Alla har rätt till en bra bostad!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla har rätt till en bra bostad!"

Transkript

1 Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn

2 Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det hyresrätter. Vi i Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn ser detta som ett allvarligt hot mot invånarnas och kommunernas utveckling. På grund av bostadsbristen ser vi hur ungdomar i Södertälje och Nykvarn inte tillåts bli vuxna eftersom de inte kan flytta hemifrån. Vi ser hur bostadsbristen tvingar människor att bo i andra hand, ofta med osäkra hyreskontrakt. Bostadsbristen leder också till att Södertälje och Nykvarn tappar i tillväxt. Södertälje och Nykvarn tillhör Stockholmsregionen som är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Men idag tvingas många avstå från att flytta hit eftersom de inte kan få en bostad. Om företagen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare måste fler bostäder byggas. Hyresrättens betydelse för samhällsutvecklingen Hyresrätten är en modern och flexibel bostadsform som passar i alla skeden i livet. Du kan lätt byta lägenhet när din livssituation förändras utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser. Hyresrätter behövs för att människor som inte vill köpa en bostad ska ha möjlighet till ett tryggt hem. Fler hyresrätter behövs för att vuxna människor ska kunna flytta hemifrån, för att människor ska kunna studera i Stockholmregionen och för att regionen ska kunna växa. Hyresrätter bidrar till ökad tillväxt eftersom det är en förutsättning för en rörlig arbetsmarknad. Bygg fler hyresrätter Vi i Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn anser att Södertäljes och Nykvarns kommuner måste ta sitt ansvar och bygga hållbara bostadsområden med en blandning av bostäder, service och mötesplatser. Kommunerna har ett ansvar att ta fram detaljplaner som möjliggör fler bostäder. Bostadsbyggandet i kommunerna måste öka och framför allt behövs det hyresrätter till en rimlig hyra. I dag är nyproducerade hyresrätter ofta så pass dyra att många inte har råd att flytta dit. Kommunerna kan påverka bostadspriserna genom att hyra ut marken med tomträtt istället för att sälja marken till högstbjudande. Det är också viktigt att kommunerna prioriterar områden där det redan finns infrastruktur i form av service, VA-ledningar, vägar och kollektivtrafik. För att hålla nere nyproduktionskostnaderna måste Södertäljes och Nykvarns kommuner driva en aktiv markpolitik som öppnar upp för mindre byggföretag och främjar fler byggherrar. På så sätt ökar konkurrensen vilket pressar priserna. Vi ser ett behov av en effektivare plan- och byggprocess för att skynda på bostadsbyggandet. Idag är många regler krångliga och tiden från idé till färdigt

3 hus tar flera år. För att öka antalet bostäder på kort sikt ser vi att kommunerna kan arbeta med tillfälliga lösningar, det vill säga flyttbara hus som kan ställas upp innan ett planerat bygge börjar. Ökat inflytande över sitt boende Hyresgäster måste få ökat inflytande över sitt eget boende och vara med och påverka utvecklingen av sitt bostadsområde. De boende är experter på sitt bostadsområde. Genom ökat boendeinflytande ökar ansvarstagandet vilket leder till tryggare och trevligare miljöer. För att säkerställa inflytandet tecknar Hyresgästföreningen boinflytandeavtal med bostadsföretag. Avtalen är viktiga eftersom de reglerar hyresgästernas rätt till information och möjlighet att föra fram sina synpunkter. Hyresgästföreningen ser ett stort behov av att teckna boinflytandeavtal med både kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare. Vi i Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn anser att de kommunala bostadsbolagen borde gå i täten och garantera hyresgästerna inflytande genom boinflytandeavtal. En förutsättning för att boinflytandet ska fungera är också att hyresgästerna har mötesplatser och lokaler i bostadsområdena för att träffas i. Extra viktigt är att de boende kan vara med och påverka upprustningar av sina lägenheter. Utgångspunkten måste vara att renoveringar och ombyggnader ska ske på sådant sätt att de boende har möjlighet att bo kvar efteråt. Vid renoveringar förespråkar vi en flerstegslösning där hyresgästerna har möjlighet att göra egna till- och frånval och på så sätt påverka sina boendekostnader. Bevara de kommunala bostadsbolagen Vi i Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn anser att antalet hyresrätter i k o m m u n e r n a b o r d e ö k a. K o m m u n e r n a m å s t e t a a n s v a r f ö r bostadsförsörjningen och använda de kommunala bostadsbolagen som ett verktyg i bostadsbyggandet. Telgebostäder och Nybo måste stå kvar som ägare av de bostäder man har idag för att kommunerna ska kunna erbjuda invånarna bostäder i framtiden. Vi anser att Telgebostäder och Nybo inte ska ombilda eller sälja ut hyresrätter och att kommunerna bör skriva in det i sina ägardirektiv till bolagen. Idag tar Södertäljes och Nykvarns kommuner ut vinst från de kommunala bostadsbolagen. Detta är vi emot. Vinsten borde istället återinvensteras i de nuvarande lägenheterna och användas för att bygga nya hyresrätter. För att göra investeringar kan de kommunala bolagen idag låna pengar av kommunen. Men räntan för lånen är högre än för andra bolag i koncernen. Detta anser vi är fel. För att öka bostadsbyggande och bevara de kommunala

4 bostadsbolagen bör kommunerna ge samma ränta till bostadsbolagen som till andra företag. Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarns förslag Bygg fler hyresrätter i Södertälje och Nykvarn - Kommunerna måste planera för ett ökat bostadsbyggande. - För att hålla nere hyrorna i nyproduktion bör kommunerna föra en aktiv markpolitik och hyra ut marken som tomträtt och främja fler byggherrar. - Kommunerna bör se över möjligheterna att arbeta med tillfälliga bostäder på obebyggd mark. Ökat inflytande över sitt boende - Hyresgästernas inflytande över sitt boende ska garanteras genom boinflytandeavtal mellan bostadsbolagen och Hyresgästföreningen. - Inför ett flerstegssystem vid renoveringar inom det kommunala bostadsbeståndet för att hålla nere hyrorna efter renoveringar. Bevara de kommunala bostadsbolagen - Kommunerna måste använda de kommunala bostadsbolagen som ett verktyg i bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet. - Kommunerna ska inte sälja ut eller ombilda de kommunala bostadsbestånden i Södertälje och Nykvarn. - Kommunerna ska inte ta ut vinst från de kommunala bostadsbolagen utan återinvestera vinsten i befintliga bostadsbestånd och att bygga nya hyresrätter. - Kommunerna bör ge samma låneränta till bostadsbolagen som till andra bolag inom kommunkoncernen. Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn

5 Nedre Torekällgatan Södertälje Telefon:

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Kommunerna vill få fart på byggandet För att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande behövs ett förbättrat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer