sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24"

Transkript

1 Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar

2 Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Hur stor del av resorna görs med olika färdmedel? Hur stor del av resorna svarar olika ärenden för? Vem reser med bil, buss eller tåg? Vilka cyklar och går? Var går resorna? Bakom uppdraget stod, förutom Trafikverket, en beställargrupp som även innefattade: Intermetra Business & Market Research Group AB har genomfört undersökningen

3 Tillvägagångssätt

4 Urvalet personer, 6-84 år i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Urvalet drogs slumpmässigt ur befolkningsregistret. Förstärkta urval i Emmaboda, Kalmar, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner personer, 2-84 år, i Kalmar kommun Jönköpings kommun ingår ej (gjorde en resvanundersökning 2009)

5 Datainsamlingen Postala formulär. Jämt fördelat över 4 specificerade resdagar, dvs. måndag till söndag under två veckor. Resdagar 9 mars- april 202. Därefter genomfördes två påminnelseutskick till personer vars svar inte inkommit (resdagar 6 april-3 maj). En telefonundersökning genomfördes i juli bland 000 slumpmässigt valda icke-svarare för att undersöka om bortfallet skiljer sig från de svarande

6 Först en inledande del med uppgifter om den svarande

7 ...därefter en resedagbok

8 Svarsfrekvensen personer svarade (47,4 %) i hela regionen. 44,9 % i Kalmar kommun Ligger i nivå med likande större resvaneundersökningar. Svarsfrekvensen på kommunnivå varierar från 43 % i Oskarshamns kommun till 52 % i Eksjö, Aneby och Mörbylånga kommuner

9 Svarsfrekvensen varierar kraftigt även inom Kalmar kommun Rinkabyholm, Boholmaran, Dunö 56 Rockneby, Skäggenäshalvön + Läckeby 5 Lindsdal 49 Trekanten 49 Kvarnholmen, Varvsholmn, Ängö 48 Berga (ekl. Berga C), Beravik m.fl. 48 Djurängen, Funkabo 46 Tvärskog, Halltorp, Vassmolösa, Hagby, 46 Smedby 45 Övrig landsbygd 45 G:a stan, K parken, Stensö, Tegelviken 44 Sandås, Stensberg, Bremerlyckan 44 Ge ngne, Tallhagen 44 Malmne, Norrgård 4 Ljungbyholm 4 Oxhagne, Skälby 38 Norrliden + Berga C 34 För att motverka snedvridningar på grund av den varierande svarsbenägenheten har materialet korrektionsvägts m h t detta, samt kön och ålder

10 Skiljer sig de som ej svarat från dem som svarat? För att studera vilka effekter bortfallet har, gjordes en speciell undersökning per telefon med ett mindre antal kontrollfrågor till ett urval av dem som ej svarat per post. Jämförelser av resefrekvenser Viktigaste resultatet: Andelen som inte rest på den aktuella resdagen är ungefär densamma i båda grupperna: 22 % bland dem som svarat 8 % i bortfallet + några % som kan ingå i andra svar Användningen av olika färdmedel är likartad

11 Databehandlingen Dataregistrering Scanning av persondata Manuell registrering av dagböckerna Kodning av ung adressuppgifter Datoriserad matchning mot adressfil Manuell bearbetning Kontroll/editering Korrektionsvägning (kommun, kommundel, kön, ålder) Analyser Uppräkning till befolkningsnivå Motsv. urvalets andel av befolkningen Vardag/helgdag Kompensation för adressbortfall

12 Förutom Word-rapporten: reserelationsmatriser

13 Undersökningens tillförlitlighet Totala bortfallet är ett måttligt problem Olika bortfall i olika delgrupper har hanterats genom korrektionsvägning Ger i några fall (ffa. yngre män i vissa områden) störande höga vikter Största problemet är att en del svarande hade svårigheter att fylla i resedagboken: ¼ av resorna går ej att specificera med både start- och målkommun Svårigheter att skilja mellan en hel resa (med flera förflyttningar) och en enskild förflyttning Tidsangivelser är ofta något ungefärliga Avstånd är mycket osäkra

14 Uppräkningarna kan ge överraskande effekter när underlaget är litet Uppräkningarna till befolkningsnivå kan ge överraskande effekter när underlaget är mycket litet. I extrema fall (unga män i kommuner med låg svarsfrekvens) kan en enskild resa mellan två orter multipliceras upp till 85 resor ( x 2,5 x,33 x 3). I normalfallet blir en resa uppräknad till 29 resor

15 Resultat

16 Varje vardagsdygn görs resor. Varje lördags- eller söndagsdygn resor Andel som rest Resor per dag för alla individer Resor per dag för individer som rest Totalt antal individer som reser per dag Totalt antal resor per dag Kalmar, totalt 78% 2,63 3, Kalmar, vardagar 82% 2,82 3, Kalmar, helger 70% 2,8 3, Karlskrona, totalt 76% 2,55 3, Växjö, totalt 78% 2,57 3, Betydligt fler än i Riks-RVU:n

17 Resor till/från arbetet svarar för drygt /3 av resorna 39 0 Resornas fördelning över olika ärenden, inkl. hemresor (%) Arbete Tjänsteärende Skola/utbildning Hämta/lämna barn/annan Inköp Vård/sjukhus/tandläkare Bank/post/myndighetsärende Fritid Semesterresa med övernattning Hemresa 8% av förflyttningarna går till arbetet. Lika många går från arbetet. Främst till hemmet, men även till andra ärenden på vägen hem. Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter. står för runt en femtedel av resorna vardera

18 Männen gör 80 % fler resor till/från arbetet än kvinnorna Totalt ( km) Vardag ( km) Helg ( km) Man ( km) 0 Kvinna ( km) Män: 40% av km Kvinnor: 28% av km

19 Kommunens invånare reser 2,4 miljoner kilometer varje dygn Kollektivtrafiken (buss + tåg) står för 9 % av trafikarbetet. Andelen bil är högre på helgen (82 %) än på vardagar (72 %). Totalt trafikarbete fördelat på färdmedel I hela regionen: Kollektivtrafiken (buss + tåg) står för 7 % av trafikarbetet Bil Buss Tåg Cykel Till fots Annat

20 Männen genererar 40% fler bil-kilometer än kvinnorna. Totalt producerat trafikarbete i person-km per dygn fördelat på olika färdmedel Totalt ( km) 3 Vardag ( km) 4 Helg ( km) Man ( km) Kvinna ( km) Män: 78% av km Kvinnor: 70% av km

21 De flesta resorna är korta resor 0% 20% 40% 60% 80% 00% Flertalet resor är korta resor på 2 0 km. Förutom tåg, som används för långa resor, och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för övriga färdmedel. Totalt Bil som förare Bil som passagerare Buss Tåg Cykel Till fots km 3 km 3 5 km 5 0 km 0 5 km 5 20 km km km >50 km Resornas längd (km, intervall) 0% 20% 40% 60% 80% 00% Totalt km 3 km 3 5 km 5 0 km 0 5 km 5 20 km km km >50 km

22 Långa resor står dock för merparten av researbetet Långa resor (>50 km) står för över hälften av de producerade personkilometrarna. Totalt trafikarbete fördelat på reslängder Resor på <0 km står endast för 7 % km 3 km 3 5 km 5 0 km 0 5 km 5 20 km km km >50 km

23 Endast 5 % av resorna görs med kollektivtrafik 70 % av resorna görs med bil. Kollektivtrafiken står för endast 5% (men 9 % av researbetet). För att fördubbla kollektivtrafikens andel behövs bara att 7 8 % av bilresorna konverteras till kollektivtrafikresor. Kollektivtrafikbarometern redovisar 27% andel för kollektivtrafiken i hela riket; % marknadsandel för Kalmar län.. RiksRVU:n (Trafa) redovisar % markandsandel för hela riket. Förmodligen är barometerns andelsuppgift en grov överskattning HELA VECKAN VARDAG Män Kvinnor 2 5 år 6 24 år år år år HELG Män Kvinnor 2 5 år 6 24 år år år år Färdmedel för samtliga resor 0% 20% 40% 60% 80% 00% Bil, ensam Bil, samåker Motorcykel Buss Tåg Cykel Moped Till fots Annat färdsätt

24 Bilen svarar för nära hälften även av de korta resorna (under 5 km) Andel av antalet resor Stad Landsbygd Bil,som förare Bil, samåker Andra färdmedel % av alla resor är kortare än 5 km Andel av researbetet Stad Landsbygd 42% av bilresorna är kortare än 5 km 28% av bilresorna är kortare än 3 km Avser alla kommuninvånarnas resor)

25 Sex av tio arbetsresor görs med bil Av arbetsresorna görs 60 % med bil och 6% med kollektivtrafik. Andelen bilresor är allra högst i intervallet 0 50 km. Huvudfärdmedel, arbetsresor 0% 20% 40% 60% 80% 00% TOTALT km km km km km km km km >50 km Bil Buss Tåg Cykel Till fots Annat

26 Hämta/lämna och inköp har lägst andel kollektivresande Valet av färdmedel skiljer en del mellan olika ärenden. Huvudfärdmedel per ärende 0% 20% 40% 60% 80% 00% HELA VECKAN Bara 2 % av hämta/lämna resorna och 6 % av inköpsresorna görs kollektivt. VARDAG Arbete Tjänsteärende Skola Hämta/lämna Inköp Vård Bank/post Fritid Bil Kollektivt Cykel Till fots Annat HELG Arbete Hämta/lämna Inköp Fritid

27 25% av invånarna har tåg- eller busskort. (men ändå görs bara 5% av resorna med buss) 0% 20% 40% 60% 80% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% TOTALT Män Kvinnor 2 5 år 6 24 år år Norrliden + Berga C Smedby Trekanten Djurängen, Funkabo Lindsdal Tvärskog, Halltorp, Rockneby, 25 Ljungbyholm Getingen, Tallhagen Oxhagen, Skälby Berga (exkl Berga C), 035 Kvarnholmen, Malmen, Norrgård G:a stan, K parken m.fl Övrig landsbygd Periodkort Värdekort Klippkort Skolkort Färdtjänstkort Annat Inget kort år år

28 Studenterna använder kollektivtrafik och cykel oftare än genomsnittet Färdsätt för studenters resor VARDAG Män Kvinnor HELG Män Kvinnor 0% 20% 40% 60% 80% 00% Bil, förare Bil, passagerare Buss Tåg Cykel Till fots Annat 38% av studenternas har något kort för kollektivtrafik (att jämföra med 25% för genomsnittet. Drygt 20% av studenternas vardagsresor görs med cykel. Buss och tåg står för 9% av resorna. Studenters tillgång till tåg- eller busskort TOTALT Män Kvinnor 0% 20% 40% 60% 80% 00% Periodkort Värdekort Klippkort Färdtjänstkort Annat Inget kort

29 De yngsta cyklar och går huvudsakligen till vardags Bilens andel ökar markant i 20-årsåldern Färdsätt för de ungas resor VARDAG Man Kvinna 2 5 år 6 20 år 2 25 år HELG Man Kvinna 2 5 år 6 20 år 2 25 år 0% 20% 40% 60% 80% 00% Bil, ensam Bil, samåker Motorcykel Buss Tåg Cykel Moped Till fots Annat färdsätt 48% av den yngsta gruppen har något kort för kollektivtrafik. (men uppenbarligen huvudsakligen med begränsningar) Den yngsta gruppen klarar 2/3 av sina vardagsresor genom att cykla eller gå. Buss och tåg står för 3% av resorna i den gruppen. De yngres tillgång till tåg- eller busskort 2 5 år 6 24 år 0% 50% 00% Periodkort Värdekort Klippkort Skolkort Färdtjänstkort Annat Inget kort

30 Över 90 % av hushållen har tillgång till cykel Totalt En vuxen utan barn Sammanboende vuxna utan barn Hushållens tillgång till cykel 0% 50% 00% Ingen cykel cykel 2 eller flera cyklar Över 90 % av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. (men cykeln används till endast 3% av trafikarbetet) En vuxen med barn Sammanboende vuxna med barn Hushållens tillgång till elcykel 0% 20% 40% 60% 80% 00% Totalt 99 Ja Nej Endast % av hushållen har tillgång till en elcykel

31 Endast en liten andel av alla resor kombinerar flera färdmedel. Men en stor andel av kollektivresorna. Färdmedel per resa Kombinationer av färdmedel spelar endast en liten roll totalt sett. Bil, ensam Cykel Till fots För kollektivtrafiken är de ändå betydelsefulla, med c:a /3 av resorna. Bil, samåker 2 Buss/tåg (inkl. till fots + buss/tåg) 4 Cykel + buss/tåg Bil, ensam + buss/tåg Bil, samåker + buss/tåg

32 Tre av tio bilåkare har en vilja att minska sitt bilåkande Attityder till minskat bilresande Jag använder bil för de flesta av mina resor och tänker åka lika mycket bil i framtiden eftersom jag behöver det Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock osäker på hur och när det ska ske. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har C:a 4% är flitiga bilanvändare, som har kommit så långt att de redan provat att ersätta bilresor med andra alternativ, eller åtminstone har tankar på hur det ska gå till. Ytterligare 5 % uttrycker en viss ambition, men har inte kommit längre än så. Jag tänker inte ändra mitt vardagliga bilresande eftersom jag sällan använder bil

33 Största förändringspotentialen finns hos de yrkesverksamma Samtliga Män Kvinnor Studerande Män Kvinnor Även om yrkesverksamma män är den grupp som har högst andel som är negativa till att minska bilåkandet, har de en minst lika stor andel som genomsnittet som kan tänka sig att ändra beteende. Yrkesverksamma Män Kvinnor Pensionärer Män Kvinnor Jag tänker inte ändra mitt vardagliga bilresande eftersom jag sällan använder bil. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar på hur jag ska göra det. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock osäker på hur och när det ska ske. Jag använder bil för de flesta av mina resor och tänker åka lika mycket bil i framtiden eftersom jag behöver det

34 Lättast att konvertera invånarna i Ljungbyholm? Kalmar kommun Ljungbyholm Trekanten Lindsdal Rinkabyholm, Boholmarna, Dunö Berga (exkl Berga C), Bergavik m fl G:a stan, K parken, Stensö, Tegelviken Smedby Norrliden + Berga C Djurängen, Funkabo Malmen, Norrgård Oxhagen, Skälby Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö Sandås, Stensberg, Bremerlyckan Getingen, Tallhagen Tvärskog, Halltorp, Vassmolösa m.fl. Rockneby, Skäggenäshalvön + Läckeby Övrig landsbygd Jag tänker inte ändra mitt vardagliga bilresande eftersom jag sällan använder bil De olika kommundelarna skiljer sig kraftigt åt när det gäller nuvarande bilanvändning och inställning till att minska den. Ljungbyholm har störst andel invånare i de påverkbara zonerna. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar på hur jag ska göra det. Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock osäker på hur och när det ska ske. Jag använder bil för de flesta av mina resor och tänker åka lika mycket bil i framtiden eftersom jag behöver det

35 De stora reseströmmarna går till/från residensstäderna De större resströmmarna (> 000 resor per dygn) mellan orter i regionen är huvudsakligen in och utpendling till regionens residensstäder, till/från kringliggande orter. Not: Inkl. resor som görs av invånare i Jönköpings kommun

36 37% av resorna till/från/inom kommunen görs inom Kalmar stad Inom Kalmar stad: 37 % Övriga resor inom Kalmar kommun: 29 % Till/från övriga kommuner i länet: 24 % Till/från övriga kommuner utanför länet: 0 % Avser alla resor gjorda av regionens inv. exkl boende i Jönköpings kommun Kartan redovisar av de totalt resorna till/från/inom kommunen gjorda av personer 6-84 år, boende i de undersökta länen. I RVU för Jönköpings kommun 2009 ingår inga analysområden för Kalmar kommun. Resor gjorda av invånare i Jönköpings kommun ingår därför endast i reserelationer t/f Kalmar stad och städerna utanför kommunen. Alla relationer avser tätorter eller Kalmar kommuns analysområden

37 Resor till/från övriga kommuner i Kalmar län utgör totalt ca 24 % Kalmar kommun Mörbylånga kommun ca resor Kalmar kommun Nybro kommun ca resor Kalmar kommun Mönsterås kommun ca 5 00 resor Kalmar kommun Torsås kommun ca resor Kalmar kommun Borgholms kommun ca resor Kalmar kommun Oskarshamn kommun ca resor Kalmar kommun Emmaboda kommun ca resor Kalmar kommun Västerviks kommun: ca 00 resor Kalmar kommun Vimmerby kommun ca 000 resor Kalmar kommun Högsby kommun ca 900 resor Kalmar kommun Hultsfreds kommun ca 700 resor

38 Resor till/från destinationer utanför Kalmar län utgör totalt ca 0 % (7 800 resor): Kalmar kommun Kronobergs län ca resor Kalmar kommun Blekinge län ca resor Kalmar kommun Jönköpings län ca resor Kalmar kommun övriga destinationer ca 5 00 resor

39 Inom staden står potentialen för att konvertera bilresor till cykel- eller kollektivresor i huvudsak i direkt relation till reseströmmarnas storlek. Alla resor inom staden Bilresor inom staden

40 Studenters reseströmmar inom Kalmar stad. De största reseströmmarna för studenter till/från andra kommuner:: Kalmar kommun Mörbylånga kommun 393 resor Karlskrona kommun Nybro kommun 280 resor Kalmar kommun Borgholms kommun 258 resor Kalmar kommun Växjö kommun 245 resor Kalmar kommun Oskarshamns kommun 242 resor Karlskrona kommun Oskarshamn kommun 75 resor Karlskrona kommun Stockholms kommun 65 resor Karlskrona kommun Emmaboda kommun 5 resor Endast relationer med >00 resor visas på kartan

41 Studenters reseströmmar inom Kalmar stad. De största reseströmmarna för studenter till/från andra kommuner:: Kalmar kommun Mörbylånga kommun 393 resor Karlskrona kommun Nybro kommun 280 resor Kalmar kommun Borgholms kommun 258 resor Kalmar kommun Växjö kommun 245 resor Kalmar kommun Oskarshamns kommun 242 resor Karlskrona kommun Oskarshamn kommun 75 resor Karlskrona kommun Stockholms kommun 65 resor Karlskrona kommun Emmaboda kommun 5 resor Endast relationer med >00 resor visas på kartan

42 2/3 av förflyttningarna håller sig inom kommunen Förflyttningar Inom Kalmar tätort: 37% Mellan Kalmar och övriga tätorter i kommunen 6% Övriga relationer inom kommunen 4% Mellan Kalmar tätort och andra kommuner 8% Mellan övriga tätorter i kommunen och andra kommuner 5% Mellan okänd ort i kommunen och andra kommuner 7% Mellan kommunens landsbygd och andra kommuner 2% Not: Invånare i Jönköpings kommun ej medräknade

43 7 000 dygnsresor till/från Öland Antal förflyttningar till/från Kalmar kommun och Öland 7 00 Nybro kommun Växjö kommun Mönsterås kommun 5 00 Torsås kommun Karlskrona kommun Oskarshamns kommun Emmaboda kommun Kalmar kommun Kronobergs län Kalmar kommun Blekinge län Kalmar kommun Jönköpings län Kalmar kommun övriga dest Antal dygnsresor totalt Invånare i Jönköpings kommun ej medräknade

44 Kalmar-Lindsdal är den största enskilda reserelationen mellan orter/kommundelar Antal förflyttningar till/från Kalmar tätort och Lindsdal 800 Smedby 4600 Rinkabyholm 4000 Rockneby 3500 Färjestaden 3500 Tvärskog 3400 Nybro 2700 Ljungbyholm 2500 Växjö 2400 Trekanten 2200 Karlskrona 00 Borgholm 000 Antal dygnsresor totalt Not: Invånare i Jönköpings kommun ej medräknade

45 Flest arbetsresor till Mörbylånga och Nybro kommuner Antal resor till/från arbetet mellan Kalmar tätort och (totalt antal dygnsresor inom parentes) Lindsdal 3 00 (8 00) Tvärskog 600 (3 400) Rinkabyholm 600 (4 000) Rockneby 500 (3 500) Smedby 300 (4 600 ) Ljungbyholm 000 (2 500) Trekanten 800 (2 200) Mörbylånga kommun (2 863 Nybro kommun (8 400) Växjö kommun (5 900) Karlskrona kommun (3 000) Mönsterås kommun (5 00) Torsås kommun 800 (4 300) Borgholms kommun 500 (4 238) Emmaboda kommun 00 (2 500) OBS: antalen resor i kartan (till arbetet) har dubblats i tabellen ovan för att inkludera hemresor på samma sätt som totala antalet dygnsresor Antal dygnsresor till arbetet

46 Arbetsresor mellan Kalmar och kringliggande städer görs främst mellan Växjö och Kalmar, följt av Oskarshamn-Kalmar. Antal dygnsresor Totalt Män Kvinnor Kalmar Karlskrona Kalmar Oskarshamn Kalmar Växjö Karlskrona Oskarshamn Karlskrona Växjö Oskarshamn Växjö OBS: dessa siffror anger antal resor till arbete. Innefattar pendling, men även andra tillfälliga arbetsresor

47 Mörbylånga och Nybro kommuner toppar även listan över fritidsreserelationer Antal resor till/från fritidsaktivitet mellan Kalmar tätort och (totalt antal dygnsresor inom parentes) Antal dygnsresor till fritidsaktivitet Mörbylånga kommun (2 863) Nybro kommun (8 400) Mönsterås kommun 600 (5 00) Borgholms kommun 300 (4 238) Växjö kommun 400 (5 900) Torsås kommun 200 (4 300) Karlskrona kommun 600 (3 000) Emmaboda kommun 600 (2 500) OBS: antalen resor i kartan (till fritidsaktivitet) har dubblats i tabellen ovan för att inkludera hemresor på samma sätt som totala antalet dygnsresor

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Resvaneundersökning i Kalmar kommun. Rapport v 1.4, 2014-03-03 Projektnummer: 1326-1301

Resvaneundersökning i Kalmar kommun. Rapport v 1.4, 2014-03-03 Projektnummer: 1326-1301 Resvaneundersökning i Kalmar kommun Rapport v.4, 204-03-03 Projektnummer: 326-30 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Kalmar kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:204-03-03

Läs mer

Malmen Getingen Kalmarsund Bostad. Kvarnholmen, centrum. Kv Giraffen ( Maxi -OBS ) Butik. Kvarnholmen, centrum. Kvarnholmen, centrum

Malmen Getingen Kalmarsund Bostad. Kvarnholmen, centrum. Kv Giraffen ( Maxi -OBS ) Butik. Kvarnholmen, centrum. Kvarnholmen, centrum n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 0801 0880102 Malmen Getingen Kalmarsund 0880103 Varvsholmen 0880106 Kvarnholmen, övrig del 0880107 Kvarnholmen, centrum 0801 0880105 Kv Giraffen ( Maxi -OBS ) 0880107 Kvarnholmen,

Läs mer

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Rapport, -- Ver. Projektnummer: - Dokumenttitel: Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige Skapat av: Intermetra Business & Market Research

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Trafikförändringar vid tabellskifte 10 december 2017

Trafikförändringar vid tabellskifte 10 december 2017 Sidan 1 (6) Trafikförändringar vid tabellskifte 10 december 2017 Söndagen den 10 december är det dags för tidtabellsskifte då görs förändringar i länets kollektivtrafik. Tidtabellsskiftet innebär en översyn

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Statistikbilaga till rapporten. Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre

Statistikbilaga till rapporten. Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Bilaga 1 Statistikbilaga till rapporten Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Seniorbostäder i Ljungbyholm 2 Område 1 Området består av Kvarnholmen, Ängö, Varvsholmen, Östra Malmen

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Företagsamheten 2017 Kalmar län

Företagsamheten 2017 Kalmar län Företagsamheten 2017 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Rapport Datum: Resvanor i Region Örebro län

Rapport Datum: Resvanor i Region Örebro län Rapport Datum: 0-0- Resvanor i Region Örebro län Dokumenttitel: Resvanor i Region Örebro län Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum: 0-0- Projektnummer: 033-0 Slutversion

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Linje 401 Länssjukhuset-Kalmar Central-Lindsdals centrum-(läckeby) måndag-torsdag mellan 05.00-24.00 fredag mellan 05.00-02.30 lördag mellan 06.00-02.30

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning vid valet 2014

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning vid valet 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Eriksson 2013-08-21 KS 2013/0455 50087 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm Borgholm

Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm Borgholm Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm 38731 Borgholm 181 29 331 541 33,5% 5,4% 61,2% Borgholm 38732 Borgholm 209 9 222 440

Läs mer

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012 Tillgänglighet Primärvården Höst 2012 Telefontillgänglighet Antal telefonsamtal Antal vårdcentraler Typ av telefonisystem Antal offentliga - privata vårdcentraler Beskrivning av telefonsamtal för rådgivning

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kalmar län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Rapport 2011-12-16 RAPPORT Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 92139, 120 08 Stockholm Telefon:070 696

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013 RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 1 RAPPORT 14-9-5 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning i Malmö 1 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Dokumenthistorik: Version.1 1. 1.1 1. Charlotte Wahl och

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Volvo i Braås Maj 2007 maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor till

Läs mer

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning vid valet 2014

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning vid valet 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Eriksson 2013-08-21 KS 2013/0455 50087 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning bland de anställda i Hansaområdet, Kalmar 2013-07-11

RAPPORT. Resvaneundersökning bland de anställda i Hansaområdet, Kalmar 2013-07-11 RAPPORT Resvaneundersökning bland de anställda i Hansaområdet, Kalmar 2013-07-11 Titel: Resvaneundersökning bland de anställda i Hansaområdet, Kalmar Redaktör: Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012 RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0 Resvanor i Gävle 2012 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Gävle 2012 Serie nr: 2012:107 Projektnr: 12152 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Anja Quester, Lovisa

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014 RVU-214 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 214 Februari 215 Sammanfattning Resvaneundersökningen 214 Under hösten 214 genomfördes en resvaneundersökning i enkätform bland 4 51 kommuninvånare i

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Länssjukhuset - Kalmar C - Lindsdal - Läckeby och omvänt

Länssjukhuset - Kalmar C - Lindsdal - Läckeby och omvänt Så här kör linje Länssjukhuset - Kalmar C - Lindsdal - och omvänt N Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningar) Vimpeltorpet Stensbergsparken Snurrom Norrliden Stensbergshemmet Södercentrum Västerslät

Läs mer

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun Under våren 2012 genomförde Vectura, på uppdrag av Halmstads kommun, en resvaneundersökning (RVU 12) för att för att kartlägga kommuninnevånarnas

Läs mer

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013 RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2 Resvanor på Lidingö 2013 Dokumentinformation Titel: Resvanor på Lidingö 2013 Serie nr: 2013:71 Projektnr: 13014 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Robin Billsjö, Eric

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt Så här kör linje - Djurängen - Giraffen - - och omvänt N Björkenäs Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) 1 För grundmaterial: Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun Djurängen Kvarnholmen

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djurängen - Giraffen - - och omvänt Så här kör linje Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) N Björkenäs Norrliden Bergavik Trafikering på Kvarnholmen Fr sk rik ed sg. Djurängen lg. ana ra

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djurängen - Giraffen - - och omvänt Så här kör linje Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktningarna) N Björkenäs Norrliden Bergavik Trafikering på Kvarnholmen Fr sk rik ed sg. Djurängen lg. ana ra

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kalmar län

Företagsklimatet 2016 Kalmar län Företagsklimatet 2016 Kalmar län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal företagare

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Preliminär ej färdiggranskad version. Välfärdsbokslut 2015. Kalmar kommun Välfärdsbokslut 2015 1

Preliminär ej färdiggranskad version. Välfärdsbokslut 2015. Kalmar kommun Välfärdsbokslut 2015 1 Preliminär ej färdiggranskad version Välfärdsbokslut 2015 Välfärdsbokslut 2015 1 Välfärdsbokslutet 2015 presenterades i första upplaga i mars 2015. 2 Välfärdsbokslut 2015 Förord Välfärdsbokslutet är ett

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Arbetsmarknadsdata '1001 '0901 Δ NYANMÄLDA PLATSER 2915 3244-10,10% KVARSTÅENDE PLATSER 2795 3217-13,10% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 1160 961 20,70% KVARSTÅENDE

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015 (jan-apr) i Småland och Blekinge uppdelad på län/kommun och kategori Tabellen nedan visar statistik över nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har börjat få ersättning för

Läs mer

Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015

Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015 Sidan 1 (6) Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015 Söndagen den 13 december är det dags för tidtabellsskifte då görs ett flertal förändringar i länets kollektivtrafik. En av de större förändringarna

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Restidsmål 2050 Stockholmsregionen Malmö-/Köpenhamns- Göteborgsregionen Interregionala resor regionen Kollektivtrafiken som strukturbildare

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI Syfte Att föreslå en harmoniserad metod för att skatta cykelrespektive gångtrafikens andel av det totala

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Hälsoval. Sofia Hartz

Hälsoval. Sofia Hartz Hälsoval Sofia Hartz Hälsovalsåret 2015 Ny patientlag Överums läkarhus och Norra Ölands läkarmottagning avslutade sina avtal Gamleby HC öppnade ny filial i Överum 3/9 Kvalitets och förbättringsarbete Förändrad

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Arbetsmarknadsdata '0909 '0809 Δ NYANMÄLDA PLATSER 662 753-12,10% KVARSTÅENDE PLATSER 484 475 1,90% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 1380 1246 10,80% KVARSTÅENDE

Läs mer

Socioekonomiska förutsättningar i Kalmar läns kommuner

Socioekonomiska förutsättningar i Kalmar läns kommuner 2017-03-28 Socioekonomiska förutsättningar i Kalmar läns kommuner Det finns stora socioekonomiska skillnader mellan länets kommuner. Kustkommunerna har generellt sett starkare socioekonomiska förutsättningar

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! Kalmar kommun Mars 2014 Närtrafik - en flexibel kollektivtrafik för alla Närtrafi k är den del av kollektivtrafi ken där du ringer och beställer din resa.

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Resvaneundersökning Sundbyberg 2016

Resvaneundersökning Sundbyberg 2016 Resvaneundersökning Sundbyberg 06 Sida av 3 STADSMILJÖ- och SERVICEFÖRVALTNINGEN Förord Sundbybergs stad har genomfört en resvaneundersökning (RVU) som del i stadens arbete med hållbart resande. Undersökningen

Läs mer

Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015

Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-12 Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 18 SL 2014-1041 Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för

Läs mer

Statistik Nybro kommun 2016

Statistik Nybro kommun 2016 Statistik Nybro kommun 216 217-6-3 Innehåll Inledning s. 4 Befolkning s. 5 Flyttningar Nybro kommun s. 9 Befolkningsförändringar i regionen s. 13 Arbetsmarknad s. 17 Käll- och diagramhänvisning s. 22 2

Läs mer

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun 2015-2016. Slutrapport 2016-12-30 GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer