Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum."

Transkript

1 Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum

2 Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum

3 Laxne Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum

4 Stjärnhov Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum

5 Björnlunda Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Möte Fast hinder Bil korsande kurs Gående och cyklister Gående och cyklister

6 Gnesta Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Möte Fast hinder Bil korsande kurs Gående och cyklister Gående och cyklister

7 Laxne Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Möte Fast hinder Bil korsande kurs Gående och cyklister Gående och cyklister

8 Stjärnhov Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Möte Fast hinder Bil korsande kurs Gående och cyklister Gående och cyklister

9 Björnlunda Hastighetsplan 60 km/tim 40 km/tim Gågata

10 Gnesta Hastighetsplan 60 km/tim 40 km/tim Gågata

11 Laxne Hastighetsplan 60 km/tim 40 km/tim Gågata

12 Stjärnhov Hastighetsplan 60 km/tim 40 km/tim Gågata

13 Punkt Gatunamn Hastighet Avvikelsetyp Föreslagen åtgärd Kommentar 1 Torggatan Gångfart Framkomlighet bil Gnesta Kortsiktigt - ingen Långsiktigt - ombyggnad till gångfartsgata Framkomligheten för biltrafiken klassas som låg då gatan föreslås bli gångfartsgata, sträckan är dock kort och passerar genom de mest centrala delarna av Gnesta varför avvikelsen ej är relevant. Tills gatan byggts om för att fungera som en gångfartsgata är en lämplig hastighetsbegränsning. 2 Tingshusgatan 30 Framkomlighet kollektivtrafik Ingen 3 Tingshusgatan Gångfart Framkomlighet bil samt kollektivtrafik 4 Torget Gågata Framkomlighet bil Ingen Kortsiktigt - ingen Långsiktigt - ombyggnad till gångfartsgata Regionbuss i kombination med ger låg framkomlighet, gatan är dock så pass smal att någon högre hastighet i verkligheten ej är möjlig. Den enda åtgärden som kan förbättra kollektivtrafikens framkomlighet är att ändra rutten ger låg framkomlighet för motorfordonen. Ingen åtgärd föreslås då sträckan är så pass kort att skillnaden mot dagens situation blir marginell. Det är dock viktigt att gatan struktureras om så att funktionen hos gångfartsgatan säkerställs. Tills gatan byggts om för att fungera som en gångfartsgata är 30 km/tim en lämplig hastighetsbegränsning. Gatan är gågata varför biltrafik är förbjuden, detta ger låg framkomlighet vilket dock ej ska åtgärdas. 5 Skolgatan 30 Framkomlighet kollektivtrafik Ingen Regionbuss i kombination med ger låg framkomlighet, sträckan är dock så pass kort och smal att någon högre hastighet ej går att uppnå varför ingen åtgärd genomförs 6 Frejavägen 30 Framkomlighet kollektivtrafik Ingen 7 V. Storgatan 30 Framkomlighet kollektivtrafik Ingen Regionbuss i kombination med ger låg framkomlighet, sträckan är dock så pass kort och smal att någon högre hastighet ej går att uppnå varför ingen åtgärd genomförs Regionbuss i kombination med ger låg framkomlighet, sträckan går dock rakt igenom centrum varför någon högre hastighetsbegränsning ej är möjlig eller lämplig med hänsyn till andra trafikslag. Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Åtgärdsanalys\Åtgärdsanalys.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 1 (3)

14 8 V. Storgatan 30 Framkomlighet kollektivtrafik, Trygghet samt Karaktär 9 V. Storgatan 30 Framkomlighet kollektivtrafik Ingen 10 V. Storgatan 60 Trafiksäkerhet Ingen 11 V. Storgatan 60 Trafiksäkerhet Ingen Kortsiktigt - ingen Långsiktigt - hastighetssäkring i ett antal punkter, avsmalning av körbana Dagens genomfart domineras av biltrafiken, på sikt bör denna byggas om för att stötta aktiviteten i centrum samt kopplingen mot tågstationen och rekreationsområdet kring sjön. Detta bör göras genom avsmalningar och hastighetssäkringar till gångfart. Sett över hela sträckan bör behållas då det är för långt att ha gångfartsområde hela vägen. Der är mycket viktigt att ta hänsyn till att gatan klassas som primärt utryckningsnät och antingen måste åtgärderna anpassas till detta eller så måste utryckningsvägarna ses över och ändras. Regionbuss i kombination med ger låg framkomlighet, sträckan går dock rakt igenom centrum varför någon högre hastighetsbegränsning ej är möjlig eller lämplig med hänsyn till andra trafikslag. Då de oskyddade trafikanterna utmed sträckan färdas i blandtrafik fås kvalitetsavvikelsen på trafiksäkerhet. I verkligen är det dock ej troligt att oskyddade trafikanter använder gatusträckan i någon större utsträckning då transport till och från bostadsområden kan göras via andra gator. Därför föreslås ingen åtgärd Då de oskyddade trafikanterna utmed sträckan färdas i blandtrafik fås kvalitetsavvikelsen på trafiksäkerhet. I verkligen är det dock ej troligt att oskyddade trafikanter använder gatusträckan i någon större utsträckning då transport till och från bostadsområden kan göras via andra gator. Därför föreslås ingen åtgärd 12 Ö. Storgatan 60 Trafiksäkerhet, en punkt Kortsiktigt - markering övergångsställe tas bort Långsiktigt - hastighetssäkrad gångpassage anläggs. Utmed sträckan finns ett övergångsställe vilket inte är tillåtet när hastighetsbegränsningen höjs till 60 km/tim. Behovet av att korsa bör undersökas och utifrån detta bestäms hur prioriterat det är att anlägga en hastighetssäkrad gångpassage. Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Åtgärdsanalys\Åtgärdsanalys.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 2 (3)

15 Björnlunda Punkt Gatunamn Hastighet Avvikelsetyp Föreslagen åtgärd Kommentar 1 lv Trafiksäkerhet, 1 punkt Kortsiktigt - regleringen övergångsställe tas bort Långsiktigt - hastighetssäkrad gångpassage anläggs Utmed sträckan finns ett övergångsställe vilket inte är tillåtet när hastighetsbegränsningen höjs till 60 km/tim. Behovet av att korsa bör undersökas och utifrån detta bestäms hur prioriterat det är att anlägga en hastighetssäkrad gångpassage. Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Åtgärdsanalys\Åtgärdsanalys.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 3 (3)

16 Gnesta

17 Björnlunda 1

18 Gnesta Område Synpunkt från allmänhet Kommentar utifrån hastighetsplan 1G STOPP Höga hastigheter, avkörningsfil mot Sigtunavägen och IP behövs, Sänkt hastgihet på Sigtunavägen, Rondell vid Stopp, Övergångställe framför Statoil., inför väjningplikt, samma trafikregel för alla utfarter, sänk hastigh Vikingavägen 70 km? Hastighetsbegränsningen på Sigtunavägen sänks från 50 till 40 respektive 30 km/tim. Hastighetsbegränsningen på vikingavägen blir 40 km/tim respektive. 2G Menuettvägen Sänkt hastighet till 30 km, Skylt Akta lekande barn vore bra Hastighetsbegränsingen på Menuettvägen sänks från 50 till 3G Centrum Sänkt hastighet 30 km, gärna rondeller också, Cykelbanor, fler övergångställen, bättre kvalite gångbanor, handikappanpassat, se över p- fickor, farthinder, P- och stoppförbud, fartkamera. Skolbussarna stanna på busstationen i stället. Inga farthin Hatighetsbegränsningen i centrum blir främst vilket är en sänkning mot dagens 50 km/tim. 4G Livsfarlig utfart från Bryggeriholmen, målat övergånställe behövs - 5G Skillingagatan Många fordon kör för fort här, begränsa hastigheten, farthinder, våga satsa på hinder, Hastighetsbegränsningen utmed Skillingavägen blir 40 km/tim vilket är en sänkning från dagens 50 km/tim. Utmed gatan finns redan idag många fysiska hinder. 6G Mosebacke se över skyltningen Skyltningen av hastighetsbegränsningarna kommer att ses över i samband med omskyltning efter den framtagna hastighetsplanen. 7G Sällskapsvägen hastightsbegränsningsskyltar 30 km, fartbegränsare, avsmalningar Hastighetsbegränsningen utmed Sällskapsvägen sänks från 50 till. Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Allmänhetens synpunkter\allmänhetens_synpunkter.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 1 (4)

19 8G 9G Mariefredsvägen, lägre hastighet, ända upp till kyrkan Vackerby industriväg, för höga hastigheter, GC-väg saknas, 30 km eller vägbulor, Framnäsvägen och Plogvägen permanent 30 km, 50 km är för mycket. 30 km i hela Frönäsområdet, Hastighetsbegränsningen utmed Mariefredsvägen blir 40 respektive 60 km/tim vilket innebär en sänkning med 10 km/tim. Utmed Vackerby industriväg blir hastighetsbegränsningen 40 respektive 60 km/tim. Utmed större sträckan innebär detta en sänkning av hastighetsbegränsningen. Framnäsvägen och Plogvägen får Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Allmänhetens synpunkter\allmänhetens_synpunkter.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 2 (4)

20 Björnlunda Punkt Synpunkt från allmänhet Kommentar utifrån hastighetsplan B1 Stationsvägen farlig att pasera för skolbarnen, fler övergångställen behövs, sänkt hastihet 50 km är för mycket, Hastighetsbegränsningen utmed Stationsvägen sänks till 40 km/tim. B2 Rekommenderade hastigheter hålls inte någonstans i Björnlunda, Gör farthinder eller permanenta 30 km/h Stora delar av Björnlunda kommer att skyltas permanent. B3 Väg 57, sänkt hastighet till 50 km/h bör gälla mellan Väg 57 får 60 km/tim hela dygnet. 50 km/tim är en hastighetsbegränsning som kommer att fasas ut och föreslås därför ej längre. Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Allmänhetens synpunkter\allmänhetens_synpunkter.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 3 (4)

21 Område Synpunkt från allmänheten Kommentar utifrån hastighetsplan Laxne 1L Gränsen är nådd för vad man ska behöva utstå när det gäller genomfartstrafik! Fordon kör för fort genom samhället, hastighetsbegränsningarhålls inte, nedförsbackar in i samhället påverkar hastigheten. Gångbanor och gångvägar saknas. Minirondell önskvärd, Genomfartsvägarna kommer att få 40 km/tim och övriga gator skyltas 30 km/tim. Detta innebär sänkningar av hastighetsbegränsningarna i hela Laxne. Flik: Åtgärdsanalys Sökväg: P:\64mas2\6611\ \3_PROJEKT\Allmänhetens synpunkter\allmänhetens_synpunkter.xls Datum: Uppdrag: Rätt fart i Gnesta, Sida 4 (4)

22 Björnlunda Allmänhetens synpunkter 60 km/tim 40 km/tim Gågata B3 B2 B1

23 Gnesta Allmänhetens synpunkter 60 km/tim 40 km/tim Gågata 9G 7G 8G 3G 4G 6G 5G 2G 1G

24 Laxne Allmänhetens synpunkter 60 km/tim 40 km/tim Gågata 1L