STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning"

Transkript

1 STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille Befolkningen i efter ålder Örebro kommun w Ålder Riket Örebro kommun Statistiker Olle Kylensjö Kommunledningskontoret orebro.se

2 ÖREBRO KOMMUN Befolkningen efter ålder Landareal km 2 Ålder Antal Andel i procent Befolkningstäthet 102,4 inv/km 2 Örebro Riket Vattenareal 247 km 2 Män Kvinnor Totalt Totalt Totalt ,2 7,8 Befolkningens medelålder ,9 10, ,3 3,5 Kön Folk- Medelålder ,2 9,7 mängd Örebro Riket ,7 27,1 Män ,5 40, ,2 23,3 Kvinnor ,7 42, ,8 15,2 Summa ,6 41, ,6 2,5 Totalt Andel (%) kvinnor i befolkningen Ålder Kommun Län Riket ,8 48,5 48, ,8 49,1 49, ,6 49,6 49, ,8 54,3 54,4 Totalt 50,8 50,2 50,1 Återstående medellivslängd vid födseln ( ) Kön Kommun Län Riket Män 79,3 79,0 79,7 Kvinnor 83,6 83,1 83,6 Befolkningen, antal i kommunens tätorter Tätort Män Kvinnor Totalt Tätort Män Kvinnor Totalt Askersby Latorpsbruk Ekeby-Almby Norra Bro Garphyttan Odensbacken Glanshammar Stora Mellösa Hampetorp Vintrosa Hovsta Ölmbrotorp Kilsmo Örebro Lanna Utanför tätorter

3 Befolkningsutveckling År Folkmängd Män Kvinnor Totalt Befolkningsutveckling i Örebro kommun , prognostiserad Befolkningsförändringar i Örebro kommun År Folk- Födda Döda Födelse- In- Ut- Flyttnetto ökning överskott flyttade flyttade därav från totalt länet övr riket utlandet år Befolkningsprognos för (2013 är faktisk folkmängd) (Källa: kommunens egen prognos) Ålder w Summa

4 Folkmängden fördelad efter svensk och utländsk bakgrund samt kön Örebro kommun Svensk och utländsk bakgrund Födelseland Folkmängd Totalt Därav antal Män Kvinnor % Hela befolkningen ,0 Med svensk bakgrund ,2 Med utländsk bakgrund 1) ,8 Födda i Sverige ,4 Utrikes födda ,6 Med utländsk bakgrund 1) Norden ,4 EU27 utom Danmark och Finland ,2 Europa utom EU28 och Norden ,2 Afrika ,4 Nordamerika ,3 Sydamerika ,5 Asien ,3 Oceanien ,0 Sovjetunionen ,1 Summa 2) (inkl okänd) ,8 Med utländsk bakgrund 1) efter de 15 vanligaste ursprungsländerna i riket Bosnien och Hercegovina ,5 Chile ,1 Danmark ,2 Finland ,8 Irak ,7 Iran ,9 Jugoslavien ,2 Libanon ,0 Norge ,4 Polen ,4 Somalia ,9 Syrien ,4 Thailand ,3 Turkiet ,8 Tyskland ,4 1) Utländsk bakgrund: Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, 2) Född i Sverige med föräldrar från två olika världsdelar redovisas under både moderns och faderns världsdel. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning. Flyttningsnetto 2013 i Örebro kommun efter svensk och utländsk bakgrund Bakgrundsland Flyttningsnetto Förtätning/ Födelseland Totalt därav mot utglesning 3 Andra Utkommuner landet Procent Hela befolkningen ,8 Med svensk bakgrund ,3 Med utländsk bakgrund ,7 Födda i Sverige ,3 Utrikes födda ,9 3) Flyttningsnettot i procent av folkmängden vid årets början för resp.grupp 4) Antal in- och utflyttade i procent av medelfolkmängden

5 Flyttningar 2013 till/från Örebro kommun Inflyttning till Örebro kommun Utflyttning från Örebro kommun Från kommun Män Kvinnor Totalt Till kommun Män Kvinnor Totalt Utlandet Stockholm Kumla Utlandet Stockholm Kumla Lindesberg Göteborg Hallsberg Lindesberg Göteborg Hallsberg Lekeberg Karlskoga Karlskoga Nora Nora Lekeberg Uppsala Västerås Linköping Uppsala Karlstad Karlstad Västerås Linköping Eskilstuna Askersund Norrköping Norrköping Malmö Eskilstuna Askersund Malmö Umeå Arboga Gävle Jönköping Jönköping Solna Flyttningar 2013 efter tidigare in-/utflyttningar Inflyttade Uflyttade Antal Antal Procent Antal Antal Procent Män Kvinnor Summa Flyttnetto 2013 efter ålder Därav tidigare utflyttade från kommunen år Därav tidigare inflyttade till kommunen år Flyttnetto därav flytnetto gentemot Ålder länet övr riket utlandet Män Kvinnor Totalt Totalt Totalt Totalt år år år år år Alla åldrar

6 Befolkningens utbildningsnivå 100 Andel (%) av befolkningen, år, i Örebro kommun med minst 3-årig gymnasial utbildning % 40 Kvinnor Män Befolkning år efter utbildningsnivå Högsta utbildning Örebro kommun Riket Antal Procent Procent Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Totalt Förgymnasial utbildning kortare än 9 år ,5 3,8 3,6 3,2 Förgymnasial utbildning, 9 (10) år ,0 6,7 8,4 9,7 Gymnasial utbildning, högst 2 år ,2 20,5 22,9 24,2 Gymnasial utbildning, 3 år ,1 18,2 20,2 20,8 Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år ,9 16,8 16,4 15,1 Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer ,1 32,0 26,6 24,1 Forskarutbildning ,0 0,8 0,9 1,2 Uppgift om utbildningsnivå saknas ,2 1,2 1,2 1,7 Summa ,0 100,0 100,0 100,0 Befolkning år i Örebro kommun 2012 efter kön, förvärvsarbete och utbildningsnivå Utbildningsnivå Befolkning, antal därav förvärvsarbetande % Män Kvinnor Totalt Utrikes Män Kvinnor Totalt Utrikes födda födda Förgymnasial ,7 42,5 50,5 36,2 Gymnasial ,9 76,4 78,9 62,2 Eftergymnasial mindre än 3 år ,1 70,6 72,2 53,7 Eftergymnasial minst 3 år ,4 88,2 87,9 70,4 Uppgift saknas ,4 10,8 19,4 21,2 Totalt ,0 74,2 75,6 54,5 Befolkning år i Örebro kommun efter kön och studiedeltagande höstterminen 2012 Utbildning Antal Procent Riket Procent Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Totalt Gymnasieskola ,2 0,2 0,2 0,1 KOMVUX ,4 2,4 1,9 1,9 Högskoleutbildning ,9 10,4 8,6 6,0 Övriga studerande ,9 3,7 3,3 3,4 Ej studerande ,7 83,4 86,0 88,6 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0

7 Förvärvsintensitet 2012, 2007 och 2002, åldersgrupp år (andel förvärvsarbetande i procent) Område Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Örebro kommun 76,3 72,8 74,5 78,4 74,4 76,4 77,0 74,2 75,6 Örebro län 78,4 73,5 76,0 80,3 74,8 77,6 78,8 74,6 76,7 Riket 77,9 73,9 75,9 79,9 75,8 77,9 78,5 75,6 77,1 Förvärvsintensitet för befolkning i Örebro kommun 2012 (andel förvärvsarbetande i procent) Kön Ålder år år år år år år år år 65-w år Män 72,1 77,0 57,2 75,8 85,4 84,0 80,5 70,9 15,5 Kvinnor 70,0 74,2 54,9 72,7 81,1 83,2 80,1 67,6 7,3 Totalt 71,0 75,6 56,0 74,3 83,2 83,6 80,3 69,2 10,9 Förvärvsarbetande i Örebro kommun 2012 efter sektor och kön Med bostad i kommunen Sektortillhörighet Antal Andel i % Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Riket Offentlig sektor ,1 53,0 36,2 27,9 Stat ,5 8,5 7,5 5,3 Landsting ,4 14,2 9,2 5,3 Kommun ,2 30,4 19,6 17,2 Näringslivet och övriga organisationer ,9 47,0 63,8 72,2 Aktiebolag, ej offentligt ägda ,2 34,2 49,0 54,4 Övriga företag, ej offentligt ägda ,8 5,0 6,9 9,5 Statligt ägda företag och org ,7 2,1 2,4 2,6 Kommunalt ägda företag och org ,1 1,7 1,9 1,9 Övriga organisationer ,1 4,0 3,5 3,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Med arbetsplats i kommunen Sektortillhörighet Antal Andel i % Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Riket Offentlig sektor ,5 52,3 35,0 27,9 Stat ,1 8,9 7,4 5,3 Landsting ,3 15,1 9,6 5,3 Kommun ,2 28,4 18,1 17,2 Näringslivet och övriga organisationer ,5 47,7 65,0 72,2 Aktiebolag, ej offentligt ägda ,8 35,1 50,7 54,4 Övriga företag, ej offentligt ägda ,1 4,9 6,5 9,5 Statligt ägda företag och org ,7 2,3 2,5 2,6 Kommunalt ägda företag och org ,9 1,5 1,7 1,9 Övriga organisationer ,0 4,0 3,5 3,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0

8 Förvärvsarbetande i Örebro kommun 2012 efter näringsgren SNI 2007 och kön Med bostad i kommunen Näringsgren SNI 2007 Antal Andel i % Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Riket Jordbruk, skogsbruk och fiske ,1 0,6 1,3 2,2 Tillverkning och utvinning ,3 4,2 9,9 12,9 Energiförsörjning; miljöverksamhet ,1 0,4 0,7 1,0 Byggverksamhet ,7 1,1 6,0 7,0 Handel ,1 11,2 13,2 12,3 Transport och magasinering ,7 2,0 4,9 5,1 Hotell- och restaurangverksamhet ,2 3,4 3,3 3,3 Information och kommunikation ,0 1,5 2,8 3,8 Finans- och försäkringsverksamhet ,3 1,3 1,3 2,0 Fastighetsverksamhet ,2 1,3 1,7 1,5 Företagstjänster ,9 9,1 10,0 11,4 Offentlig förvaltning och försvar ,0 9,3 8,1 5,6 Utbildning ,1 17,5 12,2 10,4 Vård och omsorg; sociala tjänster ,9 31,2 19,3 16,1 Kulturella och personliga tjänster ,1 5,1 4,6 4,4 Okänd verksamhet ,5 0,8 0,7 1,2 Samtliga näringsgrenar ,0 100,0 100,0 100,0 Med arbetsplats i kommunen Näringsgren SNI 2007 Antal Andel i % Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Riket Jordbruk, skogsbruk och fiske ,0 0,6 1,3 2,2 Tillverkning och utvinning ,0 3,7 8,9 12,9 Energiförsörjning; miljöverksamhet ,2 0,3 0,8 1,0 Byggverksamhet ,3 1,1 6,8 7,0 Handel ,9 11,6 13,8 12,3 Transport och magasinering ,3 2,1 5,3 5,1 Hotell- och restaurangverksamhet ,8 3,4 3,1 3,3 Information och kommunikation ,3 1,6 3,0 3,8 Finans- och försäkringsverksamhet ,1 1,2 1,2 2,0 Fastighetsverksamhet ,3 1,2 1,8 1,5 Företagstjänster ,2 9,8 10,5 11,4 Offentlig förvaltning och försvar ,4 9,2 7,8 5,6 Utbildning ,4 16,8 11,5 10,4 Vård och omsorg; sociala tjänster ,4 31,8 19,4 16,1 Kulturella och personliga tjänster ,0 5,0 4,5 4,4 Okänd verksamhet ,5 0,6 0,5 1,2 Samtliga näringsgrenar ,0 100,0 100,0 100,0

9 Arbetspendling 2012 till/från Örebro kommun De största pendlingskommunerna Inpendling Utpendling Från Män Kvinnor Totalt Till Män Kvinnor Totalt Kumla Kumla Hallsberg Hallsberg Lekeberg Lindesberg Lindesberg Stockholm Nora Karlskoga Karlskoga Lekeberg Askersund Nora Arboga Arboga Stockholm Västerås Västerås Göteborg Laxå Solna Eskilstuna Askersund Degerfors Eskilstuna Karlstad Köping Linköping Laxå In- och utpendling 2012 Nettopendling 2012 Från/till Män Kvinnor Totalt Kommun Män Kvinnor Totalt Inpendling Kumla från länet Lekeberg från övr riket Nora Hallsberg Utpendling Askersund till länet Lindesberg till övr riket Arboga Degerfors Nettopendling Laxå till länet Karlskoga till övr riket Kristinehamn Hällefors Linköping Pendlingshistorik Karlstad Eskilstuna År In Ut Netto Upplands-Bro Falun Malmö Upplands-Väsby Sigtuna Köping Södertälje Vingåker Göteborg Solna Stockholm

10 Befolkning i Örebro kommun 2012 efter ålder, kön, förvärvsarbete och aktivitet Ålder Män Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Kvinnor Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande totalt därav totalt därav förtids- stude- förtids- stude- Antal Andel i % pension rande Antal Andel i % pension rande år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , Arbetslöshet i Örebro kommun mars 2014 (Inskrivna vid arbetsförmedlingen, antal och i % av befolkningen) Ålder Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd Summa öppet arbetslösa och Män Kvinnor Män Kvinnor i program antal % antal % antal % antal % antal % riket % år 303 4, , , , ,6 10, år , , , , ,1 6, år 196 2, , , , ,1 5, år , , , , ,2 6,9 Totalt inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa + sökande i program med aktivitetsstöd), % av befolkningen Mars månad år år Män 13,3 11,7 11,8 12,5 11,8 9,8 8,4 8,3 8,7 8,1 Kvinnor 8,4 8,0 8,1 8,2 7,4 7,4 6,6 6,9 6,8 6,3 Totalt 10,7 9,8 9,9 10,3 9,6 8,6 7,5 7,6 7,8 7,2 Oktober månad år år Män 13,4 12,5 11,6 12,9 13,1 9,4 8,4 7,8 8,5 8,3 Kvinnor 8,8 8,4 8,5 9,2 8,6 7,0 6,9 6,8 7,2 7,0 Totalt 11,0 10,3 10,0 11,0 10,8 8,2 7,6 7,3 7,9 7,7

11 Inkomst 2012 efter kön (tusentals kronor) Sammanräknad förvärvsinkomst (inkomst av tjänst och näringsverksamhet) Befolkning 20 år och äldre Medianinkomst Rank bland alla 290 Förändring i procent sedan 2007 (senaste fem åren) Män Kvinnor Totalt kommuner Män Kvinnor Totalt Örebro 278,3 208,9 240, ,1 13,7 13,6 Riket 283, ,8 12,4 13,5 12,8 Inkomst 2012 efter familjetyp 20 år och äldre (tusentals kronor) Inkomstbegrepp Medel Median Index inkomst 1) inkomst 1) länet=100 riket=100 Summa förvärvs- och kapitalinkomst 2), 398,5 313,4 100,8 91,1 därav ensamstående kvinnor 236,0 207,3 102,7 92,8 utan barn 228,5 198,1 102,3 92,2 med barn 282,6 264,3 105,0 96,3 ensamstående män 283,4 265,7 99,2 92,0 utan barn 277,9 260,8 99,2 92,1 med barn 410,0 358,7 104,6 93,1 sammanboende 655,3 600,4 105,1 94,6 utan barn 634,7 558,9 106,2 97,0 med barn 675,6 630,0 103,2 92,0 Disponibel inkomst 3) 319,1 247,1 101,4 91,7 därav ensamstående kvinnor 203,1 173,3 103,4 94,3 utan barn 191,5 161,4 103,2 93,3 med barn 272,6 247,6 104,8 98,7 ensamstående män 222,8 202,4 100,3 92,5 utan barn 218,0 198,1 100,4 92,6 med barn 336,6 293,0 104,7 94,5 sammanboende 519,1 481,4 105,3 95,0 utan barn 486,0 429,5 106,3 96,4 med barn 551,7 517,5 103,0 93,3 1) Medel och medianinkomst för de som har inkomsten 2) Summa förvärvs- och kapitalinkomst består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott). Summa förvärvs- och kapitalinkomst består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar och inkomst av kapital. 3) Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Familjetyperna är gifta/sambo, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambo räknas ej gifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas även ogifta par utan gemensamma barn. De tre familjetyperna delas i sin tur i två grupper, de som saknar hemmaboende barn under 20 år och de vars yngsta hemmaboende barn är under 20 år. Ekonomiskt bistånd 2012 Biståndsmottagare under året inkl barn, % av befolkningen (Källa: Socialstyrelsen) Örebro Länet Riket 5,7 5,0 4,2

12 Bilinnehav och fordonsbestånd Bilinnehav och biltäthet (personbilar i trafik) Familjer utan bil Familjer med en bil Familjer med 2 eller flera bilar bilar per 1000 invånare bilar per 1000 familjer Fordon i trafik efter fordonsslag och drivmedel Personbilar totalt därav bensin diesel övrigt Lastbilar därav bensin diesel övrigt Byggnation i Örebro kommun Färdigställda lägenheter i nybyggda hus Flerbostadshus År Totalt Bostadsbestånd

13 Valdeltagande i kommunalval (procent av röstberättigade) (enl valmyndigheten) /11 Örebro kommun 85,8 79,8 80,6 81,3 78,4 Riket 84,4 78,6 77,9 79,4 81,6 Utfall vid kommunalvalet - mandatfördelning efter kön och i procent av rösterna 2010/11 M C Fp Kd Mp S V SD Summa Mandat, män Mandat, kvinnor Mandat, totalt Procent av rösterna 21,4 4,6 8,5 6,8 6,1 41,1 6,0 5,2 Kommunstyrelsens sammansättning (enl kommunens hemsida) Antal Andel % Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Ledamöter Ersättare Totalt Skattesatser i kronor 2014 Örebro Länet Riket Kommun 20,88 21,30 20,65 Landsting 11,52 11,52 11,20 Totalt 32,40 32,82 31,86

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsstatistik 2013-12-31

Befolkningsstatistik 2013-12-31 Befolkningsstatistik 2013-12-31 Nu skriver Nu skriver morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt växande

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 7 Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007 män kvinnor *Folkmängd avser förhållandena 31 december aktuellt år Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 Befolkningen i Sörmland ökade något för varje år

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Folkmängd 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 3 Födda och

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer