sidan om Vindelälven. Turen startar på västra sidan vid bron över Vindelälven vid Selet och kör sedan över bron ned längs östra sidan till. Hela sträckan beräknas ta minuter. Det andra alternativet går längs den västra sidan av Vindelälven. Turen startar i och kör ner till. Sträckan till beräknas ta minuter. Det tredje alternativet är en linje som går längs båda sidor om älven. Turen startar i Spöland, kör över bron vid Selet och kör sedan längs östra sidan älven till. Sträckan Spöland till beräknas ta ca 55 minuter. Vid pendling hem startar bussen på den östra sidan och avslutar på den västra sidan. Respondenterna fick i enkäten välja vilka tider och alternativ som passade dem. I enkäten ställdes även frågor om hur respondenterna pendlar idag, vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande och om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare vid järnvägsstationen i. Enkäten skickades ut till de boende i området som är mellan år gamla. Totalt skickades enkäten till 438 personer. Enkäten ingår som bilaga. Enkäten till Tväråbäck med omnejd I enkäten till boende i Tväråbäck med omnejd ställdes frågor om intresset för anslutningstrafik till tåg och buss i och Vännäs. Restiden med buss mellan Tväråbäck till Vännäs respektive har beräknats vara cirka 20 minuter. Respondenterna fick välja vilka tider och alternativ som passade dem. I enkäten ställdes även frågor om hur respondenterna pendlar idag, vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande och om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare vid järnvägsstationen i respektive Vännäs. Del II i enkäten handlade om intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå gör ett stopp i Tväråbäck. Frågorna utgick utifrån de befintliga tider tåget passerar Tväråbäck idag. Restiden från Vännäs till Tväråbäck beräknades vara ca 7 minuter och restiden från Vindeln till Tväråbäck beräknades vara ca 19 minuter. Respondenterna fick välja vilka tider och alternativ som passade dem. I inledningen av enkäten gavs information om att Vännäs kommun inte är ansvarig för tågtrafiken mellan Lycksele-Umeå och därför inte är den organisation som fattar beslut i frågan. I enkäten ställdes även frågan om de var intresserade av att hyra parkering med motorvärmare i Tväråbäck. Enkäten skickades till de boende i området som är mellan år gamla. Totalt skickades enkäten till 259 personer. 3. Resultat Resultat av svaren från de boende i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron till Selet Bakgrundsfrågor Enkäten till de boende i området runt Vindelälven skickades ut till 438 personer. 233 personer svarade på enkäten, svarsfrekvensen är 53 procent. Ett påminnelseutskick gjordes efter att svarsdatumet hade passerat. Innan påminnelsen skickades ut var svarsfrekvensen cirka 35 procent. Det motiverade att skicka ut en påminnelse. 4

5 Enkäten skickades ut till alla boende i området i åldersgruppen år. Den skickades till 222 kvinnor och 216 män. 131 kvinnor (56,2 %) och 99 män (42,5 %) svarade på enkäten. 3 personer har valt att inte uppge kön. 22 av svaren kom från personer i åldersgruppen år (9,4%). Resterande enkätsvar är från personer i åldergruppen år. 61 procent av som svarade bor på den östra sidan om älven. 35 procent bor på den västra sidan. Av de som svarade på enkäten var 80 procent yrkesarbetande, 10 procent studerande och ytterligare 10 procent annat, vilket specificerades som föräldraledig, sjukskriven, egenföretagare, förtidspensionär och pensionär. Var bor du? Långfors 6 2,6 18 7,9 Gullbyn 7 3,1 Spöland 49 21,4 Selet 22 9,6 bäck 6 2,6 Östra 65 28,4 Östra Spöland 46 20,1 Annat 13 5,7 Pendling Ungefär en 80 procent av de som svarade på enkäten pendlar. De flesta pendlar till Umeå (54 %), 13 procent pendlar till Vännäs och 6 procent pendlar till. Övriga pendlingsorter är exempelvis Sävar, Skellefteå och Vindeln. De flesta av de som pendlar åker med egen bil. Av de som pendlar till Umeå är det 72,6 procent. 75 procent av de som pendlar till och 60,6 procent av de som pendlar till Vännäs åker med egen bil. 8,1 procent (11 personer) av de som pendlar till Umeå reser kollektivt med tåg eller buss. 18,2 procent (6 personer) av de som pendlar till Vännäs åker buss. Om du pendlar till studier eller arbete i Umeå, hur reser du idag? Med egen bil 98 72,6 Samåker 5 3,7 Samåker ibland och åker med egen bil ibland 9 6,7 Åker buss eller tåg 11 8,1 Åker buss/tåg ibland och egen bil ibland 9 6,7 Åker egen bil till närmaste hållplats för vidare resa med tåg 7 eller buss 5,2 Annat 7 5,2 Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i 38 personer uppger att de skulle åka med anslutningsbussarna till tåg och bussar i 4-5 dagar i veckan. 15 av dessa 38 personer har samtidigt kryssat i att anledningen till att de inte kommer att välja att åka med anslutningsbuss är att avgångs- och ankomsttiderna inte passar dem och 4 av de har kryssat i att resan sammantaget tar för lång tid. Därför räknas de inte som personer som är intresserade av att pendla med anslutningsbussar dagligen. 5

6 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbussarna till tåg och bussar i? Inga dagar 47 32,6 1-2 dagar 12 8,3 2-3 dagar dagar 15 10,4 4-5 dagar 38 26,4 Annat 18 12,5 Total ,2 Närmare analys av enkätsvaren visar att totalt 21 personer skulle välja att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i 4-5 gånger i veckan till och från arbetet/studier. 14 personer bor på den östra sidan om Vindelälven och 7 personer bor på den västra sidan om älven. Det finns också 11 personer som skulle välja att åka anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan. 5 av de bor på östra sidan om älven och 6 av de bor på västra sidan. För de sammanlagt 19 personer boende på den östra sidan om Vindelälven som skulle välja att åka anslutningsbuss 4-5 respektive 3-4 gånger i veckan väljer de följande tider: Alternativ 1. Buss längs östra sidan Vindelälven med anslutning till tåg i avgår från Selet stannar i Östra Tåget avgår Tåget Umeå Ö (Nus) Alternativ 1. Buss längs östra sidan Vindelälven med anslutning till buss i avgår från Selet Östra avgår Vasaplan Umeå Passar mig * 5 Alternativ 1. Tåg från Umeå med anslutning till buss till östra sidan om Vindelälven Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) Tåget Anslutningsbussen avgår Östra Selet

7 Alternativ 1. Buss från Umeå med anslutning till buss till östra sidan om Vindelälven avgår från Umeå Nus Anslutningsbussen avgår Östra Selet Om bara en anslutningsbusstur skulle gå längs den östra sidan om älven är intresset störst för turen som ansluter till tåget som avgår ca (14 personer) till Umeå. För hemresa är intresset störst för en anslutningsbuss från tåget som avgår från Umeå Östra och ca i (14 personer). Det finns också intresse för att resa med tåget som avgår från Umeå Östra och tillhörande anslutningsbuss (10 personer) och för bussen som avgår kl från Nus (10 personer). För de sammanlagt 13 personer boende på den västra sidan om Vindelälven som skulle välja att åka anslutningsbuss 4-5 respektive 3-4 gånger i veckan väljer de följande tider: Alternativ 2. Buss från västra sidan Vindelälven med anslutning till tåg i avgår från Spöland Tåget avgår Tåget Umeå Ö (Nus) Alternativ 2. Buss från västra sidan Vindelälven med anslutning till buss i avgår från Spöland avgår Vasaplan Umeå * 5 *Ankommer Umeå Nus Alternativ 2. Tåg från Umeå med anslutning till buss till västra sidan om Vindelälven Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) Tåget Anslutningsbussen avgår Spöland

8 Alternativ 2. Buss från Umeå med anslutning till buss till västra sidan om Vindelälven avgår från Umeå Nus Anslutningsbussen avgår Spöland Om bara en anslutningsbuss skulle gå längs den västra sidan om älven är intresset störst för anslutningsbussen som ansluter till tåget som avgår ca (8 personer) till Umeå. För hemresa är intresset störst för en anslutningsbuss från tåget som avgår från Umeå Östra och ca i (12 personer). I enkäten fanns även ett tredje alternativ med en busslinje som går längs både den östra och västra sidan om älven, där turen startar i Spöland och på hemvägen startar på östra sidan kör över bron vid Selet och avslutar på den västra sidan. Hela sträckan beräknas ta 55 minuter. Det var endast boende på den östra sidan om älven som valde det alternativet. Det innebär att bussen skulle vara utan passagerare på den västra sidan. Det fanns möjlighet i enkäten att önska andra ankomst- och avgångstider än de tider mellan på morgonen och på eftermiddagen, som fanns att välja på. Tiderna som önskades som ankomsttid är spridda och oftast är det bara en person som anger en viss tid, vilket gör att det är svårt att se underlag för anslutningsbuss andra tider än de som finns i enkäten. För önskad ankomsttid i Umeå är det fyra tider (ankomsttid 05.30, 07.00, 8.00, 10.00) där är 3 personer önskar samma tid. När det gäller önskad avgångstid är det tre personer som önskar tiden I övrigt är önskade avgångstider från Umeå är spridda alla tider på dygnet från på morgonen till på kvällen. Önskade ankomsttider är spridda mellan kl till kl Slutsats Det finns ett intresse bland 19 personer för att åka anslutningsbuss på den östra sidan av älven till bussar och tåg i, (4-5 resp. 3-4 dagar) i veckan till och från arbete eller studier. Om det bara finns utrymme för en busslinje är flest intresserade av att resa med tåget som avgår cirkatid På hemvägen skulle det kunna vara motiverat att två anslutningsbussar kan finnas, en som ansluter från tåget som avgår från Umeå och en som ansluter från tåget som avgår från Umeå. Underlaget på 19 resande skulle kunna motivera att anslutningstrafik påbörjas. För den västra sidan om älven ses underlaget med 13 resande för lågt för att kunna motivera en bussanslutning. Alternativet med en linje om båda sidor om älven kan inte heller motiveras då endast personer boende på den östra sidan om älven valde det alternativet, vilket innebär att bussen skulle köra utan passagerare på den västra sidan om älven. Orsaker till att inte välja anslutningsbuss För de som uppger att de inte kommer att resa med anslutningsbussen anger de flesta (44,5 %) som anledning att avgångs- och ankomsttiderna inte passar. Något färre (28,3 %) tycker att resan sammantaget tar för lång tid. Andra anledningar är att bilen är en förutsättning vid hämtning och lämning på förskola och fritids. Det är också ett antal som behöver bilen i tjänsten. Flera har också problem med anslutning från tågstation eller busshållplats i Umeå till arbetsplatsen. En ytterligare orsak är oregelbundna arbetstider, arbete under kvällstid, nätter och helger. På frågan om vad som skulle kunna öka personernas kollektiva resande svarade 8

9 59,5% att ökad turtäthet skulle leda till ökat resande. 26,1% svarade istället billigare biljettpriser och 24,3 % svarade att kortare restid skulle öka det kollektiva resandet. Resultat av svaren från de boende i Tväråbäck med omnejd Bakgrundsfrågor Enkäten till de boende i Tväråbäck med omnejd skickades till 259 personer. 131 personer svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 51 procent. Ett påminnelseutskick gjordes efter att svarsdatumet hade passerat. Innan påminnelseutskicket gjordes var svarsfrekvensen cirka 30 procent. Det motiverade att skicka ut en påminnelse. Enkäten skickades ut till de boende i området i åldersgruppen år. 73 kvinnor (57,9%) och 53 män (42 %) svarade på enkäten. I fem av enkätsvaren uppgav personerna inte kön. 10 av svaren kom från personer i åldersgruppen år (7,7%). Resterande enkätsvar är från personer i åldergruppen år. Av de som svarade på enkäten var 77 procent yrkesarbetande, 9,8 procent studerande och ytterligare 14,8 procent annat, vilket specificerades som föräldraledig, sjukskriven, egenföretagare, förtidspensionär, pensionär, hemmamamma och bonde. Pendling 75 % av de som svarade på enkäten pendlar. De flesta (48%) pendlar till Umeå. 19 procent pendlar till Vännäs och 7 procent pendlar till. Övriga pendlingsorter som utöver dessa var exempelvis Vindeln, Lycksele och Holmsund. Om du pendlar till arbete eller studier i Umeå, hur reser du idag? Med egen bil 42 65,6 Samåker 5 7,8 Samåker ibland och åker med egen bil ibland 7 10,9 Åker buss eller tåg 4 6,2 Åker buss/tåg ibland och egen bil ibland 11 17,2 Reser med egen bil till Vännäs för vidare resa med 7 tåg eller buss 10,9 Annat 5 7,8 De flesta av dem som pendlar åker med egen bil. Av de pendlande till Umeå reser 66 procent med egen bil, av de som pendlar till är det 79 procent och av de som pendlar till Vännäs är det 76 procent, som reser med egen bil. Endast 6,2 procent av pendlarna till Umeå åker kollektivt med tåg eller buss. Resultat av intresset för att åka anslutningsbuss till tåg och bussar i Vännäs och Sammanlagt är det 25 personer som uppger att de är intresserade av att åka med anslutningsbussen 4-5 dagar i veckan. 11 av dessa uppger samtidigt att ankomst- och avgångstiderna inte passar och kan därmed inte räknas som intresserade av att resa dagligen. Tre personer har kryssat i att de antingen kan åka anslutningsbuss till Vännäs eller. Det betyder att det sammanlagt är 11 personer som är intresserade av att åka anslutningsbuss 4-5 dagar i veckan till Vännäs och/eller. 9

10 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbuss till tåg och buss i Vännäs? Inga dagar 41 55,4 1-2 dagar 7 9,5 2-3 dagar 3 4,1 3-4 dagar 7 9,5 4-5 dagar 15 20,3 Annat 3 4,1 Hur många dagar per vecka skulle du välja att åka med anslutningsbuss till tåg och buss i? Inga dagar 37 50,7 1-2 dagar 7 9,6 2-3 dagar 5 6,8 3-4 dagar 13 17,8 4-5 dagar 10 13,7 Annat 6 8,2 Bland de som skulle välja att resa med anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan, vill två personer resa till Vännäs. Tre personer vill resa till. Ytterligare tre personer har kryssat i de kan resa både till Vännäs och. Sammanlagt är 8 personer intresserade av att resa med anslutningsbussen 3-4 dagar i veckan. Maximalt antal som skulle resa till Vännäs (4-5 dagar, resp. 3-4 dagar) är 13 personer. Maximalt antal som skulle resa till är 12 personer (4-5, resp. 3-4 dagar). De tider som flest är intresserade av att resa med är den buss till som ansluter till tåget som avgår ca från. På eftermiddagen är flest intresserade av att ta tåget som avgår från Umeå Ö (nus). Det finns också intresse för att resa med bussen som avgår från Nus och tåget som avgår från Umeå Ö (Nus). När det gäller anslutningsbussen till Vännäs är flest intresserade att ta bussen som ansluter till tåget som avgår och på resan hem från arbetet tåget som avgår från Umeå Ö (Nus). Det fanns möjlighet i enkäten att önska andra ankomst- och ankomsttider än de tider mellan på morgonen och på eftermiddagen som fanns att välja på. Tiderna som önskades som ankomsttid är spridda. De flesta tider önskas bara av en person. Det finns tre tider som fler personer skulle vilja ha som ankomsttid i Umeå. Dessa tider är vid NUS (4 personer), 6.30 (3 personer), 9.00 (3 personer). För önskad avgångstid skulle 3 personer vilja åka kl från Umeå och fyra personer vill åka kl Övriga tider som önskas är spridda mellan kl och Slutsats Då det maximalt är 13 personer som uppgett att de skulle resa med anslutningsbuss till Vännäs (4-5 dagar, resp. 3-4 dagar) och maximalt 12 personer skulle resa till ses underlaget av resande för litet för att motivera att sätta in en anslutningsbuss till Vännäs eller från Tväråbäck. 10

11 Orsaker till att inte välja anslutningsbuss De flesta (52,3%), uppger som anledning att inte välja resa med anslutningsbussarna är att ankomst- och avgångstiderna inte passar. 32,2 procent tycker att resan sammantaget tar för lång tid. Andra anledningar till att inte välja anslutningsbussen är oregelbunden arbetstid, för långt från bostaden till hållplatsen i Tväråbäck, behov av bil i tjänsten, problem med anslutningar från hållplatsen i Umeå till arbetsplatsen och att hämtning och lämning på förskola förutsätter bil. Parkeringsplats med motorvärmare beskrivs som en förutsättning för att kunna åka anslutningsbuss. Om du inte kommer att välja anslutningsbuss till tåg eller buss, vilka anledningar finns? Resan tar sammantaget för lång tid 21 32,3 Ankomsttiderna och avgångstiderna passar inte mig 34 52,3 Annat 25 38,5 På frågan om vad som skulle kunna öka deras kollektiva resande svarar de flesta (55,7 %) att ökad turtäthet skulle öka resandet. 30 % svarar kortare restid och 24 % billigare biljettpriser. Övriga svar på frågan är att det kollektiva resandet skulle öka om tåget stannade i Tväråbäck. Parkeringsplats i Tväråbäck med motorvärmare skulle öka kollektiva resandet och avgångstider som passar bättre. Ytterligare något som skulle öka det kollektiva resandet är att kollektivtrafiken helst skulle gå från dörr till dörr, bostad till arbetsplats. Resultat för intresset för att tåget sträckan Lycksele-Umeå Tväråbäck Av de som svarade på enkäten pendlar de flesta, 55 personer (46,6%) till Umeå. 22 personer (18,6 %) pendlar till Vännäs. De flesta som pendlar åker med egen bil (60,8 %), 11,7 procent åker buss och 10,8 procent samåker. För att ta del av service och kultur- och nöjesevenemang i Umeå reser 83,5 procent med egen bil. 34 personer är intresserade av att resa med tåget till arbete eller studier 4-5 dagar i veckan. 17 av dessa 34 personer uppger samtidigt att anledning till att inte resa med tåg till arbete eller studier är att avgångs- och ankomsttiderna inte passar. 19 personer skulle resa med tåget 1 gång per månad för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. 21 personer skulle resa med tåget två gånger per månad och 24 personer skulle resa med tåget 1 gång per vecka för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. Hur många dagar per vecka skulle du resa med tåget till arbete eller studier? Inga dagar 40 35,7 1-2 dagar dagar 10 8,9 3-4 dagar 8 7,1 4-5 dagar 34 30,4 Mer sällan 16 14,3 Total ,5 11

12 De tider som flest personer är intresserade att resa med tåget är: 1. (Måndag Fredag, 58 personer) Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 16.34, tåget till Tväråbäck 16.59, tåget till Lycksele (Måndag-Fredag, 52 personer) Tåget avgår från Lycksele 06.00, tåget till Tväråbäck 07.18, tåget till Umeå Ö (Nus) (Lördagar, 49 personer) Tåget avgår från Lycksele 08.37, tåget till Tväråbäck 09.57, tåget till Vännäs 10.09, tåget till Umeå Ö (Nus) (Lördag, söndag och helgdag, 43 personer). Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 16.31, tåget till Vännäs 16.55, tåget till Tväråbäck 17.06, tåget till Lycksele (Lördag, söndag och helgdag, 35 personer). Tåget avgår från Lycksele 12.57, tåget till Tväråbäck 14.14, tåget till Vännäs 14.20, tåget till Umeå Ö (Söndagar, 35 personer) Tåget avgår från Umeå Ö (Nus) 21.38, tåget till Vännäs 22.02, tåget till Tväråbäck 22.14, tåget till Lycksele Orsaker att inte resa med tåg De flesta (52,2 %) som inte är intresserade av att resa med tåg till arbete eller studier tycker inte att avgångs- och ankomsttiderna passar. För nästan 20 procent (19,8 %) ligger järnvägen för långt från bostaden. 12,5 procent pendlar inte till de orter tåget går till. Andra anledningar till att inte välja att resa med tåget är behov av bil i tjänsten, att tiderna inte passar, att det är problem med anslutningen från hållplats/järnvägsstation i Umeå till arbetsplatsen och behov av bil vid hämtning och lämning till förskola. Motorvärmarparkeringar i Tväråbäck beskrivs också som en förutsättning för att kunna resa med tåget. Om det inte passar att pendla med tåg från Tväråbäck till arbete och studier, beror det på: Avgångs- och ankomsttiderna passar inte mig 50 52,1 Jag föredrar annat färdsätt 4 4,2 Resan tar för lång tid 4 4,2 Jag pendlar inte till de orter tåget går till 12 12,5 Avståndet mellan järnvägsstationen och bostaden är för långt 19 19,8 Annat 28 29,2 Total ,9 För de som inte skulle välja tåget för att ta del av service och kultur- och nöjesevenemang i Umeå, tycker 60,2 procent att tiderna inte passar. Nära 20 procent (19,4) föredrar annat färdsätt. För 29 procent är avståndet mellan bostaden och järnvägstationen för långt. 12

13 Slutsats 34 personer skulle resa med tåget till och från arbetet eller studier från Tväråbäck 4-5 dagar. 17 av dessa uppger samtidigt att anledningen till att inte resa med tåget är att ankomst- och avgångstiderna inte passar. 24 personer skulle resa med tåget till Umeå för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang 1 gång i veckan. Den största anledningen till att de svarande inte skulle välja tåget är att de befintliga tider tåget passerar Tväråbäck idag inte passar. Resultaten kan tas vidare till berörda parter när det nu finns kunskap om undrelaget av resande. Parkering Intresse för parkeringsplatser, boende i Vindelälven samt boende i Tväråbäck 33 personer som bor i området runt Vindelälven ovan Spölandsbron är intresserade av att hyra parkeringsplats med motorvärmare för en kostnad av 200 kr/månad i. Ett fåtal, 6 personer, kommenterade att priset för hyran är för högt och lika många (6 personer) ville kunna hyra motorvärmare vid behov, exempelvis per timme. 12 personer boende i Tväråbäck med omnejd är intresserade av att hyra parkeringsplats med motorvärmare för 200 kr/månad i. 10 personer är intresserade av hyra parkeringsplats med motorvärmare i Vännäs. 34 personer är intresserade av att hyra motorvärmare med parkering för en kostnad om 200 kr i Tväråbäck. 13

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Sorundanets resvaneundersökning. Nynäshamns kommun 2007. genomförande och resultat

Sorundanets resvaneundersökning. Nynäshamns kommun 2007. genomförande och resultat Sorundanets resvaneundersökning i Nynäshamns kommun 2007 genomförande och resultat Ansvarig för undersökningen: Lena Dafgård Sorundanet det nya lokalpartiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Personalenkät 2012 KORTVERSION

Personalenkät 2012 KORTVERSION Personalenkät 2012 KORTVERSION 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 - kortversion Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034 Oskarshamns kommun Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping Uppdragsnummer 2128034 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz.

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Svensk Kärnbränslehantering AB Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö Uppdragsnummer 2128028 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling 1 (35) Sweco Transport & Anläggning Gjörwellsgatan

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 sammanställning av resultat Rapport 2005:15 Utgåva 1.0, 20 mars 2005 Dokumentinformation Titel Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 - sammanställning av resultat

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer