Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010."

Transkript

1 Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad

2 Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. De tre senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med över personer. För Stockholms län gäller det att förbereda för en befolkningsökning på upp till en halv miljon personer fram till år Det ställer krav på mer än en kvarts miljon nya bostäder. Befolkningsökningen består framför allt av inflyttade från andra länder och delar av Sverige samt att den unga befolkningen medför ett stadigt födelseöverskott. Bland dem som flyttar in från övriga landet är unga den största gruppen. Stockholm är en attraktiv studentstad och allt fler väljer att studera på grund av lågkonjunkturen. Stadens ungdomar och studenter är en fantastisk tillgång som måste värnas inför framtiden. Idag är situationen snarare tvärtom, särskilt på bostadsmarknaden. Enligt SSCO:s nya rapport finns idag fler bostadssökande studenter än någonsin. 2 Ungdomar och studenter riskerar att behöva tacka nej till studier och/eller jobb, de tvingas till trångboddhet eller ofrivilligt boende hos sina föräldrar, långa pendlingsavstånd eller osäkra, dyra och/eller olagliga andra- och tredjehandslösningar. Bostadsbristen blir till hinder för utveckling och kompetensförsörjning för hela Stockholm. Bostadssituationen i Stockholm är akut och kräver snabba åtgärder, dels genom tillfälliga lösningar, och dels genom att förändra det bostadsbestånd som redan finns. Samtidigt måste nybyggnationen inriktad på lägenheter för unga och studenter öka. Det behövs ett ökat helhetsperspektiv i bostadsplaneringen. Vid planering av nya bostäder utgår de allra flesta nybyggnationer från kärnfamiljsnormen, trots att denna boendekonstellation är i minoritet. Det gör att det saknas en mångfald i lägenhetsutbudet särskilt bostäder som unga och studenter kan ha råd med. Miljöpartiet vill ha en jämn och hög byggtakt som ger en långsiktigt hållbar boendemiljö för alla. Vi vill ha en stad med bibehållna kvalitéer, exempelvis boende nära natur och parker, kombinerat med en ökad variation i bostadsbyggandet. I den här rapporten presenterar vi såväl långsiktiga strategier som tillfälliga lösningar och enklare förändringar av bostadsmarknaden. Här följer tolv förslag för hur Stockholms unga och studenter ska få ett mer modernt, mänskligt och miljövänligt boende. 1 Länsstyrelsen i Stockholms län; Läget i Länet. Bostadsmarknaden i Stockholms län SSCO; Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter ( ) Bygg för ett ungt Stockholm 2/10

3 Bakgrund Bostadssituationen i Stockholm är ett resultat av höga inflyttningstal, brist på mark, ombildningar och minskat bostadsbyggande på grund av finanskrisen. Bristen på hyresrätter är särskilt allvarlig, något som ytterst drabbar unga och nyinflyttade studenter, ensamstående och andra som inte har ekonomiska möjligheter att köpa sin bostad. Hyresrätterna i Stockholm blir allt färre på grund av den massiva ombildningsvågen. I Stockholm stad såldes 8600 bostäder bara under Hittills under mandatperioden har hyresrätter ombildats i Stockholm stad. 4 Bristen på hyresrätter har medfört att kraven för förstahandskontrakt ökar ytterligare högre krav på typ av inkomst, anställningsform och avsaknad av betalningsanmärkningar. 5 Även bankerna ställer högre krav för att ge lån och kräver mer i kapitalinsats. I en lågkonjunktur är det ungdomar, som oftare har tillfälliga jobb, som först blir arbetslösa. Under innevarande mandatperiod (1 januari juni 2010) har bostäder färdigställts i Stockholm. Om sista kvartalet 2006 räknas med har bostäder färdigställts. Tittar man istället på påbörjade bostäder var antalet under mandatperioden (1 januari juni 2010) Om sista kvartalet 2006 räknas med har bostäder påbörjats. 6 Särskilt viktigt är att få igång byggnationen av små bostäder. Under innevarande mandatperiod har endast ca 8% av de påbörjade och/eller färdigställda varit ettor, d v s ett rum och kök 7. Av de nybyggnadsprojekt som påbörjades i Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag år , var bara ca 4,5% av lägenheterna ettor. Det är långt ifrån vårt krav på att minst 20% av lägenheterna ska vara små. Det råder inga tvivel om att det byggts för få studentbostäder och små hyresrätter i Stockholm under de senaste åren, Idag är det byggföretagen som bestämmer var bostäder ska byggas. Staden har ingen övergripande planering för att få fram studentbostäder, utan förlitar sig till byggföretag, som helst inte bygger studentbostäder. Det här är en metod som onekligen inte fungerar. Det håller även Stockholms stads Exploateringskontor med om 8. Miljöpartiet vill att staden tar ett övergripande ansvar för att det ska byggas fler studentbostäder. Det finns mycket staden kan göra, och vi måste börja nu. Ungdomar Redan idag saknar varannan ung vuxen (20 27 år) eget boende. Det finns ett akut behov av minst bostäder för unga i Stockholms län, varav i Stockholms stad. 9 Ungdomar födda är nästan lika många som 40-talisterna. För 40-talisternas boom byggdes miljonprogrammet. Boverket konstaterar att den stora ökningen av ungdomar år fram till 2012 kommer att sätta ytterligare press på bostadsmarknaden, särskilt i 3 Länsstyrelsen i Stockholms län, Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms län Tidningen City, Boverket; Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstäderna (november 2008) 6 USKAB; Bostadsbyggande per upplåtelseform 2003-juni 2010 ( ) 7 USKAB; Bostadsbyggande smålägenheter per storlek och år ( ) 8 Exploateringskontoret; Långsiktig strategi för en god tillgång på studentbosäder. Svar på skrivelse. Exploateringsnämnden Länsstyrelsen; Läget i länet (2008) Bygg för ett ungt Stockholm 3/10

4 storstadsområdena. År kommer många unga vuxna flytta från andra högskoleorter till Stockholm. Olika undersökningar visar att ungdomar främst efterfrågar hyresrätt och att en tvåa är den mest efterfrågade bostadsstorleken. Enligt Boutredningens enkätstudie är de tre egenskaper som ungdomar värderar högst att bostaden har ett riktigt kök, att bostadsområdet är tryggt och att ha ett eget kontrakt. Yngre ungdomar värderar billigt och centralt boende mer än äldre ungdomar som värderar eget kontrakt och större bostad. Deras rimliga önskemål motsvarar ofta inte deras betalningsförmåga på bostadsmarknaden idag. 10 Intresseorganisationen jagvillhabostad.nu har visat att det går bygga billigt. Den 4 december 2007 invigdes VillBo 31 lägenheter i Huddinge med en nyproduktionshyra på 4352 kr/månad för en tvåa på ca 38 kvadratmeter. I Villbo måste hyresgästerna vara under 35 år när de flyttar in, men sedan har de fullt besittningsskydd. För närvarande pågår ett liknande projekt i samarbete med Stockholmshem i Råcksta, där lägenheter ska byggas och förmedlas till unga genom Stockholms bostadsförmedling. Studenter I Stockholms län finns ungefär studenter men bara studentbostäder, varav ca i Stockholms stad. Antalet studenter beräknas öka ytterligare på grund av att ungdomskullarna ökar kraftigt, att arbetsmarknaden har försämrats framför allt för ungdomar och för att antalet studieplatser är flera. De senaste åtta åren har det färdigställts ungefär 140 studentlägenheter per år i Stockholms stad. 11 Idag är ca aktivt sökande i SSSB:s 12 bostadskö och i Stockholms stads bostadsförmedling finns ca registrerade som studenter. Den kortaste kötiden hos SSSB är omkring 20 månader för ett korridorrum och drygt tre år för en etta med pentry. I stadens bostadsförmedling är kötiden för en studentlägenhet minst fyra år. Många studenter väljer istället osäkra andra- eller tredjehandsboenden. Bostadsbristen blir särskilt svår för studenter, som oftast endast har stått i kö en kort tid och som samtidigt har en osäker ekonomi. Bristen på studentbostäder leder till allvarliga konsekvenser för både den enskilda studenten, högskolan och samhället. Studenter som vill studera i Stockholm men inte får tag i en bostad tvingas söka sig till en annan ort eller låta bli att studera. Det blir också svårare för högskolan att ta emot gästforskare och utländska studenter och doktorander, vilket i sin tur minskar Stockholms studenters möjligheter att åka utomlands. Studenter är en heterogen grupp. 29% av de kvinnliga och 8% av de manliga studenterna har barn och behöver därför en större bostad men har samtidigt låg betalningsförmåga. Studenter från stockholmsområdet är i ökad utsträckning mambos (bor hemma hos mamma ). År 2005 bodde 34% av studenterna i Stockholm under 26 år kvar hemma. Nyutexaminerade studenter bor ofta kvar i sin studentbostad på grund av att de inte får tag i en annan bostad, vilket förvärrar köerna till studentbostäderna. 10 Boverket; Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstäderna (november 2008) 11 Exploateringskontoret; Långsiktig strategi för en god tillgång på studentbostäder. Svar på skrivelse. Exploateringsnämnden SSSB = Stiftelsen Stockholms studentbostäder Bygg för ett ungt Stockholm 4/10

5 Enligt en undersökning från SSCO 13 med flera kan studenter betala max 3000 kronor per månad (inklusive bostadsbidrag) för en bostad. Det innebär att studenternas bostadsbrist inte enbart kan lösas genom den nyproduktion som sker idag, eftersom en nyproducerad studentlägenhet har en genomsnittlig hyra på 4000 kr/månad. Det är därför nödvändigt att stat och kommun tar ansvar för att det finns små och billiga studentlägenheter med en god standard. Om studenter på grund av höga boendekostnader tvingas arbeta vid sidan av studierna drabbar det både den enskilde studenten och samhällsekonomin, eftersom studentens studietid då riskerar att förlängas. Bostadssituationen för studenter i Stockholm skapar ojämlika villkor för att kunna studera eftersom det i praktiken antingen krävs kontakter eller gott om pengar för att hitta en bostad. 13 SSCO = Stockholms studentkårers centralorganisation Bygg för ett ungt Stockholm 5/10

6 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter 1. Minst var femte lägenhet till ungdomar och studenter! Vårt förslag: Minst 20% av nyproduktionen ska vara små lägenheter Bostadsrätter och större lägenheter dominerar nyproduktionen idag. När nya bostadsområden planeras behöver det finnas en större variation av storlekar och boendeformer det vill säga en högre andel av nyproduktion ska vara bostäder avsedda för studenter och ungdomar. Idag är små lägenheter, särskilt små ettor och tvåor samt studentbostäder, starkt underrepresenterade i bostadsprojekten. Stockholm stad måste använda markanvisningarna bättre för att styra mot fler små lägenheter. I samband med markanvisning ska säkerställas att byggföretag och allmännyttan bygger en viss andel små hyresrätter. I planeringen av nya områden ska mark reserveras så att minst 20% av nyproduktionen utgörs av små lägenheter för unga och studenter. För att ta tillvara kunskap kring smarta bostadslösningar ska Stockholm ha nära samarbete mellan staden och intresseorganisationer för ungdomar och studenter, exempelvis jagvillhabostad.nu och SSCO. I följande aktuella nybyggnadsprojekt vill vi ha särskild satsning på bostäder för unga och studenter: Norra Djurgårdsstaden-Värtan 1000 lägenheter Norra Stationsområdet 1000 lägenheter Råcksta 500 lägenheter Älvsjö 100 lägenheter Ulvsunda 400 lägenheter Därtill är det viktigt att bygga fler små lägenheter vid Telefonplan, i Järva och i den föreslagna Farstaskrapan (ett höghus i Farsta centrum). 2. Bygg små och effektiva bostäder! Vårt förslag: En hög och jämn produktion av yt- och kostnadseffektiva bostäder Att bygga små, yteffektiva lägenheter är den snabbaste och effektivaste vägen till en lägre boendekostnad. När det görs på rätt sätt innebär det inte en standardsänkning, utan snarare en förbättring eftersom den boende då inte betalar för onödig yta. Yteffektiva lägenheter minskar också resurs- och energianvändningen. Med hjälp av yteffektivt byggsätt blir nyproduktionshyran cirka 1500 kr per kvadratmeter och år, vilket ger en hyra på ca 5000 kr i månaden för en nybyggd tvåa på 40 m2. Idag byggs många lägenheter som kallas ettor och tvåor, men som egentligen är ganska stora lägenheter, och som har hyror därefter. Exemplet Villbo visar att det går bygga tvåor med god standard och till en lägre kostnad. Små effektiva bostadslösningar är attraktiva på bostadsmarknaden. Därför kan produktionen lättare hållas på en hög och jämn nivå eftersom efterfrågan alltid kommer att vara hög. Bostadsföretagen blir därmed mindre konjunkturkänsliga om de breddar sitt produktutbud. Bygg för ett ungt Stockholm 6/10

7 3. Minska onödiga kostnader för parkeringsplatser! Vårt förslag: Ta bort parkeringsnormen för små lägenheter Parkeringsnormen kräver idag att en parkeringsplats per lägenhet ska planeras vid nybyggnation. Produktionskostnaden för varje parkeringsplats i garage kan kosta så mycket som kr. Betalningsviljan för en garageplats är inte alls lika stor som betalningsviljan för en bostad. Parkeringsnormen är mycket fördyrande för nybyggnation, vilket innebär att en betydande del av garagekostnaden läggs ut på lägenheterna. Det blir alltså alla hyresgästerna, oavsett om de har bil eller inte, som betalar garageplatserna. Unga och studenter har sällan bil och de ska inte behöva subventionera parkeringsplatser för bilägare genom sin hyra. De höga kostnaderna för parkeringsplatser gör det svårt att skapa tillräckligt många vilket leder till att färre och större lägenheter byggs för att hålla nere antalet parkeringsplatser. Parkeringsplatserna kan till och med göra att projektets totalkostnad överskrider vad hyresgästerna kan betala i hyra, och då kan projektet inte genomföras. Vi anser att parkeringsnormen aldrig ska överstiga 0,5 platser per lägenhet. I kollektivtrafiknära områden och klimatneutrala stadsdelar vill vi sänka parkeringsnormen ytterligare. För små lägenheter och studentlägenheter behövs inga vanliga parkeringsplatser. De parkeringsplatser som byggs ska vara reserverade för funktionshindrade. 4. Satsa på minikorridorer! Vårt förslag: Bygg studentrum i minikorridorer Nya studentrum i korridor har inte byggts i Stockholm på 15 år. För att kombinera kostnadseffektivitet med tillräcklig efterfrågan bör man satsa på minikorridorer fyra till max åtta rum per korridor. Minikorridorer är mer personliga än de reguljära korridorer med tio till tolv rum och kan därför locka studenter som inte annars kan tänka sig korridor. Boendet kombinerar privat och gemensamt, och blir billigt för den enskilda studenten. 5. Planera bättre! Vårt förslag: Staden måste ta ansvar över stadsplaneringen! Staden måste ta ett större ansvar för stadsplaneringen i Stockholm. Genom områdesplanering ska staden titta på varje område för att hitta bästa lämpliga placering av nya bostäder. Nya områden ska byggas med utgångspunkt i en demokratisk process, bland annat genom så kallad omvänd planprocess, som innebär att invånarna får komma med idéer till nya projekt. Staden ska också kräva att en viss andel av lägenheterna i nybyggnadsprojekt ska vara små, billiga lägenheter som passar unga och studenter. Idag är det byggföretagen och inte staden som tar initiativ till nya bostadsprojekt. Det är byggföretagen som letar upp mark att exploatera och inkommer med en projektidé som staden sedan ger markanvisning till. När staden till stor del endast utreder inkomna projektidéer, istället för att ta planera egna, blir konsekvensen den frimärksplanering som råder idag. Byggföretag är sällan intresserade av att bygga studentbostäder eller små billiga hyresrätter. Staden har ett ansvar för alla invånares bostadsbehov och behöver därför se till att det planeras en mångfald av bostäder i hela Stockholm. Bygg för ett ungt Stockholm 7/10

8 Exploateringskontoret menar att stadens system att via markanvisningar fördela mark till byggherrar bygger till stor del på att det är byggherrarna som letar lämplig mark att exploatera och presenterar en projektidé samt ansöker om markanvisning för att genomföra projektet. Exploateringskontoret utreder om platsen är lämplig att exploatera ur bl.a. park-, trafik- och miljösynpunkt. Det är svårt att i dagsläget peka ut konkreta projekt eftersom många markanvisningar i normalstora projekt ofta inte är kända förrän några månader innan markanvisningen görs. 6. Skapa incitament för små hyresrätter! Vårt förslag: Inför en statlig subvention för byggandet av små hyresrätter Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att införa ett statligt investeringsstöd på 500 respektive 900 miljoner kronor under 2011 och 2012 för nya energisnåla hyresrätter.stödet ska riktas mot orter där bristen på ändamålsenliga och efterfrågade bostäder är särskilt stor, vilket inte minst stämmer för Stockholm. Även kooperativa hyresrätter omfattas av stödet. 7. Låt allmännyttan bygga små lägenheter! Vårt förslag: Uppdra åt de allmännyttiga bostadsbolagen att bygga fler små bostäder Av de nybyggnadsprojekt som påbörjas i Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag år , var bara ca 4,5% av lägenheterna ettor. Stockholmshems siffror från maj 2010 visar en något bättre utveckling, då var ca 7,5% av de planerade lägenheterna ettor. Det är fortfarande långt ifrån vårt krav på att minst 20% av lägenheterna ska vara små. Storleken på ettorna är dock oftast runt 50 kvadratmeter, medan tvåorna är mellan 50 och 70 kvadratmeter vilket knappast kan räknas som små lägenheter. År 2009 påbörjades inga nya studentlägenheter i Stockholm stad och endast 21 stycken färdigställdes. 14 Tyvärr planeras 175 nya studentlägenheter i Albano, ett område som ligger inom Nationalstadsparken, där nya bostäder inte är lämpligt. Detta visar tydligt att den nuvarande borgerliga majoriteten inte prioriterar nyproduktion av studentlägenheter och små hyresrätter. Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder ska vara ledande på att bygga små bostäder till unga och studenter. Uppdraget ska ges i ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutar om. 8. Avkontorisera city! Vårt förslag: Ta fram en konkret plan på hur vi kan bygga fler bostäder i innerstaden, och hur vi kan flytta fler kontor till förorten Många av innerstadens lägenheter används idag som kontor. Det är slöseri med fungerande och attraktiva bostäder och skapar dessutom miljöer utan folkliv på kvällar och helger. Incitament behöver skapas för företagen att flytta sina kontor till förorter, till exempel nya moderna kontor nära kollektivtrafik. Samtidigt har många av Stockholms förorter det omvända problemet det finns för få arbetsplatser och därmed för lite liv på dagtid exempelvis för lågt kundunderlag för lunchrestauranger. 14 SSCO; Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Bygg för ett ungt Stockholm 8/10

9 Idag finns krav på att nya kontor i city ska kompenseras med bostäder, men detta sker inte i verkligheten. Staden måste se till att även bostäder byggs i innerstaden. Dessutom behövs en plan för hur stadens egna förvaltningar och andra offentliga verksamheter kan flytta till förorter och därmed ge plats till nya lägenheter i innerstaden. 9. Utnyttja stadens tomma lokaler! Vårt förslag: Se över vilka av stadens tomma lokaler som kan omvandlas till bostäder I Stockholms stad finns idag tomma lokaler som inte utnyttjas. Det kan exempelvis handla om fastigheter som står tomma, stadsdelsförvaltningslokaler som inte används efter kommunens omorganisation 2006 eller delar av äldreboenden som tillfälligt har färre boenden. Ett exempel på detta är Farsta stadsdelsförvaltnings kontor i Gubbängen, en byggnad på tre våningar som stått tomt i drygt tre år. Staden bör inventera dessa lokaler och där så är möjligt använda dem till bostäder. 10. Skapa tillfälliga bostäder nu! Vårt förslag: Använd marken för planerade bostadsområden, se över möjligheten att använda räls och båtar för att skapa tillfälliga bostäder med en god standard Planerade bostadsområden kan användas för tillfälliga studentbostäder på mark där nybyggnation planerats innan projektet kommit igång. Det har tidigare gjorts med baracker i exempelvis Hammarby sjöstad. Staden bör inventera vilka platser som skulle vara möjliga för upprättande av tillfälliga bostäder, där byggnation redan är planerad. Ofta kan sådana bostäder upplåtas under flera år. Ett exempel på mark som skulle passa bra för tillfälliga studentbostäder är gamla Årstalänken. Det finns redan en privat finansiär som visat intresse att bygga 1000 studentlägenheter på platsen redan i år. För att avhjälpa akut behov av studentbostäder är det möjligt att använda en stor färja samt undersöka förutsättningarna för att använda sovvagnar, under förutsättning att säkerhet och rimlig bostadsstandard kan garanteras. 11. Tillåt kompiskontrakt! Vårt förslag: Låt ungdomar dela ett lägenhetskontrakt med sina kompisar De allmännyttiga bolagen ska erbjuda unga mellan 18 och 30 år möjligheten att teckna kontrakt på ett rum plus del av gemenskapsytorna i en lägenhet. Hyresgästernas sammanlagda inkomst ska räknas vid inkomstprövningen inför inflyttning, vilket gör att personer med lägre individuella inkomster kan få tillfälle att hyra. Vid utflyttning sägs bara den individuella delen upp och inte hela lägenheten. Kompiskontrakt underlättar för vänner som vill bo ihop men ändå vill ha friheten att flytta när man vill utan att det påverkar vännernas möjligheter att bo kvar. Denna modell praktiseras idag av Botkyrkabyggen. Bygg för ett ungt Stockholm 9/10

10 12. Säkrare andrahandsförmedling! Vårt förslag: Ge bostadsförmedlingen i uppdrag att förmedla andrahandskontrakt I väntan på ett hyreskontrakt är andrahandsboende ofta det enda alternativet för många unga. Vi vill öka bostadsförmedlingens service så att den även förmedlar andrahandsbostäder. Det skulle öka tryggheten för både den som hyr ut sin lägenhet, och den som flyttar in. Det skulle också öka insynen i andrahandsuthyrningen samt öka rörligheten på bostadsmarknaden, eftersom fler skulle hyra ut sin lägenhet även under kortare perioder. I de tre allmännyttiga bostadsbolagen ska reglerna för andrahandsuthyrning göras flexiblare så att fler har möjlighet att hyra ut sin lägenhet på ett lagligt och säkert sätt. Bygg för ett ungt Stockholm 10/10

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM

STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM Ett växande näringsliv och en dynamisk arbetsmarknad är väsentligt för Stockholms utveckling. Vi behöver både djup och bredd i vårt näringsliv för att framgångsrikt kunna konkurrera

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning Styrelseärende Styrelsen 2014-12-04 Ärende 10 Handläggare: Fredrik Juhnell Telefon: 08-508 370 00 (vx) Till styrelsen Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning VD:s förslag till

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering Botkyrka kommun, 2009 1 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll INLEDNING...3 RIKTLINJER FÖR BOTKYRKAS STADSMILJÖ...5 RIKTLINJER FÖR ETT VARIERAT

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Studentboende på färja Motion (2009:35) av Ann Mari Engel (V)

Studentboende på färja Motion (2009:35) av Ann Mari Engel (V) Utlåtande 2011:16 RV (Dnr 316-1992/2009) Studentboende på färja Motion (2009:35) av Ann Mari Engel (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2009:35) av Ann Mari Engel

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Inrättande av kombolägenheter i Stockholm Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Inrättande av kombolägenheter i Stockholm Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S) Utlåtande 2013:90 RV (Dnr 316-259/2012) Inrättande av kombolägenheter i Stockholm Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2012:6)

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:185 RI (Dnr 129-1556/2016) Anmälan om svar på remiss av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Remiss

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer