sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning"

Transkript

1 Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

2 Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag: Bra kunskap om arbetsresor Liten kunskap om fritidsresor Bakom uppdraget stod, förutom Trafikverket, en beställargrupp som även innefattade: Det saknas kunskap om: Vem reser med bil, buss eller tåg? Vilka cyklar och går? Intermetra Business & Market Research Group AB har genomfört undersökningen

3 Tillvägagångssätt

4 Urvalet personer, år i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Urvalet drogs slumpmässigt ur befolkningsregistret. Inkluderar förstärkta urval i Emmaboda, Kalmar, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner. Jönköpings kommun ingår ej (gjorde en resvaneundersökning 2009). I resflödesmatriserna och kartorna har dock undersökningen från 2009 räknats samman med denna undersökning

5 Datainsamlingen Postala formulär. Jämnt fördelat över 14 specificerade resdagar, dvs. måndag till söndag under två veckor. Resdagar 19 mars-1 april Därefter genomfördes två påminnelseutskick till personer vars svar inte inkommit (resdagar 16 april-13 maj). En telefonundersökning genomfördes i juli bland slumpmässigt valda icke-svarare för att undersöka om bortfallet skiljer sig från de svarande

6 Först en inledande del med uppgifter om den svarande

7 ...därefter en resedagbok

8 Svarsfrekvensen personer svarade (47,4 %). Ligger i nivå med likande större resvaneundersökningar. Svarsfrekvensen på kommunnivå varierar från 43 % i Oskarshamns kommun till 52 % i Eksjö, Aneby och Mörbylånga kommuner

9 Telefonundersökningen Skiljer sig de som ej svarat från dem som svarat? Bestod av ett mindre antal kontrollfrågor Jämförelser av resefrekvenser Viktigaste resultatet: Andelen som inte rest på den aktuella resdagen är ungefär densamma i båda grupperna: 5 % fler som rest i bortfallsgruppen jämfört med dem som svarat Användningen av olika färdmedel är likartad

10 Efter matchningen/kodningen: en datafil med alla resor, inkl. kommunkod, tätortskod, koordinater etc

11 Undersökningens tillförlitlighet Det totala bortfallet är ett måttligt problem Olika bortfall i olika delgrupper har hanterats genom korrektionsvägning Ger i några fall (framför allt yngre män i vissa kommuner) störande höga vikter Största problemet är att en del svarande hade svårigheter att fylla i resedagboken: ¼ av resorna går ej att specificera med både start- och målkommun Svårigheter att skilja mellan en hel resa (med flera förflyttningar) och en enskild förflyttning Tidsangivelser är ofta något ungefärliga Avstånd är mycket osäkra

12 Uppräkningarna kan ge överraskande effekter när underlaget är litet Uppräkningarna till befolkningsnivå kan ge överraskande effekter när underlaget är mycket litet. I normalfallet blir en resa uppräknad till 29 resor. I några extrema fall (unga män i kommuner med låg svarsfrekvens) kan en enskild resa mellan två orter multipliceras upp till över 200 gånger

13 Resultat

14 Varje vardagsdygn görs 1,8 miljoner resor Andel som rest Resor per dag för alla individer Resor per dag för individer som rest Totalt antal individer som reser per dag Totalt antal resor per dag Vardag 78 % 2,33 3, Helg 64 % 1,69 2, Under en vanlig vardag gör närmare 80 % av befolkningen någon förflyttning. I genomsnitt 2,3 resor per vardag. C:a 1,4 miljoner resor varje vardag (1,8 miljoner inkl. Jönköpings kommun) 1,0 miljon varje lör- eller söndag

15 Varje invånare reser i genomsnitt 1 tim 20 min om dagen Regionens invånare spenderar i genomsnitt 1 tim 20 minuter på förflyttning varje dag. Nästan 1 miljon timmar per dygn (inkl. Jönköpings kommun). Total tid i förflyttning fördelad på ärenden Arbete Tjänsteärende Skola Hämta/lämna Inköp Vård Bank/post Fritid Hemresa Mest tid läggs på resor till arbetet, följt av resor till fritidsaktiviteter och därefter inköpsresor

16 Regionens invånare reser 33 miljoner kilometer varje dygn Kollektivtrafiken (buss + tåg) står för 17 % av trafikarbetet. Andelen bil är högre på helgen (85 %) än på vardagar (76 %). Totalt trafikarbete fördelat på färdmedel Bil Buss Tåg Cykel Till fots Annat

17 De flesta resorna är korta resor Flertalet resor är korta resor på 3-10 km. Förutom tåg, som används för långa resor, och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för övriga färdmedel. Totalt Resornas längd (km, median) VARDAG Tjänsteärende Vård Skola Arbete Fritid Inköp Hämta/lämna Post/bank HELG Fritid Arbete Inköp ,5 Resornas längd (km, intervall) 0% 20% 40% 60% 80% 100% km 1-3 km 3-5 km 5-10 km km km km km >50 km

18 Långa resor står dock för det mesta av researbetet Långa resor som är >50 km står för över hälften av de producerade personkilometrarna. Totalt trafikarbete fördelat på reslängder Resor på <10 km står endast för 12 % km 1-3 km 3-5 km 5-10 km km km km km >50 km

19 Endast 5 % av resorna görs med kollektivtrafik Över 70 % av resorna görs med bil. Kollektivtrafiken står för endast 5 % (men 16 % av researbetet). HELA VECKAN VARDAG Män Kvinnor år år år år HELG Män Kvinnor år år år år Färdmedel för samtliga resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% De största skillnaderna i valet av färdmedel finns mellan åldersgrupper. Yngre ersätter i första hand bilresor med kollektivtrafik och i viss mån även med cykel. Bil, ensam Bil, samåker Motorcykel Buss Tåg Cykel Moped Till fots Annat färdsätt

20 Stora skillnader mellan olika kommuner Det finns stora skillnader beroende på geografi. De större städerna ligger bland de lägre andelarna.. Kalmar Lessebo Eksjö Tranås Växjö Västervik Oskarshamn Ljungby Karlskrona Nässjö Uppvidinge Värnamo Markaryd Nybro Karlshamn Vaggeryd Älmhult Borgholm Hultsfred Mullsjö Alvesta Gnosjö Sölvesborg Vetlanda Gislaved Mönsterås Olofström Torsås Tingsryd Vimmerby Habo Emmaboda Sävsjö Mörbylånga Ronneby Aneby Högsby Andel bilresor per kommun Bil, ensam Bil, samåker

21 Stora skillnader i färdmedel mellan olika typer av orter, samt landsbygden En större andel av resorna görs med bil på mindre orter och landsbygd. Färre till fots/cykel. Andelen kollektivresor varierar i mindre grad. Ortstyper: Fördelning av färdmedel Residensstäder Annan ort, > inv. >5 000 inv., gymn., ej nära större ort >1 000 inv., nära större ort >1 000 inv., tågtrafik ej nära större ort, >1 000 inv., ej tågtrafik, ej nära större 0% 20% 40% 60% 80% 100% <1 000 inv., nära större ort <1 000 inv., ej nära större ort, nära väg <1 000 inv., ej nära större ort/väg Landsbygd Bil, ensam Bil, samåker Buss Tåg Cykel Till fots Annat färdsätt

22 Nästan hälften av vardagsresorna görs till/från arbete/studier (eller i arbetet) Ärenden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Knappt hälften av vardagsresorna är resor till och från arbete/studier, eller tjänsteresor. Därnäst inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter. Dessa står för runt en femtedel av resorna vardera. HELA VECKAN VARDAG Män Kvinnor år år år år HELG Män Kvinnor år år år år Arbete Tjänsteärende Skola Hämta/lämna Inköp Vård Bank/post Fritid Semester Annat

23 Sju av tio arbetsresor görs med bil Huvudfärdmedel, arbetsresor Totalt 78 % av invånarna i åldern år förvärvsarbetar. Av deras resor till arbetet görs ca 70 % med bil och 5 % med kollektivtrafik. Andelen bilresor är allra högst för resor på km. 0% 50% 100% TOTALT km 1-3 km 3-5 km 5-10 km km km km km >50 km Bil, ensam förare Bil, samåker Buss Tåg Cykel Till fots Annat

24 Hämta/lämna och inköp har lägst andel kollektivresande Valet av färdmedel skiljer en del mellan olika ärenden. Huvudfärdmedel per ärende 0% 20% 40% 60% 80% 100% HELA VECKAN Bara 1 % av hämta/lämna - resorna och 2 % av inköpsresorna görs kollektivt. VARDAG Arbete Tjänsteärende Skola Hämta/lämna Inköp Vård Bank/post Fritid Bil Kollektivt Cykel Till fots Annat HELG Arbete Hämta/lämna Inköp Fritid

25 Varje vardag görs fritidsresor Under en vanlig vardag reser var fjärde invånare till en fritidsaktivitet vilket motsvarar resor per dag. På helgen är det 35 %, vilket motsvarar resor. Fritidsresor görs oftast med bil, men skillnaderna är stora beroende på kön och ålder. Huvudfärdmedel, fritidsresor 0% 50% 100% HELA VECKAN Bil, ensam Bil, samåker Motorcykel VARDAG Män Buss Tåg Kvinnor Cykel Moped Till fots HELG Män Annat färdsätt Kvinnor

26 Fyra av tio bilåkare har en vilja att minska sitt bilåkande Attityder till minskat bilresande Jag använder bil för de flesta av mina resor och tänker åka lika mycket bil i framtiden eftersom jag behöver det Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock osäker på hur och när det ska ske. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har Jag tänker inte ändra mitt vardagliga bilresande eftersom jag sällan använder bil Mer än var tionde person är en flitig bilanvändare, som har kommit så långt att hon eller han redan provat att ersätta bilresor med andra alternativ, eller åtminstone har tankar på hur det ska gå till. Ytterligare 17 % uttrycker en viss ambition, men har inte kommit längre än så

27 Störst chans att minska bilåkandet i de större orterna Bilister i de större städerna har klart störst ambition eller öppenhet för att ersätta bilresor med andra färdmedel. I de mindre orterna och på landsbygden är viljan att ersätta bilen är som minst. Det är tydligt att viljan är större i de mindre orter som ligger nära en större ort. Residensstäder Annan ort, > inv. >5 000 inv., gymn., ej >1 000 inv., nära större ort >1 000 inv., tågtrafik ej >1 000 inv., ej tågtrafik, <1 000 inv., nära större ort <1 000 inv., ej nära större <1 000 inv., ej nära större Attityder till minskat bilåkande Landsbygd 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar på hur jag ska göra det. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock osäker på hur och när det ska ske Jag använder bil för de flesta av mina resor och tänker åka lika mycket bil i framtiden eftersom jag behöver det

28 Mycket få resor kombinerar olika färdmedel Färdmedel per resa Bil, ensam 58 Cykel 12 En mycket liten andel av resorna är kombinationsresor med flera färdmedel. Till fots Bil, samåker Buss/tåg (inkl. till fots + buss/tåg) Cykel + buss/tåg Bil, ensam + buss/tåg Bil, samåker + buss/tåg Annat ,7 0,4 0,6 2 Dock utgör kombinationsresor 30 % av kollektivtrafikresorna. Bil, samåker + buss/tåg Cykel + buss/tåg 0% 50% 100% Till arbete Till inköp Till fritidsaktivitet Till annat/hemresa Kombinationsresor är oftast arbetsresor, följt av fritidsresor

29 Olika ärenden har olika sannolikhet att ingå i en reskedja Andel reskedjor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt Tjänsteärende Hämta/lämna Bank/post Inköp Vård Arbete Totalt sett uträttas hälften av alla ärenden i en flerärende-reskedja. Tjänsteärenden, hämta/lämna, bank/post och inköpsresor ingår oftast i reskedjor. Fritid Skola Andel som inte ingår i reskedja Andel som ingår i reskedja

30 Över 90 % av hushållen har tillgång till cykel Totalt En vuxen utan barn Sammanboende vuxna utan barn En vuxen med barn Sammanboende vuxna med barn Hushållens tillgång till cykel 0% 50% 100% Ingen cykel 1 cykel 2 eller flera cyklar Över 90 % av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. (men cykeln används till endast 3% av trafikarbetet Endast 1,3 % av hushållen har tillgång till en elcykel. Hushållens tillgång till elcykel 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt 1 99 Ja Nej

31 Tillgången till bra kollektivtrafik ökar viljan att resa mindre med bil Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har också en större vilja att dra ned på sin bilanvändning jämfört med andra grupper. Attityder till minskat bilåkande 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt (bilister) FRÅN BOSTAD <100 m m 500 m-1 km 1-2 km km >5 km % 20% 40% 60% 80% 100% Totalt (bilister) FRÅN ARBETE <100 m m 500 m-1 km 1-2 km 2-5 km >5 km

32 Sju av tio har en hållplats inom 500 meter Avstånd till hållplats/parkering Drygt 70 % har tillgång till en busshållplats inom 500 meter från sin arbetsplats. Knappt 70 % inom 500 meter från hemmet. 0% 20% 40% 60% 80% 100% VID BOSTADEN Närmaste busshållplats Närmaste järnvägshållplats Närmaste bilparkering VID ARBETE/STUDIER <100 m m 500 m-1 km 1-2 km 2-5 km > 5 km Närmaste busshållplats Närmaste järnvägshållplats Närmaste bilparkering

33 Var fjärde invånare har ett kort på kollektivtrafiken Var fjärde invånare har idag ett tåg- eller busskort. Tillgång till kollektivtrafikkort 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTALT Män Kvinnor år år år år Periodkort Värdekort Klippkort Skolkort Färdtjänstkort Annat Inget kort En majoritet i åldern år har kort. Därefter sjunker andelen med ökande ålder

34 Fler åker bil om de har fri parkering Förmåner vid arbetsplatsen Fri parkering Parkering med avgift Förmånsbeskattad parkering Företagsbil/bilpoolsbil Förmånsbil Ersättn. för egen bil i tjänsten Subv. kort för kollektivtrafiken Tjänstecykel Eldriven cykel Närmare 80 % av de förvärvsarbetande har tillgång till fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Använt senaste månaden Tillgång till men inte använt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bland de som har avgiftsbelag parkering reser en mindre andel med bil som ensam förare än de som har fri parkering FRI PARKERING PARKERING MED AVGIFT Bil, förare Bil, passagerare Kollektivt Cykel Till fots Annat

35 Cykeln är mycket effektiv för korta resor Bil är visserligen snabbast, men på längre sträckor blir skillnaden allt mindre mot kollektiva färdmedel. min/km Tid att transportera sig (min/km) 1-3 km 3-5 km 5-10 km km15-20 km20-30 km30-50 km >50 km Bil Buss 4 Tåg På kortare sträckor är cykel ett effektivt transportmedel. På sträckor under fem km är det klart effektivare än buss Cykel Till fots

36 Pensionärer reser i mycket stor utsträckning med bil Huvudfärdmedel, pensionärer 0% 50% 100% VARDAG Pensionärer reser i mycket hög grad med bil, endast 2 % av resorna görs med kollektivtrafik. Män Kvinnor Bil Kollektivt Cykel Till fots Annat HELG Män Kvinnor

37 Arbets- och fritidsresor står för en stor del av trafikarbetet Resor till arbetet och tjänsteresor producerar mest person-kilometrar, följt av fritidsresor. Totalt trafikarbete fördelat på ärenden Arbete Tjänsteärende Skola Hämta/lämna Inköp Vård Bank/post Fritid Hemresa

38 Olika pensionärsgrupper reser olika De pensionärer som reser kollektivt är i högre grad Kvinnor Ensamboende Boende på större orter reser också oftare kollektivt än på landsbygden. Kön Pensionärer som reser kollektivt Pensionärer som reser med bil Män Kvinnor % 100 % Åldersgrupper år år år år % 100 % Hushållstyp Ensamhushåll Parhushåll % 100 %

39 Skillnader i resandets fördelning på vardagar och helger Vardagsresandet har fyra faser efter researbetets intensitet Kollektivt Bil Cykel Annat Trafikarbetet har ett helt annat tidsmönster under helgerna. OBS: annan skala än för vardagar Kollektivt Bil Cykel Annat

40 Topp för fritidsresor efter arbetsdagens slut Under vardagarna görs störst antal fritidsresor under timmarna efter arbetsdagens slut, med en tydlig topp vid 18-tiden Kollektivt Bil Cykel Annat Kollektivt Bil Cykel Annat På helgerna fördelar sig fritidsresandet mer jämt över dagen, men med en topp runt 10-tiden på förmiddagen

41 Pensionärer reser på andra tider Pensionernas resvanor skiljer sig från andra invånares på flera olika sätt. Framför allt skiljer sig tiden på dygnet de reser på vardagar genom att det inte finns tydliga toppar under morgon och eftermiddag. Istället är resandet spritt från 10-tiden på morgonen, fram till 16-tiden på kvällen Bil Koll Cykel Annat Bil Koll Cykel Annat

42 Olika ärenden görs vid olika tider på dygnet Till bostaden Till arbetet Tjänsteärende Till skola/utb Hämta/lämna Inköp Vård Bank/myndighet Fritid Annat

43 De stora reseströmmarna mellan orter går till/från de stora städerna De större reseströmmarna (>200 resor per dygn) mellan orter i regionen är huvudsakligen in- och utpendling till regionens fyra större städer (Jönköping, Kalmar, Karlskrona och Växjö) från omkringliggande tätorter

44 De stora reseströmmarna går till/från de stora städerna De större reseströmmarna (>1 000 resor per dygn) mellan orter i regionen är huvudsakligen in- och utpendling till regionens fyra större städer (Jönköping, Kalmar, Karlskrona och Växjö) från omkringliggande tätorter

45 Främst resande norrut från regionen Förutom till Stockholm, går samtliga större reseströmmar in till/ut från regionen till näraliggande kommuner. Det största utbytet sker mellan kommunerna i norra delen av regionen till/från Östergötland. Vissa regionalt orienterade strömmar (t.o.fr. Skåne?) kan vara underskattade på grund av saknade kommunuppgifter

46 Potential till att öka kollektivresandet Kollektivresor Även på kortare stråk från residensstäderna och kringliggande orter är andelen kollektivtrafik låg, jämfört med biltrafiken. Bilresor Här finns en potential till ökat kollektivresande. Även på långa sträckor som t.ex. Växjö-Kalmar finns betydande biltrafik

47 Skillnader i andelen arbetsresor mellan olika stråk Andelen arbetsresor skiljer sig mellan olika stråk. Betydande stråk med stor andel arbetsresor ( ca 40 %) är exempelvis: Kalmar-Nybro Växjö-Rottne Växjö-Ingestad Växjö-Braås Karlskrona-Ronneby Andel arbetsresor (%)

48 Många fritidsresor i Kalmar-/Färjestadsområdet De största strömmarna av fritidsresor går på sträckorna Kalmar-Lindsdal, Kalmar- Smedby, Kalmar-Färjestaden och Jönköping-Habo

49 Detaljerade resultat på kommunnivå ges i rapporten

50 För noggrannare analyser av reseflöden finns en Excelfil att tillgå

51 Rapporten finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats Utöver huvudrapporten levereras även: Djupanalys för Växjö kommun Datafiler för vidare analyser

sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24

sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24 Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 204-02-24 Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Hur

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Resvaneundersökning i Kalmar kommun. Rapport v 1.4, 2014-03-03 Projektnummer: 1326-1301

Resvaneundersökning i Kalmar kommun. Rapport v 1.4, 2014-03-03 Projektnummer: 1326-1301 Resvaneundersökning i Kalmar kommun Rapport v.4, 204-03-03 Projektnummer: 326-30 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Kalmar kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:204-03-03

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Rapport, -- Ver. Projektnummer: - Dokumenttitel: Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige Skapat av: Intermetra Business & Market Research

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Valfrihetsunderlag. Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län

Valfrihetsunderlag. Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län Valfrihetsunderlag Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län Genomförd 3/9-14/9 2012 Tamara Lorentzon Lorentzons i Grenna AB Jönköping Begreppsförklaring LOV LSS LOU

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

Personresor till större arbetsplatser i Kalmar län

Personresor till större arbetsplatser i Kalmar län Personresor till större arbetsplatser i Kalmar län Utgiven av Regionförbundet i Kalmar län, oktober 2006 Insamling av uppgifter från olika arbetsplatser, kartläggning och bearbetning av arbetspendlingen

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer

RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga

RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga RES 2005 2006 Den nationella resvaneundersökningen Tabellbilaga Mätdagens förflyttningar per dag... 2 Huvudresor... 2 Delresor... 14 Reselement... 16 Resande per person och dag... 19 Yrkesmässig trafik

Läs mer

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter

Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Större och attraktivare arbetsmarknadsregioner genom bättre pendlingsmöjligheter Hannele Johansson, Energikontor Sydost EnergiTing Sydost 2014 2014-11-13 Det ska inte finnas några nettoutsläpp av koldioxid

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Laddningsstationer. AB Rävhagen 19 000 100 Summa 19 000. Ovanåkers Kommun 20 000 28 Region Gävleborg 426 000 50 Summa 446 000

Laddningsstationer. AB Rävhagen 19 000 100 Summa 19 000. Ovanåkers Kommun 20 000 28 Region Gävleborg 426 000 50 Summa 446 000 Laddningsstationer Blekinge län Karlshamn Energi AB 835 000 49 Olofströms kommun 380 000 43 Karlskrona kommun 367 500 50 Ronneby kommun 280 000 50 Sölvesborgs kommun 380 000 43 Landstinget Blekinge 140

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014.

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori Tabellen nedan visar statistik över nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har börjat få ersättning för

Läs mer

Besökares resor till och från Väla handelsområde

Besökares resor till och från Väla handelsområde TRAFFIC AB RAPPORT 2011:39 VERSION 1.1 Besökares resor till och från Väla handelsområde sammanställning av resultat från resvaneundersökning Dokumentinformation Titel: Besökares resor till och från Väla

Läs mer

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN...

Läs mer

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

DECEMBER 2013 EMMA BRANDT. Har ni en plan? Näringslivsplaner i Kalmar län

DECEMBER 2013 EMMA BRANDT. Har ni en plan? Näringslivsplaner i Kalmar län DECEMBER 2013 EMMA BRANDT Har ni en plan? Näringslivsplaner i Kalmar län Innehåll 1. Inledning...2 1.1 Syfte...2 2. Sammanfattning...3 3. Bakgrund...4 3.1 Metod....4 3.2 Kommunernas organisationsform...4

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Del 4: Analys av transportarbetet

Del 4: Analys av transportarbetet 50: 83 50: 87 50:3 50:5 50:0 50: 50:7 INFANTERISTEN 5:4 JƒRNET 35: 45 TRƒVIRKET R RET KRISTIANSTAD 3: 35: 43 5:49 4 NƒSBY 3 3 35:8 LAMMET Del 4: Analys av transportarbetet 4. Cykeltrafik i Mätpunkter,

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Bilaga 1. Statsbidrag för extra platser inom yrkesvux och komvux SFS (2009:43) och SFS 2015:403) Dnr 2015:1182 2015-12-15 1 (5)

Bilaga 1. Statsbidrag för extra platser inom yrkesvux och komvux SFS (2009:43) och SFS 2015:403) Dnr 2015:1182 2015-12-15 1 (5) Bilaga 1 1 (5) Återkrav Skäl till beslut 2120002775 HAPARANDA KOMMUN 5 587 kr Bidraget har helt eller delvis inte utnyttjats 2120001157 HELSINGBORGS KOMMUN 2 541 638 kr Bidraget har helt eller delvis inte

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 1 Förord En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter. Bengt Holmberg Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter. Bengt Holmberg Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter Bengt Holmberg Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Bakgrund Detta projekt har föregåtts av en litteraturgenomgång som bildat utgångspunkt

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kalmar län

Företagsklimatet 2016 Kalmar län Företagsklimatet 2016 Kalmar län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal företagare

Läs mer

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 Personalenkät 2012 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland presenterar: Personalenkät

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sammanställning resvaneundersökning

Sammanställning resvaneundersökning Sammanställning resvaneundersökning Syftet med resvaneundersökningen har varit att få en översiktlig bild av hur resandet ser ut kring Alvesta resecentrum med koppling till parkeringen på östra sidan.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012 Resvaneundersökning Kungens kurva 2012 Syfte Syftet med resvaneundersökningen var att få en samlad bild över hur resvanor och besöksbeteende ser ut i området, samt att ge underlag till framtida trafikplanering

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik - 1 - Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun Underlagsrapport till ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun TRAFIKANALYSER Uppsala 2030 TEKNISK RAPPORT Trafikanalyser Uppsala ÖP 2030 WSP Analys & Strategi Peter Almström och Lars Pettersson 2009-10-26

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping En vanlig vardag cyklar ungefär 3100 personer över Göta Älvbron i Göteborg. Tänk dig att de skulle ta var sin bil istället. Bilköerna skulle förlängas med drygt

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi SLUTRAPPORT Så reser hallänningarna Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder

Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder F6 Ytterligare urvalsmetoder och skattningsmetoder Flerstegsurval Anta att man vill göra ett urval som täcker ett stort geografiskt område vill använda besöksintervju som insamlingsmetod Praktiskt omöjligt

Läs mer

FRÅGOR OM DITT RESANDE NORMALT Här vill vi att ni svarar hur ni brukar resa, när ni INTE är med i tävlingen Pedal for Medal

FRÅGOR OM DITT RESANDE NORMALT Här vill vi att ni svarar hur ni brukar resa, när ni INTE är med i tävlingen Pedal for Medal Startenkät Pedal for Medal Hej deltagare i Pedal for Medal. Bra cyklat - kul att tävlingen kommit igång på allvar! Denna enkät är ett underlag för att se hur du och ditt lag förbättras under tävlingen.

Läs mer