Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT"

Transkript

1 STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT

2 Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något som samtliga i studentbostadsbranschen är överens om. Runt terminsstarter blir det gärna att man fokuserar på hur det ser ut just i augusti och september, den korta period då det är som mest efterfrågan under hela året. Bättre är att istället se hur efterfrågan ser ut under hela året. Ett företag som har lång kötid i augusti kan ha noll kötid i oktober och tomma lägenheter i april. Att dyka ner på endast en av dessa tre tidpunkter skapar en orättvis bild. Därför frågar vi våra medlemmar hur situationen mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder ser ut över hela året. Resultatet publicerar vi i Studboguiden. Studentbostaden finns till för att vara anpassad efter studentens rörelsemönster och behov. Det är den bostadstyp som genom sin utformning och villkor kan frigöra flest bostäder när studenterna efterfrågar det som mest. Men det är inte alltid ekvationen fungerar ändå. I tolv av de 27 orter som medverkar i årets Studboguide är det sett över hela året brist på studentbostäder. Företagen vill bygga mer, de vill täcka upp det glappet som skapas mellan utbudet och efterfrågan. Byggregler, svårigheter att få ihop ekonomin, långa planprocesser och osäkerhet kring antalet studenter i framtiden är bara fyra av alla de saker som upplevs som hinder. Samtidigt har ungefär hälften av alla orter balans. Det faktum visar att det finns en väl fungerande studentbostadsmarknad på fler håll runt om i landet. En ort med balans kan ha svårt att möta efterfrågan kring veckorna runt terminsstart, men ganska snart hittar studenten ett hem bland bostadsföretagens studentbostäder. Studentbostadsmarknaden i Sverige är varierande, vi hoppas att Studboguiden kan bidra med att både visa och förklara det. Studentbostadsföretagen 15 augusti 2013

3 Innehållsförteckning Metod hur har vi gjort? s. 4 Vad är en studentbostad? s. 5 Läget i landet s. 6 Brist, balans eller överskott s. 7 Kötider s. 8 Så fungerar rapporten s. 9 Borlänge s. 10 Borås s. 10 Eskilstuna s. 10 Falun s. 11 Gävle s. 11 Göteborg s. 11 Halmstad s. 12 Helsingborg s. 13 Kalmar s. 13 Karlshamn s. 13 Karlskrona s. 14 Linköping s. 14 Luleå s. 14 Lund s. 15 Malmö s. 15 Norrköping s. 16 Norrtälje s. 16 Piteå s. 16 Skövde s. 17 Stockholm s. 17 Sundsvall s. 18 Umeå s. 18 Uppsala s. 18 Varberg s. 19 Visby s. 19 Västerås s. 20 Växjö s. 20 Örebro s. 20 Framtiden s. 21 Planering s. 22 Förvaltning s. 22 Nyproduktion s. 22 Kontaktuppgifter s.23

4 Metod hur har vi gjort? Insamling av information Till Studboguiden samlar vi in information genom tre olika metoder från en och samma källa; våra medlemsföretag. Det vill säga de företag som äger och förvaltar studentbostäder runt om i landet. Resultaten baseras därmed på de företag som sammanlagt utgör runt 80 procent av studentbostadsmarknaden. Information om brist, balans eller överskott samt antal nyproducerade bostäder baseras på vår årliga medlemsenkät som skickas ut varje år under april och maj månad. Flera gånger per år frågar vi dessutom våra medlemmar hur kötiderna för att få en studentbostad ser ut för tillfället, hur situationen utvecklats sedan året innan samt hur man bedömer att efterfrågan på bostäder ser ut framöver. Sist men inte minst pratar vi med våra medlemsföretag under hela året. Deras erfarenheter, berättelse och idéer skapar tillsammans med enkätundersökningarna grunden och bredden för Studboguiden. Kötider Kötiderna för augusti är baseradepå våra medlemsföretags rapporter under perioden augusti De kötider som företagen ombetts lämna har räknats om till antal hela veckor. Finns flera företag på varje ort som rapporterat olika långa kötider har viktning av kötiden gjorts beroende på företagens storlek. I exempelvis Stockholm är kötiden till SSSB:s bostäder mer relevant för att se till den generella kötiden i Stockholm, än kötiden hos den lilla aktören med 100 bostäder. Hänsyn har dock tagits till varje aktörs kötid för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Kötiderna i Studboguiden är insamlade från våra medlemsföretag och representerar med andra ord de företag på varje ort som är medlemmar i Studentbostadsföretagen. En komplett lista på våra medlemsföretag finns på vår webbsida, Brist, balans eller överskott Uppgifter om brist, balans eller överskott på studentbostäder samt utvecklingen av efterfrågan framöver är företagens bedömningar av den lokala studentbostadsmarknaden. Nyproduktion Antalet bostäder som färdigställts och planeras avser projekt hos respektive medlemsföretag.

5 Vad är en Studentbostad? En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. Studentbostäder är den enda bostadstyp som är särskilt anpassad efter såväl studenternas som lärosätenas behov under studietiden. Genom särskilda regler för exempelvis utformning och uthyrning är studentbostaden en unik del av den svenska bostadsmarknaden som sätter studenten främst och samtidigt tillhandahåller det som krävs för att lärosätena ska kunna ta emot studenter vid terminsstart, nämligen lediga bostäder. Det innebär att studentbostäder inte bara möjliggör högre utbildning, studentbostäder är en förutsättning för högre studier. Rörligheten på studentbostadsmarknaden är grundförutsättningen för att studenter ska kunna erbjudas ett boende vid terminsstart. 70% 60% 50% 40% Studentbostad Hyr annan bostad Äger bostad Annat Vilka bor i en studentbostad? (%) 100% 90% 80% Genomsnittliga hyror (Årshyra exkl. el) Korridorrum: Studentetta: Lägenhet: kr kr kr Vart går hyran? (%) Avskrivningar 22,2 Underhåll 17,3 Räntekostnader 14,4 Värme 8,8 Fastighetsskötsel 6,6 El 6,4 Administration 5,1 Reparationer 4,9 Fastighetsavgift 2,6 Vatten 2,6 Städning 2,2 Bredband 2,2 Sophämtning 1,7 Tomträttsavgäld 1,2 TV 0,7 Försärkingar 0,4 Bevakning 0,4 30% 20% 10% 0% år år år 27 Totalt Studentbostad Hyr annan bostad Äger bostad Annat Källa: SCB 100% % 80% 70%

6 LÄGET I LANDET Hur studentbostadsituationen ser ut runt om i Sverige påverkas av en rad olika faktorer och ser väldigt olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig. Därför har vi tittat närmare på de större studieorterna i Sverige och tagit reda på hur studentbostadsmarknaden ser ut på varje individuell ort. Resultatet är minst sagt varierande. Luleå Piteå Umeå Sundsvall Falun Borlänge Gävle Skövde Örebro Västerås Uppsala Norrtälje Stockholm Borås Eskilstuna Norrköping BRIST Göteborg Varberg Linköping BALANS Halmstad Helsingborg Växjö Visby ÖVERSKOTT Lund Kalmar Malmö Karlskrona Karlshamn

7 Brist, balans eller överskott Vad menar ni? När man talar om studentbostadsmarknaden nämns det ofta att det framförallt råder brist på studentbostäder. Men vad menas egentligen med brist? Som nämndes i inledningen är ett högt tryck på bostäder vid terminsstarten inte automatiskt ett bevis på en generell brist på studentbostäder. När man pratar om begrepp som brist och balans måste man helt enkelt se till utbud och efterfrågan över hela året. Efter den värsta anstormningen vid terminsstart avtar efterfrågan, helt naturligt. På många orter innebär det att det kan finnas vakanser på vårterminen då många flyttar ut utan att en ny hyresgäst står på tur att flytta in. Förvaltar man studentbostäder får man räkna med att bostäder friställs under våren och sommaren, det tillhör själva grundförutsättningen för att kunna erbjuda nya studenter bostäder vid hösten. Men eftersom studentbostadsföretag drivs på samma premisser som vilket annat företag som helst där intäkterna måste täcka kostnaderna går det inte att ha för många tomma bostäder för tidigt på året då en outhyrd bostad också innebär förlorade hyresintäkter. Var går då gränsen för när man har för stora vakanser och inte? Ja, det varierar givetvis mellan olika orter och olika företag. Men när vi pratar om brist, balans eller överskott är det företagens bedömning av just utbud och efterfrågan över hela året som avses. Utvecklingen av brist, balans och överskott Brist Balans Överskott

8 Kötider Ort Aug-13 Jan-13 Aug-12 Borlänge Göteborg Karlshamn Linköping Luleå Lund Norrköping 1-1 Skövde Stockholm Umeå Uppsala Varberg Visby Örebro 4-5 Hur räknar man kötid? När man pratar om kötider menar man helt enkelt den kortaste kötid som i dagsläget krävs för att få en bostad. Eftersom olika bostäder är olika populära, exempelvis är ett korridorrum mindre populärt än egen lägenhet, varierar kötiderna mellan olika typer av bostäder. När man ställer frågan Hur lång kötid krävs det för att få en studentbostad idag? så utgår man egentligen från den bostadstyp som det krävs kortast kötid för att få. På vissa orter finns ingen rak kö utan man tillämpar exempelvis först-tillkvarnprincipen där en ledig bostad publiceras på hemsidan och går till den sökande som först bokar sig för respektive lägenhet. I de fallen går det helt enkelt inte att säga att det krävs en viss kötid eftersom systemet inte bygger på att bostaden ges till den som väntat längst. Studentbostadsföretag runt om i landet har förutom olika system även olika regler och villkor för sina kösystem. För mer information om företagens individuella system, se till eller kontakta respektive företag. Viktigt att tillägga är även att det är kötiden till en studentbostad som anges, inte till en bostad för studenten generellt på studieorten. Kan man mäta och jämföra kötider? Kötider ger en grov uppfattning av utbud och efterfrågan över hela året. Att jämföra kötider orter emellan som samlats in under en vecka under året ger inte en rättvis bild av studentbostadssituationen på orten. Däremot ger flera kötider inhämtade från flera perioder under året i jämförelse med varandra ett bättre mått på om det är brist, balans eller överskott av studentbostäder på orten. Med andra ord är inte kötiden i augusti eller januari i sig själv inte intressant, utan de båda i jämförelse till varandra. På de orter där det krävs långa kötider för att få en bostad under hela året finns en generell brist på bostäder. De som inte har någon kötid på våren är det dock svårare att sia om. En ort där det inte krävs någon kötid på våren kan ha stora vakanser, medan en annan ort med samma kötider kan ha allt uthyrt. Men jämförelsen visar åtminstone på den skillnad i efterfrågan som råder beroende på vilken tid på året man pratar om.

9 SÅ FUNGERAR RAPPORTEN 1. Kartan och rubrikens färg anger om det är brist, balans eller överskott på studentbostäder på orten Brist Balans Överskott 2. Tabellen anger nyckeltal för varje ort Köveckor: Kötid augusti 2013 (Kötid januari 2013) (kötid augusti 2012) Nyproduktion : Baserat på medlemsföretagens inrapporterade nybyggnation. 3. Texten sammanfattar studentbostadsläget på orten och innehåller ibland citat från ett eller flera av studentbostadsföretag på orten.

10 Borlänge Aktuell kötid: 4 veckor (1) (1) I Borlänge flyter studentbostadsmarknaden på bra. Efterfrågan möter tillgången och man planerar därför inte att färdigställa några nya bostäder de närmsta åren. Det finns heller inget behov av fler studentbostäder på orten. Borås Aktuell kötid: Först-till-kvarnsystem Nyproduktion : 156 I Borås är det balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. Terminsstarterna är dock som i övriga landet en hektisk tid och för tillfället är det svårt att klara av den bostadsgaranti som finns på orten. I Borås färdigställer man i skrivande stund en ny stadsdel med bostäder och kreativa mötesplatser, Simonsland. Här kommer 160 bostäder stå klara under två etapper. Under 2013 färdigställs 96 bostäder och ytterligare drygt 60 bostäder står klara under Inom den närmaste framtiden ser man inte att det finns ett ytterligare behov av studentbostäder på orten. Eskilstuna Aktuell kötid: Först-till-kvarnsystem I Eskilstuna upplever man brist på studentbostäder sett över hela året, även om man för tillfället lyckas hålla sin bostadsgaranti. Detta klarar man genom att även hyra ut vanliga hyresrätter till studenter. Bostadssituationen i Eskilstuna är svår generellt, vilket även spiller över på studentbostadsmarknaden. Det finns därmed ett behov på orten av fler bostäder, även om det är svårt att uppskatta ett exakt antal. Eskilstuna kommunfastigheter planerar att i genomsnitt bygga 150 bostäder per år under en femårsperiod med start I samband med detta ska de se över möjligheten att ta fram fler ungdoms- och studentbostäder. De upplever en osäkerhet kring hur många som söker sig till högskolan, vilket försvårar förutsättningarna för att bedriva studentbostadsverksamhet.

11 Falun Aktuell kötid: Först-till-kvarnsystem I Falun har Kopparstaden det senaste året jobbat hårt för att hitta en balans i sitt bestånd, de har brist på höstterminen och ett överskott på vårterminen vilket skapar en utmaning i att hitta balans över hela året. I höst påbörjar de en nybyggnation av ett område med 89 nya smålägenheter och 27 av dessa kommer att vara studentbostäder med inflytt vårterminen Sofia Tornberg, Kopparstaden - Vi har ett nära samarbete med Högskolan Dalarna och Dalarnas studentkår och det ger resultat. Nu till höstterminen 2013 är vi fullbokade och upplever att vi under hösten kommer att kunna erbjuda ett boende till de studenter som saknar bostad till terminsstart. Gävle Aktuell kötid: - (-) (-) Nyproduktion : 52 I Gävle varierar förhållandet mellan tillgång och efterfrågan under året, men generellt sett är det brist på studentbostäder. Det finns ett behov av fler studentbostäder på orten och det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna färdigställer 52 bostäder under 2013, vilket är ungefär en fjärdedel av företagets uppskattade behov. Man vill kunna bygga mer än vad man har möjlighet till i dagsläget. Göteborg Aktuell kötid: 80 veckor (31) (52) Nyproduktion : 154* Trots att man mellan byggde flitigt i Göteborg är behovet av studentbostäder större än tillgången. Det senaste åren har präglats av en konstant brist på studentbostäder och behovet på orten uppskattas till fler bostäder. Kötiderna varierar under året för Göteborg, från 31 veckor i januari tidigare i år till 80 veckor i dagsläget.

12 Det byggs på sina håll i Göteborg, även om antalet är långt ifrån det verkliga behovet. Mellan kommer 154 bostäder står klara. Det finns fler bostäder som det både beslutats om och som fortfarande är på planeringsstadiet. Det antalet uppgår till de bostäder som behövs, men det är långt ifrån säkert att alla dessa bostäder kommer färdigställas. Både SGS Studentbostäder och Chalmers studentbostäder, de två största aktörerna på orten, vill bygga mer än vad de idag har möjlighet till. För höga produktionskostnader, långa detaljplaneprocesser och svårigheter att hitta mark är de största hindren. Bengt Jansson, Fastighetschef Chalmers - Att kommentera hinder och lösningar kortfattat är inte lätt, men man måste agera både på kort och lång sikt. Bostadssituationen i Göteborg är en långsiktig fråga och handlar inte bara om studentlägenheter utan också bostäder generellt sett. Att det är svårt för vem som helst att skaffa lägenhet i Göteborg ökar belastningen på studentbostadsföretagen. En bättre bostadssituation generellt skulle inverka gynnsamt på tillgängligheten av studentlägenheter. Magnus Bonander, Fastighetschef SGS Studentbostäder - Kortsiktigt handlar det om att lösa situationen för de som saknar bostad nu. Bland annat kommunen och lärosätena arbetar med detta men ytterligare krafttag skulle behövas på kommunalt initiativ. Det är högsta prioritet för oss att skapa fler studentbostäder. Även om hindren är många får vi inte låta oss nedslås. *SGS Studentbostäder har utökat sitt bestånd med ytterligare 155 bostäder genom blockförhyrning under Halmstad Aktuell kötid: Först-till-kvarnsystem Över året råder det för tillfället balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder i Halmstad. På det hela fungerar studentbostadsmarknaden bra, även om efterfrågan ökar i början av terminsstarterna. Runt terminsstarter har Halmstads Fastighets AB inget kösystem utan lägger ut alla sina bostäder på sitt direkttorg, därför är det svårt att redovisa en exakt kötid i nuläget.

13 Helsingborg Aktuell kötid: Först-till-kvarnsystem Nyproduktion : 20 Det är brist på studentbostäder i Helsingborg. Det kommunala bolaget på orten, AB Helsingborgshem, har uppmärksammat behovet av studentbostäder och börjat planera och färdigställa fler bostäder. Under 2013 färdigställde man 20 studentbostäder och det finns planer för ytterligare 120 bostäder i framtiden. Man tycker att det går att bygga i enlighet vad man vill, och tycker dessutom att det blivit lättare att nyproducera bostäder det senaste året. Kalmar Aktuell kötid: - (-) () I Kalmar råder det balans mellan efterfrågan och tillgång av studentbostäder. Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem har en bostadsgaranti för de som inte är skrivna i Kalmar, en garanti som de ser ut att klara även i år. Därför ser man heller inget behov på orten av fler studentbostäder och har inga planer på att bygga fler studentbostäder. Thomas Eklund, Kundservicechef Kalmarhem - Vi kommer med största sannolikhet att lösa bostadsgarantin även i år. Vi märker av en liten minskning, om än väldigt liten, av antalet som söker bostadsgaranti. Karlshamn Aktuell kötid: 0 veckor (1) (-) I den förhållandevis lilla studieorten Karlshamn har man en bra balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. Man planerar därför inga fler studentbostäder och har heller inget behov av fler studentbostäder på orten.

14 Karlskrona Aktuell kötid: - (-) (-) Karlskrona är en av de städer som i år bidrar till att antalet orter med överskott för första gången på flera år ökar i antal. Tidigare år har de haft balans mellan tillgång och efterfrågan, men upplever i år att det finns ett överskott av studentbostäder i förhållande till antalet studenter som efterfrågar en studentbostad. Linköping Aktuell kötid: 47 veckor (2) (32) Nyproduktion : 23 Linköping har tidigare haft bra balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder, men i år uppger både det kommunala bolaget Studentbostäder i Linköping och det privata bostadsbolaget Byggvesta att det råder brist på studentbostäder sett över hela året, även om Studentbostäder i Linköping har balans under våren. En eventuell orsak till förändringen är en kraftig ökning av efterfrågan som varken bostadsföretagen eller universitet förutsåg. Behovet av fler bostäder ligger runt 200 per år, vilket antyder att bristen är något mindre än på flera andra bristorter runt om i landet. Studentbostäder i Linköping färdigställde 23 bostäder under 2013 och det finns beslut om 200 bostäder och ytterligare 400 bostäder är under planering hos båda bostadsföretagen. De vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget har möjlighet till. Framförallt planprocesser men även osäkerhet kring antalet studenter i framtiden och marktilldelning anges som de främsta hindren. Luleå Aktuell kötid: 98 veckor (25) (70) Nyproduktion : 130 Med ett ökat antal studieplatser har Luleå hamnat i en bristsituation gällande studentbostäder. Men fler bostäder är på gång, Lindebäcks Porsön AB färdigställer under 2014/ nya bostäder i Luleå, vilket är ett välkommet tillskott på den lokala bostadsmarknaden. Dessutom finns planer på ytterligare 130 studentbostäder, men för att de ska kunna genomföras behövs en planändring. Just brist på planlagda områden uppges som ett stort hinder för att bygga fler studentbostäder.

15 Lund Aktuell kötid: 47 veckor* (29) (60) Nyproduktion : 298 I Lund finns många studentbostadsaktörer i alla dess storlekar och former som tillsammans står för studentbostadsförsörjningen på orten. I allmänhet råder det brist på studentbostäder, även om något av de mindre studentbostadsföretagen upplever en balans. Det finns ett behov av fler studentbostäder på orten, men det är svårt att uppskatta ett exakt antal. Under 2012 färdigställdes 98 bostäder av AF Bostäder och Lunds universitet utökar genom nyproduktion sitt inhyrda bestånd med 200 lägenheter under AF Bostäder har planerad nyproduktion av totalt 377 bostäder, 197 kommer att vara klara till vårterminen 2015 och 180 till höstterminen Förutom det finns både beslutad och planerad nyproduktion av studentbostäder, men inga exakta antal. Henrik Krantz, VD AF Bostäder - Det finns en brist på studentbostäder i Lund och det behövs fler studentbostäder på orten. På AF Bostäder har vi märkt av en ökad efterfrågan, cirka 20 procent, i vår novischutlottning, ett system där nya studenter har möjlighet att få en bostad. - Planarbetet är det största hindret, det behöver helt enkelt bli bättre fart på planarbetet. Situationen i Lund annorlunda än till exempel i Stockholm och Göteborg. I Lund är det inga problem med mark, det finns intressanta områden att bygga på. Det som ställer till det är planarbetet plus de krav som ställs. Sammantaget gör detta att man får brottas med att få ihop kalkylen. Men vill man förändra dagens byggregler och planarbete kommer man i branschen fortsätta ha kunden i fokus och bygga bostäder som studenterna efterfrågar, något som bland annat innefattar god kvalitet och attraktiva områden. *Af Bostäder, ett av tre medverkande studentbostadsföretag på Lund, räknar sin genomsnittliga kötid medan resterande företag räknar kortaste kötid. Malmö Aktuell kötid: - (-) (-) Bland Malmös alla studentbostadsaktörer finns både de som upplever balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder och de som har ett överskott på studentbostäder. De som anger balans är dock i majoritet. Därför finns det heller inga planer på eller behov av fler studentbostäder på orten.

16 Norrköping Aktuell kötid: 1 (-) (1) Nyproduktion : 140 Norrköping har balans på sin studentbostadsmarknad och bostadsföretaget Studentbo i Norrköping uppger att de kommer klara av att möta sin bostadsgaranti. Men ett tuffare bostadsklimat på orten generellt påverkar även studenterna och det blir svårare och svårare att möta bostadsgarantin. Studentbo i Norrköping färdigställer därför 140 bostäder under De vill dessutom kunna bygga ännu mer, men ser bristen på tillgång på mark och svårigheter att få ekonomi i projekten som främsta hinder. Norrtälje Aktuell kötid: 0 veckor (0) (0) I Norrtälje erbjuder Campus Roslagen bostäder åt studenter på Campus Norrtälje. Även alla som går eftergymnasiala utbildningar i Stockholm och Uppsala är välkomna att söka studentbostad på Campus Roslagen. Nybyggnation av studentbostäder utfördes senast 2010, och idag råder en god balans mellan tillgång och efterfrågan. I takt med att Campus Roslagen växer med nya högskoleutbildningar planeras ytterligare nybyggnation. Piteå Aktuell kötid: (-) (1) I Piteå anger det kommunala bostadsbolaget Pitebo AB att det finns en bristsituation under de första månaderna av höstterminen, men att det jämnar ut sig och till och med innebär en del vakanser fram på våren. Läget över hela året sett är därför balanserat. De planerar därför ingen nyproduktion av studentbostäder till 2014 eller senare.

17 Skövde Aktuell kötid: 17 veckor (-) (-) Nyproduktion : 4 Under 2012 färdigställde det kommunala bolaget AB Skövdebostäder fyra nya studentbostäder, men fler behövs inte eftersom man i Skövde har en bra balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. Det finns inget större behov av fler studentbostäder på orten och därför finns heller inga fler planer på nyproduktion. Martin Sohlberg, Marknadschef AB Skövdebostäder - I år har vi gått ifrån vår tidigare lägenhetsförmedling enligt först-till-kvarnprincipen till ett kösystem som löper ett år i taget med ny intresseanmälan varje år. Korridorrum och ettor prioriteras i detta system så att de som inte har bostad hos oss sedan tidigare har förtur till dessa lägenheter. Det nya systemet upplevs mycket positivt av såväl befintliga som nya studenter vilket märks inte minst i vår direkta kommunikation med dessa inför höstterminen Stockholm* Aktuell kötid: 117 veckor (96) (100) Nyproduktion : 190 Den ort med störst brist på studentbostäder är inte otippat även landets största studieort generellt studentbostäder att fördela på drygt sex gånger så många studenter bidrar till en årlig brist på studentbostäder och långa kötider. Samtliga av medlemsföretagen i Stockholm uppger att det råder brist eller stor brist på studentbostäder sett över hela året. Bristen märks som mest vid terminsstarter med kötider på över två år. Studentbostadsföretagen på orten uppskattar att det behövs ytterligare studentbostäder i länet. Men trots behovet går nybyggnationen trögt. 190 bostäder är eller kommer färdigställas mellan och ytterligare 200 bostäder är beslutade om. På planeringsstadiet finns bostäder, men precis som med de beslutade bostäderna är det bostäder där många steg återstår innan man sätter spaden i marken. Studentbostadsföretagen i Stockholm vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget har möjlighet till. Orsakerna är främst höga produktionskostnader, brist på mark, nuvarande byggregler och långa handläggningstider. Chris Österlund, VD Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) - Det råder en stor brist på studentbostäder i Stockholm. Beräkningar visar att det saknas ca Studenterna får tyvärr räkna med minst 2 års kötid för en bostad hos SSSB. *Med Stockholm menas kunskapsregion Stockholm, det vill säga hela Stockholms län.

18 Sundsvall Aktuell kötid: Bostadsgaranti (-) (-) Trots att det är brist på studentbostäder i Sundsvall kommer man klara av att möta sin bostadsgaranti inför höstterminen. Antalet bostäder som behövs för att nå balans ligger uppskattningsvis på mellan bostäder. Ingen nyproduktion är under pågående konstruktion, men det kommunala bolaget Mitthem har beslutat om att bygga 150 studentbostäder. De vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget har möjlighet till, men en för lång och krånglig process bromsar. Man hoppas att det stora behovet av bostäder kommer göra det enklare att bygga i framtiden. Umeå Aktuell kötid: 40 veckor (24) (32) Sett över hela året är det balans på studentbostadsmarknaden i Umeå. Efterfrågan ökar i samband med terminsstarter och är inför årets höstterminsstart ungefär samma kötid som förra året. Hos det kommunala bolaget Bostaden i Umeå finns det inte några nyproduktionsplaner, detta eftersom universitetet meddelat att antalet studieplatser inte kommer att öka det närmsta åren. Maria Söderström, Områdeschef Kundcenter Bostaden i Umeå - Eftersom vi bygger och förvaltar även andra typer av bostäder nyproducerar vi just nu vanliga hyreslägenheter där det ingår mindre storlekar. De lägenheterna kan alla söka. Uppsala Aktuell kötid: 81 veckor (124) (90) Nyproduktion : 243 I Uppsala samsas kommunala bolag med stiftelser och nationer på den lokala studentbostadsmarknaden. De flesta av föreningens medlemsföretag uppger att det är brist eller stor brist på studentbostäder under hela året. Situationen når sin kulmen inför varje terminsstart med kötider mellan ett och två år.

19 Det finns ett behov av fler bostäder, men det är svårt att uppskatta en exakt siffra. Dock uppger det största företaget Studentstaden i Uppsala att de behöver drygt bostäder i företaget, vilket kan ses som en undre gräns för det verkliga behovet på hela orten. Uppsalahem färdigställer 243 bostäder under 2014, men i övrigt ligger nyproduktionen lågt. Många, men inte alla, vill bygga mer än vad de i dagsläget kan. Några generella svårigheter anges inte och det finns bland vissa företag en optimistisk syn att om man bara vill så kan man. Idéer och planer för fler bostäder finns, men ännu är inga projekt spikade. Göran Kjulsten, VD Stiftelsen Östgötagården - I Uppsala är vi cirka 30 olika uthyrare av totalt bostäder. Med så många uthyrare, med lika många kösystem, är det svårt att få en exakt bild av det rådande köläget, även om vi alla är överens om att efterfrågan är stor. Vi utvecklar hela tiden vårt samarbete och hoppas i framtiden skapa ett ännu mer gemensamt synsätt och större transparens för de som kommer till Uppsala och möts av 30 olika uthyrare. Några av nationerna, inklusive Östgötagården, vill förtäta inom vårt eget bestånd, men vi upplever att kvarnarna maler långsamt här i Uppsala. Dessutom finns det en generell uppskattning på att personer som bor i studentbostäder utan att studera. Vi jobbar på att få dessa bostäder tillgängliga för existerande och nyanlända studenter. VARBERG Aktuell kötid: 5 veckor (-) (-) Nyproduktion : 60 I Varberg är det balans på studentbostadsmarknaden. Varberg Stenfastigheter byggde under studentbostäder som täcker efterfrågan från ortens studenter. Visby Aktuell kötid: 6 veckor (3) (3) Det är en bra en balans mellan tillgång och efterfrågan av studentbostäder i Visby. Med tanke på den rådande balansen finns det inget behov av fler bostäder och heller inga planer på att bygga fler.

20 Västerås Aktuell kötid: Nyproduktion : I Västerås upplevs en mycket liten brist på studentbostäder. Samtliga studenter vid Mälardalens högskola får en bostad i Västerås, men däremot kan andra studenter ha det svårare. Man ser ett behov av ett hundratal nya studentbostäder. Växjö Aktuell kötid: - (52) (53) Nyproduktion : 24 Precis som förra året är det balans i Växjö mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. 24 nya bostäder står klara för inflyttning 1 september i år, men utöver det planeras inga fler studentbostäder och det anges heller inte finnas något behov av fler studentbostäder på orten. Örebro Aktuell kötid: 4 veckor (-) (5) Nyproduktion : 89 Örebro fortsätter att brottas med en brist på studentbostäder. Till årsskiftet 2014/2015 kommer dock de kommunala bostadsbolaget Öbo att färdigställa 89 bostäder och det finns planer på ytterligare 100 bostäder. Öbo anger även att de kommer att klara av den bostadsgaranti som de har. Behovet i hela Örebro ligger på 500 bostäder, men byggkostnader och höga tillgänglighetskrav anges som hinder för att bygga mer än vad man idag har möjlighet till.

21 5. Framtiden Utmaningar för att nå en väl fungerande studentbostadsmarknad Som rapporten visar är studentbostadsmarknaden långt från fungerande på flera håll i landet. Studentbostadsbranschen har sedan tidigare tagit fram tre punkter med efterföljande åtgärder som behöver ses över för att skapa en väl fungerande studentbostadasmarknad, i hela Sverige Studentbostäder är en särskild bostadstyp, dock är de inte frikopplade från den övriga bostadsmarknaden. Generella regler och förutsättningar som påverkar hela bostadsmarknaden, påverkar även studentbostäder. Olika förslag som nämns för att exempelvis stärka hyresrättens roll och konkurrenskraft är givetvis viktiga även för studentbostadsbranschen. Dock innebär Studentbostadens särskilda ställning på bostadsmarknaden också särskilda förutsättningar som skiljer sig från andra bostadstyper. De utmaningar som studentbostadsbranschen står inför kan delas in i tre huvudgrupper som rör planering, förvaltning och nyproduktion. För att nå en väl fungerande studentbostadsmarknad där studenter kan erbjudas en bostad i samband med utbildningsstarten krävs förändringar inom vart och ett av de nämnda områdena.

22 Planering Studentbostadsbranschen är starkt beroende av utvecklingen av antalet studenter på landets studieorter. I takt med att antalet studenter förändras påverkas också efterfrågan på studentbostäder. Det är därför av största vikt med ett väl fungerande samarbete mellan bostadsföretag, lärosäten och ansvariga myndigheter. Exempelvis borde en ökad satsning på utbildning och tillskott av studieplatser innebära att det skapas bostäder i samma utsträckning. Vilket det inte görs idag. Staten har ett ansvar som fördelare av resurser och studieplatser. Lärosätena har ett annat ansvar när det gäller ansökan om medel och prognoser för utvecklingen av antalet studenter. Kommunerna har ett tredje ansvar genom att skapa förutsättningar för bostadsföretagen att tillhandahålla bostäder åt invånarna. Om det inte finns ett samförstånd av vikten att de olika aktörerna samarbetar i planeringen är det omöjligt att tillgodose såväl kortsiktiga som långsiktiga behov. Förvaltning Förvaltningen av studentbostäder är dyr. I genomsnitt är förvaltningen av en studentetta på 25 m kr dyrare per år än en vanlig hyresrätt. Den främsta anledningen till det är den höga omflyttningen som innebär att den genomsnittliga boendetiden är två år i en studentbostad. Den höga omflyttningen är en av studentbostadens grundförutsättningar men innebär också högt slitage på bostäderna och mycket administration i samband med flytten. En annan viktig del i förvaltningskostnaderna är fastighetsavgiften som slår oproportionerligt hårt mot studentbostäder. Av hyran i ett korridorrum utgörs 5 procent av fastighetsavgift, i en vanlig hyresrätt är samma siffra 2 procent. De som i slutändan får betala är studenterna. Nyproduktion I Sverige råder en generell bostadsbrist på grund av att det byggs för lite bostäder. Detta avspeglas också på studentbostadsmarknaden där det råder det brist på studentbostäder i storstadsregionerna och de största studieorterna sedan år tillbaka. Enligt gjorda beräkningar skulle det sammanlagt behövas runt studentbostäder i landet. Idag. Det anmärkningsvärda är att det trots en stor efterfrågan inte byggs tillräckligt med bostäder för att tillgodose de uppenbara behov som finns. I takt med att bristen ökat de senaste åren har byggandet istället minskat, vilket är ett tydligt tecken på att marknaden är långt ifrån fungerande. Grundproblematiken är att det är för dyrt att bygga studentbostäder. De höga produktionskostnaderna innebär att hyran i en nybyggd lägenhet blir så hög att studenterna inte har råd att bo i dem. De byggregler som bestämmer hur en bostad får utformas innebär också att den flexibilitet som skulle kunna leda till exempelvis mindre och därmed billigare bostäder inte går att bygga.

23 Webb Kansliet Kaserntorget Göteborg Tel: Generalsekreterare Martin Johansson Tel:

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN 2014 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning Ambitionen med Studboguiden är precis som tidigare år att ge en så rättvisande bild av läget

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Vad är en studentbostad? En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigad eftergymnasial

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder tiotusentals bostäder - en röst Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Läs mer

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER STUDBOGUIDEN 2017 EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER OM STUDBOGUIDEN Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör

Läs mer

Välkommen! till Studentbostadsföretagen. Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag

Välkommen! till Studentbostadsföretagen. Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag Välkommen! till Studentbostadsföretagen Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag Studentbostadsföretagen är branschorganisationen som verkar för att skapa förutsättningar för sina medlemmar

Läs mer

Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag

Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag STUDENTBOSTADSFÖRETAGEN är branschorganisationen som verkar för att skapa förutsättningar för sina medlemmar att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

SFS bostadsrapport 2014

SFS bostadsrapport 2014 SFS bostadsrapport 2014 Bostadssituationen för landets studenter. Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen. Gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen. Grön = Bostadsgaranti,

Läs mer

Kösituationen och nyproduktionsplaner, våren Rapport 2005:1

Kösituationen och nyproduktionsplaner, våren Rapport 2005:1 Publicerat 2005-07-13 Kösituationen och nyproduktionsplaner, våren 2005 Rapport 2005:1 INNEHÅLL Inledning 2 Deltagande studentbostadsaktörer 2 Brist, balans eller överskott? 3 Kösituationen 6 Effekter

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1011 SFS Bostadsrapport 2010 Förord Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport om hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. I år har SFS valt

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

SFS Bostadsrapport 2017 Bostadssituationen för landets studenter

SFS Bostadsrapport 2017 Bostadssituationen för landets studenter SFS Bostadsrapport 2017 Bostadssituationen för landets studenter Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 4 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

SFS bostadsrapport 2016

SFS bostadsrapport 2016 SFS bostadsrapport 2016 Bostadssituationen för landets studenter RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Sida 0 av 5 2017-09-18 Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Underlag till Lyckseledagen den 20 september 2017. SABO, Ylva Sandström Sida 1 av 5 Hur ser

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag, Boverket, rapport 2013:20)

Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag, Boverket, rapport 2013:20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 2013-09-12 Diarienummer: S2012/8156/PBB Nedan följer Studentbostadsföretagens yttrande över: Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag,

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Bostadsgaranti för studenter vägen bort från bristen

Bostadsgaranti för studenter vägen bort från bristen 1 Rapport Bostadsgaranti för studenter vägen bort från bristen Detta är en rapport som Hyresgästföreningen region Sydost har gett Maria Persdotter, oberoende kommunikationskonsult på Stockholm-Motala Kommunikation,

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Resultat utskick HER2006

Resultat utskick HER2006 Resultat utskick HER6 5 deltagande laboratorier har analyserat HER IHC laboratorier har analyserat HER ISH Material HER6 Materialet är detsamma som HER5 med tillägg av en lobulär cancer grad I I omkastad

Läs mer

BYGGREGLER SOM HiNDRAR

BYGGREGLER SOM HiNDRAR BYGGREGLER SOM HiNDRAR Hur nuvarande byggregler hindrar byggandet av studentbostäder och hur studentbostadsbranschens vill förändra dem / Januari 2013 INLEDNING Byggregler för studentbostäder är något

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Studentbostäder i Uppsala

Studentbostäder i Uppsala Studentbostäder i Uppsala Slutrapport 2015-06-05 1 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bilagor till Student söker bostad

Bilagor till Student söker bostad Boverket Regeringsuppdrag Bilagor till Student söker bostad Beskrivning av de utvalda högskoleorterna Planlösningar lägenheter mindre än 35 m² En analys av produktionskostnader i 25 studentbostadsprojekt

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

K2A i korthet Flexibla planlösningar 7 K2A i korthet Flexibla planlösningar (forts) 8 Fastighets- och projektportföljen samt finansiell information Resultaträkning och kassaflöde Resultaträkning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer