FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken"

Transkript

1 FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

2 Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år Den borgerliga regeringen genomförde snabbt ett systemskifte. Investeringsstöd och räntebidrag avvecklades. Det ansvariga statsrådet Mats Odell försvarade den nya inriktningen i tidskriften Vår Bostad: Vi kan inte subventionera nybyggande av bostäder, det har inte folkhushållet råd med. Däremot gick det att avskaffa fastighetsskatten från år 2008 och ersätta den med en avgift. Förändringen gjorde det billigare att bo i dyra villor, särskilt i storstadsområdena. Sedan maktskiftet har bostadsbyggandet minskat kraftigt. År 2006 påbörjades mer än lägenheter (inklusive småhus) enligt Statistiska Centralbyrån. År 2009 var siffran nere i ungefär lägenheter. Även om man tittar på färdiga bostäder är skillnaden stor. Knappt lägenheter i flerbostadshus blev klara år 2009, jämfört med närmare år År 2009 blev enbart hyresrätter klara, jämfört med närmare år Raset i byggandet är en direkt följd av politiska beslut. Boverket konstaterar: Halveringen av byggandet efter år 2006 beror enligt vår bedömning främst på ökade produktionspriser och borttagna statliga stöd. Finanskrisen förvärrade situationen. Det blev svårare att finansiera byggande, och tilltänkta köpare av nya småhus och bostadsrätter tvekade. Bostadspolitiken har förändrats även på andra sätt. Regeringen Reinfeldt avskaffade stopp lagen för ombildningar av hyresrätter. Det ledde till en snabb utförsäljning i Stockholms stad och andra borgerligt styrda kommuner, ofta till priser långt under marknadsvärdet. Skatterna sänktes, men det blev få nya bostäder. Utförsäljningen förstärker den etniska och klassmässiga bostadssegregationen. Den som har låg inkomst eller saknar jobb har sällan möjlighet att köpa bostadsrätt i de ombildade fastigheterna. Områden som Stockholms innerstad blir alltmer ett reservat för en vit övre medelklass medan trångboddheten ökar i nedslitna förortsområden där många LO-medlemmar bor. De borgerliga partierna gav bostadspolitiken ett nytt, mer marknadsinriktat mål. Regeringen har försökt införa ägarlägenheter i nyproduktion och lånegarantier till ungdomar som vill köpa bostad. Båda reformerna får betecknas som misslyckade. Det har byggts ytterst få nya ägarlägenheter, och nästan inga ungdomar har haft nytta av lånegarantin. Var ska ungdomarna bo? Den borgerliga politiken har förvärrat bostadskrisen. Byggandet har under en längre tid varit lägre än behoven. Under förra mandatperioden skedde en ökning, men när nu byggandet åter sjunker förvärras bristsituationen i tillväxtregionerna. Boverket bedömer att det behövs nya bostäder per år dubbelt så mycket som den nuvarande nivån. Bristen på hyresrätter är ett särskilt problem. Det är ont om hyresrätter i hela 75 procent av kommunerna. Många väntar redan på en lägenhet, inte minst ungdomar som vill flytta hemifrån. Hyresgästföreningen menar att det rör sig om unga som saknar bostad. De måste bo kvar hemma och pendla långa sträckor till arbete eller studier. Samtidigt ökar behovet av nya bostäder. Den stora uppgången i invandringen efter 2005 och ungdomspuckeln gör att trycket ökar allt mer på bostadsmarknader bland tillväxtorterna, skriver Boverket. Myndigheten presenterade i juli 2010 en särskild lägesrapport om ungdomars boende. Den visar att det är brist på bostäder för unga i ungefär hälften av landets kommuner. Även när det gäller studentlägenheter är köerna ofta långa. Bostadsbristen är dyr för samhället. Trångboddhet, segregation och hemlöshet har stora sociala kostnader. Dessutom blir det svårare för ekonomin att växa när arbetskraften möter hinder att flytta till de platser där jobben finns, till exempel i storstadsregionerna. 2

3 Jobb, regionala variationer och strid om allmännyttan Nedrustningen av bostadspolitiken påverkar också arbetsmarknaden. Byggsektorn är viktig för sysselsättningen. Ungefär personer arbetar inom byggindustrin, enligt. Investeringarna är stora cirka 240 miljarder kronor per år. Samtidigt är byggjobben känsliga för nedgångar i konjunkturen. Krisen under 1990-talet slog hårt mot byggsektorn. I dagens läge med hög svensk arbetslöshet behövs investeringar för att bryta massarbetslösheten. anser att ett omfattande ombyggnadsprogram för miljonprogramsområdena kan skapa jobb per år. Nyproduktion av hyresrätter skapar jobb, enligt de allmännyttiga bostadsbolagen. Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Bostadsbristen i storstäderna och på större högskoleorter står i kontrast till läget i många mindre kommuner. I de delar av Sverige där befolkningen minskar finns kommuner med överskott på bostäder, där allmännyttan har problem med outhyrda lägenheter. På sådana platser är det svårt att få fram nya bostäder, även om de befintliga lägenheterna kan behöva kompletteras med nyproduktion som bättre fyller till exempel äldre människors behov. Under mandatperioden har det varit intensiv debatt om framtiden för de allmän nyttiga bostadsföretagen sedan ägarna anmält det svenska systemet till EUkommissionen. Efter många turer kom Hyresgästföreningen och bostadsbolagen överens om en lösning, som låg till grund för en proposition från regeringen om ändrade regler. Allmännyttan ska finnas kvar men med ett tydligt krav på affärsmässighet. Hyrorna ska även i fortsättningen grundas på kollektiva förhandlingar, men allmännyttan förlorar sin hyresnormerande roll. Det kommer att ställas högre krav för att få ombilda en fastighet med en rödgrön regering. Politiska skillnader inför valet Bostadspolitiken är ett område där skillnaderna är tydliga inför valet. De rödgröna partierna har presenterat en uppgörelse om förändringar som de vill genomföra efter ett maktskifte. Bland förslagen finns ett nytt bostadspolitiskt mål med en tydligare social inriktning. Ett statligt investeringsstöd ska införas för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. De rödgröna vill skärpa kraven på kommunerna att ha bostadsförmedlingar och att underlätta byggandet. Kommunerna ska vara skyldiga att upprätta bostadsförsörjningsplaner med åtgärder för nya bostäder. Tillsynen över hur de sköter sina åtaganden ska skärpas. Målet är att byggandet år 2016 ska ligga på nivån bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter. Det finns stora skillnader mellan blocken också när det gäller upprustningen av befintliga bostäder. De rödgröna partierna vill införa ett brett ROT-program genom att satsa både på totalrenovering av flerfamiljshus och genom att vidga det nuvarande ROT-avdraget för småhus och bostadsrätter. Dessutom vill oppositionen ha en klimatbonus för den som sparar energi. Särskilda pengar ska satsas på att rusta upp bostäder i miljonprogramsområdena. Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter får kritik. Det kommer att ställas högre krav för att få ombilda en fastighet med en rödgrön regering. Oppositionen vill motverka bostadssegregationen, bland annat genom fler hyresrätter i villaområden och genom fler boendeformer i områden där hyresrätter idag dominerar. 3

4 De rödgröna säger nej till marknadshyror och vill ha kvar ett bruksvärdessystem med kollektivt förhandlade hyror. avgiften ska höjas för de villor som har allra högst taxeringsvärde, medan beskattningen sänks för flerfamiljshus. De borgerliga partierna har till skillnad från de rödgröna inget omfattande reformprogram för bostadspolitiken. De har genomfört sina stora förändringar under nuvarande mandatperiod. Ett av de få nya förslagen är att införa ägarlägenheter även i befintliga bostäder. Alliansen tror att marknaden kommer att ordna ett ökat bostadsbyggande. Ändå visar prognoserna i regeringens budgetproposition enbart en svag ökning av byggandet under kommande år, långt under de behov som Boverket redovisat. Boverket tror att bostäder kommer att påbörjas under år 2011 med en ytterligare ökning till år Det räcker inte. Ännu år 2012 kommer byggandet totalt sett att vara mycket mindre än vad som behövs för att möta den snabbt växande befolkningen i tillväxtregioner, konstaterar Boverket. Det som ökar efter raset under finanskrisen är framför allt småhus och bostadsrätter. Otillräcklig lönsamhet gör att byggandet av hyresrätter sannolikt blir litet utanför de större orterna och de mest attraktiva lägena, skriver myndigheten. Det motsäger Mats Odells budskap att de nya reglerna om hyressättning ska få fart på byggandet. De nya reglerna får troligen en begränsad effekt på bostadsbyggandet, anser Boverket. Bostadspolitiken spelar en undanskymd roll i direktiven till de arbetsgrupper som ska utforma alliansens politik till år 2014, om regeringen sitter kvar. Utan ett maktskifte blir det ingen lösning på dagens bostadskris. 4

5 FLER FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 Fakta Och argument inför valet 2010 Ordning Och reda Om en hotad arbetsmarknadsmodell ORDNING OCH REDA Om en hotad arbetsmarknadsmodell Starka fack och fungerande trygghets system utgör den svenska modellen. Men under den senaste mandatperioden har grundstenarna urholkats på punkt efter punkt. Fakta och argument inför valet 2010 ANDRA CHANSEN Livslångt lärande eller sortering för livet? En samlad bild av vad som står på spel inom utbildningspolitiken. andra chansen livslångt lärande eller sortering för livet? FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 SAMHÄLLETS BLODOMLOPP Om vikten av att satsa på infrastrukturen Det gemensamt ägda är en styrka i en globaliserad värld. SAMHÄLLETS BLODOMLOPP Om vikten av att satsa på infrastrukturen 5

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer