Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen"

Transkript

1 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003

2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå tätort och dess omgivningar, gjordes Enkäten skickades ut till boende inom Skelleftedalen, varav personer besvarade enkäten, vilket är cirka 5,6 % av de boende inom Skelleftedalen. Tabell 1 och 2 visar andel svarande inom varje åldersgrupp och sysselsättningsgrupp. (SWECO VBB, 2003) Tabell 1: Andel svarande inom varje åldersgrupp Åldersfördelning Andel svarande % % % % % % % % 80-4 % Tabell 2: Andel svarande inom varje sysselsättningsgrupp Sysselsättning Andel svarande Förvärvsarbetande/egen 56 % företagare Studerande/militärtjänstg 8 % öring Arbetar i 1 % hushållet/föräldraledig Arbetssökande 4 % Sjukpensionär/pensionär 28 % Annat 1 % Andelen svarande, över 18 år, som innehar ett körkort är 88 % och undersökningen visar även att det är mer vanligt att ha körkort om man bor i en stadsdel längre ifrån stadskärnan. Tabell 3 och 4 visar andel svarande som har tillgång till fordon samt andelen som äger ett busskort. (SWECO VBB, 2003) Tabell 3: Tillgång till fordon bland svarande Fordon Andel svarande Cykel 98 % Moped (vanlig) 4 % Moped (EU-moped) 1 % Motorcykel 4 % Spark 40 % Privat bil 90 % Tjänstebil 8 % Tabell 4: Ägande av busskort bland svarande Busskort Andel svarande Busskort för 30 dagar 4 % 10-resorskort 15 % Annat kort 3 % Inget busskort 69 % Löser enkelbiljett 9 % Resvanor Det vanligaste sättet att förflytta sig är att själv köra bilen och därefter i rangordning att cykla, gå och åka bil som passagerare. Skellefteåborna genomför i snitt 3,5 resor per person och dygn, se tabell 5. Av de svarande som har tillgång till cykel är det 20 % som cyklar fler än 10 turer per vecka, se tabell 6. (SWECO VBB, 2003) Sida 2 (16)

3 Tabell 5: Antal resor per person och dygn Transportslag Antal resor Bil (som förare) 1,83 Bil (som passagerare) 0,23 Cykel 0,83 Fotgängare 0,45 MC/moped 0,02 Buss 0,13 Annat (taxi, färdtjänst) 0,02 Summa 3,52 Tabell 6: Antal cykelturer per vecka Antal cykelturer Andel per vecka svarande Ingen 18 % Upp till 2 per vecka 22 % 3-10 per vecka 39 % Fler än 10 per vecka 20 % Resande mellan stadsdelar Av alla förflyttningar sker 24 % inom en och samma stadsdel, de övriga76 % av resorna sker från ett till andra områden. Stadsdelen med flest inbördes förflyttningar är Centrum, men även Anderstorp och Ursviken har många inbördes förflyttningar. (SWECO VBB, 2003) Resor från och till Anderstorp I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Anderstorp under ett vardagsdygn, av personer boende i Skelleftedalen. Tabell 7: från och till Anderstorp under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt (hämtat ur kartor till resvaneundersökningen) Resor från och till Bergsbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Bergsbyn under ett Tabell 8: från och till Bergsbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt (hämtat ur kartor till resvaneundersökningen) Sida 3 (16)

4 Resor från och till Centrum I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Centrum under ett Tabell 9: från och till Centrum under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Resor från och till Degerbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Degerbyn under ett Tabell 10: från och till Degerbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Hedensbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Hedensbyn under ett Tabell 11: från och till Hedensbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor 90 - Totalt Sida 4 (16)

5 Resor från och till Medle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Medle under ett Tabell 12: från och till Medle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Moröbacke I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Moröbacke under ett Tabell 13: från och till Moröbacke under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Moröhöjden I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Moröhöjden under ett Tabell 14: från och till Moröhöjden under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 5 (16)

6 Resor från och till Morön I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Morön under ett Tabell 15: från och till Morön under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Myckle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Myckle under ett Tabell 16: från och till Myckle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Norrböle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Norrböle under ett Tabell 17: från och till Norrböle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Sida 6 (16)

7 Resor från och till Prästbordet I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Prästbordet under ett Tabell 18: från och till Prästbordet under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Sjungande dalen I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sjungande dalen under ett Tabell 19: från och till Sjungande dalen under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Skelleftehamn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Skelleftehamn under ett Tabell 20: från och till Skelleftehamn under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Sida 7 (16)

8 Resor från och till Stackgrönnan I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Stackgrönnan under ett Tabell 21: från och till Stackgrönnan under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped - 36 Totalt Resor från och till Stämningsgården I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Stämningsgården under ett Tabell 22: från och till Stämningsgården under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Södra Bergsbyn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Södra Bergsbyn under ett Tabell 23: från och till Södra Bergsbyn under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped - 36 Totalt Sida 8 (16)

9 Resor från och till Sunnanå I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sunnanå under ett Tabell 24: från och till Sunnanå under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Sörböle I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Sörböle under ett Tabell 25: från och till Sörböle under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor 18 - Totalt Resor från och till Tjärn I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Tjärn under ett Tabell 26: från och till Tjärn under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 9 (16)

10 Resor från och till Ursviken I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Ursviken under ett Tabell 27: från och till Ursviken under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Bussresor Totalt Resor från och till Älvsbacka I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Älvsbacka under ett Tabell 28: från och till Älvsbacka under ett vardagsdygn Bilresor (total) Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Resor från och till Örviken I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Örviken under ett Tabell 29: från och till Örviken under ett vardagsdygn Bilresor (total) - 18 Personbilsresor Gång-/cykel-/moped Totalt Sida 10 (16)

11 Resor från och till Skellefteå flygplats I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till Skellefteå flygplats under ett Tabell 30: från och till Skellefteå flygplats under ett vardagsdygn Bilresor (total) - - Personbilsresor - - Gång-/cykel-/moped - - Totalt Resor från och till utanför Skelleftedalen I tabellen nedan redovisas hur många resor som görs från och till utanför Skelleftedalen under ett vardagsdygn, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 30: från och till Skellefteå flygplats under ett vardagsdygn Bilresor (total) - - Personbilsresor - - Gång-/cykel-/moped - - Totalt Färdmedelsval De tillfrågades färdmedelsval vid förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. Färdmedelsval kopplat till kön I tabellen nedan redovisas andelen män och kvinnor, av personer boende i Skelleftedalen, för varje typ av färdmedel. (SWECO VBB, 2003) Tabell 31: Andel av män och kvinnors färdmedelsval Färdmedel Män Kvinnor Till fots 9 % 16 % Cykel 21 % 26 % MC/Moped 1 % 0 % Buss 3 % 4 % Bil (förare) 61 % 45 % Bil (passagerare) 4 % 9 % Annat (taxi, färdtjänst etc) 1 % 0 % Färdmedelsval kopplat till ålder Sida 11 (16)

12 I tabellen nedan redovisas andelen resor med varje typ av färdmedel för olika åldersgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 32: Åldersgruppers färdmedelsval Färdmedel Åldersgrupper Till fots 9-19 % 9-19 % 9-19 % 9-19 % 9 % 9-19 % 9-19 % 19 % 39 % Cykel % % % % % % % % % MC/Moped Buss 20 % 8 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Bil (förare) 18 % 32 % - 61 % 59 % 57 % % Bil 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % 5-12 % (passagerare) Annat (taxi, färdtjänst etc) 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 0-5 % 5 % Färdmedelsval kopplat till sysselsättning I tabellen nedan redovisas andelen resor med varje typ av färdmedel för olika sysselsättningsgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 33: Färdmedelsval kopplat till sysselsättning Sysselsättning Förvärvsarbetande /egen militärtjänst- hushållet / sökande Studerande / Arbetar i Arbets- Färdmedel företagare göring Sjukpensionär / pensionär Annat föräldraledig Till fots 11 % - 17 % 21 % - - Cykel - 35 % 17 % MC/Moped Buss 1-3 % 16 % 5 % 1-3 % 1-3 % 1-3 % Bil (förare) 59 % - 57 % Bil (passagerare) Annat (taxi, färdtjänst etc) 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % 3-10 % Sida 12 (16)

13 Tidpunkt för förflyttning De tillfrågades tidpunkt för förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. I tabellen nedan redovisas andelen förflyttningar för olika tidsintervall. (SWECO VBB, 2003) Tabell 34: Tidpunkt för förflyttning Tidpunkt Andel förflyttningar % % % % % % % % % % Tidpunkt kopplat till kön Några tydliga skillnader i resvanor fördelat över tiden har inte kunnat särskiljas mellan män och kvinnor. (SWECO VBB, 2003) Tidpunkt kopplat till ålder Personer över 70 år gör en stor del av sina förflyttningar mellan kl , i mycket större utsträckning än yngre personer. Utöver detta har några tydliga slutsatser inte kunnat urskiljas. (SWECO VBB, 2003) Tidpunkt kopplat till sysselsättning I tabellen nedan redovisas tidpunkter då olika sysselsättningsgrupper gör största delen av sina förflyttningar. (SWECO VBB, 2003) Tabell 35: Tidpunkt kopplat till sysselsättning Sysselsättning Tidpunkt Förvärvsarbetande / egen företagare Studerande / militärtjänstgöring Arbetar i hushållet / föräldraledig Arbetssökande - Sjukpensionär / pensionär Annat - Sida 13 (16)

14 Ärende för förflyttning De tillfrågades ärende för förflyttningar har kopplats ihop med kön, ålder och sysselsättning för att kunna dra slutsatser om resvanor kopplat till olika grupper. Ärende kopplat till kön I tabellen nedan redovisas andelen män och kvinnor, av personer boende i Skelleftedalen, för varje typ av ärende. (SWECO VBB, 2003) Tabell 36: Andel av män och kvinnors ärende för förflyttning Ärende Män Kvinnor Till arbete 23 % 20 % Till skola 3 % 3 % Lämna/hämta barn 2 % 3 % Hämta eller skjutsa annan 2 % 2 % person Inköp och service 10 % 15 % Fritidsaktiviteter 13 % 12 % Sjukvård, tandläkare och 2 % 2 % dylikt Åter till bostaden 40 % 40 % Annat 5 % 4 % Ärende kopplat till ålder I tabellen nedan redovisas andelen förflyttningar för olika typer av ärenden för olika åldersgrupper, av personer boende i Skelleftedalen. (SWECO VBB, 2003) Tabell 37: Åldersgruppers ärende för förflyttning Ärende Åldersgrupper Till arbete Till skola 27 % 10 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % 0-6 % Lämna/ hämta barn Hämta/ skjutsa annan person Inköp och 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % 5-13 % % % % service Fritidsaktiviteter % % % % % % % % % Sjukvård, 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 0-3 % 5 % 5 % tandläkare och dylikt Åter till % % % % % % % % % bostaden Annat Sida 14 (16)

15 Ärende kopplat till sysselsättning Av arbetsresorna härrör 96 % från personer inom gruppen förvärvsarbetande och av resorna till skolan härrör 87 % från personer inom gruppen studerande. Utöver detta har några tydliga slutsatser inte kunnat urskiljas. (SWECO VBB, 2003) Sida 15 (16)

16 Skellefteå kommun, Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Tel: vx Hemsida:

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Alla har rätt till arbete

Alla har rätt till arbete Alla har rätt till arbete Det är många som saknar arbete. Arbetslösheten kostar mycket pengar för samhället. Den gör också att många människor mår dåligt. Alla har rätt till arbete. Vi i Vänsterpartiet

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB Förord Under hösten 2003 genomförde Malmö Stad en resvane- och attitydundersökning med tillhörande resdagbok. Undersökningen var en del i ett omfattande arbete med att skapa ett hållbart transportsystem

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april

Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april Syfte och mål Syftet är att få deltagarna som har för vana att köra bil att byta färdsätt och bli mer fysiskt aktiva positiva hälsoeffekter för deltagarna är; frisk

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius

Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius Hur resonerar dagens och morgondagens transportkonsumenter? Hur reser vi idag? När använder vi bilen? Vem använder bilen? Vad kör vi på?

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

5 kommunikation och teknisk försörjning

5 kommunikation och teknisk försörjning 5 kommunikation och teknisk försörjning Kommunikation och teknisk försörjning I detta kapitel kan man läsa om Skelleftedalens trafiksystem i stort, vilka resvanor Skelleftebon har till exempel, var det

Läs mer

5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 KOMMUNIKATON OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING

5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 KOMMUNIKATON OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING 81 5 KOMMUNIKATION OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING I detta kapitel kan man läsa om Skellefte dalens trafiksystem i stort, till exempel vilka resvanor Skelleftebon har, var

Läs mer

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Trollhättans kommun Resvaneundersökning Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Sammanfattning Koucky & Partners och Enkätfabriken har för Trollhättans Stad genomfört en resvaneundersökning.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) Trafik i Skövde Resvaneundersökning Skövde kommun A Först några frågor om dig själv A1 Är du? 1 kvinna 2 man A2 Din ålder är år A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) st

Läs mer

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet störst bland kvinnorna Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 21-27

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 Lars-Gunnar Krantz och Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Trafiksäkerhetsbrister längs E4 och Östra leden

Trafiksäkerhetsbrister längs E4 och Östra leden 4.6 Trafiksäkerhet Olycksstatistik De trafikolyckor som redovisas här har inträffat under sju år, perioden 2003-01-01-2009-12-31 och omfattar trafikolyckor som rapporterats av polis till databasen STRADA.

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resvaneundersökning Tillhåll 2; Hållbara transporter i handelsområdet Svågertorp

Resvaneundersökning Tillhåll 2; Hållbara transporter i handelsområdet Svågertorp Resvaneundersökning Tillhåll 2; Hållbara transporter i handelsområdet Svågertorp Jakob Örneberg Josefine Carlsson 110708 Malmö Stad, Gatukontoret Handledare: Nina Hansson Innehållsförteckning 1. Inlednings

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Priser Ystad Rønne 2016

Priser Ystad Rønne 2016 Priser Ystad 2016 STANDARD BILJETT Enkel resa SEK Vuxen 238 238 Barn 12-15 år 118 118 Barn 0-11 år a) 0 0 Längd max 6 m, höjd max 1,95 m 1398 1398 Längd max 6 m, höjd över 1,95 m 1677 1677 Längd max 12

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

SKELLEFTEDALEN FÖRE 1845

SKELLEFTEDALEN FÖRE 1845 I detta kapitel redovisas Skelleftedalens historiska bakgrund samt bebyggelsestruktur och landskapsbild. Kapitlet ger en kort introduktion om stadsdelarna och vilka naturliga förutsättningar som vi måste

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

TRAFIKINSPEKTÖRERNA. Övningens mål

TRAFIKINSPEKTÖRERNA. Övningens mål TRAFIKINSPEKTÖRERNA Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om den speciella position som bilen har i samhället, och kunna jämföra med andra färdmedel. Eleverna ska få en förståelse för varför människor

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014 ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning 2014 Författare: Bengt Stålner Martin Ullberg Charlotte Wahl Jenny Widell Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory Applies the same models to women and men Uses terminology consistently and logically

Läs mer

Bilaga 1 MORA KOMMUN RESECENTRUM MORA. Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01

Bilaga 1 MORA KOMMUN RESECENTRUM MORA. Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01 MORA KOMMUN Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 4 1.1 Metod... 4 2. Resultat... 5 2.1 Allmänt... 5 2.2 Påstigande i Mora... 7 2.3 Avstigande

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet. Sweco Infrastructure AB

Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet. Sweco Infrastructure AB Piteå kommun Bilpoolsutredning Piteå kommun Uppdragsnummer 2454359 Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet Placering

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen 2014 samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Ludvika kommun Titel: Fördjupning

Läs mer

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Rapport, -- Ver. Projektnummer: - Dokumenttitel: Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige Skapat av: Intermetra Business & Market Research

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

MÄNS OCH KVINNORS RESVANOR I SVERIGE 1

MÄNS OCH KVINNORS RESVANOR I SVERIGE 1 MÄNS OCH KVINNORS RESVANOR I SVERIGE 1 Lars-Gunnar Krantz Kulturgeografiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund. Vid jämförelser av mäns och kvinnors rörlighet

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Om mig Jag doktorerar om trafikplanering för gående som en transportform

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Erfarenheter från försök med trafik i glesbygd

Erfarenheter från försök med trafik i glesbygd Erfarenheter från försök med trafik i glesbygd Mats Börjesson Transportidé AB Glesbygd tätort Glesbygd är i svensk befolkningsstatistik benämning på den del av Sveriges yta som inte är tätorter. SCB Tätort

Läs mer