Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011"

Transkript

1 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat Vintertrafik Köra för fort Farliga trafiksituationer Mitträcken och korsningar Trafikolyckor och incidenter Vägarbetarnas arbetssituation Stanna vid övergångsställen Användning av reflexer Trafikbarometern januari.docx 2 (23)

3 Inledning Under vintermånaderna december och januari gör många svenskar långa resor med bil. Ofta kombineras de långa resorna med ett förrädiskt vinterväglag och stress. De återkommande råden om att starta resan utvilad, ta många raster och ha gott om tid borde vara självklarheter. Dessvärre sker varje år ett flertal olyckor med mycket olycklig utgång. Detta trots att Sverige rankas som ett av de trafiksäkraste länderna i världen. Från myndighetshåll görs mycket för att minimera risker för olyckor med svåra följder. De flesta trafikanter gör sitt absolut bästa för att minska risken för olyckor. Det finns dock några områden där både Sverige och trafikanterna kan utvecklas. Under den första veckan av december 2010 genomfördes en undersökning på uppdrag av Svevia. Undersökningen, Trafikbarometern, syftar till att kartlägga ett representativt urval av befolkningens syn på trafiksäkerhet och bilkörning med ett särskilt fokus på vintertrafik. Strax över personer deltog i undersökningen som gav många intressanta svar och infallsvinklar. I denna rapport presenterar vi många av dem. Vad har då Svevia att göra med trafiksäkerhet? Svaret är att Svevia är en av flera aktörer som arbetar för ett säkrare klimat på våra vägar. Både för trafikanter och för dem som arbetar på vägarna. Trafikbarometern ger ett gott betyg till svenskarnas förståelse och omsorg om våra vägarbetare. 82 procent av dem som svarat anger att de alltid tänker på de arbetande då ett vägarbete passeras. Det är en hög och bra siffra, men vi ger oss inte förrän den når 100 procent. Svevia arbetar också med anläggning av vägar. Det är där säkerhetsarbetet för en väg börjar. Med rätt planering, rätt beläggning, rätt trafiksäkerhetstänkande, kanske i form av ett mitträcke, är Svevia en självklar aktör inom trafiksäkerhet. Detta räcker dock inte. som färdas på vägarna har ett ansvar för sig själva och sina medtrafikanter. Ett ansvar som blir extra tydligt under den intensiva vintertrafiken. Från Svevias sida gör vi mycket och kan göra mer. kan alltid sträva efter att bli bättre. Med Trafikbarometern i vår hand har vi en tydligare bild av svenska folkets syn på trafiksäkerhet. Med önskan om ett trafiksäkert 2011, Per-Olof Wedin Koncernchef och vd Svevia Och glöm inte: starta resan utvilad, ta många raster och ha gott om tid! 2011 Trafikbarometern januari.docx 3 (23)

4 Sammanfattning av huvudresultat svenskar representativt fördelade över hela landet har svarat på enkäten, som genomfördes via internetpanel av undersökningsföretaget PFM Research under perioden 25 november 3 december. Hälften av alla kvinnor är rädda för att köra på vintern Var tredje svensk bilförare är rädd eller känner obehag inför att köra bil i vinterväglag. Nästan hälften av de kvinnliga bilförarna är rädda att köra bil på vintern. Bland männen är det en av sex som är rädda. Sju av tio vill att väglaget ska styra hastigheten Fler än sju av tio svenskar tycker det borde vara olika hastigheter beroende på väglag på alla vägar, vilket är fallet på vissa vägar idag. 86 procent tror att dubbdäck är säkrast Fler än åtta av tio svenskar (86 procent) tror att dubbdäck är de säkraste vinterdäcken. Endast tio procent tror att vinterdäck utan dubbar är de säkraste. Nästan sju av tio svenska bilister har antisladdsystem på bilen. Vanligare att män kör för fort än att kvinnor gör det 36 procent av svenskarna uppger att de alltid eller ofta kör för fort. 42 procent av männen och 31 procent av kvinnorna säger att de alltid eller ofta kör för fort. En av fyra bilister kör för fort på motorväg Närmare var fjärde bilist, 23 procent, håller inte hastighetsbegränsningen på motorväg. Fler män än kvinnor svarar att de inte håller hastighetsbegränsningen, 31 procent respektive 17 procent. Kvinnor bättre på att hålla hastigheten i tätort I stad eller tätort är det bättre ställt. 58 procent svarar att de alltid håller hastighetsbegränsningen i stad eller tätort, 50 procent av männen och 65 procent av kvinnorna. Vägkameror bästa sättet att få oss att sakta ner tycker sex av tio Det bästa sättet att få svenska bilförare att hålla hastighetsbegränsningen är att sätta upp vägkameror. 62 procent svarar att vägkameror är det bästa sättet att få dem att hålla hastighetsbegränsningen. På andra plats kommer polisbilar i trafiken och på tredje plats trafikkontrolle. Minst effekt har höga böter. Polisbilar i trafiken har större effekt på mäns hastighet än på kvinnors, medan vägkameror i större utsträckning får kvinnorna att sakta farten. Höga böter och indraget körkort får äldre att sakta ner farten i större utsträckning än yngre, medan trafikkontroller biter bättre på de yngre Trafikbarometern januari.docx 4 (23)

5 Närmare två av tio pratar ofta i mobiltelefon när de kör bil 18 procent av svenskarna pratar ofta i mobiltelefon när de kör bil, 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna. Bland åringarna pratar en av fyra ofta i mobiltelefon när de kör bil. I takt med stigande ålder minskar sedan mobilpratandet vid bilkörning. Var fjärde mobilpratare använder handsfree. Nästan fyra av tio bilister: Förbjud mobilpratande vid bilkörning helt 38 procent av de svenska bilförarna tycker att det borde vara helt förbjudet att prata i mobilen när man kör bil. Drygt hälften anser att det kan vara tillåtet om man använder handsfree. Åtta av tio svenskar: Sätt upp fler mitträcken! Åtta av tio, 79 procent, svenska bilister tycker att man borde sätta upp fler mitträcken. Fler än nio av tio bilförare tycker mitträcken förbättrar säkerheten, särskilt de äldre. Hälften har råkat ut för en bilolycka män mer olycksdrabbade Nästan hälften av Sveriges bilförare har någon gång råkat ut för en trafikolycka som bilist. Hela 61 procent av männen mot endast 37 procent av kvinnorna har råkat ut för en trafikolycka som bilförare. Trafikincidenter mycket vanliga bland unga 57 procent uppger att de själva eller någon av deras närmaste har varit i en trafiksituation som kunde ha blivit farlig de senaste fem åren. Fler män än kvinnor har varit med om detta. Av åringarna är det så många som sju av tio som uppger att de själva eller någon av deras närmaste varit i en trafiksituation som kunde ha blivit farlig Trafikbarometern januari.docx 5 (23)

6 1. Vintertrafik Hälften av alla kvinnor är rädda för att köra på vintern Var tredje svensk bilförare, 34 procent, är rädd eller känner obehag inför att köra bil i vinterväglag (snö, is och halka). Betydligt fler kvinnor än män uppger att de är rädda eller känner obehag inför att köra i vinterväglag, 49 respektive 18 procent. Fler unga än äldre är rädda eller känner obehag i att köra bil i vinterväglag. Är du rädd eller känner obehag inför att köra bil när det i vinterväglag (snö, is och halka)? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5% 29% 17% 9% 40% 6% 6% 30% 35% Ja, mycket ja, ganska 4% 4% 6% 25% 29% 28% En av fyra bilförare är rädda eller känner obehag inför att köra bil när det är mörkt. Även här skiljer det sig stort mellan könen. Dubbelt så många kvinnor som män är rädda eller upplever det som obehagligt att köra bil när det är mörkt Trafikbarometern januari.docx 6 (23)

7 Är du rädd eller känner obehag inför att köra bil när det är mörkt? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3% 2 12% 5% 28% 2% 2% 17% 18% Ja, mycket Ja, ganska 3% 18% 3% 5% 24% 26% Sju av tio vill att väglaget ska styra hastigheten Fler än sju av tio svenskar tycker det borde vara olika hastigheter beroende på väglag på alla vägar (finns på vissa vägar idag). Ungefär lika många män som kvinnor är av denna åsikt. Tycker du det borde vara olika hastigheter beroende på väglag på alla vägar (finns på vissa vägar idag)? 66% 68% 70% 72% 74% 76% 72% 7 73% 70% Ja 72% 70% 72% 75% 2011 Trafikbarometern januari.docx 7 (23)

8 86 procent tror att dubbdäck är säkrast Fler än åtta av tio svenskar (86 procent) tror att dubbdäck är de säkraste vinterdäcken. Endast tio procent tror att vinterdäck utan dubbar är de säkraste. Vilken typ av vinterdäck tror du är säkrast? 75% 80% 85% 90% 95% Total 85% 86% 86% 9 Dubbdäck 85% 86% 87% 8 Nästa sju av tio har antisladdsystem på bilen. Allra vanligast är antisladdsystem bland åringarna. Har du antisladdsystem på bilen? 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% Total 67% 68% 67% 64% ja 7 66% 67% 69% 2011 Trafikbarometern januari.docx 8 (23)

9 I egenskap av fotgängare tycker 44 procent av svenska folket att det sandas för dåligt där de bor. Störst invändningar har åringarna. I denna grupp tycker 49 procent att det sandas för dåligt. Som fotgängare på vintern: Tycker du att det sandas och saltas bra eller dåligt där du bor? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 32% 12% 32% 1 32% 14% Ganska dåligt 32% 6% Mycket dåligt 29% 12% 35% 12% 33% 16% Trafikbarometern januari.docx 9 (23)

10 2. Köra för fort Vanligare att män kör för fort än att kvinnor gör det 36 procent av svenskarna uppger att de alltid eller ofta kör för fort. 42 procent av männen och 31 procent av kvinnorna säger att de alltid eller ofta kör för fort. Fortkörarna är vanligast i åldersgruppen år. I denna grupp kör 47 procent alltid eller ofta för fort. Bland dem som är 66 år eller äldre är det däremot bara 20 procent som uppger att de brukar köra för fort. Hur ofta kör du fortare än tillåtet? 0 20% 29% 2% 35% 2% 37% 45% Ofta Alltid 29% 2% 39% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2011 Trafikbarometern januari.docx 10 (23)

11 En av fyra kör för fort på motorväg Närmare var fjärde bilist, 23 procent, håller inte hastighetsbegränsningen på motorväg. Fler män än kvinnor svarar att de inte håller hastighetsbegränsningen, 31 procent respektive 17 procent. Brukar du hålla hastigheten på motorväg? 0% 10% 20% 30% 40% 2 2% 27% 4% 16% 28% Sällan Aldrig 30% 3% 23% 3% 16% 2% 9% 0% 2011 Trafikbarometern januari.docx 11 (23)

12 Kvinnor bättre på att hålla hastigheten i tätort I stad eller tätort är det bättre ställt. Endast några procent svarar att de sällan eller aldrig håller hastighetsbegränsningen. 58 procent svarar att de alltid håller hastighetsbegränsningen i stad eller tätort, 50 procent av männen och 65 procent av kvinnorna. De äldre är mer noggranna med att hålla hastigheten än de yngre. Brukar du hålla hastigheten i stad eller tätort? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 58% 39% 50% 46% 65% 33% 54% 43% Alltid Ofta 52% 44% 55% 4 62% 36% 68% 3 Vid skolor håller de flesta hastighetsbegränsningen 92 procent av bilförarna håller alltid hastigheten vid skolor och åtta procent svarar att de ofta gör det. Den grupp som syndar mest är åringarna. I denna grupp är det 83 procent som alltid håller hastighetsbegränsningen Trafikbarometern januari.docx 12 (23)

13 Vägkameror bästa sättet att få oss att sakta ner tycker sex av tio Det bästa sättet att få svenska bilförare att hålla hastighetsbegränsningen är att sätta upp vägkameror. 62 procent svarar att vägkameror är det bästa sättet att få dem att hålla hastighetsbegränsningen. På andra plats kommer polisbilar i trafiken, 48 procent, och på tredje plats trafikkontroller, 24 procent. Minst effekt har höga böter, vilket endast 14 procent anser vara det bästa sättet att hindra dem från att köra för fort. Polisbilar i trafiken har större effekt på mäns hastighet än på kvinnors, medan vägkameror i större utsträckning får kvinnorna att sakta farten. Höga böter och indraget körkort får äldre att sakta ner farten i större utsträckning än yngre, medan trafikkontroller biter bättre på de yngre. Vilket är det bästa sättet att få dig att hålla hastighetsbegränsningen? Vägkameror 65% 57% 6 Polisbilar i trafiken 43% 53% 48% Trafikkontroller Farthinder 24% 24% 24% 20% 2 2 Indraget körkort 19% 15% 17% Höga böter 16% 13% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2011 Trafikbarometern januari.docx 13 (23)

14 3. Farliga trafiksituationer Omkörningar och att inte hålla avstånd mest farliga trafiksituationen Oförsiktiga omkörningar är det som svenskarna upplever som mest riskfyllt i trafiken. 77 procent uppger att de upplever oförsiktiga omkörningar som den farligaste trafiksituationen. På andra plats kommer att man inte håller avstånd, vilket 56 procent ser som den farligaste trafiksituationen. Djur på vägarna tycker 30 procent är den farligaste trafiksituationen. Hur ofta brukar du prata i mobiltelefon när du kör bil? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3% 15% 3% 17% 2% 13% 3% 2 Mycket ofta Ganska ofta 4% 20% 3% 18% 9% 6% Var fjärde använder handsfree Bland dem som pratar i mobiltelefon vid bilkörning uppger 25 procent att de ofta eller alltid använder handsfree. Något fler män än kvinnor använder handsfree 2011 Trafikbarometern januari.docx 14 (23)

15 Brukar du använda handsfree? 0% 10% 20% 30% 40% Total 13% 18% 14% 19% 12% 16% 6% 19% Alltid Ofta 12% 22% 15% 18% 15% 14% 13% 13% 2011 Trafikbarometern januari.docx 15 (23)

16 Förbjud helt tycker nästan fyra av tio 38 procent av de svenska bilförarna tycker att det borde vara helt förbjudet att prata i mobilen när man kör bil. Något fler kvinnor än män tycker att det borde förbjudas helt. Ju högre ålder desto fler som anser att det bör vara förbjudet. 53 procent anser att det bör vara tillåtet att prata i mobiltelefon vid bilkörning om man använder handsfree. Tio procent anser att det bör vara tillåtet oavsett om man använder handsfree eller inte. Det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil. 60% 50% 40% 38% 53% 30% 20% 10% 10% 0% Det bör vara förbjudet Det bör vara tillåtet om man använder handsfree Det bör vara tillåtet Det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 38% 35% 4 28% 28% 36% 45% 53% 2011 Trafikbarometern januari.docx 16 (23)

17 5. Mitträcken och korsningar Åtta av tio svenskar: Sätt upp fler mitträcken! Åtta av tio, 79 procent, svenska bilister tycker att man borde sätta upp fler mitträcken. Tycker du att man borde sätta upp fler mitträcken? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total 79% 79% 79% 69% Ja 78% 77% 83% 86% Fler än nio av tio tycker mitträcken förbättrar säkerheten Svenska bilförare anser att vägar med mitträcken är betydligt säkrare än vägar utan mitträcken. 67 procent av svenska folket tycker att vägar med mitträcken är mycket säkrare än vanliga vägar och 26 procent anser att de är något säkrare. Endast tre procent anser att de är mindre säkra. Betydligt fler äldre än yngre tycker att vägar med mitträcken är mycket säkrare än vanliga vägar Trafikbarometern januari.docx 17 (23)

18 Vad tycker du om vägar med mitträcken? 0% 20% 40% 60% 80% Total 26% 67% 24% 69% 28% 65% 35% 30% 53% 62% Mycket säkrare än vanliga vägar Något säkrare än vanliga vägar 27% 66% 22% 73% 20% 76% Rondeller vinner över trafikljus 57 procent tycker att rondeller är den säkraste korsningstypen och 42 procent anser att trafikljus är den säkraste korsningstypen. Vilken tycker du är den säkraste korskningstypen? 70% 60% 50% 40% 57% 63% 52% 42% 37% 48% 30% 20% 10% 0% Rondeller Trafikljus 2011 Trafikbarometern januari.docx 18 (23)

19 6. Trafikolyckor och incidenter Hälften har råkat ut för en bilolycka Nästan hälften av Sveriges bilförare, 49 procent, har någon gång råkat ut för en trafikolycka som bilist. Män är mer olycksdrabbade än kvinnor. Hela 61 procent av männen mot endast 37 procent av kvinnorna har råkat ut för en trafikolycka som bilförare. 17 procent har råkat ut för en trafikolycka som passagerare i bil, sex procent som cyklist och fyra procent som mopedist/motorcyklist. 36 procent har aldrig råkat ut för en trafikolycka, 45 procent av kvinnorna och 27 procent av männen. Har du någon gång råkat ut för en trafikolycka, som bilist, cyklist eller fotgängare? Nej, aldrig 27% 36% 45% Ja, som mopedist/motorcyklist 4% 7% Ja, som cyklist ja, som fotgängare 5% 6% 7% 2% 2% 2% Ja, som passagerare i bil 18% 17% 17% Ja, som bilförare 37% 49% 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2011 Trafikbarometern januari.docx 19 (23)

20 Trafikincidenter mycket vanliga bland unga 57 procent uppger att de själva eller någon av deras närmaste har varit i en trafiksituation som kunde ha blivit farlig de senaste fem åren. Fler män än kvinnor uppger att de själva eller någon anhörig varit med om en incident som kunde blivit farlig. Bland de unga mellan 18 och 30 år uppger sju av tio att de själva eller någon av deras närmaste varit i en trafiksituation som kunde ha blivit farlig. Har du eller någon av dina närmaste de senaste fem åren varit i en situation i trafiken som kunde bli allvarlig? 47% 5 57% 63% 69% Ja 53% 6 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2011 Trafikbarometern januari.docx 20 (23)

21 7. Vägarbetarnas arbetssituation Stor hänsyn till vägarbetare 98 procent svarar att de brukar tänka på vägarbetarnas arbetssituation när de kör förbi ett vägarbete åringarna tänker i något mindre utsträckning på vägarbetarna än övriga grupper. Brukar du tänka på vägarbetarnas arbetssituation när du kör förbi ett vägarbete? 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 98% 98% 98% 9 Ja 97% 98% 99% 99% 83 procent av de svenska bilisterna säger att de alltid håller hastighetsbegränsningen vid vägarbetsplatser. Något fler kvinnor än män säger att de alltid håller hastighetsbegränsningen. Särskilt de äldre är noga med att hålla hastighetsbegränsningen vid vägarbeten. Brukar du hålla hastigheten vid vägarbetsplatser? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 83% 16% 78% 20% 86% 75% 79% 13% 22% 20% Alltid Ofta 82% 17% 86% 14% 89% Trafikbarometern januari.docx 21 (23)

22 8. Stanna vid övergångsställen Tre av fyra stannar vid övergångsställen 73 procent stannar alltid för att släppa över fotgängare vid övergångsställen och 26 procent svarar att de ofta gör det. Ju äldre man är desto mer hänsyn tar man till fotgängare. Bland de över 54 år uppger 76 procent att de alltid stannar vid övergångsställen. Bland dem mellan 18 och 29 år är det 66 procent som alltid stannar för att släppa över fotgängare vid övergångsställen. Stannar du för att släppa över fotgängare vid översgångsställen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 73% 26% 73% 27% 73% 26% 66% 34% Alltid Ofta 72% 28% 72% 28% 76% 23% 76% 23% 2011 Trafikbarometern januari.docx 22 (23)

23 9. Användning av reflexer Män dåliga på att använda reflexer En av tre använder sällan eller aldrig reflexer när det är mörkt. 42 procent av männen använder inte reflexer jämfört med 26 procent av kvinnorna. Det är främst de som är mellan 18 och 30 år som slarvar med reflexerna. I denna åldersgrupp är det nästan hälften, 47 procent, som sällan eller aldrig bär reflexer när det är mörkt. Bland dem som har barn uppger 13 procent att deras barn sällan eller aldrig har reflexer när det är mörkt. Använder du reflexer när det är mörkt? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 28% 5% 34% 8% 22% 4% 26% 37% 6% 10% Sällan Aldrig 28% 5% 25% 4% 28% 6% Har dina barn reflexer när det är mörkt? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 38% 12% Alltid Ofta Sällan Aldrig 2011 Trafikbarometern januari.docx 23 (23)

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 12 Foto: Omslag + inlaga Jan-Aage Haaland Publikationsnummer: 12:192 ISBN: 978-91-7467-39-6

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

New Summary Report - 02 November 2015

New Summary Report - 02 November 2015 New Summary Report - 02 November 2015 1. Har du barn? Nej 32.6% Ja 67.4% Ja 67.4% 1,022 Nej 32.6% 495 Total 1,517 2. När köpte du ny bilbarnsstol senast? (ett svarsalternativ) Inom fyra år 0.2% Det senaste

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2015 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 1 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 15 Foto: Thorsten Alm, Johan Ardefors, Kerstin Ericsson, Karin Paulsson, Yvonne Palm

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. De båda proven ska genomföras nära varandra i tid. Genom den här broschyren vill

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan

För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan För bättre trafiksäkerhet Blomlådor på gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser

Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser En rapport från SEKO med stöd från SBUF och Trafikverket maj 2012. Projektrapport Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser Sammanfattning...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Rese- och Trafiksäkerhetspolicy. Västerås SOK

Rese- och Trafiksäkerhetspolicy. Västerås SOK Rese- och Trafiksäkerhetspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(5) Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 3 2 Resepolicy... 3 2.1 Val av trafikslag samt fordonstyp... 3 2.2 Anvisningar för användning

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Via Nordica 2008 M. Peräaho Åbo universitet, Finland Denna presentation strävar till att - ge en kort översikt över olycksbilden för unga förare, samt - relatera

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) örarprovet för behörighet består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. e båda proven ska genomföras nära varandra i tid. enom den här broschyren vill Trafikverket

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5.

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5. HÄRNÖSAND 20r2-04-18 Blomlådor eller inte? IA Namn: Gatuadress: Inlämnas senast den: 27 /4 Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och Kent Nilsson Hagagatan B5 Beslut uännösanr 2012-04-r8 Förslag till

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät

Publikation 2007:95. Trafik. säkerhet. Resultat från 2007 års trafiksäkerhetsenkät Publikation 7:95 Trafik säkerhet Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät 7-1 Titel: Resultat från 7 års trafiksäkerhetsenkät Publikation: 7:95 Utgivningsdatum: 7-1 Utgivare: Vägverket Författare: Ingemar

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 Ipsos: David Ahlin 2015 Ipsos. All rights reserved Var tredje stockholmare ger pengar till tiggare men betydligt färre tycker att det

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) enom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer