Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur bor studenter? Hur vill de bo?"

Transkript

1 Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG

2 Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer, skulle vilja göra det. Det innebär att 7 unga studenter saknar egen bostad. De unga studenterna vill i första hand bo i hyresrätt, i andra hand i bostadsrätt och i tredje hand i studentbostad. 4 procent av studenterna vill bo i hyresrätt, 8 procent vill bo i bostadsrätt, procent vill bo i studentbostad och fem procent vill bo i eget hus. 9 procent av de unga studenterna bor hemma hos sina föräldrar. Bara 9 procent säger att det är den boendeform som passar dem bäst. Det innebär att 7 unga studenter ofrivilligt bor hemma hos sina föräldrar. Undersökningsmetod Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen vartannat år sedan 997 genomfört en undersökning om ungas boende. Den undersökta gruppen består av -7-åringar som bor i Sverige. års undersökning genomfördes i februari personer, jämnt fördelade mellan Stockholms län, Göteborgsregionen, Malmö och Lund samt övriga riket, svarade. 9 procent av de svarande, 4 personer, sade sig vid intervjutillfället ha universitets- eller högskolestudier som huvudsaklig sysselsättning. Det här är en redovisning av hur denna grupp svarat. Hur bor studenter? Studenterna bor, i jämförelse med unga vuxna i genomsnitt, i högre utsträckning i studentbostad och i lägre utsträckning i egen hyresrätt, egen bostadsrätt, eget hus och hemma hos sina föräldrar. Mer än hälften, procent, av de unga vuxna mellan och 7 år har en egen bostad med besittningsrätt (hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus). I gruppen studenter är motsvarande andel 4 procent. procent av studenterna bor i studentbostad och 9 procent av studenterna bor hemma hos sina föräldrar. Diagram. Unga vuxnas och studenters boende Unga vuxna -7 år Studenter -7 år Hyr rum Andra hand STUDENTERS BOENDE

3 Diagram. Studenters boende i olika regioner Hyr rum Andra hand Stockholms län Storgöteborg Malmö och Lund Övriga Sverige Skillnader syns inte bara mellan studenter och andra unga vuxna utan också mellan studenter i olika regioner. Studenterna i Stockholms län bor i högre utsträckning än studenterna i övriga delar av landet hemma hos sina föräldrar. Där är det också minst vanligt att ha en egen bostad och mest vanligt att bo i andra hand. Att ha en egen bostad är vanligast i Malmö och Lund. Där är det också vanligare än på andra orter att studenterna bor i studentbostad. Det är framför allt i Lund som studenterna bor så. Det finns också skillnader mellan vad unga vuxna totalt och unga vuxna studenter betalar för sitt boende. Av de unga vuxna totalt är det 7 procent som betalar som mest 4 kronor i månaden för sitt boende. Bland de unga studenterna är motsvarande andel 8 procent. Notera att detta inkluderar även de grupper som inte lämnat föräldrahemmet. I Stockholms län finns störst andel studenter, procent, som inte betalar någonting för sitt boende. Det korrelerar väl med att Stockholms län har den största andelen studenter som bor hemma hos sina föräldrar. Den grupp som lämnat föräldrahemmet fick en fråga om hur väl de klarar att betala sina boendekostnader. Jämfört med hela gruppen unga vuxna klarar studenterna boendekostnaderna sämre, men ändå förhållandevis väl. Sju av tio studenter som lämnat föräldrahemmet klarar boendekostnaderna utan problem. procent klarar dem nätt och jämnt och två procent klarar dem inte så bra. Vissa skillnader finns mellan olika regioner. Bäst har studenterna det utanför storstadsregionerna. Där klarar 7 procent av studenterna utan problem att betala sina boendekostnader. Sämst har studenterna det i Göteborgsregionen. Där klarar 6 procent av Diagram. Boendekostnad per månad för unga vuxna och studenter Inget Upp till kr/mån kr/mån -4 kr/mån kr/månad 8-66 kr/mån Över 66 kr/mån Unga vuxna -7 år Studenter -7 år STUDENTERS BOENDE

4 Diagram 4. Unga vuxnas och studenters förmåga att klara sina boendekostnader Unga vuxna -7 år Studenter -7 år Utan problem Nätt och jämnt Inte så bra Mycket dåligt studenterna utan problem att betala sina boendekostnader. Tittar man på hela gruppen unga vuxna, det vill säga även de som bor hemma hos föräldrarna, kan man se att studenterna har betydligt mindre kvar att röra sig med när boendet är betalt än unga vuxna i genomsnitt. Bara en femtedel, procent, av studenterna har mer än 4 kronor kvar att röra sig med när boendet är betalt varje månad, att jämföra med att nästan hälften, 47 procent, av hela gruppen unga vuxna har så mycket kvar. Enligt Konsumentverkets beräkningar behöver en person mellan 8 och år runt 6 kronor varje månad för att har råd med mat, hemförsäkring, telefon, kollektivtrafik och andra basala kostnader. Vissa skillnader finns mellan olika regioner. Mest pengar kvar att röra sig med när boendet är betalt har studenterna i Stockholms län. Där har procent av studenterna mer än 4 kronor kvar att röra sig med varje månad då boendet är betalt. Minst pengar kvar att röra sig med har studenterna i Storgöteborg. Där har bara procent av studenterna mer än 4 kronor kvar att röra sig med varje månad då boendet är betalt. Konsumentverket: Koll på pengarna Diagram. Hur mycket unga vuxna och studenter har kvar att röra sig med när boendet är betalt Upp till 8 kr/mån 8- kr/mån -4 kr/mån 4-4 kr/mån Mer än 4 kr/mån Unga vuxna -7 år Studenter -7 år STUDENTERS BOENDE 4

5 Diagram 6. Bäst passande boende för unga vuxna och studenter Hyra rum Unga vuxna -7 år Studenter -7 år Hur vill studenter bo? Studenterna vill i större utsträckning än unga vuxna i genomsnitt bo i hyresrätt, och är mindre intresserade av att bo i bostadsrätt och eget hus. Totalt vill 6 procent av studenterna bo i egen hyresrätt, egen bostadsrätt eller eget hus. procent av studenterna vill bo i studentbostad. Sammanlagt innebär det att 8 procent, motsvarande 8 personer, av landets unga studenter vill bo i egen hyresrätt, egen bostadsrätt, eget hus eller studentbostad. Bara 9 procent, 7 personer, gör det. 7 unga studenter saknar därmed egen bostad. Nio procent av de unga studenterna, motsvarande 7 personer, vill bo hemma hos sina föräldrar. 9 procent, motsvarande 4 personer, gör det. Det innebär att 7 unga studenter ofrivilligt bor hemma hos sina föräldrar. Mest intresserade av att bo i hyresrätt är studenterna i Göteborgsregionen. Minst intresserade av att bo i hyresrätt är Stockholmsstudenterna. I Stockholms län vill fler än i andra regioner bo hos sina föräldrar, vilket de också i större utsträckning gör. Studenterna i Malmö och Lund och i landet utanför storstadsregionerna vill i större utsträckning än studenterna i Stockholms län och Göteborgsregionen bo i studentbostad. Studenterna har dock en lägre betalningsförmåga än unga vuxna i genomsnitt. Av de unga vuxna som svarar att det inte passar dem bäst att bo hemma hos föräldrarna säger sig 49 procent kunna betala mer än 4 kronor i månaden för bostaden. Motsvarande andel bland studenterna är bara procent. Betalningsförmågan är högst i Stockholms län och Göteborgsregionen. Där kan 8 procent av studenterna betala mer än 4 kronor i månaden för bo- Diagram 7. Bäst passande boende för studenter i olika regioner Hyra rum Stockholms län Storgöteborg Malmö och Lund Övriga Sverige STUDENTERS BOENDE

6 Diagram 8. Hur mycket unga vuxna och studenter kan betala för bostaden Upp till kr/mån - kr/mån -4 kr/mån 4- kr/mån -66 kr/mån Mer än 66 kr/mån Unga vuxna -7 år Studenter -7 år staden. I Malmö och Lund och i landet utanför storstadsregionerna kan bara respektive 7 procent av studenterna betala mer än 4 kronor i månaden för bostaden. Kommentar Huruvida studentbostaden ska ses som en egen bostad eller ej är en fråga som kan diskuteras. Denna rapports beräkningar av hur många studenter som saknar egen bostad utgår från att studentbostaden är en egen bostad, eftersom det är en boendeform med, om än villkorad, besittningsrätt. Om man inte räknar studentbostaden som en egen bostad blir andelen studenter som saknar egen bostad ännu högre. Så länge studenterna fortsätter att vara studenter har de en, åtminstone teoretisk, möjlighet att bo i studentbostad. I bland annat Stockholmsregionen, som hyser flera större lärosäten, är dock kötiden för att få en studentbostad lång. Att få en studentbostad genom Stockholms stads bostadsförmedling kan ta lika lång tid som att läsa en kandidatutbildning. Att få en studentbostad är inte heller en garanti för att också få en hyra som matchar studentekonomin. Hyran för en nyproducerad studentbostad äter gärna upp större delen av studiemedlet. Delar av studentgruppen hanterar det problem som den begränsade ekonomin utgör genom att bo kvar hemma hos föräldrarna. Det är möjligt om föräldrahemmet och utbildningen finns på samma ort, men ingen student bör tvingas begränsa sitt val av studier på grund av möjligheten att hitta en bostad. Studietiden är en begränsad period av livet. När studierna avslutas är studentbostaden inte längre ett boendealternativ, och föräldrahemmet är ungefär lika impopulärt hos ickestudenter som hos studenter. För att behålla den utbildade arbetskraften behöver studieorterna erbjuda möjligheter för de nyutexaminerade att stanna kvar. De som lämnar universitetet kommer att få kvalificerade jobb och bättre ekonomi och de kommer att behöva någonstans att bo. Stockholms studentkårers centralorganisation: Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm Ylva Westander, utredare Hyresgästföreningen STUDENTERS BOENDE 6

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer