Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan"

Transkript

1 BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning bor i småhus, medan en tredjedel hyr sin bostad. Majoriteten av de som hyr sin bostad har ett förstahandskontrakt på en lägenhet i ett flerbostadshus. Endast 1 procent av befolkningen hyr sitt boende genom ett andrahandskontrakt. 70 procent av barnen i småhus Drygt två tredjedelar av barnen i åldern 0-19 år bor i småhus. Skillnaden är dock stor mellan barn i olika hushållstyper. Tre av fyra barn i sammanboende hushåll bor i småhus, medan motsvarande andel bland barn med ensamstående förälder är en på tre. Hus på landet, lägenhet i stan Boendet varierar stort mellan olika delar av landet. I kommuner med mindre än invånare bor en stor andel, närmare 70 procent, i småhus. I Stor- Stockholm ser det annorlunda ut. Här bor nästan 60 procent i lägenhet i flerbostadshus. Även i Stor-Göteborg och andra städer med mer än invånare bor majoriteten i lägenhet. Sammanboende med barn i småhus betalar mest Den grupp som i genomsnitt har störst boendeutgift är de sammanboende med 2 barn boende i ägt småhus. De betalade i genomsnitt kronor för sitt boende år Ensamstående män över 64 år i småhus är den grupp som betalar minst för sitt boende. Boendeutgiften i denna grupp är kronor. Ett annat sätt att beskriva boendeutgiften är att titta på den andel av den disponibla inkomsten som går åt till att betala boendet. Det är ensamstående kvinnor över 64 år i hyresrätt som betalar störst andel. I genomsnitt är andelen 44 procent i denna grupp. Minst andel, 14 procent, betalar gruppen övriga hushåll boende i ägt småhus. Till denna grupp räknas bland annat de hushåll som har någon inneboende eller som har hemmavarande barn över 20 år. Karin Rosén Karlsson, SCB, tfn , Erik Liljegren, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie BO Bostäder och byggande. Utkom den 28 april URN:NBN:SE:SCB-2006-BO23SM0601_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.

2 SCB 2 BO 23 SM 0601 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus 4 70 procent av barnen i småhus 5 Boendet varierar med åldern 5 Hus på landet, lägenhet i stan 5 Bostadsrätt vanligast i Stor-Stockholm 6 Utgifter för boendet 6 Hushåll i småhus betalar mer 6 Sammanboende med barn i småhus betalar mest 7 Ensamstående med barn i hyresrätt har minst kvar när boendet är betalt 7 Tabeller 8 Teckenförklaring 8 1a. Befolkningen fördelad efter ålder, kön och boendeform Procent 9 1b. Befolkningen fördelad efter ålder, kön och boendeform Procent Vuxna 18- år fördelade efter hushållstyp, kön, ålder och boendeform Procent Barn 0-19 år fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent 12 4a. Befolkningen fördelad efter region, kön och boendeform Procent 13 4b. Befolkningen fördelad efter region, kön och boendeform Procent 14 5a. Vuxna 18- år justerad disponibel inkomst per konsumtionsenhet fördelad efter hushållstyp, kön och boendeform Median i tkr 15 5b. Vuxna 18- år justerad disponibel inkomst per konsumtionsenhet fördelad efter hushållstyp, kön och boendeform Median i tkr 16 6a. Hushållen fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent 17 6b. Hushållen fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent 18 7a. Genomsnittlig boendeutgift per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 19 7b. Genomsnittlig boendeutgift per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr Genomsnittligt bostadsbidrag per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 23 9a. Boendeutgiftsprocent per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Median i procent 25 9b. Boendeutgiftsprocent per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Median i procent 27

3 SCB 3 BO 23 SM a. Genomsnittlig konsumtionsutrymme per person efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 29 10b. Genomsnittlig konsumtionsutrymme per person efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr Genomsnittligt konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr Antal hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tusental 35 Fakta om statistiken 37 Detta omfattar statistiken 37 Definitioner och förklaringar 38 Så görs statistiken 42 Statistikens tillförlitlighet 43 Urval 43 Ramtäckning 43 Mätning 43 Svarsbortfall 43 Bra att veta 44 Annan statistik 44 In English 45 Summary 45 Design and procedure 45 Some results 45 Definitions 46 List of tables 47 List of terms 48

4 SCB 4 BO 23 SM 0601 Statistiken med kommentarer Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Omkring 56 procent av Sveriges befolkning bodde år 2004 i småhus. Den siffran ligger på ungefär samma nivå som året innan. Småhusboendet kan delas upp i tre olika upplåtelseformer, hur man förfogar över sin bostad. Tabell 1 visar att majoriteten av de som bor i småhus tillhör ett hushåll som äger sin bostad. En liten andel, endast 2,5 procent, förfogar över sin bostad med bostadsrätt. Män bor i något större utsträckning än kvinnor i småhus. Det är större andel av männen som har äganderätt på sitt småhus. Tabell 1. Befolkningen fördelad efter kön och boendeform (småhus) år Procent Totalt Småhus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Annan boendeform Kvinnor 54,6 46,3 2,5 5,8 45,4 Män 58,2 50,4 2,5 5,3 41,8 Samtliga 56,4 48,3 2,5 5,6 43,6 En dryg tredjedel av befolkningen hyr sin bostad. Här finns både de som hyr en lägenhet i ett flerbostadshus (tabell 2) och de som hyr ett småhus (tabell 1). Majoriteten av de som hyr sin bostad har ett förstahandskontrakt på en lägenhet i ett flerbostadshus. Tabell 2 visar hur förfoganderätten skiljer sig mellan de personer som bor i flerbostadshus. Tabell 2. Befolkningen fördelad efter kön och boendeform (flerbostadshus) år Procent Flerbostadshus Totalt Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Annan boendeform Kvinnor 43, ,9 1,2 56,9 Män 39,9 12,1 26,7 1,1 60,1 Samtliga 41,6 12,6 27,8 1,2 58,4 Endast 1 procent av befolkningen hyr sitt boende genom ett andrahandskontrakt. Det är framförallt ensamboende kvinnor i ålder år som har denna form av kontrakt på sitt boende. Nästan 15 procent i den gruppen hyr sin bostad i andra hand.

5 SCB 5 BO 23 SM procent av barnen i småhus Drygt två tredjedelar av barnen i åldern 0-19 år bor i småhus. Skillnaden är dock stor mellan barn i olika hushållstyper (se tabell 3). Tre av fyra barn i sammanboende hushåll bor i småhus, medan motsvarande andel bland barn med ensamstående förälder är en på tre. Tabell 3. Boendeform för barn 0-19 år fördelade efter hushållstyp år Procent Småhus Totalt Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Flerbostadshus Totalt Bostadsrätt 1:a hand Antal i tusental Ensamstående med barn 33,9 18,3 4,3 11,3 62,9 12,8 50,1 379 Sammanboende med barn 76,8 68 3,1 5,7 22,3 6,5 15, Samtliga hushållstyper med barn 68,6 58,5 3,3 6,8 30,1 7,6 22, Boendet varierar med åldern Det finns många faktorer som påverkar hur man väljer att bo. Både ålder och stadium i livet är sådana faktorer. Som konstaterats ovan bor närmare 70 procent av barnen i småhus. I 20- årsåldern flyttar många hemifrån och då vanligtvis till ett flerbostadshus med hyresrätt. I åldern år bor nästan 70 procent i flerbostadshus varav en dryg femtedel i bostadsrätt. I den åldern bor omkring 5 procent i en bostad som hyrs i 2:a hand. Från 30-årsåldern bildar många familj och hyresrätt byts ofta mot äganderätt i småhus. I åldern år bor hälften i ett ägt småhus. Omkring 60 procent bor i småhus oavsett upplåtelseform. Småhusboendet fortsätter att öka fram till pensionsåldern. Därefter minskar andelen som bor i småhus. I åldersgruppen 75 år och äldre är det 37 procent som bor i småhus. I denna åldersgrupp ser fördelningen olika ut för kvinnor och män; knappt hälften av männen och en knapp tredjedel av kvinnorna bor i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan Boendet varierar stort mellan olika delar av landet. I kommuner med mindre än invånare bor en stor andel, närmare 70 procent, i småhus. I Stor- Stockholm bor däremot nästan 60 procent i lägenhet i flerbostadshus. Även i Stor-Göteborg och andra städer med mer än invånare bor majoriteten i lägenhet.

6 SCB 6 BO 23 SM 0601 Tabell 4. Befolkningen fördelad efter upplåtelseform och region år Procent Småhus Region Stor- Stockholm Stor- Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt 34,2 43,9 38,0 59,8 48,3 Bostadsrätt 2,8 3,2 3,4 1,8 2,5 1:a hand 2,6 2,7 4,8 7,7 5,6 Flerbostadshus Bostadsrätt 22,7 11,5 16,0 7,0 12,6 1:a hand 32,8 34,5 35,1 21,1 27,8 2:a hand 2,5 2,3 1,0 0,4 1,2 Särskilt boende 0,4 0,6 0,5 0,8 0,6 Övrigt 1,9 1,3 1,2 1,4 1,4 Samtliga Bostadsrätt vanligast i Stor-Stockholm Andelen boende i bostadsrätt, oavsett om det är i småhus eller flerbostadshus, är störst i Stor-Stockholm. I denna region bor 25 procent av befolkningen i bostadsrätt, vilket kan jämföras med 15 procent i Stor-Göteborg och 19 procent i övriga kommuner med fler än invånare. I Sveriges kommuner med mindre än invånare, är det knappt 9 procent som bor i bostadsrätt. Utgifter för boendet Utgiften för boendet består av ett antal komponenter som skiljer sig åt mellan upplåtelseformerna. I hyresrätt ingår hyran och det hushållet betalat för underhåll och reparationer i utgiften för boendet. I äganderätt baseras utgiftsberäkningen på ränta, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation. Dessutom tas här hänsyn till skatteeffekt. Bostadsrätterna kan sägas utgöra ett mellanting mellan hyresrätt och äganderätt. Beräkningarna av bland annat boendeutgift och disponibel inkomst görs på sådant sätt att jämförelser mellan upplåtelseformerna möjliggörs. Hushåll i småhus betalar mer Det finns stora skillnader i boendeutgift mellan hushåll i ägt småhus respektive bostads- och hyresrätt. Den årliga boendeutgiften i ett ägt småhus är i genomsnitt kronor, i hyresrätt kronor och i bostadsrätt kronor. Att hushållen i småhus betalar mer förklaras bland annat av att småhusen i genomsnitt har en större bostadsyta. Det finns också andra skillnader som gör en direkt jämförelse mellan upplåtelseformerna komplicerad. Exempelvis ingår det ofta trädgård och garage när man äger ett småhus. Å andra sidan förväntas man sköta arbete såsom snöskottning och gräsklippning själv. När man äger sitt

7 SCB 7 BO 23 SM 0601 småhus eller har en bostadsrättslägenhet har man också en kapitalinsats i sin bostad. Det framgår av tabellen nedan att hushållens genomsnittliga boendeutgift ligger på olika nivå i olika regioner. För alla upplåtelseformer gäller att det är hushåll i Stor-Stockholm som betalar mest för sitt boende. Minst betalar hushåll i Övriga kommuner med mindre än invånare. Tabell 5. Genomsnittlig boendeutgift per hushåll efter upplåtelseform och region år Tusentals kronor Region Stor- Stockholm Stor- Göteborg Övriga kommuner > invånare Övriga kommuner < invånare Hela riket Ägt småhus 95,5 ±4,5 79,2 ±5,1 74,1 ±3,5 60,6 ±1,4 69,3 ±1,3 Bostadsrätt 64,8 ±3,0 59,8 ±4,1 55,1 ±2,2 49,6 ±2,3 57,0 ±1,4 60,8 ±1,9 58,2 ±2,2 55,6 ±1,4 51,4 ±1,2 55,2 ±0,8 Samtliga upplåtelseformer 70,4 ±1,7 65,2 ±2,2 60,6 ±1,3 55,5 ±0,8 60,6 ±0,6 Antal hushåll i tusental 756 ± ± ± ± ±36 Sammanboende med barn i småhus betalar mest Den grupp som i genomsnitt har störst boendeutgift är de sammanboende med 2 barn boende i ägt småhus. De betalade i genomsnitt kronor för sitt boende år Ensamstående män över 64 år i småhus är den grupp som betalar minst för sitt boende. Boendeutgiften i denna grupp var kronor år Skillnaderna kan till stor del förklaras av att pensionärer har bott längre i sina bostäder och därför hunnit sänka utgifterna för lån på sitt boende. Makar med barn har däremot ofta bott i sin bostad kortare tid och har därför ofta stora lån och därmed stora ränteutgifter. Ett annat sätt att beskriva boendeutgiften är att titta på den andel av den disponibla inkomsten som går åt till att betala boendet. Ensamstående kvinnor över 64 år i hyresrätt betalar störst andel, i genomsnitt 44 procent. Minst andel, 14 procent, betalar gruppen övriga hushåll boende i ägt småhus. Till denna grupp räknas bland annat de hushåll som har någon inneboende eller som har hemmavarande barn över 20 år. Ensamstående med barn i hyresrätt har minst kvar när boendet är betalt Sammanboende utan barn under 65 år boende i ägt småhus är den grupp som har mest pengar över efter att boendet betalats, kronor per konsumtionsenhet av hushållets disponibla inkomst. Den grupp som har minst kvar i kronor räknat är ensamstående med barn som bor i hyresrätt. De har i genomsnitt kronor per konsumtionsenhet kvar efter att boendet är betalat.

8 SCB 8 BO 23 SM 0601 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

9 SCB 9 BO 23 SM a. Befolkningen fördelad efter ålder, kön och boendeform Procent 1a. Population by age, sex and housing type Per cent Småhus Äganderätt Bostads- rätt 1:a hand Flerbostadshus Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt boende 1 Övrigt Samtliga Antal i tusental 0-19 år 57,7 3,3 6,7 7,6 23,1 1,0.. 0,7 100, år 55,6 3,2 6,6 8,8 23,9 1,3.. 0,6 100, år 60,3 3,4 7,6 6,6 21,0 0,7.. 0,4 100, år 56,6 3,2 6,0 7,7 24,5 1,0.. 1,0 100, år 20,0 1,7 5,6 15,7 48,4 5,1.. 3,5 100,0 997 Kvinnor 19,6 1,9 5,6 15,0 47,5 7,3.. 3,2 100,0 480 Män 20,3 1,6 5,6 16,4 49,2 3,1.. 3,7 100, år 50,3 2,8 5,6 12,2 27,0 0,8.. 1,4 100, Kvinnor 51,3 2,8 5,9 11,5 26,9 0,6.. 1,1 100, Män 49,3 2,7 5,3 12,9 27,0 1,1.. 1,6 100, år 57,4 2,5 3,9 13,0 21,8 0,4.. 1,0 100, Kvinnor 54,5 2,6 3,7 14,1 23,8 0,3.. 1,1 100,0 861 Män 60,3 2,3 4,2 11,9 19,9 0,5.. 1,0 100, år 53,0 1,8 4,2 16,5 22,6 0,2 0,6 1,2 100,0 751 Kvinnor 48,4 1,8 4,3 18,5 25,0 0,0 0,9 1,0 100,0 395 Män 58,0 1,7 4,2 14,2 20,0 0,3 0,3 1,4 100, år 28,7 1,5 7,0 18,7 35,4 0,2 6,4 2,0 100,0 784 Kvinnor 21,4 1,3 7,1 19,9 39,8 0,2 7,9 2,5 100,0 479 Män 40,2 1,8 6,9 16,8 28,7 0,3 4,0 1,2 100,0 305 Samtliga 48,3 2,5 5,6 12,6 27,8 1,2 0,6 1,4 100, Kvinnor 46,3 2,5 5,8 13,0 28,9 1,2 0,9 1,3 100, Män 50,4 2,5 5,3 12,1 26,7 1,1 0,3 1,5 100, Andra åldersindelningar 0-17 år 58,4 3,4 7,0 7,4 22,5 0,8.. 0,5 100, år 46,9 2,5 5,0 13,0 29,4 1,6.. 1,7 100, Kvinnor 46,4 2,6 5,0 12,9 29,8 1,8.. 1,5 100, Män 47,4 2,3 5,1 13,1 28,9 1,3.. 1,9 100, år 45,5 2,3 5,1 14,0 29,3 1,2 0,8 1,7 100, Kvinnor 43,2 2,3 5,2 14,5 30,6 1,4 1,2 1,6 100, Män 47,9 2,2 5,1 13,5 28,0 1,1 0,4 1,8 100, år 49,5 2,5 5,1 13,2 27,2 1,1.. 1,4 100, Kvinnor 49,1 2,7 5,1 13,1 27,8 1,0.. 1,3 100, Män 49,9 2,4 5,0 13,4 26,6 1,2.. 1,5 100, år 46,5 2,7 5,3 13,3 29,4 1,4.. 1,5 100, Kvinnor 47,3 2,8 5,4 12,6 29,5 1,3.. 1,3 100, Män 45,7 2,6 5,2 14,0 29,3 1,4.. 1,7 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

10 SCB 10 BO 23 SM b. Befolkningen fördelad efter ålder, kön och boendeform Procent 1b. Population by age, sex and housing type Per cent Småhus Äganderätt Bostads- rätt 1:a hand Flerbostadshus Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt boende 1 Övrigt Samtliga Antal i tusental 0-19 år 58,8 3,1 6,4 7,2 22,2 0,7.. 1,5 100, år 53,2 2,9 6,2 8,2 27,4 0,9.. 1,5 100, år 62,9 3,0 6,6 6,1 19,4 0,4.. 1,5 100, år 58,5 3,4 6,4 7,7 21,5 1,0.. 1,5 100, år 21,4 1,5 6,3 15,7 45,4 5,6.. 4,1 100, Kvinnor 20,0 1,8 6,3 15,4 46,6 6,3.. 3,6 100,0 494 Män 22,7 1,0 6,3 16,0 44,2 4,9.. 4,5 100, år 51,2 3,0 5,6 11,4 25,5 1,1.. 2,3 100, Kvinnor 52,2 3,1 6,0 10,9 24,8 0,9.. 2,1 100, Män 50,1 2,9 5,2 11,8 26,2 1,2.. 2,6 100, år 59,2 2,1 3,7 12,1 20,6 0,6.. 1,8 100, Kvinnor 57,3 2,2 3,4 13,3 21,8 0,5.. 1,5 100,0 852 Män 61,1 2,0 4,0 10,9 19,3 0,7.. 2,2 100, år 54,3 1,9 3,4 15,3 22,1 0,3 0,8 2,0 100,0 738 Kvinnor 48,8 2,1 4,1 16,7 25,4 0,3 0,8 2,1 100,0 389 Män 60,5 1,7 2,6 13,5 18,3 0,3 0,9 2,0 100, år 30,3 1,4 7,4 17,3 35,0 0,8 5,4 2,4 100,0 785 Kvinnor 23,3 1,2 7,7 18,1 39,3 1,0 7,1 2,1 100,0 481 Män 41,3 1,6 6,6 16,4 28,2 0,7 2,6 2,6 100,0 305 Samtliga 49,6 2,4 5,5 11,9 26,6 1,3 0,5 2,2 100, Kvinnor 47,6 2,5 5,6 12,4 27,7 1,4 0,8 2,0 100, Män 51,7 2,4 5,4 11,3 25,4 1,3 0,3 2,4 100, Andra åldersindelningar 0-17 år 59,8 3,2 6,6 7,0 21,6 0,5.. 1,3 100, år 48,1 2,4 5,1 12,3 27,7 1,8.. 2,5 100, Kvinnor 47,5 2,6 5,2 12,5 28,2 1,9.. 2,2 100, Män 48,6 2,2 5,0 12,2 27,4 1,7.. 2,8 100, år 46,7 2,2 5,2 13,2 28,0 1,5 0,7 2,5 100, Kvinnor 44,3 2,3 5,4 13,7 29,4 1,6 1,1 2,2 100, Män 49,2 2,1 4,9 12,7 26,5 1,5 0,3 2,7 100, år 50,9 2,5 5,1 12,4 25,8 1,2.. 2,3 100, Kvinnor 50,8 2,7 5,2 12,5 25,9 1,0.. 1,9 100, Män 50,9 2,3 5,0 12,2 25,6 1,3.. 2,6 100, år 47,7 2,6 5,7 12,3 27,9 1,4.. 2,4 100, Kvinnor 48,2 2,8 6,0 12,1 27,7 1,2.. 2,1 100, Män 47,2 2,4 5,5 12,4 28,1 1,6.. 2,8 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

11 SCB 11 BO 23 SM Vuxna 18- år fördelade efter hushållstyp, kön, ålder och boendeform Procent 2. Adults aged 18 and over, by type of household, sex, age and housing type Per cent Småhus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Flerbostadshus Bostads- rätt 1:a hand 2:a hand Särskilt Antal i boende 1 Övrigt Samtliga tusental Ensamboende utan barn 14,6 1,2 5,4 20,9 48,3 2,7 2,7 4,2 100, Kvinnor 11,9 1,3 5,2 22,2 48,6 2,9 4,0 4,0 100, år 0,4 0,2 1,6 13,2 60,9 14,6.. 9,0 100, år 7,7 0,9 5,0 26,5 52,4 2,0.. 5,5 100, år 15,6 2,2 5,7 24,3 49,3 0,5.. 2,3 100, år 23,4 1,9 4,0 28,2 39,2 0,0 2,5 1,0 100, år 12,4 1,1 7,4 21,0 44,3 0,1 10,6 3,0 100,0 340 Män 17,6 1,1 5,5 19,5 48,1 2,5 1,3 4,5 100, år 1,6 0,1 4,1 18,1 63,4 5,0.. 7,7 100, år 13,5 1,3 3,9 23,2 50,8 2,0.. 5,3 100, år 29,8 1,4 7,4 17,8 38,8 2,0.. 2,8 100, år 36,6 1,7 6,9 17,5 33,7 1,5 1,1 1,0 100, år 27,1 1,5 8,4 16,8 34,4 0,4 10,1 1,2 100,0 106 Sammanboende utan barn 54,6 2,2 4,5 15,1 22,0 0,7 0,1 0,8 100, år 12,6 1,8 7,9 22,8 49,4 4,8.. 0,6 100, år 41,9 2,1 5,9 19,3 29,3 1,0.. 0,4 100, år 69,3 2,5 2,9 11,4 13,3 0,0.. 0,6 100, år 63,2 1,9 3,9 13,5 16,2 0,0 0,0 1,3 100, år 44,1 2,0 5,8 17,9 27,8 0,3 1,1 1,0 100,0 313 Ensamstående med barn 17,2 4,1 8,9 13,8 52,4 2,2 0,0 1,4 100,0 235 Kvinnor 12,3 3,4 8,6 14,1 57,7 2,5 0,0 1,4 100,0 184 Män 34,7 6,5 9,7 12,9 33,4 1,3 0,0 1,4 100,0 52 Sammanboende med barn 65,8 3,3 5,3 7,7 17,0 0,6 0,0 0,3 100, barn 54,5 3,6 4,7 11,4 24,2 1,2 0,0 0,4 100, barn 72,5 3,2 5,6 6,4 12,0 0,1 0,0 0,3 100, barn 70,1 2,9 5,9 4,2 16,1 0,5 0,0 0,3 100,0 340 Övriga hushåll 60,9 2,6 5,2 7,6 22,5 0,3 0,0 0,9 100,0 607 Kvinnor 57,1 2,8 5,8 7,8 25,2 0,4 0,0 0,8 100,0 283 Män 64,3 2,4 4,6 7,4 20,0 0,2 0,0 1,0 100,0 324 Samtliga vuxna 18- år 45,1 2,3 5,2 14,2 29,5 1,3 0,8 1,7 100, Kvinnor 42,8 2,3 5,2 14,6 30,8 1,4 1,2 1,7 100, Män 47,6 2,2 5,1 13,7 28,2 1,1 0,4 1,8 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år. Ålder är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 respektive 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.

12 SCB 12 BO 23 SM Barn 0-19 år fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent 3. Children aged 0-19, by type of household and housing type Per cent Småhus Flerbostadshus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt boende 1 Övrigt Samtliga Antal i tusental Ensamstående med barn 18,3 4,3 11,3 12,8 50,1 2,0.. 1,1 100,0 379 Sammanboende med barn 68,0 3,1 5,7 6,5 15,8 0,5.. 0,3 100, barn 54,5 3,6 4,7 11,4 24,2 1,2.. 0,4 100, barn 72,5 3,2 5,6 6,4 12,0 0,1.. 0,3 100, barn 68,9 2,8 6,3 4,3 16,6 0,7.. 0,4 100,0 552 Ensamstående med barn och sammanboende med barn 58,5 3,3 6,7 7,7 22,4 0,8.. 0,5 100, barn 41,8 3,4 4,7 12,7 34,7 1,7.. 0,9 100, barn 64,1 3,7 6,7 7,6 17,3 0,2.. 0,4 100, barn 61,3 2,8 8,1 4,8 21,5 1,1.. 0,3 100,0 653 Övriga hushåll 58,3 3,3 7,6 5,0 25,2 0,2.. 0,4 100,0 116 Samtliga 58,5 3,3 6,8 7,6 22,5 0,8.. 0,5 100, Flickor 57,9 3,4 7,5 7,7 22,5 0,7.. 0,3 100, Pojkar 59,0 3,3 6,2 7,5 22,5 0,8.. 0,6 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

13 SCB 13 BO 23 SM a. Befolkningen fördelad efter region, kön och boendeform Procent 4a. Population, by region, sex and housing type Per cent Småhus Flerbostadshus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt Antal i boende 1 Övrigt Samtliga tusental Stor-Stockholm 34,2 2,8 2,6 22,7 32,8 2,5 0,4 1,9 100, Kvinnor och män 30,1 2,5 2,5 25,1 34,2 2,7 0,6 2,2 100, Kvinnor 28,1 2,5 2,4 25,0 35,5 3,2 0,9 2,5 100,0 698 Män 32,3 2,6 2,6 25,3 32,9 2,1 0,2 2,0 100,0 641 Barn 46,6 3,7 3,1 15,4 28,6 1,9.. 0,7 100,0 447 Stor-Göteborg 43,9 3,2 2,7 11,5 34,5 2,3 0,6 1,3 100,0 844 Kvinnor och män 40,1 2,8 2,1 12,9 37,2 2,5 0,8 1,6 100,0 638 Kvinnor 38,4 2,6 2,2 13,6 37,9 2,9 1,1 1,3 100,0 336 Män 42,0 2,9 2,1 12,1 36,5 2,0 0,5 1,9 100,0 302 Barn 55,6 4,8 4,5 7,1 25,9 1,7.. 0,4 100,0 206 > invånare 38,0 3,4 4,8 16,0 35,1 1,0 0,5 1,2 100, Kvinnor och män 35,0 3,0 4,2 17,9 36,9 1,0 0,6 1,5 100, Kvinnor 32,8 3,0 4,2 18,1 38,4 0,7 1,1 1,6 100,0 764 Män 37,3 2,9 4,2 17,6 35,2 1,3 0,1 1,4 100,0 706 Barn 48,2 4,9 6,9 9,8 29,2 0,9.. 0,1 100,0 438 < invånare 59,8 1,8 7,7 7,0 21,1 0,4 0,8 1,4 100, Kvinnor och män 57,0 1,7 7,3 8,2 22,6 0,6 1,0 1,6 100, Kvinnor 54,8 1,8 7,6 8,7 23,7 0,6 1,4 1,4 100, Män 59,2 1,6 7,0 7,6 21,6 0,5 0,6 1,8 100, Barn 68,9 2,2 8,9 3,2 16,2 0,1.. 0,6 100, Riket 48,3 2,5 5,6 12,6 27,8 1,2 0,6 1,4 100, Kvinnor och män 45,1 2,3 5,2 14,2 29,5 1,3 0,8 1,7 100, Kvinnor 42,8 2,3 5,2 14,6 30,8 1,4 1,2 1,7 100, Män 47,6 2,2 5,1 13,7 28,2 1,1 0,4 1,8 100, Barn 58,5 3,3 6,8 7,6 22,5 0,8.. 0,5 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

14 SCB 14 BO 23 SM b. Befolkningen fördelad efter region, kön och boendeform Procent 4b. Population, by region, sex and housing type Per cent Småhus Flerbostadshus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt boende 1 Övrigt Samtliga Antal i tusental Stor-Stockholm 35,0 2,4 3,9 20,2 32,2 2,6 0,3 3,4 100, Kvinnor och män 32,1 2,3 3,8 22,3 32,6 3,1 0,4 3,5 100, Kvinnor 30,6 2,2 3,9 22,1 33,7 3,4 0,7 3,3 100,0 697 Män 33,7 2,5 3,7 22,3 31,3 2,6 0,2 3,7 100,0 646 Barn 43,8 2,5 4,2 13,7 31,5 1,2.. 3,2 100,0 432 Stor-Göteborg 42,8 2,8 4,9 11,1 34,9 1,6 0,5 1,3 100,0 836 Kvinnor och män 39,3 2,3 4,5 12,5 37,2 1,9 0,6 1,6 100,0 639 Kvinnor 36,6 2,4 4,8 12,9 38,7 1,5 0,9 1,8 100,0 333 Män 41,8 2,3 4,2 12,1 35,6 2,0 0,0 1,6 100,0 306 Barn 54,8 4,1 6,1 7,1 27,4 0,5.. 0,5 100,0 197 > invånare 39,0 2,9 3,9 16,6 32,9 1,4 0,6 2,7 100, Kvinnor och män 35,2 2,6 3,8 18,4 34,5 1,8 0,8 3,0 100, Kvinnor 32,7 2,7 3,7 19,5 35,5 1,7 1,5 2,8 100,0 750 Män 37,7 2,5 3,7 17,5 33,3 1,8 0,1 3,1 100,0 681 Barn 52,3 4,1 4,4 10,0 27,3 0,0.. 1,7 100,0 411 < invånare 61,5 2,2 6,9 6,6 19,9 0,7 0,7 1,7 100, Kvinnor och män 58,7 1,9 6,5 7,6 21,6 0,7 0,9 2,0 100, Kvinnor 56,4 2,1 7,0 7,9 23,1 0,7 1,2 1,5 100, Män 61,0 1,8 6,0 7,3 20,1 0,8 0,6 2,6 100, Barn 70,1 2,8 8,1 3,4 14,6 0,4.. 0,6 100, Riket 49,6 2,4 5,5 11,9 26,6 1,3 0,5 2,2 100, Kvinnor och män 46,4 2,2 5,2 13,4 28,1 1,5 0,7 2,5 100, Kvinnor 44,0 2,3 5,4 13,8 29,5 1,6 1,1 2,2 100, Män 48,9 2,1 5,0 12,9 26,6 1,5 0,3 2,8 100, Barn 59,7 3,2 6,4 7,1 21,8 0,5.. 1,3 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

15 SCB 15 BO 23 SM a. Vuxna 18- år justerad disponibel inkomst per konsumtionsenhet fördelad efter hushållstyp, kön och boendeform Median i tkr 5a. Adults aged 18 and over, adjusted disposable income per consumption unit, by type of household, sex and housing type Median in SEK thousands Småhus Flerbostadshus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt boende Övrigt Samtliga Antal i tusental Ensamstående utan barn Kvinnor år år år år år Män år år år år år Sammanboende utan barn år år år år år Ensamstående med barn Kvinnor Män Sammanboende med barn barn barn barn Övriga hushåll Kvinnor Män Samtliga vuxna 18- år Kvinnor Män Antal i tusental Uppgiften är för osäker för att anges. Ålder är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 respektive 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.

16 SCB 16 BO 23 SM b. Vuxna 18- år justerad disponibel inkomst per konsumtionsenhet fördelad efter hushållstyp, kön och boendeform Median i tkr 5b. Adults aged 18 and over, adjusted disposable income per consumption unit, by type of household, sex and housing type Median in SEK thousands Småhus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Flerbostadshus Bostadsrätt 1:a hand 2:a hand Särskilt boende Övrigt Samtliga Antal i tusental Ensamstående utan barn Kvinnor år år år år år Män år år år år år Sammanboende utan barn år år år år år Ensamstående med barn Kvinnor Män Sammanboende med barn barn barn barn Övriga hushåll Kvinnor Män Samtliga vuxna 18- år Kvinnor Män Antal i tusental Uppgiften är för osäker för att anges. Ålder är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 respektive 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.

17 SCB 17 BO 23 SM a. Hushållen fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent 6a. Households broken down by type of household and housing type Per cent Småhus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Flerbostadshus Bostads- rätt 1:a hand 2:a hand Särskilt Antal i boende 1 Övrigt Samtliga tusental Ensamstående utan barn 14,6 1,2 5,4 20,9 48,3 2,7 2,7 4,2 100, år 11,7 1,0 4,6 20,6 52,6 4,0.. 5,4 100, Kvinnor 8,3 1,2 4,2 21,3 54,0 5,6.. 5,4 100,0 516 Män 14,1 0,9 4,9 20,1 51,6 3,0.. 5,4 100, år 20,1 1,4 6,8 21,5 40,3 0,3 7,6 2,0 100,0 673 Kvinnor 15,7 1,3 6,4 23,2 42,8 0,1 8,2 2,4 100,0 484 Män 31,3 1,6 7,7 17,1 34,1 0,9 6,1 1,1 100,0 190 Sammanboende utan barn 54,6 2,2 4,5 15,1 22,0 0,7 0,1 0,8 100, år 54,0 2,3 4,4 14,8 22,8 1,0.. 0,5 100, år 55,7 1,8 4,5 15,5 20,7 0,1 0,4 1,2 100,0 405 Ensamstående med barn 17,2 4,1 8,9 13,8 52,4 2,2 0,0 1,4 100,0 235 Sammanboende med barn 65,8 3,3 5,3 7,7 17,0 0,6 0,0 0,3 100, barn 54,5 3,6 4,7 11,4 24,2 1,2 0,0 0,4 100, barn 72,5 3,2 5,6 6,4 12,0 0,1 0,0 0,3 100, barn 70,1 2,9 5,9 4,2 16,1 0,5 0,0 0,3 100,0 170 Övriga hushåll 58,8 2,7 5,8 7,4 23,9 0,3 0,0 1,0 100,0 219 Samtliga hushåll 37,2 2,1 5,3 15,8 34,5 1,6 1,2 2,3 100, Antal i tusental ).. Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

18 SCB 18 BO 23 SM b. Hushållen fördelade efter hushållstyp och boendeform Procent 6b. Households broken down by type of household and housing type Per cent Småhus Äganderätt Bostadsrätt 1:a hand Flerbostadshus Bostads- rätt 1:a hand 2:a hand Särskilt Antal i boende 1 Övrigt Samtliga tusental Ensamstående utan barn 16,2 1,5 6,4 19,4 45,8 3,9 2,4 4,4 100, år 13,6 1,5 6,4 19,6 47,9 5,6.. 5,3 100, Kvinnor 10,6 2,0 5,7 21,6 49,0 6,7.. 4,3 100,0 510 Män 15,8 1,2 6,9 18,3 47,2 4,7.. 6,0 100, år 21,0 1,5 6,4 18,9 42,0 0,7 6,8 2,8 100,0 676 Kvinnor 17,1 1,4 6,9 19,3 44,6 0,8 7,3 2,2 100,0 491 Män 30,8 1,1 4,9 17,8 35,1 0,5 5,4 3,8 100,0 185 Sammanboende utan barn 55,6 2,1 4,3 14,4 21,2 0,6 0,1 1,7 100, år 53,7 2,3 4,2 14,2 22,8 0,8.. 1,8 100, år 58,9 1,7 4,5 14,6 18,3 0,2 0,2 1,5 100,0 404 Ensamstående med barn 21,4 4,4 11,3 11,7 47,6 1,2 0,0 1,6 100,0 248 Sammanboende med barn 66,7 3,0 4,8 7,2 16,5 0,4 0,0 1,6 100, barn 57,7 2,8 4,9 9,9 21,5 0,7 0,0 2,8 100, barn 71,1 3,1 4,4 6,4 13,7 0,3 0,0 1,3 100, barn 71,5 3,0 5,5 4,2 14,5 0,6 0,0 0,6 100,0 165 Övriga hushåll 59,6 1,9 3,8 8,9 22,5 0,9 0,0 2,3 100,0 213 Samtliga hushåll 38,6 2,1 5,7 14,8 32,8 2,1 1,1 2,9 100, Antal i tusental ) Uppgift kan inte förekomma eftersom frågan inte ställts till personer under 65 år.

19 SCB 19 BO 23 SM a. Genomsnittlig boendeutgift per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 7a. Average housing costs per household by type of tenure, type of household and region SEK thousands Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt Ensamstående utan barn 58,6.. 47,3 60,6 69,3-64 år ,5 46,2 Kvinnor ,7 54,5 Män ,3 54,5 65- år ,3 48,5 54,5 Kvinnor ,2 38,0 Män ,3 38,9 Sammanboende utan barn 83,0 66,2 62,4 34,5 36,7-64 år 94,7 75,2 69,0 54,6 60,2 65- år 65,0 52,4 50,7 60,8 67,3 Ensamstående med barn ,1 48,9 Sammanboende med barn 121,0 103,4 94,7 62,4 68,9 1 barn 111,7 105,9 91,0 78,5 90,9 2 barn 119,4 107,4 97,9 75,0 85,3 3+ barn 134,2 89,5 90,5 80,1 93,7 Övriga hushåll 89,2 76,5 80,2 79,6 91,3 Samtliga hushåll 95,5 79,2 74,1 59,2 68,9 Bostadsrätt Ensamstående utan barn 52,6 47,4 44,9 43,0 46,9-64 år 53,3 48,7 46,3 44,0 48,4 Kvinnor 52,7.. 48,0 50,5 50,1 Män 54,0.. 45,0 39,7 47,0 65- år 50,7 45,6 42,9 41,8 44,7 Kvinnor 49,2.. 42,7 42,2 44,5 Män ,3 45,4 Sammanboende utan barn 73,0 63,1 57,9 54,4 62,0-64 år 78,3 70,1 59,3 58,9 66,8 65- år 61,8 52,4 56,0 48,3 54,6 Ensamstående med barn ,3 58,6 64,7 Sammanboende med barn 91,0 86,1 84,8 76,4 85,7 1 barn 86,9.. 84,3 65,3 80,7 2 barn 100,3.. 82,8 87,3 91,8 3+ barn ,2 Övriga hushåll 89,6.. 71,2 56,3 75,8 Samtliga hushåll 64,8 59,8 55,1 49,6 57,0 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

20 SCB 20 BO 23 SM a. Forts Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Ensamboende utan barn 52,7 49,5 48,6 44,5 47,7-64 år 50,3 48,2 47,3 42,7 46,1 Kvinnor 50,5 50,6 48,9 44,9 48,0 Män 50,2 46,2 45,9 41,5 44,8 65- år 59,7 52,6 52,3 47,9 51,3 Kvinnor 62,2 53,7 53,8 48,6 52,5 Män ,8 45,7 47,5 Sammanboende utan barn 66,7 67,0 62,7 56,9 61,5-64 år 68,7 68,2 62,7 58,9 62,9 65- år 63,2 64,8 62,8 53,3 58,8 Ensamstående med barn 71,3.. 62,3 65,3 65,7 Sammanboende med barn 76,6 78,3 67,6 68,6 71,6 1 barn 74,6 77,5 63,1 64,3 68,6 2 barn 82,3.. 71,4 70,3 74,2 3+ barn ,4 72,3 73,3 Övriga hushåll 73,1.. 67,8 65,7 69,3 Samtliga hushåll 60,8 58,2 55,6 51,4 55,2 Samtliga upplåtelseformer Ensamstående utan barn 53,1 49,7 47,5 43,8 47,3-64 år 52,1 50,0 47,9 44,1 47,5 Kvinnor 51,3 51,3 48,8 46,9 49,1 Män 52,8 48,9 47,1 42,5 46,4 65- år 53,1 49,7 47,5 43,8 47,3 Kvinnor 56,6 50,0 47,8 44,7 48,0 Män 53,5.. 43,5 40,7 43,8 Sammanboende utan barn 74,2 65,9 61,5 55,1 60,9-64 år 80,2 71,9 64,7 60,1 65,9 65- år 63,5 56,3 55,7 47,3 52,6 Ensamstående med barn 70,4 64,9 66,9 63,8 66,0 Sammanboende med barn 101,3 93,9 84,2 76,5 85,3 1 barn 89,2 90,7 77,5 71,9 79,0 2 barn 107,1 98,2 90,3 78,7 89,6 3+ barn 108,3 89,5 83,2 78,6 86,3 Övriga hushåll 83,0 77,2 73,9 60,8 69,8 Samtliga hushåll 70,4 65,2 60,6 55,5 60,6 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

21 SCB 21 BO 23 SM b. Genomsnittlig boendeutgift per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 7b. Average housing costs per household by type of tenure, type of household and region SEK thousands Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt Ensamstående utan barn 73,1.. 51,5 42,8 47,1-64 år ,9 50,3 54,7 Kvinnor ,7 57,2 Män ,1 53,4 65- år ,9 34,6 38,4 Kvinnor ,3 40,9 Män ,4 34,4 Sammanboende utan barn 80,9 70,4 64,4 55,8 61,8-64 år 86,9 77,2 71,1 63,1 68,6 65- år 71,7 63,0 53,5 44,3 51,2 Ensamstående med barn ,3 67,0 Sammanboende med barn 114,6 97,8 89,5 77,4 86,8 1 barn 105,4 116,6 86,4 76,4 84,9 2 barn 119,8 93,2 87,3 78,3 87,5 3+ barn 114, ,6 76,8 87,6 Övriga hushåll 92,0 83,0 77,8 57,7 69,9 Samtliga hushåll 93,2 78,4 72,6 60,3 68,3 Bostadsrätt Ensamstående utan barn 51,7 48,8 42,9 39,0 44,6-64 år 54,4 52,2 44,1 39,0 46,5 Kvinnor 55,2.. 44,3 41,3 47,7 Män 53,7.. 43,8 37,1 45,5 65- år 45,7.. 41,0 39,0 41,4 Kvinnor 46,1.. 42,2 39,0 42,1 Män ,2 39,6 Sammanboende utan barn 74,2 56,3 52,1 51,6 59,2-64 år 78,4 59,8 55,4 54,5 63,6 65- år 64,7 51,1 47,3 47,9 52,1 Ensamstående med barn ,4 71,7 Sammanboende med barn 107,9 82,4 79,2 76,8 89,1 1 barn 95,3.. 74,3 74,7 83,5 2 barn 113,3.. 82,0 73,2 90,2 3+ barn ,4 Övriga hushåll 79,4.. 61,5 54,0 67,0 Samtliga hushåll 67,9 58,2 51,0 47,9 55,7 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

22 SCB 22 BO 23 SM b. Forts Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Ensamboende utan barn 51,0 48,1 47,5 43,4 46,5-64 år 49,7 46,8 44,8 41,7 44,7 Kvinnor 48,2 47,0 46,6 44,1 46,0 Män 50,9 46,7 43,3 40,2 43,8 65- år 53,9 51,2 53,5 46,9 50,3 Kvinnor 52,7 53,0 53,0 47,9 50,5 Män ,9 42,9 49,5 Sammanboende utan barn 63,9 58,7 61,1 53,8 58,2-64 år 62,9 59,3 61,3 53,8 58,4 65- år 66,6 56,4 60,9 53,9 57,9 Ensamstående med barn 66,4.. 60,3 59,9 61,4 Sammanboende med barn 72,4 68,3 67,4 67,3 69,0 1 barn 68,8 67,7 65,1 63,5 65,8 2 barn 72,0 68,1 66,4 69,1 69,4 3+ barn ,9 75,5 Övriga hushåll 69,6.. 63,8 62,3 66,4 Samtliga hushåll 58,9 54,4 53,9 49,5 53,2 Samtliga upplåtelseformer Ensamstående utan barn 53,0 48,1 46,6 42,6 46,2-64 år 53,5 48,1 45,7 43,2 46,5 Kvinnor 53,2 48,9 47,0 44,9 47,7 Män 53,6 47,5 44,5 42,2 45,6 65- år 52,1 48,1 48,3 41,6 45,6 Kvinnor 51,5 49,7 48,5 43,5 46,7 Män 53,8.. 47,7 36,6 42,5 Sammanboende utan barn 74,1 63,4 60,4 54,9 60,3-64 år 76,9 65,7 64,0 60,1 64,7 65- år 68,7 59,3 54,2 46,8 53,0 Ensamstående med barn 71,9 63,1 61,2 61,9 64,0 Sammanboende med barn 98,4 86,4 81,3 75,7 82,6 1 barn 88,7 89,9 75,7 73,4 78,7 2 barn 101,7 85,2 81,9 76,9 84,0 3+ barn 106,1 82,8 90,5 76,8 85,9 Övriga hushåll 79,7 78,0 70,2 58,4 68,5 Samtliga hushåll 70,5 62,5 58,6 54,8 59,5 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

23 SCB 23 BO 23 SM Genomsnittligt bostadsbidrag per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 8. Average housing benefit per household by type of tenure, type of household and region SEK thousands Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt Ensamboende utan barn 0,41.. 0,11 2,64 1,87-64 år ,88 0,56 Kvinnor ,00 0,00 Män ,27 0, år.... 0,22 4,21 3,17 Kvinnor ,27 4,77 Män ,18 0,89 Sammanboende utan barn 0,00 0,58 0,21 0,15 0,18-64 år 0,00 0,00 0,33 0,03 0, år 0,00 1,47 0,00 0,35 0,34 Ensamstående med barn ,63 2,07 Sammanboende med barn 0,03 0,00 0,00 0,09 0,06 1 barn 0,00 0,00 0,02 0,06 0,04 2 barn 0,05 0,00 0,00 0,05 0,04 3+ barn 0,00 0,00 0,00 0,21 0,13 Övriga hushåll 1,05 0,45 0,71 1,25 1,02 Samtliga hushåll 0,22 0,34 0,26 0,70 0,53 Bostadsrätt Ensamstående utan barn 1,66 4,42 2,69 3,23 2,67-64 år 0,73 0,62 1,21 1,06 0,95 Kvinnor 0,72.. 0,89 2,44 1,26 Män 0,74.. 1,45 0,17 0, år 3,77 9,47 4,84 5,86 5,37 Kvinnor 4,75.. 6,05 6,72 6,47 Män ,70 1,49 Sammanboende utan barn 0,14 0,38 0,29 0,26 0,24-64 år 0,15 0,00 0,00 0,31 0, år 0,12 0,95 0,66 0,18 0,40 Ensamstående med barn.... 4,66 7,13 6,34 Sammanboende med barn 0,50 2,63 0,49 1,70 0,94 1 barn 0,00.. 0,78 2,46 0,81 2 barn 0,15.. 0,31 0,26 0,30 3+ barn ,34 Övriga hushåll 0,18.. 3,34 0,28 1,12 Samtliga hushåll 1,34 2,93 1,94 2,58 2,03 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

24 SCB 24 BO 23 SM Forts Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Ensamstående utan barn 5,22 6,42 6,63 6,23 6,14-64 år 3,33 3,44 2,46 2,99 2,98 Kvinnor 4,46 4,31 3,58 3,86 3,99 Män 2,34 2,70 1,49 2,49 2, år 10,96 13,94 18,20 12,32 13,47 Kvinnor 11,57 15,48 20,65 14,80 15,51 Män ,01 5,29 7,44 Sammanboende utan barn 2,30 1,25 1,53 2,17 1,93-64 år 0,80 0,13 1,22 1,46 1, år 5,06 3,21 2,26 3,42 3,47 Ensamstående med barn 16, ,13 13,44 16,02 Sammanboende med barn 3,96 1,37 4,54 3,22 3,56 1 barn 2,77 1,28 3,36 2,10 2,54 2 barn 2,01.. 1,05 2,74 2,13 3+ barn ,63 5,95 8,27 Övriga hushåll 5,25.. 8,67 5,81 6,58 Samtliga hushåll 5,46 5,91 6,69 5,90 6,01 Samtliga upplåtelseformer Ensamstående utan barn 3,58 5,47 4,99 4,97 4,71-64 år 2,23 2,66 2,01 2,34 2,27 Kvinnor 2,95 3,27 2,80 3,07 2,99 Män 1,62 2,10 1,37 1,93 1, år 3,58 5,47 4,99 4,97 4,71 Kvinnor 7,92 12,98 13,29 11,11 11,17 Män 4,48.. 5,48 3,36 4,21 Sammanboende utan barn 0,86 0,77 0,69 0,66 0,71-64 år 0,33 0,05 0,61 0,42 0, år 1,79 1,92 0,84 1,03 1,20 Ensamstående med barn 13,20 12,62 15,26 10,28 12,31 Sammanboende med barn 1,33 0,70 1,58 0,77 1,06 1 barn 1,15 0,63 1,63 0,68 1,00 2 barn 0,55 0,54 0,26 0,54 0,49 3+ barn 3,75 1,25 4,46 1,35 2,43 Övriga hushåll 2,50 2,40 4,37 2,42 2,90 Samtliga hushåll 2,98 3,62 3,83 3,08 3,28 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

25 SCB 25 BO 23 SM a. Boendeutgiftsprocent per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Median i procent 9a. Housing costs in per cent of disposable income per household by type of tenure, type of household and region Median in per cent Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt Ensamstående utan barn 28,5.. 23,5 26,7 27,2-64 år ,5 26,6 Kvinnor ,4 28,7 Män ,5 25,7 65- år ,5 27,4 27,7 Kvinnor ,5 30,2 Män ,8 25,8 Sammanboende utan barn 20,8 18,9 16,3 16,5 16,9-64 år 21,1 18,9 16,1 16,5 16,7 65- år 19,8 19,0 17,0 16,5 17,1 Ensamstående med barn ,1 24,3 Sammanboende med barn 24,2 22,3 21,3 19,4 20,6 1 barn 24,1 24,5 21,8 18,1 19,5 2 barn 24,1 23,1 21,3 20,2 21,4 3+ barn 24,6 20,6 20,5 18,7 20,1 Övriga hushåll 16,9 15,3 16,0 13,4 14,5 Samtliga hushåll 23,6 20,7 19,1 18,7 19,5 Bostadsrätt Ensamstående utan barn 27,6 29,9 29,4 27,3 27,9-64 år 25,2 24,3 26,2 22,5 24,6 Kvinnor 27,0.. 28,4 27,0 27,1 Män 23,8.. 24,5 19,0 22,0 65- år 35,9 39,7 34,1 35,0 35,1 Kvinnor 36,5.. 35,1 35,9 36,0 Män ,5 27,6 Sammanboende utan barn 17,5 18,5 17,7 17,8 17,6-64 år 16,8 16,1 16,1 15,7 16,1 65- år 19,4 19,4 20,4 19,8 19,9 Ensamstående med barn ,4 28,1 27,6 Sammanboende med barn 21,3 23,3 22,7 20,7 22,0 1 barn 21,9.. 23,2 18,0 21,4 2 barn 21,0.. 21,5 20,4 21,4 3+ barn ,6 Övriga hushåll 20,4.. 16,9 18,6 18,4 Samtliga hushåll 23,8 24,5 24,8 24,5 24,3 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

26 SCB 26 BO 23 SM a. Forts Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Ensamstående utan barn 33,0 36,7 34,6 33,3 34,0-64 år 28,9 34,8 30,0 28,3 29,5 Kvinnor 28,4 35,1 33,5 31,7 31,9 Män 28,9 32,1 28,6 26,0 28,3 65- år 45,2 44,3 44,2 42,2 42,8 Kvinnor 47,9 44,3 44,7 42,8 44,2 Män ,1 37,5 37,6 Sammanboende utan barn 23,8 23,1 22,6 20,6 22,0-64 år 21,0 20,4 20,6 18,4 20,0 65- år 26,3 26,7 26,1 24,3 25,7 Ensamstående med barn 34,2.. 35,2 33,0 33,7 Sammanboende med barn 22,3 23,7 22,1 20,9 21,9 1 barn 21,7 25,0 22,1 21,9 22,1 2 barn 24,3.. 20,1 20,2 21,4 3+ barn ,2 21,0 22,6 Övriga hushåll 22,4.. 21,0 20,7 21,5 Samtliga hushåll 28,4 31,4 28,6 29,0 29,1 Samtliga upplåtelseformer Ensamstående utan barn 30,1 34,8 31,1 30,6 31,1-64 år 27,7 32,1 28,7 26,9 28,2 Kvinnor 27,7 33,2 30,6 29,8 30,1 Män 27,7 31,0 26,9 25,2 26,5 65- år 30,1 34,8 31,1 30,6 31,1 Kvinnor 43,8 42,3 41,3 38,8 40,5 Män 32,5.. 31,1 31,5 31,8 Sammanboende utan barn 21,0 20,4 19,1 17,4 18,6-64 år 19,9 19,3 18,4 17,0 17,9 65- år 22,8 21,8 20,7 18,5 19,9 Ensamstående med barn 32,8 30,5 32,7 29,9 31,3 Sammanboende med barn 23,2 22,9 21,5 19,8 21,1 1 barn 22,2 24,8 22,1 18,9 20,7 2 barn 23,8 22,3 21,1 20,2 21,4 3+ barn 22,6 22,1 21,9 19,4 20,5 Övriga hushåll 20,6 19,7 18,9 15,0 17,2 Samtliga hushåll 25,7 26,6 25,0 22,9 24,5 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

27 SCB 27 BO 23 SM b. Boendeutgiftsprocent per hushåll efter upplåtelseform, hushållstyp och region Median i procent 9b. Housing costs in per cent of disposable income per household by type of tenure, type of household and region Median in per cent Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt Ensamstående utan barn 30,3.. 26,7 27,1 27,4-64 år ,2 26,4 26,8 Kvinnor ,6 30,3 Män ,0 25,8 65- år ,4 27,1 27,6 Kvinnor ,7 30,8 Män ,7 25,0 Sammanboende utan barn 19,5 19,6 18,0 17,2 17,9-64 år 19,6 19,4 17,2 17,2 17,8 65- år 19,1 20,5 19,4 17,1 18,2 Ensamstående med barn ,7 27,1 Sammanboende med barn 22,1 21,2 20,3 19,3 20,2 1 barn 22,8 22,0 20,1 19,8 20,4 2 barn 21,6 21,3 20,6 19,5 20,2 3+ barn 23,5.. 19,5 18,2 19,6 Övriga hushåll 17,2 18,0 15,7 13,1 14,5 Samtliga hushåll 21,8 21,0 19,9 19,3 19,8 Bostadsrätt Ensamstående utan barn 28,1 30,0 27,8 28,6 28,4-64 år 26,5 28,2 25,0 25,1 25,6 Kvinnor 27,9.. 26,2 27,5 27,0 Män 26,1.. 22,6 22,9 24,4 65- år 30,9.. 33,5 33,6 33,3 Kvinnor 34,3.. 35,2 35,1 34,6 Män ,9 25,9 Sammanboende utan barn 18,6 17,3 18,5 17,8 18,3-64 år 18,3 15,6 17,5 14,9 16,8 65- år 18,9 20,3 20,5 21,0 20,3 Ensamstående med barn ,8 31,4 Sammanboende med barn 22,5 20,6 22,4 21,2 22,0 1 barn 22,7.. 20,9 20,6 21,3 2 barn 22,2.. 22,9 21,2 22,2 3+ barn ,8 Övriga hushåll 17,6.. 17,4 14,6 16,6 Samtliga hushåll 23,9 24,9 23,6 24,7 24,3 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

28 SCB 28 BO 23 SM b. Forts Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Ensamstående utan barn 33,5 37,5 35,5 33,5 34,4-64 år 30,6 33,2 31,2 28,5 30,0 Kvinnor 29,7 37,3 34,9 31,7 32,6 Män 31,2 29,3 28,3 26,7 28,3 65- år 41,4 44,2 42,6 42,2 42,4 Kvinnor 41,5 44,9 43,9 42,8 43,1 Män ,6 35,9 36,1 Sammanboende utan barn 20,3 21,5 22,5 20,9 21,3-64 år 18,1 20,3 19,8 18,8 19,1 65- år 27,7 28,4 28,4 26,0 27,1 Ensamstående med barn 30,0.. 32,9 30,9 31,6 Sammanboende med barn 22,2 20,6 22,7 21,1 21,6 1 barn 21,6 22,5 21,2 19,9 21,1 2 barn 22,5 18,6 23,4 21,4 22,0 3+ barn ,8 23,3 Övriga hushåll 21,9.. 21,1 21,2 21,3 Samtliga hushåll 28,2 30,3 29,8 28,5 29,0 Samtliga upplåtelseformer Ensamstående utan barn 31,7 34,6 33,3 31,1 31,9-64 år 29,1 30,7 29,5 27,8 28,7 Kvinnor 28,8 34,6 33,5 30,8 31,1 Män 29,3 28,9 26,8 26,0 27,3 65- år 37,5 41,0 39,1 36,7 37,7 Kvinnor 39,0 42,2 41,2 39,7 40,3 Män 32,9.. 29,2 28,5 29,3 Sammanboende utan barn 19,5 20,3 19,6 18,1 18,9-64 år 18,7 19,4 18,1 17,4 18,2 65- år 21,4 22,1 22,7 19,2 20,5 Ensamstående med barn 30,5 35,5 31,9 30,8 30,9 Sammanboende med barn 22,2 20,7 21,6 19,8 20,8 1 barn 21,9 22,1 20,9 19,9 20,7 2 barn 22,0 20,4 21,9 19,8 20,8 3+ barn 23,5 20,0 23,2 19,7 20,6 Övriga hushåll 18,5 18,3 17,8 14,3 16,8 Samtliga hushåll 25,4 26,6 25,6 23,0 24,4 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

29 SCB 29 BO 23 SM a. Genomsnittlig konsumtionsutrymme per person efter upplåtelseform, hushållstyp och region Tkr 10a. Average consumption scope per person by type of tenure, type of household and region SEK thousands Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Äganderätt Ensamstående utan barn 147, ,9 117,0 124,4-64 år ,6 146,0 Kvinnor ,4 128,9 Män ,9 154,9 65- år ,7 103,3 103,0 Kvinnor ,6 89,4 Män ,0 122,5 Sammanboende utan barn 148,4 139,4 146,3 132,3 137,3-64 år 164,2 153,9 160,8 148,5 153,0 65- år 124,0 117,2 120,7 107,6 112,5 Ensamstående med barn ,7 78,4 Sammanboende med barn 100,9 97,4 78,0 82,9 86,4 1 barn 126,8 133,2 85,3 105,1 107,3 2 barn 94,8 85,3 78,5 78,3 82,3 3+ barn 92,3 77,3 66,3 63,5 69,8 Övriga hushåll 122,8 110,9 130,4 113,5 117,8 Samtliga hushåll 122,0 116,4 117,4 110,1 113,6 Bostadsrätt Ensamstående utan barn 138,5 130,8 113,1 108,8 121,3-64 år 153,8 172,7 130,3 124,2 140,4 Kvinnor 143, ,2 109,7 127,9 Män 163, ,9 133,5 150,0 65- år 103,4 75,2 88,0 90,2 91,6 Kvinnor 95,7.. 77,9 84,1 83,8 Män ,7 119,2 Sammanboende utan barn 164,7 131,7 134,7 120,4 139,1-64 år 186,4 153,5 141,3 141,6 158,0 65- år 119,5 98,5 126,4 91,1 110,2 Ensamstående med barn ,8 60,5 66,7 Sammanboende med barn 92,5 78,4 78,1 75,2 83,3 1 barn 105,3.. 88,3 88,3 95,4 2 barn 88,6.. 73,4 66,4 79,5 3+ barn ,9 Övriga hushåll 113, ,9 98,2 109,0 Samtliga hushåll 133,0 116,9 111,7 105,8 117,5 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

30 SCB 30 BO 23 SM a. Forts Region Stor-Stockholm Stor-Göteborg > invånare < invånare Hela riket Ensamstående utan barn 107,3 85,8 102,5 92,8 97,2-64 år 116,3 89,3 107,3 104,9 106,2 Kvinnor 110,4 92,0 94,7 94,6 98,1 Män 121,5 87,0 118,2 110,7 112,1 65- år 79,7 77,1 89,1 70,0 76,3 Kvinnor 68,9 77,4 91,9 66,2 73,1 Män ,0 81,0 85,8 Sammanboende utan barn 114,4 118,8 117,2 113,4 115,2-64 år 128,7 121,0 126,8 125,3 126,0 65- år 87,8 114,9 94,9 92,6 94,6 Ensamstående med barn 54,4.. 51,3 53,6 52,9 Sammanboende med barn 73,5 78,2 72,6 64,6 70,6 1 barn 88,4 90,7 84,2 71,1 82,4 2 barn 65,6.. 75,0 67,2 67,6 3+ barn ,4 49,0 51,7 Övriga hushåll 91,0.. 82,4 82,2 84,1 Samtliga hushåll 97,0 89,4 95,4 90,2 92,9 Samtliga upplåtelseformer Ensamstående utan barn 121,4 97,6 108,8 100,6 106,8-64 år 133,2 106,8 117,4 112,5 118,1 Kvinnor 124,8 99,8 103,8 100,6 107,9 Män 140,3 113,2 128,3 119,1 125,5 65- år 121,4 97,6 108,8 100,6 106,8 Kvinnor 79,2 74,9 87,0 76,0 78,8 Män 125, ,0 100,0 103,8 Sammanboende utan barn 141,2 131,2 133,6 126,5 131,0-64 år 158,5 142,5 144,2 141,9 145,4 65- år 110,2 113,0 114,6 102,4 107,2 Ensamstående med barn 60,5 56,3 58,1 60,1 59,3 Sammanboende med barn 90,7 89,6 76,3 79,1 82,1 1 barn 104,9 110,8 85,4 96,8 97,4 2 barn 86,7 79,8 77,0 76,0 79,1 3+ barn 75,8 73,1 57,6 60,4 64,0 Övriga hushåll 109,0 102,2 108,2 104,9 106,2 Samtliga hushåll 114,5 104,6 106,5 102,8 106,2 Uppgiften är för osäker för att anges. Uppgifterna baseras på en delmängd av urvalet. Se tabell 12 och avsnittet Fakta om statistiken.

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

RAPPORT 2017:11. Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018

RAPPORT 2017:11. Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018 RAPPORT 2017:11 Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018 Hushållens boendeekonomi 2015 med prognos för 2018 Titel: Hushållens boende-ekonomi 2015 med prognos för 2018 Rapportnummer: 2017:11

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Rapport 2013:17 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2013

Rapport 2013:17 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2013 Rapport 213:17 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 213 Ungdomars boende lägesrapport 213 Boverket april 213 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 213 Rapport: 213:17 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn ,

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn , HE 21 SM 1001, korrigerad version Inkomstfördelningsundersökningen 2008 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2008 I korta drag Korrigering 2012-01-25 Tabell 6 och 7 har korrigerats avseende

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Länsrapporten 1 Del 1 av 4 från Länsförsäkringar Maj 217 Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Det tar dubbelt så lång tid att spara ihop till en kontantinsats om du bor i än om du bor i. Längst

Läs mer

RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN

RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN Avsedd för Utredningen om äldres boende Datum Mars 2015 RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 1.1 Syfte och frågeställningar 4 1.2 Rapportens struktur

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2013:08 Fritidsodling i Sverige en översikt Leisure Gardening in Sweden an Overview Sammanfattning Över hälften av Sveriges hushåll odlar ätbara växter Drygt

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF)

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) PM 1 (5) 2015-12-21 Johan Lindberg Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik 019-17 60 64 Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) Den nya totalräknade inkomstfördelningsstatistiken

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Medelarealen fortsätter att öka

Medelarealen fortsätter att öka JO 33 SM 1201, korrigerad version 2012-09-03 Trädgårdsproduktion 2011 The 2011 Horticultural census I korta drag Uppgifterna om energianvändning i växthus, posten; bark, flis och spån har korrigerats,

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Ökade inkomster ojämnt fördelade. Ida Forsgren, SCB, tfn , Petter Lundberg, SCB, tfn ,

Ökade inkomster ojämnt fördelade. Ida Forsgren, SCB, tfn , Petter Lundberg, SCB, tfn , HE 21 SM 0801 Inkomstfördelningsundersökningen 2006 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2006 I korta drag Ökade inkomster ojämnt fördelade Hushållens ekonomiska standard har ökat för varje

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009. Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009. Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter BO 30 SM 1001 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009 Fees/rents for newly constructed dwellings in 2009 I korta drag Årsavgiften/hyran per kvadratmeter i nybyggda lägenheter stiger Den genomsnittliga

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 BO 30 SM 1401 Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 Charges/rents for newly constructed dwellings during 2013 I korta drag Årshyran per kvadratmeter i nybyggda hyresrätter 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Minskad inkomstspridning Liten ökning av medelinkomsten Ensamstående med barn halkar efter

Minskad inkomstspridning Liten ökning av medelinkomsten Ensamstående med barn halkar efter HE 21 SM 0501 Korrigerad version Inkomstfördelningsundersökningen 2003 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2003 I korta drag Minskad inkomstspridning 2003 Inkomstspridningen, som visar på

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Hushåll och bostäder. Så bor vi i Umeå. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Hushåll och bostäder. Så bor vi i Umeå. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Hushåll och bostäder Så bor vi i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 7 216 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Hur många hushåll finns det? 3 Ensamstående utan

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv Barn och deras familjer 2004 Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar. Genom arbete under framförallt lov skaffar

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18)

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18) Avdelningen för Nationalräkenskaper Klas Lindström RAPPORT 2012-11-22 1(18) Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning På uppdrag av Riksrevisionen

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 BO 32 SM Hyresintäkter. Drifts- och underhållskostnader BO 32 SM 0801 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2006 I korta drag Hyresintäkter Den genomsnittliga hyresintäkten

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

9 Boendekostnader. Färska siffror. Statistikens omfattning och insamling

9 Boendekostnader. Färska siffror. Statistikens omfattning och insamling 9 Boendekostnader 9.1 Boendekostnader i bostadsbeståndet Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s bostads- och hyresundersökningar, småhusundersökningar, beräkningar av konsumentprisindex

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:4 Försäljning av mineralgödsel 2009/2010 Sales of fertilisers during 2009/10 Sammanfattning Försäljningen av mineralgödsel ökade med 21 % Försäljning

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa

Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boverket Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boverket december 2009 Titel: Boendekostnader och boendeutgifter - Sverige och Europa

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

6. Barn vars föräldrar avlidit

6. Barn vars föräldrar avlidit Barn och deras familjer 2004 Under år 2004 förlorade knappt 1 000 barn i åldrarna 0 17 år sin biologiska mamma och 2 200 sin biologiska pappa. 16 barn miste båda sina föräldrar. I procent räknat blir andelen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer