Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1"

Transkript

1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

2 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor i hyresrätt 4 Vanligast att bo hos föräldrarna i Stockholm 4 Månadskostnaderna har sjunkit En av fyra studenter klarar nätt och jämt sina boendekostnader En av sju har mindre pengar kvar än vad Konsumentverket bedömer är rimligt 6 Hur vill studenter bo? studenter vill ha egen bostad bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar 7 bäst för studenter 7 67 procent kan inte betala mer än 4 2 kronor i aden 8 Slutsats och kommentarer 8 Referenser 9 Studenters boende 213 2

3 SAMMANFATTNING 39 procent av Sveriges unga studenter bor i egen bostad med besittningsrätt, det vill säga bostadsrätt, hyresrätt eller eget. 6 procent vill göra det. I faktiska tal innebär det att 89 1 unga studenter saknar men vill ha egen bostad. 62 procent av Sveriges unga studenter bor i egen bostad inkluderat studentbostad. 82 procent vill göra det. I faktiska tal innebär det att 67 8 unga studenter saknar men vill ha egen bostad eller studentbostad. De unga studenterna vill i första hand bo i hyresrätt, i andra hand i bostadsrätt och i tredje hand i studentbostad. 4 procent av studenterna vill bo i hyresrätt, 21 procent i bostadsrätt och 17 procent i studentbostad. 19 procent av de unga studenterna bor hos sina föräldrar. 3 procent av dessa anser att det passar dem bättre att bo på något annat vis. I faktiska tal innebär det att 3 2 unga studenter ofrivilligt bor hos sina föräldrar. 71 procent av de unga studenterna har inte mer än kronor kvar att röra sig med varje ad när boendet är betalt. Det innebär att fler än sju av tio av Sveriges studenter har mindre pengar kvar att röra sig med varje ad än vad Konsumentverket tycker är rimligt. 24 procent av de unga studenterna uppger sig klara sina boendekostnader nätt och jämt, inte så bra alternativt mycket dåligt. Undersökningsmetod Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen vartannat år sedan 1997 genomfört en undersökning om unga vuxnas boende. Den undersökta gruppen består av unga vuxna mellan 2 och 27 år i Sverige. 213 års undersökning genomfördes mellan januari och 21 februari 213. Undersökningen gjordes per telefon med en postal uppföljning till ett delurval av de unga vuxna som inte ade i telefon unga vuxna ade; 1 1 i Göteborgsregionen, 1 17 i Malmö och Lund, 1 12 i Stockholms län och 1 1 i övriga riket personer uppgav vid intervjutillfället att de hade universitets- eller högskolestudier som huvudsaklig sysselsättning. Det här är en redovisning av hur denna grupp at. Undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval varpå resultatet visar på skattningar av verkliga förhållanden. I resultatredovisningen kommer statistiskt signifikanta och icke statistiskt signifikanta skillnader att uppges. Dessa avser ett 9-procentigt konfidensintervall. 1 Till rapporten finns en tabellbilaga som redovisar de tidsserier som nämns. I tabellbilagan redovisas också det sbortfall som överstiger en procent. Tidigare i år har rapporter publicerats om unga vuxnas boende. Dessa finns att ladda ner på Hur bor studenter? Andelen studenter som bor i egen bostad med besittningsrätt, det vill säga bostadsrätt, hyresrätt eller eget, uppgår i år till 39 procent. 2 I hela gruppen unga vuxna är motande andel 1 procent. Denna skillnad kan framförallt förklaras genom det faktum att en högre andel studenter bor i studentbostad, som är en boendeform med villkorad besittningsrätt, medan en högre andel av hela gruppen unga vuxna bor i hyresrätt och i eget. De flesta studenter bor i studentbostad eller hyresrätt. 23 procent bor i vardera boendeform. Näst vanligast är att bo hos föräldrarna, vilket 19 procent gör. 14 procent bor i bostadsrätt, sju procent delar bostad med, sex procent bor i andra hand och tre procent hyr rum eller dylikt. 1 Att ett 9-procentigt konfidensintervall används innebär att det är 9-procents sannolikhet att de skillnader som uppmätts inte beror på slumpen. 2 Det är en icke statistiskt säkerställd minskning med en procentenhet sedan 211. Studenters boende 213 3

4 Diagram 1: Unga vuxnas och studenters boende, 213 (procent) föräldrar Hyr rum Andra hand Annat Unga vuxna Studenter Minskad andel studenter bor i hyresrätt I jämförelse med 211 kan man se att andelen studenter som delar bostad med har ökat från fem procent 211 till sju procent 213. Andelen studenter som bor i studentbostad har också ökat. 211 bodde 2 procent i studentbostad, att jämföra med 23 procent 213. Andelen studenter boende i andra hand har däremot gått i motsatt riktning och minskat. 211 bodde elva procent i andra hand, att jämföra med sex procent 213. Samtliga nämnda förändringar är statistiskt säkerställda. Vidare har andelen studenter boende i hyresrätt också minskat, medan andelen studenter i bostadsrätt har ökat. Dessa förändringar är däremot inte statistiskt säkerställda. Andelen studenter boende hos sina föräldrar har hållit sig på en konstant nivå under tidsperioden. Det ska dock tilläggas att andelen studenter boende hos sina föräldrar är lägre än för hela gruppen unga vuxna, vilket troligen beror på att det finns studentbostäder att tillgå och att unga vuxna studenter flyttar från hemorten till annan ort. Vanligast att bo hos föräldrarna i Stockholm Det råder även regionala skillnader vad gäller boendeform. I Stockholms län är det vanligast att studenterna bor hemma hos sina föräldrar, vilket 32 procent gör. Detta kan jämföras med 22 procent i Storgöteborg och procent i Malmö och Lund. I Stockholms län bor också lägst andel studenter i egen bostad. Högst andel studenter med egen bostad finns utanför storstadsregionerna. Där bor 44 procent av studenterna i egen bostad. I Storgöteborg liksom i Malmö och Lund bor 36 procent av studenterna i egen bostad. I Malmö och Lund bor högst andel studenter i studentbostad. Där bor 28 procent Diagram 2: Unga studenters boende (procent) föräldrar Hyr rum Andra hand Annat Studenters boende 213 4

5 Diagram 3: Studenters boende i olika regioner, 213 (procent) föräldrar Hyr rum Andra hand Annat Stockholms län Storgöteborg Malmö och Lund Övriga Sverige i studentbostad, och det är framförallt i Lund som studenterna bor så. Lägst andel som bor i studentbostad finner man i Stockholms län. Där bor endast 17 procent i studentbostad. Månadskostnaderna har sjunkit Boendekostnaderna skiljer sig åt mellan studenterna och de unga vuxna. 86 procent av studenterna betalar högst 4 2 kronor i aden för sin bostad, att jämföra med 72 procent av de unga vuxna. 3 Studenterna har således en lägre adskostnad för boendet än vad gruppen unga vuxna har. I jämförelse med 211 kan man också se att adskostnaden för boendet har sjunkit. 211 betalade 8 procent av studenterna högst 4 2 kronor i aden, att 3 Notera att i gruppen unga vuxna inkluderas även de som inte har lämnat föräldrahemmet. jämföra med 86 procent 213. Förändringen är statistiskt säkerställd. En av fyra studenter klarar nätt och jämt sina boendekostnader Den grupp som inte bor hos sina föräldrar fick en fråga om hur de klarar sina boendekostnader. En relativt stor andel av studenterna, 76 procent, uppger sig klara sina boendekostnader utan problem. Det är en statistiskt säkerställd ökning med fem procentenheter sedan 211. Men för den delen ska inte övriga glömmas bort. Nästan en av fyra, 24 procent, uppger att de klarar sina boendekostnader nätt och jämt, inte så bra alternativt mycket dåligt. 4 I jämförelse 4 22 procent av studenterna uppger sig klara sina boendekostnader nätt och jämt och två procent uppger sig klara sina boendekostnader inte så bra alternativt mycket dåligt (avrundning gör att detta inte syns i stapeldiagrammet). Diagram 4: Boendekostnad per ad för unga vuxna och studenter, 213 (procent) Inget ad Studenter Unga vuxna Studenters boende 213

6 Diagram : Unga vuxnas och studenters förmåga att klara sina boendekostnader, 213 (procent) Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt Studenter Unga vuxna med hela gruppen unga vuxna klarar en lägre andel av studenterna sina boendekostnader utan problem. Det råder även regionala skillnader. Utanför storstadsregionerna uppger 8 procent av studenterna att de klarar sina boendekostnader utan problem. Lägst andel finner man i Stockholms län där motande andel är 67 procent. I både Storgöteborg och i Malmö och Lund är motande andel 73 procent. En av sju har mindre pengar kvar än vad Konsumentverket bedömer är rimligt Hur mycket pengar man har kvar att röra sig med varje ad när boendet är betalt skiljer sig mycket beroende på om man tillhör gruppen studerande eller gruppen unga vuxna. Studenterna har betydligt mindre pengar kvar varje ad än unga vuxna i genomsnitt. Enbart 13 procent av studenterna har mer än 6 7 kronor kvar, att jämföra med 42 procent av hela gruppen unga vuxna. Fattigdom är ett gtydigt begrepp. När man diskuterar skäliga levnadsnivåer i Sverige kan man använda sig av Konsumentverkets beräkningar av 76 % av studenterna uppger sig klara sina boendekostnader utan problem. Motande andel för hela gruppen unga vuxna är 79 % adskostnader för olika håll. Enligt Konsumentverkets beräkningar behöver en person mellan 18 och 3 år runt 6 kronor varje ad för att ha råd med mat, hemförsäkring, telefon, kollektivtrafik och andra basala kostnader. Summan varierar något med kön, bostadsort och boendeförhållanden (sam- eller enboende) och inkluderar inte exempelvis hälso- och sjukvård. Beräkningarna ska inte innebära en mycket låg standard, men inte heller någon lyxnivå procent av studenterna har mindre än kronor kvar att röra sig med varje ad när boendet är betalt. Det innebär att fler än sju av tio av Sveriges studenter har mindre pengar kvar att röra sig med varje ad än vad Konsumentverket bedömer som rimligt. Det råder även vissa skillnader mellan olika regioner. Mest pengar kvar i aden har studenterna i Stockholms län. Där har 17 procent mer än 6 7 kronor kvar i aden när boendet är betalt. Minst pengar kvar i aden har studenterna i Malmö och Lund. Där har nio procent mer än 6 7 kronor kvar i aden när boendet är betalt. 6 Konsumentverket: Koll på pengarna 213 Diagram 6: Hur mycket unga vuxna och studenter har kvar att röra sig med när boendet är betalt, 213 (procent) Unga vuxna Studenter kr Mer än 6 7 kr Studenters boende 213 6

7 Hur vill studenter bo? är den populäraste boendeformen för både studenter och unga vuxna. 4 procent av respektive grupp uppger hyresrätten som den bäst passande boendeformen. Studenterna vill dock i högre utsträckning än unga vuxna bo i studentbostad och dela bostad med. Unga vuxna vill å sin sida i högre grad bo i eget eller i bostadsrätt än studenterna studenter vill ha egen bostad Totalt sett är det 6 procent av landets studenter som vill bo i egen bostad med besittningsrätt, det vill säga hyresrätt, bostadsrätt eller eget. Bara 39 procent gör det. Det innebär att 89 1 studenter vill ha egen bostad med besittningsrätt men saknar det i dag. Huruvida studentbostaden ska ses som en egen bostad eller inte är en fråga som kan diskuteras. Besittningsrätten i studentbostaden är dock villkorad. Det innebär att när studietiden upphör, upphör även rätten till bostaden. Lägg därtill att om man som student skulle halka efter i studierna riskeras studiemedlet och följaktligen också studentbostaden. Så länge man som student fortsätter att vara student har man dock möjlighet att bo kvar i bostaden. Om man således räknar att studentbostaden är en egen bostad är det totalt sett 82 procent som vill bo i egen bostad inklusive studentbostad, men bara 62 procent som gör det. Det innebär att 67 8 studenter vill ha en egen bostad inklusive studentbostad men saknar det i dag. 3 2 bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar Nästan en av fem, 19 procent, studenter bor hemma hos sina föräldrar. 47 procent av dessa anser det vara den bäst passande boendeformen. 3 procent anser att det passar dem bättre att bo på något annat vis. I faktiska tal innebär det att det i Sverige bor 3 2 studenter ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. bäst för studenter Den populäraste boendeformen för både studenter och unga vuxna är hyresrätten. Preferenserna vad gäller boendeform skiljer sig dock åt mellan regionerna. Studenterna i Göteborgsregionen är mest intresse- Diagram 7: Bäst passande boendeform för unga vuxna och studenter, 213 (procent) Unga vuxna Studenter föräldrar Hyra rum Annat Diagram 8: Bäst passande boende för studenter i olika regioner, 213 (procent) föräldrar Hyra rum Annat Stockholms län Storgöteborg Malmö och Lund Övriga Sverige Studenters boende 213 7

8 rade av att bo i hyresrätt. Där uppger nästan hälften hyresrätten som den bäst passande boendeformen. Minst intresserade av att bo i hyresrätt är studenterna i Malmö och Lund. I Stockholms län vill fler än i andra regioner bo hos föräldrarna, vilket de också i högre utsträckning gör. Studenterna i Malmö och Lund och i landet utanför storstadsregionerna vill i högre utsträckning bo i studentbostad. 67 procent kan inte betala mer än 4 2 kronor i aden Studenterna har en lägre betalningsförmåga än de unga vuxna i genomsnitt. Av de som inte anser det passa bäst att bo hos föräldrarna uppger 2 procent av de unga vuxna att de kan betala mer än 4 2 kronor i aden för bostaden. Motande andel för studenterna är enbart 33 procent. Studenternas betalningsförmåga ser dock ut att ha ökat något. 211 uppgav 31 procent av studenterna att de kunde betala mer än 4 2 kronor i aden för bostaden, att jämföra med 33 procent Det ska dock tilläggas att frågan har ett relativt stort sbortfall. Detta kan tolkas som en indikation över den osäkerhet unga vuxna och studenter känner inför att planera och förutse sin ekonomi. Betalningsförmågan skiljer sig också beroende på var i landet man bor. I Stockholms län har studenterna högst betalningsförmåga. Där kan 41 procent betala mer än 4 2 kronor i aden för bostaden. I Malmö och Lund har studenterna lägst betalningsförmåga. Där kan 28 procent betala mer än 4 2 kronor i aden för bostaden. Motande andel i Göteborgsregionen är 39 procent och i övriga landet 3 procent. Slutsats och kommentarer Vad som betraktas som bostadsbrist varierar. För den enskilde, som saknar egen bostad, är bostadsbrist däremot lätt att definiera. Bostadsbrist är något som ständigt är närvarande och som gör att du inte kan planera framtiden längre än vad den tillfälliga bostaden tillåter. Men en fungerande bostadsförsörjning är inte bara en grundläggande förutsättning för att individens liv ska fungera. En fungerande bostadsförsörjning är också avgörande för att Sverige som land ska kunna utvecklas. Människor som inte lyckas hitta en lägenhet i tid kan tvingas tacka nej till studieplatser och arbeten. I förlängningen utgör därför bostadsbristen ett hinder för tillväxt och kompetensförsörjning. en underlättar att du och jag ska kunna flytta dit där vi får jobb eller utbildningsplats. Det vill säga att vi ska kunna välja jobb och utbildning efter kompetens och passion inte efter var vi kan få någonstans att bo. en är också den boendeform studenter främst efterfrågar. Ändå sker en överbeskattning av hyresrätter jämfört med bostadsrätter och villor, vilket resulterar i att det inte byggs tillräckligt ga hyresrätter och att de som byggs kostar alldeles för mycket. Nästan en av fem studenter hanterar bostadsbristen genom att bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det är möjligt om föräldrarna bor på samma ort som utbildningen finns. För de som inte har föräldrar på studieorten begränsas valmöjligheterna och de kan i värsta fall tvingas tacka nej till sin studieplats. De allra flesta studenter som bor hos sina föräldrar skulle dock vilja bo på något annat vis, allra helst i 7 Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Diagram 9: Hur mycket unga vuxna och studenter kan betala för bostaden, 213 (procent) Unga vuxna 2-27 år Studenter 2-27 år Studenters boende 213 8

9 en hyresrätt. Totalt sett är det 3 2 unga studenter som ofrivilligt bor hemma hos sina föräldrar. Bakom dessa siffror gömmer sig sannolikt också en hel del föräldrar som hade tänkt sig att deras vuxna barn skulle ha flyttat ut vid det här laget. Visst är det så att studietiden är en begränsad period i livet. Men när studierna är avslutade är studentbostaden inte längre ett boendealternativ. För att behålla den utbildade arbetskraften behöver studieorterna därför erbjuda möjligheter för de nyutexaminerade att stanna kvar. Det förutsätter att det finns bostäder med besittningsrätt. Regering och riksdag kan råda bot på den skattemässiga obalansen mellan olika boendeformer. De kan också stödja bostadsbyggandet med bättre ekonomiska villkor för byggande och underhåll. Inom kommunerna finns goda möjligheter att förbättra arbetet med bostadsförsörjningen. Följande förslag från oss i Hyresgästföreningen skulle leda till ökat bostadsbyggande: Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter Skattefria underhållsfonder för hyresrätter Rotavdrag till hyresrätter Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter Planera för bostadsförsörjningen långsiktigt Använd de allmännyttiga bostadsbolagen så att alla medborgare erbjuds bra bostäder Sverige behöver därför ett rejält bostadsbyggande där hyresrätten står i fokus. Det är enbart genom att bygga fler bostäder som bostadsbristen kan minskas. Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad även Sveriges studenter! Referenser Konsumentverket: Koll på pengarna 213 Karolina Lemoine och Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningens riksförbund Studenters boende 213 9

10 Tabellbilaga Studenters boende 213 Hur bor studenter? Tabell 1. Andel studenter boende i olika boendeformer, Sverige, (procent) föräldrar I student- Hyr Andra Hyres- Bostads- Annat bostad rum hand rätt rätt Tabell 2. Andel studenter boende i olika boendeformer, Stockholms län, (procent) föräldrar Hyr rum Andra hand Tabell 3. Andel studenter boende i olika boendeformer, Göteborgsregionen, (procent) föräldrar I student- Hyr Andra Hyres- Bostads- Annat bostad rum hand rätt rätt Tabell 4. Andel studenter boende i olika boendeformer, Malmö och Lund, (procent) föräldrar Hyr rum Andra hand Tabell. Andel studenter boende i olika boendeformer, övriga Sverige, (procent) föräldrar I student- Hyr Andra Hyres- Bostads- Annat bostad rum hand rätt rätt Tabell 6. Boendeutgift, Sverige, (procent, 213 års penningvärde) Inget Ej Tabell 7. Boendeutgift, Stockholms län, (procent, 213 års penningvärde) Inget Ej Studenters boende 213 1

11 Tabell 8. Boendeutgift, Göteborgsregionen, (procent, 213 års penningvärde) Inget Ej Tabell 9. Boendeutgift, Malmö och Lund, (procent, 213 års penningvärde) Inget Ej Tabell 1. Boendeutgift, övriga Sverige, (procent, 213 års penningvärde) Inget Ej Tabell 11 Hur de som har lämnat föräldrahemmet klarar sina boendekostnader, Sverige, (procent) Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt Ej Tabell 12. Hur de som har lämnat föräldrahemmet klarar sina boendekostnader, Stockholms län, (procent) Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt Ej Tabell 13 Hur de som har lämnat föräldrahemmet klarar sina boendekostnader, Göteborgsregionen, (procent) Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt Ej Tabell 14. Hur de som har lämnat föräldrahemmet klarar sina boendekostnader, Malmö och Lund, (procent) Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt Ej Tabell. Hur de som har lämnat föräldrahemmet klarar sina boendekostnader, övriga Sverige, (procent) Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt Ej Studenters boende 213 2

12 Tabell 16. Hur mycket de studerande har kvar i aden när boendet är betalt, Sverige, (procent, 213 års penningvärde) Mer än Mer än 6 7 Ej Tabell 17. Hur mycket de studerande har kvar i aden när boendet är betalt, Stockholms län, (procent, 213 års penningvärde) Mer än Mer än 6 7 Ej Tabell 18. Hur mycket de studerande har kvar i aden när boendet är betalt, Göteborgsregionen, (procent, 213 års penningvärde) Mer än Mer än 6 7 Ej Tabell 19. Hur mycket de studerande har kvar i aden när boendet är betalt, Malmö och Lund, (procent, 213 års penningvärde) Mer än Mer än 6 7 Ej Tabell 2. Hur mycket de studerande har kvar i aden när boendet är betalt, övriga Sverige, (procent, 213 års penningvärde) Mer än Mer än 6 7 Ej Tabell 21. Bäst passande boendeform i dag, Sverige, (procent) föräldrar Hyra rum Tabell 22. Bäst passande boendeform i dag, Stockholms län, (procent) föräldrar Hyra rum Tabell 23. Bäst passande boendeform i dag, Göteborgsregionen, (procent) föräldrar Hyra rum Studenters boende 213 3

13 Tabell 24. Bäst passande boendeform i dag, Malmö och Lund, (procent) föräldrar Hyra rum Tabell. Bäst passande boendeform i dag, övriga Sverige, (procent) föräldrar Hyra rum Tabell 26. Betalningsförmåga, de som ej vill bo hos föräldrarna, Sverige, (procent) 14 kr/ kr/ kr/ Mer än 7 kr/ kr/ 84 kr/ Ej Tabell 27. Betalningsförmåga, de som ej vill bo hos föräldrarna, Stockholms län, (procent) 14 kr/ kr/ kr/ Mer än 7 kr/ kr/ 84 kr/ Ej Tabell 28. Betalningsförmåga, de som ej vill bo hos föräldrarna, Göteborgsregionen, (procent) 14 kr/ kr/ kr/ Mer än 7 kr/ kr/ 84 kr/ Ej Tabell 29. Betalningsförmåga, de som ej vill bo hos föräldrarna, Malmö och Lund, (procent) 14 kr/ kr/ kr/ Mer än 7 kr/ kr/ 84 kr/ Ej Tabell 3. Betalningsförmåga, de som ej vill bo hos föräldrarna, övriga Sverige, (procent) 14 kr/ kr/ kr/ Mer än 7 kr/ kr/ 84 kr/ Ej Studenters boende 213 4

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 3 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007 Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands år 2005 2007 Västeråsversionen Sven Bergenstråhle Sammanfattning Årets undersökning av unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands visar att de ungas bostadsefterfrågan

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Lång dags färd mot jobb

Lång dags färd mot jobb ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN Lång dags färd mot jobb Hur matchar vi arbetstagare, bostäder och arbetsplatser för framtidens välfärd? ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer