Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen"

Transkript

1 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003

2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå tätort och dess omgivningar, gjordes Enkäten skickades ut till boende inom Skelleftedalen, varav personer besvarade enkäten, vilket är cirka 5,6 % av de boende inom Skelleftedalen. Tabell 1 och 2 visar andel svarande inom varje åldersgrupp och sysselsättningsgrupp. (SWECO VBB, 2003) Tabell 1: Andel svarande inom varje åldersgrupp Åldersfördelning Andel svarande % % % % % % % % 80-4 % Tabell 2: Andel svarande inom varje sysselsättningsgrupp Sysselsättning Andel svarande Förvärvsarbetande/egen 56 % företagare Studerande/militärtjänstg 8 % öring Arbetar i 1 % hushållet/föräldraledig Arbetssökande 4 % Sjukpensionär/pensionär 28 % Annat 1 % Andelen svarande, över 18 år, som innehar ett körkort är 88 % och undersökningen visar även att det är mer vanligt att ha körkort om man bor i en stadsdel längre ifrån stadskärnan. Tabell 3 och 4 visar andel svarande som har tillgång till fordon samt andelen som äger ett busskort. (SWECO VBB, 2003) Tabell 3: Tillgång till fordon bland svarande Fordon Andel svarande Cykel 98 % Moped (vanlig) 4 % Moped (EU-moped) 1 % Motorcykel 4 % Spark 40 % Privat bil 90 % Tjänstebil 8 % Tabell 4: Ägande av busskort bland svarande Busskort Andel svarande Busskort för 30 dagar 4 % 10-resorskort 15 % Annat kort 3 % Inget busskort 69 % Löser enkelbiljett 9 % Resvanor Det vanligaste sättet att förflytta sig är att själv köra bilen och därefter i rangordning att cykla, gå och åka bil som passagerare. Skellefteåborna genomför i snitt 3,5 resor per person och dygn, se tabell 5. Av de svarande som har tillgång till cykel är det 20 % som cyklar fler än 10 turer per vecka, se tabell 6. (SWECO VBB, 2003) Sida 2 (16)

3 Tabell 5: Antal resor per person och dygn Transportslag Antal resor Bil (som förare) 1,83 Bil (som passagerare) 0,23 Cykel 0,83 Fotgängare 0,45 MC/moped 0,02 Buss 0,13 Annat (taxi, färdtjänst) 0,02 Summa 3,52 Tabell 6: Antal cykelturer per vecka Antal cykelturer Andel per vecka svarande Ingen 18 % Upp till 2 per vecka 22 % 3-10 per vecka 39 % Fler än 10 per vecka 20 % Resande mellan stadsdelar Av alla förflyttningar sker 24 % inom en och samma stadsdel, de övriga76 % av resorna sker från ett till andra områden. Stadsdelen med flest inbördes förflyttningar är Centrum, men även Anderstorp och Ursviken har många inbördes förflyttningar. (SWECO VBB, 2003) Resor från och till Anderstorp I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Anderstorp under ett vardagsdygn, av personer boende i Skelleftedalen. Tabell 7: från och till Anderstorp under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt (hämtat ur kartor till resvaneundersökningen) Resor från och till Bergsbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Bergsbyn under ett Tabell 8: från och till Bergsbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt (hämtat ur kartor till resvaneundersökningen) Sida 3 (16)

4 Resor från och till Centrum I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Centrum under ett Tabell 9: från och till Centrum under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Resor från och till Degerbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Degerbyn under ett Tabell 10: från och till Degerbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Hedensbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Hedensbyn under ett Tabell 11: från och till Hedensbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor 90 - Totalt Sida 4 (16)

5 Resor från och till Medle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Medle under ett Tabell 12: från och till Medle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Moröbacke I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Moröbacke under ett Tabell 13: från och till Moröbacke under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Moröhöjden I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Moröhöjden under ett Tabell 14: från och till Moröhöjden under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 5 (16)

6 Resor från och till Morön I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Morön under ett Tabell 15: från och till Morön under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Myckle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Myckle under ett Tabell 16: från och till Myckle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Norrböle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Norrböle under ett Tabell 17: från och till Norrböle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Sida 6 (16)

7 Resor från och till Prästbordet I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Prästbordet under ett Tabell 18: från och till Prästbordet under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Sjungande dalen I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sjungande dalen under ett Tabell 19: från och till Sjungande dalen under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Skelleftehamn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Skelleftehamn under ett Tabell 20: från och till Skelleftehamn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Sida 7 (16)

8 Resor från och till Stackgrönnan I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Stackgrönnan under ett Tabell 21: från och till Stackgrönnan under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped - 36 Totalt Resor från och till Stämningsgården I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Stämningsgården under ett Tabell 22: från och till Stämningsgården under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Södra Bergsbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Södra Bergsbyn under ett Tabell 23: från och till Södra Bergsbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped - 36 Totalt Sida 8 (16)

9 Resor från och till Sunnanå I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sunnanå under ett Tabell 24: från och till Sunnanå under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Sörböle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sörböle under ett Tabell 25: från och till Sörböle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor 18 - Totalt Resor från och till Tjärn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Tjärn under ett Tabell 26: från och till Tjärn under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 9 (16)

10 Resor från och till Ursviken I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Ursviken under ett Tabell 27: från och till Ursviken under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Resor från och till Älvsbacka I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Älvsbacka under ett Tabell 28: från och till Älvsbacka under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Örviken I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Örviken under ett Tabell 29: från och till Örviken under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 10 (16)

11 Resor från och till Skellefteå flygplats I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Skellefteå flygplats under ett Tabell 30: från och till Skellefteå flygplats under ett vardagsdygn Bilresor (total) - - Personbilsresor - - Gång-/cykel-/moped - - Totalt Resor från och till utanför Skelleftedalen I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till utanför Skelleftedalen under ett vardagsdygn, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 30: från och till Skellefteå flygplats under ett vardagsdygn Bilresor (total) - - Personbilsresor - - Gång-/cykel-/moped - - Totalt Färdmedelsval De tillfrågades färdmedelsval vid förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. Färdmedelsval kopplat till kön I tabellen nedan redovisas andelen män och kvinnor, av personer boende i Skelleftedalen, för varje typ av färdmedel. (SWECO VBB, 2003) Tabell 31: Andel av män och kvinnors färdmedelsval Färdmedel Män Kvinnor Till fots 9 % 16 % Cykel 21 % 26 % MC/Moped 1 % 0 % Buss 3 % 4 % Bil (förare) 61 % 45 % Bil (passagerare) 4 % 9 % Annat (taxi, färdtjänst etc) 1 % 0 % Färdmedelsval kopplat till ålder Sida 11 (16)

12 I tabellen nedan redovisas andelen resor med varje typ av färdmedel för olika åldersgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 32: Åldersgruppers färdmedelsval Färdmedel Åldersgrupper Till fots 9-19 % 9-19 % 9-19 % 9-19 % 9 % 9-19 % 9-19 % 19 % 39 % Cykel % % % % % % % % % MC/Moped Buss 20 % 8 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Bil (förare) 18 % 32 % - 61 % 59 % 57 % % Bil 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % (passagerare) Annat (taxi, färdtjänst etc) 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 5 % Färdmedelsval kopplat till sysselsättning I tabellen nedan redovisas andelen resor med varje typ av färdmedel för olika sysselsättningsgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 33: Färdmedelsval kopplat till sysselsättning Sysselsättning Förvärvsarbetande /egen militärtjänst- hushållet / sökande Studerande / Arbetar i Arbets- Färdmedel företagare göring Sjukpensionär / pensionär Annat föräldraledig Till fots 11 % - 17 % 21 % - - Cykel - 35 % 17 % MC/Moped Buss 1-3 % 16 % 5 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Bil (förare) 59 % - 57 % Bil (passagerare) Annat (taxi, färdtjänst etc) 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % Sida 12 (16)

13 Tidpunkt för förflyttning De tillfrågades tidpunkt för förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. I tabellen nedan redovisas andelen förflyttningar för olika tidsintervall. (SWECO VBB, 2003) Tabell 34: Tidpunkt för förflyttning Tidpunkt Andel förflyttningar % % % % % % % % % % Tidpunkt kopplat till kön Några tydliga skillnader i resvanor fördelat över tiden har inte kunnat särskiljas mellan män och kvinnor. (SWECO VBB, 2003) Tidpunkt kopplat till ålder Personer över 70 år gör en stor del av sina förflyttningar mellan kl , i mycket större utsträckning än yngre personer. Utöver detta har några tydliga slutsatser inte kunnat urskiljas. (SWECO VBB, 2003) Tidpunkt kopplat till sysselsättning I tabellen nedan redovisas tidpunkter då olika sysselsättningsgrupper gör största delen av sina förflyttningar. (SWECO VBB, 2003) Tabell 35: Tidpunkt kopplat till sysselsättning Sysselsättning Tidpunkt Förvärvsarbetande / egen företagare Studerande / militärtjänstgöring Arbetar i hushållet / föräldraledig Arbetssökande - Sjukpensionär / pensionär Annat - Sida 13 (16)

14 Ärende för förflyttning De tillfrågades ärende för förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. Ärende kopplat till kön I tabellen nedan redovisas andelen män och kvinnor, av personer boende i Skelleftedalen, för varje typ av ärende. (SWECO VBB, 2003) Tabell 36: Andel av män och kvinnors ärende för förflyttning Ärende Män Kvinnor Till arbete 23 % 20 % Till skola 3 % 3 % Lämna/hämta barn 2 % 3 % Hämta eller skjutsa annan 2 % 2 % person Inköp och service 10 % 15 % Fritidsaktiviteter 13 % 12 % Sjukvård, tandläkare och 2 % 2 % dylikt Åter till bostaden 40 % 40 % Annat 5 % 4 % Ärende kopplat till ålder I tabellen nedan redovisas andelen förflyttningar för olika typer av ärenden för olika åldersgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 37: Åldersgruppers ärende för förflyttning Ärende Åldersgrupper Till arbete Till skola 27 % 10 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % Lämna/ hämta barn Hämta/ skjutsa annan person Inköp och 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % % % % service Fritidsaktiviteter % % % % % % % % % Sjukvård, 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 5 % 5 % tandläkare och dylikt Åter till % % % % % % % % % bostaden Annat Sida 14 (16)

15 Ärende kopplat till sysselsättning Av arbetsresorna härrör 96 % från personer inom gruppen förvärvsarbetande och av resorna till skolan härrör 87 % från personer inom gruppen studerande. Utöver detta har några tydliga slutsatser inte kunnat urskiljas. (SWECO VBB, 2003) Sida 15 (16)

16 Skellefteå kommun, Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Tel: vx Hemsida:

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 sammanställning av resultat Rapport 2005:15 Utgåva 1.0, 20 mars 2005 Dokumentinformation Titel Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 - sammanställning av resultat

Läs mer

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 Lars-Gunnar Krantz och Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

5 kommunikation och teknisk försörjning

5 kommunikation och teknisk försörjning 5 kommunikation och teknisk försörjning Kommunikation och teknisk försörjning I detta kapitel kan man läsa om Skelleftedalens trafiksystem i stort, vilka resvanor Skelleftebon har till exempel, var det

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2004

Resvanor i Stockholms län 2004 Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Rapport 2005:25 Version 1.0 Dokumentinformation Titel Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

RVU Sverige utskicksmaterial

RVU Sverige utskicksmaterial RVU Sverige utskicksmaterial Det finns tre olika versioner av utskicksmaterial som vi skickar till urvalspersonerna. Vilket utskicksmaterial de får beror på personens ålder. De tre ålderkategorierna är

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer