Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009"

Transkript

1 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle

2 2 (54)

3 I sammandrag unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit betydligt svårare för de unga på bostadsmarknaden i Malmö och Lund. Färre har egen bostad. Fler bor hemma hos mamma. Det saknas billiga bostäder Det visar en undersökning som Hyresgästföreningen gjort unga vuxna i åldern år i Malmö och Lund har intervjuats av SKOP om hur de bor i dag och hur de skulle vilja bo. Undersökningen jämför förhållandena i Malmö och Lund 2003 och Färre har egen bostad 2003 hade 64 procent av åringarna egen bostad hade siffran sjunkit till 53 procent. I Malmö och Lund finns totalt unga vuxna. 53 procent ( unga) har egen bostad medan 47 procent ( unga) saknar egen bostad. Med egen bostad menas hyresrätt med eget kontrakt, bostadsrätt eller eget hem. Fler är mambo i Lund och Malmö Under perioden 2003 till 2009 har samtidigt andelen som bor kvar hos sina föräldrar (mambo) ökat i både Malmö och Lund. I Malmö har andelen ökat från 16 till 22 procent, i Lund från 8 till 13 procent. Siffrorna ska ses mot att både Lund och Malmö är inflyttningskommuner för unga därför är andelen som bor kvar hos föräldrar lägre än bland omgivande kommuner. Andel i eget boende resp. mambo år Procent Mambo Eget boende Malmö Lund 8 av tio vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund I båda städerna svarade 78 procent av de unga vuxna att hyresrätt i första hand, bostadsrätt eller egnahem var den boendeform som passade dem bäst i dag. Samtidigt var det bara 52 procent som bodde så. 3 (54)

4 Hyresrätt passar bäst för de unga Såväl i Malmö och Lund vill de flesta unga bo i hyresrätt. 42 procent i Malmö och 38 procent i Lund. Det behövs prisvärda bostäder idag, men Cirka billiga bostäder behövs för att tillfredställa de ungas efterfrågan i Malmö och Lund idag. Det är en ökning med jämfört med undersökningen Det visar beräkningar som gjorts på de frågor som ställs i undersökningen. Frågorna kombinerar önskningar, anpassningar till rådande förhållanden och ekonomiska villkor unga i Stor-Malmö flyttar hemifrån de närmaste åren I Malmö och Lund fanns vid årsskiftet unga i åldern år som kommer att flytta hemifrån de närmaste åren. I övriga kommuner runt Malmö och Lund finns ytterligare i samma åldrar varav en hel del kommer att söka sig till Malmö/Lund. Var ska alla de bo? 4 (54)

5 Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat unga vuxna i åldern 20 till 27 år i Sverige varav i Malmö och Lund om deras nuvarande bostadssituation och framtida boendepreferenser. Intervjuerna genomfördes i januari till mars Jag kallar dem för unga vuxna, eftersom de faktiskt är vuxna. Deras föräldrar har inget försörjningsansvar. Det upphör när barnen går ut gymnasiet. De ska alltså kunna stå på egna ben, leva ett eget liv. Men hur många kan göra det? Hur många har en egen bostad med riktigt besittningsskydd? Hur många tvingas bo kvar hos föräldrar mot sin vilja? Undersökningen är upplagd på samma sätt med i huvudsak samma frågor som tidigare undersökningar 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 och 2007 i hela Sverige. Detta är andra gången som urvalet utvidgats för att möjliggöra särredovisning av förhållandena i Malmö och Lund. Vid undersökningen år 2003 inkluderades även Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. Vissa förändringar har dock genomförts bland frågorna. I årets undersökning finns bl.a. frågor om flyttplaner, vad de kan betala för en bostad, hur många vuxna som de vill ska bo i den bostad de efterfrågar, vilka de anser vara det största hindret för att unga ska få bostad, mm. I denna rapport redovisas resultat för städerna Malmö och Lund tillsammans och var för sig. Landskrona i april 2009 Sven Bergenstråhle 5 (54)

6 Innehåll I sammandrag unga i Malmö och Lund saknar egen bostad...3 Färre har egen bostad... 3 Fler är mambo i Lund och Malmö av tio vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund... 3 Hyresrätt passar bäst för de unga... 4 Det behövs prisvärda bostäder idag, men unga i Stor-Malmö flyttar hemifrån de närmaste åren... 4 Förord...5 Hur bor åringarna i Malmö och Lund?...9 Andelen med egen bostad minskar och andelen mambo ökar... 9 Fler mambo än i eget boende i Malmö bland åringar Fler mambo och färre i eget boende i Malmö bland åringar Kvinnorna flyttar tidigare hemifrån än männen Andelen i boende utan besittningsskydd ökar i Malmö Boendeförhållanden för dem som inte bor hos förälder...13 Ökande utgifter för boendet Ökande bostadsstorlek Oförändrad hygienstandard Fler klarar boendekostnader utan problem i Malmö Flyttplaner och efterfrågad boendeform av 10 planerar att bo kvar i Malmö/Lund av 10 vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund Hyresrätt passar bäst för de flesta unga För dem utan eget boende är hyresrätt första alternativ Fler vill dela bostad rum och kök mest efterfrågad bostadsstorlek Många kan betala högst kronor själv för bostaden Betalningsförmåga och efterfrågad boendeform Max för en studentbostad för en person Det behövs ett tillskott av cirka prisvärda bostäder i Stor-Malmö flyttar hemifrån de närmaste åren Om behov och efterfrågan en diskussion av skattningen Kanske lågt räknat bostadsbehov Ombildning ger inte fler bostäder Sysselsättning och ekonomi...26 Fler arbetar heltid och fler är arbetslösa Hjälp till boende eller uppehälle i år Minst av de unga i Malmö/Lund är fattiga Hinder för ungas etablering på bostadsmarknaden...28 Ökat samboende i Malmö...28 Vad vill de som bor hos föräldrar (mambo)? av 10 mambo vill flytta hemifrån av 10 mambo skulle vilja ha en egen bostad om de hade råd Men bara drygt varannan tror att de skulle ha råd Främsta skäl att bo hos föräldrar: Billigt och praktiskt Drygt 1 av 4 har haft eget boende men flyttat tillbaka Drygt varannan betalar inget för sitt boende Var tredje mambo har inga flyttplaner Varannan mambo efterfrågar eget boende rum och kök mest efterfrågad av mambo som vill flytta av 3 vill bo själv när de flyttar De flesta kan betala högst kronor i månaden procent av mambo är arbetslösa Färre får studiebidrag och fler hjälp av föräldrar För få lediga lägenheter som passar unga (54)

7 En majoritet har högst kronor kvar när boendet är betalt procent av alla mambo är ensamstående med barn Några fakta om bostadsmarknaden i Malmö och Lund...32 Malmö och Lund är inflyttningskommuner för unga flyttar hemifrån de närmaste åren...32 Befolkningsutveckling...32 Bostadsbeståndet...33 Ombildningar minskar antalet hyresrätter...33 Bostadsbyggande i Malmö...34 Bostadsbyggande i Lund...34 Boendekostnader...35 Studentbostäder...35 Att söka bostad...36 Malmö Lund Boverkets analys av bostadssituationen i Stor-Malmö...37 Tabeller...38 Beskrivning av bostadsundersökning bland ungdomar...47 Frågeformulär...49 Svar om hinder för unga på bostadsmarknaden (54)

8 8 (54)

9 Hur bor åringarna i Malmö och Lund? I undersökningen ställdes frågan: Hur bor Du idag? Och till dem som svarade Äger eller har egen bostad med förstahandskontrakt, ensam eller tillsammans med make/maka, sambo ställdes följdfrågan: Bor Du i hyreslägenhet, bostadsrätt/insatslägenhet eller eget hus? Andelen med egen bostad minskar och andelen mambo ökar 2003 hade 64 procent av de då åringarna i Malmö och Lund en egen bostad, dvs. en hyresrätt med eget kontrakt, en bostadsrätt eller ett eget hem är motsvarande andel endast 53 procent av de numera åringarna. I båda städerna har andelen minskat, i Malmö från 69 procent till 58 procent och i Lund från 54 till 43 procent. Minskningen av andelen i eget boende beror nästan uteslutande på att det är en minskad andel som bor i hyresrätt. I Malmö har andelen minskat från 45 till 33 procent och i Lund från 34 till 26 procent. Samtidigt har andelen som bor kvar hos föräldrar (mambo) ökat i Malmö från 16 procent 2003 till 22 procent och i Lund från 8 till 13 procent. Dessa siffror ska ses mot att både Lund och Malmö är inflyttningskommuner för unga, varför andelen som bor kvar hos föräldrar är lägre än bland omgivande kommuner. Unga flyttar från föräldrarna till Malmö och Lund bland annat från kranskommuner. Vid undersökningen 2003, då även kranskommuner ingick, var också andelen mambo klart högre i kranskommunerna än i både Malmö och Lund, nämligen 38 procent, jämfört således med 16 procent i Malmö och 8 procent i Lund. Hur hög andelen kan vara i kranskommunerna idag kan man bara spekulera om. Men sannolikt har också den ökat. Andel i eget boende resp. mambo år Mambo Eget boende Malmö Lund Lund har den klart högsta andelen i studentboende, 27 procent, medan den i Malmö endast är 4 procent. I Lund har dessutom denna andel ökat från 22 procent år Denna ökning av studentboende i Lund kan vara bidragande till att andelen boende i andra hand minskat något där (från 9 till 6 procent), medan den ökat i Malmö (från 6 till 10 procent). Se tabell 1. 9 (54)

10 Fler mambo än i eget boende i Malmö bland åringar Andelen med eget boende och andelen mambo är beroende av ålder. I Malmö är 4 av åringar mambo jämfört med 22 procent i Lund, men i båda städer har andelen ökat sedan år Andelen med som har en egen bostad med besittningsskydd har minskat kraftigt sedan år I Malmö har denna andel minskat från 51 procent år 2003 till endast 35 procent år 2009 och i Lund från 44 procent till 25 procent. Andelarna har minskat i både hyresrätt och bostadsrätt i såväl Malmö som Lund. I studentstaden Lund kan denna minskning dock delvis förklaras av att andelen som bor i studentbostad har ökat från 26 procent år 2003 till 35 procent år 2009, medan andelen i Malmö är oförändrad, 6 procent. Se tabell 2. Andel i eget boende resp. mambo år Mambo Eget boende Malmö Lund Fler mambo och färre i eget boende i Malmö bland åringar I åldersgruppen år är det betydligt högre andelar som har eget boende och lägre andelar som är mambo än bland åringar. Man har kunnat etablera sig på bostadsmarknaden på ett helt annat sätt. Men även bland åringarna i Malmö har andelen i eget boende minskat sedan 2003 från 83 till 75 procent 2009, medan andelen är oförändrad i Lund. I Malmö är det minskningen av andelen i hyresrätt med första handskontrakt som slår igenom. I Malmö har även andelen åringar som bor hos förälder ökat något sedan 2003, från 3 till 7 procent. Se tabell (54)

11 Andelen i eget boende resp. mambo år Mambo Eget boende Malmö Lund Kvinnorna flyttar tidigare hemifrån än männen Kvinnorna flyttar tidigare hemifrån än männen, vilket visar sig genom att andelen mambo är lägre och andelen med egen bostad är högre än bland männen. Ett skäl till detta är att kvinnor ofta är yngre än män i parrelationer. Kvinnorna är också oftare än männen i samma åldrar gifta/samboende. De lägre andelarna i egen bostad i Lund kompenseras med de mycket högre andelar där som bor i studentboende jämfört med i Malmö. Men andelen i studentboende skiljer sig inte mellan könen. Se tabell 4. Andelen i boende utan besittningsskydd ökar i Malmö I Malmö bor 10 procent av åringarna i andra eller tredje hand, vilket är en ökning sedan 2003 då andelen var 6 procent. Om man räknar ihop i alla former av boende utan ett riktigt besittningsskydd (rätt att bo kvar), har denna andel ökat från 14 till 20 procent. I Lund däremot är en lägre andel boende i andra eller tredje hand lägre, nämligen 6 procent, vilket också tycks vara en minskning sedan 2003, då andelen var 9 procent. Totalt har andelen i boende utan riktigt besittningsskydd ökat i Lund från 38 till 43 procent. Men denna ökning beror på en ökad andel i studentboende och inte på att fler bor i andra mer osäkra boendeformer. Att hyra rum och att hyra i andra eller tredje hand medför att man kan tvingas flytta med kort varsel. Dessutom sker en del av andrahandsuthyrningen utan fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens tillåtelse. Problemen och osäkerheten vid andrahandsboende har kartlagts i ett par rapporter. 1 Man kan dessutom på goda grunder anta att undersök- 1 Andersson B, Lindén A-L (1990) Andrahandsboende ungdomar - villkor och omfattning, BFR R 69:1990. SOU 2007:14: Renovering av bostadsmarknad efterlyses Om ungas möjlighet till egen bostad. Huvudbetänkande från Boutredningen s samt tillhörande Rapport 1 s (54)

12 ningen underskattar andelen i boende i andra hand eller som hyr rum. Ett skäl är att dessa sannolikt är överrepresenterade i bortfallet, beroende på att intervjuarna inte har fått kontakt med dem eftersom de flyttar runt. Ett annat skäl kan vara att de inte ens är skrivna i Malmö eller Lund utan är skrivna i föräldrahemmet på annan ort och då kommer de inte ens med i urvalet. Ett tredje skäl kan vara, om man hyr utan tillstånd, att man inte vågar delta i undersökningen eftersom man inte litar på sekretesskyddet (vilket man dock kan). Att missa att få med marginalgrupper är ett allmänt problem vid undersökningar. Att bo med kamrater utan eget kontrakt medför också att man bor osäkert. Den som skrivit på kontraktet sitter säkert (om han/hon har råd att bo kvar om de andra flyttar), men de som delar lägenhet med kontraktsinnehavare är egentligen bara inneboende. Bor man i studentbostad måste man studera på orten. Slutar man studera har man inte längre rätt att bo kvar. Villkoret är i allmänhet att man tar 15 poäng per termin. Med tanke på studielånens storlek har många studerande behov av extrainkomster för att klara hyran för studentbostaden, vilket i sin tur gör det svårare att hålla studietakten. Det blir ett slags moment 22. Andel i boende utan besittningsskydd Övrigt osäkert Andra hand Studentbostad Malmö Lund 12 (54)

13 Boendeförhållanden för dem som inte bor hos förälder Ökande utgifter för boendet I undersökningen ställdes frågan: Hur mycket betalar Du själv för Ditt boende? Du skall även räkna med hyra som Du betalar till Dina föräldrar för Ditt rum? Intervallgränserna har löpande ändrats med hänsyn till inflationen. Vid tolkning av resultaten bör man komma ihåg att en del är sammanboende eller delar en bostad med andra och då ofta delar på boendeutgifterna. Med denna frågeställning får vi alltså inte reda på hur stora månadskostnaderna för en genomsnittlig bostad är. I Malmö har de med egen bostad fått högre boendekostnader sedan 2003, medan de är i stort oförändrade i samma grupp i Lund. I genomsnitt betalar åringarna själv cirka kronor i Malmö och cirka kronor per månad för sitt boende. Bland övriga, som inte bor hos föräldrar är boendekostnaderna lägre. I Malmö betalar 27 procent och i Lund 18 procent över kronor. Det är inga nämnvärda förändringar sedan En grov beräkning av den genomsnittliga månadskostnaden i denna grupp stannar på kronor i Malmö och kronor i Lund. Betalar över kr/månad för bostad år Eget boende Övriga ej mambo Malmö Lund Ökande bostadsstorlek Till alla som inte bor hos föräldrar ställdes frågan: Hur stor är din bostad? Resultaten pekar på att de som har en egen bostad i genomsnitt bor i lite större lägenheter i både Malmö och Lund jämfört med hur det var år I Malmö har andelen som bor i 2 rum och kök ökat från 41 till 46 procent, medan andelen i mindre bostäder minskat. I Lund har andelen i lägenheter som är högst 2 rum och kök minskat medan andelen i bostäder om minst 3 rum och kök ökat. Se tabell 5. Bland de övriga som inte bor hos föräldrar har också den genomsnittliga bostadsstorleken ökat i både Malmö och Lund. Framförallt minskar andelen i bostäder som är mindre än ett rum och kök, i Malmö från 24 till 12 procent och i Lund från 54 till 46 procent. I Lund handlar det främst om studentbostäder. Se tabell 6. Utvecklingen kan dels beror på att andelen små lägenheter minskat, dels på att unga oftare delar bostad. Bland dem med egen bostad har andelen som är samboende/gifta 13 (54)

14 ökat från 49 till 59 procent i Malmö och i Lund från 48 till 57 procent. Bland övriga som inte bor hos förälder har andelen ökat från 27 till 37 procent i Malmö, medan den i Lund är i stort oförändrad. 18 procent. Men även för ensamstående utan barn har andelen i mycket små bostäder, mindre än 1 rum och kök, minskat och andelen i större bostäder i Malmö ökat. I Lund är utvecklingen lite mindre klar, dock har andelen som bor i 1 eller 2 rum och kök minskat och andelen i 3 rum och kök eller större ökat sedan Se tabell 7. Oförändrad hygienstandard I undersökningen ställdes frågan: Har Du dusch eller badrum? Den stora majoriteten bland dem med egen bostad, 97 procent i Malmö och 96 procent i Lund har dusch eller badrum i bostaden. Annars har de detta i anslutning till bostaden. Bland övriga ej mambo är det en lägre andel, 84 procent i Malmö och 85 procent i Lund, som har detta i bostaden. Och resten har det i anslutning till bostaden. I Lund är det möjligen en lite högre andel 2009 än 2003 som har dusch eller badrum i bostaden och det är en lägre andel som helt saknar detta var andelen 5 procent och 2009 är den 1 procent. Fler klarar boendekostnader utan problem i Malmö I undersökningen frågades: Hur klarar Du att betala Dina boendekostnader? I Malmö är det fler av dem i eget boende som klarar boendekostnaderna utan problem än det var 2003, nämligen 78 procent jämfört med 72 procent. I Lund däremot är andelen oförändrad. Bland de övriga som inte bor hos förälder (ej mambo) har andelen som klarar dessa kostnader utan problem möjligen ökat i Malmö (från 55 till 59 procent), medan den minskat i Lund från 70 till 61 procent. I båda städer är det ändå betydande andelar både bland dem i eget boende och i synnerhet bland dem övriga ej mambo som har problem med att klara boendekostnaderna. Att utvecklingen ser olika ut i Malmö och Lund bland övriga ej mambo beror troligen på den ökande andelen samboende i Malmö. Är man två är det lättare att klara boendekostnaderna. Klarar boendekostnader utan problem år P r o c e n t Egen bostad Övriga ej mambo Malmö Lund 14 (54)

15 Flyttplaner och efterfrågad boendeform 9 av 10 planerar att bo kvar i Malmö/Lund I årets undersökning ställdes för första gången frågan Planerar Du att under det närmaste året flytta till en annan bostad än den Du bor i? Det finns skillnader mellan Malmö och Lund. 83 procent av alla åringar i Malmö planerar att stanna i staden och 8 procent flytta till Lund. I Lund planerar 74 procent att stanna i staden och 13 procent att flytta till Malmö. Säkert beror det på den höga andelen studenter i Lund att man där är mer benägen också att flytta till andra orter jämfört med åringarna i Malmö. Flyttplaner det närmaste året år Ej svar Ja, till annat land Ja, till annan del av Sverige Ja, till Malmö eller Lund Ja, till Göteborgsregionen Ja, till Stockholms län Ja, i samma kommun som i idag Nej Lund Malmö Procent Det är också stora skillnader i flyttplaner mellan dem som har en egen bostad och övriga. Av dem med egen bostad i Malmö planerar 70 procent att inte flytta och 17 procent planerar att flytta inom Malmö. Bland övriga som inte bor hos föräldrar (ej mambo) är det bara 43 procent som inte planerar flytta och många (35 procent) som planerar att flytta inom Malmö. Bland mambo är det 37 procent som inte planerar att flytta och 41 procent som planerar att flytta inom Malmö samt 15 procent som planerar att flytta till Lund. Se tabell 8. I Lund ser det lite annorlunda ut. Av dem i eget boende är det 64 procent som inte planerar att flytta och 16 procent flyttar inom Lund. Bland övriga som inte är mambo är det 45 procent som inte ska flytta och 25 procent som planerar att flytta inom Lund. Det är hela 29 procent som planerar att flytta till Malmö eller annan ort (inklusive utomlands). Bland dem som är mambo är det endast 23 procent som inte planerar att flytta, 42 procent tänker flytta inom Lund och 35 procent till Malmö eller annan ort. Se tabell 9. 8 av 10 vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund I undersökningen ställdes frågan: Vilken boendeform passar Dina behov bäst idag? Frågan är utformad för att försöka komma åt hur de ser på sitt boende utifrån sina behov idag (med tanke på aktuell ekonomi, familjesituation, sysselsättning etc.). Med denna 15 (54)

16 utformning av frågan får man en annan svarsfördelning, jämfört med om man skulle ha frågat om önskad boendeform. 2 Om man slår ihop Malmö och Lund var det 78 procent som svarade att hyresrätt i första hand, bostadsrätt eller egnahem (eget boende) var det som passade dem bäst. Samtidigt var det bara 52 procent som bodde så. Hyresrätt passar bäst för de flesta unga Både i Malmö och i Lund svarar flertalet hyresrätt, nämligen 42 respektive 38 procent. I båda städer är bostadsrätt den boendeform som får näst flest svar, nämligen 34 respektive 23 procent. På tredje plats kommer hos föräldrar i Malmö (10 procent) och studentbostad i Lund (17 procent). I svarsalternativet Annat ingår andrahandsboende. Som framgår av svaren är det praktiska taget ingen som vill bo på detta sätt. Bäst passande boendeform idag år Annat Eget hus Bostadsrätt Hyresrätt Hyr rum Studentbostad Kompisar Anhörig Förälder Lund Malmö Det är inga större skillnader mellan åldersgrupperna, utom i ett par avseenden. Det är knappt några åringar (2 procent) som anser att bo hos föräldrar passar bäst, medan andelen bland åringar är 14 procent. Andelen som anser att hyresrätt passar bäst är ungefär densamma, men det är högre andelar bland åringarna än bland åringarna som anser att bostadsrätt och egnahem passar dem bäst idag. Det finns ett samband mellan den bäst passande och nuvarande boendeform. För ett antal boendeformer är siffrorna negativa, vilket betyder att det är färre som tycker att dessa boendeformer passar bäst än som bor så idag. De största negativa siffrorna har i Malmö Hos förälder (- 12 procentenheter) och Annat boende (- 10 procentenheter) i vilket boende i andra hand ingår. Men även studentboende visar negativa siffror (- 3 procentenheter). I Lund har studentboende den största negativa siffran (- 10 procent), följt av Hos förälder (- 8) och Annat (- 7 procentenheter). Så har alltså de som idag bor i Lund svarat. Men efterfrågan på studentbostäder kan möjligen se annorlunda ut för dem som inte bor i Lund och som planerar att studera i Lund. 2 Se till exempel Lind J-E, Bergenstråhle S (2004) Boendets betydelser och boendes värderingar, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, s (54)

17 Det betyder alltså om man ska följa de ungas svar troligtvis inte fler studentbostäder och absolut inte fler bostäder uthyrda i andra hand utan färre. Det är knappt någon av de intervjuade som vill bo i andra hand. Andel efterfrågat boende minus andel idag år Annat Eget hus Bostadsrätt Hyresrätt Hyr rum Studentbostad Kompisar Anhörig Förälder Lund Malmö För dem utan eget boende är hyresrätt första alternativ Det finns en boendekarriär, där ofta hyresrätt är den första boendeformen innan man vet var man ska bo och arbeta. Hyresrätten har stor betydelse för rörligheten. 3 För dem som idag saknar ett eget boende är hyresrätten den mest efterfrågade boendeformen i både Malmö och Lund (39 resp. 32 procentenheter). I diagrammet visas skillnaden för varje boendeform mellan andelen som anger den som bäst passande idag och den andel som bor så idag. De största negativa siffrorna finns i Malmö för Hos föräldrar (-29) och Annat, inklusive boende i andra hand (- 23 procentenheter). I Lund visar studentboende (- 18), Hos förälder (-15) och Annat boende (- 13 procentenheter) de största negativa siffrorna. 3 Brandén M (2008) Bostadens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. 17 (54)

18 Bäst passande minus nuvarande boende för dem utan eget boende år Ej svar Annat* Eget hus Bostadsrätt Hyresrätt Hyr rum Studentbostad Kompisar Anhörig Förälder Lund Malmö Procent Bland dem som redan har ett eget boende är det flera som vill bo i bostadsrätt och egnahem och färre som vill bo i hyresrätt än som gör det idag i både Malmö och Lund. Det kan vara ett led i boendekarriären där man söker en bostad som bättre svarar mot det egna hushållets behov. För utfallet spelar det bland annat roll att bostäderna i genomsnitt är betydligt större i egnahem och oftare markbostäder än i hyresrätt. Det finns få lediga hyresrätter i både Malmö och Lund, varför det är svårt att få en hyreslägenhet som passar. Bland de allmännyttiga företagen fanns 101 (0,5 procent) lediga lägenheter i Malmö och 5 (0,1 procent) lediga lägenheter i Lund den 1 september Säkert har också samhällets ensidiga gynnande av ägt boende betydelse för svaren. Se tabell 10. Fler vill dela bostad I undersökningen ställdes: Hur många vuxna skulle bo i bostaden? En majoritet, 55 procent, av åringarna i Malmö tänker dela bostaden med en annan vuxen medan 37 procent vill bo i den själv. Få vill dela den med fler vuxna. I Lund är det lika många som vill bo i bostaden själv och dela den med en annan vuxen (45-46 procent). Det finns möjligen något fler i Lund än i Malmö som vill dela bostad med fler vuxna. Se tabell 11. Men hur många man vill bo med sammanhänger med hur man bor idag procent av de ensamboende vill fortsätta att bo så, medan procent vill bli samboende. I Lund är det något fler av de ensamboende än i Malmö som vill dela lägenhet med fler vuxna. 9 av 10 samboende vill fortsätta att bo så i både Malmö och Lund. Det är möjligen något fler i Malmö än i Lund av de samboende som vill bo själv, men andelen är väldigt låg. Se tabell (54)

19 2 rum och kök mest efterfrågad bostadsstorlek I undersökningen ställdes frågan: Hur stor skulle bostaden behöva vara? Frågan ställdes naturligtvis bara till dem som svarar annat än hos föräldrar som det bäst passande boendet. 2 rum och kök är den mest efterfrågade bostadstypen följd av 3 rum och kök. I Malmö efterfrågar 39 procent 2 rum och kök och i Lund är andelen 35 procent. För 3 rum och kök är andelen 26 procent i Malmö och 20 procent i Lund. I Lund är efterfrågan större på små bostäder än i Malmö. Se tabell 13. Även bland ensamboende är efterfrågan på mindre bostäder större i Lund än i Malmö. Detta sammanhänger sannolikt med den höga andelen studerande i Lund. Studerande har inte råd med större bostäder. Men fortfarande är 2 rum och kök den mest efterfrågade bostadsstorleken i båda städer även bland dessa. Bland samboende däremot är 3 rum och kök mest efterfrågad i båda städer (41-43 procent), följd av 2 rum och kök (26-28 procent). Se tabell 14. Många kan betala högst kronor själv för bostaden I undersökningen ställdes frågan: Hur mycket skulle du själv kunna betala för denna bostad? Spridningen på svaren är stor, även om det är få som svarar högst kronor i månaden för en egen bostad. I genomsnitt kan åringarna i Malmö betala själv cirka kronor i månaden och i Lund cirka kronor i månaden. Men det är en betydande spridning. 32 procent i Malmö och 49 procent i Lund kan betala högst kronor och 19 procent i Malmö samt 38 procent i Lund kan inte betala mer än högst kronor. Procent Kan betala själv för efterfrågad bostad år Malmö Lund Kr/månad Betalningsförmåga och efterfrågad boendeform Men betalningsförmågan är också olika beroende vilken boendeform man efterfrågar. De som efterfrågar hyresrätt kan betala i genomsnitt cirka kronor i månaden i Malmö jämfört med kronor i Lund, men det är en stor spridning i betalningsförmåga inom städerna. 19 (54)

20 I Malmö kan till exempel 34 procent och i Lund 46 procent av åringarna betala högst kronor för en hyresrätt. Det är 39 procent i Malmö och 28 procent i Lund som kan betala mer än kronor i månaden. Man kan jämföra detta med aktuella hyror i Malmö och Lund. Först och främst kan vi se att få som efterfrågar hyresrätt skulle ha råd att flytta in i nyproduktion. I Malmö kostar en äldre lägenhet om 1 rum och kök mellan och kronor i månaden (i Möllevången och Rörsjöstaden) medan lägenheter om 2 rum och kök kostar mellan och kronor i månaden. För ensamstående utan barn har således bara en minoritet råd med en 2 rum och kök, trots att det var den mest eftertraktade bostadstypen i den gruppen. Men ettorna skulle flertalet ha råd med, dock inte alla. I Lund kostar lägenheter om 1 rum och kök från (Linero/Östra Torn) till (Centrum) i månaden. Tvåorna är betydligt dyrare, från (Linero/Östra Torn) till (Klostergården och Centrum) kronor per månad. Slutsatserna blir desamma som för dem i Malmö. Billiga ettor skulle flertalet ha råd med, däremot inte tvåor. Problemet är bara att det knappt inte finns några lediga. Kan betala själv för efterfrågad hyresrätt år Procwnt Malmö Lund Ej svar Kr/månad De som efterfrågar bostadsrätt kan i genomsnitt betala cirka kronor i Malmö och kronor i Lund per månad. Men även bland dessa finns det en betydande spridning. I Malmö kan 24 procent betala högst kronor i månaden. I Lund är motsvarande andel 40 procent. 12 procent i båda städer kan betala mellan och kronor i månaden. 52 procent i Malmö kan betala över kronor och i Lund är det 44 procent. Enligt Mäklarstatistik var priset för en såld bostadsrätt om 1 rum och kök i Malmö under perioden december 2008 till februari 2009 i genomsnitt kronor, månadsavgiften kronor och ytan 36,3 kvadratmeter. Om man kunde låna till hela beloppet och inte inkluderade kostnader för det inre underhållet inklusive kostnader om något skulle gå sönder samt slapp amortera skulle den genomsnittliga månadskostnaden vara cirka kronor. I Lund var priset i genomsnitt betydligt högre, nämligen , månadsavgiften kronor och ytan 36,9 kvadratmeter. Räknat på samma sätt skulle detta medföra en månadskostnad på kronor. 20 (54)

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv Shadé Jalali Rapport November 2013 Ett anständigt liv Publicerat i december 2013 www.arenagruppen.se Saltmätargatan 22 113 59 Stockholm Telefon 08-52 25 74 41 info@arenagruppen.se FÖRORD För två, tre decennier

Läs mer

Var finns rum för våra barn?

Var finns rum för våra barn? Boverket Var finns rum för våra barn? - en rapport om trångboddhet i Sverige Var finns rum för våra barn? en rapport om trångboddheten i Sverige Boverket september 2006 Titel: Var finns rum för våra barn?

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer