Befolkningsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos 2015 2024"

Transkript

1 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna

2 Kommentarer om tabellerna På kommunnivå redovisas folkmängden enligt indelningen den 1 januari året efter aktuellt år och komponenterna födda, döda, inflyttade och utflyttade redovisas enligt indelningen den 1 januari det aktuella året. På planområdesnivå redovisas samtliga delar enligt indelningen den 1 januari året efter aktuellt år. Av denna anledning kan summan av alla planområden inom en kommun skilja sig mot kommunens nivå för komponenterna födda, döda, inflyttade och utflyttade. Befolkningsprognosen och dess komponenter består av decimaltal och därför kan summor skilja sig åt när de avrundade talen summeras. Händelser som har inträffat före ett årskifte, men som har registrerats i folkbokföringsregistret efter den 31 januari året efter påverkar utgående folkmängd och folkökning. Uppgifter om födda, döda, inoch utflyttning avser händelser under ett kalenderår som registrerats av Folkbokföringen senaste den 31 januari efterföljande år. Det medför att summan av födelseöverskott och flyttningsöverskott ibland inte summerar till folkökningen. Teckenförklaringar och förkortningar. Siffran har ersatts med en punkt på grund av att risk för röjande finns i tabellen.. Uppgift ej tillgänglig - Noll

3 Upplands-Bro 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning och tillväxt i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren % 214 % 215 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 3. Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 3(49)

4 Upplands-Bro 4a. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Kommunen Kommunen , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Totalt b. Folkmängd 31 december 214 i kommunens restområde Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Planområdet , , , , , Totalt Befolkningen i Upplands-Bro efter kön och prognos Män Kvinnor Befolkningsstruktur efter kön år 214 och 224 Förändring av åldersstrukturen under prognosperioden År 224 År Kvinnor Män 4(49)

5 Upplands-Bro Befolkningsutveckling totalt i kommunen och prognos Befolkningsutveckling kommun och län och prognos (index=1 år 2) Upplands-Bro Stockholms Län 1,8 9. Befolkningens åldersfördelning 214 kommun och län 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Upplands-Bro Stockholms län 5(49)

6 Upplands-Bro Inrikes flyttningar för Upplands-Bro Inflyttning Utflyttning Flyttningsnetto 11. In- och utvandring för Upplands-Bro Invandring Utvandring Invandringsnetto Flyttningsnetto för Upplands-Bro efter region Egna länet Övriga län Utlandet (49)

7 Upplands-Bro 13a. Folkmängd i Upplands-Bro den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I EU28 ingår även Kroatien. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen. 13b. Folkmängd den 31 december efter födelseland kommunens restområde Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I EU28 ingår även Kroatien. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen. 14. Personer med utländsk bakgrund Totalt Därav År Inrikes född med två föräldrar Utrikes född födda utomlands Antal Män Kvinnor Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 7(49)

8 Upplands-Bro 15. Flyttningar Flyttningar inom Upplands-Bro och flyttningsnetto Totalt Män Kvinnor efter region Antal inflyttade År Flytt typ från övriga kommuner Flytt- Flyttningsnetto i länet ningar Totalt Därav från övr. län inom Länet Övriga Utlandet från utlandet Kommun Sverige Antal utflyttade till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Totalt antal flyttningar inom kommunen Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 18. Flyttningar efter födelseland 214 Födelseland Utrikes Inrikes inflyttade Utrikes Inrikes utflyttade Flyttningar inflyttade Totalt Därav från utflyttade Totalt Därav till inom egna annat egna annat egen länet län länet län kommun Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt (49)

9 Upplands-Bro Födda och döda i Upplands-Bro Födda Döda Födelseöverskott 2. Summerad fruktsamhet i Upplands-Bro åren ,5 2, 1,5 1,,5, TFR för Upplands-Bro TFR för Stockholms län TFR = Total fertility rate dvs summerad fruktsamhet. 21. Antal födda barn efter 22. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn 1 Sverige modern modern 2 Norden utom Sverige svensk utländsk 3 EU28 utom Norden bakgrund bakgrund 4 Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt (49)

10 Upplands-Bro 23. Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Dödlighet i kommunen jämfört med riket Sverige Kvinnor 2-64 år 1,3 Norden utom Sverige år,87 EU28 utom Norden Europa utom EU28 Män 2-64 år 1, och Norden år,99 Afrika Ett tal större än 1 indikerar Asien en högre dödlighet i Nordamerika kommunen än i riket och ett Sydamerika tal lägre än 1 indikerar Oceanien en lägre dödlighet än i riket Okänt Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 22,5 21,6 2,8 2,1 19,4 Gymnasial 49,9 5,1 5,3 5,8 51, Eftergymnasial < 3 år 12,8 13,3 13,5 13,6 13,8 Eftergymnasial 3- år 14,1 14,2 14,6 14,8 15,1 Uppgift saknas,7,7,8,7,7 Totalt Förgymnasial Utrikes 22,9 22,8 22,3 22,2 21,8 Gymnasial 39,4 38,8 38,4 37,6 37,6 Eftergymnasial < 3 år 13,5 13,6 13,4 13,9 14,5 Eftergymnasial 3- år 17,4 18,6 19,3 19,9 2, Uppgift saknas 6,8 6,2 6,5 6,4 6,1 Totalt Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 8,2 7,5 7,3 7,4 7,4 1 kr - 119,9 tkr 14,8 14,8 13,8 13,6 13,2 12, - 239,9 tkr 19,6 2, 19,1 18,1 17,7 24, - 359,9 tkr 29,1 28,2 27,6 26,4 25,7 36, - 479,9 tkr 16,6 16,7 18,4 19,4 2,2 48, - tkr 11,7 12,7 13,8 15, 15,8 Totalt Kvinnor kr 6,6 6,9 6,7 6,4 6,6 1 kr - 119,9 tkr 2,5 2,4 2,2 19,2 18,1 12, - 239,9 tkr 33,8 32,8 32,1 3,6 3,3 24, - 359,9 tkr 27,8 27,6 27,5 28,6 28,3 36, - 479,9 tkr 8, 8,6 9,2 1,3 11,3 48, - tkr 3,3 3,7 4,3 4,8 5,5 Totalt (49)

11 Upplands-Bro Bostadsbyggande i kommunen och folkökning samt planerat byggande och prognostiserad folkökning Nybyggda lägenheter Befolkningsförändring Kommunens bostadsbyggnadsplaner insamlade 213, 214 och Byggplan 213 (Bostäder) Byggplan 214 (Bostäder) Byggplan 215 (Bostäder) Kommuntotalerna och planområdesnivån kan skilja sig något från tidigare publicerade kommunplaner beroende på att alla planer inte har kunnat basområdesbestämmas Flyttarnas fördelning och flyttningsnetto Inflyttningar Utflyttningar Flyttnetto Bostadsbytare Bostadsbytare avser flyttningar inom kommunen. 11(49)

12 Upplands-Bro 31a. Bostadsbyggande b. Planerat bostadsbyggande År Totalt Därav År Totalt Därav Flerbost- Flerbostadshus Småhus adshus Småhus Totalt Bostadsbestånd År Flerbost- Småhus Övriga Special- Totalt adshus hus bostäder Fr.o.m. 213 används det nationella lägenhetsregistret Totalt (49)

13 Upplands-Bro 33. Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 214 Hushålls- Antal barn Uppgift Totalt typ eller fler saknas Antal hushåll Ensamstående Sammanboende Övriga hushåll Uppgift saknas Totalt Antal personer Ensamstående Sammanboende Övriga hushåll Uppgift saknas Totalt Övriga hushåll skapas när minst en person i hushållet saknar familjerelationer till någon i hushållet. 34. Hushållsstatistik för åren År Folkmängd Antal hushåll Personer Bortfall 2) Totalt m. uppg. Därav efter hushållsstorlek per % om hushåll Totalt hushåll 1) ,42 3, ,43 3, ,44 4, ,45 5,3 1) Beräkningen är gjord baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll. 2) Andel av befolkningen som saknar uppgift om lägenhet i befolkningsregistret. 13(49)

14 PL-391: Bro-distrikts glesbygd 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 14(49)

15 PL-391: Bro-distrikts glesbygd 4. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Totalt Befolkningsutveckling kommun och planområde (index=1 för år 2) Kommun: Upplands-Bro Planområde: Bro-distrikts glesbygd 2,5 6. Befolkningens åldersfördelning 214 2, 1,5 1,,5, Upplands-Bro Planområde: Bro-distrikts glesbygd 15(49)

16 PL-391: Bro-distrikts glesbygd 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I denna landgrupp ingår Kroatien för samtliga år. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen 9. Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen ,9 11 8,2 36 2, , ,9 41 2, ,7 12 8,6 42 3, ,7 13 8,6 47 3, , ,1 66 3, ,7 23 1,9 91 4, , ,5 19 5, , , , , , , , ,5 13 5, , , ,9 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 16(49)

17 PL-391: Bro-distrikts glesbygd 1. Flyttningar 214 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 214 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 342 Sverige. 172 Norden utom Sverige. 9 Norden utom Sverige. 6 EU28 utom Norden. 2 EU28 utom Norden. 11 Europa utom EU28 och Norden 1. 9 Europa utom EU28 och Norden 1. 2 Afrika. 6 Afrika. 4 Asien. 32 Asien. 18 Nordamerika. - Nordamerika. - Sydamerika. 4 Sydamerika. 1 Oceanien. - Oceanien. 1 Okänt. - Okänt. - Totalt Totalt (49)

18 PL-391: Bro-distrikts glesbygd 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 28 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige..... Norden utom Sverige..... EU28 utom Norden..... Europa utom EU28 och Norden Afrika..... Asien..... Nordamerika..... Sydamerika..... Oceanien..... Okänt..... Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 22, 21,1 2,5 19,4 18,2 Gymnasial 46,4 46,3 45,9 47,6 48,1 Eftergymnasial < 3 år 13,8 14, 14,3 13,6 13,8 Eftergymnasial 3- år 17,3 17,9 18,8 18,7 19,4 Uppgift saknas,5,7,6,7,5 Totalt Förgymnasial Utrikes 17,5 16,7 14,8 14,4 14,7 Gymnasial 42,5 42, 4, 38,5 36,8 Eftergymnasial < 3 år 13,2 13,5 13,6 14,1 13,7 Eftergymnasial 3- år 21,7 23,7 26, 25,9 28,7 Uppgift saknas 5,2 4,1 5,6 7, 6,2 Totalt (49)

19 PL-391: Bro-distrikts glesbygd 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 5,9 6, 6,2 5,4 4,3 1 kr - 119,9 tkr 12,7 1,9 1,7 11,4 12, 12, - 239,9 tkr 17,5 16,7 14,8 13,9 13,5 24, - 359,9 tkr 29,3 27,7 25,3 24,6 22,8 36, - 479,9 tkr 18,3 2,4 21,4 21,1 21,2 48, - tkr 16,2 18,4 21,7 23,5 26,2 Totalt Kvinnor kr 5,1 7, 6,7 5,8 5,7 1 kr - 119,9 tkr 17,7 16,6 16,9 17,8 15,2 12, - 239,9 tkr 34,2 3,9 26,2 22,4 23,7 24, - 359,9 tkr 27,8 28,6 29,6 31,9 3,6 36, - 479,9 tkr 9,5 1, 12,3 13,2 14,5 48, - tkr 5,7 6,8 8,2 8,9 1,3 Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande År Totalt Därav Flerbostadhus Småhus Totalt Planerat antal permanentningar baseras på observerade medelvärden på basområdesnivå. 21. Hushållsstatistik för åren År Folkmängd Antal hushåll Personer Bortfall 2) Totalt m. uppg. Därav efter hushållsstorlek per % om hushåll Totalt hushåll 1) ,8 21, ,79 25, 1) Beräkningen är gjord baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll. 2) Andel av befolkningen som saknar uppgift om lägenhet i befolkningsregistret. 19(49)

20 PL-392: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 2(49)

21 PL-392: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 4. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Totalt Befolkningsutveckling kommun och planområde (index=1 för år 2) Kommun: Upplands-Bro Planområde: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 2,5 6. Befolkningens åldersfördelning 214 2, 1,5 1,,5, Upplands-Bro Planområde: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 21(49)

22 PL-392: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I denna landgrupp ingår Kroatien för samtliga år. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen 9. Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , , 58 3, ,6 15 9,6 62 4, , 135 8,4 59 3, , ,8 66 4, , ,7 68 4, , 159 9,1 68 3, ,8 18 1,1 65 3, , ,2 75 4, , ,1 73 4, , ,1 75 4, , ,5 85 4,3 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 22(49)

23 PL-392: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 1. Flyttningar 214 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 214 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 236 Sverige. 156 Norden utom Sverige. 11 Norden utom Sverige. 1 EU28 utom Norden. 11 EU28 utom Norden. 4 Europa utom EU28 och Norden 1. 8 Europa utom EU28 och Norden 1. 1 Afrika. 3 Afrika. 2 Asien. 15 Asien. 4 Nordamerika. 2 Nordamerika. - Sydamerika. 3 Sydamerika. - Oceanien. - Oceanien. - Okänt. - Okänt. - Totalt Totalt (49)

24 PL-392: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 28 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU28 och 28.. Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige..... Norden utom Sverige..... EU28 utom Norden..... Europa utom EU28 och Norden Afrika..... Asien..... Nordamerika..... Sydamerika..... Oceanien..... Okänt..... Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 22,3 21, 2, 19,8 18,6 Gymnasial 49,1 5,7 51,2 51,3 52,4 Eftergymnasial < 3 år 13,1 13,1 13,3 13, 13,3 Eftergymnasial 3- år 15, 14,7 15,1 15, 14,9 Uppgift saknas,4,5,5,8,8 Totalt Förgymnasial Utrikes 24,4 24,4 23,9 24, 2,3 Gymnasial 37,8 38,8 4,5 35, 35,6 Eftergymnasial < 3 år 9, 8,1 8,6 9,8 14, Eftergymnasial 3- år 17,3 19,4 19,6 2,2 2,3 Uppgift saknas 11,5 9,4 7,4 1,9 9,9 Totalt (49)

25 PL-392: Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 6,7 7,1 8,2 7,2 7, 1 kr - 119,9 tkr 11,4 1,9 9,7 11,3 11,6 12, - 239,9 tkr 19,6 19,9 17,9 16, 17, 24, - 359,9 tkr 3,1 28,5 27,4 26, 23, 36, - 479,9 tkr 2,5 2,8 22, 23,5 24,3 48, - tkr 11,8 12,8 14,8 16, 17, Totalt Kvinnor kr 7, 7,9 6,3 4,8 4,8 1 kr - 119,9 tkr 16,4 16,3 18,4 17,2 17,7 12, - 239,9 tkr 28,6 28,4 25, 26, 23,8 24, - 359,9 tkr 33,3 31,3 31,4 31,8 3,7 36, - 479,9 tkr 9,4 1,7 13,5 13,3 14,9 48, - tkr 5,3 5,3 5,4 6,8 8,2 Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande År Totalt Därav Flerbostadhus Småhus Totalt Planerat antal permanentningar baseras på observerade medelvärden på basområdesnivå. 21. Hushållsstatistik för åren År Folkmängd Antal hushåll Personer Bortfall 2) Totalt m. uppg. Därav efter hushållsstorlek per % om hushåll Totalt hushåll 1) ,53 12, ,44 15,2 1) Beräkningen är gjord baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll. 2) Andel av befolkningen som saknar uppgift om lägenhet i befolkningsregistret. 25(49)

26 PL-393: Bro tätort 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 26(49)

27 PL-393: Bro tätort 4. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Totalt Befolkningsutveckling kommun och planområde (index=1 för år 2) Kommun: Upplands-Bro Planområde: Bro tätort 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 6. Befolkningens åldersfördelning Upplands-Bro Planområde: Bro tätort 27(49)

28 PL-393: Bro tätort 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I denna landgrupp ingår Kroatien för samtliga år. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen 9. Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , ,7 63 9, , , , , , , , ,6 68 1, , ,1 75 1, , ,3 72 1, , , , , , , , , , , , , , , ,2 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 28(49)

29 PL-393: Bro tätort 1. Flyttningar 214 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 214 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 412 Sverige. 524 Norden utom Sverige. 2 Norden utom Sverige. 16 EU28 utom Norden. 5 EU28 utom Norden. 51 Europa utom EU28 och Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika. 97 Afrika. 93 Asien. 117 Asien. 129 Nordamerika. 8 Nordamerika. 6 Sydamerika. 25 Sydamerika. 16 Oceanien. - Oceanien. 3 Okänt. - Okänt. - Totalt Totalt (49)

30 PL-393: Bro tätort 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 28 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 29,1 27,4 25,8 25,1 24,4 Gymnasial 51,1 52, 52,1 52,8 52,3 Eftergymnasial < 3 år 9,3 9,9 1,1 1,6 1,7 Eftergymnasial 3- år 9,6 1, 11, 1,7 11,5 Uppgift saknas,9,8 1,,9 1, Totalt Förgymnasial Utrikes 26,4 26,7 25,9 25,7 25,7 Gymnasial 38,2 37,5 37,5 37,1 36,6 Eftergymnasial < 3 år 12,2 12,2 12,3 13,3 14,2 Eftergymnasial 3- år 14,1 15,6 16,1 16,3 16,9 Uppgift saknas 9,2 8, 8,2 7,6 6,6 Totalt (49)

31 PL-393: Bro tätort 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 1,2 9, 8,9 9,6 9,7 1 kr - 119,9 tkr 18, 18,6 16,7 16, 15,6 12, - 239,9 tkr 23,4 23,1 23, 21,5 21,4 24, - 359,9 tkr 29,5 29, 28,7 27,2 27, 36, - 479,9 tkr 12,3 13,5 14,7 17,4 17, 48, - tkr 6,7 6,7 7,9 8,3 9,4 Totalt Kvinnor kr 8,7 9,1 9,4 9,4 1, 1 kr - 119,9 tkr 25,6 26,5 26,4 24, 22,2 12, - 239,9 tkr 35,1 33,9 33,1 32, 32,1 24, - 359,9 tkr 24,5 23,5 23,5 25,3 25,3 36, - 479,9 tkr 5,1 5,4 5,7 7,2 8,1 48, - tkr 1,1 1,6 1,9 2,2 2,4 Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande År Totalt Därav Flerbostadhus Småhus Totalt Planerat antal permanentningar baseras på observerade medelvärden på basområdesnivå. 21. Hushållsstatistik för åren År Folkmängd Antal hushåll Personer Bortfall 2) Totalt m. uppg. Därav efter hushållsstorlek per % om hushåll Totalt hushåll 1) ,44, ,47 1,6 1) Beräkningen är gjord baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll. 2) Andel av befolkningen som saknar uppgift om lägenhet i befolkningsregistret. 31(49)

32 PL-394: Kungsängen-Tibble 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 32(49)

33 PL-394: Kungsängen-Tibble 4. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Totalt Befolkningsutveckling kommun och planområde (index=1 för år 2) Kommun: Upplands-Bro Planområde: Kungsängen-Tibble 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 6. Befolkningens åldersfördelning Upplands-Bro Planområde: Kungsängen-Tibble 33(49)

34 PL-394: Kungsängen-Tibble 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I denna landgrupp ingår Kroatien för samtliga år. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen 9. Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , , , , , , , , , , , , , , , , , 534 6, , , , , , , , , , , ,5 61 6, , , ,8 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 34(49)

35 PL-394: Kungsängen-Tibble 1. Flyttningar 214 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 214 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 59 Sverige Norden utom Sverige. 28 Norden utom Sverige 9 36 EU28 utom Norden. 35 EU28 utom Norden 6 34 Europa utom EU28 och Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika. 54 Afrika 1 14 Asien. 141 Asien 9 88 Nordamerika. 2 Nordamerika 2 4 Sydamerika. 15 Sydamerika 3 16 Oceanien. 2 Oceanien - - Okänt. - Okänt - - Totalt Totalt (49)

36 PL-394: Kungsängen-Tibble 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 28 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 19, 18,6 18,2 18, 17,4 Gymnasial 49, 49, 49,2 48,9 49,1 Eftergymnasial < 3 år 14,7 15,4 15,5 15,7 15,9 Eftergymnasial 3- år 16,6 16,4 16,4 16,8 17, Uppgift saknas,7,6,8,7,6 Totalt Förgymnasial Utrikes 21,5 21, 21,1 2,7 2,4 Gymnasial 39,3 38,5 37,5 37,5 38, Eftergymnasial < 3 år 14,1 14,9 14,6 14,7 14,8 Eftergymnasial 3- år 2,3 2,8 21,8 22,3 21,5 Uppgift saknas 4,8 4,7 5,1 4,8 5,2 Totalt (49)

37 PL-394: Kungsängen-Tibble 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 7, 6,6 6,1 6,5 7,1 1 kr - 119,9 tkr 14,6 14,3 13,6 12,8 12,1 12, - 239,9 tkr 2,5 21,4 2,3 19,6 18,2 24, - 359,9 tkr 28,4 28,3 27,9 26,7 26,5 36, - 479,9 tkr 16,4 15,1 17,4 18,5 19,9 48, - tkr 13, 14,3 14,7 15,9 16,2 Totalt Kvinnor kr 5,5 5,6 5,5 5,3 5,2 1 kr - 119,9 tkr 19,6 19,2 18,5 18,1 17, 12, - 239,9 tkr 35,7 34,8 35, 33,6 33,5 24, - 359,9 tkr 27,1 27,3 27,2 27,6 27,2 36, - 479,9 tkr 8,2 9,2 9,1 1,2 11, 48, - tkr 4, 3,9 4,7 5,2 6, Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande År Totalt Därav Flerbostadhus Småhus Totalt Planerat antal permanentningar baseras på observerade medelvärden på basområdesnivå. 21. Hushållsstatistik för åren År Folkmängd Antal hushåll Personer Bortfall 2) Totalt m. uppg. Därav efter hushållsstorlek per % om hushåll Totalt hushåll 1) ,22 1, ,24 2, 1) Beräkningen är gjord baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll. 2) Andel av befolkningen som saknar uppgift om lägenhet i befolkningsregistret. 37(49)

38 PL-395: Brunna 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 38(49)

39 PL-395: Brunna 4. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Totalt Befolkningsutveckling kommun och planområde (index=1 för år 2) Kommun: Upplands-Bro Planområde: Brunna 2,5 6. Befolkningens åldersfördelning 214 2, 1,5 1,,5, Upplands-Bro Planområde: Brunna 39(49)

40 PL-395: Brunna 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I denna landgrupp ingår Kroatien för samtliga år. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen 9. Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen , , , , , 183 4, , ,4 2 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 29 7, , , ,4 Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 4(49)

41 PL-395: Brunna 1. Flyttningar 214 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 214 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige. 223 Sverige. 246 Norden utom Sverige. 7 Norden utom Sverige. 13 EU28 utom Norden. 19 EU28 utom Norden. 19 Europa utom EU28 och Norden 1. 5 Europa utom EU28 och Norden 1. 5 Afrika. 16 Afrika. 1 Asien. 38 Asien. 42 Nordamerika. 7 Nordamerika. 8 Sydamerika. 4 Sydamerika. 7 Oceanien. - Oceanien. - Okänt. - Okänt. - Totalt Totalt (49)

42 PL-395: Brunna 14. Antal födda barn efter 15. Antal födda efter moderns födelseland moderns bakgrund År Antal födda barn Sverige modern modern Norden utom Sverige svensk utländsk EU 28 utom Norden bakgrund bakgrund Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänd Totalt Antal döda efter ålder år år år år Totalt Antal döda efter födelseland Sverige..... Norden utom Sverige..... EU28 utom Norden..... Europa utom EU28 och Norden Afrika..... Asien..... Nordamerika..... Sydamerika..... Oceanien..... Okänt..... Totalt Utbildningsnivå i åldern år efter födelseland (procentuell fördelning) Förgymnasial Sverige 21,1 21, 19,8 18,3 17,9 Gymnasial 52,8 52,4 52,8 54,3 55, Eftergymnasial < 3 år 12,8 13,1 13,6 13,6 13,5 Eftergymnasial 3- år 12,8 12,7 13, 13,1 13,1 Uppgift saknas,6,8,8,6,6 Totalt Förgymnasial Utrikes 17,7 17,9 16,9 17,4 16,5 Gymnasial 42,9 42,3 42,9 4,1 41,1 Eftergymnasial < 3 år 17,2 16, 15,6 14,8 15,7 Eftergymnasial 3- år 17,7 19,5 19,8 22,9 21,9 Uppgift saknas 4,6 4,3 4,9 4,8 5, Totalt (49)

43 PL-395: Brunna 19. Andel (procent) av befolkningen i åldern 16- år efter sammanräknad förvärvsinkomst Män kr 8,5 8, 6,6 6,4 5,6 1 kr - 119,9 tkr 12,4 13,4 13,4 13,7 12,9 12, - 239,9 tkr 12,3 13,3 12,8 12,3 13,1 24, - 359,9 tkr 29,9 27,1 26,7 25,9 25,1 36, - 479,9 tkr 21,7 22,4 23,9 22,8 24, 48, - tkr 15,3 15,9 16,5 18,8 19,2 Totalt Kvinnor kr 5,8 5,9 5,2 5, 4,7 1 kr - 119,9 tkr 17,1 16,6 15,9 14,9 14,8 12, - 239,9 tkr 28,9 28,3 29, 26,9 25,1 24, - 359,9 tkr 33,3 33,6 32,6 34,3 34,7 36, - 479,9 tkr 11,3 11,2 12,4 13,5 14,5 48, - tkr 3,6 4,4 4,8 5,4 6,1 Totalt Byggande samt planerat bostadsbyggande År Totalt Därav Flerbostadhus Småhus Totalt 3-3 Planerat antal permanentningar baseras på observerade medelvärden på basområdesnivå. 21. Hushållsstatistik för åren År Folkmängd Antal hushåll Personer Bortfall 2) Totalt m. uppg. Därav efter hushållsstorlek per % om hushåll Totalt hushåll 1) ,88, ,88,3 1) Beräkningen är gjord baserad på personer för vilka det finns uppgifter om hushåll. 2) Andel av befolkningen som saknar uppgift om lägenhet i befolkningsregistret. 43(49)

44 PL-3999: Upplands-Bro kn rest 1. Befolkningen samt prognos Befolk- Folk- Födelse- Flyttningsöverskott År ning ökning Födda Döda överskott Totalt Inrikes Utrikes Totalt Befolkning i prognoserna gjorda 214 resp. 215 åren Befolkningsförändringar samt prognos Födelseöverskott Flyttningsöverskott Befolkningsförändring 44(49)

45 PL-3999: Upplands-Bro kn rest 4. Folkmängd 31 december 214 samt prognos 224: kön och åldersklasser Ålder Totalt Kvinnor Män Procent Totalt Kvinnor Män Procent Plan- Planområdet området , , , , , , , , , , , , 1,1 Totalt Befolkningsutveckling kommun och planområde (index=1 för år 2) Kommun: Upplands-Bro Planområde: Upplands-Bro kn rest 12, 6. Befolkningens åldersfördelning 214 1, 8, 6, 4, 2,, Upplands-Bro Planområde: Upplands-Bro kn rest 45(49)

46 PL-3999: Upplands-Bro kn rest 7. Befolkningsstruktur efter kön och ålder år Män Kvinnor 8. Folkmängd den 31 december efter födelseland Sverige Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Afrika Asien Nordamerika Sydamerika Oceanien Okänt Totalt I denna landgrupp ingår Kroatien för samtliga år. 2 I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen 9. Personer med utländsk bakgrund År Totalt Därav Inrikes född med två Utrikes född föräldrar födda utrikes Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) av befolk- av befolk- av befolkningen ningen ningen ,4 2 47,6 2 4, , 15 37,5 3 7, , ,3 6 14, , 16 32, 9 18, Med utländsk bakgrund avses att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 46(49)

47 PL-3999: Upplands-Bro kn rest 1. Flyttningar 214 Totalt Män Kvinnor Antal inflyttade från övriga planområden i kommunen från övriga kommuner i länet från övriga län från utlandet Antal utflyttade till övriga planområden i kommunen till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Flyttningar inom planområdet Flyttningsöverskott Omflyttning efter ålder Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott 12. Totalt antal inflyttade efter födelseland Totalt antal utflyttade efter födelseland 214 Födelseland In- Inrikes Födelseland Ut- Inrikes vandrade inflyttade vandrade utflyttade Sverige.. Sverige.. Norden utom Sverige.. Norden utom Sverige.. EU28 utom Norden.. EU28 utom Norden.. Europa utom EU28 och Norden 1.. Europa utom EU28 och Norden 1.. Afrika.. Afrika.. Asien.. Asien.. Nordamerika.. Nordamerika.. Sydamerika.. Sydamerika.. Oceanien.. Oceanien.. Okänt.. Okänt.. Totalt 1 27 Totalt (49)

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903. Mats Hammarstedt

Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903. Mats Hammarstedt Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903 Mats Hammarstedt Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför för olika grupper av utrikes födda

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 27 - 90 -

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 27 - 90 - Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 27 Folkmängd 31 december 2003 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Läs mer

Landareal: 5 560 kvkm Invånare per kvkm: 2,3 - 90 -

Landareal: 5 560 kvkm Invånare per kvkm: 2,3 - 90 - Landareal: 5 560 kvkm Invånare per kvkm: 2,3 Folkmängd 31 december 2003 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2002

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2002 Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2002 Ålder Män - 90 - Kvinnor - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Befolkningsprognos Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad för Umeå kommun feb 29 INLEDNING Prognos 29 som presenteras nedan utgör ett underlag för 29 års verksamhetsplanering.

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Landareal: 2 331 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 2 331 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Umeå Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 1 065 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007

Landareal: 1 065 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007 Härnösand Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2016 2025/2050 Lo Mildh Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045 Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Översikt ets prognoser Länsprognos 2013 2022 Länsprognos 2013 2045 Alternativa prognoser

Läs mer

Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 95. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 95. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 1 kvkm Invånare per kvkm: 95 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 - 90 -

Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 - 90 - Landareal: 411 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011 2013 Landareal: 54 kvkm Invånare per kvkm: 1 268 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 6 3 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 171 kvkm Invånare per kvkm: 88. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007

Landareal: 171 kvkm Invånare per kvkm: 88. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring 1997 2007 Hallstahammar Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013 Befolkningsförändringar Örnsköldsviks kommun 2013 2014 2 Förord Detta PM redovisar befolkningsförändringar i Örnsköldsviks kommun 2013, samt befolkningens fördelning på församlingsnivå 31 december 2013.

Läs mer

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer