Äldres boende områdesfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldres boende områdesfakta"

Transkript

1 Äldres boende områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och äldre. Materialet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område, med fokus på de äldre, och kan även vara till bra hjälp när man vill jämföra situationen i olika områden. Befolkningen beskrivs ur olika socioekonomiska perspektiv, hur bostadsbeståndet i området ser ut samt hur de äldre bor Mer statistik! Mer övergripande statistik över Göteborg, Stor-Göteborg samt regionen hittar du i "Statistisk Årsbok", länk finns på vår hemsida Där hittar du även mer detaljerad statistik för alla våra ämnen under rubriken "Ämnesvis". Nytt blad varje år Områdesfakta om äldres boende togs fram för första gången 211. Befintligt material kommer att uppdateras årligen men även ny statistik kan komma att läggas till. Syfte Att på detta sätt samla statistik kring äldres boende syftar till att öka kunskapen samt att göra den mer tillgänglig. Det har ingått i såväl arbetet med kommunstyrelsens uppdrag kring äldres boende som utvecklingsprojektet Gôrbra för äldre, vilket finansierades av Hjälpmedelsinstitutet. Vi som ligger bakom Områdesfakta Äldres boende har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret samt stadsdelarna Askim-Frölunda- Högsbo, Västra Hisingen samt Örgryte-Härlanda Var bort de äldre? Kartan visar befolkningen per fastighet, 65 år och äldre. Varje punkt motsvarar en person, vilket innebär att ju mörkare färg ju högre koncentration av äldre personer. Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Sekretess All statistik sekretesshanteras. Det innebär att man inte ska kunna hitta en enskild person eller persons uppgifter. Detta har inneburit att vi på primärområdes-nivån har slagit ihop åldersgrupperna och 85- till en grupp. Värden som tagits bort med hänvisning till sekretess har ersatts med två punkter (..). Källa Befolkningsprognosen, uppgifter om hemtjänst samt äldreboende kommer från Stadsledningskontoret. Övrig statistik kommer huvudsakligen från Statistiska centralbyrån (SCB). Har du frågor kring statistiken? Eller behov av mer statistik kring äldres boende, kontakta oss på enheten för Områdesfakta Äldres boende för samtliga områden samt tidigare år finns på vår hemsida, se adress ovan. Använd gärna uppgifterna men uppge källa: Samhällsanalys och statistk, Göteborgs stadsledningskontor

2 Äldres boende - definitioner Uppgifterna avser befolkningen 65 år och äldre per den 31 december 213 om inget annat anges. BEFOLKNING - folkmängd samt socioekonomi Åldersstruktur Befolkningsprognos Åldersstrukturdiagrammet visar hur stor andel av befolkningen som varje ettårsklass (55 år och äldre) utgör av den totala befolkningen. Göteborgs stads befolkningsprognoser beräknas årligen för primärområden, stadsdelar samt på kommunnivå (ettårsklasser). Här redovisas prognos med basår 213. BOSTADSBESTÅNDET - antal bostäder Bostadsstatistiken Småhus Från och med 213 är källan det nationella lägenhetsregistret, det innebär vissa förändringar i antalet bostäder samt att jämförelser bakåt i tiden inte rekommenderas. Uppgifter över antal rum och är ersatta med uppgifter om bostadsarea. Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flyttningar Hemtjänst Trygghetslarm Civilstånd/Hushåll Hur många som flyttat in till och ut från området (skillnaden dem emellan utgör nettoflyttningen) samt antalet flyttar inom området. Antal personer som har någon insats av typerna Ledsagning (inkl avgiftsfritt), Personlig omsorg, Service, Tillfälligt utökad hemstjänst (avg.fri 2 mån) eller Avlösning (avgiftsfritt) per Personer som endast har trygghetslarm särredovisas. Dessa personer är inte med i övriga uppgifter om hemtjänst. Ensamstående utgörs här av ogifta, skilda samt änkor/änklingar. Ej gifta och sambopar redovisas i statistiken som ensamstående. Detta innebär att antalet ensamstående överskattas och antalet sambor underskattas. Flerbostadshus Upplåtelseform Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Även bostäder i övriga hus ingår, dvs bostäder i fastigheter som inte taxerats som vare sig småhus eller flerbostadshus. I tabellerna över bostadsarea och upplåtelseform ingår dessutom specialbostäder för äldre/funktionshindrade och studenter. I Göteborg handlar det totalt om 3 25 bostäder i övriga hus och specialbostäder. Privatägda småhus innebär småhus ägda av enskild person. Bostadsrättsförening inkluderar alla bostäder ägda av bostadsrättsföreningar oavsett om det är en bostad i flerbostadshus eller småhus. Hyresrätt innebär samtliga bostäder som ägs av Allmännyttan, AB, KB, HB, Stat, kommun och landsting samt bostäder i flerbostadshus och övriga hus som ägs av enskild person. Även specialbostäderna ingår här. I samtliga bostäder i Göteborg ingår 31 bostäder med upplåtelseform uppgift saknas. Inkomstfördelning Medelinkomst Bostadstillägg Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i området som ligger i en låg, medel eller hög inkomstklass, i förhållande till Göteborg som helhet. Inkomstklasserna är indelade efter fördelningen i Göteborg, där 3% av invånarna 65 år och äldre tjänar mindre än 148 tkr, 4 % mellan tkr och 3 % tjänar mer än 238 tkr. Uppgifterna avser inkomståret 212 för inkomsttagare 65 år och äldre. Nollinkomsttagare ingår. Inkomstuppgifterna avser begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst (som pension) och inkomst av näringsverksamhet. Uppgifterna avser inkomståret 212 för inkomsttagare 65 år och äldre. Nollinkomsttagare ingår. Antal personer med "Bostadstillägg till pensionärer". (Genomsnittligt belopp är 2 4 kr per månad i riket.) Tillgänglighet Personer/boende Äldreboende Bostäder som inventerats med avseende på tillgänglighet där de som uppfyller kriterierna godkänns för s.k T-märkning. En T-märkt lägenhet ligger i markplan eller har tillgång till rymlig hiss, har max ett trappsteg till entrén/hissen, inga eller låga trösklar (gäller ej till badrum och balkong) och badrum tillgängligt för rullator. Uppgifterna kommer från fastighetsägare som genomfört systematiska inventeringar, hittills de allmännyttiga bostadsbolagen Göteborgs Bostads AB, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon samt det privatägda bostadsbolaget Örgryte Bostads AB. HUR BOR MAN - antal personer Antal folkbokförda personer i området fördelade efter bostadens typ och upplåtelseform. I boende efter Bostadstyp är "Uppgift saknas" är ej med i statistiken. Antal folkbokförda personer i området som bor på äldreboende (äldreboendet kan ligga i annat område) per , andel (%) av befolkningen. Bostadens typ Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus redovisas, bostadstypen uppgift saknas redovisas ej (262 personer över 65 år i Göteborg). OBS! Uppgifterna över Bostadsbeståndet och "Hur bor man" hämtas från olika källor, i några fall stämmer dessa uppgifter inte överens. Till exempel kan bostadstypen flerbostadshus saknas i ett område fast det enligt befolkningsstatistiken finns personer som bor i den bostadstypen. Använd gärna uppgifterna men uppge källa: Samhällsanalys och statistk, Göteborgs stadsledningskontor

3 134 Centrum BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % Ensamstående BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % BEFOLKNINGEN , , , , ,5 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -73 Samtliga , % 1,5 1,,5 ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % ÄLDRES BOENDE år år år 85- år FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET 59% kr Ensamstående Gifta MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,1 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,9 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , , Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , Samtl Endast trygghetslarm Samtl Män -148 tkr tkr 238- tkr Kvinnor

4 134 Centrum BOSTADSBESTÅNDET 2% TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS -4 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter Kvm Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 99 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus 17 1 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F % Samtliga BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 57% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Övriga inkl u.s Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 5% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,6 1, Privatägda småhus Hyresrätt ,8 4,7 Bostadsrättsförening Samtliga ,2 19,9 Hyresrätt Samtliga 47 4,7 4,9 1% 1%

5 11 Krokslätt BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % 4 Ensamstående ,6 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta ,4 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % BEFOLKNINGEN , , ÄLDRES BOENDE år år år 85- år , , ,7 NETTOFLYTTNING 213 FÖR + 26 Samtliga , 62% Män Kvinnor ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG % 1,5 1,,5 Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET Ensamstående kr Gifta MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG -148 tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,7 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,1 2, , ,3 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,6 33, , 15,1 Samtl ,3 1, ,8 22, ,6 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,3 2,6

6 11 Krokslätt BOSTADSBESTÅNDET 9% TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS -4 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta 65 9 Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 94 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus 17 6 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 49% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 11% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,2 1, Privatägda småhus Hyresrätt ,2 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga , 4,9 Hyresrätt % 1%

7 111 Johanneberg 893 BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % 4 Ensamstående ,8 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta ,2 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % , ,5 ÄLDRES BOENDE år år år 85- år , , ,9 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -6 Samtliga , 64% Män Kvinnor ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG % 1,5 1,,5 Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET Ensamstående kr Gifta MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG -148 tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % , PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,5 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,4 2, , ,4 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,1 33, ,6 15,1 Samtl ,9 1, ,5 22, ,9 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,7 2,6

8 111 Johanneberg BOSTADSBESTÅNDET % TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS -4 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 1 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I 17 I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 63% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus 29 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 1% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,2 1, Privatägda småhus 43 Hyresrätt ,3 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 9 1, 4,9 Hyresrätt % 1%

9 112 Landala 927 BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % Ensamstående ,1 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta ,9 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % , ,4 ÄLDRES BOENDE år år år 85- år , , ,2 NETTOFLYTTNING 213 FÖR + 2 Samtliga , 66% Män Kvinnor ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG % 2, 1,5 1,,5 Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET Ensamstående kr Gifta MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG -148 tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,3 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,5 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,1 2, , , 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,7 33, ,1 15,1 Samtl ,3 1, ,8 22, ,5 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,8 2,6

10 112 Landala BOSTADSBESTÅNDET 3% TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS -4 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta 31 3 Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 1 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I 17 I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 94% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus 29 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 8% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,1 1, Privatägda småhus 43 Hyresrätt ,6 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 74 8, 4,9 Hyresrätt % 1%

11 113 Guldheden BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % Ensamstående ,4 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 5 Gifta ,6 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % 1 54 BEFOLKNINGEN , , , , ,5 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -36 Samtliga , % 1,5 1,,5 ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % ÄLDRES BOENDE år år år 85- år FLYTTNINGAR UNDER 213 FÖDDA I UTLANDET 66% Ensamstående Gifta 237 kr Män Kvinnor MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG 65+ FÖDELSELAND tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % , PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,5 2, , ,8 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,7 33, ,5 15,1 Samtl ,2 1, , 22, ,9 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,9 2,6

12 113 Guldheden BOSTADSBESTÅNDET % TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS 41-6 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta 12 Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 98 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus 17 2 ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 6% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 4% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,7 1, Privatägda småhus Hyresrätt ,2 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 59 3,9 4,9 Hyresrätt % 1%

13 114 Lorensberg 452 BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % Ensamstående ,7 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 1 Gifta ,3 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % , , , , ,5 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -9 Samtliga , % 2,5 2, 1,5 1, ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % ÄLDRES BOENDE år år år 85- år FLYTTNINGAR UNDER 213 FÖDDA I UTLANDET 37% Ensamstående Gifta kr Män Kvinnor MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG,5 65+ FÖDELSELAND tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,3 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,3 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , , , ,1 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , , ,6 15,1 Samtl ,3 1, ,2 22, ,8 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,2 2,6

14 114 Lorensberg BOSTADSBESTÅNDET - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer Totalt % TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS 121- m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP 1% ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? AV DE ÄLDRE BOR I I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 55% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 1% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 1 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening , 1, Privatägda småhus Hyresrätt ,5 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 4,9 4,9 Hyresrätt % 1% Det bor för få äldre i småhus för att kunna redovisa uppgifterna om bostadens typ fördelat på civilstånd.

15 115 Vasastaden 1 18 BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % 4 Ensamstående ,7 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta ,3 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % , ,7 ÄLDRES BOENDE år år år 85- år , , ,8 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -17 Samtliga , 54% Män Kvinnor ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG % 1,5 1,,5 Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET Ensamstående 331 kr Gifta MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG -148 tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,1 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,2 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,3 2, , ,4 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,6 33, ,1 15,1 Samtl ,9 1, ,3 22, , 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,1 2,6

16 115 Vasastaden BOSTADSBESTÅNDET % TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS 61-8 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 1 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I 17 I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 53% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus 29 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 6% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,6 1, Privatägda småhus 43 Hyresrätt ,8 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 56 5,5 4,9 Hyresrätt % 1%

17 116 Inom Vallgraven 517 BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % Ensamstående ,8 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta ,2 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % , , , , ,2 NETTOFLYTTNING 213 FÖR + 4 Samtliga , % 2, 1,5 1,,5 ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % ÄLDRES BOENDE år år år 85- år FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET 53% Ensamstående Gifta kr MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,4 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,8 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,1 2, , ,3 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,8 33, ,3 15,1 Samtl ,1 1, , 22, ,3 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,9 2, Män -148 tkr tkr 238- tkr Kvinnor

18 116 Inom Vallgraven BOSTADSBESTÅNDET 48% TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS 41-6 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 1 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I 17 I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 41% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus 29 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 1% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,3 1, Privatägda småhus 43 Hyresrätt ,2 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 3,6 4,9 Hyresrätt % 1%

19 117 Stampen 773 BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % Ensamstående ,7 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta ,3 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % , , , , ,4 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -28 Samtliga , % 1,5 1,,5 ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % ÄLDRES BOENDE år år år 85- år FLYTTNINGAR UNDER 213 FÖDDA I UTLANDET 53% Ensamstående Gifta kr Män Kvinnor MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG 65+ FÖDELSELAND tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,6 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , , 2, , ,3 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,9 33, ,6 15,1 Samtl ,6 1, , 22, ,3 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,4 2,6

20 117 Stampen BOSTADSBESTÅNDET 94% Flerbo 1 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I 17 I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA 21- BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 31% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus 29 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s 3 SOM % BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening , 1, Privatägda småhus 43 Hyresrätt ,9 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 3,4 4,9 Hyresrätt TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS 61-8 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? % 1%

21 118 Heden BEFOLKNINGEN ÖVER TIDEN ANDEL ENSAMSTÅENDE - folkmängd samt socioekonomi PROGNOS CIVILSTÅND 213 FOLKMÄNGD Kvinnor Män % % 4 Ensamstående , 53,1 BEFOLKNING EFTER ÅLDER OCH KÖN 2 Gifta , 46,9 Samtliga Ålder Kvinnor Män Samtliga % BEFOLKNINGEN , ,4 ÄLDRES BOENDE år år år 85- år , , ,9 NETTOFLYTTNING 213 FÖR -9 Samtliga , 56% Män Kvinnor ÅLDERSSTRUKTUR 55+ JÄMFÖRT MED GÖTEBORG % 2, 1,5 1,,5 Ålder Inflytt Utflytt Nettoflytt Flytt inom området Totalt % FLYTTNINGAR UNDER FÖDELSELAND 213 FÖDDA I UTLANDET Ensamstående kr Gifta MEDELINKOMST FÖR INKOMSTFÖRDELNING 212 JÄMFÖRT MED GBG -148 tkr tkr 238- tkr, Ålder Kvinnor Män Samtliga Född i Sverige Född i Utlandet % 2% 4% 6% 8% 1% BEFOLKNINGS- Samtliga PROGNOS % MEDELINKOMST 212 (kr) PROGNOS 218 EFTER ÅLDERSGRUPP (BASÅR -13) Ålder Kvinnor Män Samtliga % MED HEMTJÄNST Ålder /- % ,5 PERSONER MED HEMTJÄNST Samtl , ,6 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % BOSTADSTILLÄGG TILL PENSIONÄRER , ,4 2, , ,2 12,4 Ålder Kvinnor Män Samtliga % % Samtliga , ,4 33, ,4 15,1 Samtl ,3 1, ,1 22, ,7 35,5 Endast trygghetslarm Samtl ,2 2,6

22 118 Heden BOSTADSBESTÅNDET 56% TILLGÄNGLIGHETS- - antal bostäder MÄRKTA LÄGENHETER ENSAMSTÅENDE (AV DE SOM INVENTERATS) I SMÅHUS 41-6 m 2 I FLERBOSTADSHUS TILLGÄNGLIGHETSMÄRKTA LÄGENHETER 213 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS TYP - VANLIGASTE BOSTADEN Antal % Ålder Småhus Flerbostad % S % F BOSTÄDER EFTER BOSTADSAREA 213 Bostadslägenheter totalt Tillgänglighetsinventerade lägenheter R o k Småhus Flerbostad Totalt % % - därav tillgänglighetsmärkta Samtliga ENSAMSTÅENDE JÄMFÖRT MED GÖTEBORG antal personer % ÄLDRES BOENDE 214 HUR BOR MAN? Flerbo 1 Totalt AV DE ÄLDRE BOR I 17 I SMÅHUS I FLERBOSTADSHUS FLERBOSTADSHUS Småhus ANDEL SMÅHUS JÄMFÖRT MED GÖTEBORG 1% PERSONER EFTER BOSTADENS TYP 21 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS TYP Ålder Småhus Flerbostad % S % F Ålder Småhus Flerbostad % S % F Samtliga % BOSTÄDER Samtliga BYGGDA -195 BYGGNADSÅR I 1-ÅRSINTERVALL 213 PERSONER (65+) EFTER BOSTADENS ENSAMSTÅENDE 49% I HYRESRÄTT År Småhus Flerbostad Totalt % % Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus 29 ENSAMSTÅENDE (65+) EFTER BOSTADENS Bostadsrättsförening Hyresrätt Kvinnor Män Totalt % % Privatägda småhus Bostadsrättsförening Hyresrätt U.s SOM 3% BOR I ÄLDREBOENDE 213 GIFTA (65+) EFTER BOSTADENS PERSONER (65+) BOENDE I ÄLDREBOENDE Antal % % Privatägda småhus 18 Ålder Antal % % Kvinnor Män Totalt % % Bostadsrättsförening ,3 1, Privatägda småhus 43 Hyresrätt ,5 9,7 Bostadsrättsförening Samtliga Samtliga 4 3,4 4,9 Hyresrätt % 1%

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2014 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 214 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2013 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 213 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140

Göteborgsbladet 2012 områdesfakta 140 Göteborgsbladet 212 områdesfakta 14 131 I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan

Läs mer

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta

Göteborgsbladet 2015 områdesfakta Göteborgsbladet 2015 områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta

Göteborgsbladet 2016 områdesfakta Göteborgsbladet områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Göteborgs områdesindelning Produkten har funnits sedan 1997 och sett

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 1997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Göteborgsbladet områdesfakta

Göteborgsbladet områdesfakta Göteborgsbladet 27 - områdesfakta I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Produkten har funnits sedan 997 och sett ungefär likadan ut fram

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 SDN Statistik Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 Översiktsplaneavdelningen februari 2008 Stadsbyggnadskontoret s kommun Följande sidor är ett särtryck ur de stadsdelsvisa beskrivningarna.

Läs mer

Från 20 till 10 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika. Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen...

Från 20 till 10 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika. Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen... 1-211 Från 2 till 1 stadsdelar - mer lika men fortsatt olika Skillnaderna mellan stadsdelarna är mindre med 1 stadsdelar Skillnaderna inom stadsdelarna är större Det finns fortfarande stora skillnader

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Sydöstra Staden. Områdesbeskrivning

Sydöstra Staden. Områdesbeskrivning 2015 Sydöstra Staden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2015 Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Centrum Norr. Områdesbeskrivning

Centrum Norr. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Norr Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar av

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning 2015 Nordöstra Staden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Idrottsanläggningar -

Idrottsanläggningar - Idrottsanläggningar - Långsiktigt planeringsunderlag Möte med Västra Götalands Idrottsförbund 2017-06-14 Investeringsprocessen Sedan 2016 har vi 4-åriga investeringsbudgetar som bryter ett år in i ny mandatperiod

Läs mer

Hushåll och bostäder. Umeås bostadsbestånd. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Hushåll och bostäder. Umeås bostadsbestånd. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Hushåll och bostäder Umeås bostadsbestånd Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Umeås bostadsbestånd 3 Bostadsbeståndet i Umeå kommun hustyper

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Erik Gedeck Chef Bostadsenheten Fastighetskontoret Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkning 2006/2010 Befolkningsförändringar 2010. 02 Antal födda 28 07 Döda 6. 250 Inflyttade 143. År 06

Befolkning 2006/2010 Befolkningsförändringar 2010. 02 Antal födda 28 07 Döda 6. 250 Inflyttade 143. År 06 Område X 10 06 Befolkning Befolkning 2006/2010 Befolkningsförändringar 2010 Antal 300 02 Antal födda 28 07 Döda 6 Födelsenetto 22 250 Inflyttade 143 200 0-19 år 31 20-44 92 150 45-64 17 65-w 3 100 Utflyttade

Läs mer

Umeå. Sundsvall. Gävle. Uppsala. Västerås Örebro. Stockholm. Norrköping Linköping. Göteborg Jönköping Borås. Helsingborg. Lund. Malmö.

Umeå. Sundsvall. Gävle. Uppsala. Västerås Örebro. Stockholm. Norrköping Linköping. Göteborg Jönköping Borås. Helsingborg. Lund. Malmö. Umeå Sundsvall Gävle Uppsala Västerås Örebro Stockholm Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Borås Helsingborg Malmö Lund Större kommuner 122 15:1 Areal och folkmängd i vissa kommuner 1990-2003 Land-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2016 Centrum Söder Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level Större kommuner och riket Larger municipalities and national level 134 15:1 Folkmängd och areal 2000 2011 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Inv per areal 2000 2005 2010 2011 km² km² 2011

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik Framtidens hushålls- och bostadsstatistik 2009-11-12 Konferens om den officiella statistiken Ulrika Ingelsson, insamlingsledare, Lantmäteriet Kerstin Karlsson, Statistiska centralbyrån Annika Klintefelt,

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer