Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009"

Transkript

1 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle

2 2 (54)

3 I sammandrag unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit betydligt svårare för de unga på bostadsmarknaden i Malmö och Lund. Färre har egen bostad. Fler bor hemma hos mamma. Det saknas billiga bostäder Det visar en undersökning som Hyresgästföreningen gjort unga vuxna i åldern år i Malmö och Lund har intervjuats av SKOP om hur de bor i dag och hur de skulle vilja bo. Undersökningen jämför förhållandena i Malmö och Lund 2003 och Färre har egen bostad 2003 hade 64 procent av åringarna egen bostad hade siffran sjunkit till 53 procent. I Malmö och Lund finns totalt unga vuxna. 53 procent ( unga) har egen bostad medan 47 procent ( unga) saknar egen bostad. Med egen bostad menas hyresrätt med eget kontrakt, bostadsrätt eller eget hem. Fler är mambo i Lund och Malmö Under perioden 2003 till 2009 har samtidigt andelen som bor kvar hos sina föräldrar (mambo) ökat i både Malmö och Lund. I Malmö har andelen ökat från 16 till 22 procent, i Lund från 8 till 13 procent. Siffrorna ska ses mot att både Lund och Malmö är inflyttningskommuner för unga därför är andelen som bor kvar hos föräldrar lägre än bland omgivande kommuner. Andel i eget boende resp. mambo år Procent Mambo Eget boende Malmö Lund 8 av tio vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund I båda städerna svarade 78 procent av de unga vuxna att hyresrätt i första hand, bostadsrätt eller egnahem var den boendeform som passade dem bäst i dag. Samtidigt var det bara 52 procent som bodde så. 3 (54)

4 Hyresrätt passar bäst för de unga Såväl i Malmö och Lund vill de flesta unga bo i hyresrätt. 42 procent i Malmö och 38 procent i Lund. Det behövs prisvärda bostäder idag, men Cirka billiga bostäder behövs för att tillfredställa de ungas efterfrågan i Malmö och Lund idag. Det är en ökning med jämfört med undersökningen Det visar beräkningar som gjorts på de frågor som ställs i undersökningen. Frågorna kombinerar önskningar, anpassningar till rådande förhållanden och ekonomiska villkor unga i Stor-Malmö flyttar hemifrån de närmaste åren I Malmö och Lund fanns vid årsskiftet unga i åldern år som kommer att flytta hemifrån de närmaste åren. I övriga kommuner runt Malmö och Lund finns ytterligare i samma åldrar varav en hel del kommer att söka sig till Malmö/Lund. Var ska alla de bo? 4 (54)

5 Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat unga vuxna i åldern 20 till 27 år i Sverige varav i Malmö och Lund om deras nuvarande bostadssituation och framtida boendepreferenser. Intervjuerna genomfördes i januari till mars Jag kallar dem för unga vuxna, eftersom de faktiskt är vuxna. Deras föräldrar har inget försörjningsansvar. Det upphör när barnen går ut gymnasiet. De ska alltså kunna stå på egna ben, leva ett eget liv. Men hur många kan göra det? Hur många har en egen bostad med riktigt besittningsskydd? Hur många tvingas bo kvar hos föräldrar mot sin vilja? Undersökningen är upplagd på samma sätt med i huvudsak samma frågor som tidigare undersökningar 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 och 2007 i hela Sverige. Detta är andra gången som urvalet utvidgats för att möjliggöra särredovisning av förhållandena i Malmö och Lund. Vid undersökningen år 2003 inkluderades även Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. Vissa förändringar har dock genomförts bland frågorna. I årets undersökning finns bl.a. frågor om flyttplaner, vad de kan betala för en bostad, hur många vuxna som de vill ska bo i den bostad de efterfrågar, vilka de anser vara det största hindret för att unga ska få bostad, mm. I denna rapport redovisas resultat för städerna Malmö och Lund tillsammans och var för sig. Landskrona i april 2009 Sven Bergenstråhle 5 (54)

6 Innehåll I sammandrag unga i Malmö och Lund saknar egen bostad...3 Färre har egen bostad... 3 Fler är mambo i Lund och Malmö av tio vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund... 3 Hyresrätt passar bäst för de unga... 4 Det behövs prisvärda bostäder idag, men unga i Stor-Malmö flyttar hemifrån de närmaste åren... 4 Förord...5 Hur bor åringarna i Malmö och Lund?...9 Andelen med egen bostad minskar och andelen mambo ökar... 9 Fler mambo än i eget boende i Malmö bland åringar Fler mambo och färre i eget boende i Malmö bland åringar Kvinnorna flyttar tidigare hemifrån än männen Andelen i boende utan besittningsskydd ökar i Malmö Boendeförhållanden för dem som inte bor hos förälder...13 Ökande utgifter för boendet Ökande bostadsstorlek Oförändrad hygienstandard Fler klarar boendekostnader utan problem i Malmö Flyttplaner och efterfrågad boendeform av 10 planerar att bo kvar i Malmö/Lund av 10 vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund Hyresrätt passar bäst för de flesta unga För dem utan eget boende är hyresrätt första alternativ Fler vill dela bostad rum och kök mest efterfrågad bostadsstorlek Många kan betala högst kronor själv för bostaden Betalningsförmåga och efterfrågad boendeform Max för en studentbostad för en person Det behövs ett tillskott av cirka prisvärda bostäder i Stor-Malmö flyttar hemifrån de närmaste åren Om behov och efterfrågan en diskussion av skattningen Kanske lågt räknat bostadsbehov Ombildning ger inte fler bostäder Sysselsättning och ekonomi...26 Fler arbetar heltid och fler är arbetslösa Hjälp till boende eller uppehälle i år Minst av de unga i Malmö/Lund är fattiga Hinder för ungas etablering på bostadsmarknaden...28 Ökat samboende i Malmö...28 Vad vill de som bor hos föräldrar (mambo)? av 10 mambo vill flytta hemifrån av 10 mambo skulle vilja ha en egen bostad om de hade råd Men bara drygt varannan tror att de skulle ha råd Främsta skäl att bo hos föräldrar: Billigt och praktiskt Drygt 1 av 4 har haft eget boende men flyttat tillbaka Drygt varannan betalar inget för sitt boende Var tredje mambo har inga flyttplaner Varannan mambo efterfrågar eget boende rum och kök mest efterfrågad av mambo som vill flytta av 3 vill bo själv när de flyttar De flesta kan betala högst kronor i månaden procent av mambo är arbetslösa Färre får studiebidrag och fler hjälp av föräldrar För få lediga lägenheter som passar unga (54)

7 En majoritet har högst kronor kvar när boendet är betalt procent av alla mambo är ensamstående med barn Några fakta om bostadsmarknaden i Malmö och Lund...32 Malmö och Lund är inflyttningskommuner för unga flyttar hemifrån de närmaste åren...32 Befolkningsutveckling...32 Bostadsbeståndet...33 Ombildningar minskar antalet hyresrätter...33 Bostadsbyggande i Malmö...34 Bostadsbyggande i Lund...34 Boendekostnader...35 Studentbostäder...35 Att söka bostad...36 Malmö Lund Boverkets analys av bostadssituationen i Stor-Malmö...37 Tabeller...38 Beskrivning av bostadsundersökning bland ungdomar...47 Frågeformulär...49 Svar om hinder för unga på bostadsmarknaden (54)

8 8 (54)

9 Hur bor åringarna i Malmö och Lund? I undersökningen ställdes frågan: Hur bor Du idag? Och till dem som svarade Äger eller har egen bostad med förstahandskontrakt, ensam eller tillsammans med make/maka, sambo ställdes följdfrågan: Bor Du i hyreslägenhet, bostadsrätt/insatslägenhet eller eget hus? Andelen med egen bostad minskar och andelen mambo ökar 2003 hade 64 procent av de då åringarna i Malmö och Lund en egen bostad, dvs. en hyresrätt med eget kontrakt, en bostadsrätt eller ett eget hem är motsvarande andel endast 53 procent av de numera åringarna. I båda städerna har andelen minskat, i Malmö från 69 procent till 58 procent och i Lund från 54 till 43 procent. Minskningen av andelen i eget boende beror nästan uteslutande på att det är en minskad andel som bor i hyresrätt. I Malmö har andelen minskat från 45 till 33 procent och i Lund från 34 till 26 procent. Samtidigt har andelen som bor kvar hos föräldrar (mambo) ökat i Malmö från 16 procent 2003 till 22 procent och i Lund från 8 till 13 procent. Dessa siffror ska ses mot att både Lund och Malmö är inflyttningskommuner för unga, varför andelen som bor kvar hos föräldrar är lägre än bland omgivande kommuner. Unga flyttar från föräldrarna till Malmö och Lund bland annat från kranskommuner. Vid undersökningen 2003, då även kranskommuner ingick, var också andelen mambo klart högre i kranskommunerna än i både Malmö och Lund, nämligen 38 procent, jämfört således med 16 procent i Malmö och 8 procent i Lund. Hur hög andelen kan vara i kranskommunerna idag kan man bara spekulera om. Men sannolikt har också den ökat. Andel i eget boende resp. mambo år Mambo Eget boende Malmö Lund Lund har den klart högsta andelen i studentboende, 27 procent, medan den i Malmö endast är 4 procent. I Lund har dessutom denna andel ökat från 22 procent år Denna ökning av studentboende i Lund kan vara bidragande till att andelen boende i andra hand minskat något där (från 9 till 6 procent), medan den ökat i Malmö (från 6 till 10 procent). Se tabell 1. 9 (54)

10 Fler mambo än i eget boende i Malmö bland åringar Andelen med eget boende och andelen mambo är beroende av ålder. I Malmö är 4 av åringar mambo jämfört med 22 procent i Lund, men i båda städer har andelen ökat sedan år Andelen med som har en egen bostad med besittningsskydd har minskat kraftigt sedan år I Malmö har denna andel minskat från 51 procent år 2003 till endast 35 procent år 2009 och i Lund från 44 procent till 25 procent. Andelarna har minskat i både hyresrätt och bostadsrätt i såväl Malmö som Lund. I studentstaden Lund kan denna minskning dock delvis förklaras av att andelen som bor i studentbostad har ökat från 26 procent år 2003 till 35 procent år 2009, medan andelen i Malmö är oförändrad, 6 procent. Se tabell 2. Andel i eget boende resp. mambo år Mambo Eget boende Malmö Lund Fler mambo och färre i eget boende i Malmö bland åringar I åldersgruppen år är det betydligt högre andelar som har eget boende och lägre andelar som är mambo än bland åringar. Man har kunnat etablera sig på bostadsmarknaden på ett helt annat sätt. Men även bland åringarna i Malmö har andelen i eget boende minskat sedan 2003 från 83 till 75 procent 2009, medan andelen är oförändrad i Lund. I Malmö är det minskningen av andelen i hyresrätt med första handskontrakt som slår igenom. I Malmö har även andelen åringar som bor hos förälder ökat något sedan 2003, från 3 till 7 procent. Se tabell (54)

11 Andelen i eget boende resp. mambo år Mambo Eget boende Malmö Lund Kvinnorna flyttar tidigare hemifrån än männen Kvinnorna flyttar tidigare hemifrån än männen, vilket visar sig genom att andelen mambo är lägre och andelen med egen bostad är högre än bland männen. Ett skäl till detta är att kvinnor ofta är yngre än män i parrelationer. Kvinnorna är också oftare än männen i samma åldrar gifta/samboende. De lägre andelarna i egen bostad i Lund kompenseras med de mycket högre andelar där som bor i studentboende jämfört med i Malmö. Men andelen i studentboende skiljer sig inte mellan könen. Se tabell 4. Andelen i boende utan besittningsskydd ökar i Malmö I Malmö bor 10 procent av åringarna i andra eller tredje hand, vilket är en ökning sedan 2003 då andelen var 6 procent. Om man räknar ihop i alla former av boende utan ett riktigt besittningsskydd (rätt att bo kvar), har denna andel ökat från 14 till 20 procent. I Lund däremot är en lägre andel boende i andra eller tredje hand lägre, nämligen 6 procent, vilket också tycks vara en minskning sedan 2003, då andelen var 9 procent. Totalt har andelen i boende utan riktigt besittningsskydd ökat i Lund från 38 till 43 procent. Men denna ökning beror på en ökad andel i studentboende och inte på att fler bor i andra mer osäkra boendeformer. Att hyra rum och att hyra i andra eller tredje hand medför att man kan tvingas flytta med kort varsel. Dessutom sker en del av andrahandsuthyrningen utan fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens tillåtelse. Problemen och osäkerheten vid andrahandsboende har kartlagts i ett par rapporter. 1 Man kan dessutom på goda grunder anta att undersök- 1 Andersson B, Lindén A-L (1990) Andrahandsboende ungdomar - villkor och omfattning, BFR R 69:1990. SOU 2007:14: Renovering av bostadsmarknad efterlyses Om ungas möjlighet till egen bostad. Huvudbetänkande från Boutredningen s samt tillhörande Rapport 1 s (54)

12 ningen underskattar andelen i boende i andra hand eller som hyr rum. Ett skäl är att dessa sannolikt är överrepresenterade i bortfallet, beroende på att intervjuarna inte har fått kontakt med dem eftersom de flyttar runt. Ett annat skäl kan vara att de inte ens är skrivna i Malmö eller Lund utan är skrivna i föräldrahemmet på annan ort och då kommer de inte ens med i urvalet. Ett tredje skäl kan vara, om man hyr utan tillstånd, att man inte vågar delta i undersökningen eftersom man inte litar på sekretesskyddet (vilket man dock kan). Att missa att få med marginalgrupper är ett allmänt problem vid undersökningar. Att bo med kamrater utan eget kontrakt medför också att man bor osäkert. Den som skrivit på kontraktet sitter säkert (om han/hon har råd att bo kvar om de andra flyttar), men de som delar lägenhet med kontraktsinnehavare är egentligen bara inneboende. Bor man i studentbostad måste man studera på orten. Slutar man studera har man inte längre rätt att bo kvar. Villkoret är i allmänhet att man tar 15 poäng per termin. Med tanke på studielånens storlek har många studerande behov av extrainkomster för att klara hyran för studentbostaden, vilket i sin tur gör det svårare att hålla studietakten. Det blir ett slags moment 22. Andel i boende utan besittningsskydd Övrigt osäkert Andra hand Studentbostad Malmö Lund 12 (54)

13 Boendeförhållanden för dem som inte bor hos förälder Ökande utgifter för boendet I undersökningen ställdes frågan: Hur mycket betalar Du själv för Ditt boende? Du skall även räkna med hyra som Du betalar till Dina föräldrar för Ditt rum? Intervallgränserna har löpande ändrats med hänsyn till inflationen. Vid tolkning av resultaten bör man komma ihåg att en del är sammanboende eller delar en bostad med andra och då ofta delar på boendeutgifterna. Med denna frågeställning får vi alltså inte reda på hur stora månadskostnaderna för en genomsnittlig bostad är. I Malmö har de med egen bostad fått högre boendekostnader sedan 2003, medan de är i stort oförändrade i samma grupp i Lund. I genomsnitt betalar åringarna själv cirka kronor i Malmö och cirka kronor per månad för sitt boende. Bland övriga, som inte bor hos föräldrar är boendekostnaderna lägre. I Malmö betalar 27 procent och i Lund 18 procent över kronor. Det är inga nämnvärda förändringar sedan En grov beräkning av den genomsnittliga månadskostnaden i denna grupp stannar på kronor i Malmö och kronor i Lund. Betalar över kr/månad för bostad år Eget boende Övriga ej mambo Malmö Lund Ökande bostadsstorlek Till alla som inte bor hos föräldrar ställdes frågan: Hur stor är din bostad? Resultaten pekar på att de som har en egen bostad i genomsnitt bor i lite större lägenheter i både Malmö och Lund jämfört med hur det var år I Malmö har andelen som bor i 2 rum och kök ökat från 41 till 46 procent, medan andelen i mindre bostäder minskat. I Lund har andelen i lägenheter som är högst 2 rum och kök minskat medan andelen i bostäder om minst 3 rum och kök ökat. Se tabell 5. Bland de övriga som inte bor hos föräldrar har också den genomsnittliga bostadsstorleken ökat i både Malmö och Lund. Framförallt minskar andelen i bostäder som är mindre än ett rum och kök, i Malmö från 24 till 12 procent och i Lund från 54 till 46 procent. I Lund handlar det främst om studentbostäder. Se tabell 6. Utvecklingen kan dels beror på att andelen små lägenheter minskat, dels på att unga oftare delar bostad. Bland dem med egen bostad har andelen som är samboende/gifta 13 (54)

14 ökat från 49 till 59 procent i Malmö och i Lund från 48 till 57 procent. Bland övriga som inte bor hos förälder har andelen ökat från 27 till 37 procent i Malmö, medan den i Lund är i stort oförändrad. 18 procent. Men även för ensamstående utan barn har andelen i mycket små bostäder, mindre än 1 rum och kök, minskat och andelen i större bostäder i Malmö ökat. I Lund är utvecklingen lite mindre klar, dock har andelen som bor i 1 eller 2 rum och kök minskat och andelen i 3 rum och kök eller större ökat sedan Se tabell 7. Oförändrad hygienstandard I undersökningen ställdes frågan: Har Du dusch eller badrum? Den stora majoriteten bland dem med egen bostad, 97 procent i Malmö och 96 procent i Lund har dusch eller badrum i bostaden. Annars har de detta i anslutning till bostaden. Bland övriga ej mambo är det en lägre andel, 84 procent i Malmö och 85 procent i Lund, som har detta i bostaden. Och resten har det i anslutning till bostaden. I Lund är det möjligen en lite högre andel 2009 än 2003 som har dusch eller badrum i bostaden och det är en lägre andel som helt saknar detta var andelen 5 procent och 2009 är den 1 procent. Fler klarar boendekostnader utan problem i Malmö I undersökningen frågades: Hur klarar Du att betala Dina boendekostnader? I Malmö är det fler av dem i eget boende som klarar boendekostnaderna utan problem än det var 2003, nämligen 78 procent jämfört med 72 procent. I Lund däremot är andelen oförändrad. Bland de övriga som inte bor hos förälder (ej mambo) har andelen som klarar dessa kostnader utan problem möjligen ökat i Malmö (från 55 till 59 procent), medan den minskat i Lund från 70 till 61 procent. I båda städer är det ändå betydande andelar både bland dem i eget boende och i synnerhet bland dem övriga ej mambo som har problem med att klara boendekostnaderna. Att utvecklingen ser olika ut i Malmö och Lund bland övriga ej mambo beror troligen på den ökande andelen samboende i Malmö. Är man två är det lättare att klara boendekostnaderna. Klarar boendekostnader utan problem år P r o c e n t Egen bostad Övriga ej mambo Malmö Lund 14 (54)

15 Flyttplaner och efterfrågad boendeform 9 av 10 planerar att bo kvar i Malmö/Lund I årets undersökning ställdes för första gången frågan Planerar Du att under det närmaste året flytta till en annan bostad än den Du bor i? Det finns skillnader mellan Malmö och Lund. 83 procent av alla åringar i Malmö planerar att stanna i staden och 8 procent flytta till Lund. I Lund planerar 74 procent att stanna i staden och 13 procent att flytta till Malmö. Säkert beror det på den höga andelen studenter i Lund att man där är mer benägen också att flytta till andra orter jämfört med åringarna i Malmö. Flyttplaner det närmaste året år Ej svar Ja, till annat land Ja, till annan del av Sverige Ja, till Malmö eller Lund Ja, till Göteborgsregionen Ja, till Stockholms län Ja, i samma kommun som i idag Nej Lund Malmö Procent Det är också stora skillnader i flyttplaner mellan dem som har en egen bostad och övriga. Av dem med egen bostad i Malmö planerar 70 procent att inte flytta och 17 procent planerar att flytta inom Malmö. Bland övriga som inte bor hos föräldrar (ej mambo) är det bara 43 procent som inte planerar flytta och många (35 procent) som planerar att flytta inom Malmö. Bland mambo är det 37 procent som inte planerar att flytta och 41 procent som planerar att flytta inom Malmö samt 15 procent som planerar att flytta till Lund. Se tabell 8. I Lund ser det lite annorlunda ut. Av dem i eget boende är det 64 procent som inte planerar att flytta och 16 procent flyttar inom Lund. Bland övriga som inte är mambo är det 45 procent som inte ska flytta och 25 procent som planerar att flytta inom Lund. Det är hela 29 procent som planerar att flytta till Malmö eller annan ort (inklusive utomlands). Bland dem som är mambo är det endast 23 procent som inte planerar att flytta, 42 procent tänker flytta inom Lund och 35 procent till Malmö eller annan ort. Se tabell 9. 8 av 10 vill ha egen bostad 5 av 10 har det i Malmö/Lund I undersökningen ställdes frågan: Vilken boendeform passar Dina behov bäst idag? Frågan är utformad för att försöka komma åt hur de ser på sitt boende utifrån sina behov idag (med tanke på aktuell ekonomi, familjesituation, sysselsättning etc.). Med denna 15 (54)

16 utformning av frågan får man en annan svarsfördelning, jämfört med om man skulle ha frågat om önskad boendeform. 2 Om man slår ihop Malmö och Lund var det 78 procent som svarade att hyresrätt i första hand, bostadsrätt eller egnahem (eget boende) var det som passade dem bäst. Samtidigt var det bara 52 procent som bodde så. Hyresrätt passar bäst för de flesta unga Både i Malmö och i Lund svarar flertalet hyresrätt, nämligen 42 respektive 38 procent. I båda städer är bostadsrätt den boendeform som får näst flest svar, nämligen 34 respektive 23 procent. På tredje plats kommer hos föräldrar i Malmö (10 procent) och studentbostad i Lund (17 procent). I svarsalternativet Annat ingår andrahandsboende. Som framgår av svaren är det praktiska taget ingen som vill bo på detta sätt. Bäst passande boendeform idag år Annat Eget hus Bostadsrätt Hyresrätt Hyr rum Studentbostad Kompisar Anhörig Förälder Lund Malmö Det är inga större skillnader mellan åldersgrupperna, utom i ett par avseenden. Det är knappt några åringar (2 procent) som anser att bo hos föräldrar passar bäst, medan andelen bland åringar är 14 procent. Andelen som anser att hyresrätt passar bäst är ungefär densamma, men det är högre andelar bland åringarna än bland åringarna som anser att bostadsrätt och egnahem passar dem bäst idag. Det finns ett samband mellan den bäst passande och nuvarande boendeform. För ett antal boendeformer är siffrorna negativa, vilket betyder att det är färre som tycker att dessa boendeformer passar bäst än som bor så idag. De största negativa siffrorna har i Malmö Hos förälder (- 12 procentenheter) och Annat boende (- 10 procentenheter) i vilket boende i andra hand ingår. Men även studentboende visar negativa siffror (- 3 procentenheter). I Lund har studentboende den största negativa siffran (- 10 procent), följt av Hos förälder (- 8) och Annat (- 7 procentenheter). Så har alltså de som idag bor i Lund svarat. Men efterfrågan på studentbostäder kan möjligen se annorlunda ut för dem som inte bor i Lund och som planerar att studera i Lund. 2 Se till exempel Lind J-E, Bergenstråhle S (2004) Boendets betydelser och boendes värderingar, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, s (54)

17 Det betyder alltså om man ska följa de ungas svar troligtvis inte fler studentbostäder och absolut inte fler bostäder uthyrda i andra hand utan färre. Det är knappt någon av de intervjuade som vill bo i andra hand. Andel efterfrågat boende minus andel idag år Annat Eget hus Bostadsrätt Hyresrätt Hyr rum Studentbostad Kompisar Anhörig Förälder Lund Malmö För dem utan eget boende är hyresrätt första alternativ Det finns en boendekarriär, där ofta hyresrätt är den första boendeformen innan man vet var man ska bo och arbeta. Hyresrätten har stor betydelse för rörligheten. 3 För dem som idag saknar ett eget boende är hyresrätten den mest efterfrågade boendeformen i både Malmö och Lund (39 resp. 32 procentenheter). I diagrammet visas skillnaden för varje boendeform mellan andelen som anger den som bäst passande idag och den andel som bor så idag. De största negativa siffrorna finns i Malmö för Hos föräldrar (-29) och Annat, inklusive boende i andra hand (- 23 procentenheter). I Lund visar studentboende (- 18), Hos förälder (-15) och Annat boende (- 13 procentenheter) de största negativa siffrorna. 3 Brandén M (2008) Bostadens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. 17 (54)

18 Bäst passande minus nuvarande boende för dem utan eget boende år Ej svar Annat* Eget hus Bostadsrätt Hyresrätt Hyr rum Studentbostad Kompisar Anhörig Förälder Lund Malmö Procent Bland dem som redan har ett eget boende är det flera som vill bo i bostadsrätt och egnahem och färre som vill bo i hyresrätt än som gör det idag i både Malmö och Lund. Det kan vara ett led i boendekarriären där man söker en bostad som bättre svarar mot det egna hushållets behov. För utfallet spelar det bland annat roll att bostäderna i genomsnitt är betydligt större i egnahem och oftare markbostäder än i hyresrätt. Det finns få lediga hyresrätter i både Malmö och Lund, varför det är svårt att få en hyreslägenhet som passar. Bland de allmännyttiga företagen fanns 101 (0,5 procent) lediga lägenheter i Malmö och 5 (0,1 procent) lediga lägenheter i Lund den 1 september Säkert har också samhällets ensidiga gynnande av ägt boende betydelse för svaren. Se tabell 10. Fler vill dela bostad I undersökningen ställdes: Hur många vuxna skulle bo i bostaden? En majoritet, 55 procent, av åringarna i Malmö tänker dela bostaden med en annan vuxen medan 37 procent vill bo i den själv. Få vill dela den med fler vuxna. I Lund är det lika många som vill bo i bostaden själv och dela den med en annan vuxen (45-46 procent). Det finns möjligen något fler i Lund än i Malmö som vill dela bostad med fler vuxna. Se tabell 11. Men hur många man vill bo med sammanhänger med hur man bor idag procent av de ensamboende vill fortsätta att bo så, medan procent vill bli samboende. I Lund är det något fler av de ensamboende än i Malmö som vill dela lägenhet med fler vuxna. 9 av 10 samboende vill fortsätta att bo så i både Malmö och Lund. Det är möjligen något fler i Malmö än i Lund av de samboende som vill bo själv, men andelen är väldigt låg. Se tabell (54)

19 2 rum och kök mest efterfrågad bostadsstorlek I undersökningen ställdes frågan: Hur stor skulle bostaden behöva vara? Frågan ställdes naturligtvis bara till dem som svarar annat än hos föräldrar som det bäst passande boendet. 2 rum och kök är den mest efterfrågade bostadstypen följd av 3 rum och kök. I Malmö efterfrågar 39 procent 2 rum och kök och i Lund är andelen 35 procent. För 3 rum och kök är andelen 26 procent i Malmö och 20 procent i Lund. I Lund är efterfrågan större på små bostäder än i Malmö. Se tabell 13. Även bland ensamboende är efterfrågan på mindre bostäder större i Lund än i Malmö. Detta sammanhänger sannolikt med den höga andelen studerande i Lund. Studerande har inte råd med större bostäder. Men fortfarande är 2 rum och kök den mest efterfrågade bostadsstorleken i båda städer även bland dessa. Bland samboende däremot är 3 rum och kök mest efterfrågad i båda städer (41-43 procent), följd av 2 rum och kök (26-28 procent). Se tabell 14. Många kan betala högst kronor själv för bostaden I undersökningen ställdes frågan: Hur mycket skulle du själv kunna betala för denna bostad? Spridningen på svaren är stor, även om det är få som svarar högst kronor i månaden för en egen bostad. I genomsnitt kan åringarna i Malmö betala själv cirka kronor i månaden och i Lund cirka kronor i månaden. Men det är en betydande spridning. 32 procent i Malmö och 49 procent i Lund kan betala högst kronor och 19 procent i Malmö samt 38 procent i Lund kan inte betala mer än högst kronor. Procent Kan betala själv för efterfrågad bostad år Malmö Lund Kr/månad Betalningsförmåga och efterfrågad boendeform Men betalningsförmågan är också olika beroende vilken boendeform man efterfrågar. De som efterfrågar hyresrätt kan betala i genomsnitt cirka kronor i månaden i Malmö jämfört med kronor i Lund, men det är en stor spridning i betalningsförmåga inom städerna. 19 (54)

20 I Malmö kan till exempel 34 procent och i Lund 46 procent av åringarna betala högst kronor för en hyresrätt. Det är 39 procent i Malmö och 28 procent i Lund som kan betala mer än kronor i månaden. Man kan jämföra detta med aktuella hyror i Malmö och Lund. Först och främst kan vi se att få som efterfrågar hyresrätt skulle ha råd att flytta in i nyproduktion. I Malmö kostar en äldre lägenhet om 1 rum och kök mellan och kronor i månaden (i Möllevången och Rörsjöstaden) medan lägenheter om 2 rum och kök kostar mellan och kronor i månaden. För ensamstående utan barn har således bara en minoritet råd med en 2 rum och kök, trots att det var den mest eftertraktade bostadstypen i den gruppen. Men ettorna skulle flertalet ha råd med, dock inte alla. I Lund kostar lägenheter om 1 rum och kök från (Linero/Östra Torn) till (Centrum) i månaden. Tvåorna är betydligt dyrare, från (Linero/Östra Torn) till (Klostergården och Centrum) kronor per månad. Slutsatserna blir desamma som för dem i Malmö. Billiga ettor skulle flertalet ha råd med, däremot inte tvåor. Problemet är bara att det knappt inte finns några lediga. Kan betala själv för efterfrågad hyresrätt år Procwnt Malmö Lund Ej svar Kr/månad De som efterfrågar bostadsrätt kan i genomsnitt betala cirka kronor i Malmö och kronor i Lund per månad. Men även bland dessa finns det en betydande spridning. I Malmö kan 24 procent betala högst kronor i månaden. I Lund är motsvarande andel 40 procent. 12 procent i båda städer kan betala mellan och kronor i månaden. 52 procent i Malmö kan betala över kronor och i Lund är det 44 procent. Enligt Mäklarstatistik var priset för en såld bostadsrätt om 1 rum och kök i Malmö under perioden december 2008 till februari 2009 i genomsnitt kronor, månadsavgiften kronor och ytan 36,3 kvadratmeter. Om man kunde låna till hela beloppet och inte inkluderade kostnader för det inre underhållet inklusive kostnader om något skulle gå sönder samt slapp amortera skulle den genomsnittliga månadskostnaden vara cirka kronor. I Lund var priset i genomsnitt betydligt högre, nämligen , månadsavgiften kronor och ytan 36,9 kvadratmeter. Räknat på samma sätt skulle detta medföra en månadskostnad på kronor. 20 (54)

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007

Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands län år 2005 2007 Unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands år 2005 2007 Västeråsversionen Sven Bergenstråhle Sammanfattning Årets undersökning av unga vuxnas boende i Uppsala och Västmanlands visar att de ungas bostadsefterfrågan

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 3 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

32 procent bor vill ha egen bostäder behövs har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor vill ha egen bostäder behövs har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT UPPSALA STUDENTKÅR BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA RAPPORT Årsskiftet / 2007 P0806 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Uppsala studentkår genomförde en undersökning om bostadssituationen för studenter

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Unga vuxna. som bor hemma

Unga vuxna. som bor hemma Unga vuxna som bor hemma Sammanfattning 36 procent av de unga betalar ingenting hemma. Medan 37 procent betalar upp till 2 000 kronor i månaden. Drygt hälften av föräldrarna anser att de ska betala för

Läs mer