Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag."

Transkript

1 Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

2 Innehållsförteckning Inledning s Behov och efterfrågan s.4 Sverige behöver studentbostäder De senaste åren har studentbostadsmarknaden präglats av en ökad efterfrågan på studentbostäder på flera orter runt om i lander. Läget under 2014 är inget undantag. Ett ökat antal orter anger i årets byggenkät att de har ett behov av fler studentbostäder på orten och många förutspår en ytterligare ökad efterfrågan i samband med årets höstterminsstart. 2. Nyproduktion s.5 En stigande trend eller tillfällig topp? Antalet nybyggda studentbostäder har ökat markant sedan bottennoteringarna mellan Under 2013 färdigställdes över 800 bostäder och nästan lika höga eller högre siffror förväntas under 2014 och Trots det är det långt ifrån tillräckligt. Till och med på de orter där det byggs anser man att nyproduktionen inte räcker till, och landets studentbostadsföretag vill kunna bygga mer. 3. nyproduktionens förutsättningar s.8 Produktionskostnader största hindret Studenter är en målgrupp med begränsad ekonomi, vilket innebär att hyresnivån måste hållas låg även vid nyproduktion. Därför är det inte förvånande att landets studentbostadsföretag anser att det är produktionskostnaderna som är det största hindret för att bygga fler studentbostäder. 2

3 Inledning Ökad nyproduktion utan minskat behov Varje år i april stämmer vi av med våra medlemsföretag hur det ser ut på nyproduktionsfronten. Vi kollar hur mycket som byggs, om det behöver byggas mer och vad som i så fall är orsaken till att det inte byggs mer. I år är det tredje året i rad som vi sammanställer detta i en rapport, Byggrapporten. Redan förra året kunde vi se en ökning av antalet byggda studentbostäder jämfört med 2012, och i år ökar det ännu mer. Men trots den ökade nyproduktionen minskar inte behovet. Svaret på den gåtan är enkelt, även om nyproduktionen ökar är den långt ifrån tillräcklig. Den genomsnittliga nyproduktionen för åren mellan indikerar att det byggs ungefär en tjugondel av vad som behövs redan idag. 39 medlemsföretag har svarat på årets byggenkät, vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent samt att 25 av de 32 studieorter våra medlemsföretag finns på är representerade i rapporten. Särskild vikt har lagts vid att samla in uppgifter från de studentbostadsföretag som har pågående eller färdigställd nyproduktion. 3

4 1. Behov och efterfrågan Sverige behöver studentbostäder De senaste åren har studentbostadsmarknaden präglats av en ökad efterfrågan på studentbostäder på flera orter runt om i lander. Läget under 2014 är inget undantag. Ett ökat antal orter anger i årets byggenkät att de har ett behov av fler studentbostäder på orten och många förutspår en ytterligare ökad efterfrågan i samband med årets höstterminsstart. I årets byggenkät anger 66 procent av de svarande studentbostadsföretagen att det finns ett behov av studentbostäder på deras ort. Det betyder att 60 procent av de representerade orterna har ett behov av fler studentbostäder. Branschen och marknaden har de senaste åren räknat med att det fattas runt studentbostäder i hela landet. Räknar man ihop de olika orternas behov i årets byggenkät får man en totalsumma på studentbostäder. Företag på flertalet orter som har ett behov av fler studentbostäder har inte kunnat ange en exakt siffra, och med detta mörkertal i åtanke har den tidigare siffran på med stor sannolikhet inte minskat nämnvärt, om den minskat överhuvudtaget. Stockholm och Göteborg är de orter där det behövs flest studentbostäder, i Stockholm och i Göteborg. Inför årets höstterminsstart förväntar sig 34 procent att efterfrågan kommer att öka jämfört med höstterminen Förra året var samma siffra 25 procent. Andelen som tror att det kommer vara oförändrat minskar något från 52 procent 2013 till årets 50 procent. Endast 9 procent förutspår en minskning av efterfrågan på studentbostäder. Den förväntat ökade efterfrågan beror, enligt företagen, dels på ett ökat antal antagna studenter till de lokala lärosätena i kombination med att studentbostadsföretagen inte kunnat, eller hunnit, bygga ikapp efterfrågan. Även ett ökat antal internationella studenter ligger bakom den ökade andelen som förväntar sig större efterfrågan. Behov av fler studentbostäder på orten Helsingborg Luleå Sundsvall Norrköping Borås Borlänge Piteå Göteborg Stockholm Uppsala Varberg Kalmar Eskilstuna Linköping Falun Växjö Lund Karlskrona Norrtälje Malmö Visby Halmstad Östersund Jönköping Behov av fler studentbostäder Inte behov av fler studentbostäder Örebro Hur bedömer ni att efterfrågan på studentbostäder inför höstterminsstarten 2014 förändrats jämfört med 2013? % 9% 6% 50% 34% 19% Ökad efterfrågan på studentbostäder Oförändrad efterfrågan på studentbostäder Minskad efterfrågan på studentbostäder Ingen uppfattning 4

5 2. Nyproduktion En stigande trend eller tillfällig topp? Antalet nybyggda studentbostäder har ökat markant sedan bottennoteringarna mellan Under 2013 färdigställdes över 800 bostäder och nästan lika höga eller högre siffror förväntas under 2014 och Trots det är det långt ifrån tillräckligt. Till och med på de orter där det byggs anser man att nyproduktionen inte räcker till, och landets studentbostadsföretag vill kunna bygga mer. Under 2013 byggdes det enligt SCB 845 nya studentbostäder. Av dessa byggdes 583 av Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Ett hundratal bostäder byggdes vardera i Borås, Göteborg, Stockholm och Jönköping. Ett tjugotal bostäder tillkom i Linköping respektive Växjö. Samtliga av dessa orter anger ett behov av fler studentbostäder på orten. Under 2014 kommer antalet färdigställda studentbostäder med all säkerhet att nå upp till samma nivå. I nuläget uppgår den pågående nyproduktionen till 734 nya studentbostäder. Flest studentbostäder byggs i Göteborg där 232 studentbostäder färdigställs. Även Lund, Stock- holm, Linköping, Uppsala, Helsingborg och Luleå får nya studentbostäder under Dessa orter har samtliga ett behov av fler studentbostäder än vad som är under produktion. Ett stort antal studentbostäder är planerade att färdigställas under När studentbostadsföretagen anger hur många bostäder de har under pågående produktion som färdigställs efter 2014, blir det totala antalet Av dessa är planerade för inflyttning under färdigställs 2016 och 243 färdigställs Ytterligare 120 studentbostäder är på gång i Stockholm, men när de är inflyttningsklara är oklart. Antal färdigställda, planerade och beslutade studentbostäder bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag Färdigställda studentbostäder 2013 Färdigställda studentbostäder 2014 Nyproduktion färdigställd Beslutad nyproduktion, ej påbörjad Planerad, men ej beslutad nyproduktion 5

6 Studentbostadsföretag runt om i landet har tagit beslut om att bygga ytterligare studentbostäder, men dessa har ännu inte påbörjats. Inom kategorin planerade byggnationer som det ännu inte tagits beslut om finns över studentbostäder. Dessa siffror är dock oerhört osäkra eftersom framförallt ekonomi och planprocesser spelar stor roll för projektens genomförande. Många som bygger, bygger mer De som nyproducerar under 2103 och 2014 har även fler projekt på gång. En tredjedel av de som färdigställde studentbostäder under 2013 kommer även att göra det under Tittar man längre in i framtiden har en tredjedel av de som byggde under 2013, och 67 procent av de som färdigställer studentbostäder under 2014, även pågående nyproduktion som står klar mellan 2015 och Siffrorna visar på en nyproduktionstopp från 2013 fram till Tittar man vidare på antalet projekt som med säkerhet kommer färdigställas efter 2015 ser man en minskning av nyproduktionen under 2016 och Här finns naturligtvis en stor chans att de bostäder som i nuläget endast är beslutade eller planerade hinner färdigställas till Jämfört med 2013 års Byggrapport är antalet bostäder som är under pågående nyproduktion och som färdigställs efter innevarande kalenderår, tre gånger så högt i år. Även antalet beslutade studentbostäder som ännu inte påbörjats är markant högre. Dock är antalet planerade bostäder mindre till antalet, i år jämfört med över förra året. Studentettor vanligast Studentettor är den vanligaste studentbostadstypen att bygga, 92 procent av de studentbostadsföretag som bygger nya studentbostäder har studentettor i nyproduktionen. Drygt hälften bygger lägenheter, en fjärdedel kompislägenheter och en tiondel korridorer. Andel företag som färdigställer studentbostäder under 2013 och 2014 som har ytterligare nyproduktion på gång FÄRDIGSTÄLLDE 2013 Färdigställer även 2014 Färdigställer även % 33% Har beslutad men ej påbörjat nyproduktion 33% FÄRDIGSTÄLLER 2014 Färdigställer även % Har beslutad men ej påbörjat nyproduktion 56% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 6

7 Nyproduktionen långt från behovet Det är ingen tvekan om att det behöver byggas och att det kommer att byggas en hel del de närmaste åren. Men även om antalet nyproducerade studentbostäder ökat och kommer att öka ytterligare är det fortfarande långt kvar till det antal som behövs för att möta rådande behov, både nationellt och lokalt. Tittar man på Stockholm är behovetr fler studentbostäder, men nyproduktionen bland Studentbostadsföretagens medlemmar i Stockholmsområdet endast är 790 studentbostäder. Över hela landet anser 40 procent av företagen som har, eller kommer att färdigställa, studentbostäder att nuvarande produktion innebär för få bostäder för att möta det aktuella behovet. 30 procent kan inte ge något svar på den frågan. Av de som har färdigställt eller kommer att färdigställa studentbostäder under perioden anger fyra av fem inte helt förvånande att det finns ett behov av fler studentbostäder på orten. Vänder man på frågeställningen träder en annan bild fram. Endast en fjärdedel av de som anger ett behov av fler bostäder på orten färdigställde bostäder under 2013 eller Dessutom kommer bara 36 procent att färdigställa bostäder fram till Bra inblick i vad studenter efterfrågar Studentbostadsbyggande är väldigt priskänsligt och en långsiktig investering för studentbostadsföretagen. Därför är det viktigt att bygga efter hur studenter vill bo, både nu och i framtiden. Alla studentbostadsföretag anser att de har bra kunskap om hur studenternas boendebehov ser ut. När det kommer till möjligheterna att bygga efter studenternas behov minskar dock antalet positiva svar. På frågan i vilken utsträckning man anser sig kunna bygga på ett sätt som motsvarar studenternas efterfrågan blir genomsnittet 2,41 på en skala från 1 till 5, där 1 betyder i väldigt liten utsträckning. Hälften av de svarande har angett svarsalternativen 1 eller 2 vilket får anses vara ett lågt betyg åt möjligheterna att faktiskt kunna bygga det som studenterna efterfrågar. I vilken utsträckning kan studentbostadsföretagen bygga efter studenternas efterfrågan? Nyproduktion hos de företag som anser att det behövs fler studentbostäder 60% 50% 40% 30% 20% 19% 31% 44% Färdigställde studenbostäder under 2013 Färdigställde studenbostäder under % 24% 10% 0% I mycket liten utsträckning 6% 0% I mycket stor utsträckning Färdigställer studentbostäder mellan % 0% 10% 20% 30% 40% 7

8 VAR BYGGS DET? Nyproduktion av studentbostäder runt om i Sverige, baserat på Studentbostadsföretagens medlemsföretags uppgifter om färdigställd eller påbörjad nyproduktion. LULEÅ 2014: : 65 FALUN 2015: 27 ÖREBRO 2015: 89 UPPSALA 2014: : 243 BORÅS 2013: 160 STOCKHOLM 2013: : : : 243 GÖTEBORG 2013: : : 208 HELSINGBORG 2014: : 160 LUND 2014: : 110 JÖNKÖPING 2013: 151 VÄXJÖ 2013: 17 LINKÖPING 2013: : 26 NORRKÖPING 2015:100 Behov av fler studentbostäder på orten Ej behov av fler studentbostäder på orten 8

9 3. nyproduktionens förutsättningar Produktionskostnader största hindret Studenter är en målgrupp med begränsad ekonomi, vilket innebär att hyresnivån måste hållas låg även vid nyproduktion. Därför är det inte förvånande att landets studentbostadsföretag anser att det är produktionskostnaderna som är det största hindret för att bygga fler studentbostäder. När studentbostadsföretagen rankar de faktorer som upplevs vara de största hindren vid nyproduktion av studentbostäder är det de sammanlagda produktionskostnaderna som hamnar högst. Tätt bakom finns svårigheter att hitta lämplig mark och byggföretagens prisnivå, vilka delvis hänger ihop med produktionskostnaderna i stort. Krav på bostadens utformning och regelverk tillsammans med planprocessen anses också vara problematiska. Dock inte i samma utsträckning som de tre först nämnda faktorerna. 35 procent tror på bättre förutsättningar Att det råder bostadsbrist generellt och studentbostadsbrist specifikt är det få som argumenterar emot. På den bostadspolitiska fronten har det skett en del försök att underlätta byggandet av bostäder den senaste tiden. Frågan är bara åt vilket håll det går och om det går tillräckligt snabbt? På frågan om det är lättare att bygga idag än för ett år sedan svarar 15 procent att det blivit lättare. Den enda anledning som angetts av de som svarat positivt är att detaljplaneprocessen blivit lättare. Vad studentbostadsföretagen rankar som de tre största hindren för nyproduktion av studentbostäder 1. De sammanlagda produktionskostnaderna 1,20 2. Svårigheter att få tag på lämplig mark 1,50 3. Byggföretagens prisnivå 1,67 4. Krav på lägenhetsutformning och tillgänglighet 2,00 5. Hyreslagsstiftningen/hyressättningssystemet 2,50 6. Den långsiktiga förvaltningsekonomin 3,00 7. Skattevillkor

10 Viljan att bygga finns hos studentbostadsföretagen. Av de som svarat att dagens nivå för nyproduktion inte räcker till vill hela 75 procent bygga mer än vad de i dag har möjlighet till. Av de företag som angett att det finns ett behov av fler studentbostäder på orten är det 50 procent som svarar att de vill kunna bygga mer än vad de har möjlighet till idag. Sett till samtliga studentbostadsföretag är det en tredjedel som vill bygga fler studentbostäder än vad de idag har möjlighet till. De som vill bygga mer vill i första hand bygga studentettor. På flervalsfrågan om vilken bostadstyp man vill kunna bygga svarar 70 procent av företagen att de vill bygga studentettor. Detta känns igen från den faktiska nyproduktionen där 92 procent av alla som byggde nya studentbostäder producerade studentettor. Även lägenheter och kompislägenheter ligger relativt högt då 40 respektive 30 procent angett att de vill bygga de bostadstyperna. Minst attraktivt är korridorer och minikorridorer även om 10 respektive 20 procent vill kunna bygga detta. Även om det är många som i nuläget upplever hinder för nyproduktion av studentbostäder ser de ljusare på framtiden. 35 procent tror att det kommer att bli lättare att producera studentbostäder de närmaste åren. Ändrade byggregler och mer uppmärksamhet på studentbostadsfrågan från allt fler aktörer anges som förklaring. Är det lättare att nyproducera studentbostäder idag jämfört med ett år sedan? Tror ni att det kommer det bli lättare att nyproducera studentbostäder i framtiden? NEJ NEJ JA JA 15% 85% 35% 65% 10

11 Kommentar Det är positivt att nyproduktionen av studentbostäder ökar, och spås öka ytterligare de närmsta åren. Från att endast ett hundratal studentbostäder byggdes årligen mellan 2010 och 2012 ser vi nu att det årliga genomsnittet de närmsta åren istället ligger på runt 800, vilket är en utveckling åt rätt håll. Dessutom produceras fler bostäder av studentbostadsföretag utöver de som finns i branschföreningen. Men det är lätt att fastna vid att det är en ökning och glömma bort att se den i sitt sammanhang. Behovet av studentbostäder är långt större än knappt tusen bostäder per år. Bara i Stockholm saknas bostäder, i hela landet runt Just nu. Med dagens produktionstakt innebär det att studenter som efterfrågar en studentbostad idag kan flytta in om 20 år. att i någon större utsträckning kunna bygga det som kunderna efterfrågar. Trots att man anser sig ha bra inblick i vad som efterfrågas. Med det i åtanke är det kanske inte konstigt att nyproduktionen är låg. Fråga vilket företag som helst, på vilken marknad som helst; går det inte att erbjuda kunderna vad de efterfrågar är det orimligt att producera produkten i stor skala. Den politiska viljan att skapa bättre förutsättningar för att bygga är lovvärd. Men hittills har viljan inte resulterat i märkbara förändringar som underlättar byggandet. Kommande regel- och lagändringar under kommer förhoppningsvis ändra på det. Men frågan är om det är tillräckligt för att öka byggandet av studentbostäder? Branschen är tveksam då endast en tredjedel tror att det blir lättare att bygga de kommande åren. Samtidigt ges en tydlig signal om att marknaden inte fungerar som den ska i och med att när hälften av företagen på bristorterna inte kan bygga i den utsträckning som de vill och som orten behöver. Bland de faktorer som studentbostadsföretagen anser hindrar mest märks ekonomi och svårigheter att få tag på lämplig mark. Det är inte förvånande och heller ingen nyhet. Studentbostäder är troligen det mest priskänsliga som går att bygga i bostadsväg med tanke på tanke på kundgruppens svaga ekonomi. Detta hänger givetvis ihop med det anmärkningsvärda att så stor andel av landets studentbostadsföretag inte anser sig ha möjlighet För att säkerställa att det faktiskt blir lättare att bygga studentbostäder framöver, och därmed möjligt att bygga ikapp det underskott som finns, krävs förändringar. De generella åtgärder som genomförs för hela bostadsmarknaden må vara positiva. Men studentbostäder är en särskild del av bostadsmarknaden som lever efter delvis andra förutsättningar än andra bostäder. Studentbostaden är en tillfällig bostad under studietiden. Det måste avspeglas även i lagar och regler genom att studentbostaden särskiljs betydligt mer än vad den gör idag. I länder med betydligt mer välfungerande studentbostadsmarknad är det verklighet. Det är en av de vägar vi måste åg även i Sverige om vi vill ha en väl fungerande studentbostadsmarknad. 11

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN 2014 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning Ambitionen med Studboguiden är precis som tidigare år att ge en så rättvisande bild av läget

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER STUDBOGUIDEN 2017 EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER OM STUDBOGUIDEN Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Vad är en studentbostad? En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigad eftergymnasial

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder tiotusentals bostäder - en röst Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Resultat utskick HER2006

Resultat utskick HER2006 Resultat utskick HER6 5 deltagande laboratorier har analyserat HER IHC laboratorier har analyserat HER ISH Material HER6 Materialet är detsamma som HER5 med tillägg av en lobulär cancer grad I I omkastad

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november).

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november). Influensarapport för 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget 45 (7-13 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MARKNADSRAPPORT MARS 2017

MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Kursutbud våren

Kursutbud våren Kursutbud 2012 + våren 2013 2012 Område Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista A 05 Insikter - Internat Runö 2+ 3 9-20/1 11/11 2011 Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer