Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013"

Transkript

1 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13

2 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: Utgivningsdatum: Oktober 13 Utgivare: Trafikverket Författare: Karin Tidlund, Maria Eriksson, Institutet för kvalitetsindikatorer Kontaktperson: Carina Teneberg, Trafikverket Layout: Matilda Hellman, Institutet för kvalitetsindikatorer Tryck: Trafikverket Distributör: Trafikverket

3 Förord Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Det är Trafikverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera statistik om trafiksäkerhet och allmänhetens attityder ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. Denna årliga undersökning har genomförts på uppdrag av dåvarande Trafiksäkerhetsverket åren , av Vägverket åren och av Trafikverket åren Under åren genomfördes enkäten under hösten, men från 5 på våren. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att Trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har visat sig att det i allmänhet tar många år innan några större skillnader i attityder kan påvisas. Det har också visat sig att det i många frågor finns stora skillnader i attityder mellan kön och ålder. I dagens trafiksäkerhetsarbete finns ett stort intresse av information och resultat från enkäten. Därför har verket från och med års undersökning gett ut en rapport som redovisar de mest intressanta svaren ur enkäten. Trafikverket oktober 13 3

4 Innehåll Förord... 3 Nollvisionen... 5 Säkrare trafikmiljö... 9 Trafiknykterhet Hastighet Bilbälten Cykelhjälm Synbarhet Tabellbilaga Viktigt att veta

5 Nollvisionen Ingen människa ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Detta är det långsiktiga mål Nollvisionen som Riksdagen har beslutat om. Ytterst har de som utformar vägtransportsystemet, såsom Trafikverket, Transportstyrelsen och kommunerna, ansvaret för säkerheten. 1a Känner du till Nollvisionen? Andel som svarat Ja 13 1b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja 9-13, år Vilka tre beteenden tror du är viktigast för trafiksäkerheten? Andel som markerat aktuellt svarsalternativ 13 Inte köra rattfull Använda bilbälte Inte köra mot rött ljus Hålla hastigheterna Inte prata i mobiltelefon när man kör Hålla avståndet till framförvarande fordon Inte köra trött Använda cykelhjälm 5

6 3a Jag tycker att trafiken blivit mer riskfylld under senare år 13 3b , 5-13, år

7 4a Det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil 13 4b 1-3, 5-13, år Hur ofta pratar du i mobiltelefon (handhållen 6 eller handsfree) när du kör bil? Andel bilförare som svarat Vid ungefär hälften av resorna eller oftare 13 Hur ofta använder du mobiltelefonen till annat än muntlig kommunikation (såsom SMS, Internet eller liknande) när du kör bil? Andel bilförare som svarat Vid ungefär hälften av resorna eller oftare 13 7

8 7a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du somnat/nästan somnat när du kört bil? Andel bilförare som svarat ja 13 7b Andel bilförare som svarat ja 6 13, år a Sannolikheten att bli stoppad i en poliskontroll har ökat den senaste tiden 13 8b 3, 5 6, 8 13, år

9 Säkrare trafikmiljö 9a Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 3 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister 13 9b 3, 5 13, år Högsta tillåtna hastighet borde vara 3 km/tim vid passerande av buss som stannat för av- och påstigning 13 9

10 11a Bilarna stannar sällan när jag ska gå över gatan på övergångsställe 13 11b , 5-13, år a Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser (rondeller) 13 12b 3, 5 13, år

11 13a Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner 13 13b 3, 5 13, år Alla större vägar borde förses med sidoräcken Räfflor i vägen är ett bra sätt att varna bilförare för att inte riskera avåkning från vägrenen 13 11

12 16 Dubbade vinterdäck är viktigt för trafiksäkerheten vintertid 13 Odubbade vinterdäck är viktigt för miljön

13 18a Trafiknykterhet Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du kört bil i samband med att du druckit alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl? Andel bilförare som svarat ja 13 18b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja , 5 13, år a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du druckit mycket alkohol en kväll och kört bil förmiddagen därpå? Andel bilförare som svarat ja 13 19b Andel av samtliga tillfrågade som svarat ja 3, 5 13, år

14 a Har du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som du misstänkt varit påverkad av alkohol? Andel som svarat ja 13 b Andel som svarat ja 3, 5 13, år a Alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall startas 13 21b 3, 5 13, år

15 22a Gränsen för rattfylleri borde gå vid promille och inte som nu vid, b 199 3, 5 13, år a Straffet för rattfylleri borde vara hårdare 13 23b 3, 5 13, år

16 24a Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du blivit stoppad av polisen i en nykterhetskontroll Andel bilförare som svarat ja 13, år 16 24b Andel bilförare som svarat ja 6 13, år

17 Hastighet 25a Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna 13 25b , 5 13, år a Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten 13 26b 3, 5 13, år

18 27a Hastighetsgränsen vid övergångsställen bör alltid vara högst 3 km/tim 13 27b 3, 5 13, år Alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna 13 18

19 29a Automatisk hastighetsövervakning (med trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser 13 29b 2-3, 5-13, år a Straffet för fortkörning borde vara hårdare 13 3b 199 3, 5 13, år

20 31 Hastighetsgränserna borde kunna varieras beroende på trafikmängd och väder 13 27b 3, 5 13, år De nya hastighetsgränserna där det skiljer 1 km/tim mellan varje hastighetsgräns är bättre än de tidigare där det skilde km/tim 13

21 33 Hastighetsgränserna på vägen skiftar så ofta att det har blivit svårare att hålla reda på vilken som gäller km/tim är en lämpligare hastighetsgräns än 9 km/tim på landsvägar som saknar mitträcke 13 35a Det är rimligt att sänka hastighets gränserna av miljöskäl 13 35b 8 13, år

22 Bilbälten Hur ofta använder du bilbälte då du åker personbil och sitter i framsätet? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av de som åker bil i framsätet 13 36a Tätort 36b Landsväg Hur ofta använder du bilbälte då du åker personbil och sitter i baksätet? Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av de som åker bil i baksätet 13 37a Tätort 37b Landsväg 22

23 Olika åldersgruppers användning av bilbälte , 5 13 i framsäte och baksäte, på landsväg och i tätort (uppgifterna avser samtliga i åldersgrupperna, både kvinnor och män). 38a år 38b år Framsäte, landsväg Framsäte, landsväg Framsäte, tätort Framsäte, tätort Baksäte, landsväg Baksäte, landsväg Baksäte, tätort Baksäte, tätort Att använda bilbälte är lika viktigt i tätortstrafik som i landsvägstrafik 13 23

24 a Alla bilar borde ha ett tekniskt system som påminner bilförare och passagerare att sätta på sig bilbältet (bältespåminnare) 13 b 3, 5 13, år Om du åker buss som är utrustad med säkerhetsbälte hur ofta använder du dessa? Andel passagerare som använder bälte i buss Det borde finnas bälte på alla sittplatser i alla typer av bussar 13 24

25 43a Cykelhjälm Hur ofta använder du hjälm då du cyklar Andel av de som cyklar som alltid eller nästan alltid använder hjälm 13 43b Andel av de som cyklar som alltid eller nästan alltid använder hjälm , 5 13, år a Det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling 13 44b , 5 13, år

26 Synbarhet Hur ofta använder du reflexer då du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer? 45a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 13 Belyst gata/väg 45b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 13, år Belyst gata/väg a Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer 13 Ej belyst gata/väg 46b Andel som alltid eller nästan alltid använder reflexer , 5 13, år Ej belyst gata/väg

27 Tabellbilaga Denna tabellbilaga innehåller de procentandelar som utgör underlag för rapportens diagram. Diagram och tabeller är numrerade i par diagram 1 bygg på värden i tabell 1 osv. I attitydfrågor representerar andelarna de som instämmer helt eller i stora drag. I fakta och kunskapsfrågor gäller andelarna de som svarat ja eller instämmande (t.ex. alltid eller nästan alltid ). Diagramrubrikerna i rapporten innehåller utförligare upplysningar om formuleringarna av frågor/påståenden. 1a Kännedom om Nollvisionen Inte köra rattfull Använda bilbälte Inte köra mot rött ljus Hålla hastighetsgränserna Hålla avståndet till framförvarande fordon Inte köra trött Inte prata i mobiltelefon när man kör Använda cykelhjälm 3a Trafiken mer riskfylld 9,7 89, 83,8 87,3 87,3 86,5 93,6 46,7 37,7 31,8 31,5 25,2 29,4 7,1 5,8 62,2 61,3 48,7 54,6 63, 3b Trafiken mer riskfylld, år ,8 71,7 68,6 62,3 63,2 55,4 49,4 5,2 61,4 58,5 59, ,6 85,2,6 85,6,9 84,6 93,1 5,1 32,7 36,2 33,,5 31,3 7,6,7 73, 71, 53, 64,4 68,6 91,6 92,5 87,1 89, 93,7 88,4 94,1 43,3 42,6 27,4 3, 29,8 27,5 6,5 41,6 52,4 52,8 44,5 45,4 57,6 62,5 63,7 59,9,9, 63,9 57,1 53,9 51,7 56,4 55,7 4a Mobiltelefon och bilkörning 1b Kännedom om Nollvisionen, år 4b Mobiltelefon och bilkörning, år 9 86, ,7 1 69,9 8 66,3 1 86, , 2 66,8 9 67, ,7 3 65,2 1 64,9 25,3 5 63,8 11 7,3 2 Trafikantbeteenden 6 66, ,3 Beteenden 7 64, ,2 5 Mobilsamtal i samband med bilkörning 74,5 77,6 73,8 76,8 75,7 71,7,5 27,3 36,7 22,9 28,5 29,8 66,7 73,5 64,3 71,8 67,4 64, 6 Användning av mobiltelefon till SMS m.m. i samband med bilkörning 2,3 6,6 8,3 5,2 1,3 8,2 82,7 81,8 83,1 81,7 83,9 79,5 14,3 19,6 24,7 21,9 17,8 28,7 2,6 5,4 6, 5,2 13,9 5,1 7a Somnat/nästan somnat vid ratten bilförare 7b Somnat/nästan somnat vid ratten, år bilförare 12,6 12,6 13,1 16,9 13,7 15,8 13,2 16,7 15,7 12, ,3 16,6 8,3 18, 11,8 7,1 26, 33,6 46,1 23,9 37,6 3,7 2,1 7,6 1,1 5,1 7,1 1,9 14, 15,2 17, 15,3 19,2 17,6 bilförare 14,3 16,2 16,2 15,3 8a Sannolikheten att bli stoppad i poliskontroll 8b Sannolikheten att bli stoppad i poliskontroll, år a Hastighetsgränser i tätort 22,6 19,,9 23,1 28,2 -,6 31,2 35,7 24,5 26,4 28, 71,7 71,1 72,6 74, 68,3 64,5 21,1 32,1 44,8 27,3 24,9 29,8 76, 75, 82,3 79,9 76,1 71,3 9b Hastighetsgränser i tätort, år ,9 68,8 68,7 7,4 69,9 67,6 7,5 71, ,3 3,4 28,1 21,6 27,8 26,4 38,1 35,9 36, 36,7 3,1 28,4 67,4 67,3 63, 68,1,7 57,8 7, 73,4 7, 71,5 69,2 69,7 7,7 69,1 27

28 1 Hastighetsgräns 3 km/tim vid buss som stannat för av- och påstigning 11a Bilarna stannar sällan 11b Bilarna stannar sällan, år a Cirkulationsplatser 12b Cirkulationsplatser, år a räcken 59,4,4 62,4 57,9 57,3 56,8 56,4 35,2 34,7 32,8 72,6 72,3 7,6 69,3 69,3 72,2 74,3 74,2 73,3 67,4 67,3 67, 62,6 21,8 27,1 29,4 26,4 21,8 28, ,6 81,3 61,8 75,5,7 75, ,2 77,6 77,5 82,5 85,2 77,7 76,6 73,9,7 74,7 74,8 66, 19,7 28,1 39,6 27,3 25,4 28,8 79,2 79,4 61,3 68,8 79,1 72,5 87,2 82, 84, 87,2 87,7 81,4 71,9 72,7 54,1,3 59,3 59,3 13b räcken, år Sidoräcken 23,8 58,7 64,7 52,9 26,2 53,9 58,3 49,7 18,8 69,3 77,8 62, 25,5 64,2 71, 57,7 18,4 67,3 72,3 62,7 29, 53,8 61,3 46,5 32,5 33,9 32,2 29,1 3,9 28,3 27,4 28,6 24,2 25,9 74,2 83,1 62,3 81,8 82,1 77,5 73,3 74,9 72,2 76,1 7,7 73,5 83,3 73,6 71,4 78,2 82,8 74, 15 Räfflor i vägen 16 Dubbdäck viktiga för trafiksäkerheten 17 Odubbade däck viktiga för miljön 18a Kört bil efter att ha druckit alkohol bilförare 78,8 75,5 79,1 79,4 81,6 82,7, , 95,3 95,3 96,7 95,8 94,8 97,9 94,8 79,6 82,8 78,6 7, 25, 33, 57,2 53,7 51,1 52,7,4 5,5 8,5 4, 3,5 4,3 91,2 96,9 96,5 95,6 97,1 96,7 98,9 96,6 84,1 85,8 81,9 75,6 28,1 35,3 59, 52,9 52,6 57,4 84,8 82,3 78,5 81,2 83,4,1,, 2, 6,9 3,8 1,2 2,6 94,7 93,8 94,2 97,8 94,6 93, 97,1 93,1 75,4, 75,3 64,5 22,4 3,9 55,5 54,4 49,7 48,8,8 8,2 9,7 4,1 5,4 5,8 18b Kört bil efter att ha druckit alkohol, år a Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol 19b Kört bil förmiddagen efter att ha druckit mycket alkohol, år a Åkt med förare påverkad av alkohol b Åkt med förare påverkad av alkohol, år tillfrågade 8,8 9,1 8,6 7,1 8,8 9,6 1,8 13,7 13,9 12,4 11,8 1,2 11,6 1,2 9, 7,4 tillfrågade 17, 16,2 17,2 16,6 15,7 18,3 15,3 7,2 5,3 6,1 5,3 5,9 5,3 6,4 5,4 5,6 5, bilförare 7,4 13,6 17,5 12,6 19,3, 2,8 2,2 5,7 5,9 3,7 3, tillfrågade 9, 9,7 8,7 8,6 7,2 7,4 8,7 5,9 7,5 5,2 5,6 5,1 5,7 3,8 5, 4,9 4, 12,6 8,6 6,8 11,5 19,2 3,8,9 4,6 4, 5,2 2,4 1,3 14,4 24,5 17,7 25,9,6 tillfrågade 15,8 13,6 14,7 15,6 16,4 17,1 1,7 3,5 6,8 7,8 2,2 4,2 4,9 5,3 4,8 4,6 3,8 5,2 4,7 5,7 4,4 28

29 21a Alkolås i alla bilar 21b Alkolås i alla bilar, år a Gräns för rattfylleri, noll promille 22b Gräns för rattfylleri, noll promille, år a Hårdare straff för rattfylleri 23b Hårdare straff för rattfylleri, år ,9 62,,6,7 58,7,6 59,9 62,8 68,9 54,1 52,2 57,2 57,1 54,1 57, 56,7 55, 51,2 53,3 49,3 5,5 87,3 88,9 9,7 93, 93, 92,7 92,6 67,1 65,4 62,6 65,5 62,2 58, ,,7 48,2 47,1 47,1 55, ,8 94,5 91, 89,1 85,6 88, ,2 71,9 72,2 69,8 71,5 71, 65, 79,8 62,9 64,1 59, 67,1 91,4 96,2 95,2 91,9 88,1 92,3 56,6 59,1 53,1 61,2 53,1 47,1 65,9 67,3 67,8 67,6 68,4 64,6 61,7 65,3 71,3 41,9 42,7 33,8 31,1 36,4 44,3 52, 58,3 55,8 56,1 54, 53,5 51,1 5,3 51,9 51,8 49,1 82,4 92,9 86,8 86,4 83,4 84,3 92,1 91, 89,3 89,6 89,1 88,6 24a Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll bilförare 24b Stoppad av polisen i en nykterhetskontroll, år a Trafikrytm och hastighetsgräns 25b Trafikrytm och hastighetsgräns, år bilförare 34,5 43,8 38,4 43, bilförare 45,8 43,4 35,1 37,9 26a Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten 41,2 44,2 42,5 53,6 48,9 49, 5,5 54,8 5,2 54,6 57,4 55,7 56,8 53,5 56,4 54,5 31,3 38,8,2 34,7 32,6,1 56,3 62,4 61,2 57,,5 58,9 69,7 62, 67,4 63, 61,9 59,6 21,5 24,5 26,1 3, 21,5 32,3 5,1 52,3 54,5 53,1 48,4 5, 79,2 74,8 83,5 76,6 69,9 66,5, 5,4 51,4 39,4 42,2 47,6 62,1 71,9 67,6,9 72,3 67,5 55,6 57,2 54,3 52, 57,1 55,5 56,1 55,5 52,3 61,1 58,1 61,2,5,5,8,,7 49,4 51,1 5, 53,9 52,9 26b Sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten, år a Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen 27b Hastighetsgräns 3 km/tim vid övergångsställen, år Tekniskt hjälpmedel att hålla hastighetsgräns 29a Automatisk hastighetsövervakning 56,9 49,6 49,6 54,5 49,8 48,1 63,7 53, 64,8 58, 55,2 53,1 74,7 71,8 73,1 73,6 72,8 67,6 29b Automatisk hastighetsövervakning, år 37,8 37,5 39,8 47,3 45,9 44,8 44,8,1,1 38,8 45,7 47,2 49,2 53, 49,5 54,5 51,1 66,8 69,4 67,9 67,1 69,9 71, ,6,8 61,8 63,8 58,9 54,2 69,4 55,8 74, 63,3,8 61,3 78,2 77,1 75,7 78,8 79,9 71,1 44,9 47,3 5, 5,9 54,7 5,8,4 59,6 62,4 5,4 38,7 37,7 45,3 41, 42,1 54,4 51,2 48, 51,5 49,6 49, 58,2 5,4 55,9 52,9 49,9 45,2 71,2 66,6 7,5 68,5 65,7 64,2 7,8 68,1 69,7 7,6 7,8 29

30 3a Hårdare straff för fortkörning 3b Hårdare straff för fortkörning, år Variabla hastighetsgränser 32 De nya hastighetsgränserna är bättre än de tidigare 33 Svårare att hålla reda på vilken hastighetsgräns som gäller 43,8,8 43,7 42,9 42,9 42,2 37,5, 35,9 39, 37,9 37,8 44,4,5 45,,6,8 41, 66,3 7,5 73,3 71,7 67,4 7,6 51,7 41, 52,5 41, 42,5 36,4 65,7 75,5 64,4 69,5 73,6 77, ,2 52,6,9 46,9 51,7 45,3 63, 63,6 69,6 65,2 59,6 71,9 55,3 43,1 56, 43,8 42,8,1 63, 68,7 64,2 65,9 77,3 76, 36,5 29,2 29,9 34,7 3,6 36,8 43,4 41,9 38,6 43,7,1 42,5 39,8 38,1 41,4 38,6, 69,5 76,9 76,9 78,1 74,7 69,2 31b Variabla hastighetsgränser, år , 73,1 77,9 76,8 75, ,1 74,2 71,7 71,3 7,6 49, 39,2 49,3 38,5 42,2 33,3 68,3 82,1 64,6 72,9 7,1 78,3 34 km/tim lämpligast hastighetsgräns där mitträcken saknas 35a Sänka hastighetsgränserna av miljöskäl 35b Sänka hastighetsgränserna av miljöskäl, år a Bilbälten i framsätet tätort 13 36b Bilbälten i framsätet landsväg 13 37a Bilbälten i baksätet tätort 13 37b Bilbälten i baksätet landsväg 13 24,5 25,3 37,6 35,3 39,4 35,1 41,7,7 34,2 36,5 33,8 43,2 36,6 3,9 35,7 97,3 96,9 98,7 99,6 98,8 96,3 98,4 98,7 98,4 99,1 98,1 96,3 91,6 91, 89,3 93,7 91,8 88,2 93,2 92, 89,4 94,1 92,7 89,9 33,6 35,7 52,4 45,7 49,4 44, ,9 44, 56,4 45,8,9 43,9 97,4 98,9 98,9 99,5 99,2 97,8 98,5 98,8 98,8 98,9 97,5 97,8 92,7 94,9 93,1 98, 92,2 87,9 95,8 94,9 91,5 98,3 93,1 9,5 15,8 15,8 23,9 25,3 3,5 26,2 23,4 24,2 3,1 28, 21,7 27,7 35,7 31,7 35,6 97,2 95, 98,5 99,8 98,3 94,8 98,4 98,7 98, 99,4 98,6 94,9 9,6 87,1 85,5 89,5 91,4 88,4 9,6 89, 87,3 9, 92,3 89,3 38a Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,7 82,7 85,6 86,8 88,5 91,5 89,5 89,5 9, 89,3 87,9 89,9 9,3 89,6 9, 9, 89,5 89,4 91,2 9,4 89,5 92,9 9, 92,5 93,6 94,3 96,4 96,4 95,6 96,6 95,1 95, 38b Användning av bilbälte, år Framsäte Baksäte Landsv. Tätort Landsv. Tätort ,2 93,3 94,4 94,7 94,1 96,6 96,8 95,9 95,7 95,1 95, 95, 95,1 95,6 95,7 96,2 95,8 96,9 96,2 97, 95,6 97, 97, 96,8 97,6 97,8 98,5 98,7 98,4 98,4 98,6 98,6 77,6 75,7,3 82,7 82,9 86,6 83,7 82,5 82,4 81,1,6 83,4 82,9 84,5 85,4 87, 84, 84,9 88,2 86,3 86,6 89,7 88,1 9,7 92,6 92,7 95,5 95,1 95,6 96,7 95, 95,4 87,1 86,6 89,5 9,7 9,1 93, 92,8 92,2 92,4 9,2 9,1 9,5 9,2 92, 92, 91, 91,2 92,1 91,8 92,6 9,6 9,6 94,1 93,9 95,1 96, 97,1 97,7 97,2 97,7 97,8 98,6 3,3 3,5 7,5 8,8 11,8 5,9 46,8 53,5 53,6 59,2,4 65,8 68,2 69,7 73, 74,7 75,5 78,9,9 78,8, 83,2 81,4 85,5 86,5 9, 92,4 92, 91,6 92,5 91,3 91,8 12, 16,3 23,7 24,9 29,9 82,9 77,9 79,5 79,8 77,6 76,8 77, 77,7 75,2 78,4 77,6 81,1 82,6 82,6 84,1 83,1 83,9 84,2 86, 86,1 9, 91,3 93, 91,4 93,5 91,3 91,5 2,5 2,6 6,1 7,5 9,7 45,6,9 46,9 46,8 52,3 54, 58,2 62,2 63,2 68,3 7,9 7,7 74,6 76,7 75,9 76,8,3,1 83,4 85,7 88,2 91,5 91,1 91,2 92,3 9,8 91, 1,4 13,7,3 22,4 26,4 78,1 73,3 75,1 75,5 72,1 71, 7,8 72, 68,8 73,4 73,1 75,1 75,8 76, 77,8 76,7 78,2,5 81,7 82,6 87, 89,3 91,2 9, 91,9 89,6 9,7 3

31 38c Användning av bilbälte, år 38e Användning av bilbälte, år 38d Användning av bilbälte, -24 år 38f Användning av bilbälte, år 82,3 82,6 85,7 89,3 89,2 91,3 89,6 89,8 89,9 88,7 88,4 9,5 89,6 89,2 86,8 86,7 88,5 88,5 91,1 89, 87,2 9,5 89,1 92,1 92,2 94,3 96,3 95,8 95,4 95,9 94,6 94,7 85,3 82,8 85,5 84,2 87,8 91,7 89,4 89,1 9,1 89,9 87,4 89,4 9,9 9, 92,6 92,9 9,4 9,2 91,2 91,6 91,9 95,4 9, 92,9 95,1 94,4 96,5 97,1 95,8 97,2 95,6 95,3 95, 95, 96, 97, 97, 98, 98, 96, 97, 97, 96,1 97,8 97,9 98,3 97,6 97,2 98,1 97, 97,2 97,9 97,5 98, 98,2 98,4 98,3 99,2 98,8 99,2 98,8 99,4 99,2 98,5 92,1 92,7 93,5 93,4 92,4 95,9 96,2 95,5 95,2 94, 94,5 93,7 93,9 94,4 94,6 95,8 94,7 96,8 95,7 96,6 94,7 96,6 96,3 96, 97,3 97, 98,4 98,4 98,2 97,7 98,2 98,7 81,3 79,9 82,8 86,5 86,7 89,8 87,1 86,1 86,7 84,9 86,1 88, 87,1 86,5 86,2 86,5 85,2 86,4 89,5 87, 86,3 88,5 88,9 91,3 92,4 93,7 97, 95,4 95,8 96,5 95,2 95,6 83,5 7,6 77,5 78,7 79,2 83,5,6 79,1 78,5 77,7 75,7 79,2 79,2 82,7 84,8 87,3 82,9 83,5 87, 85,4 86,9 91, 87,3 9,1 92,8 91,5 93,9 94,8 95,5 97, 94,9 95,3 93, 93, 94, 96, 96, 97, 97, 94, 96, 95, 94,2 95,3 95,8 96,4 95,5 95,5 96,4 94,9 95, 95, 95,1 94,6 97, 96,3 96,7 98,4 97,7 98,1 98,1 99,2 98,8 98,6 83,7 83,3 86,9 87,8 87,2 9,8 9,7 91,1 9,4 87,8 88,2 88,3 87,6 9, 89,9 89, 88,8 9,9 9,2 91,5 88,4 88,6 92,6 92,7 94,3 94,7 96,8 97,5 96,7 96,8 97,2 98,6 3, 3,4 8,8 1,3 14,6 51,1 51,5 57, 61, 64,3 65,5 72,3 72,8 73,5 74,3 76,3 76, 77,9,7, 79, 81,1 82,3 86,1 85,8 89,7 93,3 91,2 92,6 92,5 9,3 9,9 3,6 3,6 6,1 7,2 8,8 5,8 42,4 5,2 46,3 54,3 55,7 59,6 64,2 66,3 71,9 73,3 75,1 79,9 81,2 78,,9 85,3,5 84,8 87,4 9,4 91,3 91,3 9,6 92,4 92,3 92,6 22, 29, 34, 36, 42, 9, 9, 88, 89, 88, 84,8 85,2 85,6 86,1 86,7 85,7 87,5 87,4 86,3 88,1 85,4 87,1 88,6 9, 89, 93,3 92,4 94,5 91,9 93, 91,6 89,7 7,7 1, 18,5, 24,1 78,4 72, 74,8 75,3 72,6 73,2 73,4 74,3 7,5 73,6 74,2 78,3,5 81, 82,3 82, 82,5 82,1 84, 84,6 88,2 9,7 92,2 91,2 93,7 91,1 92,5 2,6 2,7 7,2 9, 13, 48,2 48,3 52, 56,2 59,2 61,8 67,8 69,6 68,8 72,9 74,7 73,7 76,1 78,5 78, 77,2 78,5 82,2 84,8 85,8 89,1 94,3 91,1 92,5 92,4 9,1 9,9 2,4 2,4 4,8 5,8 6,1 43, 33,7 42, 37,6 45,8 46,8 49,1 55,5 58,3 64,5 67,6 68, 73,1 75, 73,9 76,5 82,1 77,8 81,8 85,5 87,2 88,4 91,1 89,8 92,2 91,5 91,2, 26, 32, 35,, 89, 87, 86, 87, 85, 81,5 82,2 82,1 81,5 83,6 83,1 83,8 83,3 81,4 85, 81,7 83,2 84,8 86,5 84,9 9,8 89,1 93, 9, 9,7 89,3 87,7 6,2 7,6 14,7 17,1 19,9 72, 66, 69,2 7,2 65,9 66,3 65,8 67,6 63,3 67,6 69, 71,3 72,5 73,6 74,5 74,4 75,7 78,3 79,2 81,3 85, 89,5 9,3 9, 92,7 89,8 92, Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte Framsäte Landsv. Landsv. Tätort Tätort Baksäte 39 Viktigt att alltid använda bilbälte a Bältespåminnare 41 Användning av bälte i buss 42 Bälte på alla platser i buss 43a Användning av cykelhjälm b Bältespåminnare, år ,1 98,6 98,2 99,4 98,9 98, 92,1 91,4 91,1 92,3 89,6 9,9 57,2 5,6 25,6 5,7,2 36,9 87,4 91,6 7,3 85,2 87,4 83,4 11,7 15,9 35,7 16,8 25,5 15,1 99,4 99,5 99,7 99,8 99,4 99,3 92,5 92,6 93,5 94,1 88,1 95,1 66,3 51,2 26, 64,7 53,3 37,4 91,9 93,2 73, 86,4 88, 83,8 14,9 23, 38, 17,9 28,4 13,8 98,7 97,6 96,7 99, 98,3 96,8 91,6 9,3 88,6 9,6 91, 86,7 47,6 49,8 25,3 35,8 26, 36,4 83, 9, 67,5 83,8 86,9 83,1 8,6 9,9 33,7 15,7 22,6 16,3,7,1 81,6 83,5,5 82,8 86,2 85,3 86,1 88,5 84,6 88, 88,2 9,7

32 43b Användning av cykelhjälm, år a Obligatoriskt med hjälm vid cykling 44b Obligatoriskt med hjälm vid cykling, år ,5,5,4,5,5,2,7,9 1,4 1,6 1,5 2, 2,4 2,9 3,8 5,7 38,8,7 45, 48,5 47,6 5,3 5,1 49,2 49,9 47,9 5, 58,3 58,4 65, 61,1 61,4 51, ,2 67, 72,3 71,9 67,3 53,4 5,9 7, 8,2 7,6 1,4 8,7 1, 9,7 11,4 15,6 14,1 16,9 17,4 19,8 19,4 22, 52,6 5,1 57,5 5,3 55,6 48,9 47,4 48, 47,8 52,9 52,8 53,2 53,7 52,3 54,6 56,8 57,6 45a Fotgängares användning av reflexer. På belyst gata/väg/trottoar 45b Fotgängares användning av reflexer. På belyst gata/väg/trottoar, år a Fotgängares användning av reflexer. På ej belyst gata/väg/trottoar 28,7 32,8 34,3 29,6 28,2 29,3 28,2 27,1 26,4 26,6 24,9 24,5 24,4,1 24,5,6 27,2 35,3 16,9 22,2 29, 21,6 49,7 54,6 26,4 42, 42,3 37,8 35,2 41,7 24,5 26,4,2 3,7 66,8 65,9 35,5 56,6 54, 46,3 19,5 28,6 8,5 17,8 17,9 12,6 21,2,8 22,3 22,5 22,1 22,2,8 23,5 28,8 26,4 28,9 28,9 26,9 27,2 17,2 23,6 33,3 43,3 16,2 27,5 31, 28,9 46b Fotgängares användning av reflexer. På ej belyst gata/väg/trottoar, år ,3 45,9 49,4 41,4, 41,6,8 38,3 37, 36,4 35,8 36,6 34,5 3,9 34, 31, ,8 31,6 32,8 32,1 32,4 31,3 3,6 33,6 37,8 36,4 38,6 38,9 36,5 38,2 28,4 38,9 32

33 Viktigt att veta Rapportens avsikt är att genom diagram och kommentarer till dessa ge en översiktlig bild av resultaten från 13 års undersökning. I slutet av rapporten finns en tabellbilaga med sifferunderlag till respektive diagram. Genomförande: Urvalsstorlek: Urvalsmetod: Datainsamlingsperiod: Datainsamlingsmetod: Svarsfrekvens: Standardvägning: Attitydfrågor: Vilka frågor redovisas i denna rapport? ligen på hösten samt 5-13 på våren. 63 individer i åldrarna Individerna i populationen delades (stratifierades) efter kön, åldersgrupper och geografiska områden (Trafikverksregioner), totalt blev det 2 * 7 * 6 = 84 strata. Inom varje stratum gjordes ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. 22 april 24 juni 13. Postalt föraviseringsbrev med möjlighet att besvara på webben följt av (maximalt) en pappersenkät och två påminnelser. 45,6% (3% av svaren inkom via webben). Uppgifterna har skattats genom rak uppräkning inom respektive stratum. Den så kallade Horwitz-Thomson-metoden har använts för att ersätta internt bortfall utifrån antagandet att det är samma svarsfördelning bland dem som inte besvarat enkäten som bland de svarande (inom respektive stratum). Fem svarsalternativ: instämmer helt, instämmer i stora drag, ganska tveksam, mycket tveksam, tar helt avstånd. De som svarat och tagit ställning utgör totalandelen, %. Svar som Vet ej och Kan ej ta ställning har tagits bort, om inget annat anges. När det i diagrammen anges hur många som instämmer är det en summering av dem som Instämmer helt och Instämmer i stora drag. I 1985, 199, samt -13 års undersökningar har personer i åldern år deltagit, medan åldersintervallet övriga år har varit år. Vid jämförelser över dessa år som illustreras i tidsseriediagrammen har svaren från åldersgruppen år tagits bort för att göra resultaten mellan åren direkt jämförbara. Undersökningen genomfördes inte 4. Enkäten har riktats till personer i åldrarna år men innehåller även några frågor som avser barn under 15 år. Dessa frågor har besvarats av föräldrarna. Vid resultatbearbetningen som gjordes efter en större enkätgenomgång år 12 konstaterades det att dessa svar hade alltför stor statistisk osäkerhet (höga konfidensintervall) varpå Trafikverket beslutade att inte publicera resultaten från barnfrågorna. 33

34 Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon : Texttelefon:

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 1 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 Foto: Thorsten Alm, Johan Ardefors, Kerstin Ericsson, Karin Paulsson, Yvonne Palm

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2009:110. Trafik. säkerhet. Resultat från 2009 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 9:11 Trafik säkerhet Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät 9-1 Titel: Resultat från 9 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 9:11 Utgivningsdatum: 9-1 Utgivare: Vägverket Kontaktperson på

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2013 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: November 06 2014 Identifikation: SND0964-001 Innehållsförteckning Översikt...

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: April 22 2015 Identifikation: SND0980-001 Innehållsförteckning Översikt...4 Räckvidd och täckning... 4 Producenter

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1996 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 24, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1997 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 23, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 3, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2002 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 5, 2013 Version Identifikation SND0863-001

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2007 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum December 20, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1997 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1986 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2000 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 10, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2001 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0763-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1998 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0643-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen

Trafiksäkerhetsläget. Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetsläget Skellefteå 2010 04 24 Nils Petter Gregersen 2010: 25+7+15 dödade; Påsk 2 dödade 18 fria dagar Dödade + motorfordon 5000 4500 4000 3500 3000 2007: 440 2008: 397 2009: 355 1927: 322

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1994 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket

Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Trafikverket Trafiksäkerhetsenkäten 2010 Trafikverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 2, 2014 Version Identifikation

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1993 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version Identifikation

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1991 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 13, 2013 Version

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 1999 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Maj 13, 2013 Version Identifikation SND0748-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1988 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket

Trafiksäkerhetsenkäten Vägverket Trafiksäkerhetsenkäten 2003 Vägverket Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum Juni 26, 2013 Version Identifikation SND0864-001

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter 1. Vilken/vilka skolskjutsformer använder ni i er kommun? Upphandlad skolskjuts (använd endast frågorna under rubrik 2) Buss i linjetrafik (använd

Läs mer

Manus till bildspel. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan:

Manus till bildspel.  Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol. Avsedd för: årskurs 8-9. Kopplat till ämne/kursplan: Kopplat till ämne/kursplan: Manus till bildspel Tidsåtgång: cirka 40 minuter. Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol Avsedd för: årskurs 8-9 Samhällskunskap Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987

Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsundersökningen 1987 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 8, 2013 Version

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 2005

Vägverket. Trafiksäkerhetsundersökningen 2005 Vägverket Trafiksäkerhetsundersökningen 2005 Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör Produktionsdatum January 7, 2013 Version Identifikation

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror

ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror ATK Årsrapport 2014 Trafiksäkerhetskameror Ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen Titel: ATK Årsrapport 2014 Publikationsnummer: 2015:141 ISBN: 978-91-7467-803-1 Utgivningsdatum: September 2015

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

SÄKER TRAFIK. Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK. Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Allvarlig skada men för livet I den här skriften och i andra nollvisionssammanhang används begreppet allvarlig skada. Begreppet innebär att skadan inte läks helt. Den får

Läs mer

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005 2010 Projektdeltagare Trafikkontoret (tidigare gatu- och fastighetskontoret) Annika Feychting, projektledare Anna-Sofia Welander Leena Tiippana Krister

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

15-åringar i Nordens trafik

15-åringar i Nordens trafik 15-åringar i Nordens trafik Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Foto: NTF Resultat från en undersökning i projektet Bäst i Norden trafiksäkerhet för barn och ungdomar i åldern 12-17 år genomförd av

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2012-02-23 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002

Resor i Sverige. VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003. Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 VTI notat 27 2003 VTI notat 27-2003 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92-, åren 1996 2002 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2015-02-10 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN I Tillsammans för Nollvisionen arbetar vi alla företag, organisationer och myndigheter gemensamt för att nå målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs

Läs mer