Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen"

Transkript

1 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003

2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå tätort och dess omgivningar, gjordes Enkäten skickades ut till boende inom Skelleftedalen, varav personer besvarade enkäten, vilket är cirka 5,6 % av de boende inom Skelleftedalen. Tabell 1 och 2 visar andel svarande inom varje åldersgrupp och sysselsättningsgrupp. (SWECO VBB, 2003) Tabell 1: Andel svarande inom varje åldersgrupp Åldersfördelning Andel svarande % % % % % % % % 80-4 % Tabell 2: Andel svarande inom varje sysselsättningsgrupp Sysselsättning Andel svarande Förvärvsarbetande/egen 56 % företagare Studerande/militärtjänstg 8 % öring Arbetar i 1 % hushållet/föräldraledig Arbetssökande 4 % Sjukpensionär/pensionär 28 % Annat 1 % Andelen svarande, över 18 år, som innehar ett körkort är 88 % och undersökningen visar även att det är mer vanligt att ha körkort om man bor i en stadsdel längre ifrån stadskärnan. Tabell 3 och 4 visar andel svarande som har tillgång till fordon samt andelen som äger ett busskort. (SWECO VBB, 2003) Tabell 3: Tillgång till fordon bland svarande Fordon Andel svarande Cykel 98 % Moped (vanlig) 4 % Moped (EU-moped) 1 % Motorcykel 4 % Spark 40 % Privat bil 90 % Tjänstebil 8 % Tabell 4: Ägande av busskort bland svarande Busskort Andel svarande Busskort för 30 dagar 4 % 10-resorskort 15 % Annat kort 3 % Inget busskort 69 % Löser enkelbiljett 9 % Resvanor Det vanligaste sättet att förflytta sig är att själv köra bilen och därefter i rangordning att cykla, gå och åka bil som passagerare. Skellefteåborna genomför i snitt 3,5 resor per person och dygn, se tabell 5. Av de svarande som har tillgång till cykel är det 20 % som cyklar fler än 10 turer per vecka, se tabell 6. (SWECO VBB, 2003) Sida 2 (16)

3 Tabell 5: Antal resor per person och dygn Transportslag Antal resor Bil (som förare) 1,83 Bil (som passagerare) 0,23 Cykel 0,83 Fotgängare 0,45 MC/moped 0,02 Buss 0,13 Annat (taxi, färdtjänst) 0,02 Summa 3,52 Tabell 6: Antal cykelturer per vecka Antal cykelturer Andel per vecka svarande Ingen 18 % Upp till 2 per vecka 22 % 3-10 per vecka 39 % Fler än 10 per vecka 20 % Resande mellan stadsdelar Av alla förflyttningar sker 24 % inom en och samma stadsdel, de övriga76 % av resorna sker från ett till andra områden. Stadsdelen med flest inbördes förflyttningar är Centrum, men även Anderstorp och Ursviken har många inbördes förflyttningar. (SWECO VBB, 2003) Resor från och till Anderstorp I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Anderstorp under ett vardagsdygn, av personer boende i Skelleftedalen. Tabell 7: från och till Anderstorp under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt (hämtat ur kartor till resvaneundersökningen) Resor från och till Bergsbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Bergsbyn under ett Tabell 8: från och till Bergsbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt (hämtat ur kartor till resvaneundersökningen) Sida 3 (16)

4 Resor från och till Centrum I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Centrum under ett Tabell 9: från och till Centrum under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Resor från och till Degerbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Degerbyn under ett Tabell 10: från och till Degerbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Hedensbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Hedensbyn under ett Tabell 11: från och till Hedensbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor 90 - Totalt Sida 4 (16)

5 Resor från och till Medle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Medle under ett Tabell 12: från och till Medle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Moröbacke I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Moröbacke under ett Tabell 13: från och till Moröbacke under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Moröhöjden I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Moröhöjden under ett Tabell 14: från och till Moröhöjden under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 5 (16)

6 Resor från och till Morön I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Morön under ett Tabell 15: från och till Morön under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Myckle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Myckle under ett Tabell 16: från och till Myckle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Norrböle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Norrböle under ett Tabell 17: från och till Norrböle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Sida 6 (16)

7 Resor från och till Prästbordet I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Prästbordet under ett Tabell 18: från och till Prästbordet under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Sjungande dalen I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sjungande dalen under ett Tabell 19: från och till Sjungande dalen under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Skelleftehamn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Skelleftehamn under ett Tabell 20: från och till Skelleftehamn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Sida 7 (16)

8 Resor från och till Stackgrönnan I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Stackgrönnan under ett Tabell 21: från och till Stackgrönnan under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped - 36 Totalt Resor från och till Stämningsgården I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Stämningsgården under ett Tabell 22: från och till Stämningsgården under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Södra Bergsbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Södra Bergsbyn under ett Tabell 23: från och till Södra Bergsbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped - 36 Totalt Sida 8 (16)

9 Resor från och till Sunnanå I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sunnanå under ett Tabell 24: från och till Sunnanå under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Sörböle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sörböle under ett Tabell 25: från och till Sörböle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor 18 - Totalt Resor från och till Tjärn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Tjärn under ett Tabell 26: från och till Tjärn under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 9 (16)

10 Resor från och till Ursviken I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Ursviken under ett Tabell 27: från och till Ursviken under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Resor från och till Älvsbacka I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Älvsbacka under ett Tabell 28: från och till Älvsbacka under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Örviken I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Örviken under ett Tabell 29: från och till Örviken under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 10 (16)

11 Resor från och till Skellefteå flygplats I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Skellefteå flygplats under ett Tabell 30: från och till Skellefteå flygplats under ett vardagsdygn Bilresor (total) - - Personbilsresor - - Gång-/cykel-/moped - - Totalt Resor från och till utanför Skelleftedalen I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till utanför Skelleftedalen under ett vardagsdygn, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 30: från och till Skellefteå flygplats under ett vardagsdygn Bilresor (total) - - Personbilsresor - - Gång-/cykel-/moped - - Totalt Färdmedelsval De tillfrågades färdmedelsval vid förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. Färdmedelsval kopplat till kön I tabellen nedan redovisas andelen män och kvinnor, av personer boende i Skelleftedalen, för varje typ av färdmedel. (SWECO VBB, 2003) Tabell 31: Andel av män och kvinnors färdmedelsval Färdmedel Män Kvinnor Till fots 9 % 16 % Cykel 21 % 26 % MC/Moped 1 % 0 % Buss 3 % 4 % Bil (förare) 61 % 45 % Bil (passagerare) 4 % 9 % Annat (taxi, färdtjänst etc) 1 % 0 % Färdmedelsval kopplat till ålder Sida 11 (16)

12 I tabellen nedan redovisas andelen resor med varje typ av färdmedel för olika åldersgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 32: Åldersgruppers färdmedelsval Färdmedel Åldersgrupper Till fots 9-19 % 9-19 % 9-19 % 9-19 % 9 % 9-19 % 9-19 % 19 % 39 % Cykel % % % % % % % % % MC/Moped Buss 20 % 8 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Bil (förare) 18 % 32 % - 61 % 59 % 57 % % Bil 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % (passagerare) Annat (taxi, färdtjänst etc) 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 5 % Färdmedelsval kopplat till sysselsättning I tabellen nedan redovisas andelen resor med varje typ av färdmedel för olika sysselsättningsgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 33: Färdmedelsval kopplat till sysselsättning Sysselsättning Förvärvsarbetande /egen militärtjänst- hushållet / sökande Studerande / Arbetar i Arbets- Färdmedel företagare göring Sjukpensionär / pensionär Annat föräldraledig Till fots 11 % - 17 % 21 % - - Cykel - 35 % 17 % MC/Moped Buss 1-3 % 16 % 5 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Bil (förare) 59 % - 57 % Bil (passagerare) Annat (taxi, färdtjänst etc) 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % Sida 12 (16)

13 Tidpunkt för förflyttning De tillfrågades tidpunkt för förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. I tabellen nedan redovisas andelen förflyttningar för olika tidsintervall. (SWECO VBB, 2003) Tabell 34: Tidpunkt för förflyttning Tidpunkt Andel förflyttningar % % % % % % % % % % Tidpunkt kopplat till kön Några tydliga skillnader i resvanor fördelat över tiden har inte kunnat särskiljas mellan män och kvinnor. (SWECO VBB, 2003) Tidpunkt kopplat till ålder Personer över 70 år gör en stor del av sina förflyttningar mellan kl , i mycket större utsträckning än yngre personer. Utöver detta har några tydliga slutsatser inte kunnat urskiljas. (SWECO VBB, 2003) Tidpunkt kopplat till sysselsättning I tabellen nedan redovisas tidpunkter då olika sysselsättningsgrupper gör största delen av sina förflyttningar. (SWECO VBB, 2003) Tabell 35: Tidpunkt kopplat till sysselsättning Sysselsättning Tidpunkt Förvärvsarbetande / egen företagare Studerande / militärtjänstgöring Arbetar i hushållet / föräldraledig Arbetssökande - Sjukpensionär / pensionär Annat - Sida 13 (16)

14 Ärende för förflyttning De tillfrågades ärende för förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. Ärende kopplat till kön I tabellen nedan redovisas andelen män och kvinnor, av personer boende i Skelleftedalen, för varje typ av ärende. (SWECO VBB, 2003) Tabell 36: Andel av män och kvinnors ärende för förflyttning Ärende Män Kvinnor Till arbete 23 % 20 % Till skola 3 % 3 % Lämna/hämta barn 2 % 3 % Hämta eller skjutsa annan 2 % 2 % person Inköp och service 10 % 15 % Fritidsaktiviteter 13 % 12 % Sjukvård, tandläkare och 2 % 2 % dylikt Åter till bostaden 40 % 40 % Annat 5 % 4 % Ärende kopplat till ålder I tabellen nedan redovisas andelen förflyttningar för olika typer av ärenden för olika åldersgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 37: Åldersgruppers ärende för förflyttning Ärende Åldersgrupper Till arbete Till skola 27 % 10 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % Lämna/ hämta barn Hämta/ skjutsa annan person Inköp och 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % % % % service Fritidsaktiviteter % % % % % % % % % Sjukvård, 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 5 % 5 % tandläkare och dylikt Åter till % % % % % % % % % bostaden Annat Sida 14 (16)

15 Ärende kopplat till sysselsättning Av arbetsresorna härrör 96 % från personer inom gruppen förvärvsarbetande och av resorna till skolan härrör 87 % från personer inom gruppen studerande. Utöver detta har några tydliga slutsatser inte kunnat urskiljas. (SWECO VBB, 2003) Sida 15 (16)

16 Skellefteå kommun, Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Tel: vx Hemsida:

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014 RVU-214 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 214 Februari 215 Sammanfattning Resvaneundersökningen 214 Under hösten 214 genomfördes en resvaneundersökning i enkätform bland 4 51 kommuninvånare i

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Rapport 2011-12-16 RAPPORT Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 92139, 120 08 Stockholm Telefon:070 696

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

SÅ SER DITT SKELLEFTEÅ UT 2030

SÅ SER DITT SKELLEFTEÅ UT 2030 Utställningshandling SÅ SER DITT SKELLEFTEÅ UT 2030 Fördjupad översiktsplan planförslag planförslag utgångspunkter INNEHÅLL 1 Inledning 4 Uppdraget 5 Översiktsplanens roll 6 Planens syfte 6 Framtiden

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun Under våren 2012 genomförde Vectura, på uppdrag av Halmstads kommun, en resvaneundersökning (RVU 12) för att för att kartlägga kommuninnevånarnas

Läs mer

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012 RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0 Resvanor i Gävle 2012 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Gävle 2012 Serie nr: 2012:107 Projektnr: 12152 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Anja Quester, Lovisa

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013 RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 1 RAPPORT 14-9-5 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning i Malmö 1 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Dokumenthistorik: Version.1 1. 1.1 1. Charlotte Wahl och

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

DANIELSONDOSK AB September 2011. Utredning Kollektivtrafik i Skellefteå kommun

DANIELSONDOSK AB September 2011. Utredning Kollektivtrafik i Skellefteå kommun DANIELSONDOSK AB September 2011 Utredning Kollektivtrafik i Skellefteå kommun Utredning Kollektivtrafik i Skellefteå kommun 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Metod och avgränsningar...

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå Wikman-konsult AB Bosta der fo r a ldre Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå November 2012 1 Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. Prognos över äldreutvecklingen... 2 1.2. Inventering av tillgänglighet

Läs mer

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013 RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2 Resvanor på Lidingö 2013 Dokumentinformation Titel: Resvanor på Lidingö 2013 Serie nr: 2013:71 Projektnr: 13014 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Robin Billsjö, Eric

Läs mer

Alla har rätt till arbete

Alla har rätt till arbete Alla har rätt till arbete Det är många som saknar arbete. Arbetslösheten kostar mycket pengar för samhället. Den gör också att många människor mår dåligt. Alla har rätt till arbete. Vi i Vänsterpartiet

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB Förord Under hösten 2003 genomförde Malmö Stad en resvane- och attitydundersökning med tillhörande resdagbok. Undersökningen var en del i ett omfattande arbete med att skapa ett hållbart transportsystem

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24

sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24 Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 204-02-24 Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Hur

Läs mer

Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius

Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius Hur resonerar dagens och morgondagens transportkonsumenter? Hur reser vi idag? När använder vi bilen? Vem använder bilen? Vad kör vi på?

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Rörlighetens samhälle trender, krav och konsekvenser

Rörlighetens samhälle trender, krav och konsekvenser Rörlighetens samhälle trender, krav och konsekvenser Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen Handelshögskolan, Göteborgs universitet Konferensen På rätt spår? Om tillgängliga resor för äldre

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun 2015-2016. Slutrapport 2016-12-30 GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun

Läs mer

5 kommunikation och teknisk försörjning

5 kommunikation och teknisk försörjning 5 kommunikation och teknisk försörjning Kommunikation och teknisk försörjning I detta kapitel kan man läsa om Skelleftedalens trafiksystem i stort, vilka resvanor Skelleftebon har till exempel, var det

Läs mer

Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april

Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april Syfte och mål Syftet är att få deltagarna som har för vana att köra bil att byta färdsätt och bli mer fysiskt aktiva positiva hälsoeffekter för deltagarna är; frisk

Läs mer

Mäns och kvinnors resmönster i Malmö

Mäns och kvinnors resmönster i Malmö TRAFFIC AB RAPPORT 2010:65 VERSION 1.3 Mäns och kvinnors resmönster i Malmö konsekvenser m a p miljö, ytbehov och ekonomi Dokumentinformation Titel: Serie nr: 2010:65 Projektnr: 10105 Författare: Lovisa

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) Trafik i Skövde Resvaneundersökning Skövde kommun A Först några frågor om dig själv A1 Är du? 1 kvinna 2 man A2 Din ålder är år A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) st

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Trollhättans kommun Resvaneundersökning Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Sammanfattning Koucky & Partners och Enkätfabriken har för Trollhättans Stad genomfört en resvaneundersökning.

Läs mer

5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 KOMMUNIKATON OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING

5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 KOMMUNIKATON OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 81 5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING I detta kapitel kan man läsa om Skellefte dalens trafiksystem i stort, till exempel vilka resvanor Skelleftebon har, var

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Tillgänglighet sida 1

Tillgänglighet sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: TILLGÄNGLIGHET Aspekt Tillgänglighet Utfallsindikatorer Objektiv EN/Acc-I-O1 Kvot av genomsnittlig restid mellan

Läs mer

Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24

Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24 Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Sollentuna Så reste kommuninvånarna våren 2015 Serie nr: 2015:62 Projektnr:

Läs mer

3 Förutsättningar. 3.1 Markanvändning Kommunala planer Befolkning och bebyggelse Näringsliv Transportsystem (vägsystemet under 3.

3 Förutsättningar. 3.1 Markanvändning Kommunala planer Befolkning och bebyggelse Näringsliv Transportsystem (vägsystemet under 3. 3 Förutsättningar 3.1 Markanvändning 3.2 Vägsystemet samt dess trafik och transporter 3.3 Miljö 3.4 Hälsa 3.5 Geotekniska och andra byggnadstekniska förutsättningar 3.1 Markanvändning Kommunala planer

Läs mer

Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen

Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen Bergsbybron (väg 839) Öster om E4- genomfarten (Viktoriabron) finns två förbindelser över älven. Dessa är väg 839 över Bergsbybron respektive

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1(81) Handläggare Christina Torell 08-686 18 55 christina.torell@sll.se Resvanor i Stockholms län 2015 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING RVU 2014 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FÖR KARLSTADS KOMMUN

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING RVU 2014 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FÖR KARLSTADS KOMMUN ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING RVU 2014 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FÖR KARLSTADS KOMMUN DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning 2014 Författare: Martin Ullberg Charlotte Wahl Statistiker Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI Syfte Att föreslå en harmoniserad metod för att skatta cykelrespektive gångtrafikens andel av det totala

Läs mer

... 21... 22... 26... 32... 40... 50

... 21... 22... 26... 32... 40... 50 ......... 7... 13... 17... 17... 19... 1...... 3... 6... 7... 3... 3... 3... 3... 3... 37...... 1... 3...... 3 3 19 1 1 Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet Kvinnokliniken Uminova Siencepark

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014 ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning 2014 Författare: Bengt Stålner Martin Ullberg Charlotte Wahl Jenny Widell Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Foto: Tannebo Pictures, www.tannebo.se SLUTRAPPORT 2015.04.10. Trafiksystem för centrala Skellefteå

Foto: Tannebo Pictures, www.tannebo.se SLUTRAPPORT 2015.04.10. Trafiksystem för centrala Skellefteå Foto: Tannebo Pictures, www.tannebo.se SLUTRAPPORT 2015.04.10 Trafiksystem för centrala Skellefteå SOLBACKEN Beställare SJUNGANDE DALEN DEGERBYN NORRBÖLE MORÖHÖJDEN MORÖ BACKE Skellefteå kommun 931 85

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Lomma kommun - en kartläggning av resande under 2007

Resvanor i Lomma kommun - en kartläggning av resande under 2007 Resvanor i Lomma kommun - en kartläggning av resande under 2007 Foto framsida: Jesper Molin/Bildarkivet.se Mikael Svensson/Bildarkivet.se Ulrika Ström/Lomma kommun Förord Under hösten 2007 genomfördes

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet störst bland kvinnorna Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 21-27

Läs mer

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2005-04-01

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2005-04-01 Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2-4-1 2-9-31 Sammanfattning Denna rapport har i jämförelse med den

Läs mer

Arbetsresan ur ett genusperspektiv

Arbetsresan ur ett genusperspektiv Arbetsresan ur ett genusperspektiv Ana Gil Solá, fil. lic. & doktorand - Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet Varför denna föreläsning? Arbetsresan utgör ca 1/3

Läs mer