NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7"

Transkript

1 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7

2 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata Dokumenttyp: Specifikation Publikationsnummer: 2012:144 ISBN: Version: 5.7 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: NVDB-ansvariga på Trafikverkets regioner Uppdragsansvarig: Mats-Ove Mattsson Tryck: Distributör: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata, Kompletteringar: tillkännages på NVDB:s webbsida

3 Dokumenthistorik Ändringshantering Versionsnummer Orsak till förändring 1.0 Första version för publicering 1.1 Ny definitionstext för företeelsetyp Vägtrafiknät 1.2 Företeelsetypen Vägtrafiknät flyttad till dokumentet NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper 1.3 Förändringar i värdemängden för C cykelvägtyp/cykelvägtyp. Redaktionella ändringar 1.4 Förändringar av C Cykelvägtyp och C Separation, Anpassning av figurer till ny generaliseringsregel för cykelfält. Redaktionella ändringar 1.5 Inledande avsnitt stryks med hänvisning till NVDB Specifikation av innehåll företeelsetyper. Förändringar av C Cykelvägtyp. Förtydligande av C Rekommenderad bilväg för cykeltrafik. Angivande av kvalitetskrav. 1.6 Företeelsetypen C Cykelvägtyp avslutas och ersätts med C Cykel_Vägtyp. Värdet friliggande för C Separation/Separation avslutas. Redaktionella ändringar 1.7 Redaktionella förändringar samt förtydligande avseende C separation. 5.7 Förändring av C Cykel_Vägtyp. Defintion av Cykelöverfart utökas till att omfatta även cykelöverfart över järnväg. NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 3 av 26

4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING KVALITETSKRAV PÅ DATA SAMBAND MELLAN OLIKA FÖRETEELSETYPER ADMINISTRATIVA FÖRETEELSETYPER C-CYKELLED C-REKOMMENDERAD BILVÄG FÖR CYKELTRAFIK TRAFIKREGELFÖRETEELSETYPER FÖRBJUDEN FÄRDRIKTNING (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) FÖRBUD MOT TRAFIK (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) TÄTTBEBYGGT OMRÅDE (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) VÄGTEKNISKA FÖRETEELSETYPER BRO OCH TUNNEL (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) C-CYKEL_VÄGTYP C-REGLERING C-SEPARATION C-TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÄRJELED (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) HÖJDHINDER UPP TILL 4,5 METER (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) SLITLAGER (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) VÄGBREDD (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) VÄGHINDER (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) FÖRETEELSETYPER FÖR TRAFIKUTRUSTNING C-BELYSNING FÖRETEELSETYPER FÖR TILLKOMST FÖRETEELSETILLKOMST (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) REFERENSLINJETILLKOMST (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) VÄGTRAFIKNÄT NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 4 av 26

5 9.1 VÄGTRAFIKNÄT (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER). 25

6 1 Inledning Detta dokument är ett av sju dokument i serien NVDB Specifikation av innehåll. NVDB Specifikation av innehåll översikt NVDB Specifikation av innehåll vägnät NVDB Specifikation av innehåll företeelsetyper NVDB Specifikation av innehåll cykelnät NVDB Specifikation av innehåll företeelser på cykelvägnätet NVDB Exempelsamling generaliseringsregler NVDB Regelverk för stabilt vägnät Dokumenten i serien publiceras på NVDB:s webbsidor: Där kan alltid gällande versioner återfinnas. I detta dokument presenteras de företeelsetyper i NVDB som är knutna till cykelvägnätet med sina definitioner och insamlingsregler. Vissa företeelsetyper används både för bilnät och för cykelnät. Dessa finns enbart beskrivna i NVDB Specifikation av innehåll företeelsetyper och är i detta dokument enbart uppräknade. För en översiktlig beskrivning av vägnätsmodellen i NVDB hänvisas till dokumentet NVDB Specifikation av innehåll. Där beskrivs även regler för utbredningar och attributvärden samt de generella attribut som gäller för alla företeelsetyper i NVDB (från datum, till datum och företeelsetillkomst). NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 6 av 26

7 2 Kvalitetskrav på data För företeelsetyper i detta dokument som är definierade i dokumentet NVDB specifikation av innehåll företeelsetyper gäller kvalitetskraven för kvalitetskravklass 3. För företeelsetypen C Cykel_Vägtyp gäller särskilda kvalitetskrav. För övriga företeelsetyper som definieras i detta dokument ställs inga egentliga kvalitetskrav. NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 7 av 26

8 3 Samband mellan olika företeelsetyper Nedan listas de samband som finns mellan olika företeelsetyper som registreras på cykelvägnätet Företeelse om värde kan företeelser väljas om värde kan även företeelse väljas Vägtrafiknät "Bilnät" C Cykelled C Rekommenderad bilväg för cykeltrafik "Cykelnät" C Belysning C Cykelled C Cykel_Vägtyp "Cykelbana" C Separation Cykelfält C Separation "Cykelöverfart i plan" "Övergångsställe" Gatupassage utan överfartsställe Annan cykelbar förbindelse Annan ej cykelbar förbindelse C Reglering C Trafiksäkerhetshöjande åtgärder C Reglering C Trafiksäkerhetshöjande åtgärder NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 8 av 26

9 4 Administrativa företeelsetyper Väghållare (Se NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) Gatunamn (Se NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) Övrigt vägnamn (Se NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 9 av 26

10 4.2 C-CYKELLED Definition Företeelsetyp: Definition: C Cykelled Sammanhängande stråk av vägar avsedda eller lämpliga för cykeltrafik. Frivilligt attribut: Definition: Värdemängd: Namn Namn på cykelleden <Valfri text> Frivilligt attribut: Definition: Värdemängd: Primär användning Användningsområde för leden Pendlingsled Cykelturismled Motionsled Från datum Det datum då leden togs i bruk Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (linjeutbredning) Ja Ja Insamlingsregler Företeelsetypen registreras på referenslänkar vars vägtrafiknät är angivet som Bilnät eller Cykelnät NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 10 av 26

11 4.3 C-REKOMMENDERAD BILVÄG FÖR CYKELTRAFIK Definition Företeelsetyp: Definition: C Rekommenderad bilväg för cykeltrafik Bilvägar som är rekommenderade för cykeltrafik Från datum Det datum då företeelsen tas i trafik. Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (Linjeutbredning) Ja Insamlingsregler Företeelsetypen registreras på referenslänkar vars vägtrafiknät är angivet som Bilnät. Rekommenderad bilväg för cykeltrafik pekar ut lämpliga vägar i bilnätet i syfte att skapa kontinuitet i cykelnätet. Syftet är att leda cykeltrafiken till de gator som är mest lämpade för cykeltrafik ur trafiksäkerhetssynpunkt eller av annat skäl NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 11 av 26

12 5 Trafikregelföreteelsetyper 5.1 FÖRBJUDEN FÄRDRIKTNING (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) Notera att lokala trafikföreskrifter normalt saknas för förbjuden färdriktning på cykelvägar. Använd denna företeelsetyp på samma sätt som en indirekt påbjuden färdriktning. Tidsintervall behöver inte anges. 5.2 FÖRBUD MOT TRAFIK (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 5.3 TÄTTBEBYGGT OMRÅDE (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 12 av 26

13 6 Vägtekniska företeelsetyper 6.1 BRO OCH TUNNEL (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 6.2 C-CYKEL_VÄGTYP Definition Företeelsetyp: Definition: C Cykel_Vägtyp Beskrivning av vägens konstruktion. Obligatoriskt attribut: Definition: Värdemängd: Cykelvägtyp Typ av länk Cykelbana Cykelfält Cykelöverfart i plan Övergångsställe Gatupassage utan överfartställe Annan cykelbar förbindelse Annan ej cykelbar förbindelse Från datum Det datum då företeelsen tas i trafik. Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (Linjeutbredning) Ja, men endast på referenslänkar vars vägtrafiknät är angivet som Cykelnät Insamlingsregler Företeelsetypen registreras på referenslänkar där värdet för vägtrafiknät/nättyp är Cykelnät. Annan förbindelse För att kunna beskriva förbindelser mellan delar av det egentliga cykelvägnätet som används av cyklister kan även andra typer av förbindelser registreras. Ett exempel på Annan cykelbar förbindelse är en stig genom ett skogsområde eller grönyta. Ett exempel på Annan ej cykelbar förbindelse är en trappa eller gångbro NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 13 av 26

14 Definitioner Cykelbana Cykelfält Cykelöverfart Övergångsställe Gatupassage utan överfartsställe En väg eller en del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II. Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II. En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana, en järnväg eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat. En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana men som inte anges med vägmarkering. Definitionen för Cykelbana, Cykelfält, Cykelöverfart och Övergångsställe är hämtade från Förordning 2001:651 om vägtrafikdefinitioner. Tillägg har gjorts i definitionen för Cykelöverfart till att omfatta även cykelöverfart över järnväg. NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 14 av 26

15 6.2.3 Exempel Cykelbana Figur 1 Värdet för attributet cykelvägtyp sätts till Cykelbana Cykelbana som övergår i cykelfält Cykelbana Cykelfält Figur 2 Värdet för attributet cykelvägtyp sätts till Cykelbana för delen till vänster och Cykelfält för delen till höger NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 15 av 26

16 Övergångsställe och cykelöverfart i plan Cykelöverfart Cykelöverfart Övergångsställe Figur 3 Till vänster finns en markerad cykelöverfart. Attributvärdet sätts till Cykelöverfart. I mitten finns både ett övergångsställe och en cykelöverfart. Eftersom det är cykelöverfarten som används i cykelvägnätet sätts värdet till Cykelöverfart. I fallet till höger används övergångsstället i cykelvägnätet och värdet sätts därför till Övergångsställe NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 16 av 26

17 Gatupassage utan överfartsställe Figur 4 I vissa områden är det vanligt att cykelbanan gör ett avbrott vid en korsande bilväg utan att det finns ett övergångsställe eller cykelöverfart. I exemplet i figuren sätts attributvärdet till gatupassage utan överfartsställe Kvalitetskrav Maximalt tillåten avvikelsekvot C Cykel_Vägtyp Parameter Krav Aktualitet (antal dagar) 365 Fullständighet företeelse 0,5% Fullständighet attribut Oblig Tematisk noggrannhet 0,5% Observera att fullständighetskraven C Cykel_Vägtyp gäller för det cykelvägnät som finns i NVDB. Det är frivilligt för t.ex. en kommun att registrera cykelvägnätet men om man gör det gäller de angivna kvalitetskraven. NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 17 av 26

18 6.3 C-REGLERING Definition Företeelsetyp: Definition: C Reglering Uppgift om reglering i korsning. Obligatoriskt attribut: Definition: Värdemängd: Reglering Anger om reglering för cykeltrafik finns i korsning. Används endast för cykelvägtypen Cykelöverfart i plan och Övergångsställe Reglerad korsning Ej reglerad korsning Från datum Det datum då företeelsen tas i trafik. Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (Linjeutbredning) Insamlingsregler Företeelsetypen registreras på referenslänkar vars vägtrafiknät är angiven som Cykelnät. Används endast för cykelvägtypen Cykelöverfart i plan och Övergångsställe Övergångsställe och cykelöverfart Principen för att registrera regleringsform för övergångsställen och cykelöverfarter är densamma Figur 5 Övergångstället har en signalreglering. En företeelse av typen C reglering registreras med attributvärdet Reglerad korsning NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 18 av 26

19 6.4 C-SEPARATION Definition Företeelsetyp: Definition: C Separation Anger att det finns en separation mellan cykelnät och bilnät och vilken typ av separation det är. Obligatoriskt attribut: Definition: Värdemängd: Separation Anger typ av separation. Kantsten Skiljeremsa Räcke Vägmarkering Okänt Från datum Det datum då företeelsen tas i trafik. Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (Linjeutbredning) Ja Insamlingsregler Företeelsetypen registreras bara på referenslänkar där värdet för vägtrafiknät/nättyp är Cykelnät. Om avståndet mellan referenslinjen för cykelvägnätet ligger längre än 10 meter ifrån referenslinjen för bilvägnätet anses det inte längre vara en separation och ingen företeelse skall registreras. NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 19 av 26

20 Exempel för separation med skiljeremsa 10 m Separation: Skiljeremsa I exemplet ovan är cykelvägtypen Cykelbana registrerad. Där separationen är en skiljeremsa skapas en företeelse av typen C Separation. Värdet för attributet Separation sätts till Skiljeremsa. Det anges också på vilken sida separationen ligger. Där avståndet mellan referenslinjen för cykelvägnätet resp. bilvägnätet skiljer mer än 10 meter registreras ingen företeelse NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 20 av 26

21 6.5 C-TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER Definition Företeelsetyp: Definition: C Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Redovisar förekomsten av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid överfartsställen Obligatoriskt attribut: Definition: Värdemängd: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Anger om trafiksäkerhetshöjande åtgärd finns. Finns Finns ej Okänt Från datum Det datum då företeelsen tas i trafik. Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (Linjeutbredning) Insamlingsregler Företeelsetypen registreras på referenslänkar vars vägtrafiknät är angiven som Cykelnät. Används endast för cykelvägtypen Cykelöverfart i plan och Övergångsställe NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 21 av 26

22 Övergångsställe och cykelöverfart Principen för att registrera eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen och cykelöverfarter är densamma I exemplet ovan visas en cykelöverfart med en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i form av ett farthinder. Kopplad till cykelöverfartens referenslänk finns en företeelse av typen C Cykel_Vägtyp med värdet cykelöverfart i plan. För att beskriva att en trafiksäkerhetshöjande åtgärd finns skapas en företeelse med typen C Trafiksäkerhetshöjande åtgärd med Attributvärde: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: Finns NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 22 av 26

23 6.6 FÄRJELED (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 6.7 HÖJDHINDER UPP TILL 4,5 METER (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 6.8 SLITLAGER (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) VÄGBREDD (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 6.11 VÄGHINDER (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 23 av 26

24 7 Företeelsetyper för Trafikutrustning 7.1 C-BELYSNING Definition Företeelsetyp: Definition: C Belysning Anger om belysning finns längs en Cykelbana. Från datum Det datum då företeelsen tas i drift. Utbredningstyp Samtidig Trafikriktningsuppd elad Sidouppdelad Heltäckande På färjeled Sträcka (linjeutbredning) Insamlingsregler Företeelsetypen registreras på referenslänkar vars vägtrafiknät är angivet som Cykelnät. NVDB Specifikation av innehåll Företeelser på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 24 av 26

25 8 Företeelsetyper för tillkomst 8.1 FÖRETEELSETILLKOMST (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 8.2 REFERENSLINJETILLKOMST (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) 9 Vägtrafiknät 9.1 VÄGTRAFIKNÄT (SE NVDB - SPECIFIKATION AV INNEHÅLL - FÖRETEELSETYPER) NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på Cykelvägnätet, version 5.7 Sidan 25 av 26

26 Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. Telefon: , Texttelefon:

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR

KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR Innehållsförteckning Inledning 2 Krav på vägarnas och upplagsplatsernas beskaffenhet 4 Allmänt 4 Krav på godkänd bilväg 4 Tillgänglighet (bärighet) 4 Framkomlighet 5 Motlut och backar

Läs mer

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30 Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval Erik Stigell 2012-11-30 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 6 2. Litteraturstudie om cyklisters ruttval...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer