Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun"

Transkript

1 Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson, Ånge kommun Rapportförfattare/projektledare: Markus Robèrt, Robèrt Consulting/KTH Rapportförfattare/ekonomianalyser: Olle Jonsson, Auto Force Resvaneundersökning: Kia Hultin, WSP Undersökningsperiod: April 2014

2 Resebeteende - arbetspendling Analysen av medarbetarnas pendlingsresor inom Ånge kommun grundas på en enkätundersökning som genomfördes april Undersökningen genomfördes via webb och svar erhölls från 455 personer av totalt 839 anställda vilket resulterade i en svarsfrekvens på 54 %. I grundmaterialet har 11 svar justerats där resvägen varit antingen orimlig jämförd med restiden, eller att restid och resväg inte stämt med uppgivet postnummer. Svaren har, efter justering oftast för decimalfel, överensstämt avseende resväg och restid i förhållande till uppgivet postnummer. Resvägen eller restiden har ändrats beträffande dessa svar. Av medarbetarna i Ånge kommun anser 51 % att kommunen skall arbeta för att minska utsläppen från arbetspendling till och från arbetet. Tveksamma är 39 % och 10 % är negativa. Stödet för att minska utsläppen från arbetspendling uppgår till hälften av medarbetarna, vilket är positivt då detta stöd kan underlätta förändringar mot hållbart resande inom kommunen. Nedan visas en sammanställning från den mätning som gjordes under april 2014, av antal kilometer per år som tillryggalagts vid arbetspendling mellan anställdas hem och arbetsplatserna inom Ånge kommun, uppdelat på de alternativa färdsätten bil (förare), bil (passagerare), infartsparkering, kollektivtrafik, MC/moped, cykel, gång, eller annat färdmedel. Svaren är viktade och omräknade för att kunna ge en generell totalbild för kommunens anställda med hänsyn till att alla inte besvarat enkäten. Totalt reser de anställda vid Ånge kommun ca 7 miljoner km till och från arbetet per år (811 mil/anställd) vilket motsvarar ca 170 varv runt jorden 1. 1 Ett varv runt jorden är km

3 Nedanstående tabell och diagram visar färdmedelsfördelning och trafikarbete vid Ånge kommun (totalt antal resta kilometer). Bil Bil(pass) Inf.park Koll.trafik MC/Moped Cykel Gång Annat Anställda/färdmedel Andel medarbetare 73% 6% <1% 5% <1% 7% 20% <1% Km/färdmedel Andel trafikarbete 80% 3% 1% 14% <1% 1% 2% <1% Observera att andelen medarbetare inte summerar till 100 % i och med att en del av personalen använder flera färdmedel under en arbetsvecka. Vid Ånge kommun utgör bil som förare 80 % av det totala trafikarbetet, kollektivtrafiken står för 14 %. Bil som passagerare utgör 3 % av trafikarbetet. De som går till arbetet står för 2 % av trafikarbetet, cykel och infartsparkering utgör 1 % vardera. Diagrammet visar att 73 % av medarbetarna använder sig av bil till arbetet. 20 % av medarbetarna går till arbetet, 7 % cyklar. 6 % reser som passagerare i bil och 5 % använder sig av kollektivtrafiken. Observera att andelen medarbetare inte summerar till 100 % i och med att olika färdmedel används under en arbetsvecka.

4 Arbetspendling utsläpp och kostnader per olika restyper och färdmedel Bilförare Arbetspendling Inf.park Kollektivtrafik MC/ Moped Cykel o gång Arbets pendling totalt** Mkm/år 5,44 0,04 0,96 0,002 0,16 6,60 Mkr/år 19,02 0,15 0,56* 0, Ton CO 2 /år 1 108,98 8,76 90,11 0, ,06 Kr/cap 839 anst KgCO 2 /cap 839 anst ** I arbetspendling totalt ingår bil som passagerare med 0,19 Mkm/år. Annat färdmedel ingår inte då det inte går att räkna fram utsläpp för detta färdmedel. *Kostnaderna för resor med kollektivtrafik har antagits resor med Västernorrland kollektivtrafik, ett genomsnitt har tagits på samtliga sträckor för 60 resor/mån och 30 resor/mån kr/år och anställd. Fjärrtåg har antagits resor med SJ, årskort kr/år och anställd. Totalt genereras ca ton CO 2 utsläpp av pendlingsresandet till och från Ånge kommun under ett år. Bilresor står för 92 % av utsläppen från pendlingsresorna.

5 Tjänsteresor omfattning, kostnad och utsläpp Uppgifterna kommer huvudsakligen från Ånge kommuns administrativa system kompletterat med uppgifter från kommunens leverantörer av resetjänster avseende flyg och tågresor och avser resor under kalenderåret I kommunens siffror ingår vissa av kommunens dotterbolag. Tjänsteresor Privatbilar Kommunbilar Bil totalt* Flyg inrikes Flyg utrikes Tåg inrikes Tjänsteresor Totalt** Totalt (mkm) 0,39 1,86 2,26 0,04 0,03 0,30 2,64 Procent av totala antalet färd mkm 14,9% 70,6% 85,9% 1,6 % 1,2 % 11,3% 100,0% Totalt (mkr) 1,37 7,08 8,50 0,12 0,03 0,38 9,04 Procent av totala kostnaden 15,1% 78,3% 94,0% 1,3 % 0,4 % 4,2 % 100,00% Ton CO 2 /år 80,37 260,25 341,69 14,08 10,44 0,00 366,21 Procent av totala utsläppen 21,9% 71,1% 93,3% 3,8 % 2,8 % 0,0 % 100,0% *inkl taxi och korttidshyrda bilar 0,0069 mkm, 0,0506 mkr, 1,0675 ton CO 2 **inkl andra färdmedel buss 0,008 mkr, Sammanställningen ovan visar, med gjorda antaganden och avgränsningar att tjänsteresornas totala sträcka uppgick till mil till en kostnad av ca 9 mkr. Resor med privat och kommunens bilar summerar till drygt 85 % av denna reslängd och drygt 93 % av kommunens totala kostnad för tjänsteresor. Kommunbilarnas andel var drygt 70 % av den totala tjänstereslängden och ca 78 % av den totala tjänsteresekostnaden. Privatbilarnas motsvarande andelar var ca 15 % av både reslängden och kostnaden. Flygresornas, inrikes och utrikes, andel av reslängden var knappt 3 % och knappt 2 % av kostnaden. Tågresor summerar till en andel på drygt 11 % av sträckan samt drygt 4 % av kostnaden. Kommunens resor, domineras således helt av bilresor i likhet med merparten av de tidigare CERO analyserade kommunerna. Kommunens analyserade bilar, 87, har en beräknad körsträcka på mil med ett beräknat CO 2 utsläpp på 260 ton. 303 personer har kört ca mil med egen bil i tjänsten med ett beräknat CO 2 utsläpp på ca 80 ton. Bilresorna totalt svarar för 93 % av CO 2 utsläppen från tjänsteresor. Flygresorna, in- och utrikes, som svarar för nära 7 % av CO 2 utsläppen från tjänsteresor.

6 Tågresorna har en andel av reslängden på drygt 11 % med i stort sett 0 % av CO 2 utsläppen. Benchmarking mellan organisationernas utsläpp och resekostnader För att jämföra utsläpps- och kostnadsnivåer mellan företag och andra organisationer normeras storheterna till per capita för att antalet anställda vid respektive arbetsplats inte skall påverka utfallet. Vid denna jämförelse skall vi komma ihåg att faktorer som organisationernas geografiska lokalisering, kollektivtrafikförbindelser, verksamheter, anställdas bostadsorter, etc. till stor del påverkar utfallet. Tanken är att detta kan ligga till grund för att skapa en uppfattning om var man befinner sig i relation till andra och mot sig själv vid kommande uppföljningar. Nedanstående benchmarking-jämförelse omfattar 33 offentliga organisationer (26 kommuner, 7 landsting) med liknande förutsättningar och där möjligheter finns att lära från varandra och att förbättra positionen till kommande år.

7 TonCo2/cap 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1, , , ,4 1, ,3 1,25 1,2 1, , , , ,9 12 0, , ,75 0, ,65 0,6 3 0,55 0,5 0,45 <0, < SEK/cap

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen

Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen RAPPORT Klimatsmarta lägen Beräkning av minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen Sebastian Bäckström Jonas Fejes Åke Iverfeldt IVL Svenska Miljöinstitutet Sima Zangiabadi

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Processmodellen CERO CERO är utvecklat för att hantera en energisektor med stor komplexitet: a) resbeteende

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002 VTI notat 3 2004 VTI notat 3-2004 Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

RAPPORT 2013:06 VERSION 0.9. E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem

RAPPORT 2013:06 VERSION 0.9. E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem RAPPORT 2013:06 VERSION 0.9 E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem Dokumentinformation Titel: E-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer