Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning"

Transkript

1 Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm)

2 Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för att följa upp kommunala mål om cykelandel Kräver upprepade RVU:er med jämförbar metod Harmoniserad RVU-metod Möjliggör uppföljning över tid Möjliggör jämförelser mellan städer Hjälp vid jämförelser med RES & cykelräkningar

3 RVU-metod Gång och cykel Övriga vanliga syften Enkel, billig och tillförlitlig Rekommendationer Insamlingsmetod Tidpunkt Enkät Urval Jämförelsemått

4 Rekommendationer för vem? Kommun > inv Ej pendlingskommun Ej manual!

5 Rekommendationer i sammandrag Insamlingsmetod: Skriftlig enkät Insamlingsperiod: Hösten, gärna under v Enkät: 1-2 sidor med bakgrundsfrågor samt resdagbok Målpopulation: Kommuninvånarna, mellan år. Ev. regional undersökning Urval: Minst 1500 utskick. OSU/stratifierat. Svarsfrekvens sjunkande, kräver bortfallsanalys Hur ofta: RVU bör upprepas vart femte år Jämförelsemått: delresor inom kommunen, vardagar

6 Testupplägg RVU:er 3 testkommuner med RVU hösten 2010 Norrköping, Luleå och Eskilstuna Utgick från kommunernas upplägg, påverkade i viss grad Extrautskick och samtidig cykelflödesmätning i Norrköping Kunskap och praktiska aspekter som möjligheter att påverka, för- och nackdelar med olika metoder. Analyser i RES och lokala RVU:er för val av mått och extrakunskap Diskussionsseminarium

7 När? Samtidigt med cykelflödesmätning Gärna under september. Påminnelsemätvecka innan höstlovet. Samma veckor för hela landet. Skollov, semestrar etc ska undvikas. Andelen av totala antalet delresor där cykel använts i något reselement, enligt RES

8 Hur? Insamlingsmetod: skriftligt formulär Utnyttjande av webbenkät Trend med sjunkande svarsfrekvenser Använd påminnelser Håll enkäten (bakgrundsdelen) kort, max 1-2 sidor Ev. fråga om cykling på vintern i enkät Enkel, självinstruerande resdagbok

9 Fråga om vintercykling Trivector Traffic AB

10 Resdagbok 1 förutbestämd mätdag Förflyttningar med ärende i målpunkt Ej ren motion/promenader (1 av 8 cykelresor enligt RES) Delresor med samtliga färdsätt (max 4) Ärende Längd Start- och målpunkt (minst på kommunnivå) Start- och sluttid

11 RVU-utformning som testades i Norrköping Fråga om färdsätt per delresa Fråga om restid per färdsätt Fråga om reslängd per färdsätt

12 Utvärdering av RVU-utformning i Norrköping Uppskattad restid för färdsätten ovan Uppskattad reslängd för färdsätten ovan 1:a minuter 1:a, km 2:a minuter 2:a, km 3:e minuter 3:e, km 4:e minuter 4:e, km Svarsfrekvensen påverkas ej av de olika frågorna Det interna bortfallet på restid och reslängd är ca 20 % något lägre i restidsvariant = lättare att uppge restid Antalet resor och delresor påverkas ej, däremot reselement fler reselement i restidsvariant många endast 1 minut! Svaren för reslängd och restid är rimliga, men olika restid rymmer mer! Svårt uppskatta reslängd

13 Cykel ofta enda färdsättet I en av fem bilresor anges att man går till/från bilen I drygt 4 av 5 resor med kollektivtrafik anges att man går till/från Anslutningarnas längd Ett färdsätt, totalt 77 % Flera färdsätt, totalt 23 % Färdmedelsfördelning i Norrköping, fördelningen på olika färdsätt för delresor

14 Urval och viktning Åldersgrupp: åldern bör täckas in Alla kommuninvånare bör ingå Kommun Eskilstuna Luleå Norrköping Antal invånare /ca / / (kommun/tätort) Urval 3000 i hela kommunen 3500 i Luleå tätort + Råneå + Sörbyarna 5000 i hela kommunen +800 (extrautskick) Ålder år år år Insamlingsform Pappers-+ webbenkät Pappersenkät Pappersenkät Urvalsstorlek: (enbart vardagar) Bortfallsanalys och viktning Urval påverkar bearbetning av svar, viktning

15 Test av jämförelsemått Trivector Traffic AB

16 Jämförelsemått (grundmått) Cykelandel av alla delresor med start och mål i kommunen Cykel & kollektivtrafik redovisas separat Cykel oftast enda färdsättet Poängtera att gående ingår i bil resp. kollresor Kommuninvånare år Vardagar Vardagar = arbetsdagar, finns ej i nationella RES m fl Hela veckan vanligt internationellt Inkl gång a... meter

17 Extramått Som grundmått men geografiskt annorlunda Resor med start eller mål i kommunen Resor med start eller mål i tätorten Resor inom tätorten tillåter bäst jämförelser med cykelräkningar Uppdelat på män/kvinnor, olika åldersgrupper Enbart för helger eller för hela veckan Absoluta mått och mått på individnivå Antal cykelresor per dag och person Reslängd med cykel per dag och person

18 Jämförelse med tidigare RVU Viktigt med tillräckligt stort urval små skillnader Enklare om samma tidpunkt och metod Dokumentation av undersökning viktigt

19 Internationell jämförelse TEMS - The EPOMM Modal Split Tool - Trivector Traffic AB

20 Tack! Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm)

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Statistik 2014:10 RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Publiceringsdatum: 2014-05-15 Kontaktperson: Trafikanalys Mats Wiklund tel: 010-414

Läs mer

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 Lars-Gunnar Krantz och Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

RVU Sverige utskicksmaterial

RVU Sverige utskicksmaterial RVU Sverige utskicksmaterial Det finns tre olika versioner av utskicksmaterial som vi skickar till urvalspersonerna. Vilket utskicksmaterial de får beror på personens ålder. De tre ålderkategorierna är

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Personalenkät 2012 KORTVERSION

Personalenkät 2012 KORTVERSION Personalenkät 2012 KORTVERSION 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 - kortversion Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer