Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo."

Transkript

1 Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

2

3 ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare i bilen idag? Jämför Dina intryck med hur Du tycker det var innan fartkollaren monterades i bilen. Minskat Oförändrad Ökat mycket mycket a) Har Din hastighet på 30-sträckor ökat 8,1 48,1 42,7 1,0-2,37 0,65 Reg eller minskat inom försöksområdet? 8,8 37,2 53,4 0,3 0,3 2,46 0,67 M/M/S b) Har Din hastighet på 50-sträckor ökat 7,1 48,0 43,5 1,4-2,39 0,64 Reg eller minskat inom försöksområdet? 5,4 36,5 57,1 1,0-2,54 0,62 M/M/S c) Har Din hastighet på 70-sträckor ökat 4,7 44,3 49,7 1,4-2,48 0,61 Reg eller minskat inom försöksområdet? 6,1 30,8 61,0 1,7 0,3 2,59 0,65 M/M/S d) Har Dina körtider inom försöksområdet 0,3 10,2 74,9 14,6-3,04 0,51 Reg ökat eller minskat? 1,0 8,2 81,9 8,2 0,7 2,99 0,58 M/M/S e) Har Din säkerhet i trafiken ökat eller 0,7 8,5 56,8 31,3 2,7 3,27 0,68 Reg minskat inom försöksområdet? 0,7 6,4 61,4 28,8 2,7 3,26 0,65 M/M/S f) Har Din irritation i trafiken ökat eller 1,0 16,2 67,2 14,9 0,7 2,98 0,62 Reg minskat inom försöksområdet? 1,7 10,5 66,2 19,3 2,4 3,10 0,67 M/M/S g) Har Din stress i trafiken ökat eller 0,7 18,6 73,2 7,1 0,3 2,88 0,53 Reg minskat inom försöksområdet? 1,4 13,6 71,8 12,2 1,0 2,98 0,60 M/M/S h) Har Din uppmärksamhet på fotgängare 0,7 6,5 56,1 31,6 5,1 3,34 0,71 Reg ökat eller minskat inom försöksområdet? 0,7 4,4 58,8 30,3 5,8 3,36 0,69 M/M/S i) Tror Du att risken för att åka fast för fortkörning inom försöksområdet har 22,3 52,7 21,6 2,7 0,7 2,07 0,78 Reg ökat eller minskat? 16,6 40,7 36,3 6,4-2,33 0,83 M/M/S j) Har Din uppmärksamhet på hastighetsskyltar 1,7 11,6 46,6 34,9 5,1 3,30 0,81 Reg inom försöksområdet ökat eller minskat? 1,4 7,8 50,5 33,6 6,8 3,37 0,78 M/M/S k) Har Din uppmärksamhet på hastighetsskyltar - 3,4 65,8 27,8 3,1 3,31 0,58 Reg utanför försöksområdet ökat eller minskat? 0,3 4,1 65,0 28,2 2,4 3,28 0,59 M/M/S l) Har Din hastighet på 30-sträckor ökat eller 0,7 35,5 53,7 9,1 1,0 2,74 0,67 Reg minskat utanför försöksområdet? 2,7 21,8 67,9 6,8 0,7 2,81 0,62 M/M/S m) Har Din hastighet på 50-sträckor ökat eller - 31,1 61,5 6,4 1,0 2,77 0,60 Reg minskat utanför försöksområdet? 2,0 20,9 70,3 6,1 0,7 2,82 0,59 M/M/S n) Har Din hastighet på 70-sträckor ökat eller - 27,7 63,9 7,8 0,7 2,81 0,59 Reg minskat utanför försöksområdet? 1,0 17,9 73,0 6,8 1,4 2,90 0,58 M/M/S o) Har Din trygghet i trafiken ökat eller 0,7 4,1 65,0 29,3 1,0 3,26 0,58 Reg minskat? 0,3 3,8 68,5 24,0 3,4 3,26 0,60 M/M/S p) Har Din upplevelse av att vara kontrollerad - 5,1 66,1 27,1 1,7 3,25 0,57 Reg i trafiken ökat eller minskat? - 3,4 60,5 32,4 3,7 3,36 0,61 M/M/S q) Har Din körglädje i trafiken ökat eller 1,0 13,2 78,7 6,4 0,7 2,93 0,51 Reg minskat? 1,7 10,1 82,4 4,4 1,4 2,94 0,51 M/M/S r) Tror Du att Din bränsleförbrukning har 1,0 27,2 66,7 4,8 0,3 2,76 0,56 Reg ökat eller minskat? 1,7 22,3 69,9 5,1 1,0 2,81 0,59 M/M/S

4 2. Tycker Du att Du fått det svårare eller lättare att hålla hastigheten inom försöksområdet med hjälp av fartkollaren på: Mycket Oförändrat Mycket svårare lättare a) 30-sträckor? 0,3 2,7 18,8 52,0 26,2 4,01 0,77 Reg 0,3 2,4 29,6 41,9 25,8 3,90 0,82 M/M/S b) 50-sträckor? 0,3 2,7 25,3 51,2 20,5 3,89 0,77 Reg - 2,1 37,2 40,0 20,7 3,79 0,79 M/M/S c) 70-sträckor? 0,7 1,7 29,7 49,0 18,9 3,84 0,77 Reg - 1,7 44,8 35,5 17,9 3,70 0,78 M/M/S 3. Hur ofta har följande inträffat? Aldrig Ibland Alltid a) Hur ofta har Du kört så att fartkollaren 0,7 10,1 68,8 19,8 0,7 3,10 0,59 Reg varnat för hastighetsöverträdelse? 2,1 15,9 66,2 14,5 1,4 2,97 0,66 M/M/S b) Hur ofta har Du tyckt att det är störande om ljudsignalen låter när 21,2 21,2 34,7 15,5 7,4 2,67 1,19 Reg Du har passagerare i bilen? 25,1 24,7 25,4 15,8 8,9 2,59 1,27 M/M/S c) Hur ofta har passagerarna klagat? 43,2 20,9 22,0 11,1 2,7 2,09 1,16 Reg 45,2 23,4 19,0 10,7 1,7 2,00 1,11 M/M/S d) Hur ofta har Du fortsatt att överträda hastighetsgränsen trots att ljudsignalen 37,6 34,2 25,8 2,0 0,3 1,93 0,86 Reg varnat för hastighetsöverträdelse? 53,5 20,1 24,0 2,4-1,75 0,90 M/M/S Om Du svarat annat än Aldrig, varför har Du fortsatt överträda hastighetsgränsen trots varningen? Reg 23,3% Bråttom, 12,9% Trafikrytm, 9,5% Lättat på gasen, 54,3% Övrigt M/M/S 20,0% Bråttom, 13,8% Trafikrytm, 8,8% Fel på Fartkollaren, 57,4% Övrigt e) Hur ofta har Du valt annan väg för att undvika att köra på sträckor begränsade 84,1 7,4 7,4 0,7 0,3 1,26 0,65 Reg till 30 km/tim inom försöksområdet? 85,4 4,9 9,1 0,3 0,3 1,25 0,66 M/M/S FRÅGOR OM FARTKOLLAREN 4. Har Din fartkollare gått sönder vid något tillfälle under försöksperioden? Reg 1,0% Ja M/M/S 1,0% Ja 99,0% Nej 99,0% Nej 5. Har Du som en följd av att fartkollaren inte fungerat, fått den åtgärdad av bilprovningen vid något tillfälle under försöksperioden? Reg 1,6% Ja M/M/S 1,3% Ja 98,4% Nej 98,7% Nej

5 6. I vilken utsträckning litar Du på att fartkollaren varnar om Du överträder gällande hastighetsgräns inom försöksområdet? Inte alls Delvis Helt och hållet 5,7 7,1 22,0 22,0 43,2 3,90 1,20 Reg 7,6 4,1 22,8 21,7 43,8 3,90 1,23 M/M/S 7. Hur ofta har Du velat stänga av ljudsignalen? Aldrig Någon gång Ibland Ganska ofta Ofta 41,6 27,0 17,2 10,5 3,7 2,08 1,16 Reg 44,3 23,7 17,9 9,3 4,8 2,07 1,19 M/M/S 8. Hur ofta har Du önskat att Du kunnat ändra ljudet? Aldrig Någon gång Ibland Ganska ofta Ofta 38,4 26,6 15,8 10,8 8,4 2,24 1,30 Reg 39,7 26,9 12,1 12,4 9,0 2,24 1,33 M/M/S 9. Har Du vid något tillfälle satt ljudet ur funktion eller ändrat ljudnivån på fartkollaren? Reg 17,4% Ja M/M/S 9,6% Ja 82,6% Nej 90,4% Nej 10. Hur ofta har Du velat släcka lamporna på fartkollaren? Aldrig Någon gång Ibland Ganska ofta Ofta 96,0 2,4 0,7-1,0 1,08 0,45 Reg 91,4 5,5 2,1 0,7 0,3 1,13 0,49 M/M/S 11. Har Du vid något tillfälle täckt över lamporna på fartkollaren? Reg 1,0% Ja M/M/S 1,4% Ja 99,0% Nej 98,6% Nej 12. Hur ofta har Du velat stänga av fartkollaren? Aldrig Ibland Alltid 59,7 21,5 15,1 3,0 0,7 1,63 0,89 Reg 64,5 15,2 14,1 3,8 2,4 1,64 1,02 M/M/S 13. Har Du vid något tillfälle satt fartkollaren ur funktion? Reg 0,3% Ja M/M/S 0,3% Ja 99,7% Nej 99,7% Nej Om Du svarat Ja, varför har Du satt fartkollaren ur funktion?...

6 14. Är Din fartkollare i funktion för närvarande? Reg 92,6% Ja M/M/S 93,4% Ja 7,4% Nej 6,6% Nej 15. Hur påverkar fartkollaren Din körstil? När jag kör inom försöksområdet (fartkollaren lyser grönt) Aldrig Ibland Alltid a) - kör jag tills fartkollaren börjar varna och då sänker jag hastigheten tills 17,1 25,6 36,5 17,1 3,8 2,65 1,07 Reg den slutar varna. 25,9 23,8 35,8 11,0 3,5 2,43 1,10 M/M/S b) - är jag noga med att sänka hastigheten innan lägre hastighetsgräns så att 7,6 14,8 29,9 40,5 7,2 3,25 1,04 Reg fartkollaren inte skall varna. 7,1 12,8 31,3 31,0 17,8 3,40 1,13 M/M/S 16. I vilken utsträckning har det blivit en vana för Dig att hålla hastighetsgränserna: - inom försöksområdet sedan Du började köra med fartkollare? Inte alls Delvis Helt och hållet 3,4 5,1 23,1 41,2 27,2 3,84 1,00 Reg 6,3 4,9 21,1 37,9 29,8 3,80 1,11 M/M/S - utanför försöksområdet sedan Du började köra med fartkollare? Inte alls Delvis Helt och hållet 5,7 10,1 32,8 38,2 13,2 3,43 1,03 Reg 9,1 6,7 26,3 38,2 19,6 3,53 1,15 M/M/S 17. Vad tycker Du om fartkollaren som varnar om Du överskrider gällande hastighetsgräns? Mycket Ganska Varken/ Ganska Mycket dålig dålig eller bra bra 1,3 3,0 8,4 45,0 42,3 4,24 0,83 Reg 1,0 3,4 13,4 37,9 44,3 4,21 0,87 M/M/S 18. Vad innebär Ditt deltagande i försöket med fartkollare för Dig personligen? Helt Mycket betydelselöst betydelsefullt ,4 7,7 31,9 45,6 11,4 3,54 0,91 Reg 6,5 11,3 36,1 29,9 16,2 3,38 1,09 M/M/S Stor Ingen uppoffring uppoffring ,0 5,8 17,3 24,8 51,0 4,19 0,99 Reg 1,0 4,1 21,2 19,2 54,5 4,22 0,98 M/M/S

7 19. Vad tycker Du om den information Du fått om projektet Smart Fart? För lite Lagom För mycket information information 2,7 11,2 79,6 5,1 1,4 2,91 0,57 Reg 1,4 4,9 85,0 5,9 2,8 3,04 0,52 M/M/S 20. Hur upplever Du de kontakter Du haft med representanter för projektet Smart Fart? Mycket Varken bra Mycket dålig eller dålig bra a) när du blev rekryterad till försöket. 0,3 2,1 36,7 41,5 19,4 3,78 0,79 Reg 1,1 1,6 51,9 25,7 19,8 3,61 1,86 M/M/S b) vid monteringen av fartkollaren på - 1,7 18,5 35,7 44,1 4,22 0,81 Reg bilprovningen. 1,2-45,2 22,0 31,5 3,83 0,92 M/M/S c) vid övriga kontakter med representanter Har ej haft kontakt för projektet Smart Fart. 2,1 2,1 20,3 13,8 7,9 53,8 Reg 1,1 1,1 15,5 5,0 3,6 73,7 M/M/S 3,51 0,98 (1-5) Reg 3,34 0,92 (1-5) M/M/S FARTKOLLAREN EFTER FÖRSÖKETS SLUT 21. Vill Du behålla fartkollaren efter försökets slut? Reg 69,3% Ja M/M/S 68,4% Ja 30,7% Nej 31,6% Nej 22. Hur mycket är Du villig att betala för att få behålla fartkollaren efter försökets slut? Reg M=62 kr, Median=0 kr, Std=140 kr, kr M/M/S M=61 kr, Median=0 kr, Std= 136 kr, kr 23. Sätt ett pris på vad Du tycker fartkollaren skulle kosta i handeln? Den skulle få fördyra en ny bil med Reg M=276 kr, Median=150 kr, Std=383 kr, kr M/M/S M=215 kr, Median=100 kr, Std=277 kr, kr Som komplettering till en äldre bil skulle den få kosta Reg M=207 kr, Median=100kr, Std=291 kr, kr M/M/S M=167 kr, Median=100 kr, Std=226 kr, kr

8 FARTKOLLAREN I FRAMTIDEN 24. Anta att myndigheterna beslutar att införa fartkollare. Kommer Du och andra trafikanter att vinna på införandet av fartkollare? Inte vinna Vinna alls mycket a) I vilken utsträckning tror Du att Du 4,4 11,6 26,3 42,7 15,0 3,52 1,03 Reg skulle vinna på att alla bilar i Umeå 4,8 8,9 26,4 33,9 26,0 3,67 1,10 M/M/S hade fartkollare? b) I vilken utsträckning tror Du att övriga 3,8 10,2 25,6 43,7 16,7 3,59 1,00 Reg trafikanter skulle vinna på att alla bilar i 4,1 8,2 24,0 36,3 27,4 3,75 1,07 M/M/S Umeå hade fartkollare? 25. Anta att myndigheterna beslutar att införa fartkollare. Kommer Du och andra trafikanter att förlora på införandet av fartkollare? Inte förlora Förlora alls mycket a) I vilken utsträckning tror Du att Du skulle förlora på att alla bilar i Umeå 52,6 29,9 16,2 1,4-1,66 0,79 Reg hade fartkollare? 60,0 19,3 16,9 2,1 1,7 1,66 0,95 M/M/S b) I vilken utsträckning tror Du att övriga trafikanter skulle förlora på att alla bilar i 48,8 31,3 17,2 2,1 0,7 1,75 0,86 Reg Umeå hade fartkollare? 58,4 20,3 17,5 2,4 1,4 1,68 0,94 M/M/S 26. Anta att myndigheterna beslutade att införa fartkollare på alla 30-sträckor vad anser Du att det skulle innebära? Inte I mycket alls hög grad a) Anser Du att det skulle vara ett effektivt 1,0 4,7 13,9 43,7 36,6 4,10 0,88 Reg sätt att öka trafiksäkerheten? 2,4 3,1 15,4 34,1 45,1 4,16 0,96 M/M/S b) Anser Du att det skulle leda till en 55,1 22,6 14,9 6,8 0,7 1,75 0,99 Reg inskränkning av Din personliga frihet? 62,5 18,2 10,3 7,2 1,7 1,67 1,03 M/M/S c) Anser Du att det skulle innebära en personlig kostnad genom att Dina restider blir längre, resandet tråkigare eller mer 57,1 26,4 13,9 1,7 1,0 1,63 0,86 Reg stressigt? 63,0 15,8 15,4 4,5 1,4 1,65 0,98 M/M/S d) Anser Du att det skulle innebära en personlig vinst genom att Dina resor blir 4,4 12,5 30,4 37,8 14,9 3,46 1,03 Reg säkrare/tryggare? 5,1 9,9 28,0 33,8 23,2 3,60 1,10 M/M/S e) Anser Du att en sådan åtgärd skulle vara rättvis mot Dig och andra 2,7 5,8 32,1 38,6 20,8 3,69 0,96 Reg biltrafikanter i landet? 4,4 4,4 29,0 33,4 28,7 3,77 1,05 M/M/S f) I vilken grad skulle Du stödja en sådan 4,4 6,4 26,4 36,8 26,0 3,74 1,05 Reg åtgärd? 5,1 5,1 23,2 30,4 36,2 3,87 1,12 M/M/S

9 27. Anta att myndigheterna beslutade att införa fartkollare på alla 50-sträckor vad anser Du att det skulle innebära? Inte I mycket alls hög grad a) Anser Du att det skulle vara ett effektivt 1,0 5,4 23,1 41,5 28,9 3,92 0,91 Reg sätt att öka trafiksäkerheten? 3,8 6,1 16,7 37,5 35,8 3,96 1,05 M/M/S b) Anser Du att det skulle leda till en 46,1 29,7 15,4 8,5 0,3 1,87 0,99 Reg inskränkning av Din personliga frihet? 58,0 20,1 14,3 6,5 1,0 1,72 1,00 M/M/S c) Anser Du att det skulle innebära en personlig kostnad genom att Dina restider blir längre, resandet tråkigare eller mer 52,4 26,9 17,3 2,4 1,0 1,73 0,90 Reg stressigt? 55,5 21,2 17,5 4,5 1,4 1,75 0,99 M/M/S d) Anser Du att det skulle innebära en personlig vinst genom att Dina resor blir 3,7 11,5 33,6 38,3 12,9 3,45 0,98 Reg säkrare/tryggare? 6,2 9,3 26,1 35,7 22,7 3,59 1,12 M/M/S e) Anser Du att en sådan åtgärd skulle vara rättvis mot Dig och andra 2,4 7,9 33,1 38,3 18,3 3,62 0,95 Reg biltrafikanter i landet? 4,5 6,5 27,4 36,3 25,3 3,72 1,05 M/M/S f) I vilken grad skulle Du stödja en sådan 5,1 8,2 27,9 34,4 24,5 3,65 1,09 Reg åtgärd? 5,5 9,2 21,6 32,2 31,5 3,75 1,16 M/M/S 28. Anta att myndigheterna beslutade att införa fartkollare på alla 90-sträckor vad anser Du att det skulle innebära? Inte I mycket alls hög grad a) Anser Du att det skulle vara ett effektivt 5,4 16,2 23,0 32,4 23,0 3,51 1,17 Reg sätt att öka trafiksäkerheten? 6,9 13,7 21,6 25,8 32,0 3,62 1,25 M/M/S b) Anser Du att det skulle leda till en 28,8 25,8 21,4 19,7 4,4 2,45 1,22 Reg inskränkning av Din personliga frihet? 41,8 15,8 20,5 16,4 5,5 2,28 1,30 M/M/S c) Anser Du att det skulle innebära en personlig kostnad genom att Dina restider blir längre, resandet tråkigare eller mer 34,2 24,1 25,1 13,6 3,1 2,27 1,16 Reg stressigt? 40,9 18,6 24,4 10,7 5,5 2,21 1,24 M/M/S d) Anser Du att det skulle innebära en personlig vinst genom att Dina resor blir 5,4 13,2 35,8 31,8 13,9 3,35 1,05 Reg säkrare/tryggare? 8,2 9,6 29,6 28,5 24,1 3,51 1,19 M/M/S e) Anser Du att en sådan åtgärd skulle vara rättvis mot Dig och andra 6,1 13,7 36,5 29,4 14,3 3,32 1,07 Reg biltrafikanter i landet? 9,3 8,3 31,4 26,9 24,1 3,48 1,21 M/M/S f) I vilken grad skulle Du stödja en sådan 15,9 16,2 29,4 22,6 15,9 3,06 1,29 Reg åtgärd? 14,1 13,4 25,5 22,1 24,8 3,30 1,35 M/M/S

10 29. Vad tycker Du om fartkollaren i allmänhet? Instämmer Instämmer inte alls helt a) Fartkollare skall vara obligatoriskt 7,2 12,1 24,8 34,1 21,7 3,51 1,17 Reg i tätortstrafik. 9,7 7,9 23,4 27,6 31,4 3,63 1,27 M/M/S b) Fartkollare skall inte finnas för landsvägs- 16,6 14,1 18,3 20,0 31,0 3,35 1,46 Reg trafik. 21,8 9,5 20,8 18,3 29,6 3,24 1,51 M/M/S c) Fartkollaren skall varna för hastighets- 31,7 16,0 17,1 20,6 14,6 2,70 1,46 Reg överträdelse bara på 30-sträckor. 31,8 10,6 22,3 18,0 17,3 2,78 1,49 M/M/S d) Det borde vara lag på att alla bilar ska vara 18,5 15,7 28,9 23,0 13,9 2,98 1,30 Reg utrustade med fartkollare. 18,5 12,6 24,5 19,6 24,8 3,20 1,42 M/M/S e) Om alla bilar hade fartkollare skulle hastigheten minska - på 30-sträckor i tätortstrafik. 1,4 4,2 13,5 35,3 45,7 4,20 0,92 Reg 1,7 3,5 13,8 33,2 47,8 4,22 0,93 M/M/S - på 50-sträckor i tätortstrafik. 1,0 4,2 16,6 38,4 39,8 4,12 0,90 Reg - på 70-sträckor i tätortstrafik. 1,7 3,4 18,6 33,8 42,4 4,12 0,94 M/M/S 2,1 7,6 22,8 33,1 34,5 3,90 1,03 Reg 3,4 4,8 23,1 31,4 37,2 3,94 1,05 M/M/S f) Om alla bilar hade fartkollare skulle 7,3 18,4 25,0 27,1 22,2 3,39 1,22 Reg hastigheten minska på landsväg. 8,0 18,8 24,3 25,7 23,3 3,38 1,25 M/M/S g) Fartkollare borde kopplas direkt till polisen 84,8 9,0 3,5 1,0 1,7 1,26 0,73 Reg och böter skickas ut så snart man kör för fort.71,4 14,6 8,4 3,5 2,1 1,50 0,94 M/M/S h) Om alla bilar hade fartkollare i tätort 29,9 20,5 30,2 16,0 3,5 2,43 1,17 Reg skulle luftföroreningarna öka. 30,5 21,1 31,9 12,3 4,2 2,39 1,16 M/M/S i) Om alla bilar hade fartkollare i tätort 29,4 27,3 27,0 11,8 4,5 2,35 1,15 Reg skulle köerna öka på gatorna. 31,5 24,1 28,3 11,9 4,2 2,33 1,16 M/M/S j) Det bästa med att ha fartkollare i bilen är att man inte behöver bry sig om att hålla reda på vilken hastighet som gäller 41,4 19,3 21,7 11,4 6,2 2,22 1,27 Reg när man är inom försöksområdet. 42,6 19,7 20,4 11,8 5,5 2,18 1,25 M/M/S

11 FRÅGOR OM HASTIGHETER OCH HASTIGHETSGRÄNSER 30. I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? Instämmer Instämmer inte alls helt a) Om jag håller hastighetsgränsen bildas det 10,3 14,8 26,2 34,5 14,1 3,27 1,18 Reg ofta en kö av bilar bakom mig. 11,6 16,8 24,9 37,5 9,1 3,16 1,16 M/M/S b) Med fartkollaren kan jag hålla hastighetsgränsen utan att bry 13,5 19,4 23,6 24,7 18,8 3,16 1,31 Reg mig om vad andra bilister tycker. 13,9 12,2 25,7 26,0 22,2 3,31 1,32 M/M/S c) Det är viktigare för mig att följa trafikrytmen 30,2 25,0 24,7 16,7 3,5 2,38 1,18 Reg i tätort än att hålla hastighetsgränserna. 37,8 30,9 20,1 9,4 1,7 2,06 1,05 M/M/S d) Jag kör fortare än gällande hastighetsgräns 35,5 27,6 24,5 11,0 1,4 2,15 1,07 Reg om andra gör det. 43,1 30,9 19,1 6,6 0,3 1,90 0,95 M/M/S e) Om jag alltid håller hastighetsgränserna 14,9 20,5 26,0 30,2 8,3 2,97 1,20 Reg kan det få andra att göra farliga omkörningar.17,7 19,8 32,6 25,7 4,2 2,79 1,14 M/M/S f) Det är stressande för mig att försöka hålla 39,8 28,4 20,8 9,3 1,7 2,05 1,07 Reg hastighetsgränserna. 42,5 27,5 22,0 6,3 1,7 1,97 1,03 M/M/S g) Jag kör ofta för fort för att inte vara en 44,4 32,6 16,7 4,9 1,4 1,86 0,96 Reg bromskloss i trafiken. 56,3 27,4 11,5 4,2 0,7 1,66 0,89 M/M/S h) Antalet olyckor skulle minska om alla 1,0 3,8 11,1 36,7 47,4 4,26 0,88 Reg höll hastighetsgränserna i tätort. 2,8 3,8 11,1 29,2 53,1 4,26 0,99 M/M/S i) Jag anser att det är en moralisk skyldighet 1,7 5,9 19,4 31,8 41,2 4,05 1,00 Reg för alla att hålla hastighetsgränserna. 3,5 4,5 12,8 28,1 51,0 4,19 1,05 M/M/S j) De som alltid håller hastighetsgränserna 25,9 28,6 23,8 17,9 3,8 2,45 1,16 Reg skapar köer och irritation i trafiken. 31,7 25,4 25,4 13,6 3,8 2,32 1,17 M/M/S k) Det finns ett starkt samband mellan hastighet 2,1 1,4 10,7 25,5 60,3 4,41 0,89 Reg och risk för olyckor. 1,7 2,4 9,0 22,8 64,0 4,45 0,88 M/M/S 31. Vad tycker du om hastighetsgränsen: Ofta Lagom Ofta för låg för hög 30 km/tim i tätort? 36,9 35,9 26,1 0,3 0,7 1,92 0,84 Reg 29,6 29,6 40,1 0,3 0,3 2,12 0,85 M/M/S 30 km/tim i bostadsområden i tätort? 12,9 35,5 48,4 2,4 0,7 2,43 0,77 Reg 8,4 28,2 61,0 1,7 0,7 2,58 0,70 M/M/S 30 km/tim vid skola och daghem i tätort? 1,7 2,8 89,9 3,8 1,7 3,01 0,45 Reg 1,7 3,1 89,2 3,1 2,8 3,02 0,49 M/M/S 50 km/tim i tätort? 1,4 3,1 87,1 6,3 2,1 3,05 0,48 Reg 0,3 2,1 83,7 10,4 3,5 3,15 0,51 M/M/S 50 km/tim i bostadsområden i tätort? 0,4 1,8 63,4 23,6 10,9 3,43 0,72 Reg - 0,4 56,3 31,3 12,0 3,55 0,70 M/M/S 50 km/tim vid skola och daghem i tätort? 1,0 1,4 12,9 30,1 54,5 4,36 0,84 Reg 0,7 0,7 12,5 24,6 61,6 4,46 0,79 M/M/S 70 km/tim i tätort? 0,3 1,7 24,7 30,9 42,4 4,13 0,87 Reg 0,3 1,0 18,3 30,4 49,8 4,28 0,82 M/M/S

12 32. Hur svårt är det för Dig att hålla hastighetsgränsen: Mycket Varken Mycket svårt eller lätt 30 km/tim i tätort? 10,8 30,3 28,6 16,8 13,5 2,92 1,20 Reg 8,9 23,9 27,0 22,2 18,1 3,17 1,23 M/M/S 30 km/tim i bostadsområden i tätort? 6,1 24,9 32,3 19,2 17,5 3,17 1,17 Reg 3,4 18,6 30,0 20,3 27,6 3,50 1,18 M/M/S 30 km/tim vid skola och daghem i tätort? 1,3 6,1 21,9 24,9 45,8 4,08 1,02 Reg 1,0 5,4 20,4 19,4 53,7 4,19 1,01 M/M/S 50 km/tim i tätort? - 4,4 47,3 23,8 24,5 3,68 0,89 Reg 0,3 4,4 37,4 24,8 33,0 3,86 0,95 M/M/S 50 km/tim i bostadsområden i tätort? 0,3 4,1 39,5 28,2 27,9 3,79 0,91 Reg 1,0 3,1 34,9 25,3 35,6 3,91 0,96 M/M/S 50 km/tim vid skola och daghem i tätort? 1,7 5,8 24,7 21,7 46,1 4,05 1,05 Reg 1,7 5,1 25,7 18,2 49,3 4,08 1,05 M/M/S 70 km/tim i tätort? 1,7 7,4 31,8 23,0 36,1 3,84 1,05 Reg 2,7 4,8 32,9 19,5 40,1 3,89 1,08 M/M/S 33. Ur Din egen moraliska synpunkt - hur viktigt är det att hålla hastighetsgränsen: Inte alls Mycket viktig viktig 30 km/tim i tätort? 3,1 7,5 25,2 30,6 33,7 3,84 1,07 Reg 2,0 4,8 19,4 27,9 45,9 4,11 1,01 M/M/S 30 km/tim i bostadsområden i tätort? 2,0 5,4 16,6 36,1 39,9 4,06 0,98 Reg 1,0 1,7 13,4 28,1 55,8 4,36 0,85 M/M/S 30 km/tim vid skola och daghem i tätort? 0,7 1,4 4,1 17,6 76,4 4,68 0,68 Reg - - 2,7 9,5 87,8 4,85 0,43 M/M/S 50 km/tim i tätort? 0,7 2,4 25,0 31,8 40,2 4,08 0,90 Reg 0,7 0,3 16,7 29,6 52,7 4,33 0,81 M/M/S 50 km/tim i bostadsområden i tätort? 0,7 1,7 18,2 30,0 49,5 4,26 0,86 Reg 1,0-9,3 25,5 64,1 4,52 0,75 M/M/S 50 km/tim vid skola och daghem i tätort? 0,7 1,7 6,7 16,5 74,4 4,62 0,74 Reg 0,7 0,7 4,9 11,1 82,6 4,74 0,64 M/M/S 70 km/tim i tätort? 0,7 4,4 25,3 27,6 42,1 4,06 0,95 Reg 1,0 3,1 16,8 24,0 55,1 4,29 0,92 M/M/S

13 34. Hur acceptabelt är det för Dig att överskrida hastighetsgränsen: Inte Helt acceptabelt acceptabelt 30 km/tim i tätort? 43,6 29,4 17,2 7,4 2,4 1,96 1,06 Reg 50,0 25,3 16,8 5,8 2,1 1,85 1,03 M/M/S 30 km/tim i bostadsområden i tätort? 50,0 30,4 13,5 4,7 1,4 1,77 0,95 Reg 57,0 24,2 13,3 3,8 1,7 1,69 0,96 M/M/S 30 km/tim vid skola och daghem i tätort? 83,8 9,1 3,4 0,7 3,0 1,30 0,83 Reg 86,1 8,5 1,7 1,0 2,7 1,26 0,78 M/M/S 50 km/tim i tätort? 38,4 36,4 19,2 4,4 1,7 1,95 0,95 Reg 48,5 29,7 17,1 3,1 1,7 1,80 0,95 M/M/S 50 km/tim i bostadsområden i tätort? 49,5 32,7 13,5 2,7 1,7 1,74 0,91 Reg 58,7 24,9 11,6 2,4 2,4 1,65 0,95 M/M/S 50 km/tim vid skola och daghem i tätort? 76,9 14,2 6,1 0,7 2,0 1,37 0,80 Reg 80,5 11,9 3,4 1,4 2,7 1,34 0,84 M/M/S 70 km/tim i tätort? 41,7 27,5 23,1 6,8 1,0 1,98 1,01 Reg 45,4 28,7 19,5 5,1 1,4 1,88 0,98 M/M/S 35. Vad tror Du personer som är viktiga för Dig (t. ex. i familjen, nära bekanta) tycker ifall Du överskrider hastighetsgränsen: Inte Helt acceptabelt acceptabelt 30 km/timme i tätort? 46,1 32,4 17,7 3,1 0,7 1,80 0,89 Reg 44,0 27,5 21,6 4,5 2,4 1,94 1,03 M/M/S 30 km/timme i bostadsområden i tätort? 52,6 30,4 14,3 2,0 0,7 1,68 0,84 Reg 47,9 29,8 16,8 4,1 1,4 1,81 0,95 M/M/S 30 km/timme vid skola och daghem i tätort?74,4 18,4 5,8 0,3 1,0 1,35 0,70 Reg 73,3 14,4 9,6 1,4 1,4 1,43 0,83 M/M/S 50 km/timme i tätort? 44,4 33,1 19,8 2,4 0,3 1,81 0,86 Reg 43,6 27,1 24,4 3,1 1,7 1,92 0,98 M/M/S 50 km/timme i bostadsområden i tätort? 52,2 29,4 16,0 2,0 0,3 1,69 0,84 Reg 48,5 28,2 19,2 3,1 1,0 1,80 0,93 M/M/S 50 km/timme vid skola och daghem i tätort?72,7 19,1 7,2 0,7 0,3 1,37 0,68 Reg 69,7 16,2 12,4 1,4 0,3 1,47 0,79 M/M/S 70 km/timme i tätort? 41,6 31,4 22,9 4,1-1,89 0,89 Reg 39,3 30,3 24,1 4,5 1,7 1,99 0,99 M/M/S

14 UPPFATTNING OM RISK 36. Vilka risker upplever Du att det finns med bilkörning? Inga Mycket risker stora risker a) Förknippar Du biltrafik i tätort med 1,3 12,8 43,4 33,7 8,8 3,36 0,86 Reg risk för olyckor? 2,4 8,5 43,0 34,5 11,6 3,44 0,89 M/M/S b) Förknippar Du biltrafik i tätort med 0,3 10,4 36,4 42,8 10,1 3,52 0,83 Reg risk för miljön? 1,0 7,5 36,5 42,3 12,6 3,58 0,84 M/M/S c) Förknippar Du biltrafik i tätort med 2,4 25,6 47,8 20,2 4,0 2,98 0,85 Reg risk för Dig personligen? 2,0 23,5 46,1 22,5 5,8 3,06 0,88 M/M/S d) Förknippar Du biltrafik i tätort med 2,4 16,2 48,1 27,9 5,4 3,18 0,85 Reg risk för allmänheten? 2,7 14,4 48,3 29,1 5,5 3,20 0,85 M/M/S e) Förknippar Du Din bilkörning i tätort 5,4 36,4 39,7 15,5 3,0 2,74 0,89 Reg med risk för olyckor? 7,2 32,1 40,6 17,1 3,1 2,77 0,92 M/M/S f) Förknippar Du Din bilkörning i tätort 2,7 15,8 45,8 32,0 3,7 3,18 0,84 Reg med risk för miljön? 3,8 17,4 39,9 31,7 7,2 3,21 0,94 M/M/S g) Förknippar Du Din bilkörning i tätort 8,1 36,8 40,5 12,8 1,7 2,63 0,87 Reg med risk för Dig personligen? 8,6 31,7 46,2 9,7 3,8 2,68 0,90 M/M/S h) Förknippar Du Din bilkörning i tätort 7,4 39,9 38,2 12,2 2,4 2,62 0,88 Reg med risk för allmänheten? 11,6 32,1 42,0 12,3 2,0 2,61 0,92 M/M/S FRÅGOR OM TRAFIKBETEENDEN 37. Om Du ser till Ditt eget beteende som bilist: Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta medel std a) Hur ofta överskrider Du 19,3 54,6 11,9 11,9 2,0 0,3 2,24 0,99 Reg hastighetsgränsen 30 km/tim i tätort med 10 km/tim eller mer? 28,0 48,1 13,3 8,9 1,7-2,08 0,96 M/M/S b) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 50 km/tim i 12,2 42,2 25,2 18,7 1,4 0,3 2,56 1,00 Reg tätort med 10 km/tim eller mer? 20,5 46,4 20,8 11,6 0,7-2,26 0,94 M/M/S c) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70 km/tim i 9,2 40,0 25,4 23,4 2,0-2,69 0,99 Reg tätort med 10 km/tim eller mer? 18,8 43,0 22,2 14,7 1,4-2,37 0,99 M/M/S d) Hur ofta händer det att Du retar Dig på andra bilister som håller 37,2 31,4 19,8 11,3 0,3-2,06 1,03 Reg gällande hastighetsgräns? 43,8 31,8 15,8 7,9 0,7-1,90 0,98 M/M/S e) Hur ofta släpper Du fram andra trafikanter i korsningar med - 0,7 1,0 8,8 41,8 47,6 5,35 0,74 Reg högerregel? 0,7 2,1 1,7 7,9 43,0 44,7 5,24 0,91 M/M/S

15 Aldrig Mycket Sällan Ibland Ofta Mycket sällan ofta medel std f) Hur ofta händer det att Du ökar farten för att inte bli omkörd av 49,3 35,0 11,9 3, ,70 0,82 Reg en annan bilist? 57,3 25,9 10,6 5,1 1,0-1,67 0,93 M/M/S g) Hur ofta stannar Du och släpper fram gående vid markerat men - - 0,3 2,7 39,0 58,0 5,55 0,57 Reg inte ljusreglerat övergångsställe? 0,3 0,7 0,7 2,7 29,8 65,8 5,58 0,70 M/M/S 38. Om Du ser till Andra bilisters beteenden: Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta medel std a) Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 30 km/tim i - 11,0 15,2 40,0 30,7 3,1 4,00 1,01 Reg tätort med 10 km/tim eller mer? - 7,3 9,4 43,1 33,3 6,9 4,23 0,97 M/M/S b) Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 50 km/tim i 0,3 4,1 13,4 45,9 31,0 5,2 4,19 0,90 Reg tätort med 10 km/tim eller mer? 0,3 4,2 7,6 45,1 37,5 5,2 4,31 0,87 M/M/S c) Hur ofta överskrider Andra bilister hastighetsgränsen 70 km/tim i 0,3 3,4 10,0 45,5 34,1 6,6 4,29 0,89 Reg tätort med 10 km/tim eller mer? - 5,9 6,6 46,9 31,9 8,7 4,31 0,94 M/M/S d) Hur ofta släpper Andra bilister fram andra trafikanter i korsningar 0,3 2,8 8,3 33,7 49,3 5,6 4,45 0,86 Reg med högerregel? 0,7 2,1 4,9 38,9 47,9 5,6 4,48 0,82 M/M/S e) Hur ofta händer det att Andra bilister ökar farten för att inte bli - 17,8 31,7 41,1 7,7 1,7 3,44 0,93 Reg omkörd av en annan bilist? 1,4 15,0 23,4 47,9 10,1 2,1 3,57 0,98 M/M/S f) Hur ofta händer det att Andra bilister stannar och släpper fram - 2,1 3,1 17,4 59,2 18,1 4,88 0,81 Reg gående vid markerat men inte ljusreglerat övergångsställe? - 1,7 1,4 22,5 57,1 17,3 4,87 0,77 M/M/S 39. Har Du som bilförare råkat ut för någon trafikolycka under de tre senaste åren, som lett till skada på person eller fordon? (Även små skador som blåmärke, skrubbsår eller en liten skada på fordonet ska räknas.) Reg M/M/S 93,2% Nej, jag har inte råkat ut för några trafikolyckor. 6,8 % Ja, i så fall, hur många olyckor? Totalt: 21 svarspersoner, En olycka 18 personer, Två eller fler olyckor 3 personer. 95,6 % Nej, jag har inte råkat ut för några trafikolyckor. 4,4 % Ja, i så fall, hur många olyckor? Totalt: 13 svarspersoner, En olycka 11 personer, Två eller fler olyckor 2 personer.

16 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA HASTIGHETEN 40. Vad tycker Du om följande åtgärder för att öka efterlevnaden av hastighetsgränser? Mycket Varken bra Mycket dåligt eller dåligt bra a) Polisövervakning i form av fartkontroller? 2,7 7,1 25,2 43,9 21,1 3,73 0,96 Reg 2,8 3,5 22,1 39,1 32,5 3,95 0,97 M/M/S b) Övervakningskameror med direkt 17,9 16,5 23,4 25,4 16,8 3,07 1,35 Reg koppling till polisen? 12,1 11,7 22,8 27,9 25,5 3,43 1,31 M/M/S c) Blomlådor som farthinder inom tätort? 25,0 19,9 24,7 23,6 6,8 2,67 1,27 Reg 28,3 16,7 22,2 19,8 13,0 2,72 1,40 M/M/S d) Gupp som farthinder inom tätort? 53,1 22,8 14,3 8,5 1,4 1,82 1,05 Reg 51,9 23,4 11,7 10,3 2,7 1,89 1,13 M/M/S e) Minirondeller som farthinder inom tätort? 14,0 21,5 25,3 28,0 11,3 3,01 1,23 Reg 16,1 14,4 27,1 30,1 12,3 3,08 1,26 M/M/S f) Fartkollare i bil (d.v.s. sådan utrustning som 1,4 3,4 21,2 41,3 32,8 4,01 0,90 Reg Du nu får testa) inom tätort? 2,1 6,2 18,5 36,6 36,6 4,00 0,99 M/M/S g) Hastighetsanpassare i bil (utrustning som 31,2 21,1 27,0 14,7 6,0 2,43 1,24 Reg ger ett mottryck i gaspedalen) inom tätort? 25,2 16,1 25,5 20,6 12,6 2,79 1,36 M/M/S h) Upphöjda övergångsställen som farthinder 37,8 23,8 18,7 16,3 3,4 2,24 1,21 Reg inom tätort? 32,9 23,3 17,8 19,9 6,2 2,43 1,29 M/M/S i) Liten bildskärm i bil (utrustning som 9,0 12,5 32,9 31,5 14,2 3,29 1,13 Reg informerar om gällande hastighetsgräns) 13,5 14,2 39,2 19,8 13,2 3,05 1,19 M/M/S inom tätort?

17 ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHETEN 41. Det finns många sätt att försöka öka trafiksäkerheten. I vilken utsträckning tror Du att följande åtgärder skulle vara effektiva sätt att öka trafiksäkerheten? Inte alls Mycket effektivt effektivt a) Mer information om trafiksäkerhet. 3,4 9,5 37,3 39,0 10,8 3,44 0,93 Reg 2,8 12,8 42,6 30,1 11,8 3,35 0,94 M/M/S b) Fysiska hinder på vägbanan (t.ex. väggupp). 34,7 29,9 17,3 15,3 2,7 2,21 1,16 Reg 29,3 32,1 22,1 12,4 4,1 2,30 1,14 M/M/S c) Fartkollare med bildskärm som visar aktuell 5,6 15,6 31,3 34,4 13,2 3,34 1,07 Reg hastighet i tätortstrafik. 5,6 16,8 34,6 30,4 12,6 3,28 1,06 M/M/S d) Fler poliser synliga i trafiken. 1,0 3,1 12,2 38,0 45,8 4,24 0,86 Reg 0,3 2,1 4,8 37,3 55,5 4,46 0,71 M/M/S e) Fler rondeller. 3,8 8,9 35,2 37,2 15,0 3,51 0,98 Reg 4,5 5,1 37,3 36,6 16,4 3,55 0,97 M/M/S f) Lägre hastighetsgränser i tätort. 5,8 22,4 44,7 20,7 6,4 3,00 0,96 Reg 4,1 15,5 44,7 22,0 13,7 3,26 1,01 M/M/S g) Fler trafikregler. 45,1 38,0 15,6 1,0 0,3 1,74 0,78 Reg 32,6 41,9 22,0 2,7 0,7 1,97 0,85 M/M/S h) Fler hastighetskontroller i tätortstrafik. 3,7 12,5 27,8 38,3 17,6 3,54 1,04 Reg 2,8 4,5 28,4 39,1 25,3 3,80 0,96 M/M/S i) Bredare landsvägar. 2,4 3,7 18,2 35,8 39,9 4,07 0,97 Reg 2,4 4,8 22,8 31,4 38,6 3,99 1,01 M/M/S j) Hårdare straff vid trafikförseelser. 7,2 19,5 43,0 20,8 9,6 3,06 1,04 Reg 7,6 17,9 38,3 22,1 14,1 3,17 1,12 M/M/S k) Trafikövervakning med registrerande kameror.7,5 9,9 23,5 35,2 23,9 3,58 1,17 Reg 6,2 5,8 25,0 33,2 29,8 3,75 1,13 M/M/S l) Aktiv gaspedal, (d.v.s. en anordning som gör att gaspedalen blir betydligt svårare att trycka ner när föraren kör fortare än 24,7 22,7 28,5 15,5 8,6 2,60 1,25 Reg gällande hastighetsgräns) i tätortstrafik. 18,0 15,9 29,4 24,9 11,8 2,97 1,27 M/M/S m) Mer övervakning i tätortstrafik. 3,1 5,8 30,8 42,0 18,3 3,67 0,94 Reg 1,0 5,2 27,5 43,6 22,7 3,82 0,88 M/M/S n) Fartkollare i bil (d.v.s. sådan utrustning 3,1 3,1 24,8 40,8 28,2 3,88 0,96 Reg som Du nu får testa) i tätort. 2,4 7,6 22,7 36,4 30,9 3,86 1,02 M/M/S o) Fler gång- och cykelbanor. 1,0 1,4 10,5 37,2 50,0 4,34 0,80 Reg 0,7 1,0 12,7 28,9 56,7 4,40 0,80 M/M/S

18 Inte alls Mycket effektivt effektivt p) Planskilda korsningar i tätort. 0,7 0,3 12,8 30,1 56,1 4,41 0,78 Reg 0,7 1,0 12,3 29,4 56,7 4,40 0,79 M/M/S q) Utbyggd kollektivtrafik. 2,4 6,4 27,1 29,8 34,2 3,87 1,04 Reg 2,4 4,8 22,2 34,8 35,8 3,97 0,99 M/M/S FRÅGOR OM EGET INFLYTANDE OCH BEHOV AV ÅTGÄRDER 42. Nedan kommer några frågor om hur Du uppfattar Ditt eget inflytande över beslut som rör bilen och behov av åtgärder för att begränsa hastigheten. a) Hur stort inflytande har Du på vem i hushållet som använder bilen? Reg 6,5 M/M/S 1,0 Jag har allt inflytande 23,9 3,8 Jag har mer inflytande än min maka/make/sambo 67,2 67,2 Vi har lika stort inflytande 2,0 22,6 Min maka/make/sambo har mer inflytande 0,3 5,2 Min maka/make/sambo har allt inflytande medel 2,66 3,27 std 0,65 0,67 b) Hur stort behov upplever Du att Du har av en fartkollare i bilen? Reg 4,9 M/M/S 0,4 Bara jag har behov 23,9 9,6 Jag har mer behov än min maka/make/sambo 65,3 64,6 Vi har lika stort behov 5,6 19,6 Min maka/make/sambo har mer behov 0,4 5,7 Bara min maka/make/sambo har behov medel 2,73 3,21 std 0,66 0,70 c) För att minska hastigheten i tätort brukar olika åtgärder vidtas, t.ex. blomlådor, gupp och minirondeller. Hur stort behov har Du av dessa åtgärder för att hålla hastigheten? Reg 4,7 M/M/S - Bara jag har behov 18,2 5,7 Jag har mer behov än min maka/make/sambo 72,6 76,6 Vi har lika stort behov 3,6 13,2 Min maka/make/sambo har mer behov 0,7 4,5 Bara min maka/make/sambo har behov medel 2,77 3,17 std 0,62 0,59

19 DIN MAKA/MAKE/SAMBOS INSTÄLLNING OCH BETEENDE 43. Nedan kommer några frågor om hur Du tror att Din maka/make/sambo uppfattar sitt inflytande när det gäller beslut som rör bilen. Vi ber Dig att inte diskutera eller jämföra svaren på frågorna med Din maka/make/sambo. a) Hur stort inflytande tror Du att Din maka/make/sambo upplever sig ha på vem i hushållet som använder bilen? Reg 10,6 M/M/S 2,4 Min maka/make/sambo upplever att jag har allt inflytande 33,1 6,2 Min maka/make/sambo upplever att jag har mer inflytande 52,2 62,9 Min maka/make/sambo upplever att vi har lika stort inflytande 3,8 22,3 Min maka/make/sambo upplever sig ha mer inflytande 0,3 6,2 Min maka/make/sambo upplever sig ha allt inflytande medel 2,50 3,24 std 0,75 0,76 b) Hur stort behov tror Du att Din maka/make/sambo upplever sig ha av en fartkollare i bilen? Reg 9,1 M/M/S 0,4 Min maka/make/sambo upplever att bara jag har behov 28,9 11,3 Min maka/make/sambo upplever att jag har mer behov 54,7 67,7 Min maka/make/sambo upplever att vi har lika stort behov 6,6 17,0 Min maka/make/sambo upplever sig ha mer behov 0,7 3,5 Min maka/make/sambo upplever att endast han/hon har behov medel 2,61 3,12 std 0,77 0,65 c) För att minska hastigheten i tätort brukar olika åtgärder vidtas, t.ex. blomlådor, gupp och minirondeller. Hur stort behov tror Du att Din make/maka/sambo har av dessa åtgärder för att hålla hastigheten? Reg 5,8 M/M/S 1,1 Min maka/make/sambo upplever att bara jag har behov 25,5 6,1 Min maka/make/sambo upplever att jag har mer behov 64,6 76,4 Min maka/make/sambo upplever att vi har lika stort behov 3,6 13,3 Min maka/make/sambo upplever sig ha mer behov 0,4 3,0 Min maka/make/sambo upplever att endast han/hon har behov medel 2,67 3,11 std 0,66 0, Vad tror Du att Din maka/make/sambo tycker om fartkollaren som varnar om gällande hastighetsgräns överskrids? Mycket Ganska Varken/ Ganska Mycket dålig dålig eller bra bra 5,5 12,3 15,4 43,0 23,9 3,68 1,13 Reg 3,5 9,7 15,6 49,7 21,5 3,76 1,01 M/M/S

20 45. Vad tror Du om Din maka/make/sambos reaktioner på fartkollaren? Minska Oförändrad Öka mycket mycket a) Har Din maka/make/sambos hastighet på 30-sträckor ökat eller minskat inom 4,8 28,3 64,8 2,1-2,64 0,61 Reg försöksområdet? 6,1 40,8 50,7 2,4-2,49 0,65 M/M/S b) Har Din maka/make/sambos hastighet på 50-sträckor ökat eller minskat inom 4,8 24,5 68,3 2,4-2,68 0,60 Reg försöksområdet? 5,4 40,1 52,7 1,7-2,51 0,63 M/M/S c) Har Din maka/make/sambos hastighet på 70-sträckor ökat eller minskat inom 4,5 21,4 71,0 3,1-2,73 0,59 Reg försöksområdet? 5,1 32,5 59,9 2,1 0,3 2,60 0,64 M/M/S d) Har Din maka/make/sambos irritation i trafiken1,7 7,6 78,8 10,8 1,0 3,02 0,54 Reg ökat eller minskat inom försöksområdet? 2,0 6,8 77,2 12,6 1,4 3,04 0,57 M/M/S e) Har Din maka/make/sambos stress i trafiken 0,7 7,6 84,8 6,9-2,98 0,42 Reg ökat eller minskat inom försöksområdet? 1,7 6,8 83,7 7,1 0,7 2,98 0,48 M/M/S f) Har Din maka/make/sambos uppmärksamhet i trafiken ökat eller minskat inom 0,3 3,1 76,4 19,1 1,0 3,17 0,50 Reg försöksområdet? 0,3 3,4 71,7 21,5 3,1 3,24 0,58 M/M/S g) Har Din maka/make/sambos körglädje i trafiken0,3 7,2 86,9 4,8 0,7 2,98 0,40 Reg ökat eller minskat inom försöksområdet? - 7,5 87,1 4,1 1,4 2,99 0,41 M/M/S h) Har Din maka/make/sambos uppmärksamhet på fotgängare ökat eller minskat inom 0,3 2,1 73,4 22,1 2,1 3,23 0,53 Reg försöksområdet? 0,3 2,4 73,8 21,1 2,4 3,23 0,54 M/M/S i) Har Din maka/make/sambos uppmärksamhet på hastighetsskyltar ökat eller minskat inom - 4,2 71,6 22,5 1,7 3,22 0,54 Reg försöksområdet? 0,3 3,4 70,0 23,5 2,7 3,25 0,58 M/M/S j) Har Din maka/make/sambos upplevelse av att vara kontrollerad i trafiken ökat eller 0,7 1,0 79,2 18,3 0,7 3,17 0,47 Reg minskat inom försöksområdet? 0,3 2,0 76,5 19,7 1,4 3,20 0,50 M/M/S 46. Det finns många sätt att försöka öka trafiksäkerheten. I vilken utsträckning tror Du att Din maka/make/sambo upplever att följande åtgärder är effektiva sätt att öka trafiksäkerheten? Inte alls Mycket effektivt effektivt a) Mer information om trafiksäkerhet. 7,6 11,0 37,2 34,5 9,7 3,28 1,04 Reg 12,3 17,1 33,9 22,9 13,7 3,09 1,20 M/M/S b) Fysiska hinder på vägbanan (t.ex. väggupp). 30,9 26,8 21,3 17,2 3,8 2,36 1,19 Reg 33,0 30,6 21,3 11,3 3,8 2,22 1,14 M/M/S c) Fartkollare med bildskärm som visar aktuell 9,8 15,0 32,9 32,9 9,4 3,17 1,11 Reg hastighet i tätortstrafik. 8,0 15,9 33,9 28,0 14,2 3,25 1,13 M/M/S d) Fler poliser synliga i trafiken. 2,1 4,5 16,4 42,8 34,2 4,03 0,93 Reg 1,4 3,4 12,0 42,5 40,8 4,18 0,87 M/M/S

21 Inte alls Mycket effektivt effektivt e) Fler rondeller. 4,8 12,0 36,0 33,6 13,7 3,39 1,02 Reg 4,1 9,9 31,5 31,2 23,3 3,60 1,08 M/M/S f) Lägre hastighetsgränser i tätort. 6,2 15,1 40,8 29,1 8,9 3,20 1,00 Reg 8,2 12,4 44,0 23,0 12,4 3,19 1,07 M/M/S g) Fler trafikregler. 39,7 31,7 24,8 3,1 0,7 1,93 0,91 Reg 34,2 36,3 26,7 2,1 0,7 1,99 0,87 M/M/S h) Fler hastighetskontroller i tätortstrafik. 6,9 6,6 30,1 38,1 18,3 3,54 1,08 Reg 5,1 6,8 31,0 36,4 20,7 3,61 1,05 M/M/S i) Bredare landsvägar. 2,1 4,8 18,7 43,6 30,8 3,96 0,94 Reg 4,8 6,5 16,7 34,4 37,8 3,94 1,11 M/M/S j) Hårdare straff vid trafikförseelser. 8,3 17,6 39,7 20,3 14,1 3,14 1,12 Reg 9,9 20,5 32,2 22,3 15,1 3,12 1,19 M/M/S k) Trafikövervakning med registrerande kameror.7,2 10,6 26,4 30,8 25,0 3,56 1,18 Reg 5,8 7,5 21,2 36,3 29,1 3,75 1,13 M/M/S l) Aktiv gaspedal, (d.v.s. en anordning som gör att gaspedalen blir betydligt svårare att trycka ner när föraren kör fortare än 24,0 22,6 27,5 17,4 8,4 2,63 1,25 Reg gällande hastighetsgräns) i tätortstrafik. 22,3 16,4 27,2 25,1 9,1 2,82 1,28 M/M/S m) Mer övervakning i tätortstrafik. 2,4 6,2 34,0 41,6 15,8 3,62 0,91 Reg 3,1 6,9 28,6 44,1 17,2 3,66 0,95 M/M/S n) Fartkollare i bil (d.v.s. sådan utrustning 3,4 8,2 21,0 40,9 26,5 3,79 1,04 Reg som Du nu får testa) i tätort. 2,7 9,6 22,6 38,0 27,1 3,77 1,04 M/M/S o) Fler gång- och cykelbanor. 1,7 1,4 11,0 42,1 43,8 4,25 0,83 Reg 1,4 2,1 12,8 37,9 45,9 4,25 0,86 M/M/S p) Planskilda korsningar i tätort. 0,3 2,7 14,7 35,6 46,6 4,25 0,83 Reg 1,0 1,0 12,6 37,2 48,1 4,30 0,81 M/M/S q) Utbyggd kollektivtrafik. 2,7 6,2 21,6 35,3 34,2 3,92 1,02 Reg 5,1 7,2 22,3 31,8 33,6 3,82 1,13 M/M/S

22 AVSLUTNINGSVIS VILL VI STÄLLA NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 47. Hur ofta kör Du bilen med fartkollaren i Umeå, norr om älven (försöksområdet)? Reg 12,8 M/M/S 38,7 Mindre än 1 dag per vecka 26,4 29,6 1-2 dagar per vecka 28,0 18,3 3-4 dagar per vecka 32,8 13,4 5 dagar per vecka eller mer 48. Bilen som har fartkollare är registrerad på...: Reg 100% M/M/S 0% mig 0% 100% min maka/make/sambo 49. Hur gammal är Du?: Reg M=54,6 år, Std=11,9 år, år M/M/S M=52,3 år, Std=12,0 år, år 50. Jag är: Kvinna Reg 14% M/M/S 86 % Man 86% 14% Har Du ytterligare synpunkter på fartkollaren eller försöket som Du vill framföra får Du gärna göra det här: Reg M/M/S 32,6% övriga synpunkter 23,2% övriga synpunkter TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

YRKESFÖRARES INSTÄLLNING TILL HASTIGHETSVARNARE ISA-försöket i Umeå

YRKESFÖRARES INSTÄLLNING TILL HASTIGHETSVARNARE ISA-försöket i Umeå YRKESFÖRARES INSTÄLLNING TILL HASTIGHETSVARNARE ISA-försöket i Umeå Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Institutionen

Läs mer

RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA

RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA STÖD FÖR ANPASSNING ISAINTELLIGENT AV HASTIGHET ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet och är en teknik som ska hjälpa föraren att hålla rätt

Läs mer

Publikation 2002:95. SMART FART effekter av att köra med Fartkollare

Publikation 2002:95. SMART FART effekter av att köra med Fartkollare Publikation 2002:95 SMART FART effekter av att köra med Fartkollare Umeå september 2002 i Titel: SMART FART effekter av att köra med Fartkollare Författare: Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell,

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

LÅNGTIDSEFFEKTER AV ISA - ATT KÖRA MED FARTKOLLARE. Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4

LÅNGTIDSEFFEKTER AV ISA - ATT KÖRA MED FARTKOLLARE. Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4 LÅNGTIDSEFFEKTER AV ISA - ATT KÖRA MED FARTKOLLARE Louise Eriksson 1 Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Kerstin Westin 1,4 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Institutionen för psykologi,

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET

LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET STORSKALIGT FÖRSÖK Riksdagen antog hösten 1997 regeringens proposition om att allt trafiksäkerhetsarbete ska utgå från

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Jörgen Garvill Fredrik Gärling Agneta Marell Kerstin Westin

Jörgen Garvill Fredrik Gärling Agneta Marell Kerstin Westin SMART FART - REKRYTERING AV TESTFÖRARE OCH MONTERING AV FARTKOLLARE Jörgen Garvill Fredrik Gärling Agneta Marell Kerstin Westin Arbetsrapport September 2001 TRUM Transportforskningsenheten Umeå Universitet,

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

RESEARCH REPORT. Yrkesförare i trafikmiljön

RESEARCH REPORT. Yrkesförare i trafikmiljön RESEARCH REPORT 2008:07 Yrkesförare i trafikmiljön Förståelse och efterlevnad av trafikregler Anita Gärling Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5.

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5. HÄRNÖSAND 20r2-04-18 Blomlådor eller inte? IA Namn: Gatuadress: Inlämnas senast den: 27 /4 Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och Kent Nilsson Hagagatan B5 Beslut uännösanr 2012-04-r8 Förslag till

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 9:11 Trafik säkerhet Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät 9-1 Titel: Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 9:11 Utgivningsdatum: 9-1 Utgivare: Vägverket Kontaktperson på

Läs mer

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V10_COVERS.indd 1-3 20/07/2015 10:05:18

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V10_COVERS.indd 1-3 20/07/2015 10:05:18 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 1 7 6 4 5 14 15 SKYACTIV TECHNOLOGY 16 17 6 1 7 5 2 4 3 8 18 19 SÄKERHET FRAMFÖR ALLT Mazda6 är konstruerad med en uppsjö av intelligent teknologi för att du och dina

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Relativt små insatser kan göra stor skillnad Man behöver inte alltid bygga nytt för att åstadkomma påtagliga förbättringar.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta.

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Dokument 2 Gunnar Carlsson 1998-4-28 NTF-kansliet Rev 23-9-5 Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Hastighetens betydelse för olycksrisken och olyckornas konsekvenser har visats i en stor mängd

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1996 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 24, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Svar på motion om översyn av övergångsställen

Svar på motion om översyn av övergångsställen 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 46 Svar på motion om översyn av övergångsställen Dnr 2016-000048 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Försök med variabla hastighetsgränser

Försök med variabla hastighetsgränser Försök med variabla hastighetsgränser Variabla hastighetsgränser Under fem år (2003 2007) genomför Vägverket försök med varierande högsta tillåten hastig het. Tjugo försöksplatser är utvalda. Variabla

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2012-02-23 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB.

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB. Projektrapport Hastighetspåminnare Avesta kommun Sammanfattning Vi undersökte under några veckor hösten 2016 om en digital sk. hastighetspåminnare påverkar trafiken på ett positiv sätt, dvs hastigheten

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:6 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:18 av Åke Askensten m fl (mp) om minskning av antalet trafikskador genom lägre hastigheter Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer