11/8/2011. Maria Brandén. För intresserade av befolkningsfrågor. Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11/8/2011. Maria Brandén. För intresserade av befolkningsfrågor. Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier)"

Transkript

1 Maria Brandén su se För intresserade av befolkningsfrågor Vill öka kunskapen om demografi i Sverige (hemsida, utskick, seminarier) Främjar kontakt mellan forskare och andra som arbetar med demografiska frågor En länk mellan arbetslivet och studenter i demografi Del av Nordisk Demografisk Förening (nästa symposium i Norge 22) Anordnar seminarier (nästa är 29 november i Umeå) Uppsatspris

2 Kön, attityder och regional rörlighet under det tidiga livsförloppet Maria Brandén, Sociologiska institutionen, Demografiska Avdelningen (SUDA) Presentation vid Stockholms Läns Landsting, Tillväxt, Miljö och Regionplanering 9 november 2 Flyttbenägenhet förändras över livet Fast jobb Stabil partner Ålder Ovanligare att flytta till en ny ort Barn Studiens tre delfrågor. Hur varierar flyttbenägenhet och flyttmotiv över livets olika stadier? 2. Finns skillnad i hur män och kvinnors flyttande för jobb eller studier förändras över livets olika stadier? 3. Vilken betydelse har attityder till familj, jobb och jämställdhet på om man kommer flytta för jobb eller studier eller inte? 2

3 Betydelsen av band till hemorten Nära sammankopplade med livsförloppsstadie Betydelsefulla för flyttbenägenheten Partner gör det svårt att hitta ny ort som är bra för båda. Även maktobalanser och intressekonflikter kan påverka Har man barn vill man undvika uppbrott för dem Har man bott länge på en ort finns mer att förlora på en flytt Betydelsen av kön I bl.a. USA flyttar män oftare av karriärskäl medan kvinnor oftare flyttar för sin partners skull s möjligheter verkar påverka rörligheten mer än kvinnors I bl.a. Sverige tjänar män på att flytta men inte kvinnor flyttar kan leda till maktobalans Ekonomisk makt? Könsroller? Möjligheter på arbetsmarknaden? Betydelsen av attityder I Jämställdhetsattityder verkar viktiga: flyttmönstren mer lika för jämställda män och kvinnor Om man har flyttat nyligen är man mer öppen för förändring Hur man värderar olika delar av livet troligt att påverka hur villig man är till uppbrott, t.ex. betydelsen av familj, arbete etc. 3

4 Betydelsen av attityder II Attityder förändras över livet Attityder Attityder påverkar beteende som påverkar attityder som påverkar beteende som påverkar Är det attityderna eller livsförloppsstadiet som är viktigt? Här studeras attityder till familj, arbete, jämställdhet parallellt med livsförloppsfaktorer Beteende Data: the Young Adult Panel Study Paneldata insamlat 999, 23, 29 Individer födda 968, 972, 976, 98 Flyttmotiv i 29 års undersökning Grupperas till Mitt arbete/studier Min partners arbete/studier Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville ha miljöombyte Min partner ville flytta Boendeanledningar Annat/svar saknas 4

5 Flyttbenägenhet och -motiv mäts genom frågan Information om alla som deltog 23 och 29 hämtas (n= 486) 3 2 Flyttbenägenhet och flyttmotiv 23-29, % Har angett flera svar Min partner ville flytta Annat 2 Min partners arbete/studier Boendeanledningar Jag ville ha miljöombyte Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville flytta till min partner Mitt arbete/studier Hur varierar flyttbenägenheten och flyttmotiven över livets olika stadier?

6 Ålder och flyttmotiv, % 3 Mitt arbete/studier 2 Min partners arbete/studier 2 Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville ha miljöombyte Min partner ville flytta Boendeanledningar 23 år 27 år 3 år 3 år Annat Civilstånd och flyttmotiv, % 3 Mitt arbete/studier 2 Min partners arbete/studier 2 Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville ha miljöombyte Min partner ville flytta Boendeanledningar Singel Särbo Sambo Gift Annat Barn och flyttmotiv, % 3 Mitt arbete/studier 2 Min partners arbete/studier 2 Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville ha miljöombyte Min partner ville flytta Boendeanledningar Barnlös Har barn Annat 6

7 Stockholmares flyttmotiv, % 3 Mitt arbete/studier 2 Min partners arbete/studier 2 Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville ha miljöombyte Min partner ville flytta Boendeanledningar Övriga Sverige Stockholms län Annat Finns skillnad i hur män och kvinnors flyttbenägenhet för jobb eller studier förändras över livets olika stadier? Kön och flyttmotiv, % Mitt arbete/studier Min partners arbete/studier Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner/flytta tillbaka till orten där jag växte upp Jag ville ha miljöombyte Min partner ville flytta Boendeanledningar Annat 7

8 Logistisk regression Studerar effekten som barn, att ha en partner och ålder har på män och kvinnors flyttbenägenhet för jobb/studier separat I modellerna kontrolleras för utbildning, inkomst och arbetsmarknadsanknytning Ju högre oddskvoter desto högre sannolikhet att flytta för jobb/studier Logistisk regression på ålder och flyttbenägenhet för jobb och studier, separata analyser för män och kvinnor år 27 år 3 år 3 år 23 år 27 år 3 år 3 år Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda skillnader jämfört med 23 åringar av samma kön Logistisk regression på ålder och flyttbenägenhet för jobb och studier, separata analyser för män och kvinnor 3-åriga kvinnor är mer benägna att flytta för jobb/studier än män i samma ålder år 27 år 3 år 3 år 23 år 27 år 3 år 3 år Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda skillnader jämfört med 23 åringar av samma kön 8

9 Logistisk regression på civilstånd och flyttbenägenhet för jobb och studier, separata analyser för män och kvinnor Singel/särbo Sambo/gift Singel/särbo Sambo/gift Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda skillnader jämfört med singlar/särbos av samma kön Logistisk regression på att ha barn och flyttbenägenhet för jobb och studier, separata analyser för män och kvinnor Barnlös Har barn Barnlös Har barn Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda skillnader jämfört med barnlösa av samma kön Logistisk regression på att ha barn och flyttbenägenhet för jobb och studier, separata analyser för män och kvinnor med barn flyttar signifikant mindre för jobb/studier än män med barn Barnlös Har barn Barnlös Har barn Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda skillnader jämfört med barnlösa av samma kön 9

10 Hur påverkar attityder till familj, jobb och jämställdhet karriärflyttar över livsstadie och kön? 7 attityder, skala - BetBarn BetSamJobb BetTryggEkJobb BörBarn Jämställd BetPåvJobb BetFamKarriär Betydelsen av barn och familj Betydelsen av att vara viktig för samhället i sitt arbete Betydelsen av att ha en god ekonomi och en trygg anställning Betydelsen av bör när det gäller barn och familj Jämställdhetsattityder Betydelsen av att kunna påverka sin arbetssituation Betydelsen av möjligheten att jobba deltid, avsaknad av betydelse av karriär och arbete Medelvärden för attityder, uppdelat på om man flyttar för jobb/studier eller inte Stannare Flyttare BetBarn BetSamJobbBetTryggEkJobb BörBarn Jämställd BetPåvJobb BetFamKarriär

11 Attityder Beteende Men... attityder varierar över grupper och över livet Har attityderna någon effekt när man justerar för skillnader i utbildning, inkomst och sysselsättning? Har attityderna någon effekt när man justerar för skillnader i ålder, civilstånd och barn? Logistisk regression på attityder och flyttbenägenhet för jobb/studier (kontroll för utbildning, inkomst, sysselsättning).. BetFamKarriär BetPåvJobb Jämställd BörBarn BetTryggEkJobb BetSamJobb BetBarn Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda effekter. Värden över = positiv effekt av attityden Logistisk regression på attityder och flyttbenägenhet för jobb/studier (kontroll för utbildning, inkomst, sysselsättning och livsförlopp).. BetFamKarriär BetPåvJobb Jämställd BörBarn BetTryggEkJobb BetSamJobb BetBarn Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda effekter. Värden över = positiv effekt av attityden

12 Logistisk regression på attityder och flyttbenägenhet för jobb/studier (kontroll för utbildning, inkomst, sysselsättning).. BetFamKarriär BetPåvJobb Jämställd BörBarn BetTryggEkJobb BetSamJobb BetBarn Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda effekter. Värden över = positiv effekt av attityden Logistisk regression på attityder och flyttbenägenhet för jobb/studier (kontroll för utbildning, inkomst, sysselsättning och livsförlopp).. BetFamKarriär BetPåvJobb Jämställd BörBarn BetTryggEkJobb BetSamJobb BetBarn Dimmiga staplar = ej statistiskt säkerställda effekter. Värden över = positiv effekt av attityden Sammanfattning Jobb/studier är det dominerande flyttmotivet och flyttmotiv varierar över livsförloppet Benägenheten att flytta för jobb/studier minskar av ålder och parförhållande Könsskillnad i hur barn påverkar män och kvinnor Enda betydelsefulla attityden: att tycka att det viktiga med ett jobb är ekonomisk säkerhet minskar rörligheten Effekten av ålder, parförhållande och barn består när man justerar för skillnader i attityder 2

13 Tack! 3

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

VEM VILL INTE HA BARN?

VEM VILL INTE HA BARN? STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen VEM VILL INTE HA BARN? En kvantitativ studie av barnlösa unga vuxnas framtida barnplaner och attityder till föräldraskap Susanne Fahlén Magisteruppsats

Läs mer

med familj och barn går det?

med familj och barn går det? Ann-Christin Jans Flytta till jobb med familj och barn går det? Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i Sverige. Undantag finns dock. Under 1990-talet blev unga

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Utvärdering av kompletterande utbildning för akademiker med utländsk examen

Utvärdering av kompletterande utbildning för akademiker med utländsk examen Utvärdering av kompletterande utbildning för akademiker med utländsk examen Juristutbildning, lärarutbildning och förvaltningskunskap SLUTRAPPORT Susan Niknami och Lena Schröder, Institutet för social

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer