En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande"

Transkript

1 En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 1

2 Hyresgästernas Boendetrygghet Hyresgästernas boendetrygghet startade för att verka för en bra och trygg hyresrätt i Stockholm, men har alltmer kommit att bredda fokus till en ny bostadspolitik för Sverige. Stockholm är fortfarande en brännpunkt, men frågorna alltmer generella. Hyresgästernas Boendetrygghet har varit med och startat Bostadsrådet. Bostadsrådet arbetar med att ta fram en ny nationell social bostadspolitik med ett tillräckligt och bra boende för hushåll med medelinkomster och lägre inkomster. Mer information på boendetrygghet.se bostadsradet.se 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 2

3 Några viktiga problem inom bostadssektorn Bostadsbristoch litet bostadsbyggande. Höga och snabbt växande boendekostnader. Höga vinster i fastighets och byggsektorn. Snabbt ökande totala bostadslån. Inte särskilt väl fungerande hyresrätt. Inte särskilt väl fungerande bostadsrätt och äganderätt. Orättvisa och illa fungerande statliga styr och stödsystem. Kommuner använder bostadssektorn som affär för att sänka kommunalskatten. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 3

4 Bostadsbrist Sverige växer med cirka invånare per år. Vi har en omflyttning på cirka invånare per år invånare behöver drygt nya bostäder per år. Bostadstillskotten har det senaste decenniet legat på mellan bostäder per år. Det ger bostadsbrist, hopträngning, prisökningar och försämrad boendestandard. Särskilt utsatta är flyttare, unga och hushåll med lägre inkomster. Stockholmsregionen utsatt. Här behövs nya bostäder per år, men det kommer bara till runt maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 4

5 Bostadsbrist Av de bostäder som kommer till är cirka en tredjedel hyresrätt, en tredjedel bostadsrätt och en tredjedel äganderätt (främst i villa). Den fördelningen stämmer rätt väl med beståndet i Sverige, men stämmer inte särskilt väl med de växande befolkningsgrupperna. Boendekostnaderna i all nyproduktion stämmer dåligt med de växande befolkningsgrupperna. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 5

6 Boendekostnader Boendekostnaderna ökar för vissa, men inte för alla. Hyrorna i Stockholms stad har ökat med 49 procent sedan år 2000, medan konsumentprisindex bara har ökat med 20 procent. Hyrorna i nyproduktion har ökat ännu mer. Hyror i upprustade hus har ökat snabbare än snittet. Priserna för bostadsrätt och äganderätt har ökat snabbt både för nyproducerat och äldre bostäder. Men driftskostnaderna i ägda bostäder har bara ökat något mer än konsumentprisindex (självkostnad). Räntorna har varierat men totalt sett sjunkit, också amorteringskraven har legat lågt. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 6

7 Boendekostnader Sammanfattning Hyresgäster har fått det sämre på tillväxtorter. Hyresgäster i nyproduktion och ombyggnad har fått det mycket sämre. De som köper bostad (utan att sälja en annan) på tillväxtorter har fått det väsentligt sämre. De som bor kvar i en ägd bostad har fått det väsentligt bättre, lånen har minskat i takt med inflationen, räntorna har varit låga och (rot) bidragen mycket förmånliga. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 7

8 Bostadsbeståndet ändras Summan av hög andel äganderätt och bostadsrätt i nyproduktionen, höga hyror i nyproducerad hyresrätt, Upprustning med höga hyror som resultat, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är att andelen bostäder med måttliga boendekostnader minskar. Befolkningstillväxten är dock i hög grad hushåll med måttliga inkomster. Bostadsbeståndet passar allt sämre. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 8

9 Inte särskilt väl fungerande hyresrätt Höga hyror och vinster. Lågt inflytande, mycket svagt när fastighetsägaren vill rusta upp. Kommuner använder de kommunala bostadsbolagen som mjölkkossor och som leksaker. Varierandeskötsel och underhåll. Reparationer, samråd, bytesrätt etc är inga självklarheter. Helrutten andrahandsmarknad. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 9

10 Orättvis och irrationell statlig politik Staten ger stora subventioner till bostadsrätt och äganderätt genom ränteavdrag och rotbidrag. Inget sådant går till hyresrätt. Staten saknar idé och praktik för att öka bostadsbyggandet. Staten förlitar sig på en privat marknadssektor, som har visat sig vara oerhört vinstsugen och illojal med behoven. Denna satsning på privat marknadssektor har lett till lite och dyrt. Staten talar om ännu mera makt åt marknaden i både byggoch driftskedet, trots att det gått så dåligt hittills. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 10

11 Ny bostadspolitik Bostadsbyggandet måste fördubblas och inriktas på bostäder som medel och låginkomsttagare har råd att bo i. De rimliga aktörerna för bostadsbyggande är de kommunala bostadsbolagen och bostadskooperationen, men det förutsätter nya regler för dessa. Landstingsägda bostadsbolag bör prövas. Byggsektorn kräver hårda tyglar. Statliga subventioner som ränteavdrag och rotbidrag måste tas bort. Staten bör ge subventioner till nyproduktion. Lika för alla upplåtelseformer och förenade med villkor om priser och hyror. Ett pristak för privatägd mark för bostäder bör återinföras för att ge rätt till statligt stöd. Staten bör bara ge bidrag till upprustning av få slag. Avloppssystem och energieffektivisering bör vara de enda typerna av upprustning som får stöd. Statliga regler för kapitalförsörjning till bostadsbyggande behövs, i kombination med krav på amortering etc. Dvs. tydliga krav på finanssektorn. Nya hyresregler behövs. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 11

12 Nya regler för kommunala bostadsbolag Nya regler i två steg Steg ett. Självkostnadsprincipen återinförs. De kommunala bolagen får på detta sätt samma självkostnadsregler som gäller för andra upplåtelseformer, särreglerna tas bort. Rimliga kalkylmetoder införs. Bolagen undandras från marknaden. Steg ett. Hyresgästerna ges ett höggradigt självstyre i respektive område ála Danmark. Steg ett. Bostadsförmedlingen görs kommunal. Steg två. Bolagen delas. En del inriktas på bostadsbyggande, med starka krav på hur och för vilka man bygger. Den andra delen formas som en utvecklad kooperativ hyresrätt, där hyresgästerna får det fulla ansvaret för allt utom bostadsförmedlingen, men där ägandet kan ligga kvar hos kommunen. Regleroch former för övergång till kooperativ hyresrätt kommer att krävas, liksom regler för maximal insats. Landstingsägda bostadsbolag bör direkt inriktas på bostadsproduktion. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 12

13 Nya regler för bostadskooperationen En ny kooperativ upplåtelseform införs liknande finsk bostadsrätt och hittassystemet. De har en priskontroll i byggskedet och en priskontroll i vidareförsäljningsskedet. En sådan upplåtelseform borde vara intressant för bostadskooperation som HSB och Riksbyggen, som därigenom skulle kunna få en viktig funktion både för sina egna köer och för bostadsförsörjningen. En sådan upplåtelseform skulle vara ett viktigt steg mot att hålla marknaden i styr. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 13

14 Nya regler för ändrad upplåtelseform Övergångfrån hyresrätt till bostadsrätt och äganderätt förbjuds. Övergång från hyresrätt till kooperativ hyresrätt tillåts och stöds. Former behöver utvecklas. Äganderättsformen i flerbostadshus avskaffas 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 14

15 Nya regler för hyresrätt Återinför att hyror i privatbeståndet ska sättas efter de kommunala bolagens hyror. Inför att hyresprövning ska göras efter genomsnittliga hyror istället för efter högsta hyresnivå. Återinför att bruksvärde ska motsvara rimlig hyra för en normal hyresgäst. Reglera att allt underhåll ska ingå i hyran och inte leda till hyreshöjning när det utförs. Förtydliga vad som är underhåll och vad som är standardförbättring. Hyresgästen ska ha rätt att välja och avstå från standardförbättring. Andrahandshyror ska kontrolleras och vara lägre än förstahandshyror. Hyresskillnader ska motsvara hyresgästernas värderingar, men vara små och motverka segregation. Det ska vara enkelt att expropriera fastigheter där ägaren missköter huset, trakasserar hyresgäster eller bedriver svarthandel. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 15

16 Nya regler för kommuner och landsting Landstingen ska behandla bostadsförsörjningsfrågorna för sitt område. Landstingen ska göra långsiktiga bedömningar och överväganden när det gäller utveckling, bostadsbyggande, lägen och typer av bostäder för olika befolkningsgrupper. Landsting ska kunna ha produktionsbolag för bostadsbyggande. Landsting i tillväxtområden bör ha sådana bolag. Kommunerna ska ha en bostadsförsörjningsplanering som omfattar överväganden om behov och som diskuterar möjligheterna att få ett genomförande av bostäder för de grupper som behöver. Kommuner i tillväxtområden bör ha ett kommunalt bostadsbolag. Landsting och kommuner ska ha en planering för att kunna ge bostäder till flyktingar. Kommunerna ska ha en markpolitik som ger låga markkostnader för nyproduktion. Endast kostnader för vatten, avlopp, energi och lokala vägkostnader ska vara möjliga att ta ut. 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet 16

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

Sorteras fattiga och gamla bort från hyresrätter i stan? Årsmöten. Bostadspolitisk. debatt. Viktigt i mars: Läs mer på sid 16. Läs insändare sid 6

Sorteras fattiga och gamla bort från hyresrätter i stan? Årsmöten. Bostadspolitisk. debatt. Viktigt i mars: Läs mer på sid 16. Läs insändare sid 6 Nr 1 MARS 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 Sorteras fattiga och gamla

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Vy från Slussen. Lika suddig som Stockholmsmodellen. Och

Läs mer

En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg

En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Antonia Renäng Marie Öberg En studie kring hyresrättsproduktionen i Stockholm & Göteborg Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-09 Bo Nordlund Karlstads

Läs mer

Hyreschocksrapporten!

Hyreschocksrapporten! Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan Boverket Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Boverket juni

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1

Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 mycket Nya villkor ger nya och högre hyror Rapport om en pågående statlig utredning om allmännyttans villkor 1 1 1 Systemskifte väntar I april 2008 läggs förslag som betyder ett systemskifte för hyresrätten

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer