för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden."

Transkript

1 för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

2 Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar. En av de största utmaningarna är bostadsbristen. Bostadsbristen drabbar enskilda individer men leder också till att tillväxt och utveckling hämmas. Allra svårast är situationen för regionens unga och studenter. Bristen på bostäder som unga och studenter kan efterfråga leder till att studenter tvingas tacka nej till utbildningar, att unga människor inte kan flytta dit jobben finns och att unga Stockholmare inte får flytta hemifrån och bli vuxna. Bostadsbristen för unga och studenter är framförallt en brist på hyresrätter. Under de senaste åren har antalet hyresrätter i Stockholmsregionen minskat. Allmännyttans lägenheter har sålts ut och ombildats och nyproduktionen av hyresrätter har varit konstant låg. Köerna i Stockholms stads bostadsförmedling har ökat markant och den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt är idag närmare åtta år. Bara med en kraftigt ökad nyproduktion av hyresrätter för unga och studenter kan vi skapa en funktionell bostadsmarknad med plats för alla de unga människor som vill arbeta, studera och leva i regionen. Vi socialdemokrater vill bryta den negativa utvecklingen och satsa på bostäder för alla de unga och studenter som ska säkra det framtida Stockholm. Genom en aktiv bostadspolitik ökar vi takten i byggandet och bygger fler hyresrätter. Genom verkliga satsningar och långsiktiga investeringar stärker vi allmännyttan och prioriterar hyresrätter för unga och studenter. För vi vet att det satsningar som inte görs idag kommer att kosta mångfalt i framtiden. Bostadsbristen är inte bara en generell bostadsbrist, den är framför allt en brist på hyresrätter. Enligt länsstyrelsen råder det brist på hyresrätter i samtliga av länets kommuner. Under de senaste sju åren har allmännyttan bara i Stockholms stad minskat med hyresrätter. Totalt sett har antalet hyresrätter i Stockholms stad minskat under perioden trots att behovet av hyresrätter är större än någonsin. Utvecklingen är likartad i resten av länet. Men hyresrättsbristen beror inte enbart på långtgående utförsäljningar och ombildningar. Även nyproduktionen av hyresrätter håller en alldeles för låg takt. Under 2011 var endast var tionde nybyggd bostad i länets sex rikaste kommuner en hyresrätt. Hyresrättsbristen blir också tydlig när man tittar på kötiderna i Stockholms bostadsförmedling. Bostadskön uppgick vid årsskiftet mot 2013 till

3 personer. Sedan 2006 har den genomsnittliga kötiden för vanliga hyresrätter ökat med nästan tre och ett halvt år. Idag är den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt 7,7 år. Hela Stockholms län har idag en alarmerande ungdoms- och studentbostadskris som stänger ute två för framtiden avgörande grupper från stadens bostadsmarknad. En analys av bostadsmarknaden i Stockholm inför 2013 anger att mer än hälften av stockholmarna under 27 års ålder saknar egen bostad och att studenter väljer bort huvudstadsregionen på grund av bostadsbristen. Unga och studenters möjlighet att etablera sig i Stockholmsregionen är en grundförutsättning för den framtida tillväxten och välfärden. I Stockholmsregionen finns det mer än studenter, men bara studentbostäder. I Stockholms stad har bara 168 studentlägenheter färdigställts under den gångna mandatperioden. Den borgerliga majoriteten har högt satta mål men misslyckas gång på gång att leverera. Andelen små hyresrätter (1 rok eller mindre) har minskat från till under de senaste åtta åren samtidigt som antalet unga mellan har ökat med mer än Antalet bostäder som unga kan efterfråga är alltså lägre nu är för åtta år sedan. Det är ett tydligt resultat av den misslyckade borgerliga bostadspolitiken för unga och studenter.

4 En socialdemokratisk politik skapar en huvudstadsregion med plats för unga och studenter, en region som kan fortsätta att växa, utvecklas och på så sätt nå sin fulla potential. Genom en aktiv socialdemokratisk bostadspolitik bygger vi fler hyresrätter, stärker allmännyttan och prioriterar hyresrätter för unga och studenter. Under de senaste sju åren har antalet allmännyttiga hyresrätter i Stockholms stad minskat med i antal och utvecklingen har varit likartad i många av länets kommuner. Detta är en negativ utveckling som vi vill vända. I Stockholms stad tillexempel, vi vill investera i allmännyttan och fördubbla antalet markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen. Bostadsbolagen ska år 2016 påbörja totalt lägenheter, vilket innebär en reell fördubbling av bostadsbolagens nyproduktion på tre år sikt. Liknande målsättningar ska satsningar även genomföras i övriga kommuner där det finns en stark allmännytta. Vi vill att Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag ska ges ett mål om bostadsbyggande för unga och studenter, som innebär att 20 procent av de bostäder bolagen planerar och bygger ska vara studentbostäder eller små yteffektiva hyresrätter anpassade för unga. Detta skulle innebära att enbart allmännyttan skulle stå för ett tillskott av 500 lägenheter för unga och studenter årligen. Därutöver ska arkitekttävlingar och en aktiv markpolitik tillämpas för att skapa incitament för privata aktörer att bygga fler hyresrätter för unga och studenter. Idag är hyresrätten som upplåtelseform skattemässigt missgynnad. Det är helt enkelt mer lönsamt att bygga bostadsrätter än hyresrätter. För att ge ökade incitament för byggbolagen att bygga hyresrätter vill vi införa en nationell byggbonus för nybyggnation av hyresrätter för unga och studenter. Vi vill utveckla nya prissättningsmodeller för billigare byggande, där kommunerna tar betalt först den dag då byggstart sker. Liknande modeller och metoder har använts i Malmö och Göteborg och fallit väl ut.

5 En erfarenhet från när Stockholms stad faktiskt lyckats bra med bostadsbyggande exempelvis under perioden 2002 till är att det är viktigt att arbetet mellan olika aktörer synkroniseras och att det finns krafter som undanröjer hinder mellan olika förvaltningar och bolag. Detta syns också i t.ex. Sundbyberg, där man har tagit ett helhetsgrepp kring processerna och satsat på att bygga starka förvaltningar. Vi vill initiera en central Öka takten-satsning för att få till stånd snabbare processer. Vi vill att Stockholms bostadsförmedling reformeras i syfte att skapa ett modernt kösystem. Bland annat ska de som vill kunna köa inte bara till en egen lägenhet, utan också till del i lägenhet genom ett så kallat kombokontrakt. Bostadsförmedlingen ska också inrätta en ny andrahandskö som möjliggör köande till andrahandsbostäder och på så sätt bidrar till ökad transparens och ordning på andrahandsmarknaden. Idag finns stora variationer vad gäller kommunernas bidrag till regionens bostadsförsörjning. Vissa kommuner bidrar i långt högre grad än andra medan vissa kommuner nästan inte bygger alls. Frågan om utbyggd kollektivtrafik och bostäder hänger ihop. Med ny kapacitetsstark trafik såsom utbyggd tunnelbana möjliggör vi helt nya områden med arbetsplatser och bostäder. Ambitiösa bostadsplaner med bostäder för unga och studenter ska vara ett krav för att kommuner ska få ta del av utbyggd kollektivtrafik. Därutöver skapar vi en regional byggpakt som syftar till att tydliggöra vilka åtgärder kommunerna i Stockholms län tillsammans med landstinget behöver genomföra för att få fart på byggandet i regionen.

6

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se

unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se unga på bostadsmarknaden konflikter på flera fronter www.bopinion.se bostadskonflikter? Det är lätt att få intrycket att alla är överens i bostadsfrågan: vi måste bygga mer och vi måste göra det lättare

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer