FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGOR OM FARTKOLLAREN"

Transkript

1 FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar för Dig. 1. Tror Du att Du får det svårare eller lättare att hålla hastigheten på 30-sträckor med hjälp av fartkollaren? Mycket svårare Svårare Oförändrat Lättare Mycket lättare ,0 (0,6) 2. Tror Du att Du får det svårare eller lättare att hålla hastigheten på 50-sträckor med hjälp av fartkollaren? Mycket svårare Svårare Oförändrat Lättare Mycket lättare ,9 (0,6) 3. Tror Du att Du får det svårare eller lättare att hålla hastigheten på 70-sträckor med hjälp av fartkollaren? Mycket svårare Svårare Oförändrat Lättare Mycket lättare ,8 (0,6) 4. Hur tror Du att det kommer att bli när Du har fartkollaren i bilen? Minska Oförändrad Öka mycket mycket 1. Kommer Din hastighet på 30-sträckor att öka eller minska med fartkollare? ,4 (0,7) 2. Kommer Din hastighet på 50-sträckor att öka eller minska med fartkollare? ,4 (0,6) 3. Kommer Din hastighet på 70-sträckor att öka eller minska med fartkollare? ,5 (0,6) 4. Kommer Din hastighet på 90-sträckor att öka eller minska med fartkollare? ,6 (0,6) 5. Kommer Din hastighet på 110-sträckor att öka eller minska med fartkollare? ,8 (0,6) Minska Oförändrad Öka

2 mycket mycket 6. Kommer Dina restider i tätort att öka eller minska med fartkollare? ,1 (0,5) 7. Kommer Din säkerhet i trafiken att öka eller minska med fartkollare? ,3 (0,7) 8. Kommer Din irritation i trafiken att öka eller minska med fartkollare? ,0 (0,6) 9. Kommer Din stress i trafiken att öka eller minska med fartkollare? ,0 (0,6) 10. Kommer Din uppmärksamhet i trafiken att öka eller minska med fartkollare? ,4 (0,7) 11. Kommer Din körglädje i trafiken att öka eller minska med fartkollare? ,0 (0,6) 12. Kommer Din uppmärksamhet på fotgängare att öka eller minska med fartkollare? ,3 (0,6) 13. Kommer Din uppmärksamhet på hastighetsskyltar att öka eller minska med fartkollare? ,3 14. Kommer Din upplevelse av att vara kontrollerad i trafiken att öka eller minska med fartkollare? ,4 (0,7) 15. Kommer Din bensinförbrukning att öka eller minska med fartkollare? ,8 (0,6)

3 5. Vad tycker Du om fartkollaren i allmänhet? Instämmer Instämmer inte alls helt 1. Fartkollare skall vara obligatoriskt i tätortstrafik ,4 (1,3) 2. Fartkollare bör inte finnas för landsvägstrafik ,1 (1,3) 3. Fartkollaren skall varna för hastighets överträdelse bara på 30-sträckor ,4 (1,4) 4. Det borde vara lag på att alla bilar ska vara utrustade med fartkollare ,9 (1,4) 5. Om alla bilar hade fartkollare skulle hastigheterna minska på 30-sträckor i tätortstrafik ,2 6. Om alla bilar hade fartkollare skulle hastigheterna minska på 50-sträckor i tätortstrafik ,1 7. Om alla bilar hade fartkollare skulle hastigheterna minska på 70-sträckor i tätortstrafik ,9 8. Om alla bilar hade fartkollare skulle hastigheterna minska på landsväg ,5 (1,2) 9. Fartkollare borde kopplas direkt till polisen och böter skickas ut så snart man kör för fort ,4 10. Om alla bilar hade fartkollare i tätort skulle luftföroreningarna öka ,3 (1,2) 11. Om alla bilar hade fartkollare i tätort skulle köerna öka på gatorna ,5 (1,2) 6. Kan Du tänka Dig att ur egen ficka betala för att installera en fartkollare i Din egen bil, och i så fall hur mycket? 23% Ja mv 453 kr 77% Nej

4 FRÅGOR OM HASTIGHETER OCH HASTIGHETSGRÄNSER 7. Vad tycker Du om följande åtgärder för att öka efterlevnaden av hastighetsgränser? Mycket Varken bra Mycket dåligt eller dåligt bra 1. Polisövervakning i form av fartkontroller? ,7 2. Övervakningskameror med direkt koppling till polisen? ,8 (1,3) 3. Blomlådor som farthinder inom tätort? ,4 (1,3) 4. Gupp som farthinder inom tätort? ,8 (1,2) 5. Upphöjda övergångsställen som farthinder inom tätort? ,1 (1,2) 6. Minirondeller som farthinder inom tätort? ,5 (1,3) 7. Fartkollare i bil (d.v.s. sådan utrustning som Du nu får testa) inom tätort? ,0 (0,8) 8. Fartkollare i bil (d.v.s. sådan utrustning som Du nu får testa) på landsväg? ,3 (1,3) 9. Hastighetsanpassare i bil (utrustning som ger ett mottryck i gaspedalen) inom tätort? ,3 (1,2) 10. Hastighetsanpassare i bil (utrustning som ger ett mottryck i gaspedalen) på landsväg? ,3 (1,3)

5 8. I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? Instämmer Instämmer inte alls helt 1. Om jag håller hastighetsgränsen bildas det ofta en kö av bilar bakom mig ,6 (1.1) 2. Med fartkollaren kan jag hålla hastighetsgränsen utan att bry mig om vad andra bilister tycker ,2 (1,3) 3. Det är viktigare för mig att följa trafikrytmen i tätort än att hålla hastighetsgränserna ,4 (1,2) 4. Jag kör fortare än gällande hastighetsgräns om andra gör det ,4 (1,2) 5. Om jag alltid håller hastighetsgränserna kan det få andra att göra farliga omkörningar ,2 (1,2) 6. Det är stressande för mig att försöka hålla hastighetsgränserna ,2 7. Jag kör ofta för fort för att inte vara en bromskloss i trafiken ,9 8. Antalet olyckor skulle minska om alla höll hastighetsgränserna i tätort ,3 9. Jag anser att det är en moralisk skyldighet för alla att hålla hastighetsgränserna ,1 10. Det är viktigare för mig att följa trafikrytmen på landsväg än att hålla hastighetsgränserna ,5 (1,2) 11. De som alltid håller hastighetsgränserna skapar köer och irritation i trafiken ,6 (1,2) 12. Det finns ett starkt samband mellan hastighet och risk för olyckor ,5 (0,8)

6 9. Vad tycker Du om hastighetsgränsen: Ofta Lagom Ofta för låg för hög 30 km/timme i tätort? ,7 (0,8) 30 km/timme i bostadsområden i tätort? km/timme vid skola och daghem i tätort? ,2 (0,8) 3,0 (0,5) 50 km/timme i tätort? ,1 (0,5) 50 km/timme i bostadsområden i tätort? ,5 (0,8) 50 km/timme vid skola och daghem i tätort? ,5 (0,8) 70 km/timme i tätort? ,2 (0,8) 70 km/timme på landsväg? ,8 90 km/timme på landsväg? ,7 (0,7) 110 km/timme på landsväg? ,6 (1,2) 10. Hur svårt är det för Dig att hålla olika hastighetsgränser? Mycket Varken Mycket svårt eller lätt 30 km/timme i tätort ,6 (1,2) 30 km/timme i bostadsområden i tätort ,8 (1,2) 30 km/timme vid skola och daghem i tätort ,8 (1,2) 50 km/timme i tätort ,5 50 km/timme i bostadsområden i tätort ,7 50 km/timme vid skola och daghem i tätort ,0 70 km/timme i tätort ,8 70 km/timme på landsväg ,9 (1,3) 90 km/timme på landsväg ,5 110 km/timme på landsväg ,8 110 km/timme på motorväg ,8 (1,2)

7 11. Ur Din egen moraliska synpunkt - hur viktigt är det att hålla hastighetsgränserna? Inte alls Mycket viktigt viktigt 30 km/timme i tätort ,9 30 km/timme i bostadsområden i tätort ,1 30 km/timme vid skola och daghem i tätort ,8 (0,6) 50 km/timme i tätort ,1 50 km/timme i bostadsområden i tätort ,3 (0,8) 50 km/timme vid skola och daghem i tätort ,7 (0,7) 70 km/timme i tätort ,1 70 km/timme på landsväg ,5 90 km/timme på landsväg ,5 110 km/timme på landsväg ,6 110 km/timme på motorväg ,4 (1,2) ACCEPTANS AV ÖVERTRÄDELSER 12. Hur acceptabelt är det för Dig att överskrida olika hastighetsgränser? Inte Helt acceptabelt acceptabelt 30 km/timme i tätort ,9 30 km/timme i bostadsområden i tätort ,8 30 km/timme vid skola och daghem i tätort ,3 (0,8) 50 km/timme i tätort ,0 50 km/timme i bostadsområden i tätort ,7 50 km/timme vid skola och daghem i tätort ,3 (0,8) 70 km/timme i tätort ,9 70 km/timme på landsväg ,6 90 km/timme på landsväg ,7 110 km/timme på landsväg ,5 (1,2) 110 km/timme på motorväg ,8 (1,3)

8 13. Vad tror Du personer som är viktiga för Dig (i familjen, nära bekanta m.fl. tycker ifall Du överskrider hastighetsgränser? Inte Helt acceptabelt acceptabelt 30 km/timme i tätort ,9 30 km/timme i bostadsområden i tätort ,8 30 km/timme vid skola och daghem i tätort ,4 (0,8) 50 km/timme i tätort ,0 50 km/timme i bostadsområden i tätort ,8 50 km/timme vid skola och daghem i tätort ,5 (0,8) 70 km/timme i tätort ,0 (1,8) 70 km/timme på landsväg ,5 90 km/timme på landsväg ,6 110 km/timme på landsväg ,5 (1,2) 110 km/timme på motorväg ,7 (1,3)

9 FRÅGOR OM TRAFIKBETEENDEN 13. Om Du ser till Ditt eget beteende som bilist: 1. Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 30 km i tätort med 10 kilometer eller mer? 2. Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 50 km i tätort med 10 kilometer eller mer? 3. Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70 km i tätort med 10 kilometer eller mer? 4. Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70 km på landsväg med 10 kilometer eller mer? 5. Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 90 km på landsväg med 10 kilometer eller mer? 6. Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 110 km på landsväg med 10 kilometer eller mer? 7. Hur ofta händer det att Du retar Dig på andra bilister som håller gällande hastighetsgräns? 8. Hur ofta släpper du fram andra trafikanter i korsningar med högerregel? 9. Hur ofta händer det att du ökar farten för att inte bli omkörd av en annan bilist? Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket Ofta , , , , , ,2 (1,3) , ,3 (0,8) ,8

10 14. Om Du ser till Andra bilisters beteenden: 10. Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 30 km i tätort med 10 kilometer eller mer? 11. Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 50 km i tätort med 10 kilometer eller mer? 12. Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 70 km i tätort med 10 kilometer eller mer? 13. Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 70 km på landsväg med 10 kilometer eller mer? 14. Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 90 km på landsväg med 10 kilometer eller mer? 15. Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 110 km på landsväg med 10 kilometer eller mer? 16. Hur ofta händer det att Andra bilister retar sig på dem som håller gällande hastighetsgräns? 17. Hur ofta släpper Andra bilister fram andra trafikanter i korsningar med högerregel? 18. Hur ofta händer det att Andra bilister ökar farten för att inte bli omkörd av en annan bilist? Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket Ofta , , , ,7 (0,8) ,8 (0,8) , , , ,5

11 15. Fel och misstag som man kan göra i trafiken Varje bilförare råkar ut för att göra fel och misstag i trafiken. Oftast leder detta inte till att något annat händer än att man blir medveten om felet/misstaget. Under olyckliga omständigheter kan en olycka bli följden. För att få en uppfattning om omfattningen av denna typ av fel måste man be bilförare själva att rapportera om dem, eftersom de flesta inte kan studeras på annat sätt. Nedan hittar Du en rad olika beskrivna trafiksituationer. Ange för varje situation hur ofta Du som förare råkar ut för dem. Vi väntar oss inga precisa svar utan mera Din allmänna uppfattning hur ofta de inträffar. Sätt ett kryss i lämplig ruta. Svara snabbt men noggrant och fundera inte för länge på de olika situationerna. Försök att besvara alla situationerna på ett uppriktigt sätt. 1. Kör medvetet för fort för att följa trafikrytmen. 2. Kör om en framförvarande när denne saktar in för hastighetsbegränsning. 3. Missar grön pil på trafiksignal som talar om att du får svänga. Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta ,4 (1,2) , ,3 4. Glömmer lossa handbromsen vid start ,9 5. Kör mycket nära en framförvarande bil för att få föraren att köra fortare eller köra åt sidan. 6. Glömmer att blända av vid mörkerkörning och blir påmind av att mötande blinkar med helljuset. 7. Ökar farten vid trafiksignal som lyser gult för att hinna över innan signalen slår om till rött. 8. Parkerar medvetet felaktigt för att uträtta ett kortare ärende. 9. Kör förbi ett förbudsmärke, t.ex. Förbud mot infart, för att du inte sett märket. 10. Kör fel på grund av att du läst fel på vägvisningsskylt , , ,5 (1,2) ,2 (1, , ,6 11. Missar att trafiksignal slagit om till grönt ,1 (0,8) 12. Kör medvetet för fort på stora vägar då det är lite trafik. 13. Upptäcker att du kör på näst högsta växeln på längre sträckor även om farten medger att det skulle gå bra att köra på högsta. 14. Känner dig osäker på var du har parkerat bilen på en stor parkeringsplats eller i ett parkeringsgarage ,4 (1,3) , ,1

12 15. Avser att backa och upptäcker att bilen går framåt på grund av att fel växel ligger i (eller tvärtom). 16. Kör över hastighetsgränsen vid omkörning för att komma om så snabbt som möjligt. 17. Missar vägmärken som talar om att vägen är tillfälligt avstängd 18. Avser att köra till en plats som du normalt inte kör till och upptäcker att du av vana är på väg mot en plats som du ofta kör till. 19. Missar avfart på motorväg och måste köra en lång omväg. 20. Missbedömer väglaget och upptäcker att bromssträckan blir längre än du trodde. Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta ,7 (0,7) ,1 (1,3) ,6 (0,7) , , ,6 21. Får in fel växel under körning ,7 (0,8) 22. Har för avsikt att sätta på t.ex. vindrutetorkarna men råkar istället sätta på något annat t.ex. ljuset. 23. Glömmer vilken växel du har i och måste känna efter med handen eller titta. 24. Kör avsiktligt ut nära framför ett fordon som kommer på huvudled även om inga andra kommer efter detta fordon. 25. Missbedömer avstånd till mötande vid omkörning och måste köra in mycket snävt framför den du kört om. 26. Svänger höger in på en huvudled framför ett fordon som du inte har sett eller har missbedömt hastigheten på. 27. Försöker att växla till en högre växel fast du redan kör på den högsta. 28. Parkerar felaktigt i brist på lämplig, godkänd plats. 29. Missbedömer hastigheten vid avfart från huvudled och får bromsa mycket kraftigt. 30. Sneddar över på vänster väghalva i vänsterkurva på landsväg där sikten är skymd. 31. Missbedömer avståndet till mötande när du tar till vänster och tvingar den mötande till att bromsa ,7 (0,7) , ,3 (0,6) ,8 (0,7) ,7 (0,7) , , ,9 (0,8) , ,5 (0,6)

13 Om Du ser till Ditt eget beteende som fotgängare Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 33. Hur ofta går Du mot röd gubbe? ,9 (1,3) 34. Hur ofta korsar Du gatan i tätort på andra ställen än övergångsställen? 35. Hur ofta händer det att Du måste vänta vid övergångsställe på att bilar ska stanna? 36. Händer det att Du retar Dig på att bilister tar för lite hänsyn till fotgängare? , , ,3 (1,2) Om Du ser till Ditt eget beteende som cyklist 37. Hur ofta cyklar Du mot rött trafikljus i gatukorsning? 38. Hur ofta cyklar Du på vägbanan när det finns cykelbana bredvid? 39. Hur ofta cyklar Du utan cykelbelysning när det är mörkt? Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta , , ,5 (1,4) 40. Hur ofta använder Du cykelhjälm när Du cyklar? ,2 (1,7) 41. Hur ofta cyklar Du på trottoar som inte är avsedd för cykeltrafik? 42. Hur ofta cyklar du mot rött ljus vid övergångsställe/ cykelöverfart? ,4 (1,2) ,7

14 16. Har Du som bilförare råkat ut för någon trafikolycka under de tre senaste åren, som lett till skada på person eller fordon? (Även små skador som blåmärke, skrubbsår eller en liten skada på fordonet ska räknas.) 84 Nej, jag har inte råkat ut för några trafikolyckor 16 Ja, i så fall, hur många olyckor? 322 stycken Av dessa olyckor, hur många inträffade i tätort/ på landsväg: I tätort 322..stycken På landsväg..stycken Av dessa olyckor, ange antal för varje typ av olycka och typ av skada: Huvudsaklig typ av skada för någon av de inblandade: - Materialskada - Lätt personskada - Svår personskada - Dödlig skada Kört av vägen eller kört på föremål Kört på annan trafikant Blivit påkörd FRÅGOR OM OLIKA TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 17. Det finns många sätt att försöka öka trafiksäkerheten. I vilken utsträckning tror Du att följande åtgärder skulle vara effektiva sätt att öka trafiksäkerheten? Inte alls Mycket effektivt effektivt 1. Mer information om trafiksäkerhet ,5 2. Fysiska hinder på vägbanan (t.ex. väggupp) ,5 (1,2) 3. Fartkollare med bildskärm som visar aktuell hastighet i landsvägstrafik ,5 4. Fartkollare med bildskärm som visar aktuell hastighet i tätortstrafik ,7 5. Fler poliser synliga i trafiken (0,8)

15 Inte alls Mycket effektivt effektivt 6. Fler rondeller ,3 7. Lägre hastighetsgränser i tätort ,9 8. Fler trafikregler ,8 (0,8) 9. Fler hastighetskontroller i tätortstrafik ,6 10. Fartkollare i landsvägstrafik ,6 11. Bredare landsvägar ,0 12. Hårdare straff vid trafikförseelser ,0 13. Lägre hastighetsgränser på landsväg ,4 14. Trafikövervakning med registrerande kameror ,5 (1,2) 15. Planskilda korsningar på landsväg ,4 16. Aktiv gaspedal, (d.v.s. en anordning som gör att gaspedalen blir betydligt svårare att ,7 (1,3) trycka ner när föraren kör fortare än gällande hastighetsgräns) i tätortstrafik 17. Aktiv gaspedal, (d.v.s. en anordning som gör att gaspedalen blir betydligt svårare att ,5 (1,3) trycka ner när föraren kör fortare än gällande hastighetsgräns) vid landsvägstrafik 18. Fler hastighetskontroller i landsvägstrafik ,6 19. Mer övervakning i tätortstrafik ,8 20. Fartkollare i tätortstrafik ,0 (0,8) 21. Fler gång- och cykelbanor ,3 (0,8) 22. Planskilda korsningar i tätort ,2 23. Utbyggd kollektivtrafik ,8

16 AVSLUTNINGSVIS VILL VI STÄLLA NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL. 18. Vilket är Ditt vanligaste färdsätt denna årstid vid olika ärenden? (Markera endast ett färdmedel för varje typ av ärende) Till och från arbete eller skola Dagliga inköp (matvaror etc.) Fritidsresor inom kommunen Gång Cykel/moped Buss Bil, förare Bil, passagerare Annat Har Du någon form av rabattbiljett för buss? 12 Ja 88 Nej 20. Har Du tillgång till cykel? 94 Ja 6 Nej 21. Hur många personer, inklusive dig själv, bor i Ditt hushåll? Vuxna Barn 0-6 år Barn 7-12 år Barn år 1,8 0,7 0,8 0,8 22. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 65 Förvärvsarbete, heltid eller deltid 1 Studerande, militärtjänstgöring 1 Hemarbetande, föräldraledig 1 Arbetssökande 30 Sjukpensionär, pensionär 2 Annat:.

17 23 Kör Du arbetsgivarens bil i Ditt arbete? 14 Ja Om Ja, Hur många kilometer per vecka mv Folkskola 24. Vilken är Din högsta genomförda utbildning? 22 Folkskola 11 Grundskola, folkhögskola 30 Gymnasieskola 33 Universitet, högskola 5 Annat. Avslutningsvis. Ser Du några andra möjligheter eller problem med fartkollaren som inte tagits upp bland frågorna ovan? 15 % har kommentarer Tack för hjälpen!

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Frågor till Dig som kör bil

Frågor till Dig som kör bil Frågor till Dig som kör bil 1c. Vilken eller vilka behörigheter har Du nu? A: motorcykel B: personbil C: tung lastbil D: buss E: släpfordon Taxi 1d. Om Du tidigare har haft en högre behörighet, markera

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Förfrågan om beteende vid övergångsställen i Lovisa

Förfrågan om beteende vid övergångsställen i Lovisa Förfrågan om beteende vid övergångsställen i Lovisa 28.6.2018 Bakgrund och svar Enkäten genomfördes på finska och svenska som en del av projektet Trafiksäkerhetsaktör i Lovisa. Enkäten förverkligades som

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Manus till bildspel. Cykla säkert på lätt svenska. Bild 2. Demokrati. Cykla säkert på lätt svenska

Manus till bildspel. Cykla säkert på lätt svenska. Bild 2. Demokrati.   Cykla säkert på lätt svenska Bild 2. Demokrati Manus till bildspel Cykla säkert på lätt svenska Cykla säkert på lätt svenska www.ntf.se Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. Det beror framför allt på ett nationellt arbete

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 3 mars 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2017:91. TSFS 2010:32

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Samyar Ravanbakhsh Utred och inför hastighetssänkare i Rinkabyholm

Handläggare Datum Ärendebeteckning Samyar Ravanbakhsh Utred och inför hastighetssänkare i Rinkabyholm Handläggare Datum Ärendebeteckning Samyar Ravanbakhsh 2018-08-06 2018-1070 Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag Ärende: Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnadskontorets

Läs mer

ISA-försöket i Umeå. Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4

ISA-försöket i Umeå. Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4 Hushållsmedlemmars inställning till ISA och trafiksäkerhet ISA-försöket i Umeå Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4 1Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2Institutionen

Läs mer

1. Cykeln som motion och fordon

1. Cykeln som motion och fordon Äldre i trafiken Sveriges befolkning blir allt äldre. Trafiken är inte alltid anpassad till allas förutsättningar/behov. NTF i samarbete med SPF, PRO och SKPF. Studiematerial till studiecirklar eller information

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Taxa för kommunal parkeringsövervakning

Taxa för kommunal parkeringsövervakning STYRDOKUMENT Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, 57 Gällande från 2018-11-01 Ansvarig handläggare: Emil Wissman Diarienummer: MBN 2018/00064-315 KS 2018/00238-315 Taxa för kommunal parkeringsövervakning

Läs mer

Manus till bildspel. Cykla säkert på lätt svenska. Bild 2. Demokrati. Cykla säkert på lätt svenska

Manus till bildspel. Cykla säkert på lätt svenska. Bild 2. Demokrati.   Cykla säkert på lätt svenska Bild 2. Demokrati Manus till bildspel Cykla säkert på lätt svenska Cykla säkert på lätt svenska www.ntf.se Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. Det beror framför allt på ett nationellt arbete

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Tema trafik: Borta bra men hemma bäst

Tema trafik: Borta bra men hemma bäst Tema trafik: Borta bra men hemma bäst Vilket land kan det röra sig om? Diskutera! Argentina, Indien, Japan, Kina, Luxemburg, Mikronesien, Nordkorea, Papua Nya Guinea, Portugal, Saudiarabien, Storbritannien,

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Rapport Valboskolan. - Resevaneundersökning elever i Årskurs 3-6

Rapport Valboskolan. - Resevaneundersökning elever i Årskurs 3-6 Rapport Valboskolan - Resevaneundersökning elever i Årskurs 3-6 Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet & Miljö Dalslandskommunernas kommunalförbund Bakgrund Färgelanda

Läs mer

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. De båda proven ska genomföras nära varandra i tid. Genom den här broschyren vill

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2015:16. TSFS 2012:43 Konsoliderad elektronisk utgåva

Läs mer

1. Cykeln som motion och fordon

1. Cykeln som motion och fordon Musklerna och skelettet stärks och konditionen blir bättre. Cykeln är ett fordon. Cykelbana i första hand. Håll dig långt till höger på vägbanan. Diskussionsfrågor: Fördelar respektive nackdelar med att

Läs mer

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon:

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon: Cykelkurs övning och teori Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon: 0520-49 50 00 www.trollhattan.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Teoridel: Skyltar & regler...4-5 Teoridel: Vad säger lagen om...6

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2012-02-23 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister TN 292 /15 TN-Information Trafiknämnden 2015-12-18 Diarienummer 3078/15 Specialist & sakområden Malin Månsson Telefon 031-368 26 07 E-post: malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se Information om Utökade

Läs mer

Regionala systemanalyser

Regionala systemanalyser PM 2008-06-02 Regionala systemanalyser Jämställdhetsperspektiv: funktioner - åtgärder Jämställdhet i investeringsplaneringar handlar om att: Både män och kvinnor ska kunna påverka fördelningen av samhällets

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

När du har krockat läs det här direkt!

När du har krockat läs det här direkt! När du har krockat läs det här direkt! Använd den skadeanmälan som passar för den händelse du råkat ut för. 1. Rondell. 2. Seriekrock eller påkörning bakifrån. 3. Övriga händelser mellan fordon (standardblankett

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Projektförslag. Skolhastighetsmätningar

Projektförslag. Skolhastighetsmätningar Projektförslag Skolhastighetsmätningar Skolhastighetsmätningar Det är av yttersta vikt att hastigheten 30 km/h hålls utanför skolor. NTF Sörmland- Örebro län- Östergötland arbetar för att öka uppmärksamheten

Läs mer

Sida 1(8) Farthinder. Datum Diarienummer /512. Tekniska kontoret. Antagen av Myndighetsnämnden. Paragraf 48. Blommor i trafiken

Sida 1(8) Farthinder. Datum Diarienummer /512. Tekniska kontoret. Antagen av Myndighetsnämnden. Paragraf 48. Blommor i trafiken Tekniska kontoret Farthinder Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Diarienummer 2016-000157/512 48 Blommor i trafiken 2 Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Vi på tekniska kontoret

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

BLOMLÅDOR FÖR EN FÖRÄNDRAD TRAFIKMILJÖ

BLOMLÅDOR FÖR EN FÖRÄNDRAD TRAFIKMILJÖ BLOMLÅDOR FÖR EN FÖRÄNDRAD TRAFIKMILJÖ - Information Datum 2018-02-07 Författare Stadsmiljö - Trafik Förutsättningar för att få ställa ut blomlådor på din gata Blomlådor i tätbebyggt område Grundförutsättningen

Läs mer

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ SAMMANFATTAD UNDERVISNINGSPLAN NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA. Övningsmoment 0 Övning 0.- Körning på mer trafikerade gator, stadstrafik eller liknande stadstrafik Övning 0a.- Avsökningsteknik och riskbedömning

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Körkort för personbil. Behörighet B

Körkort för personbil. Behörighet B Körkort för personbil Behörighet B Med den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad som krävs för att få ett körkort, hur du ska utbilda dig, vad förarprovet kan innehålla och vad du

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Generella regler för gruppkörning med motorcykel

Generella regler för gruppkörning med motorcykel Generella regler för gruppkörning med motorcykel Att köra i grupp är för många en trevlig del av MC-gemenskapen. Det spelar ingen roll vilken typ av motorcykel man kör - det går alltid att köra tillsammans

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR

GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR Del 1B, från till att planera en sväng Övningsmoment 3, enligt trafikskolans undervisningsplan I denna presentation kan du läsa om hur man kan lära sig grunderna på bästa möjliga

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5.

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5. HÄRNÖSAND 20r2-04-18 Blomlådor eller inte? IA Namn: Gatuadress: Inlämnas senast den: 27 /4 Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och Kent Nilsson Hagagatan B5 Beslut uännösanr 2012-04-r8 Förslag till

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogram Vetlanda kommun Tekniska kontoret Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvarig Teknisk chef Beslutad av (datum och ) Tekniska nämnden Giltig fr o m 2013-xx-xx Gäller för Alla kommunens verksamheter Senast reviderad

Läs mer

Publikation 2002:56. Resultat från 2001 års enkätundersökning

Publikation 2002:56. Resultat från 2001 års enkätundersökning Publikation 2:56 Resultat från 1 års enkätundersökning 2-4 Titel: Trafiksäkerhetsresultat från 1-års undersökning Författare: Anna Warnemo och Maj Eriksson, Statistiska centralbyrån Kontaktperson: Jonas

Läs mer

RESEARCH REPORT. Yrkesförare i trafikmiljön

RESEARCH REPORT. Yrkesförare i trafikmiljön RESEARCH REPORT 2008:07 Yrkesförare i trafikmiljön Förståelse och efterlevnad av trafikregler Anita Gärling Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för

Läs mer