3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade"

Transkript

1 SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet

2 Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade 5. förutsättningar - läget i siffror, fortsättning - låg nyproduktion av studentbostäder - en bostadsmarknad i obalans 6. alla kommuner har ett ansvar - brist överallt - stockholms stad, klarar de sitt vallöfte? 7. alla kommuner har ett ansvar, fortsättning - sammanställning av läget i projekten i studentpaketet 8. konsekvenser av en bostadsmarknad i obalans - långa bostadsköer - färre utbildar sig - hårt slag mot tillväxten och den internationella konkurrenskraften 9. åtgärder för en hög nyproduktion - rättvisa förutsättningar - ge studenterna betalningsförmåga 1. åtgärder för en hög nyproduktion, fortsättning - kommunal politisk vilja - lättare att hyra ut sin bostadsrätt 1. dags att agera! 11. källor Producerad av SSCO - Stockholms studentkårers centralorganisation 211 Text - Lorentz Tovatt, politisk sekreterare Layout och design - Mimmi Toreheim

3 Inledning Stockholms bostadsmarknad är i obalans. Det har sagts förut, men det krävs av oss att vi säger det igen: situationen för regionens studenter är ohållbar. Att 8 studenter ska dela på 12 studentbostäder är helt enkelt en ekvation som inte går ihop. För Stockholm är detta en utvecklingsfråga. Det är en fråga som handlar om hur vi ska klara kompetenstillförseln i offentlig och privat sektor. Det är en fråga som handlar om hur vi ska kunna konkurrera i framtidens globaliserade värld med kunskap, innovation och ett högt humankapital. Kort sagt är det en fråga som handlar om hur vi ska garantera framtidens välfärd och stärka tillväxten. En satsning på nybyggnation av bostäder för studenter är nämligen en satsning på just framtidens arbetskraft och framtidens entreprenörer. Med den här rapporten vill vi på Stockholms studentkårers centralorganisation lyfta frågan om den låga nyproduktionen av bostäder som studenter kan efterfråga. Vi föreslår även några politiska åtgärder som kan få fart på byggandet. I grund och botten handlar det om att skapa goda förutsättningar för att faktiskt bygga nytt. Här har politikerna stora utmaningar framför sig. Rapporten är också en uppmaning till att alla kommuner i Stockholms län ska ta sin del av ansvaret. Många kommuner som ligger i närheten av campusmiljöer eller bra kollektivtrafiksförbindelser har idag ytterst få eller inga studentbostäder. Vi vill se en bostadspolitik för hela länet. LINA GLANS Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation 3

4 Förutsättningar läget i siffror Befolkningstillväxt och stora ungdomskullar Stockholm växer rekordartat. Bara under första halvåret 211 ökade länets befolkning med personer och överstiger nu med råge två miljoner. 1 Det finns inget som tyder på att denna positiva befolkningstillväxt kommer att avstanna. Enligt regionplanekontoret förväntas länets befolkning att öka med upp till en halv miljon personer till år 23. Samtidigt är ungdomskullarna för år 211, 212 och 213 rekordstora. De höga födelsetalen från början av 199-talet har medfört att ungdomarna i åldern år i dag är cirka 1 fler än vad som var fallet år Befolkningsökningen och de rekordstora ungdomskullarna leder till att det idag finns 68 8 personer i åldern 2-27 år som säger sig vilja ha en bostad i Stockholm. 3 Brist på högutbildade Enligt Regionplanekontoret kommer det att råda brist på 73 högutbildade i Stockholmsregionen år Om Stockholm i framtiden inte kan erbjuda studenterna tak över huvudet riskerar man att gå miste om än mer högutbildad arbetskraft. Detta skulle ge negativa konsekvenser både för regionens tillväxt och dess internationella konkurrenskraft. 4

5 Förutsättningar läget i siffror, fortsättning låg nyproduktion av studentbostäder Den låga nyproduktionen av studentbostäder och små hyresrätter har hållit i sig sedan början av tjugohundratalet. År 211 har det färdigställts 63 studentlägenheter och den negativa trenden förväntas fortsätta. Det planerade tillskottet av studentbostäder i hela länet för år är, enligt kommunernaa egna uppgifter i Bostadsmarknadsenkäten, 261 stycken. Dessa lägenheter planeras i två av länets kommuner, resten uppger att det inte kommer ske någon nyproduktion alls. en övrig bostadsmarknad i obalans I Stockholms län uppger 22 av 26 kommuner att de år 211 har brist på bostäder. Allra främst är det små hyresrätter som det råder brist på. 5 En övrig bostadsmarknad i obalans ger negativa konsekvenser även för studentbostadsmarknaden. Studenter som egentligen vill söka sig bort från sin studentbostad, men som inte får annat boende, väljer i många fall att bo kvar, vilket leder till att genomströmningen i studentbostadsbeståndet minskar. Detta syns tydligt i Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB), där genomströmningen i bostäderna har minskat kraftigt de senaste åren. 6 Källa: USK 5

6 Alla kommuner har ett ansvar Bland de kommuner i Stockholms län som svarade på frågorna om studentbostäder i Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät hade alla (18 stycken) utom två, brist på bostäder som studenter kan efterfråga. De övriga två saknade underlag för att kunna svara. Totalt i länet finns det renodlade studentbostäder, av dessa återfinns 7 5 i Stockholm stad och 2 6 i Solna. Brist överallt Det råder alltså brist på lägenheter som kan efterfrågas av studenter i nästan samtliga av länets kommuner. Även kommuner som ligger nära ett campus eller har bra kollektivtrafiksförbindelser har brist. I grafen följer en lista på just de kommuner som är extra relevanta för en ökad nyproduktion av studentbostäder. Kommun Brist på bostäder som studenter kan efterfråga Bestånd januari 211 Planerat tillskott genom ny och ombyggnad Botkyrka Danderyd haninge huddinge nacka Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Totalt i länet 18 kommuner med brist Det är enbart två kommuner som planerar nybyggnation av studentbostäder under åren Stockholms stad och Huddinge. Båda kommunerna uppger emellertid att de har en brist på bostäder som kan efterfrågas av studenter. Det är enbart två kommuner som planerar nybyggnation av studentbostäder under åren Flertalet kommuner, däribland Haninge, Nacka, Tyresö och Täby, menar att deras studentbostäder brister i flera avseenden, bland annat i fråga om pris och läge. Några kommuner, främst Sollentuna och Danderyd, som både har bra kollektivtrafiksförbindelser och ligger i närheten av stora campusområden, har inga studentbostäder alls, och heller inga planer på att bygga sådana under Stockholm stad klarar de sitt vallöfte? Inför valet 21 gav moderaterna i stadshuset ett löfte om att 41 nya studentbostäder skulle påbörjas under kommande mandatperiod. Bostadstillskottet, som döptes till studentpaketet, fördelades över ett tiotal olika projekt, samt en mindre del bostäder ännu ospecificerade. Om vallöftet ska uppfyllas, kommer det krävas att byggprojekten startas så snart som möjligt. För att undersöka hur långt fram i arbetet staden har kommit har en genomgång av projekten gjorts. Studentpaketet innehåller 1 utpekade projekt som omfattar totalt 31 bostäder. Återstående 1 bostäder ska markanvisas de kommande fem åren. 8 Av de 1 utpekade projekten som studentpaketet innehåller har inget påbörjats, i definitionen att själva bostäderna har börjat byggas. Planprocessen har emellertid påbörjats i flera av projekten. 6

7 Alla kommuner har ett ansvar, fortsättning Nedan följer en sammanställning av läget i projekten i studentpaketet: Projektnamn Antal lgh studentpaketet Skede Antal lgh i beslut Kommentar Akka 12 Ställningstagande inför samråd 35 Ordentlig sänkning av antalet studentbostäder Plankan 5 Antagande av förslag till detaljplan 42 Beslutat innan mandatperioden påbörjades Lappis Tallkrogsplan Skålen Ej påbörjat Startpromemoria antagen Detaljplan antagen Beslutat innan mandatperioden påbörjades. Antagen 23 september, efter valet, men innan mandatperiod påbörjades. Vetenskapsstaden Orkanen Hjorthagen Norra Albano Ej påbörjat Beslut om startpromemoria Ej påbörjat Beslut genomförande av plansamråd Ökat antal. bostäder. Osäkerhet i projektet på grund av lagstiftning. Spånga 15 1 Ordentlig sänkning. Osäkerhet i projektet p.g.a. boendemiljö. Därutöver har ett antal ytterligare studentbostadsprojekt varit uppe för beslut i stadsbyggnadsnämnden. På KTH campus har startpromemoria antagits för ca 5 studentlägenheter, på Valhallavägen har starpromemoria antagits för 15 studentbostäder och på Gärdet har startpromemoria tagits för ca 17 lägenheter. Utöver detta har bygglov beviljats för 5 lägenheter på en båt. 9 Sammantaget pågår alltså planarbete för drygt 25 studentlägenheter. Frågan är om detta kommer att räcka för att staden ska lyckas infria sitt vallöfte. Flera av projekten är osäkra. Planprocesser är långa och innehåller flera steg, och att planarbetet har påbörjats innebär inte att det kommer att finnas färdigställda bostäder inom de närmaste åren. 1 I ett flertal av projekten har antalet bostäder sänkts. I många av de andra projekten är status osäker. En handläggare på Stockholms stadshus AB bekräftar exempelvis att det finns stor osäkerhet i studentbåtsprojektet, tidpunkten för när detta kan vara klart skjuts hela tiden på framtiden. 11 Albano är fortfarande i ett tidigt skede och långt ifrån verklighet. Att projektet delvis byggs i nationalstadparksområdet medför svårigheter och troligt är att beslut överklagas till högsta instans. Även projekt som Björkhagen och Spånga råder det osäkerhet kring. 7

8 Konsekvenser av en bostadsmarknad i obalans Det är uppenbart att den extrema bristen på bostäder för studenter får negativa konsekvenser för Stockholm. Bred kompetens inom alla vetenskapsområden är en förutsättning för tillväxt och utveckling i en internationellt konkurrenskraftig storstadsregion. Om Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa är möjligheten att leva och studera i regionen en grundförutsättning. långa bostadsköer Den extrema bristen på bostäder som kan efterfrågas av studenter resulterar i att kötiden i de bostadsbolag som finns är för lång. Ingenting tyder på att utvecklingen kommer att vända i år. Idag finns det, på grund av befolkningsökning och stora ungdomskullar 68 För en etta med pentry är kötiden minst två år. 8 personer i åldern 2-27 år som säger sig vilja ha en bostad i Stockholm. 12 Att de 8 studenter som studerar i Stockholm ska dela på cirka 12 studentbostäder leder givetvis till långa köer. Den kortaste väntetiden hos SSSB är ett och ett halvt år. Det gäller för ett korridorrum i Nacka. För en etta med pentry är kötiden minst två år. 13 Detta innebär att många studenter hinner genomgå halva sin utbildning innan de har möjlighet att flytta in i en studentbostad. I Stockholm stads bostadsförmedling har den med kortast kötid väntat sedan januari 26 det vill säga drygt fem och ett halvt år. Detta gäller en etta med pentry i Nockeby Gård. Flera av lägenheterna som ligger uppe har närmare tio års kötid. (14) En av de negativa konsekvenserna av en bostadsmarknad i obalans är risken att studenter från andra delar av Sverige och världen behöver tacka nej till sina utbildningsplatser. Redan idag riskerar Stockholm att år 23 lida brist på upp emot 73 högutbildade. Om studentbostadsbyggandet inte kommer igång kan siffran bli ännu högre. Samtidigt går arbetsmarknaden in i ett rekordstort generationsskifte. För första gången i historien har Sverige fler äldre människor än yngre, och detta är en trend som kommer att hålla i sig. Den närmaste femtonårsperioden väntas 1,6 miljoner pensionsavgångar, vilket enligt arbetsförmedlingen är drygt 25 fler än under den senaste femtonårsperioden. 15 Om bostadsbristen inte byggs bort kan detta i förlängningen slå hårt mot välfärden. För att på sikt stärka och garantera kompetenstillförseln inom både offentlig och privat sektor krävs det att de studenter och forskare som kommer till Stockholm har goda förutsättningar att bedriva sina studier. hårt slag mot tillväxten och den internationella konkurrenskraften Vårt samhälle befinner sig i en övergångsfas. Produktionskraften går över till fokus på innovation och högt humankapital. Därför är bred kompetens inom alla vetenskapsområden en förutsättning för tillväxt och utveckling och en grundbult i den internationella konkurrenskraften. Om inte Stockholm kan erbjuda sina studenter goda förutsättningar och tak över huvudet riskerar man att på allvar tappa delar av den konkurrenskraft man faktiskt har. Studenter tvingas välja bort Stockholm Karta Räntmästarhuset

9 åtgärder för en hög nyproduktion Rättvisa förutsättningar Flertalet skatter och avgifter är satta så att de missgynnar nybyggnation av studentlägenheter och andra bostäder som studenter kan efterfråga. Ett exempel på detta är den kommunala fastighetsavgiften. Den infördes efter avskaffandet av fastighetsskatten och är utformad så att alla som äger en bostadslägenhet betalar cirka 1 3 kronor i avgift per lägenhet och år. Summan är helt oberoende av storlek och standard och avser därmed såväl korridorrummet på Lappkärrsberget som en paradvåning på Strandvägen. Detta gör att avgiften slår oproportionerligt hårt mot aktörerna på studentbostadsmarknaden eftersom dessa måste betala samma summa, trots att själva lägenheten kanske bara består av ett enda rum. Den kommunala fastighetsavgiften bör i första hand avskaffas. I andra hand bör den ses över och anpassas så att den speglar lägenhetens storlek och standard. Även momsen på bostadshyror är orättvist utformad. I dag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster. Momssatsen på 25 procent driver upp både hyrorna och kostnaderna för nyproduktion. Det vore rimligare att placera momsen på hyrorna, ett förslag som även framförts av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO. Det skulle innebära att fastighetsägarna skulle kunna göra avdrag för ingående moms vilket markant skulle minska kostnaderna för fastighetsägarna och göra hyresrätter mer lönsamt jämfört med andra upplåtelseformer. 16 Ett annat sätt att få ekonomi i att bygga hyresrätter generellt och, studentbostäder specifikt, vore att minska underhållskostnaderna för fastighetsägarna. I dag finns en uppenbar obalans mellan olika upplåtelseformer. Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar kan göra avsättningar för framtida periodiska underhållskostnader skattefritt. Detta innebär att underhåll blir väsentligt billigare för andra upplåtelseformer än just hyresrätten. Samma sak gäller ROT-avdraget, som innebär att bostadsrättsföreningar och egnahemsägare får skattereduktion för reparation, underhåll och om- och tillbyggnader. Att införa möjligheten till skattefria avsättningar för underhåll även för bostadsföretagen och införa ROT-avdrag även för hyreshus skulle skapa en bättre och rättvisare balans mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Ge studenterna betalningsförmåga Att ge studenterna ökad betalningsförmåga kan få två positiva effekter. För det första kan det leda till att studenter kan efterfråga även andra delar av det ordinarie bostadsbeståndet. För det andra kan deras ökade betalningsförmåga i längden stimulera nyproduktion av studentbostäder, i och med det ekonomiska incitament de högre hyrorna skulle innebära. Hyran är den största enskilda utgiften för studenter. Därför är bostadsbidraget en stor del av studenters trygghetssystem. Dessvärre är bostadsbidragets utformning inte heltäckande. Idag omfattas endast studenter med barn samt studenter i åldersgruppen år av möjligheten att söka bidraget. Denna åldersgräns innebär att en tredjedel av Idag tar endast 13 procent av Sveriges studenter bostadsbidrag. studenterna inte har möjlighet att ta del av bostadsbidraget. Idag tar endast 13 procent av Sveriges studenter bostadsbidrag. 17 Studenter har också svårt att förutse hur det kan drabba deras ekonomi. Ansökan om bostadsbidrag görs i början av varje år. I ansökan ska inkomsten för året förutses, vilket kan vara svårt för många studenter då de flesta som arbetar vid sidan av sina studier inte vet hur mycket de kommer att tjäna ett år framöver. Detta resulterar i att en tredjedel av alla studenter blir återbetalningsskyldiga efter att ha tagit bostadsbidrag. 18 Bostadsbidraget har inte anpassats över tid, det är helt enkelt inte särskilt tillgängligt för stora delar av studentpopulationen. Om man dessutom skulle höja eller utvidga bidraget skulle detta öka studenternas köpkraft och därmed kunna stimulera byggandet av studentbostäder. Trygghetssystem får inte förvandlas till fasader. Ska vi ha bostadsbidrag i Sverige bör systemet omarbetas så att de faktiskt ger det stöd som är avsett. Ett annat sätt att stärka studenternas betalningsförmåga, som i längden kan leda till att fler företag ger sig in i studentbostadsmarknaden är att höja studiemedlet. Om studenterna på allvar ska bli konkurrenskraftiga gentemot andra grupper på bostadsmarknaden krävs emellertid en ganska reell ökning. 9

10 Åtgärder för en hög nyproduktion, fortsättning Kommunal politisk vilja Mycket av det politiska ansvar som finns för den låga nyproduktionen av studentbostäder ligger på kommunal nivå. Kommuner bör i större utsträckning använda sina allmännyttiga bolag för att faktiskt se till så att fler bostäder för studenter byggs. Fler kommuner skulle kunna använda sig av tomträttsgälder. Man kan också sänka tomträttsavgälden för små yteffektiva lägenheter i flerbostadshus. Detta skulle innebära att kommunerna aktivt skulle ge incitament för de privata bolag och stiftelser som väljer att bygga för unga och studenter. Vidare handlar det kommunala ansvaret om att effektivisera de planprocesser som rör nybyggnation av bostäder. Nya studentbostadsprojekt tar orimligt lång tid att genomföra, vilket skrämmer bort byggherrar och i allmänhet saktar ner nyproduktionen. En tredje kommunal åtgärd för att stimulera nybyggnation är att slopa parkeringsnormen för studentbostadsprojekt. Detta skulle resultera i att det blir billigare att genomföra byggnadsprojekt. Väldigt få studenter i Stockholm har bil. På dagens bostadsmarknad i Stockholmregionen är det viktigt att alla kommuner ser att de har ett ansvar och en roll att fylla. För stunden finns det bara en kommun som faktiskt har reella planer på nybyggnation av studentbostäder, samtidigt som flera kommuner ligger geografiskt väldigt passande för att skaffa detsamma. Det är viktigare för Stockholms studenter att bo antingen campusnära eller kollektivtrafiksnära än att bo centralt, och därför finns det flera kommuner som bör ta ett större ansvar. I slutändan är det viktigaste att det finns politisk vilja och mod att prioritera byggandet av studentbostäder. Lättare att hyra ut sin bostadsrätt Det är många personer i Stockholm som äger en övernattningslägenhet i innerstaden, samtidigt som de bor någon annanstans. På samma sätt finns många bor i stora bostadsrätter och har ett rum över. Det som förenar dessa är att de ofta har svårt att hyra ut rum i andra hand på grund av sin bostadsrättsförening. Vi vill att man utreder möjligheten att stoppa bostadsrättsföreningarna från att hindra en uthyrning i andra hand. Förslaget skapar inte fler studentbostäder men skulle kunna resultera i att många unga och studenter har lättare att hitta ett första ställe att bo på. Dags att agera! Det är uppenbart att Stockholms bostadsbyggande inte matchar den unika befolkningstillväxten som regionen har. Detta hotar att slå hårt mot den konkurrensfördel vi har i form av en välutbildad befolkning. Med denna rapport utmanar vi politikerna att ta den här frågan på största allvar och börja agera. Nyproduktionen av bostäder för studenter måsta komma igång omedelbart, annars hotas regionens utveckling. 1

11 Källor (1). SCB, siffror från augusti se (211815) (2) Student söker bostad, Boveket. Student_soker_bostad.pdf (3) Unga vuxnas boende, Stockholms län 211, Hyresgästföreningen se/om_oss/ladda_hem/rapporter/ungas_boende/ Documents/Unga%2vuxnas%2boende_Stockholms%2l%C3%A4n.pdf (4) Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 21, (Regionplane- och trafikkontoret). publ/21/rufs1_hela.pdf (5) Bostadsmarknadsenkäten, Stockholms län 211, Länsstyrelsen i Stockholms län. bostadsmarknadsenkaten-stockholms-lan-211-.aspx (6) SSSB, genomströmningsstatistik, dn.se/sthlm/studenter-kringgar-boregler- (7) Bostadsmarknadsenkäten, Stockholms län 211, Länsstyrelsen i Stockholms län. bostadsmarknadsenkaten-stockholms-lan-211-.aspx (8) Studentpaketet för Stockholm, Moderaterna 21, s. 12. (12) Unga vuxnas boende, Stockholms län 211, Hyresgästföreningen se/om_oss/ladda_hem/rapporter/ungas_boende/ Documents/Unga%2vuxnas%2boende_Stockholms%2l%C3%A4n.pdf (13) SSSB:s bostadskö, (211815). SSSB är den största studentbostadsaktören i Stockholms län. (14) Stockholms stads bostadsförmedling, (211811), (15) Arbetsförmedlingen, siffror från november 21, Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartik- lar/riket/ miljoner-pensionsavgangar-- -brist-pa-arbetskraft-i-manga-kommuner-.html (16) Läs mer: Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO (21), rapporter/documents/12_balanserade_ekonomiska_villkor.pdf (17) Student söker bostad, Boveket. Student_soker_bostad.pdf (18) mid=1646&artikel= (9) Protokoll Stadsbyggnadsämnden sep 21 aug 211, tillgängliga via Namnd/Startsida/ (1) Information om planprocessens olika satadier: Stadsplanering/Planprocessen/ (11) Samtal med handläggare vid Stockholms Stadshus AB

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM

STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM STUDENTPAKET FÖR STOCKHOM Ett växande näringsliv och en dynamisk arbetsmarknad är väsentligt för Stockholms utveckling. Vi behöver både djup och bredd i vårt näringsliv för att framgångsrikt kunna konkurrera

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

Akut brist på studentbostäder

Akut brist på studentbostäder 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Akut brist på studentbostäder Ett hot mot Stockholms kompetensförsörjning En stark kunskapsregion förutsätter studentbostäder Den dysfunktionella

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 BAKGRUND Studenter har idag en tämligen svår situation på Stockholms bostadsmarknad. I Stockholms län

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Mats samuelsson/midroc Vi bygger ut Sverige Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Martin von Brömssen/Folio

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 YTTRANDE 2009-10-07 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Sammanfattning SSCO ser positivt på de grundläggande ståndpunkterna

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår Bokslut i bostadsfrågan En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår 19 januari 2010 2010 Stockholms universitets studentkår (SUS) Text och analys: Oscar

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Miljonprogrammet 2015

Miljonprogrammet 2015 Juli 2011 Miljonprogrammet 2015 Hur löser vi den nya bostadskrisen? Förord En tredjedel av Sveriges kommuner uppger idag att de har brist på bostäder. Under 2010 byggdes det knappt 20 000 nya bostäder

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:185 RI (Dnr 129-1556/2016) Anmälan om svar på remiss av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Remiss

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer