BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER"

Transkript

1 BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

2

3 Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att Du tänker Dig själv i rollen som fotgängare och cyklist när Du svarar på frågorna. Att vara fotgängare har vi alla erfarenhet av, däremot kan inte alla identifiera sig som cyklister. Hoppa i så fall över de frågor som handlar om att cykla. ALLMÄNNA FRÅGOR OM HASTIGHETER OCH HASTIGHETSGRÄNSER 1 I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? Instämmer Instämmer inte alls helt 1. Antalet olyckor skulle minska om alla 1,5 3,4 12,4 25,7 57,0 4,33 0,92 (1246) bilister höll hastighetsgränserna i tätort. 2. Jag anser att det är en moralisk skyldighet 2,5 3,5 11,1 22,9 59,9 4,34 0,98 (1245) för alla bilister att hålla hastighetsgränserna. 3. Det finns ett starkt samband mellan 0,6 3,2 9,8 24,8 61,7 4,44 0,84 (1245) hastighet och risk för olyckor. 4. Säkerheten för fotgängare påverkas inte 34,9 24,1 18,3 14,5 8,2 2,37 1,31 (1240) särskilt mycket av att hastighetsgränsen sänks från 50 till Upplever Du att trafiken i centrala Umeå är: TRAFIKMILJÖN I CENTRALA UMEÅ (1226) Lugn 7,7 23,7 44,8 18,5 5,3 Stressig 2,90 0,97 (1215) Trygg 6,0 28,5 46,0 15,8 3,6 Otrygg 2,82 0,89 (1216) Anpassad 3,9 12,7 34,9 32,3 16,2 Inte alls för barn anpassad för barn 3,44 1,03 (1216) Aggressiv 3,1 14,2 44,9 31,7 6,1 Vänlig 3,24 0,88 (1207) Gles 2,3 10,5 42,7 34,7 9,9 Tät 3,39 0,88 (1220) Säker 4,8 25,7 45,6 19,8 4,1 Osäker 2,93 0,90 (1217) Snabb 3,5 18,7 54,7 18,2 5,0 Långsam 3,03 0,84

4 UPPFATTNING OM RISK 3 Vilka risker upplever Du att det finns med biltrafiken i Umeå? Inga risker stora risker 1. Vilka risker för olyckor upplever Du att 1,3 21,8 59,8 14,1 2,9 2,95 0,73 (1217) biltrafiken i Umeå innebär i allmänhet? 2. Vilka risker för miljön upplever Du att 0,9 11,7 36,5 35,9 15,0 3,52 0,92 (1221) biltrafiken i Umeå innebär? 3. Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 2,6 27,6 47,4 18,9 3,5 2,93 0,84 (1219) Umeå innebär för fotgängare i allmänhet? 4. Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 1,9 19,6 39,1 30,8 8,5 3,24 0,93 (1214) Umeå innebär för cyklister i allmänhet? 5. Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 10,5 43,8 33,0 9,6 3,0 2,51 0,91 (1224) Umeå innebär för Dig när Du går? 6. Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 5,3 29,0 32,7 21,8 6,3 2,94 1,01 (1220) Umeå innebär för Dig när Du cyklar? (1-5) Cyklar aldrig 4,9 4 Vilka risker upplever Du att det finns med cykeltrafiken i Umeå? Inga risker stora risker 1. Vilka risker för olyckor upplever Du att 2,0 22,8 38,2 28,2 8,8 3,19 0,95 (1204) cykeltrafiken i Umeå innebär i allmänhet? 2. Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 5,0 31,0 34,7 22,3 6,9 2,95 1,01 (1202) Umeå innebär för fotgängare i allmänhet? 3. Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 2,4 26,4 41,4 23,5 6,3 3,05 0,92 (1194) Umeå innebär för cyklister i allmänhet? 4. Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 10,1 35,0 30,7 18,9 5,4 2,75 1,05 (1200) Umeå för innebär Dig när Du går? 5. Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 6,4 30,0 34,7 18,7 5,0 2,85 0,98 (1210) Umeå innebär för Dig när Du cyklar? (1-5) Cyklar aldrig 5,2

5 5 Vilka risker upplever Du att följande situationer medför för Dig som gångtrafikant? Inga risker stora risker 1. Att korsa en gata där det inte finns 4,6 21,7 30,1 29,8 13,8 3,26 1,09 (1227) övergångsställe. 2. Att korsa en gata på övergångsställe med 30,4 52,7 13,6 2,7 0,7 1,91 0,77 (1226) ljud- och ljussignaler. 3. Att korsa en gata på övergångsställe utan 6,9 29,6 36,8 19,7 7,0 2,90 1,02 (1229) ljud- och ljussignaler. 4. Att korsa en gata på upphöjt 14,9 46,2 27,9 8,2 2,8 2,38 0,93 (1221) övergångställe. 5. Att gå i halt väglag. 1,8 8,5 20,2 38,6 30,9 3,88 1,00 (1223) 6. Att gå på kombinerad cykel/gångbana. 7,3 26,0 34,2 24,0 8,5 3,00 1,07 (1224) 7. Att gå på trottoar eller gångbana som 52,3 36,6 8,4 1,7 0,9 1,62 0,78 (1227) endast är avsedd för fotgängare. 8. Att gå på en gata där hastighetsgränsen 14,4 50,9 28,0 4,9 1,9 2,29 0,84 (1223) 30 km/h gäller. 9. Att gå på en gata där hastighetsgränsen 5,9 22,5 43,7 21,4 6,4 3,00 0,97 (1221) 50 km/h gäller. 10. Att gå på en gata där hastighetsgränsen 2,00 6,5 23,4 38,5 29,6 3,87 0,98 (1223) 70 km/h gäller.

6 6 Vilka risker upplever Du att följande situationer medför för Dig som cykeltrafikant? (Om Du aldrig cyklar: hoppa över denna fråga och gå till fråga 7) Inga risker stora risker 1. Att cykla på gata med biltrafik. 0,5 9,0 28,8 39,1 22,7 3,74 0,93 (1122) 2. Att cykla på cykelbana. 18,7 51,7 22,1 6,8 0,7 2,19 0,84 (1121) 3. Att korsa en gata där det inte finns (1112) övergångsställe. 3,3 19,1 37,3 30,5 9,9 3,24 0,98 4. Att korsa en gata på övergångsställe 30,1 51,1 16,0 2,3 0,5 1,92 0,77 (1116) med ljud- och ljussignaler. 5. Att korsa en gata på övergångsställe 6,0 30,3 39,0 18,5 6,2 2,89 0,98 (1114) utan ljud- och ljussignaler. 6. Att korsa en gata på upphöjt 12,2 46,3 29,6 8,5 3,3 2,44 0,93 (1109) övergångställe. 7. Att cykla i halt väglag. 0,8 2,3 11,6 32,4 52,9 4,34 0,83 (1120) 8. Att cykla på gator där bussar kör. 1,1 7,4 24,4 39,2 27,9 3,86 0,95 (1117) 9. Att cykla på cykelbana med farthinder 5,4 23,3 37,4 24,4 9,6 3,09 1,03 (1114) t.ex. grindar. 10. Att cykla på en gata där hastighets- 10,6 51,5 29,7 5,5 2,7 2,38 0,85 (1119) gränsen 30 km/h gäller. 11. Att cykla på en gata där hastighets- 3,1 21,0 47,4 21,6 6,8 3,08 0,91 (1119) gränsen50 km/h gäller. 12. Att cykla på en gata där hastighets- 1,3 6,1 21,4 43,2 28,0 3,91 0,92 (1115) gränsen 70 km/h gäller.

7 FRÅGOR OM TRAFIKBETEENDEN Kom ihåg att svara på dessa frågor som fotgängare och cyklist, även om Du oftare kör bil. 7 Om Du ser till bilisters beteenden i allmänhet: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std 1. Hur ofta släpper bilister fram andra (1246) trafikanter i korsningar med högerregel? 2. Hur ofta signalerar bilister på cyklister och (1229) fotgängare? 3. Hur ofta kör bilister och bussförare farligt (1233) nära cyklister och fotgängare. 4. Hur ofta söker bilister ögonkontakt med (1237) fotgängare eller cyklist vid övergångställe? 5. Hur ofta svänger bilister utan att använda (1234) blinkers? 6. Hur ofta stannar bilister för fotgängare och (1238) cyklister vid övergångsställen som saknar ljud- och ljussignaler? 2,0 16,8 17,1 30,5 28,7 4,9 3,82 1,21 9,5 39,7 25,7 21,2 3,6 0,3 2,71 1,04 0,6 3,3 10,1 33,8 40,0 12,2 4,46 0,98 1,8 12,6 19,2 37,7 24,5 4,3 3,83 1,12 0,3 8,2 11,4 33,7 28,6 17,8 4,35 1,16 2,0 14,3 18,1 35,8 23,4 6,4 3,83 1,18 8 Om Du ser till fotgängares beteenden i allmänhet: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std 1. Hur ofta går fotgängare på fel sida av (1236) gång- /cykelbana? 2. Hur ofta korsar fotgängare gatan i tätort (1243) på andra ställen än vid övergångsställen? 3. Hur ofta går fotgängare mot rött vid ljus- (1238) reglerade övergångställen? 4. Hur ofta blockerar fotgängare gång- (1244) /cykelbana genom att gå flera i bredd? 5. Hur ofta gör fotgängare farliga (1239) chansningar och tvingar bilister att sakta in? 6. Hur ofta korsar fotgängare gatan utan att se (1240) sig för? 7. Hur ofta springer barn ut i gatan utan att se (1234) sig för? 8. Hur ofta tar fotgängare ögonkontakt med (1241) bilister vid övergångsställen? 0,1 1,6 2,6 24,1 50,9 20,7 4,86 0,83 0,1 0,4 3,1 23,3 54,2 18,9 4,88 0,76 0,5 2,6 6,7 30,8 44,8 14,7 4,61 0,94 0,1 1,1 3,2 23,1 46,2 26,4 4,94 0,85 0,2 5,1 18,8 45,0 25,2 5,6 4,07 0,94 1,1 12,9 26,9 39,5 15,7 3,9 3,68 1,04 0,6 9,4 20,4 40,5 21,7 7,4 3,95 1,07 1,2 6,8 16,9 38,5 33,0 3,6 4,06 1,01

8 9 Om Du ser till cyklisters beteenden i allmänhet: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std 1. Hur ofta cyklar cyklister på trottoarer som (1231) inte är avsedda för cykeltrafik? 2. Hur ofta cyklar cyklister mot rött? (1228) 3. Hur ofta håller cyklister så hög hastighet att (1228) de skulle ha svårt att stanna för att undvika en olycka? 4. Hur ofta släpper cyklister fram andra (1221) trafikanter i korsningar med högerregel? 5. Hur ofta cyklar cyklister på fel sida av (1227) cykelbana? 6. Hur ofta använder cyklister ringklocka för att (1233) varna andra trafikanter? 7. Hur ofta svänger cyklister utan att visa (1233) tecken? 8. Hur ofta gör cyklister farliga chansningar och (1231) tvingar bilister att sakta in? 9. Hur ofta korsar cyklister gatan på annat ställe (1232) än vid övergångsställe eller cykelöverfart? 10. Hur ofta söker cyklister ögonkontakt med (1230) bilförare vid övergångsställe? 11. Hur ofta korsar cyklister gatan utan att se sig (1231) för? 0,3 2,2 7,6 38,4 39,8 11,7 4,50 0,90 0,7 5,4 14,5 42,2 30,4 6,7 4,16 0,99 0,2 2,5 9,7 34,0 40,3 13,2 4,51 0,94 9,2 23,0 32,3 25,4 9,2 0,9 3,05 1,14 0,6 6,1 14,8 35,7 34,4 8,4 4,22 1,04 10,3 33,3 29,4 20,9 5,3 0,7 2,80 1,09 1,2 4,2 3,1 11,5 43,5 36,4 5,01 1,09 0,1 2,5 11,5 40,7 32,7 12,6 4,41 0,94 0,2 1,8 6,5 32,3 44,0 15,3 4,64 0,89 2,1 13,0 22,2 41,4 19,9 1,4 3,68 1,04 1,0 13,6 23,9 39,8 15,8 5,9 3,74 1,09

9 FRÅGOR OM DITT EGET BETEENDE SOM FOTGÄNGARE 10 Om Du ser till Ditt eget beteende som fotgängare (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std 1. Hur ofta korsar Du gatan i tätort på andra (1237) ställen än vid övergångsställen? 2. Hur ofta går Du mot röd gubbe? (1238) 3. Hur ofta kommer Du på Dig själv med att kliva (1239) ut i gatan utan att se Dig för? 4. Hur ofta kliver Du medvetet ut i gatan för att (1236) tvinga bilist att sakta in? 5. Hur ofta händer det att Du chansar genom att (1240) springa över gatan för att hinna före en bil som kommer? 6. Hur ofta händer det att Du måste vänta vid (1239) övergångsställe på att bilar ska stanna? 7. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1239) bilister tar för lite hänsyn till fotgängare? 8. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1237) bussförare tar för lite hänsyn till fotgängare? 9. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1236) taxiförare tar för lite hänsyn till fotgängare? 10. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1238) cyklister tar för lite hänsyn till fotgängare? 2,4 15,3 14,2 40,4 22,3 5,5 3,81 1,17 13,9 20,0 15,2 31,5 15,1 4,4 3,27 1,41 33,7 39,2 18,7 7,4 0,8 0,2 2,03 0,96 42,6 22,6 12,7 16,7 4,3 1,1 2,21 1,32 29,9 30,8 17,9 17,6 3,2 0,6 2,35 1,20 0,6 4,5 8,6 30,0 38,8 17,4 4,54 1,05 4,5 12,7 19,5 33,5 18,2 11,4 3,82 1,31 5,6 16,1 28,8 26,2 14,5 8,9 3,54 1,31 5,3 16,7 26,5 28,6 13,1 9,8 3,57 1,32 3,2 11,1 21,1 32,1 22,8 9,7 3,89 1,24 11 Har Du som fotgängare i Umeå råkat ut för någon trafikolycka under de tre senaste åren, som lett till skada på person eller fordon? (Även små skador som blåmärke, skrubbsår eller en liten skada på (1227) fordonet eller tillhörigheter som t.ex. glasögon eller kläder ska räknas.) 92,6 % Nej, jag har inte råkat ut för några trafikolyckor. 7,4 % Ja, i så fall, hur många olyckor? (totalt 81 st. 36st en olycka, 20st två olyckor, 25st tre olyckor eller fler) Av dessa olyckor, ange antal för varje typ av olycka och huvudsaklig typ av skada: (81) Huvudsaklig typ av skada för någon av de inblandade: Halkat eller ramlat Blivit påkörd av bilist eller cyklist - Materialskada 23 st 7 st - Lätt personskada 66 st 20 st - Svår personskada 2 st 0 st

10 FRÅGOR OM DITT EGET BETEENDE SOM CYKLIST Om Du aldrig cyklar: hoppa över frågorna 12 och 13 och gå till fråga Om Du ser till Ditt eget beteende som cyklist (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std 1. Hur ofta cyklar Du på gatan när det finns (1125) cykelbana bredvid? 2. Hur ofta cyklar Du mot rött? (1123) 3. Hur ofta cyklar Du utan cykelbelysning när (1120) det är mörkt? 4. Hur ofta händer det att Du kommer på Dig (1123) själv med att cykla över en gata utan att se dig för? 5. Hur ofta korsar Du en gata på annat ställe än (1120) vid övergångsställe eller cykelöverfart? 6. Hur ofta svänger Du utan ett visa tecken? (1120) 7. Hur ofta använder Du cykelhjälm när Du (1120) cyklar? 8. Hur ofta händer det att Du chansar för att (1119) hinna över gatan när det kommer en bil? 9. Hur ofta cyklar Du på trottoar som inte är (1119) avsedd för cykeltrafik? 10. Hur ofta händer det att Du missbedömer (1122) väglaget och är nära att förlora kontrollen? 11. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1120) bilister tar för lite hänsyn till cyklister? 12. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1115) bussförare tar för lite hänsyn till cyklister? 13. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1115) fotgängare tar för lite hänsyn till cyklister? 14. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1119) taxiförare tar för lite hänsyn till cyklister? 15. Hur ofta händer det att Du retar Dig på att (1122) cyklister visar för lite hänsyn? 33,9 41,3 10,6 11,6 1,5 1,0 2,08 1,09 37,8 29,7 16,5 12,1 3,7 0,3 2,15 1,17 22,0 21,5 12,5 21,8 13,5 8,7 3,10 1,62 45,3 37,9 12,2 4,2 0,3 0,1 1,76 0,85 3,5 21,2 16,7 38,0 17,8 2,9 3,54 1,19 10,7 18,7 13,5 21,8 21,3 14,0 3,66 1,58 65,1 9,6 3,9 6,0 6,3 9,1 2,06 1,72 30,4 34,6 18,4 13,9 2,6 0,1 2,24 1,11 16,9 33,5 18,2 24,6 5,3 1,5 2,73 1,24 13,5 43,2 22,7 18,3 1,9 0,4 2,53 1,02 4,3 17,6 22,2 35,3 15,9 4,8 3,55 1,21 5,2 18,7 25,9 29,6 13,8 6,8 3,48 1,27 8,1 24,4 25,7 27,8 11,4 2,5 3,18 1,23 8,1 23,3 27,0 25,8 10,8 5,0 3,23 1,28 3,4 15,1 21,9 35,4 17,3 6,9 3,69 1,22

11 13 Har Du som cyklist i Umeå råkat ut för någon trafikolycka under de tre senaste åren, som lett till skada på person eller fordon? (Även små skador som blåmärke, skrubbsår eller en liten skada på (1125) fordonet eller andra tillhörigheter som t.ex. glasögon eller kläder ska räknas.) 81,6 % Nej, jag har inte råkat ut för några trafikolyckor. 18,4 % Ja, i så fall, hur många olyckor? (Totalt 198 st. 107 st en olycka, 50 st två olyckor, 41 st tre eller fler) (198) Av dessa olyckor, ange antal för varje typ av olycka och huvudsaklig typ av skada: Huvudsaklig typ av skada för någon av de inblandade: Kört omkull, kört av vägen eller kört på föremål Kört på annan trafikant (fotgängare, bilist eller cyklist) Blivit påkörd av bilist eller cyklist - Materialskada 70 st 8 st 22 st - Lätt personskada 150 st 11 st 30 st - Svår personskada 7 st 0 st 1 st FRÅGOR OM BUSS- OCH TAXIÅKANDE 14 Hur ställer Du Dig till följande påståenden när det gäller taxiåkande? Instämmer Instämmer inte alls helt 1. Jag känner mig trygg när jag åker taxi. 0,9 4,3 16,7 37,6 40,5 4,12 0,90 (1219) 2. När jag åker taxi förväntar jag mig i första 11,9 17,3 28,7 24,0 18,1 3,19 1,26 (1219) hand att komma fram snabbt. 3. Om jag kunde lita på att taxichauffören alltid (1216) höll hastighetsgränserna skulle jag känna 14,5 20,9 23,9 19,7 21,0 3,12 1,35 mig tryggare. 4. Taxitrafiken borde i större utsträckning ta sitt 6,0 12,0 22,5 23,0 36,4 3,72 1,24 (1214) ansvar för en lugn trafikrytm genom att hålla hastighetsgränserna. 5. Taxitrafiken borde tillåtas hålla högre hastighet 79,8 8,7 7,1 3,1 1,3 1,37 0,85 (1216) än privatbilister. 6. Taxibilarna bidrar mer än andra trafikanter 26,2 23,0 24,8 16,1 9,9 2,61 1,30 (1214) till att driva upp trafiktempot i Umeå.

12 15 Hur ställer Du Dig till följande påståenden när det gäller bussåkande? Instämmer Instämmer inte alls helt 1. Det är viktigast för mig att bussarna håller 35,7 22,2 21,8 12,9 7,5 2,34 1,28 (1214) tidtabellen även om det skulle innebära att de inte alltid håller hastighetsgränserna. 2. Om fler åkte buss skulle trafiken bli säkrare. 5,0 7,8 22,6 32,6 32,0 3,79 1,12 (1218) 3. Jag känner mig trygg när jag åker buss. 1,2 4,5 14,6 37,3 42,4 4,15 0,91 (1211) 4. Om jag kunde lita på att bussen alltid höll (1206) hastighetsgränserna skulle jag känna mig 16,1 19,9 28,4 17,5 18,1 3,02 1,32 tryggare. 5. Om bussarna alltid höll hastighetsgränserna (1216) skulle bussresan bli behagligare och mindre 9,7 16,6 25,9 23,3 24,5 3,36 1,28 ryckig för passagerarna. 6. Bussarna borde tillåtas hålla högre hastighet 80,2 11,4 5,8 1,6 0,9 1,32 0,74 (1220) än privatbilisterna. 7. Busstrafiken borde i större utsträckning ta 10,3 12,6 27,8 17,1 32,2 3,48 1,33 (1219) sitt ansvar för en lugn trafikrytm genom att hålla hastighetsgränserna. 8. Bussarna bidrar mer än andra fordon till att 38,9 28,2 22,5 7,0 3,4 2,08 1,09 (1215) driva upp trafiktempot i Umeå. FRÅGOR OM BARN I TRAFIKEN 16 Vid vilken ålder tycker Du att det är lämpligt att tillåta barn att: (antal svar) Före 6 års ålder Vid 6 års ålder Vid 9 års ålder Vid 12 års ålder Efter 12 års ålder Medel Std 1. Gå utmed en lågtrafikerad gata (inom (1213) bostadsområde) utan vuxens sällskap? 2. Gå utmed en högtrafikerad gata (t.ex. (1214) Backenvägen eller ÖK) utan vuxens sällskap? 3. Korsa en högtrafikerad gata (t.ex. ÖK eller (1212) Backenvägen) utan vuxens sällskap? 4. Korsa en högtrafikerad gata (t.ex. ÖK eller (1210) Backenvägen) tillsammans med jämnåriga kamrater utan vuxens sällskap? 5. Cykla utmed en lågtrafikerad gata (inom (1216) bostadsområde) utan vuxens sällskap? 6. Cykla utmed en högtrafikerad gata (t.ex. ÖK (1215) eller Backenvägen) utan vuxens sällskap? 9,3 46,3 35,5 6,8 2,2 2,46 0,84 0,6 6,4 48,2 33,4 11,5 3,49 0,80 0,4 2,8 44,0 39,1 13,7 3,63 0,77 0,6 3,1 41,1 38,4 16,9 3,68 0,81 2,5 18,3 51,6 22,0 5,7 3,10 0,85 0,5 1,5 19,2 46,4 32,4 4,09 0,78

13 17 I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? Instämmer Instämmer inte alls helt 1. Föräldrarna borde i större utsträckning 3,8 3,3 17,0 26,3 49,6 4,15 1,06 (1226) lära barnen att anpassa sig till trafiken. 2. Bilisterna borde i större utsträckning 1,1 2,4 9,9 24,5 62,1 4,44 0,85 (1227) anpassa sig till att barn finns i trafiken. 3. Taxitrafiken borde i större utsträckning 2,7 5,6 15,7 24,6 51,4 4,16 1,06 (1222) ta sitt ansvar för en lugn trafikrytm genom att anpassa hastigheten till barn i trafiken. 4. Busstrafiken borde i större utsträckning 2,5 6,0 17,3 25,5 48,8 4,12 1,05 (1222) sitt ansvar för en lugn trafikrytm genom att anpassa hastigheten till barn i trafiken. FRÅGOR OM OLIKA TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 18 Det finns många sätt att försöka öka trafiksäkerheten. I vilken utsträckning tror Du att följande åtgärder skulle vara effektiva sätt att öka trafiksäkerheten? Inte alls effektivt effektivt 1. Mer information om trafiksäkerhet. 4,2 13,1 33,7 29,1 19,9 3,47 1,08 (1215) 2. Fysiska hinder på vägbanan i form av 18,4 18,1 24,2 25,2 14,2 2,99 1,33 (1230) väggupp. 3. Fysiska hinder på vägbanan i form av 18,4 20,3 25,5 13,8 12,1 2,91 1,29 (1235) blomlådor. 4. Fysiska hinder på cykelbanor i form av 24,9 24,1 23,0 17,5 10,5 2,65 1,31 (1228) grindar. 5. Fler trafikregler. 41,3 35,4 17,7 3,6 2,0 1,90 0,95 (1228) 6. Fler poliser synliga i trafiken. 3,7 6,2 17,6 30,8 41,8 4,01 1,08 (1237) 7. Fler rondeller. 11,4 15,0 32,2 26,0 15,4 3,19 1,20 (1230) 8. Lägre hastighetsgränser i tätort. 9,2 17,6 28,0 25,2 20,0 3,29 1,23 (1230)

14 Inte alls effektivt effektivt 9. Fartkollare (dvs. en anordning som via ljud- (1222) och ljussignaler ger bilföraren information 6,3 12,4 24,2 30,6 26,5 3,58 1,18 om när han eller hon kör fortare än gällande hastighetsgräns). 10. Aktiv gaspedal, (dvs. en anordning som gör (1221) att gaspedalen blir betydligt svårare att trycka 20,7 15,4 22,8 21,0 20,2 3,05 1,41 ner när föraren kör fortare än gällande hastighetsgräns). 11. Hastighetsdämpare (dvs. en anordning som (1218) gör att fordonet inte kan köras fortare än 21,3 15,8 19,4 16,3 27,2 3,12 1,50 gällande hastighetsgräns). 12. Fler hastighetskontroller i tätortstrafik. 6,3 9,7 26,2 32,8 25,1 3,61 1,14 (1218) 13. Hårdare straff vid trafikförseelser för bilister. 10,8 18,1 31,1 25,6 14,5 3,15 1,19 (1223) 14. Hårdare straff vid trafikförseelser för cyklister. 10,3 19,6 31,2 24,4 14,5 3,13 1,19 (1216) 15. Trafikövervakning med registrerande kameror. 12,7 15,7 28,8 25,5 17,3 3,19 1,26 (1212) 16. Fler gång- och cykelbanor. 0,7 2,1 9,5 34,1 53,6 4,38 0,80 (1222) 17. Mer trafikundervisning för barn. 0,7 1,8 12,9 38,8 45,8 4,27 0,80 (1222) 18. Utbyggd kollektivtrafik. 1,8 4,9 26,3 36,1 30,9 3,89 0,96 (1216) 19. Bättre väghållning på cykel- och gångbanor. 0,6 2,4 12,3 29,2 55,5 4,37 0,83 (1224) 20. Bättre kontroll av yrkestrafiken. 3,5 10,5 34,5 29,2 22,3 3,56 1,05 (1217) 21. Fler upphöjda övergångsställen. 15,2 16,0 28,7 25,1 15,0 3,09 1,04 (1220) 22. Planskilda korsningar i tätort. 2,6 5,2 25,3 28,3 38,7 3,95 1,04 (1209)

15 VI VILL AVSLUTNINGSVIS STÄLLA NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL. 19 Har Du körkort för bil? (1241) Ja 87,2 % Nej 12,8 % 20 Har Du tillgång till bil i hushållet? (1248) Ja 78,1 % Nej 21,9 % 21 Har Du någon form av rabattbiljett för buss? (1245) Ja 32,9 % Nej 67,1 % 22 Har Du tillgång till cykel? (1245) Ja 95,4 % Nej 4,6 % 23 Hur ofta denna årstid använder Du något av dessa färdsätt för resor till arbetet? (om du inte förvärvsarbetar: hoppa över denna fråga och gå till fråga 24) (antal svar) Aldrig 1-3 gånger i månaden 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller oftare (847) Bil 28,8 16,5 12,8 12,1 29,8 (772) Buss 54,6 18,9 10,7 5,7 10,1 (791) Cykel 39,0 11,3 10,7 13,5 25,6 (765) Gång 41,1 17,7 11,2 11,0 18,9 24 Hur ofta denna årstid använder Du något av dessa färdsätt för resor när Du gör olika typer av inköp? (antal svar) Aldrig 1-3 gånger i månaden 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller oftare (1162) Bil 13,1 20,3 41,6 14,7 10,4 (995) Buss 55,1 28,1 11,2 3,4 2,2 (1031) Cykel 37,9 18,7 22,4 11,9 9,1 (1077) Gång 12,0 21,7 34,4 18,2 13,8

16 25 Hur ofta denna årstid använder Du något av dessa färdsätt för fritidsresor inom kommunen? (antal svar) Aldrig 1-3 gånger i månaden 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller oftare (1160) Bil 13,3 29,7 35,3 11,3 10,4 (996) Buss 54,1 30,6 9,2 4,3 1,8 (996) Cykel 42,7 19,6 19,5 8,9 9,3 (1009) Gång 25,2 21,9 23,7 14,2 15,0 26 Du är (1236) Kvinna 54,2 % Man 45,8 % 27 Vilken är Din ålder: M= 41,7 år, Std=15,8 år, år (1250) 28 Hur många personer, inklusive Dig själv, bor i Ditt hushåll? (1151) Vuxna Barn 0-6 år Barn 7-12 år Barn år 1; 35,5% 12,5 % 13,3% 12,9 % 2; 58,1% 3 eller fler; 6,4% 29 Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? (1200) 57,3 % Förvärvsarbete, heltid eller deltid 19,8 % Studerande, militärtjänstgöring 2,3 % Hemarbetande, föräldraledig 15,2 % Sjukpensionär, pensionär 2,6 % Arbetssökande 2,8 % Annat:. 30 Vilken är Din högsta genomförda utbildning? (1169) 8,5 % Folkskola 8,3 % Grundskola, folkhögskola 34,3 % Gymnasieskola 44,7 % Universitet, högskola 4,2 % Annat. Avslutningsvis, ser Du några andra problem för fotgängare och cyklister i trafiken som inte tagits upp bland frågorna ovan? Nej: 72,3 % Ja: 27,7 % Tack för hjälpen!

17 BILAGA 2: FRÅGEFORMULÄR MITTMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

18

19 ALLMÄNNA FRÅGOR OM HASTIGHETER OCH HASTIGHETSGRÄNSER 1. I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? Instämmer inte alls Instämmer helt a) Antalet olyckor skulle minska om alla (921) bilister höll hastighetsgränserna i tätort. 2,0 4,5 16,0 27,0 50,6 4,20 0,99 b) Jag anser att det är en moralisk skyldighet (921) för alla bilister att hålla hastighetsgränserna. 2,4 5,9 12,9 25,4 53,4 4,22 1,03 c) Det finns ett starkt samband mellan (924) hastighet och risk för olyckor. 1,3 3,8 13,6 24,6 56,7 4,32 0,93 d) Säkerheten för fotgängare påverkas inte (916) särskilt mycket av att hastighetsgränsen sänks från 50 till 30 km/tim. 34,9 22,2 18,9 13,6 10,4 2,42 1,36 TRAFIKMILJÖN I CENTRALA UMEÅ 2. Upplever Du att trafiken i centrala Umeå är: (889) Lugn 7,0 19,6 45,4 22,6 5,4 Stressig 3,00 0,96 (887) Trygg 5,5 22,2 49,4 18,3 4,6 Otrygg 2,94 0,90 (878) Anpassad 2,7 12,9 37,1 31,4 15,8 Inte alls 3,45 0,99 för barn anpassad för barn (890) Aggressiv 3,1 14,6 47,6 29,9 4,7 Vänlig 3,18 0,85 (886) Gles 1,7 9,3 40,3 36,1 12,6 Tät 3,49 0,89 (888) Säker 3,3 21,6 50,6 20,3 4,3 Osäker 3,01 0,85 (884) Snabb 4,6 15,8 56,1 19,3 4,1 Långsam 3,02 0,84 (872) Handikapp- 3,0 11,6 38,4 30,5 16,5 Inte alls 3,46 1,00 anpassad handikappanpassad

20 UPPFATTNING OM RISK 3. Vilka risker upplever Du att följande situationer medför för Dig som gångtrafikant? Inga risker stora risker a) (919) Att korsa en gata där det inte finns övergångsställe. 3,7 16,0 31,1 31,6 17,6 3,43 1,07 b) (913) Att korsa en gata på övergångsställe med ljud- och ljussignaler. 27,5 54,8 13,6 3,7 0,4 1,95 0,77 c) (906) Att korsa en gata på övergångsställe utan ljud- och ljussignaler. 4,9 25,6 39,4 22,2 7,9 3,03 1,00 d) (907) Att korsa en gata på upphöjt övergångställe. 9,0 44,7 35,2 8,8 2,3 2,51 0,86 e) (906) Att gå på en gata där hastighetsgränsen 30 km/tim gäller. 11,5 51,3 30,7 5,0 1,5 2,34 0,80 f) (911) Att gå på en gata där hastighetsgränsen 50 km/tim gäller. 5,0 19,3 45,3 23,3 7,0 3,08 0,95 g) (913) Att gå på en gata där hastighetsgränsen 70 km/tim gäller. 1,2 5,0 21,5 40,4 31,9 3,97 0,92 4. Vilka risker upplever Du att följande situationer medför för Dig som cykeltrafikant? Om Du aldrig cyklar: markera i rutan 18% cyklar aldrig Hoppa därefter över denna fråga och gå till fråga 5. Inga risker stora risker a) (728) Att korsa en gata där det inte finns övergångsställe. 4,0 15,1 31,9 33,5 15,5 3,41 1,05 b) (727) Att korsa en gata på övergångsställe med ljud- och ljussignaler. 26,5 53,1 15,7 4,3 0,4 1,99 0,79 c) (725) Att korsa en gata på övergångsställe utan ljud- och ljussignaler. 3,9 25,5 43,7 21,1 5,8 2,99 0,92 d) (725) Att korsa en gata på upphöjt övergångställe. 7,6 40,6 36,4 13,0 2,5 2,62 0,89 e) (726) Att cykla på gator där bussar kör. 1,4 10,2 29,5 39,3 19,7 3,66 0,95 f) (727) Att cykla på en gata där hastighetsgränsen 30 km/tim gäller. 9,4 55,7 28,6 5,5 0,8 2,33 0,75 g) (729) Att cykla på en gata där hastighetsgränsen 50 km/tim gäller. 2,7 22,6 49,0 20,9 4,8 3,02 0,86 h) (730) Att cykla på en gata där hastighetsgränsen 70 km/tim gäller. 0,8 5,3 22,2 42,5 29,2 3,94 0,89

21 5. Vilka risker upplever Du att det finns med biltrafiken i Umeå? Inga risker stora risker a) (911) Vilka risker för olyckor upplever Du att 0,9 22,8 59,8 13,7 2,7 2,95 0,71 biltrafiken i Umeå innebär i allmänhet? b) (912) Vilka risker för miljön upplever Du att 0,4 8,2 31,7 38,5 21,2 3,72 0,90 biltrafiken i Umeå innebär? c) (914) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 1,9 25,6 51,2 18,6 2,7 2,95 0,79 Umeå innebär för fotgängare i allmänhet? d) (911) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 1,5 16,6 44,7 30,3 6,9 3,24 0,86 Umeå innebär för cyklister i allmänhet? e) (912) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 7,9 41,3 39,9 9,3 1,5 2,55 0,83 Umeå innebär för Dig när Du går? f) (915) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 3,4 22,8 37,2 19,5 3,8 2,97 0,91 Umeå innebär för Dig när Du cyklar? Cyklar aldrig 13,3 (1-5) ACCEPTANS AV TRAFIKBETEENDEN 6. Hur acceptabelt anser Du att det är för fotgängare i allmänhet att: Inte Helt acceptabelt acceptabelt a) (922) Korsa gatan i tätort på andra ställen än vid övergångsställen? 14,5 23,8 26,8 21,0 13,9 2,96 1,26 b) (921) Gå mot röd gubbe? 37,8 22,6 17,4 14,0 8,3 2,32 1,32 c) (920) Medvetet kliva ut i gatan för att tvinga bilist att sakta in? 65,5 19,0 8,9 3,8 2,7 1,59 0,99 d) (919) Gå på fel sida av gång-/cykelbana? 25,9 27,7 26,6 12,5 7,3 2,48 1,21 e) (920) Blockera gång-/cykelbana genom att gå flera i bredd? 52,8 28,3 12,7 3,9 2,3 1,75 0,98 f) (923) Medvetet kliva ut i gatan på övergångsställen för att få bilister att sakta in? 42,6 15,3 14,6 15,0 12,6 2,40 1,47

22 7. Hur acceptabelt anser Du att det är för cyklister i allmänhet att: Inte Helt acceptabelt acceptabelt a) (917) Cykla på gatan när det finns cykelbana bredvid? 57,9 23,9 10,9 6,0 1,3 1,69 0,97 b) (919) Cykla mot rött? 66,2 17,7 8,3 5,3 2,5 1,60 1,01 c) (919) Korsa gatan i tätort på annat ställe än vid övergångsställe eller cykelöverfart? 15,6 27,1 28,5 19,7 9,1 2,80 1,19 d) (917) Svänga utan att visa tecken innan? 42,0 25,7 17,7 10,3 4,4 2,09 1,18 e) (917) Cykla utan att använda cykelhjälm? 13,7 14,7 25,8 16,8 28,9 3,32 1,38 f) (913) Cykla utan cykelbelysning när det är mörkt?52,8 23,1 14,6 6,0 3,5 1,84 1,10 g) (908) Inte släppa fram andra trafikanter i korsningar med högerregeln? 51,5 25,9 14,6 4,5 3,4 1,82 1,06 h) (917) Cykla på trottoarer som inte är avsedda för cykeltrafik? 39,1 28,5 17,2 9,1 6,1 2,15 1,21 i) (912) Cykla på fel sida av cykelbana? 44,7 28,4 15,2 7,1 4,5 1,98 1,14 j) (918) Medvetet cykla ut i gatan på övergångsställen för att få bilister att sakta in? 68,2 18,6 6,2 4,1 2,8 1,55 0,98 k) (917) Cykla på fel sida av gatan? 65,8 20,2 8,6 3,2 2,3 1,56 0,94 8. Hur acceptabelt anser Du att det är för bilister i allmänhet att: Inte Helt acceptabelt acceptabelt a) (918) Medvetet överskrida hastighetsgränser vid omkörning för att komma förbi så snabbt som möjligt? 21,4 15,0 16,0 22,4 25,2 3,15 1,49 b) (920) Medvetet överskrida hastighetsgränsen på stora vägar då det är lite trafik? 24,7 21,0 25,4 19,1 9,8 2,68 1,30 c) (920) Medvetet parkera felaktigt för att uträtta ett kortare ärende? 37,2 30,4 19,7 9,0 3,7 2,12 1,12 d) (916) Medvetet överskrida hastighetsgränsen för att följa trafikrytmen? 20,0 23,3 25,8 20,3 10,7 2,78 1,27 e) (917) Öka farten vid trafiksignal som lyser gult för att hinna över innan signalen slår om till rött?49,4 27,4 14,2 5,9 3,2 1,86 1,07 f) (917) Köra om en framförvarande när denne saktar in för hastighetsbegränsning? 68,0 21,4 7,4 2,1 1,1 1,47 0,81 g) (921) Köra bil efter att ha druckit alkohol? 96,6 1,8 0,7 0,7 0,2 1,06 0,37

23 Inte Helt acceptabelt acceptabelt h) (917) Hindra en annan bilist från att köra om? 87,9 8,3 2,4 0,9 0,5 1,18 0,56 i) (922) Köra mot rött ljus i gatukorsning? 96,6 1,8 1,0 0,4 0,1 1,06 0,33 j) (920) Köra mot rött ljus vid övergångsställe? 97,1 1,6 0,5 0,7 0,1 1,05 0,33 k) (919) Köra förbi ett övergånsställe utan att släppa fram fotgängare? 63,3 27,0 7,8 1,3 0,5 1,49 0,74 l) (916) Köra förbi en cykelöverfart/övergångsställe utan att släppa fram cyklist? 45,9 29,0 14,2 5,3 5,6 1,96 1,15 m) (916) Svänga utan att använda blinkers? 77,6 14,6 5,1 1,6 1,0 1,34 0,74 FRÅGOR OM TRAFIKBETEENDEN Kom ihåg att svara på dessa frågor som fotgängare och cyklist, även om Du oftare kör bil. 9. Om Du ser till fotgängares beteenden i allmänhet: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std a)(916)hur ofta går fotgängare på fel sida av gång/cykelbana? b)(917)hur ofta korsar fotgängare gatan i tätort på andra ställen än vid övergångsställen? c)(917)hur ofta går fotgängare mot rött vid ljusreglerade övergångställen? d)(917)hur ofta blockerar fotgängare gång- /cykelbana genom att gå flera i bredd? e)(914) Hur ofta gör fotgängare farliga chansningar och tvingar bilister att sakta in? f)(914)hur ofta korsar fotgängare gatan utan att se sig för? g)(913) Hur ofta tar fotgängare ögonkontakt med bilister vid övergångsställen? h)(915)hur ofta kliver fotgängare medvetet ut i gatan på övergångsställen för att få bilister att sakta in? 0,1 2,0 5,8 29,5 48,1 14,5 4,67 0,87 0,1 1,4 4,3 31,6 50,7 11,9 4,67 0,80 0,5 4,6 8,5 34,2 41,0 11,1 4,44 0,99-3,2 10,9 33,4 38,2 14,4 4,50 0,97 0,3 7,8 21,4 40,7 23,1 6,7 3,98 1,03 1,3 14,1 24,1 36,7 17,8 6,0 3,74 1,13 1,2 11,8 17,4 39,6 27,6 2,3 3,88 1,05 0,8 8,0 17,9 40,9 25,2 7,2 4,03 1,05

24 10. Om Du ser till cyklisters beteenden i allmänhet: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std a)(914) Hur ofta cyklar cyklister på trottoarer som inte är avsedda för cykeltrafik? 0,1 2,8 7,5 41,5 36,5 11,5 4,46 0,90 b)(908) Hur ofta cyklar cyklister mot rött? 0,6 6,4 15,3 41,1 30,1 6,6 4,14 1,00 c)(913) Hur ofta håller cyklister så hög hastighet att de skulle ha svårt att stanna för att undvika en olycka? d)(904) Hur ofta släpper cyklister fram andra trafikanter i korsningar med högerregel? e)(912) Hur ofta cyklar cyklister på fel sida av cykelbana? f)(913) Hur ofta svänger cyklister utan att visa tecken? g)(911) Hur ofta gör cyklister farliga chansningar och tvingar bilister att sakta in? h)(906) Hur ofta korsar cyklister gatan på annat ställe än vid övergångsställe eller cykelöverfart? i)(904) Hur ofta söker cyklister ögonkontakt med bilförare vid övergångsställe? j)(911) Hur ofta korsar cyklister gatan utan att se sig för? k)(912)hur ofta cyklar cyklister medvetet ut i gatan på övergångsställen för att få bilister att sakta in? l)(913) Hur ofta cyklar cyklister på fel sida av gatan? 0,2 3,0 9,6 33,5 39,1 14,6 4,52 0,97 7,9 23,0 33,0 26,1 9,0 1,1 3,09 1,12 0,4 5,3 15,0 43,5 29,7 6,0 4,15 0,96 0,2 1,4 2,1 14,2 48,4 33,6 5,10 0,85 0,3 3,8 12,2 37,9 32,2 13,6 4,39 1,01 0,2 1,7 4,6 31,6 46,9 15,0 4,68 0,86 2,5 17,3 24,1 39,4 15,3 1,4 3,52 1,07 1,1 11,5 21,0 40,7 20,7 4,9 3,83 1,07 1,1 12,6 19,8 34,3 23,4 8,8 3,93 1,18 0,9 16,0 23,2 38,4 16,6 4,8 3,68 1,10

25 11. Om Du ser till bilisters beteenden i allmänhet: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std a)(916)hur ofta släpper bilister fram andra trafikanter i korsningar med högerregel? b)(910) Hur ofta signalerar bilister på cyklister och fotgängare? c)(914) Hur ofta kör bilister och bussförare farligt nära cyklister och fotgängare? d)(915)hur ofta söker bilister ögonkontakt med fotgängare eller cyklist vid övergångställe? e)(918)hur ofta svänger bilister utan att använda blinkers? f)(917) Hur ofta stannar bilister för fotgängare och cyklister vid övergångsställen som saknar ljudoch ljussignaler? g)(909)hur ofta överskrider bilister hastighetsgränser i Umeå tätort? h)(915)hur ofta kör bilister mot rött ljus i gatukorsningar? i)(914) Hur ofta kör bilister mot rött ljus vid övergångsställen? j)(916) Hur ofta kör bilister förbi ett övergånsställe utan att släppa fram fotgängare? k)(913)hur ofta kör bilister förbi en cykelöverfart/övergångsställe utan att släppa fram cyklister? 0,4 3,7 7,4 20,7 53,3 14,4 4,66 0,97 4,8 31,9 35,9 24,1 3,1 0,2 2,89 0,94 0,1 3,7 12,3 41,2 34,9 7,8 4,30 0,92 1,2 4,4 12,1 37,7 39,0 5,6 4,26 0,98 1,7 14,7 19,6 35,5 20,8 7,6 3,82 1,19 0,2 3,1 6,5 26,1 51,4 12,8 4,64 0,91 0,3 2,2 6,9 35,8 42,0 12,8 4,55 0,90 7,0 41,6 26,7 21,1 3,3 0,3 2,73 1,00 11,1 46,1 24,7 15,1 2,7 0,3 2,53,99 1,1 17,6 22,4 38,3 17,7 2,9 3,63 1,09 0,7 11,7 21,2 39,1 22,3 4,9 3,86 1,07

26 FRÅGOR OM DITT EGET BETEENDE SOM FOTGÄNGARE 12. Om Du ser till Ditt eget beteende som fotgängare: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std a)(925)hur ofta korsar Du gatan i tätort på andra ställen än vid övergångsställen? 1,6 16,6 14,9 40,1 20,9 5,8 3,79 1,17 b)(926)hur ofta går Du mot röd gubbe? 19,9 25,6 13,5 26,2 11,9 2,9 2,93 1,43 c)(925)hur ofta kommer Du på Dig själv med att kliva ut i gatan utan att se Dig för? d)(924)hur ofta kliver Du medvetet ut i gatan för att tvinga bilist att sakta in? e)(922)hur ofta händer det att Du chansar genom att springa över gatan för att hinna före en bil som kommer? f)(921) Hur ofta händer det att Du måste vänta vid övergångsställe på att bilar ska stanna? g)(922)hur ofta händer det att Du retar Dig på att bilister tar för lite hänsyn till fotgängare? h)(921)hur ofta händer det att Du retar Dig på att bussförare tar för lite hänsyn till fotgängare? i)(918) Hur ofta händer det att Du retar Dig på att taxiförare tar för lite hänsyn till fotgängare? j)(920) Hur ofta går Du på fel sida av gång- /cykelbana? k)(923)hur ofta blockerar Du gång-/cykelbana genom att tillsammans med andra gå flera i bredd? 37,8 40,4 15,5 5,6 0,5 0,1 1,91 0,90 52,4 22,8 12,8 9,6 2,1 0,3 1,87 1,12 31,1 33,7 14,1 17,7 3,4-2,28 1,18 1,1 13,1 16,7 36,9 26,5 5,6 3,92 1,13 5,2 21,1 24,0 31,2 13,7 4,8 3,41 1,24 6,3 21,4 29,4 26,4 11,1 5,4 3,31 1,25 7,2 20,6 27,2 23,9 14,8 6,3 3,37 1,32 10,9 34,0 20,3 26,6 6,5 1,6 2,89 1,20 26,4 39,0 20,0 12,5 1,4 0,7 2,25 1,06 l)(924) Hur ofta kliver Du medvetet ut i gatan på övergångsställen för att få bilister att sakta in? 42,5 23,2 11,6 14,0 6,4 2,4 2,26 1,41

27 FRÅGOR OM DITT EGET BETEENDE SOM CYKLIST Om Du aldrig cyklar: markera i rutan 18% cyklar aldrig Hoppa därefter över fråga 13 och gå till fråga Om Du ser till Ditt eget beteende som cyklist: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std a)(753) Hur ofta cyklar Du på gatan när det finns cykelbana bredvid? 37,7 38,1 13,7 8,8 1,5 0,3 1,99 1,02 b)(753) Hur ofta cyklar Du mot rött? 46,5 28,4 9,6 11,7 3,1 0,8 1,99 1,20 c)(753) Hur ofta cyklar Du utan cykelbelysning när det är mörkt? d)(753) Hur ofta händer det att Du kommer på Dig själv med att cykla över en gata utan att se Dig för? e)(751) Hur ofta korsar Du en gata på annat ställe än vid övergångsställe eller cykelöverfart? f)(752) Hur ofta svänger Du utan ett visa tecken? g)(752) Hur ofta använder Du cykelhjälm när Du cyklar? h)(753) Hur ofta händer det att Du chansar för att hinna över gatan när det kommer en bil? 24,8 23,4 14,2 19,3 11,7 6,6 2,90 1,57 48,2 37,8 10,1 3,3 0,5-1,70 0,82 2,0 20,5 19,2 37,7 17,2 3,5 3,58 1,15 11,4 20,9 12,4 23,3 18,9 13,2 3,57 1,59 60,9 9,7 5,3 7,2 7,0 9,8 2,19 1,77 31,5 34,5 17,3 14,2 2,3 0,3 2,22 1,12 i)(750) i)(753) j)(752) Hur ofta cyklar Du på trottoar som inte är avsedd för cykeltrafik? Hur ofta händer det att Du retar Dig på att bilister tar för lite hänsyn till cyklister? Hur ofta händer det att Du retar Dig på att bussförare tar för lite hänsyn till cyklister? 17,3 34,9 18,4 22,1 5,3 1,9 2,69 1,25 5,4 21,5 23,5 35,5 11,0 3,1 3,34 1,18 7,3 19,8 26,2 28,7 12,4 5,6 3,36 1,28 k)(748) Hur ofta händer det att Du retar Dig på att taxiförare tar för lite hänsyn till cyklister? l)(745) Hur ofta släpper Du fram andra trafikanter i korsningar med högerregeln? m)(748) Hur ofta cyklar Du på fel sida av cykelbanan? 8,7 20,1 27,1 29,3 9,9 4,9 3,26 1,27 2,6 7,7 7,9 20,8 42,3 18,8 4,49 1,25 30,2 34,0 18,0 14,6 2,4 0,8 2,27 1,16

28 (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std n)(751) Hur ofta cyklar Du medvetet ut i gatan på övergångsställen för att få bilister att sakta in? o)(751) Hur ofta cyklar Du på fel sida av gatan? 61,7 23,7 7,2 5,2 1,5 0,8 1,64 1,01 52,7 30,8 8,4 6,4 1,3 0,4 1,74 0,99 FRÅGOR OM DITT EGET BETEENDE SOM BILIST Om Du aldrig kör bil: markera i rutan 14% kör aldrig bil. Hoppa därefter över fråga 14 och gå till fråga Om Du ser till Ditt eget beteende som bilist: (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std a)(789) Hur ofta överskrider Du medvetet hastighetsgränser vid omkörning för att komma förbi så snabbt som möjligt? b)(788) Hur ofta överskrider Du medvetet hastighetsgränsen på stora vägar då det är lite trafik? c)(788) Hur ofta parkerar Du medvetet felaktigt för att uträtta ett kortare ärende? d)(785) Hur ofta överskrider Du medvetet hastighetsgränsen för att följa trafikrytmen? e)(788) Hur ofta ökar Du farten vid trafiksignal som lyser gult för att hinna över innan signalen slår om till rött? 8,9 19,1 9,3 31,8 20,8 10,1 3,67 1,47 9,5 17,5 12,1 34,1 20,9 5,8 3,57 1,39 32,6 36,2 12,9 14,6 2,7 1,0 2,22 1,18 11,0 19,0 14,9 33,4 18,0 3,8 3,40 1,37 29,1 36,3 14,8 15,2 3,3 1,3 2,31 1,21 f)(787) Hur ofta kör Du om en framförvarande när denne saktar in för hastighetsbegränsning? 67,9 21,7 5,6 3,8 0,8 0,3 1,49 0,86 g)(789) Hur ofta kör Du bil efter att ha druckit alkohol? h)(789) Hur ofta hindrar Du en annan bilist från att köra om? i)(787) Hur ofta kör Du mot rött ljus i gatukorsning? 97,0 2,3 0,3 0, ,04 0,28 86,1 10,8 2,0 0,5 0,4 0,3 1,19 0,57 90,6 8,0 0,8 0,3 0,3 0,1 1,12 0,44

29 (antal svar) Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta Medel Std j)(789) Hur ofta kör Du mot rött ljus vid övergångsställe? k)(788) Hur ofta kör Du förbi ett övergångsställe utan att släppa fram fotgängare? 94,0 4,7 0,5 0,3 0,5-1,08 0,41 31,9 49,9 12,8 4,7 0,5 0,3 1,93 0,85 l)(788) Hur ofta kör Du förbi ett övergångsställe utan att släppa fram cyklister vid cykelöverfart/ övergångsställe? 22,2 43,7 17,4 11,5 3,3 1,9 2,36 1,15 m)(788) Hur ofta svänger Du utan att använda blinkers? 59,0 31,2 5,6 3,7 0,4 0,1 1,56 0,81 FRÅGOR OM BUSS- OCH TAXIÅKANDE 15. Hur ställer Du Dig till följande påståenden när det gäller taxiåkande? Instämmer inte alls Instämmer helt a)(905) Jag känner mig trygg när jag åker taxi. 2,0 5,0 20,2 39,2 33,6 3,97 0,96 b)(903) När jag åker taxi förväntar jag mig i första hand att komma fram snabbt. 15,5 16,1 34,8 20,3 13,4 3,00 1,23 c)(896) Om jag kunde lita på att taxichauffören alltid höll hastighetsgränserna skulle jag känna mig tryggare.15,0 17,0 28,8 21,5 17,7 3,10 1,30 d)(900) Taxitrafiken borde i större utsträckning ta sitt ansvar för en lugn trafikrytm genom att hålla hastighetsgränserna. 5,6 11,1 27,0 24,3 32,0 3,66 1,19 e)(904) Taxitrafiken borde tillåtas hålla högre hastighet än privatbilister. 76,3 12,6 7,1 2,1 1,9 1,41 0,86 f)(901) Taxibilarna bidrar mer än andra trafikanter till att driva upp trafiktempot i Umeå. 24,5 21,8 26,9 16,5 10,3 2,66 1,29

30 16. Hur ställer Du Dig till följande påståenden när det gäller bussåkande? Instämmer inte alls Instämmer helt a)(897) Det är viktigast för mig att bussarna håller tidtabellen även om det skulle innebära att de inte alltid håller hastighetsgränserna. 32,3 24,3 24,1 12,4 6,9 2,37 1,24 b)(902) Om fler åkte buss skulle trafiken bli säkrare. 5,7 9,6 23,5 29,2 32,0 3,72 1,17 c)(903) Jag känner mig trygg när jag åker buss. 1,8 3,3 15,4 35,5 44,0 4,17 0,93 d)(893) Om jag kunde lita på att bussen alltid höll hastighetsgränserna skulle jag känna mig tryggare. 19,3 19,3 30,6 15,8 15,1 2,88 1,31 e)(893) Om bussarna alltid höll hastighetsgränserna skulle bussresan bli behagligare och mindre ryckig för passagerarna. 12,0 16,6 30,2 20,3 20,9 3,22 1,28 f)(902) Bussarna borde tillåtas hålla högre hastighet än privatbilisterna. 80,5 11,4 4,8 1,9 1,4 1,32 0,78 g)(896) Busstrafiken borde i större utsträckning ta sitt ansvar för en lugn trafikrytm genom att hålla hastighetsgränserna. 11,8 14,7 28,2 17,3 27,9 3,35 1,34 h)(901) Bussarna bidrar mer än andra fordon till att driva upp trafiktempot i Umeå. 41,4 26,0 22,8 6,9 3,0 2,04 1,09 FRÅGOR OM OLIKA TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 17. Det finns många sätt att försöka öka trafiksäkerheten. I vilken utsträckning tror Du att följande åtgärder skulle vara effektiva sätt att öka trafiksäkerheten? Inte alls effektivt effektivt a)(888) Mer information om trafiksäkerhet. 4,7 13,0 35,5 28,0 18,8 3,43 1,08 b)(907) Fysiska hinder på vägbanan i form av väggupp. 39,7 23,9 20,0 11,1 5,3 2,18 1,22 c)(905) Fysiska hinder på vägbanan i form av blomlådor. 30,2 23,4 23,0 16,2 7,2 2,47 1,27 d)(899) Fysiska hinder på cykelbanor i form av grindar. 28,9 20,2 22,1 19,0 9,7 2,60 1,33 e)(906) Fler trafikregler. 45,7 32,1 17,2 2,9 2,1 1,84 0,95 f)(910) Fler poliser synliga i trafiken. 3,3 4,3 14,0 31,0 47,5 4,15 1,03

31 Inte alls effektivt effektivt g)(907) Fler rondeller. 9,8 11,8 31,8 28,6 18,1 3,33 1,19 h)(908) Lägre hastighetsgränser i tätort. 10,4 18,6 30,7 23,3 17,0 3,18 1,22 i)(911) Fartkollare (dvs. en anordning som via ljudoch ljussignaler ger bilföraren information om när han eller hon kör fortare än gällande hastighetsgräns). 9,3 11,0 23,1 31,2 25,5 3,52 1,24 j)(900) Aktiv gaspedal, (dvs. en anordning som gör att gaspedalen blir betydligt svårare att trycka ner när föraren kör fortare än gällande hastighetsgräns). 22,4 16,2 24,8 20,1 16,4 2,92 1,38 k)(902) Hastighetsdämpare (dvs. en anordning som gör att fordonet inte kan köras fortare än gällande hastighetsgräns). 23,2 15,5 19,8 18,0 23,5 3,03 1,48 l)(903) Fler hastighetskontroller i tätortstrafik. 5,4 11,1 25,8 33,2 24,5 3,60 1,13 m)(908)hårdare straff vid trafikförseelser för bilister. 10,7 18,5 30,9 24,1 15,7 3,16 1,21 n)(909) Hårdare straff vid trafikförseelser för cyklister. 12,8 15,5 31,7 23,2 16,8 3,16 1,24 o)(909) Trafikövervakning med registrerande kameror. 8,9 11,0 25,1 33,7 21,3 3,48 1,20 p)(909) Fler gång- och cykelbanor. 0,9 1,5 11,0 32,3 54,2 4,38 0,81 q)(912) Mer trafikundervisning för barn. 0,7 2,5 11,5 32,6 52,7 4,34 0,83 r)(909) Utbyggd kollektivtrafik. 2,2 5,5 26,0 32,2 34,1 3,91 1,01 s)(907) Bättre väghållning på cykel- och gångbanor. 0,6 2,9 20,0 32,7 43,9 4,17 0,88 t)(909) Bättre kontroll av yrkestrafiken. 2,3 10,3 37,4 28,7 21,2 3,56 1,01 u)(911) Fler upphöjda övergångsställen. 29,1 21,6 26,1 14,4 8,8 2,52 1,28 v)(904) Planskilda korsningar i tätort. 2,7 4,6 28,5 25,3 38,8 3,93 1,05

32 18. Har Du körkort för bil? (926) Ja 90,1% Nej 9,9 % FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 19. Har Du tillgång till bil i hushållet? (920) Ja 82,1% Nej 17,9% 20. Har Du någon form av rabattbiljett för buss? (923) Ja 30,0% Nej 70,0% 21. Har Du tillgång till cykel? (922) Ja 95,2% Nej 4,8% 22. Hur ofta denna årstid använder Du något av dessa färdsätt för resor till arbetet? (om du inte förvärvsarbetar: hoppa över denna fråga och gå till fråga 23) (antal svar) Aldrig 1-3 gånger i månaden 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller oftare (669) Bil 25,4 17,5 13,0 13,5 30,6 (598) Buss 62,5 19,9 8,7 3,0 5,9 (649) Cykel 26,8 11,4 14,8 17,9 29,1 (608) Gång 47,5 18,6 14,0 8,4 11,5 23. Hur ofta denna årstid använder Du något av dessa färdsätt för resor när Du gör olika typer av inköp? (antal svar) Aldrig 1-3 gånger i månaden 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller oftare (882) Bil 11,5 20,7 39,8 15,1 12,9 (767) Buss 64,0 24,0 8,6 1,4 2,0 (840) Cykel 23,0 16,7 29,3 18,6 12,5 (825) Gång 17,7 25,5 30,7 14,1 12,1

33 24. Hur ofta denna årstid använder Du något av dessa färdsätt för fritidsresor inom kommunen? (antal svar) Aldrig 1-3 gånger i månaden 1-2 gånger i veckan 3-4 gånger i veckan 5 gånger i veckan eller oftare (884) Bil 12,1 29,1 32,9 15,0 10,9 (762) Buss 61,5 27,7 7,1 2,0 1,7 (814) Cykel 25,1 22,1 21,6 18,2 13,0 (785) Gång 26,2 22,4 24,1 14,5 12,7 25. (925) Du är 55,1% Kvinna 44,9% Man 26. (917) Vilken är Din ålder? M=42,1 år, Std=15,9 år, år 27. (877) Hur många personer, inklusive Dig själv, bor i Ditt hushåll? Vuxna Barn 0-6 år Barn 7-12 år Barn år 1; 35,7% 11,0 % 12,2% 15,7 % 2; 58,7% 3 eller fler; 5,5% 28. (898) Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 63,1% Förvärvsarbete, heltid eller deltid 17,9% Studerande, militärtjänstgöring 1,6% Hemarbetande, föräldraledig 13,7% Sjukpensionär, pensionär 2,0% Arbetssökande 1,7% Annat:. 29. (868) Vilken är Din högsta genomförda utbildning? 10,9% Folkskola 8,1% Grundskola, folkhögskola 35,1% Gymnasieskola 43,3% Universitet, högskola 2,5% Annat:.

34 FRÅGOR OM PROJEKTET SMART FART Det pågår just nu ett projekt i Umeå som heter Smart Fart. Inom projektet finns det närmare 4000 bilar utrustade med en fartkollare som med ljud- och ljussignal gör föraren uppmärksam på hastighetsöverträdelser. 30. Har Du kommit i kontakt med projektet Smart Fart? Ja Nej Vet ej a)(913) Har Du blivit kontaktad för att delta i projektet Smart Fart? 20,0 76,8 3,2 b)(923) Har Din maka/make/sambo blivit kontaktad ensamstående för att delta i projektet Smart Fart? 11,9 59,4 5,1 23,6 c)(920) Deltar Din maka/make/sambo i projektet ensamstående Smart Fart? 7,2 68,6 1,3 22,9 d)(919) Har någon av den/de bilar Du använder privat ej tillgång till bil fartkollare? 11,0 74,6 0,9 13,5 e)(895) Har någon av den/de bilar Du använder i arbetet kör ej i arbetet fartkollare? 5,5 59,7 1,0 33,9 f)(896) Har Du åkt i en bil med fartkollare? 46,5 50,1 3,3 ej körkort g)(923) Har Du kört en bil med fartkollare? 20,8 71,6 0,9 6,7 h)(926) Känner Du någon annan som deltar i projektet Smart Fart? 44,8 51,4 3,8 i)(926) Känner Du till att att bussarna i Umeå lokaltrafik har fartkollare? 13,9 79,6 6,5 j)(925) Har Du sett/hört inslag om projektet Smart Fart i TV eller radio? 34,5 62,4 3,1 k)(923) Har Du sett artiklar i tidningar om projektet Smart Fart? 46,6 49,4 4,0 l)(924) Har Du sett reklampelare med uppmaningen att bli testförare inom projektet Smart Fart? 42,0 53,4 4,7 m)(926) Har Du besökt Smart Farts hemsida på internet? 2,2 97,0 0,9 Annat (918) Vad anser Du om projektet Smart Fart? Ganska Varken bra Ganska bra bra eller dåligt dåligt dåligt Vet ej (1-5) 16,4 29,7 20,2 4,9 2,6 26,1 2,29 1,00 Avslutningsvis, ser Du några andra problem för fotgängare och cyklister i trafiken som inte tagits upp bland frågorna? Nej: 73,9 Ja: 26,1 Tack för hjälpen!

35 BILAGA 3: FRÅGEFORMULÄR SLUTMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

36 FRÅGOR OM HASTIGHETER OCH TRAFIK 1. I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? Instämmer inte alls Instämmer helt a)(921) Antalet olyckor skulle minska om alla bilister höll hastighetsgränserna i tätort. 1,5 4,0 14,2 24,1 56,1 4,29 0,96 b)(917) Jag anser att det är en moralisk skyldighet för alla bilister att hålla hastighetsgränserna. 3,2 5,3 13,1 20,0 58,5 4,25 1,07 c)(914) Det finns ett starkt samband mellan hastighet och risk för olyckor. 1,0 3,2 9,4 24,0 62,5 4,44 0,86 d)(911) Säkerheten för fotgängare påverkas inte särskilt mycket av att hastighetsgränsen sänks från 50 till 30 km/tim. 35,8 25,0 18,4 11,1 9,7 2,34 1,32 2. Upplever Du att trafiken i centrala Umeå är: (899) Lugn 5,9 21,1 44,6 21,0 7,3 Stressig 3,03 0,98 (895) Trygg 4,5 25,8 46,4 18,3 5,0 Otrygg 2,94 0,90 (888) Anpassad 4,4 14,0 34,8 30,9 16,0 Inte alls 3,40 1,05 för barn anpassad för barn (896) Aggressiv 3,8 15,6 44,3 29,9 6,4 Vänlig 3,19 0,91 (891) Gles 2,8 10,1 38,6 34,6 13,9 Tät 3,47 0,95 (894) Säker 3,5 24,3 48,4 19,9 3,9 Osäker 2,97 0,86 (891) Snabb 4,3 19,4 53,0 19,1 4,3 Långsam 3,00 0,85 (885) Handikapp- 2,8 9,0 39,7 32,4 16,0 Inte alls anpassad handikappanpassad 3,50 0,96

37 UPPFATTNING OM RISK 3. Vilka risker upplever Du att det finns med biltrafiken i Umeå? Inga risker stora risker a)(917) Vilka risker för olyckor upplever Du att 2,2 20,2 58,8 15,6 3,3 2,98 0,76 biltrafiken i Umeå innebär i allmänhet? b)(919) Vilka risker för miljön upplever Du att 2,1 9,4 30,1 39,2 19,3 3,64 0,96 biltrafiken i Umeå innebär? c)(922) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 2,6 26,2 45,6 21,0 4,6 2,99 0,87 Umeå innebär för fotgängare i allmänhet? d)(919) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 2,1 17,5 34,7 32,1 13,6 3,38 0,99 Umeå innebär för cyklister i allmänhet? e)(918) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 12,5 39,5 34,7 10,8 2,4 2,51 0,93 Umeå innebär för Dig när Du går? f)(926) Vilka risker upplever Du att biltrafiken i 5,7 24,6 30,6 22,2 7,0 3,00 1,04 Umeå innebär för Dig när Du cyklar? Cyklar aldrig 9,8 (1-5) 4. Vilka risker upplever Du att det finns med cykeltrafiken i Umeå? Inga risker stora risker a)(906) Vilka risker för olyckor upplever Du att 1,0 13,9 31,7 34,0 19,4 3,57 0,99 cykeltrafiken i Umeå innebär i allmänhet? b)(910) Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 5,2 24,5 37,4 22,9 10,1 3,08 1,04 Umeå innebär för fotgängare i allmänhet? c)(903) Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 3,0 20,2 36,3 29,1 11,4 3,26 1,00 Umeå innebär för cyklister i allmänhet? d)(904) Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 11,4 29,9 30,6 19,6 8,5 2,84 1,1 3 Umeå för innebär Dig när Du går? e)(919) Vilka risker upplever Du att cykeltrafiken i 6,2 24,6 30,1 21,2 6,4 2,97 1,0 4 Umeå innebär för Dig när Du cyklar? Cyklar aldrig 11,4 (1-5)

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2012-02-23 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5.

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5. HÄRNÖSAND 20r2-04-18 Blomlådor eller inte? IA Namn: Gatuadress: Inlämnas senast den: 27 /4 Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och Kent Nilsson Hagagatan B5 Beslut uännösanr 2012-04-r8 Förslag till

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon:

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon: Cykelkurs övning och teori Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon: 0520-49 50 00 www.trollhattan.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Teoridel: Skyltar & regler...4-5 Teoridel: Vad säger lagen om...6

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2015-02-10 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Till Kammarrätten i Göteborg ÖVERKLAGANDE Yrkande Sofia Haargaard yrkar att Kammarrätten i Göteborg meddelar prövningstillstånd samt undanröjer dom i Förvaltningsrätten om att avslå överklagandet beträffande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Studiehandledning PROs Trafikbok

Studiehandledning PROs Trafikbok Kortkurs: Vad är en studiecirkel? En godkänd studiecirkel måste bestå av minst tre deltagare inklusive ledaren som träffas tre gånger i minst nio studietimmar! Folkbildningsrådet (FBR), som fördelar statsbidraget

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1996 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 24, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer