Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid"

Transkript

1

2

3 Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga, omsorgsbehov, bostadsstandard och yta, område Behövs en mångfald av lösningar Nybyggnad, ombyggnad av befintligt bestånd, olika upplåtelseformer Samverkan 3

4 Hur ser det ut idag? Vi seniorer bor på ungefär samma sätt som hushåll i övre medelåldern Utanför storstäderna: 70 % i småhus Först efter 85-årsåldern förändras det (ca 16 % i någon form av särskilt boende) De flesta av oss är relativt friska och vill bo kvar i nuvarande bostad eller i grannskapet Högre andel äldre på landsbygden än i storstäder, var tredje pensionär bor ensam (bland 85+ bor nästan 3 av 4 ensamma) Men: ensamhet, oro, otillgängligt, högre boendekostnad vid flytt från hus/bostadsrätt 4

5 Hur ser det ut idag (enligt SCB)? 5

6 Kvarboendeprincipen SPF Seniorernas medlemmar stödjer denna i huvudsak Stöd/hjälp i hemmet, kostnadseffektivt för kommunen Men ofta otillgängligt både för den boende och för eventuell hemtjänstpersonal Här i Göteborgs inre delar är bara drygt 20 % av bostäderna tillgängliga för en rullstolsburen 6

7 Bostäder för seniorer idag? Utan hiss i flerbostadshus risk för isolering, villa/radhus där andra våningen överges Betalningsförmåga och kunskap om att betala mer för annat boende hos seniorer? Väntar vi för länge med att flytta? Behövs samverkan finns ömsesidig nytta för samhället och de äldre att flytta i tid, till något väl anpassat Kostnad och insikt om flyttskatter 7

8 Vilka krav kan en senior ställa på ett bra boende? Proaktiv, engagera sig, i god tid och tillsammans med andra Frihet och kunna ta sig ut på egen hand Tillgängliga bostäder Breda dörrar, rymligt sovrum och badrum, inga trösklar Omgivningar, kommunikationer och service Närliggande lokal eller gemenskapslokal Ska klara kvarboendeprincipen 8

9 Olika boendeformer för seniorer Samhället har inte råd att bygga en enda ny permanent bostad där inte vissa basala mått uppfyller de krav som kvarboendeprincipen stipulerar Allmänna bostadsbeståndet Seniorhus Kollektivhus Trygghetsboende Särskilt boende, vård o omsorg, demensboenden 9

10 Vad kan kommuner, fastighetsägare och byggherrar göra? Dessvärre får många seniorer ta det som erbjuds Vi vill gärna bo kvar i grannskapet Kommuner bör tillgänglighetsanalysera beståndet Inga dispenser från hisskravet det lönar sig i långa loppet för fastighetsägaren, samhället och individen Kommunägda bostadsbolags mark bör utnyttjas bättre Tänka nytt 10

11 Vad bör kommunerna göra? Stora utmaningar, växande andel seniorer bör få vara friska och bo väl för att inte bli en propp till det särskilda boendet Kommuner bör upprätta bostadsförsörjningsplaner vem ska det byggas för och till vilket pris Kommunerna bör planera för långvarigt kvarboende i olika boendeformer, mycket lönsamt för alla inblandade Kommuner måste agera som sammanhållen organisation Brist på boendeformer som fler har råd med Tillgänglighetsanpassa vid upprustning av äldre beståndet Innan vi pratar om energismarta bostäder måste vi först göra dem seniorsmarta 11

12 SPF Seniorernas fem bostadspolitiska krav Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt Permanent investeringsstöd för trygghetsboenden Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras Sänk flyttskatten 12

13 SPF Seniorernas seniorpanel april ,6 Vilka framtida boendealternativ är du intresserad av? 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Bo kvar i nuvarande bostad Ny bostad (t.ex. större eller mindre hus eller lägenhet) Organiserat boende Utomlands Hos barn eller Tillsammans andra med mina släktingar vänner i privathus eller lägenhet I fritidshuset Annat Vet ej 13

14 0,35 SPF Seniorernas seniorpanel april 2015 Vad är avgörande för dig när du planerar ditt boende inför framtiden? 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,

15 SPF Seniorernas seniorpanel april 2015 Vilken ökning av din och ditt hushålls boendekostnader per månad upplever du vara hanterbart rent ekonomiskt (givet dagens situation) (%)? 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Ingen ökning Ökning med kronor Ökning med kronor Ökning med kronor Ökning med Ökning med kronor eller mer Vet ej Vill ej uppge 15

16 SPF Seniorernas seniorpanel april 2015 Vilken ökning av din och ditt hushålls boendekostnader per månad upplever du vara hanterbart rent ekonomiskt (givet dagens situation)? Uppdelat på kön 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 Män Kvinnor 0,15 0,1 0,05 0 Ingen ökning Ökning med kronor Ökning med kronor Ökning med kronor Ökning med Ökning med kronor eller mer Vet ej Vill ej uppge 16

17 SPF Seniorernas seniorpanel april ,25 Vilken ökning av din och ditt hushålls boendekostnader per månad upplever du vara hanterbart rent ekonomiskt (givet dagens situation)? Uppdelat på nuvarande bostadsform 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Ingen ökning Ökning med 0 Ökning med kronor kronor Ökning med kronor Ökning med 6 Ökning med kronor eller mer Vet ej Hus, äganderätt Lägenhet och hus, bostadsrätt Lägenhet och hus, hyresrätt Vill ej uppge 17

18 Pensionärernas ekonomiska situation 120,0 Inkomstutveckling i Sverige för olika grupper (2009 = index) Källa: Medlingsinsitutet, Pensionsmyndigheten, Akademikerförbundet SSR 117,2 115,0 110,0 108,9 105,0 105,1 100,0 98,2 95,0 90, Inkomstpension Lön Försörjningsstöd ensamstående Försörjningsstöd 1 vuxen och 2 barn 18

19 Bostadskostnader och pensionärernas ekonomi 1,5 År (2003 = index): hyror, inkomster, pensioner och bostadstillägg (Pensionsmyndigheten, SCB) 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1, Hyra riket snitt 1:or 2:or 3:or 4:or Följsamhetsindexering (inkomstpension) BTP (bostadstillägg) Inkomstindex Prisbasbeloppet (garantipension) 19

20 Utveckling pensioner och boendekostnader Pensionerna har sänkts tre gånger sedan 2010 Inkomstpensionen idag lägre än 2009 en pensionär som år 2009 hade en pension på kronor brutto har idag en pension på endast kronor Löner och hyror ökar precis som andra kostnader i vardagen Växande antal och andel (nästan var sjätte) svenska pensionärer under EU:s risk för fattigdom (gräns 2015: kr i disponibel inkomst) enligt Eurostat Snittpensionen (2012) enligt Pensionsmyndigheten ligger på kr brutto ca kr netto 20

21 SPF Seniorerna vill att pensionärernas ekonomi stärks Ordentlig utvärdering av pensionssystemet. Dess grundprinciper ska uppfyllas: pensionerna ska följa lönerna, bromsen slår till endast i exceptionella fall, kopplingen mellan arbete och pension ska synas i plånboken. Pensionssystemet är underfinansierat och måste förstärkas för att pensionärerna inte ska fortsätta att halka efter i inkomstoch prisutvecklingen. Vi ska kunna leva på våra pensioner. Avskaffad skatteskillnad på löneinkomst och pension Ett bostadstillägg anpassat till dagens bostadskostnader 21

22 Sammanfattning Bygg, bygg, bygg och bygg tillgängligt och varierat Tänk på seniorerna när miljonprogrammet renoveras Komplettera befintlig bebyggelse Pressa byggkostnaderna det går! Senior/trygghetsbostäder gör att vi klarar oss längre innan vi måste komma till ett särskilt boende Planera för 40-talisternas behov av särskilda boenden Utvärdera pensionssystemet NU! 22

23

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige

Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige RAPPORT 1(49) Administrativ service Sören Vintheimer, 0247-80194 soren.vintheimer@leksand.se Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige Leksands kommun Webbplats www.leksand.se E-post kommun@leksand.se

Läs mer

Argument kring pensioner och skatten på pension

Argument kring pensioner och skatten på pension Argument kring pensioner och skatten på pension Stort motstånd mot pensionärsskatten I en SIFO-undersökning som SVT publicerade i maj 2014 anser 95 % att det är fel att pension beskattas högre än lön.

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering

Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering Boverket december 2002 Titel: Hur bor morgondagens äldre? Utgivare: Boverket december 2002 Upplaga: 1:1 Antal ex: 750 Tryck: Boverkets

Läs mer

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN VAD HÄNDER PÅ BOSTADSMARKNADEN NÄR FYRTIOTALISTERNA GÅR I PENSION? DEN 1 JANUARI 2005 är det dags för den första fyrtiotalisten att fira sin 65-årsdag. Tio år senare,

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre

Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Seniorbostäder i Ljungbyholm Mars 2008 Bakgrund Kommunledningskontoret fick den 24 april 2007 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att

Läs mer

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo Ulrika Majstrovic Hansén från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Finns det boendealternativ som

Läs mer

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2014-03-14 Uppdrag: 252824, Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: 2014-03-14 Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs

Läs mer

Lång dags färd mot jobb

Lång dags färd mot jobb ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN Lång dags färd mot jobb Hur matchar vi arbetstagare, bostäder och arbetsplatser för framtidens välfärd? ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN

RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN Avsedd för Utredningen om äldres boende Datum Mars 2015 RAPPORT SENIORERS FÖRUTSÄTTNING- AR PÅ BOSTADSMARKNADEN 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 1.1 Syfte och frågeställningar 4 1.2 Rapportens struktur

Läs mer