Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011"
  • Eva Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

2 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för en studentlägenhet 3 Vad har byggts? 3 Varför just nu? 4 Politiska förslag för förändring av den negativa utvecklingen 5 En aktiv bostadspolitik kan skapa mer än bostäder 6 Källor 7 1

3 Sammanfattning Den här rapporten ger med hjälp av färsk statistik från bland annat myndigheter och bostadsbolag en aktuell bild av läget på Stockholms bostadsmarknad och särskilt då det utsatta läge många studenter är i. Rapporten konstaterar bland annat att Stockholm har: 1. En unik befolkningstillväxt 2010 ökade länets befolkning med cirka personer och överstiger nu med råge två miljoner. (1) Enligt hyresgästföreningen kommer ca unga att vilja flytta hemifrån i Stockholm de närmsta åren. 2. Ytterst få studentbostäder byggs Sedan början på tjugohundratalet har såväl byggandet av studentbostäder som av små hyresrätter minskat kraftigt. Under 2010 påbörjades byggandet av enbart 63 nya studentbostäder och 21 nya studentlägenheter färdigställdes genom ombyggnad. (2) 3. Långa kötider för bostadssökande studenter Den kortaste kötiden för de i dag 46 lediga lägenheterna hos SSSB är cirka 20 månader för ett korridorrum och drygt två år för en etta med pentry. I Stockholms stads bostadsförmedling är kötiden för studentlägenheten med kortast kötid omkring tre år. (3) 4. Brist på högutbildade Enligt regionplanekontoret kommer det till 2030 att råda brist på upp till högutbildade. (4) Om byggandet i storleksordningen nya lägenheter per år inte kommer igång snabbt kommer staden att få stora problem att rekrytera kvalificerad arbetskraft, vilket ger negativa konsekvenser både för regionens tillväxt och för dess internationella konkurrenskraft. Läget är akut. Den växande befolkningen möts inte med motsvarande nybyggnation av lägenheter. I denna rapport presenterar vi därför även förslag på lösningar som vi hoppas att politikerna tar till sig av. Vi föreslår bland annat: 1. Se över den kommunala fastighetsavgiften Den kommunala fastighetsavgiften är på drygt kr per lägenhet och är helt oberoende av storlek och standard. Det gör att en fastighetsägare betalar lika mycket för korridorrummet på Lappis som för representationsvåningen på Strandvägen. Den kommunala fastighetsavgiften slår särskilt hårt mot de aktörer som vill bygga studentbostäder. 2. Förändra reglerna för bostadsbidrag Bostadsbidraget har inte uppdaterats i takt med att förhållandena för studenter förändrats. Till exempel ska ansökan om bostadsbidrag lämnas in i början av varje år och man ska då förutse sin inkomst för resten av året, vilket är svårt då de flesta studenter arbetar oregelbundet. 3. Rättvisa förutsättningar för hyresrätten Avsättningar för underhållskostnader är i dag skattebefriade för andra upplåtelseformer än hyresrätter. Inte heller ROT-avdraget omfattar hyresrätterna. Att avskaffa obalansen mellan olika upplåtelseformer är ett effektivt sätt att göra byggande av hyresrätter mer ekonomiskt. Antalet påbörjade bostäder i relation till befolkningsökningen i Stockholms län Påbörjade lägenheter 600 bostäder/1 000 nya invånare Befolkningsökning

4 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen Bred kompetens inom alla vetenskapsområden är en förutsättning för tillväxt och utveckling i en internationellt konkurrenskraftig storstadsregion. Detta gör att studiemiljön är avgörande för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ska Stockholmsregionen kunna konkurrera som studieort och akademiskt centra är därför tillgång till boende för studenterna en förutsättning. Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i Stockholm blir alltmer akut och är ett hinder i vägen för Stockholmsregionens utveckling. I Stockholm saknar nästan hälften av alla mellan 20 och 27 år egen bostad. Bostadsbristen får allvarliga konsekvenser. Människor som inte lyckas hitta en lägenhet i tid kan tvingas tacka nej till studieplatser och arbeten. Andra tvingas in i trångboddhet, långa pendlingsavstånd och en osäker flyttkarusell mellan andra- och tredjehandsboenden. Många bor hemma hos sina föräldrar längre än både vad de själva och föräldrarna vill. Bland gruppen föräldrar i Stockholm med hemmavarande barn i åldern år gamla så uppger hela 72 procent att man vill att barnet ska flytta ut. Av föräldrar i Stockholm med hemmavarande barn 15 år 25 år är 57 procent oroliga för att barnet inte ska hitta en bostad när det är dags att flytta hemifrån. (5) Sammantaget skapar bostadskrisen en tröghet på arbetsmarknaden och utgör ett hinder för tillväxt och kompetensförsörjning i Sveriges storstadsregioner. Bostadsbristen kommer inte att försvinna av sig själv, den måste byggas bort. Stockholmsregionens unika befolkningstillväxt matchas inte av byggandet. Tvärtom har byggandet tappat kraftigt i fart samtidigt som befolkningen i länet kraftigt ökat var det bostadsbrist i 21 av länets 26 kommuner. Situationen är svårast för unga. 23 av 24 kommuner uppger att ungdomar har det särskilt svårt att få en bostad i kommunen (6). Enligt Regionplanekontoret förväntas länets befolkning att öka med upp till en halv miljon personer till Bara de tre senaste åren har Stockholms län ökat med över invånare. (7) För att matcha befolkningsutvecklingen skulle länets kommuner behöva planera och bygga cirka bostäder per år. Enlig Hyresgästföreningen skulle det krävas nya prisvärda bostäder i Stockholms län för att möta ungas efterfrågan på en bostad. (8) Detta är långt ifrån den utveckling som sker just nu. Den generella bostadsbristen innebär i sin tur att pressen på studentbostadsmarknaden ökar. Dels efterfrågar allt fler studentbostäder. Men de som redan bor i studentbostäder bor också kvar där allt längre när det blir svårare att få tag på andra lägenheter var genomströmningen i Stiftelsen Stockholms Studentbostäders (SSSB) bostadsbestånd 56 procent per år, den hade 2009 sjunkit till 44 procent per år (9). 20 månaders väntetid för en studentlägenhet Det är rekordtufft att hitta en studentbostad i Stockholm. Inget tyder på att utvecklingen kommer att vända i år. För Stockholms ungefär studenter finns det ca studentbostäder. I skrivande stund finns 46 lägenheter tillgängliga i SSSBs bostadskö. För ett rum i korridor är den kortaste kötiden omkring 20 månader. För en etta med pentry är den kortaste kötiden drygt 25 månader (10). I Stockholms stads bostadsförmedling har kötiderna för studentbostäder under det senaste året varierat mellan drygt ett och tre år. Det förmedlas just nu, vid terminsstart, endast fyra studentlägenheter hos bostadsförmedlingen och kötiden för lägenheten med kortast kötid ser ut att bli omkring tre år. (11) Vad har byggts? De senaste åren har siffrorna på byggandet av studentbostäder och små hyresrätter varit nedslående. Med undantag för två år har antalet nytillkomna studentbostäder varit på en konstant låg nivå under 2000-talet påbörjades inga nya projekt med studentbostäder och endast ett fåtal färdigställdes. När bostadsbristen bland studenter i länet slog rekord hösten förra året var det under ett år då byggandet av endast 63 nya studentbostäder påbörjades. Därutöver färdigställdes 21 nya studentlägenheter genom ombyggnad under 2010 (12). 3

5 Påbörjat Färdigställt Hyresrätter (ettor) påbörjade och färdigställda Under 2002 och 2007 färdigställdes stora projekt som Studentskrapan samt Embla och Frigg Sickla, bägge i Hammarby sjöstad. Exempel som visar på att det är möjligt att satsa på byggandet av studentbostäder. I valrörelsen 2010 såg vi hur partierna tävlade med varandra om att lova flest studentbostäder. Den sittande majoriteten lovade att det skulle byggas bostäder i Stockholms län och i Stockholms stad. Detta tillsammans med löften om nya hyresrätter, ser vi som ett steg i rätt riktning (13). Nu väntar stockholmsstudenterna på att projekten ska påbörjas och löftena bli mer än prat. Påbörjat Färdigställt Studentlägenheter påbörjade och färdigställda nybyggnation och ombyggnad Varför just nu? Den akuta bostadsbristen bland unga och studenter i Stockholm är ett resultat av den snabbt växande befolkning i länet och ett bostadsbestånd som inte ens är nära att utvecklas i takt med efterfrågan ökade länets befolkning med cirka personer och översteg för andra året i rad två miljoner. (14) Allmännyttans utbud av hyresrätter med låga hyror har minskat i och med bostadsrättsombildningarna och när det har byggts nya lägenheter har det ofta varit kostsamma projekt som unga och studenter sällan har råd att bo i. Ungdomskullen som är redo för att flytta hemifrån är rekordstor, unga kommer enligt Hyresgästföreningen vilja flytta hemifrån i Stockholm de närmsta åren. (15) Även antalet studerande är historiskt stort vilket resulterat i ett stort tryck på det fåtal lägenheter som unga och studenter kan finansiera med sina ofta begränsade tillgångar. Många gånger möter vi argumentet att det är farligt att bygga för mycket då vi befinner oss på den stora ungdomskullens puckel och att antalet personer under 25 kommer att minska. Men siffror visar att antalet personer som kommer att befinna sig i åldern i Sverige under de kommande 30 åren kommer vara konstant. I SSSB:s studentbostäder är medianhyresgästen 26,1 år. Behovet av studentbostäder och små hyresrätter är alltså inte enbart kopplat till de under 25 utan i minst lika hög utsträckning till personer mellan 25 och 30. Lägger vi dessutom till att Stockholm har ett behov 4

6 av att växa med i storleksordning ett Göteborg de kommande 20 åren och att behovet av högutbildade är stort, är vår bedömning att risken för vakanser i nybyggda studentbostäder under kommande decennier kommer vara mycket låg. Detta särskilt då det fortfarande finns goda möjligheter att bygga både relativt nära lärosätena och kollektivtrafiknära och vakansgraden redan i dag är i princip noll. (16) (17) Antal personer i åldern år i Sverige de kommande 30 åren år år Totalt Politiska förslag för förändring av den negativa utvecklingen De beslut som fattas om bostadsbyggande i dag avgör hur framtidens samhälle kommer att se ut och hur människor kommer att leva. Samtidigt som vi måste hantera dagens akuta brist måste vi ha i åtanke hur vi bygger en attraktiv framtid. Bostadsbristen kommer inte att försvinna av sig själv, den måste byggas bort. Ska den kunna byggas bort måste bostadsbyggande stimuleras på politisk väg och fastighetsägande måste göras mer lönsamt. Förändra den kommunala fastighetsavgiften Den kommunala fastighetsavgiften som infördes efter avskaffandet av fastighetsskatten är utformad så att alla som äger bostadslägenheter betalar cirka kronor i avgift per lägenhet och år. Summan är helt oberoende av storlek och standard och avser därmed såväl korridorrummet på Lappis som representationsvåningen på Strandvägen. Den kommunala fastighetsavgiften fyller därför funktionen av en regressiv skatt, ju mer du har råd att lägga på ditt boende, ju mindre andel behöver du betala i skatt. Det gör att den slår oproportionerligt hårt mot aktörerna på studentbostadsmarknaden. Vi vill avskaffa den kommunala fastighetsavgiften. I andra hand bör den förändras så att den speglar lägenheters storlek och standard. Likställa de ekonomiska villkoren oavsett upplåtelseform Även momsen för bostadshyror är orättvis. I dag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster. Momssatsen på 25 procent driver upp både hyrorna och kostnaderna för nyproduktion. Vi skulle liksom Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO gärna se att momsen istället läggs på hyrorna. Det skulle innebära att fastighetsägarna skulle kunna göra avdrag för ingående moms vilket markant skulle minska kostnaderna för fastighetsägarna och göra hyresrätter mer lönsamt jämfört med andra upplåtelseformer (18). Även om detta förslag längre fram i tiden, då momsen regleras på EU-nivå i direktivet om gemensamt system för mervärdesskatt, har bedömningen gjorts bland annat i rapporten Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten att en förändring längre fram inte är osannolik och därmed också värd för Sveriges regering att arbeta för redan nu (19). Ett annat sätt att få ekonomi i att bygga hyresrätter generellt och särskilt då studentbostäder vore att minska underhållskostnaderna för fastighetsägarna. I dag finns en uppenbar obalans mellan olika upplåtelseformer. Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar kan göra avsättningar för framtida periodiska underhållskostnader skattefritt. Detta innebär alltså att underhåll blir väsentligt billigare för andra upplåtelseformer än just hyresrätten, något som bör uppmärksammas inte minst med anledning av de rapporter om slumvärdar som inte underhåller sitt bostadsbestånd som figurerat i media den senaste tiden (20). Samma sak gäller ROT-avdraget, som innebär att bostadsrättsföreningar och egnahemsägare får skattereduktion för reparation, underhåll och om- och tillbyggnader. Att införa möjligheten till skattefria avsättningar för underhåll även för bostadsföretagen och införa ROT-avdrag även för hyreshus skulle skapa en bättre och rättvisare balans mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Lärosätenas nya ansvar och Albano För att stimulera nybyggnation vill vi också se direkta investeringar i studentbostäder. Att bygga i anslutning till Campus, som nu till exempel planeras 5

7 i det område mellan KTH och Stockholms universitet som heter Albano, skapar både levande campusområden och bättre studiemiljöer samtidigt som de boende får nära till undervisningslokalerna. Enligt ett nytt regeringsbeslut har nu också lärosätena själva möjlighet att investera i studentbostäder och bland annat Karolinska Institutets universitetsdirektör Karin Röding har uttalat sig positivt till att anlägga studentbostäder inom eller i direkt anslutning till KI:s campusområden (21). Vi vill att lärosätena tar detta ansvar de fått från regeringen och ser gärna att flera lärosäten inspireras av de initiativ som är på gång. Men ytterst faller ansvaret på politikerna, inte lärosätena. I de byggprojekt som redan planeras måste politikerna också våga prioritera studentbostäder. I Albano, området mellan KTH och Stockholms universitet, kommer prioriteringsordningen ställas på sin spets. Möjligheten finns att bygga 800 studentbostäder i urban atmosfär i utmärkt läge mellan två av stadens största lärosäten, kanske det viktigaste projektet av de som planeras just nu. Vi förväntar oss att Stockholms Stads politiker tar den här möjligheten att skapa bostäder för studenter och lätta på trycket på bostadsmarknaden. Politisk vilja, bostadsförsörjningsansvar och allmännyttan Även på kommunal nivå finns stora möjligheter att genomföra reformer skulle kunna leda till ett ökat bostadsbyggande. Kommuner bör i större utsträckning använda sina allmännyttiga bolag som bostadspolitiska instrument och ge dem uppgiften att bygga för unga och studenter. Man kan också sänka tomträttsavgälden för små, yteffektiva lägenheter i flerbostadshus vilket skulle innebära att aktivt ge incitament åt de privata bolag och stiftelser som väljer att bygga för unga och studenter. Kommunerna måste börja ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. I dag är det studenternas bostadsbolag (SSSB) som bäst har tagit ansvar för bostadsförsörjningen för studenter med av bostäder, inte kommunerna. Det är viktigare för Stockholms studenter att bo kollektivtrafiknära än centralt, så inte bara de kommuner som själva har lärosäten borde se detta som en möjlighet. Gör bostadsbidraget tillgängligt för studenter Hyran är den största enskilda utgiften för studenter och bostadsbidrag därmed en väsentlig del av studenters trygghetssystem. Men i dag omfattas långt ifrån alla studenter av systemet, bara studenter som befinner sig i åldersgruppen år samt studenter med barn har överhuvudtaget möjlighet att söka bostadsbidrag (22). Åldergränsen gör att en tredjedel av studenterna från början är bortdefinierade från denna del av trygghetssystemet. Bostadsbidraget har inte uppdaterats i takt med att förhållandena för studenter förändrats. Extraarbete är ofta en förutsättning för att få ekonomin att gå runt, men arbetar man blir möjligheterna att få bostadsbidrag små. Marginaleffekterna slår helt enkelt hårt mot studenter. (23) Inte heller kan studenter förutse hur det drabbar deras ekonomi. Ansökan om bostadsbidrag lämnas in i början av varje år. I ansökan ska inkomsten för året förutses, vilket kan vara väldigt svårt många studenter då de flesta arbetar oregelbundet. Detta resulterar i att en tredjedel av alla studenter blir återbetalningsskyldiga efter att ha tagit bostadsbidrag (24). Ett höjt eller utvidgat bostadsbidrag för studenter skulle också öka studenternas köpkraft och därmed kunna stimulera byggande av studentbostäder. Trygghetssystem får inte förvandlas till fasader. Ska vi ha bostadsbidrag i Sverige bör systemet omarbetas så att de faktiskt ger det stöd som är avsett. En trygg andrahandsförmedling När bostadsbristen drabbat stockholmsstudenterna som värst, som till exempel i samband med hösten 2010 då studenter tvingades tälta på Campus, har det visat sig att även förmedlingen av andrahandslägenheter kan förbättras. Först när SSCO gick ut och vädjade till allmänheten om att ställa upp med ett rum eller en plats på en soffa kunde den mest akuta bostadsbristen lösas. I brist på en kommunal andrahandsförmedling planerar vi nu själva som organisation att starta en andrahandsförmedling för stockholmsstudenterna. Men vi hoppas på politikernas stöd för att förbättra den här nödlösningen för studenterna. Andrahandsboende är nämligen en nödlösning, inte en lösning. Den politiska lösningen får inte vara att tränga ihop allt fler människor i det redan befintliga bostadsbeståndet när offensiv nybyggnation är det som behövs. En aktiv bostadspolitik skapar mer än bostäder Den dåliga bostadssituationen kan få negativa konsekvenser för samhällsekonomin i stort. Matchas inte antalet utbildningsplatser med bostadsbyggande riskerar Sverige att förlora en del av den konkurrensfördel vi har i dag i form av en välutbildad befolkning. I den här rapporten presenteras aktuella siffror kring studenters situation men också en rad förslag på hur bostadssituationen skulle kunna underlättas. Vår förhoppning är att politikerna ska klara av att se bortom partipolitiska låsningar och börja leverera resultat. Det är viktigt att något händer, och det måste hända nu. 6

8 Källor 1. SCB, siffror från december ( ). 2. USK AB i januari SSSB:s bostadskö och Stockholms bostadsförmedling ( ) 4. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010, (Regionplane- och trafikkontoret). ( ) 5. Undersökning genomförd av Novus Opinion på uppdrag av Hyresgästföreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under perioden november hyresgastforeningen.se/om_oss/ladda_hem/rapporter/documents/0038_storstadsforaldrar_om_bostader_ pdf ( ) 6. Rapport 2010:04 Länsstyrelsen i Stockholms län: Bostadsmarknadsenkäten 7. SCB, siffror från december 2010 ( ). 8. ( ) 9. SSSBs årsredovisning ( ) 10. SSSB:s bostadskö, ( ). SSSB är den största studentbostadsaktören i Stockholms län Stockholms bostadsförmedling, ( ) 12. USK AB 13. ( ) 14. SCB, siffror från december 2010 ( ). 15. Unga vuxnas boende i Stockholms län Rapport från Hyresgästföreningen ( ) 16. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS Regionplane- och trafikkontoret. ( ) 17. SSSBs årsredovisning ( ) 18. Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten. Rapport från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO (2010). FileID= e-9d21-4dbd e5f6f9c&MediaArchive_ForceDownload=true 19. Dito 20. Husen förfaller när slumvärdarna tar över, ( ) 21. Medicor, nr , s Försäkringskassans hemsida ( ) 23. Utbildning straffbart? En rapport om studenter och trygghetssystem (2010). SACO Studentråd m.fl rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår Bokslut i bostadsfrågan En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår 19 januari 2010 2010 Stockholms universitets studentkår (SUS) Text och analys: Oscar

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM

STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM Ett växande näringsliv och en dynamisk arbetsmarknad är väsentligt för Stockholms utveckling. Vi behöver både djup och bredd i vårt näringsliv för att framgångsrikt kunna konkurrera

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Utlåtande 2017: RIX (Dnr 129-1896/2016) Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 YTTRANDE 2009-10-07 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Sammanfattning SSCO ser positivt på de grundläggande ståndpunkterna

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M)

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M) Protokoll nr 1/2014 Sammanträdesdag 2014-01-29 Sammanträdestid kl 16.30-17.10 Justeras: Christina Elffors Sjödin Emma Lindqvist Närvarande: Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) Ledamöterna Emma Lindqvist

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Miljonprogrammet 2015

Miljonprogrammet 2015 Juli 2011 Miljonprogrammet 2015 Hur löser vi den nya bostadskrisen? Förord En tredjedel av Sveriges kommuner uppger idag att de har brist på bostäder. Under 2010 byggdes det knappt 20 000 nya bostäder

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Akut brist på studentbostäder

Akut brist på studentbostäder 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Akut brist på studentbostäder Ett hot mot Stockholms kompetensförsörjning En stark kunskapsregion förutsätter studentbostäder Den dysfunktionella

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer