När du ska korsa en gata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När du ska korsa en gata"

Transkript

1 När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun

2 I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen. Det kan finnas undantag enligt lokala trafikföreskrifter men det framgår i så fall av de vägmärken som finns på platsen. Kom ihåg: Anpassa alltid hastigheten, var försiktig och visa hänsyn. Cykeln är ett fordon. När du cyklar på en gata eller väg gäller samma regler som för övrig fordonstrafik. Gång- och/eller cykelpassage En passage är en plats där man underlättat för gående och/eller cyklister att korsa gatan. Fotgängare Om du korsar en gata på en annan plats än ett övergångsställe måste det ske utan fara eller störning för trafiken. Det betyder att du som går ska låta fordon på gatan köra först. Cyklist Om du korsar en gata på en annan plats än en cykelöverfart får du göra detta endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. Det betyder att du som cyklar ska låta fordon på gatan köra först. Gång- och cykelpassage på Ormestagatan, Örebro

3 Övergångsställe (obevakad och bevakad) Ett övergångsställe är en plats där du som gående ska korsa gatan. Ett obevakat övergångsställe (det vill säga utan trafiksignaler) är vitmålat på gatan och utmärkt med vägmärket Övergångsställe ( Herr Gårman ). Ett bevakat övergångsställe har trafiksignaler eller en polis som ger tecken. De är överordnade vägmärken och vit målning. Fotgängare När du korsar en gata på ett övergångsställe ska visserligen fordon på gatan stanna för att släppa över dig, men du har ändå skyldighet att ta hänsyn till avståndet och hastigheten till de fordon som närmar sig innan du kliver ut på övergångsstället. Sök ögonkontakt med fordonsföraren! Visa tydligt att du tänker gå över på övergångsstället. Cyklist Om du som cyklist ska cykla över gatan på ett övergångsställe måste du låta fordon på gatan köra först. Fordon på körbana Sänk hastigheten när du närmar dig ett övergångsställe. Titta noga efter om det finns någon gående på övergångsstället eller på väg ut. Du måste stanna för gående som är ute på eller på väg ut på övergångsstället, och du får fortsätta endast om det kan ske utan fara för gående. Du får inte stanna eller parkera på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe. Övergångsställe på Karlslundsgatan, Örebro

4 Cykelöverfart (obevakad och bevakad) En cykelöverfart är den del av en gata där cyklister och förare av moped klass II ska korsa gatan. Överfarten är markerad med vit målning i form av vita fyrkanter. Oftast är det ett övergångsställe tillsammans med cykelöverfarten. Cyklist När du ska köra ut på en cykelöverfart ska du ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och du får endast köra över gatan om det kan ske utan fara eller störning för trafiken. Det betyder att du som cyklist måste låta fordon på gatan köra först. Fordon på körbana När du närmar dig en cykelöverfart ska du anpassa hastigheten så att det inte uppstår någon fara för cyklister eller mopedister som är ute på överfarten. Ligger överfarten på väg ut ur en rondell (cirkulationsplats) eller efter att du har svängt i en korsning ska du färdas med låg hastighet och ge cyklister och mopedister ute på eller på väg ut på cykelöverfarten tillfälle att passera. Du har då väjningsplikt. Du får heller inte stanna eller parkera på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelöverfart. Cykelöverfart vid Svartå Bangata/Idrottsvägen, Örebro

5 Genomgående gång- och cykelbana Vid vissa korsningar mellan cykelbana och gata är gång- och cykelbanan genomgående tvärs över gatan. Det innebär att fordon som kommer på gatan har väjningsplikt mot dig som går, cyklar eller kör klass II-moped på cykelbanan. Den genomgående gång- och cykelbanan är tydligt markerad tvärs över gatan för att synas väl. Den ska vara: upphöjd över gatan i samma material som cykel- och gångbanan i övrigt och inte avbruten av t. ex. kantsten tydligt avgränsad mot beläggningen i gatan Om inte dessa kriterier uppfylls avbryts gång- och cykelbanan vid gatan och fortsätter på andra sidan. Då är cyklister, mopedister och gående är skyldiga att låta fordon på gatan köra först. Fordon på körbana Om du är på väg att korsa en genomgående gång- eller cykelbana ska du sänka hastigheten och lämna både gående och cyklister på gång- och cykelbanan företräde. Efter att ha korsat gång- eller cykelbanan har du dessutom väjningsplikt gentemot alla fordon som korsar din kurs. Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykel- eller gångbana. Nybyggd genomgående gångoch cykelbana vid Otto E Andersens väg, Örebro

6 Cykelfält och cykelbox Cykelfält är ett körfält på en gata som bara får användas av cyklister. Cykelfältet separeras från övriga körfält med vit vägmarkering. Cykelfält innebär att motorfordon håller ett större avstånd vid omkörning av cyklister. Cykelfälten minskar också risken för upphinnandeolyckor. Vid tät trafik underlättar cykelfälten för cyklister att komma fram och köra om köande motortrafik. Ett motorfordon får inte stannas eller parkeras i ett cykelfält. Cykelbox innebär en ökad säkerhet för cyklister eftersom de syns bättre. För bilförare innebär cykelboxen att de får stanna ett par meter längre bak än tidigare. Korsningar med trafikljus har alltid varit riskfyllda för cyklister, bland annat för att de riskerar att bli påkörda av högersvängande motorfordon. Risken beror på att den döda vinkeln hindrar fordonsföraren från att se de cyklister som står snett bakom fordonet. När trafikljuset slår om till grönt svänger fordonsföraren höger och cyklisten fortsätter rakt fram och kollisionen är ett faktum. Cykelboxen gör att högersvängande fordon får cyklisterna framför sig och därmed lättare ser dem. Cyklisterna kan placera sig med tanke på den fortsatta färden och har ett försprång när trafiksignalen slår om till grönt. Cykelfält Svartå Bangata, Örebro Cykelbox Nygatan, Örebro

7 Vad gäller vid olika vägmärken? Påbjuden gångbana. Märket anger att banan är avsedd endast för gående. Gående ska gå på gångbana när sådan finns. Här får du inte cykla eller åka moped. Det går bra att leda cykeln eller mopeden. Påbjuden cykelbana. Märket betyder att här får du cykla och köra moped klass II. Här får du gå om det inte finns separat gångbana. Påbjudna gång- och cykelbanor. Märket betyder att du ska gå på den markerade gångbanan och cykla eller åka moped klass II på den andra banan. Banorna skiljs åt med vägmarkering, skiljeremsa eller liknande. Cykelbanan placeras alltid närmast körbanan och gångbanan längst ifrån. Håll till höger på både gång- och cykelbanan. Påbjuden gång- och cykelbana. Märket anger att det är en gemensam gång-, cykel- och mopedbana. Du bör gå på den vänstra sidan och cykla eller åka moped på den högra sidan av banan, så att du lätt ser den mötande trafiken. Cykelöverfart Övergångsställe

8 Mer information Kommunens kundtjänst: E-post: Av Eva-Li Westerberg, Peter Smedberg, Stefan Lange och Johan Ekstrand. Produktion: Informationsavdelningen,

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

informerar Att ledsaga synskadade Idet här informationsbladet får du tips på hur du ledsagar

informerar Att ledsaga synskadade Idet här informationsbladet får du tips på hur du ledsagar informerar Att ledsaga synskadade Synskadades Riksförbund tar till vara synskadades intressen och är ett språkrör gentemot samhället. Målet är att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer