Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus"

Transkript

1 Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1

2 Kommentarer om tabellerna På kommunnivå redovisas folkmängden enligt indelningen den 1 januari året efter aktuellt år och komponenterna födda, döda, inflyttade och utflyttade redovisas enligt indelningen den 1 januari det aktuella året. På planområdesnivå redovisas samtliga delar enligt indelningen den 1 januari året efter aktuellt år. Av denna anledning kan summan av alla planområden inom en kommun skilja sig mot kommunens nivå för komponenterna födda, döda, inflyttade och utflyttade. Befolkningsprognosen och dess komponenter består av decimaltal och därför kan summor skilja sig åt när de avrundade talen summeras. Teckenförklaringar och förkortningar. Siffran har ersatts med en punkt på grund av att risk för röjande finns i tabellen.. Uppgift ej tillgänglig - Noll 2

3 Danderyd 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning och tillväxt i prognoserna gjorda 211 resp. 212 åren % 211 % 212 1,%,9%,8%,7%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,% 5 3. Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 3

4 Danderyd 4a. Folkmängd 31 december 211 samt prognos 221: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Kommunen Kommunen , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Totalt b. Folkmängd 31 december 211 i kommunens restområde Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Planområdet , , , , , ,9 Totalt Befolkningen i kommunen efter kön och prognos Kvinnor Män Befolkningsstruktur efter kön år 211 och 221 Förändring av åldersstrukturen under prognosperioden Kvinnor 211 Män 211 Kvinnor 221 Män 221 4

5 Danderyd Befolkningsutveckling totalt i kommunen och prognos Befolkningsutveckling kommun och län och prognos (index=1 år 2) Danderyd Länet 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 9. Befolkningens åldersfördelning 211 kommun och län Danderyd Länet 5

6 Danderyd Inrikes flyttningar Inflyttning Utflyttning Flyttningsnetto 11. In- och utvandring Invandring Utvandring Invandringsnetto Flyttnetto efter region Egna länet Övriga län Utlandet

7 Danderyd 13a. Folkmängd i Danderyd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt b. Folkmängd den 31 december efter födelseland kommunens restområde Sverige Norden utom Sverige EU27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Personer med utländsk bakgrund Totalt Därav År Inrikes född med två föräldrar Utrikes född födda utomlands Antal Män Kvinnor Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , , , , , , , , 79 2, , , , , ,5 76 2, , , 812 2, , , , , , , , , , , , , , , ,8 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 7

8 Danderyd 15. Flyttningar 211 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Totalt antal flyttningar inom kommunen Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 17. Flyttningar efter födelseland 211 Födelseland Utrikes Inrikes inflyttade Utrikes Inrikes utflyttade Flyttningar inflyttade Totalt Därav från utflyttade Totalt Därav till inom egna annat egna annat egen länet län länet län kommun Sverige Norden utom Sverige EU27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt

9 Danderyd Födda och döda i Danderyd Födda Döda Födelseöverskott 2,5 19. Summerad fruktsamhet i Danderyd åren , 1,5 1,,5, Antal födda barn efter 21. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn 1 Sverige modern modern 2 Norden utom Sverige svensk utländsk 3 EU27 utom Norden bakgrund bakgrund 4 Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt

10 Danderyd 22. Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Dödlighet i kommunen jämfört med riket Sverige Kvinnor 2-64 år,65 Norden utom Sverige år,75 EU27 utom Norden Europa utom EU27 Män 2-64 år,54 och Norden år,74 Afrika Ett tal större än 1 indikerar Asien en högre dödlighet i Nordamerika kommunen än i riket och ett Sydamerika tal lägre än 1 indikerar Oceanien en lägre dödlighet än i riket Okänt Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 11,4 11,7 11,4 11,4 11,1 Gymnasial 27,7 27,2 27,2 27,1 26,7 Eftergymnasial < 3 år 16,2 16,1 16,2 16,4 16,3 Eftergymnasial 3- år 43,8 44,2 44,4 44,4 45,1 Uppgift saknas,9,8,8,8,8 Totalt Förgymnasial Utrikes 9,7 9, 8,9 8,9 8,8 Gymnasial 23,3 23,7 22,8 21,3 2,9 Eftergymnasial < 3 år 13,5 13,7 14,1 14,5 14,1 Eftergymnasial 3- år 39,9 4,3 4,7 42, 42,9 Uppgift saknas 13,6 13,4 13,4 13,4 13,3 Totalt Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 8,4 8, 8,5 9,5 9,2 1 kr - 119,9 tkr 14,2 14,5 14, 13,8 14,5 12, - 239,9 tkr 14,6 13, 12,4 11,5 11,5 24, - 359,9 tkr 16,1 16, 15,3 14,7 14, 36, - 479,9 tkr 12,5 12,1 11,7 11,8 12, 48, - tkr 34,1 36,3 38, 38,6 38,9 Totalt Kvinnor kr 7,6 7,8 7,4 8,3 8,4 1 kr - 119,9 tkr 21,3 2,3 19,9 19, 19,1 12, - 239,9 tkr 26,6 25,5 24,5 22,8 22,7 24, - 359,9 tkr 21,6 21,3 2,8 2,6 19,8 36, - 479,9 tkr 1,4 11,2 11,5 12,3 12,2 48, - tkr 12,5 13,9 15,9 17,1 17,8 Totalt

11 Danderyd Bostadsbyggande i kommunen och folkökning samt planerat byggande och prognostiserad befolkning Befolkningsförändring Nybyggda lägenheter Kommunernas bostadsbyggnadsplaner insamlade 21, 211 och Byggplan 21 (Bostäder) Byggplan 211 (Bostäder) Byggplan 212 (Bostäder) Kommuntotalerna och planområdesnivån kan skilja sig något från tidigare publicerade kommunplaner beroende på att alla planer inte har kunnat basområdesbestämmas. 29. Flyttarnas fördelning och flyttnetto Inflyttningar Utflyttningar Flyttnetto Bostadsbytare Bostadsbytare avser flyttningar inom kommunen. 11

12 Danderyd 3a. Bostadsbyggande b. Planerat bostadsbyggande År Totalt Därav År Totalt Därav Flerbost- Flerbostadshus Småhus adshus Småhus Totalt Flyttningar inom Danderyd och flyttnetto efter region År Flytt typ Flytt- Flyttnetto ningar Totalt Därav inom Länet Övriga Utlandet Kommun Sverige Totalt Bostadsbestånd (kalkylerat) Boendetäthet i kommunen Flerbost- År Boende Lägenheter Boende- År adshus Småhus Totalt totalt täthet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Befolkningsprognosen och dess komponenter innehåller decimaler och därför kan vissa summeringar ge olika summor när dessa decimaltal summeras. 12

13 PL-621: Enebyberg 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i kommunprognoserna gjorda 211 resp. 212 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 13

14 PL-621: Enebyberg 4. Folkmängd 31 december 211 samt prognos 221: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Totalt Befolkningsutveckling kommun och plan (index=1 för år 2) Kommunen Planområde: Enebyberg 2,5 6. Befolkningens åldersfördelning 211 2, 1,5 1,,5, Kommunen Planområde: Enebyberg 14

15 PL-621: Enebyberg 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU 27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , ,2 89 1, , ,5 92 1, , , 95 2, , ,1 17 2, , ,4 12 2, ,1 52 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 15

16 PL-621: Enebyberg 1. Flyttningar 211 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 211 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 369 Sverige. 241 Norden utom Sverige. 5 Norden utom Sverige. 5 EU27 utom Norden. 2 EU27 utom Norden. 15 Europa utom EU27 och Norden 1. 2 Europa utom EU27 och Norden 1. 1 Afrika. 5 Afrika. 1 Asien. 12 Asien. 6 Nordamerika. 3 Nordamerika. 5 Sydamerika. 3 Sydamerika. 2 Oceanien. 1 Oceanien. 1 Okänt. - Okänt. - Totalt Totalt

17 PL-621: Enebyberg 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 27 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU 27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 11,7 12,1 12,1 11,3 1,7 Gymnasial 26,6 26,1 25,3 25,1 25,4 Eftergymnasial < 3 år 15,9 15,7 16, 15,6 15,2 Eftergymnasial 3- år 45,2 45,5 46,2 47,4 47,9 Uppgift saknas,6,5,4,6,7 Totalt Förgymnasial Utrikes 3,9 3,6 3,3 5,3 5,6 Gymnasial 19,6 21,6 19,4 17,8 16, Eftergymnasial < 3 år 12,6 14,4 15,3 13,2 11,8 Eftergymnasial 3- år 32,6 33,8 38,4 36,5 36,5 Uppgift saknas 31,3 26,7 23,6 27,2 3,1 Totalt

18 PL-621: Enebyberg 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 11, 9,9 1,4 11, 1,6 1 kr - 119,9 tkr 11,6 14,3 13,1 12,7 12,9 12, - 239,9 tkr 13,2 1,6 1,7 9,7 1,2 24, - 359,9 tkr 13,6 12,9 13, 11,7 11, 36, - 479,9 tkr 13,8 13,3 11,7 12, 12,3 48, - tkr 36,8 39,1 41, 42,8 42,8 Totalt Kvinnor kr 5,9 5,9 5,5 6,4 6,6 1 kr - 119,9 tkr 2, 17,8 17,5 17,8 17, 12, - 239,9 tkr 25,2 24,3 24, 21,6 21,3 24, - 359,9 tkr 22, 23,1 21,6 2,3 19,7 36, - 479,9 tkr 13,8 13,9 13,4 15, 13,9 48, - tkr 13,2 15, 18, 18,9 21,5 Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande Bostadsbestånd 199 År Totalt Därav År Övriga hus Småhus Flerbo stadhus Småhus Totalt Befolkningsprognosen och dess komponenter innehåller decimaler och därför kan vissa summeringar ge olika summor när dessa decimaltal summeras. 18

19 PL-622: Danderyds K:a 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i kommunprognoserna gjorda 211 resp. 212 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 19

20 PL-622: Danderyds K:a 4. Folkmängd 31 december 211 samt prognos 221: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Totalt Befolkningsutveckling kommun och plan (index=1 för år 2) Kommunen Planområde: Danderyds K:a 2,5 6. Befolkningens åldersfördelning 211 2, 1,5 1,,5, Kommunen Planområde: Danderyds K:a 2

21 PL-622: Danderyds K:a 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU 27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , , , , , , , , , , , , , ,7 21 2, , , 218 3, , , , , , 26 2, , , , , , , , , , Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 21

22 PL-622: Danderyds K:a 1. Flyttningar 211 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 211 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige Sverige Norden utom Sverige 8 7 Norden utom Sverige 7 7 EU27 utom Norden EU27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika 1 9 Afrika - 1 Asien Asien 5 36 Nordamerika 9 6 Nordamerika 4 2 Sydamerika 1 3 Sydamerika 2 7 Oceanien 1 - Oceanien - 2 Okänt - - Okänt - - Totalt Totalt

23 PL-622: Danderyds K:a 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 27 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU 27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 12,6 12,7 12,8 12,9 12,7 Gymnasial 28,2 27,8 28, 27,6 27,2 Eftergymnasial < 3 år 16,5 16,1 15,8 15,9 16, Eftergymnasial 3- år 42, 42,8 42,7 43,1 43,7 Uppgift saknas,7,5,6,5,5 Totalt Förgymnasial Utrikes 9,9 9,6 9,9 9,6 8,2 Gymnasial 26,5 26, 25,7 24,7 24,4 Eftergymnasial < 3 år 13, 12,6 13,6 13,6 15,1 Eftergymnasial 3- år 43,4 43,4 42,1 43,1 44,1 Uppgift saknas 7,2 8,3 8,8 9, 8,2 Totalt

24 PL-622: Danderyds K:a 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 6,7 6,6 7,2 8,4 8,4 1 kr - 119,9 tkr 14,2 13,9 13,8 14,1 14,1 12, - 239,9 tkr 14,3 12,5 12, 1,9 11,5 24, - 359,9 tkr 16,4 16,2 15,7 14,7 13,1 36, - 479,9 tkr 13,9 13,3 12, 12,3 12,5 48, - tkr 34,4 37,5 39,2 39,5 4,5 Totalt Kvinnor kr 6,2 6,5 5,9 7, 7,5 1 kr - 119,9 tkr 19,9 2,5 19,8 19, 18,7 12, - 239,9 tkr 24,7 23,9 22,3 19,5 19,8 24, - 359,9 tkr 23,4 2,8 2,5 21,9 2,4 36, - 479,9 tkr 12, 12,5 13,2 13,1 13,3 48, - tkr 13,7 15,8 18,3 19,4 2,3 Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande Bostadsbestånd 199 År Totalt Därav År Övriga hus Småhus Flerbo stadhus Småhus Totalt Befolkningsprognosen och dess komponenter innehåller decimaler och därför kan vissa summeringar ge olika summor när dessa decimaltal summeras. 24

25 PL-623: Mörby Centrum 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i kommunprognoserna gjorda 211 resp. 212 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 25

26 PL-623: Mörby Centrum 4. Folkmängd 31 december 211 samt prognos 221: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Totalt Befolkningsutveckling kommun och plan (index=1 för år 2) Kommunen Planområde: Mörby Centrum 2,5 6. Befolkningens åldersfördelning 211 2, 1,5 1,,5, Kommunen Planområde: Mörby Centrum 26

27 PL-623: Mörby Centrum 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU 27 utom Norden Europa utom EU27 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen ,1 22 1,9 4 2, , , 47 2, , ,9 4 2, , , 34 1, , ,5 37 2, , ,2 48 2, , ,4 44 2, , ,5 46 2, , ,4 54 3, , ,4 59 3, , ,3 55 2,9 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 27

28 PL-623: Mörby Centrum 1. Flyttningar 211 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 211 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 21 Sverige. 18 Norden utom Sverige. 6 Norden utom Sverige. 7 EU27 utom Norden. 18 EU27 utom Norden. 7 Europa utom EU27 och Norden 1. 6 Europa utom EU27 och Norden 1. 8 Afrika. 3 Afrika. 7 Asien. 22 Asien. 15 Nordamerika. - Nordamerika. 1 Sydamerika. 8 Sydamerika. 3 Oceanien. 1 Oceanien. 1 Okänt. - Okänt. - Totalt Totalt

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 1 Innehåll Sammanfattning och SWOT-analys... 2 Demografi och befolkning... 6 Befolkningstäthet i Småland och öarna... 7 Befolkningsutveckling i Småland

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter... FRAM TILL 22 Högskoleverkets rapportserie 24:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Ura 2001:5 ISSN 1401-0844 Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Av Katarina Berggren Abukar Omarsson Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014 På tal om kvinnor och män LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2014 30 år! 1984 2014 Women and men in Sweden 2014 Facts and figures Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer