Inflytande - Påverkansarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inflytande - Påverkansarbete"

Transkript

1

2 2

3 3

4 4

5 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det lokala samhällets utveckling

6 Handboken Skribent - Rune Nilsson Fokus på HUR Tips och stöd Kurser och cirklar Förening och distrikt 6

7 Handboken Bakgrund Hur kan vi arbeta i råden? Kvaliteten i arbetet i råden brukar vara beroende av två delar: Pensionärsrepresentanternas kunskap och förmåga att framföra de äldres synpunkter. Politikernas inställning till rådet och lyhördhet för nya förslag

8 Personlig lämplighet Som pensionärsrådsledamot bör du bland annat: ha intresse, engagemang och tid för att arbeta med den lokala äldrepolitiken, vara uppdaterad och påläst, bevaka, påverka, aktualisera och driva äldrefrågor i och utanför rådet, samarbeta med ledamöterna i rådet samt andra intresserade, ha bra kontakt med medlemmar samt förenings- respektive distriktsstyrelsen.

9 Andra sätt att påverka Hemsidan Bilda nätverk Kontakt med media Möten och uppvaktningar Information till medlemmarna Påverka genom sociala medier

10 Vad? Viktiga frågor för råden Prioritera! Vård och omsorg i en ny tid Bostadpolitiska krav

11 Fördjupningsmaterial Intranätet 11

12 Fördjupningsmaterial Intranätet Alltid någon annan som väntar 12

13 Fördjupningsmaterial Intranätet Alltid någon annan som väntar Vård och omsorg i en ny tid 13

14 Fördjupningsmaterial Intranätet Alltid någon annan som väntar Vård och omsorg i en ny tid 14

15 Fördjupningsmaterial Intranätet Alltid någon annan som väntar Vård och omsorg i en ny tid Seniorernas bostadsrapport 15

16 Fördjupningsmaterial Intranätet Alltid någon annan som väntar Vård och omsorg i en ny tid Seniorernas bostadsrapport Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre 16

17

18 18

19 19

20 Kännetecken Räckvidd - Nuvarande medlemmar - Potentiella medlemmar - Journalister - Politiker Tillgänglighet Användarvänlighet Färskhet Fortlevnad

21 Verktyg för: att skapa delaktighet och engagemang att lyfta frågor riktad eller öppen dialog att generera aktiv förändring

22 Olika kategorier Bloggar - Seniorbloggarna Kunskapsdelning Mikrobloggar Seniorerna Sociala nätverk Mediedelning

23 Så många använder sociala medier

24 # Hashtag Etikett eller sökord Samlar alla inlägg med samma # Inom plattformen #seniormakt #svpol #äldre #omsorg #ideellt 24

25 Facebook Socialt nätverk Profil Sida Gilla, följ och dela! Kampanj Pensionärsskattekalkylatorn Grupper 25

26 Twitter Mikroblogg Tweet: max 140 tecken framför namnet Gilla, följa, dela Bred publik Tillgängliggör dialog Till politiker och opinionsbildare Omvärldsbevaka, senaste nytt Lätt att engagera andra att sprida budskap 26

27 Fördjupning för intresserade 27

28

29 2 9

30 Fakta om undersökningen SPF Seniorernas Seniorpanel genomfördes av Hero Kommunikation mellan 14 maj och 21 maj 2014 genom utskick till slumpvis utvalda medlemmar. Svarsfrekvensen var 39,55 procent, varav 52 procent var kvinnor och 48 procent män. 30

31 Vad är AVGÖRANDE för dig när du planerar ditt boende inför framtiden? Flera svarsalternativ möjliga. 31

32 Vad är ÖNSKVÄRT när du planerar ditt boende inför framtiden? Flera svarsalternativ möjliga. Att kunna välja äldreboende själv. 58% Bostadens läge (nära natur/stad/vatten). 46% Att bo nära vänner och anhöriga. 40% Social samvaro inom boendet. 18% Närhet till aktiviteter. 17% Annat: 1% Vet ej. 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 32

33 Sammanfattning boendesituationen 95 procent är nöjda med sin nuvarande boendesituation. Dock är var fjärde inte förvissad om att kunna lösa sin boendesituation om 5 år. Mer än varannan anser att bostäder ska anpassas till äldre och personer med en funktionsnedsättning redan när de byggs även om det medför ett högre pris eller högre hyra. Varannan vill att kvarboendeprincipen ska fortsätta gälla. Var fjärde senior anser att bostadsfrågan är avgörande för valet. Över hälften anser att den mest avgörande faktorn vid planerande av det framtida boendet är att kunna bo kvar i sin bostad. De mest önskvärda faktorerna vid planerande av det framtida boendet är att kunna välja äldreboende själv, bostadens läge och att få bo nära vänner och anhöriga. Kvinnor är mer oroliga än män över sitt framtida boende. Män är även mer nöjda med sin nuvarande boendesituation. 33

34 Definitioner Särskilt boende Stort behov av omvårdnad, hemtjänst räcker inte. Biståndsbedömning Service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt Trygghetsboende Ska finnas hiss, god tillgänglighet i och kring lägenheterna, gemensamhetslokal, trygghetslarm och tillgång till servicevärd/värdinna vid vissa tider. Inga biståndsbeslut behövs 34

35 Definitioner 2 Seniorboende Ska finnas hiss, tillgänglighet i och kring lägenheterna ska vara god Inga biståndsbeslut behövs Allmänna bostadsbeståndet 35

36 36

37 1. ÖKA BOSTADSBYGGANDET OCH BYGG TILLGÄNGLIGT FRÅN BÖRJAN Få fart på bostadsbyggandet! Bygg bostäder av olika typer och med olika upplåtelseformer, inklusive seniorbostäder. Släpp inte på kraven om tillgänglighet bygg tillgängligt från början. 37

38 2. FÖRSVARA RÄTTEN ATT BO KVAR SÅ LÄNGE MAN ÖNSKAR OCH DET ÄR MÖJLIGT Att bo kvar ska vara en rättighet att flytta en möjlighet. Det ska även fortsatt vara grunden för bostadspolitiken för seniorer. 38

39 3. STÄRK STÖDET FÖR ATT BYGGA TRYGGHETSBOENDEN Både staten och kommunerna bör ta sitt ansvar för att komplettera bostadsbeståndet med fler trygghetsbostäder för seniorer. Ett permanent stöd för att bygga trygghetsbostäder till personer som fyllt 65 år bör införas omgående. 39

40 4. TÄNK PÅ SENIORERNA NÄR BOSTADSBESTÅNDET RENOVERAS När allmännyttan och privata fastighetsägare planerar att renovera måste alla möjligheter att göra fastigheter och lägenheter tillgängliga tas tillvara. 40

41 5. SÄNK FLYTTSKATTEN Ta bort uppskovsräntan och sänk reavinstbeskattningen för bostäder. 41

42 Generellt Har ni i ditt råd möjlighet att påverka dagordnigen? Vilka förvaltningar är representerade vid rådsmötena? Finns det tunga politiker med? 42

43 Hur får man tyngd i argumentationen? Enkäter Studiecirklar Samarbete med övriga pensionärsorganisationer Vad kostar det att bo i olika typer av bostäder i er kommun? Ta reda på och informera om bostadstillägg Var påläst! När det börjar hända ta kontakt med både politiker och tjänstemän Gör dina idéer till ledande politikers idé 43

44 Hur ser verkligheten ut? Åldersfördelning i kommunen? Fastighetsbeståndet (hyresfastigheter, bostadsrätter, villor) Fysiska tillgänglighet? Hissar? Antal platser Särskilt boende? I relation till 80+? Antal lägenheter senior respektive trygghetsboenden? Nerlagda platser på Särskilt boende under ? Har det gjorts någon tillgängliginventering? Har man sökt pengar för detta hos Boverket? 44

45 Vilken planering har kommunen? Planer för bostadsbyggande? Finns aktuellt bostadsförsörjningsprogram? Har ni fått ha synpunkter på det? Planerar för senior- och trygghetsboenden? Planerar man för Särskilda boenden? Har man frågat seniorer och 60 plussare vad de efterfrågar? 45

46 Väntetider? Väntetid för att få plats på särskilt boende? Kö till senior- och trygghetsboende? Vilken information finns om senior- och trygghetsboende? 46

47 Möjligheter till inflytande för pensionärsråden Har pensionärsrådet möjlighet att yttra som kommunens planer för bostadsbyggande? Får man gehör t.ex om vikten av att förbättra tillgänglighet när det gäller renoveringar? Komplettering med nya bostadshus i miljonprogramsområden med avsaknad av hiss? Ger kommunen bidrag till gemensamhetsutrymmen/service i senior/trygghetsboende? Visningslägenheter? 47

48

49 4 9

50 SPF Seniorerna skall arbeta för: att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre en huvudman en lag, en kassa. att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap. att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks. att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder. 50

51 SPF Seniorerna skall arbeta för: att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner. att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk. att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra. att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas. 51

52 Demografin - Från pyramid till muffins 52

53 Hur vill jag ha det om ohälsan slår till? Då vill jag vara med och bestämma hur mina behov ska tillgodoses. Och kan jag inte bestämma själv så ska min ställföreträdare göra det. Barbro Westerholm 53

54 Om jag är så sjuk att jag måste bo i vård- och omsorgsboende: Då vill jag bo i ett boende där jag får träffa andra intresserade av samma saker som jag Då vill jag ha ett rum som passar mina möbler och ett mysigt badrum Då vill jag stiga upp när jag vill och äta frukost på mitt rum om jag vill Då ska måltiderna vara höjdpunkter i dagen Det ska finnas djur i boendet Det ska finnas varierat kulturellt utbud ideella organisationer har en given plats här Barbro Westerholm 54

55 Rapporten Arbetsgrupp Rapport Remiss Antogs vid kongressen 2014 Att-satser Studieplan 55

56 Fokusfrågor & frågeställningar Nedslag i rapporten Bakgrund, krav och frågeställningar Tips

57 Samverkan och IT-teknik 57

58 Vård- och omsorgsteam 58

59 Kompetens 59

60 Anhörigstöd 60

61 Äldre med särskilda behov 61

62 Minska behovet av vård och omsorg: Förebyggande arbete 62

63 Matsituationen inom äldreomsorgen 63

64 Fast vårdkontakt 64

65 Valfrihet i vård och omsorg 65

66 Kvalitet inom äldreomsorgen 66

67 Vågar jag bli gammal? Vision: Äldre en värdefull resurs Även vid svår sjukdom Vi känner trygghet med den vård och omsorg vi får Personalen är trygg i sin roll och har rätt utbildning De har själva valt sitt yrke

68

69 Lär av varandra! Skicka in goda exempel till: Skriv seniormakt i rubriken. 69

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Flytta eller. lättare att välja

Flytta eller. lättare att välja December 2008 Flytta eller bo kvargör det lättare att välja En skrift om äldres boende Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Innehållsförteckning Förord 3 Flytta eller bo kvar gör det lättare att välja 4

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2014-03-14 Uppdrag: 252824, Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: 2014-03-14 Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer