Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1"

Transkript

1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1

2 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet mäter svenskarnas attityder i olika boendefrågor. 1. Svenskarna tror på höjda boräntor det närmaste året 3 Delrapporten Svenskar om boendeekonomi" 2. Goda marginaler för de flesta 4 I den här delrapporten presenteras svenskarnas åsikter och tankar om boendeekonomi. Tror man att räntorna kommer att förändras det 3. Många svenskar beredda att betala mycket för boendet 5 närmaste året? Hur stor del av sin inkomst betalar man idag för sin bostad och hur stor del av inkomsten är man beredd att lägga på boende? 4. Så tycker svenskarna om bostadspriserna i hemkommunen 6 Metod 5. Tabeller 7 Bobarometern är en webbaserad undersökning. Respondenterna medverkar via Svensk Fastighetsförmedlings hemsida eller via länkar på andra hemsidor. I undersökningen medverkade respondenter. Hela Sverige är representerat. Fältperioden var den 19 september till den 17 oktober Förklaring För vissa frågor kan totalen överskrida 100 procent. Det beror på att respondenterna i vissa fall har fått avge flera svar på en fråga. Det framgår i rapporten vilka frågor det handlar om. Det totala antalet respondenter för olika frågor kan variera. Det beror på att alla respondenter inte har svarat på samtliga frågor. Vill du vara med i nästa Bobarometer? Vill du medverka i nästa undersökning och samtidigt tävla om fina priser? Mejla i sådana fall namn och kontaktuppgifter till Du som medverkade i den här undersökningen får automatiskt en inbjudan till nästa Bobarometer. Svensk Fastighetsförmedling Svensk Fastighetsförmedling ska vara det självklara valet för människors boendefrågor i alla livssituationer. Kedjan består av fristående, sami söder. Varje år förmedlar Svensk Fastighetsförmedling drygt villor, Ytterligare information verkande experter på det lokala boendet och finns representerad runt om i landet genom cirka 200 bobutiker från Kiruna i norr till Trelleborg fritidshus och bostadsrätter till ett värde av cirka 25 miljarder kronor. För mer information om Bobarometern, Läs mer på se Sida 2

3 Svenskarna tror på höjda boräntor det närmaste året Fler än tre fjärdedelar, 76 procent, av de tillfrågade i Bobarometern tror på en räntehöjning inom ett år. 20 procent anger att de inte tror att räntan kommer att förändras och fyra procent tror att räntan sjunker. Siffrorna ser liknande ut i hela Sverige, men i Göteborg tror något färre (72 procent) på räntehöjningar jämfört med övriga landet. I Norrland tror 78 procent på en räntehöjning, i Stockholm 77 procent och i Skåne län 76 procent. De flesta respondenterna tror på en räntehöjning med en procentenhet eller mindre under det närmsta året. Nästan 25 procent tror på en och en halv procentenhets höjning. 15 procent av de svarande tror att räntan går upp med två procentenheter och fyra procent svarar att de tror bolåneräntan blir fyra procentenheter högre. I Stockholm tror 55 procent på antingen en halv eller en procentenhets höjning av bolåneräntan. För Göteborg är siffran 60 procent och för Skåne län 54 procent. Bland de norrlänningar som tror på en räntehöjning svarar 51 procent att de tror bolåneräntan kommer att gå upp med en halv eller en procentenhet. När det gäller hur man tror att räntan kommer att förändras under det närmaste året är skillnaderna mellan kön och ålder små. Sida 3

4 Goda marginaler för de flesta Majoriteten av de som svarat på Bobarometern och bor i villa eller bostadsrätt verkar ha en sund ekonomi. 34 procent av de tillfrågade i undersökningen anger att de skulle klara en räntehöjning med fem procentenheter eller mer. 21 procent svarar att de klarar tre procent- enheters ökning och 12 procent klarar en höjning med fyra procent- enheter. 22 procent av de svarande har dock lägre marginaler än vad bankerna rekommenderar och uppger att de bara klarar en räntehöjning på en eller två procentenheter. Bland respondenterna som äger sitt boende svarar tolv procent att de inte har några bostadslån. Skillnaderna är dock stora beroende på vilken typ av bostad man äger. 22 procent av de som bor i bostadsrätts har inga lån på bostaden. Motsvarande siffra för de som bor i bostadsrätts är 14 procent. Bland villaägarna är det endast sju procent som inte har lån på bostaden. De regionala skillnaderna är små men Göteborg är den region där flest anser sig klara stora räntehöjningar. Sida 4

5 Många svenskar beredda att betala mycket för boendet Den som äger sitt eget boende lägger enligt Bobarometern en mindre del av sin disponibla inkomst på boende jämfört med de som bor i hyresrätt. Bland de som bor i villa och bostadsrätt svarar 71 procent att de lägger ungefär 30 procent eller mindre av den disponibla inkomsten på boendet (exempelvis hyra eller avgifter, el, bolåneränta, amortteringar och fastighetsskatt). Bland de som bor i hyresrätt är det 62 procent som betalar 30 procent eller mindre för boendet varje månad. 11 procent av de som äger sitt boende anger att hälften eller mer av den disponibla inkomsten går åt till boendet. För boende i hyresrätt är den siffran högre, 18 procent. Många är också beredda att använda en stor del av sin disponibla inkomst till boende. 45 procent kan tänka sig att lägga 40 procent eller mer. Mest benägna att satsa en stor del av sin inkomst på boende är de som bor i hyresrätt. Åldern spelar också roll för hur mycket man är beredd att satsa på boendet. Ju yngre man är, desto mer av den disponibla inkomsten är man beredd att använda. De regionala skillnaderna är relativt små när det gäller hur stor del av den disponibla inkomsten man är beredd att lägga på boende. I Norrland är 15 procent beredda att använda 50 procent av inkomsten eller mer, i Stockholm är siffran 16 procent och i Skåne 19 procent. Göteborgarna är de som är beredda att lägga mest pengar på boende en av fem tycker att det är helt okej att lägga hälften, eller mer, av inkomsten på sitt boende. Sida 5

6 Så tycker svenskarna om bostadspriserna i hemkommunen 67 procent av svenskarna tycker att priserna på bostäder i hemkommunen är för höga. Bland kvinnor är siffran 70 procent och bland män tycker 61 procent att priserna är för höga. 27 procent av de svarande i undersökningen tycker att bostadspriserna i hemkommunen är marknadsmässiga medan två procent tycker att priserna är för låga. Det är framför allt de som bor i hyresrätt som tycker att det är för dyrt med bostadspriserna i hemkommunen. 79 procent av de som bor i hyresrätt svarar att priserna är för höga jämfört med 71 procent av de som bor i bostadsrätts och 52 procent av de som bor i villa. Trots stora skillnader på bostadspriserna runt om i landet uppfattas bostäderna som för dyra överallt i Sverige. I Göteborg tycker flest att priserna är för höga, 78 procent, och ingen anser att priserna är för låga. I Stockholm tycker 73 procent att bostäderna är för dyra medan 22 procent svarar att priserna är marknadsmässiga. För Skåne län är motsvarande siffror 63 respektive 30 procent. Bland norrlänningarna anser 60 procent att bostadspriserna är för höga, 31 procent att priserna är marknadsmässiga och tre procent svarar att priserna är för låga. Sida 6

7 1) Tror du att bolåneräntorna kommer förändras det närmaste året? Ja, upp Ja, ner Nej Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet 76% 76% 76% 76% 76% 74% 78% 77% 7 76% 75% 4% 4% 4% 5% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 5% 20% 20% 20% 18% 20% 23% 19% 19% 23% 20% 20% Ja, upp Ja, ner Nej Hyres Villa Annat Sambo/gift Familjesituation Barnfamiljer Särbo Änka/änkling Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 78% 79% 74% 74% 76% 75% 76% 73% 74% 75% 75% 75% 3% 5% 4% 4% 8% 4% 3% 6% 0% 10% 5% 4% 4% 2 17% 17% 2 18% 20% 2 18% 27% 17% 20% 21% 21% 2) Hur många procentenheter tror du att räntan stiger? 0,5% 1% 3% 4 % eller mer Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet % 2 25% 23% 21% 25% 2 24% 30% 19% 20% % 33% 31% 3 29% 31% 30% 35% 34% 24% 25% 23% 24% 24% 25% 2 26% 21% 25% 25% 15% 16% 14% 14% 17% 15% 20% 13% 16% 16% 15% 4% 5% 4% 4% 6% 3% 5% 5% 3% 1% 5% 1% 0% 1% 1% 4% 0,5% 1% 3% 4 % eller mer Hyres Villa Annat Sambo/gift Familjesituation Barnfamiljer Särbo Änka/änkling Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 21% 21% 23% 19% 23% % 13% 21% 19% 24% 34% 30% 31% 31% 35% 3 33% 34% 27% 35% 35% 28% 39% 2 26% 26% 25% 17% 24% 24% 26% 27% 26% 21% 27% 24% 15% 15% 15% 16% 23% 16% 14% 16% 18% 13% 16% 19% 1 4% 4% 5% 4% 6% 5% 5% 0% 9% 6% 5% 6% 1% 1% 4% 1% 0% 1% 1% 0% 6% 1% 0% 3) Hur många procentenheter tror du att räntan sjunker? 0,5% 1% Över 2 % Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet % 64% 7 76% 47% 75% 50% 69% 46% 50% 73% 17% 17% 19% 1 3 0% 50% 1 31% 38% 10% 13% 14% 9% % 0% 1 15% 13% 15% 3% 4% 0% 0% 6% 8% 0% 4% 8% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0,5% 1% Över 2 % Hyres Villa Annat Sambo/gift Singel/ensamstående Singel/ensamstående Singel/ensamstående Familjesituation Barnfamiljer Särbo Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 50% 57% 6 100% 68% 64% 73% 25% 77% 54% 86% 10% 0% 20% 24% 0% 15% 18% 9% 75% 10% 29% 14% 0% 50% 20% 8% 0% 1 18% 18% 0% 13% 8% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Sida 7

8 4) Hur stor ränteökning på dina boendelån uppskattar du att du klarar (i procentenheter)? 1 procentenhet 2 procentenheter 3 procentenheter 4 procentenheter 5 procentenheter 6 procentenheter eller mer Jag bor i hyresrätt och påverkas inte direkt av bolåneräntan Jag har inga lån på min bostad Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet 5% 5% 3% 4% 4% 7% 8% 5% 3% 4% 4% 13% 14% 11% 1 14% 14% 17% 13% 11% 14% 13% 17% 18% 15% 16% 17% 20% 15% 19% 18% 15% 16% 9% 9% 10% 8% 10% 10% 6% 10% 13% 7% 9% 9% 9% 11% 8% 11% 8% 6% 10% 9% 8% 10% 15% 11% 24% 15% 17% 14% 1 17% 14% 21% 14% 2 24% 17% 27% 20% 11% 19% 18% 26% 23% 23% 10% 11% 8% 10% 7% 16% 17% 8% 5% 8% 11% 1 procentenhet 2 procentenheter 3 procentenheter 4 procentenheter 5 procentenheter 6 procentenheter eller mer Jag bor i hyresrätt och påverkas inte direkt av bolåneräntan Jag har inga lån på min bostad Äger sitt boende Familjesituation Hyres Villa Annat Sambo/gift Singel/ ensamstående Barnfamiljer Särbo Änka/ änkling Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 5% 5% 3% 6% 5% 5% 4% 5% 13% 5% 4% 6% 6% 17% 16% 21% 7% 16% 1 13% 13% 1 27% 14% 14% 19% 21% 20% 18% 11% 21% 1 17% 18% 19% 20% 14% 18% 17% 23% 1 11% 13% 4% 11% 1 10% 5% 7% 0% 5% 11% 9% 11% 1 9% 7% 4% 15% 11% 11% 5% 5% 7% 0% 10% 11% 6% % 4% 23% 8% 18% 9% 10% 13% 7% 17% 16% 14% 0% 3% 0% 61% 2 18% 3 31% 7% 29% 19% 19% 8% 1 14% 2 6% 7% 18% 8% 14% 11% 13% 38% 7% 8% 14% 5) Hur stor del av din lön (inkomst) efter skatt lägger du på boendekostnader (hyra eller avgift, el, bolåneränta, amorteringar och fastighetsskatt etc)? Gör en ungefärlig uppskattning. Cirka 10 % Cirka 20 % Cirka 30 % Cirka 40 % Cirka 50 % Över 50 % Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet 6% 6% 7% 5% 6% 10% 6% 6% 7% 4% 7% 25% 24% 29% 26% 23% 27% 2 28% 28% 28% 24% 37% 36% 38% 38% 35% 36% 39% 36% 36% 37% 37% 18% 18% 17% 16% 21% 15% 21% 17% 20% 16% 18% 8% 9% 6% 7% 10% 8% 6% 8% 5% 8% 9% 6% 6% 4% 7% 6% 3% 6% 5% 5% 7% 6% Cirka 10 % Cirka 20 % Cirka 30 % Cirka 40 % Cirka 50 % Över 50 % Äger sitt boende Hyres Villa Annat Sambo/gift Singel/ ensamstående Familjesituation Barnfamiljer Särbo Änka/ änkling Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 7% 4% 4% 7% 1 7% 5% 5% 7% 10% 4% 6% 1 27% 27% 18% 2 28% 28% 27% 19% 21% 27% 24% 25% 20% 28% 37% 38% 4 36% 36% 34% 36% 40% 36% 33% 26% 37% 34% 34% 17% 18% 18% 20% 16% 11% 16% 2 24% 27% 17% 18% 23% 15% 7% 7% 8% 10% 8% 9% 8% 10% 7% 7% 14% 9% 11% 8% 4% 3% 9% 8% 5% 6% 6% 5% 6% 0% 10% 7% 6% 3% Sida 8

9 6) Hur stor del av din inkomst är du beredd att lägga på boende? Cirka 20 % Cirka 30 % Cirka 40 % Cirka 50 % Mer än 50 % Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet 13% 13% 14% 10% 14% 21% 15% 1 14% 15% 13% 41% 43% 37% 39% 40% 48% 45% 4 40% 4 40% 27% 26% 31% 30% 27% 21% 26% 30% 27% 24% 27% 15% 16% 15% 17% 16% 10% 13% 14% 17% 14% 17% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 3% 5% 3% Cirka 20 % Cirka 30 % Cirka 40 % Cirka 50 % Mer än 50 % Hyres Villa Annat Sambo/ gift Familjesituation Barnfamiljer Särbo Änka/ änkling Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 1 11% 15% 1 14% % 14% 10% 16% 18% 4 41% 41% 39% 51% 40% 44% 38% 60% 40% 40% 39% 50% 27% 29% 29% 26% 20% 27% 28% 34% 13% 24% 29% 25% 21% 15% 15% 15% 16% 17% 16% 14% 1 13% 17% 18% 17% 11% 3% 3% 0% 3% 4% 0% 5% 3% 3% 1% 7) Vad tycker du om bostadspriserna i din hemkommun? Marknadsmässiga För höga För låga Ingen åsikt Kön Åldersindelning Regionsindelning Kvinna Man Under 35 år år Över 50 år Norrland Stockholm Göteborg Skåne län Övriga landet 27% 24% 33% 24% 26% 40% 31% 2 19% 30% 31% 67% 70% 61% 7 68% 51% 60% 73% 78% 63% 61% 1% 3% 1% 3% 3% 0% 1% 5% 5% 4% 3% 5% 6% 6% 3% 3% 6% 5% Marknadsmässiga För höga För låga Ingen åsikt Familjesituation Hyres Villa Annat Sambo/gift Singel/ ensamstående Singel/ensamstående Barnfamiljer Särbo Änka/änkling Annat 0-6 år 6-20 år Över 20 år % 26% 17% 39% 3 28% 23% 26% 47% 19% 27% 28% 41% 71% 68% 79% 5 63% 66% 70% 68% 47% 76% 69% 64% 50% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 1% 3% 3% 3% 4% 6% 5% 4% 6% 4% 7% 5% 4% 5% 6% Om Bobarometern Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet mäter svenskarnas attityder i olika boendefrågor. I den senaste undersökningen medverkade 2459 respondenter. Hela Sverige är representerat. Fältperioden var den 19 september till den 17 oktober Läs mer på Det totala antalet respondenter för olika frågor kan variera. Det beror på att alla respondenter inte har svarat på samtliga frågor. Sida 9

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att bo med barn

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att bo med barn BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att bo med barn augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Ingela Gabrielsson, privatekonom 2017-04-19 Sammanfattning I denna mätning har vi utökat den tillfrågade åldersgruppen från 18-65 år

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2017

Boräntan, bopriserna och börsen 2017 Boräntan, bopriserna och börsen 2017 29 december 2016 Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank.

Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. SBAB BANK BO OCH LÅNA 1 NUMMER 1 16 MAJ 2012 Bo & Låna Bo & Låna är en privatekonomisk

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin Pressmeddelande, 2015-05-11 Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin De allra flesta skåningarna har en stark tilltro till den egna privatekonomin och många tror att de kommer att ha mer pengar

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Bostadsköpet & tryggheten

Bostadsköpet & tryggheten Bostadsköpet & tryggheten Ur rapporten: En majoritet rådgör med någon inför ett bostadsköp De flesta rådgör med partnern och banken. Dubbelt så många män som kvinnor frågar ingen om råd. Budgivningen stressar

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017 Ekonomirapport från SKOP om, februari 17 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför besked från riksbanken om penningpolitiken: - En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar under 17 - Nästan ingen tror

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om 13 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Riksgenomsnittet visar på stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen sjunker prisförväntningarna

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent

Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Utvärdering av dina matematiska förmågor - Procent Göra beräknar med promille och ppm 1. En person med 4,8 liter blod i kroppen har en alkoholhalt i blodet som är 0,25 promille. Hur många centiliter alkohol

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

Rapport från Bostadsrätterna, januari 2017 Ränteavdragets betydelse för hushållen

Rapport från Bostadsrätterna, januari 2017 Ränteavdragets betydelse för hushållen 12 Rapport från Bostadsrätterna, januari 2017 Ränteavdragets betydelse för hushållen SAMTLIGA BERÄNINGAR ANTAR EN RÄNTA PÅ 4 PROCENT 1 Ränteavdraget viktigare än vad många tror Finansinspektionen, Finanspolitiska

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 4 december kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 4 december kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 4 december - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Efter nästan 3 år med negativ reporäntan: - Stabilt höga förväntningar om stigande ränta företagen tror på räntehöjning inom ett år

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg Information Det här formuläret behöver du fylla i och skicka in till socialkontoret för att vi ska kunna beräkna din avgift gällande insatser inom vård, som till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Information om avlösarservice

Information om avlösarservice Information om avlösarservice Allmän information Avlösarservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) För att få avlösarservice måste du ha ett omsorgsbehov som tillgodoses av närstående. Avlösarservice

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Lämna uppgifter inför avgiftsberäkning inom vård och omsorg

Lämna uppgifter inför avgiftsberäkning inom vård och omsorg Lämna uppgifter inför avgiftsberäkning inom E-tjänsten avslutas automatiskt efter 60 minuters inaktivitet, det vill säga om du inte klickat eller fyllt i något i e- tjänsten på en timme. Kontakt För frågor:

Läs mer

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5.

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5. Bolån Sammanfattning för Juni 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, ökat på samtliga bindningstider under juni, med större ökning ju längre bindningstid man väljer. De rörliga (3-mån) bolånen har i snitt

Läs mer

Låneläget 2010 - belåning och boendeekonomi. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 30 mars 2010

Låneläget 2010 - belåning och boendeekonomi. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 30 mars 2010 Låneläget 00 - belåning och boendeekonomi Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 0 mars 00 Sammanfattning ( av ) Vad vi anser vara den ideala balansen mellan lån och bostadsvärde varierar. Den komfortabla

Läs mer

Anvisning till dig som fyller i inkomstförfrågan

Anvisning till dig som fyller i inkomstförfrågan Anvisning till dig som fyller i inkomstförfrågan Personuppgifter Här fyller du i dina egna och eventuell make/makas/sambos personuppgifter. Som gifta samtaxeras ni och det är därför viktigt att ni fyller

Läs mer

Sol över svenskarnas semesterplaner 2009

Sol över svenskarnas semesterplaner 2009 Sol över svenskarnas semesterplaner 2009 Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-06-11 Sammanfattning Semesterbudgeten har i år stigit till 14 000 kr, från 12 800 kr 2008. Ökningen

Läs mer

Information om ledsagarservice

Information om ledsagarservice Information om ledsagarservice Allmän information Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice innebär att du kan få hjälp av en följeslagare när du tar dig till och från

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 30 mars 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 30 mars 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 3 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Hushållen tror på fortsatt stigande bostadspriser - Förväntningarna om stigande priser är

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 21 oktober kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 21 oktober kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 21 ober - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker En förändring kan vara på gång: - Förväntningarna om stigande bostadspriser bromsas och

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Semesterplaner 2010 2010-06-11. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Semesterplaner 2010 2010-06-11. Ingela Gabrielsson Privatekonom Semesterplaner 00 00-0- Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning En tillbakablick visar att förra årets semesterplaner i stort sett gick i lås. Men det är också en del som planerar för mer än vad

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer