Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering"

Transkript

1 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom den planerade bebyggelsen kommer att ta delar av den närliggande ishallens parkering i anspråk för byggnation har även ishallens parkeringsbehov utretts. Ishallens parkeringsbehov är baserat på uppgifter från driftansvarig på ishallen. Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering Följande information har erhållits: Simhallen beräknas ha ett årligt besöksantal på ca besökare och en maxkapacitet på ca 515 besökare vid tävling på helger och 3-4 anställda som arbetar samtidigt 1. Ishallen har träning och matcher som pågår ca 2-4 timmar. Ishallen har som flest besökare vardagar mellan kl och på helgen mellan kl Under vardagar kl då det pågår kvällsträning står ungefär bilar parkerade vid ishallen och under helger vid en match ca bilar kl Kontorshuset beräknas ha ca 2300 anställda fördelat på en yta av ca BTA 3, varav 700 BTA utgör kommersiella lokaler. Lokaler för servicefunktioner till kontorshuset är fördelade på två enheter, varav ca 500 kvm antas vara ett gym och ca 200 kvm antas vara en restaurang med övervägande besökare under lunchen. Antaganden grundar sig på att det saknar underlag eller logistiska möjligheter för handel i byggnaden. Enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknas att ca 3 personer arbetar samtidigt i restaurangen. Antalet anställda som arbetar samtidigt i gymmet antas vara 2 personer. Parkeringsbehov Parkeringsbehovet för simhallen har beräknats utifrån resvanor för besökare samt anställda eftersom p-tal för simhall saknas i Solna stads parkeringsnorm. Denna har sedan jämförts med parkeringsbehovet utifrån p-tal i andra handböcker och andra kommuners parkeringsnormer 1 Bo Bergman, representerar byggherre, Solna stad simhall. 2 Stefan Cårebo, driftansvarig ishall, Ulriksdals IP. 3 Bo Wintzell, representerar byggherre, Fabege kontorshus. Sweco Society AB 1 (8)

2 eftersom normen inte endast uttrycker ett behov av parkering utan är också är ett styrmedel för önskad utveckling. Behovet av parkering för kontorshuset och övriga kommersiella lokaler har beräknats med p-tal från Solna stads, Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Ishallens parkeringsbehov diskuteras utifrån det underlag som erhållits. Resvanor Resvanor och färdmedelsfördelning för boende i Stockholms län har hämtats från en undersökning som Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har genomfört 4. Informationen om besöksförhållande mellan vardag och helg samt dygnsvariationen och resvanor till simhall har hämtats från en utredning som Sweco genomfört för Täby Simhall 5 och som anses motsvara det besöksmönster som simhallen förväntas få. Det har även förutsatts att en genomsnittlig badtid under en helg är ca 3 timmar med hänsyn till familjebad. Vilket är samma antagande som gjorts för Täby Simhall. Semester och helgdagar har också en inverkan på antalet besökande, därför har antalet besökare fördelats på 48 veckor för att få ett mer jämförbart genomsnitt av en normal vecka. Antalet besökare till Solna simhall har uppskattats utifrån kapaciteten på simhallen. Följande förhållanden har använts: - Ca 2 gånger fler besökare, besöker simhallen under en helgdag jämfört med en vardag. - Ca 15% av det totala antalet besökande under en vardag besöker simhallen under dess topptimme. - Ca 25% av det totala antalet besökande under en vardag besöker simhallen under dess två topptimmar. - Ca 20% av det totala antalet besökande under en helgdag besöker simhallen under dess topptimme. - knappt 50% av det totala antalet besökande under en helgdag besöker simhallen under dess tre topptimmar. Detta innebär för simhallen i Solna att: - Ca 355 besökare under en vanlig vardag, varav som mest ca 50 personer anländer samtidigt till simhallen, men att det som mest befinner sig ca 90 personer i simhallen samtidigt (2 timmarsbad) - Ca 725 besökare under en vanlig helgdag, som mest befinner sig ca 340 personer i simhallen samtidigt (3 timmarsbad). 4 Resvanor i Stockholms län 2015, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, Rapport v Särskild utredning för bil- och cykelparkering vid Täby simhall, Sweco, (8)

3 Simhallen är en lokal målpunkt och färdmedelsfördelningen för resor till simhallen har således baserats på vad boende i Solna har svarat att de använt för färdmedel för fritidsresor respektive arbetsresor. Detsamma gäller för övriga kommersiella lokaler i byggnaden. Följande färdmedelsfördelning har använts för att uppskatta antalet som går, cyklar, åker kollektivtrafik respektive bil till simhallen. Boende till fots cykel Kollektivtrafik bil Annat arbetsresa Solna 20% 16% 52% 20% 2% fritidsresor Solna 24% 8% 27% 37% 4% Tabell 1. Resvanor fördelat på färdmedel och resa. Källa: Trafikförvaltningen Beroende på vilken verksamhet som det handlar om finns olika parkeringsbehov vid olika tillfällen under dagen. Dimensionerande för parkeringsbehovet för anställda på simhallen är antalet vardagsresor under ett dygn, eftersom det är övervägande endast anställda som kommer på morgonen och sedan åker på kvällen. I simhallen arbetar även lika många under helgen. Andelarna ovan ger följande färdmedelsfördelning: Vardag resor per dygn till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (anställda) Simhall (besökare) Vardag resor under maxtimme till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (besökare) För besökare till simhallen har också maxtimmen för en genomsnittlig badtid på 2 timmar under en vardag respektive 3 timmar under helgdag beräknats för att få fram hur många besökare som troligtvis samtidigt besöker simhallen och på så sätt fått fram ett parkeringsbehov. Vardag resor under 2 maxtimmar Helgdag resor under 3 maxtimmar till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (besökare) till fots cykel kollektivtrafik bilresande Simhall (besökare) (8)

4 Parkeringsbehovet för de bilresande beräknas utifrån vilken beläggningsgrad som kan förväntas i bilen. Under helgen förväntas beläggningsgraden vara högre för resande till simhallen jämfört med under en vardag, då fler barnfamiljer tros besöka anläggningen. Följande beläggningsgrad har antagits: beläggning Simhall (anställda) 1,1 Simhall (besökare) vardag 1,5 helg 2,3 Utgångspunkten är att ca 10% av de som reser med bil antas vara passagerare och blir skjutsade. Boende i Täby åker generellt mer bil till än boende i Solna. I Täby åker ca 63% bil till sina fritidsaktiviteter enligt den resvaneundersökning som genomförts (jämfört med ca 37% i Solna) och till simhallen i Täby åkte ca 69% med bil under helgen enligt utredningen om Täby simhall. Således gör Täbyborna ca 6% fler bilresor till simhallen jämfört med andra fritidsaktiviteter. Med hänsyn till att boende i Solna generellt åker mindre bil kan antalet bilresande justeras upp med ca 3,5% för besökare under helgen för att ta höjd för en högre andel bilresande till simhallen jämfört med andra fritidsaktiviteter. Det ger följande behov av parkeringsplatser: Bilparkering Cykelparkering Simhall (parkering för anställda vardag/helg) 1 1 Simhall (besökare vardag, 1h) 11 4 Simhall (besökare vardag, 2 timmar) 20 7 Simhall (besökare - helg) Parkeringsnorm I Solna stads parkeringsnorm har parkeringstal för bil och cykel hämtats för användningen kontorshus 6 baserat på ytan. Parkeringstalet anger inklusive besöksparkering. För att kunna särredovisa besöksparkering för kontorshuset har Malmö stads parkeringsnorm används. I Malmö antas 1-2 parkeringsplatser/1000 BTA vara för besökare. Detta ger sammantaget ett modifierat parkeringstal för bilparkering om 10 bpl/1000 BTA för anställda. För cykelparkering innebär det ett modifierat parkeringstal på 8-16 cpl/1000 BTA för anställda. I Solna stads parkeringsnorm anges även parkeringstal för bil och cykel för restauranger baserat på yta. Dessa är särredovisade för anställda respektive besökare. 6 Parkeringsnorm för Solna, rev. oktober (8)

5 För parkering vid gym och simhall saknas parkeringstal. Istället har parkeringslexikonets 7 definition motionscentrum använts som beräknar 0,4 bpl/anställd och 0,1 bpl/max utövare samtidigt och för cykelparkering har Huddinge kommuns parkeringstal 8 om 0,4 cpl per besökare till simhall/idrottsanläggning använts. Flest antalet besökare förutsätts även vara under helgen för cyklister. Det ger följande antal parkeringsplatser: Baserat på BTA: Kontor (anställda) Kontor (besök) Restaurang (anställda) Restaurang (besökare) BTA bpl/1000 BTA cpl/1000 BTA bpl cpl Baserat på besökare eller anställd: Anställd Besökare bpl/anställd bpl/besökare cpl/anställd cpl/besökare bpl cpl Simhall (anställd) 3-4 0,4-2 - Simhall (besökare) 355 0,1* 0, Gym (anställd) 2 0,4 1 - Gym (besökare) 122 0,1* 0, * Avser max utövare samtidigt. För anställda på gym saknas en rekommendation om cykelparkering, men en plats bör tillgodoses. Diskussion och sammanställning av parkeringsbehov Det behov som redovisas för cykelparkering baserat på resvanor respektive parkeringstal är det ett relativt stort spann redovisat. Intervjuer med anställda på Vattenfall 9 i närheten av planområdet visar på att ca 20% av de anställda cyklar till arbetet under sommarhalvåret. Detta innebär ett behov av ca 460 cykelparkeringsplatser för kontorshuset. Då både Solna Stad och Fabege har en ambition om att resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara hög har en sammanvägning av de kriterierna och det behov som resvanor och 7 Henriksson, C-H. (1990) Parkeringslexikon: En handbok för arkitekter ingenjörer och planerare. 8 Parkeringsprogram för Huddinge kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars Cykelplan för Solna stad. Antagen av kommunfullmäktige maj (8)

6 parkeringsnormerna visat på landat i följande förslag gällande antalet rekommenderade parkeringsplatser. Cykelparkering (antal) Bilparkering (antal) Simhall (anställda) 2 1 Simhall (besök) Kontor (anställda) * Kontor (besök) 55 55** Restaurang (anställda) 2 2* Restaurang (besök) 4 4 Gym (anställda) 1 1* Gym (besök) *Tillgodoses genom parkeringsköp i Arenastaden **Tillgodoses till viss del genom parkeringsköp i Arenastaden, se nedan. En stor del av kontorshusets bilparkering tillgodoses genom parkeringsköp i Arenastaden, men en del besöksparkering bör finnas i anslutning till kontorshuset för besök omkring 1h. Ca 50% av besöken antas vara en timme. Det gäller även besöksparkering till eventuell restaurang och gym som ofta har besök kring en 1h. Utöver det bör ca 5% av bilparkeringsplatserna avsättas till människor med funktionsnedsättning 10. Det finns inget lagstadgat krav på antalet parkeringar utan 5% är ett riktvärde och ska ses som ett komplement till Boverkets byggregler (BFS 2011:6), däremot ska en handikapparkering tillgodoses inom 25 meter från entrén enligt samma regler. För planerad bebyggelse innebär 5% ca 23 parkeringsplatser för kontoret och ca 3 parkeringsplatser för simhallen. På gatan intill entréerna planeras 4 handikapparkeringar för simhallen och kontorshuset. Två av dessa uppfyller kravet inom 25 meter för respektive verksamhet (de andra två ligger inom 50 meter från entrén). Ytterligare 4 platser kan vid behov tillgodoses på parkeringsytan mitt emot respektive entré (till vilka det är ca 25 meter). Fler platser inom 25 meter kan även tillgodoses på gatan vid behov. Ytterligare gatuparkering innebär dock förändringar i sektionen. Det är viktigt att tillräckligt många handikapplatser för simhallen och kontorshuset tillgodoses, men alla funktionsnedsättningar innebär inte rörelsehinder varför samtliga handikapparkeringar inte nödvändigtvis behöver vara inom 25 meter. Besökare till simhallen med rörelsehinder anländer också i grupp eller med färdtjänst. Plats för angöring med ex. van-bil med utfällbar ramp finns i anslutning till entrén på gatan norr om planerad bebyggelse. Handikapplatserna tros även kunna samutnyttjas då kontorshuset besök i högre utsträckning sker under vardag medan simhallen har fler besökare under helgen. För kontorshuset finns också större möjlighet att undersöka behovet av handikapparkering bland sina anställda och anpassa antalet därefter. Ytterligare platser kan tillgodoses på ytan öster om simhallen och kontorshuset vid behov. 10 Svensson, E. (2015) Bygg ikapp: För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. 6:e utg. 6 (8)

7 I anslutning till simhallens planerade parkering finns ishallens parkeringsplats. Det redovisade resmönstret för ishallen visar på att det sammanfaller ungefär tidsmässigt med det behov som simhallen har. Träning sker på vardags eftermiddagar och tävling respektive match på helgen. Det gör möjligheten till samutnyttjande låg, men då tävlingar och matcher ej sammanfaller finns denna möjlighet. Utifrån hur behov av bilparkering idag beskrivs, dras slutsatsen om att parkering i anslutning till ishallen är mest nödvändig vid träning dels pga. utrustning och dels ett antagande om större utnyttjande av isen. Detta skulle motsvara i genomsnitt ca 55 bilplatser (baserat på angivna platser under träning). Om ca 10% antas skjutsas innebär det ett behov om ca 50 parkeringsplatser för ishallen. Parkeringsbehovet redovisas fördelat på de olika tillgängliga ytorna: Cykelparkering Bilparkering Handikapparkering* Parkering i gatumiljö 200 (vid behov anläggs parkering på ytan öster om byggnaden) 4 4 Parkering på yta öster om byggnad Parkering på yta nordost om byggnad (ishallens parkering) Se ovan 90 ytterligare platser kan anläggas vid behov, ca 4 platser inom 25 meter för resp. verksamhet till entré, totalt 8 platser. Ingen uppgift 50 Ingen uppgift Parkering i kontorshus Parkering i Arenastaden ytterligare platser kan anläggas vid behov * Observera att antalet handikapplatser ej är utöver det som anges för bilparkering, utan ingår. Utrymmet på ytan öster om byggnaden har kontrollerats, det får totalt plats med 141 parkeringsplatser (inkl. 2 handikapparkeringar). Det finns således yta att omvandla fler parkeringar till handikapparkering som är större än vanliga parkeringar och samtidigt tillgodose parkeringsbehovet. Kommentarer Det kommer att finnas situationer då efterfrågan på bilparkering kommer att vara högre än det dimensionerade vardags eller helgbehovet. Exempelvis vid tävlingar i simhallen, matcher i ishallen eller vid större arrangemang i kontorshuset kan efterfrågan öka. Det handlar då också i större utsträckning om publik till sim- och ishall. Såtillvida dessa händelser inte sker samtidigt 7 (8)

8 finns en del kapacitet i anslutning till planområdet. Med hänsyn till att detta behov uppstår mer sällan och sker under ett par timmar är det inte rimligt att parkeringen intill den planerade bebyggelsen ska dimensioneras med dessa situationer i åtanke. Besökarna är fria att söka parkering i exempelvis en parkeringsanläggning i Arenastaden eller ställa sig på gatan i omgivande stadsdelar. Det kommer troligtvis att behövas fler parkeringsplatser för cykel med väderskydd då en del av dessa platser förväntas användas till barnvagnsparkering. Då antalet resor till kontoret är som störst på vardagen och antalet resor till simhallen på helgen finns en potential till samutnyttjande av cykelparkeringar. Med hänsyn till närhet till kollektivtrafik, samt regionala och huvudcykelstråk kan det finnas förutsättningar för att sänka parkeringstalet för bilparkering för anställda. Det ställer dock krav på att arbetsgivaren underlättar för de anställda att åka kollektivt eller cykla till arbetsplatsen. För att inte personer till kontoret ska nyttja parkeringsplatsen till simhallen krävs ett system där registrering krävs i simhallen/ishallen för att få använda avsedda parkeringsplatser. All handikapparkering går inte att tillgodose inom 25 meter till entréer, men alla med funktionsnedsättningar är inte rörelsehindrade varför ytterligare parkering kan tillgodoses på ytan öster om planerad byggnad. Totalt kan 141 bilplatser (inkl. 2 stycken handikapparkeringar) kan tillgodoses på ytan öster om planerad byggnad. 8 (8)

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkeringsnorm för Eskilstuna

Parkeringsnorm för Eskilstuna Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-24 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2013:373 Mats Hällnäs 016-710 11 78 Stadsbyggnadsnämnden Parkeringsnorm för Eskilstuna Inledning Enligt Översiktsplan

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Dp Hus 15, Nacka strand Trafik

Dp Hus 15, Nacka strand Trafik 03 Dp Hus 15, Nacka strand Trafik Fabrikörvägen Hus 15 ligger på norra sidan av Fabrikörvägen i Nacka strand. Huset skall omvandlas till 222 lägenheter samt en förskola på 4 avdelningar. Fabrikörvägen

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER Parkeringsnorm. för cykel och bil i Helsingborgs stad ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 SEPTEMBER 2016 Parkeringsnorm för cykel och bil i Helsingborgs stad Medverkande: Stadsbyggnadsförvaltningen Tyréns Björn Bensdorp Redestam Oscar Grönvall Göran Hagsund Martin

Läs mer

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Trafik- och mobilitetsplan. Vasakronan. Kv. Kronan. Granskningshandling. Stockholm

Trafik- och mobilitetsplan. Vasakronan. Kv. Kronan. Granskningshandling. Stockholm Vasakronan Granskningshandling Stockholm Datum 2015-11-16 Uppdragsnummer Utgåva/Status Granskningshandling Andreas Samuelsson Malin Lagervall Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev PM Parkering Karolinska Institutet Campus Solna Rev 2012-10-08 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Nuvarande parkeringssituation... 3 2.1 Parkeringsplatser inom Haga

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT PM PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT 1 SAMMANFATTNING I Slottshallen vid Näsby slott driver idag Friskis & Svettis en motionsanläggning. Vid ny exploatering kommer dagens parkeringsytor att

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Parkeringsregler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Parkeringsregler Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

RAPPORT. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

RAPPORT. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr 7000808 PM ANGÅENDE TRAFIKUTREDNING FÖR FASTIGHET TROLLHÄTTAN 30 M.FL, STOCKHOLM, UNDERLAG FÖR DETALJPLAN repo001.docx 2012-03-2914 Sweco Sweco TransportSystem AB Carl Svensson repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun

Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85. Parkeringsprogram för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015 09 14, 85 Parkeringsprogram för Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syftet med parkeringsprogrammet... 3 1.3 Disposition... 3 2.

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil

Parkeringsnorm för cykel och bil Förslag Parkeringsnorm för cykel och bil Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tidigare ställningstagande... 4 Syfte och mål... 5 Förutsättningar... 6 Bilanvändning... 6 Trafikflöden... 7 Bilinnehav...

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 PM PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 GRANSKNING RED 2017-04-27 SAMMANFATTNING Tyréns har tidigare gjort en utredning (Parkeringsutredning Hyttan 12 & 16) som kartlagt i vilken utsträckning

Läs mer

Angöring av cykel och bil vid förskolan Nordström

Angöring av cykel och bil vid förskolan Nordström Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Lars Olofsson 0455-303175 2016-09-21 Angöring av cykel och bil vid förskolan Nordström I kvarteret Nordström planeras det en förskola med uppemot

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15 PM TRAFIK HUS 15 2014-06-03, Uppdaterat 2014-09-25 Dp Hus 15, Nacka strand Trafik Fabrikörvägen Hus 15 ligger på norra sidan av Fabrikörvägen i Nacka strand. Huset skall omvandlas till 222 lägenheter samt

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

PM Parkering Underlag till detaljplan för del av Kv Krispeln m fl Kunskaps- och kulturcentrum

PM Parkering Underlag till detaljplan för del av Kv Krispeln m fl Kunskaps- och kulturcentrum PM Parkering Underlag till detaljplan för del av Kv Krispeln m fl Kunskaps- och kulturcentrum 2016-10-25 Detta PM Parkering ingår som ett underlag till arbetet med stadsomvandlingen av kv Krispeln 15 m

Läs mer

Trafik och parkeringsutredning Kv. Urmakaren, Ystad

Trafik och parkeringsutredning Kv. Urmakaren, Ystad Handläggare Ludvig Cronqvist Tel +46 10 505 51 39 Mobil +46 73 847 15 30 E-post ludvig.cronqvist@afconsult.com Kund Klövern AB Datum 2016-03-01 Projekt-ID 718978 Trafik och parkeringsutredning Kv. Urmakaren,

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21 Haninge kommun Parkeringsutredning Haningeterrassen Stockholm 2012-12-21 SAMMANFATTNING Haningeterrassen är ett centralt område i Haninge som planeras för bostäder, verksamheter och handel. En stor del

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Bilaga B Parkeringsutredning Denna parkeringsutredning gäller för hela Kungsbacka sportcenter samt för Aranäsgymnasiet direkt norr om området.

Bilaga B Parkeringsutredning Denna parkeringsutredning gäller för hela Kungsbacka sportcenter samt för Aranäsgymnasiet direkt norr om området. Bilaga B Parkeringsutredning Denna parkeringsutredning gäller för hela Kungsbacka sportcenter samt för Aranäsgymnasiet direkt norr om området. Då besökstal endast funnit för ishall, simhall samt övriga

Läs mer